Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal. * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal. * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús."— Előadás másolata:

1 Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2 * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús értékesítésének adómértéke * Új építésű lakások, lakóingatlanok értékesítésének adómértéke * további változások

3 Új teljesítési időpont 2015. július 1. napjától a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatásokra nézve 2016. január 1. napjától valamennyi időszakos elszámolású ügyletre Fogalma Olyan ügyletek, amelyek tekintetében a felek a közöttük létrejövő szerződés megkötésekor meghatároznak egy olyan elszámolási időszakot, amely alatt a teljesítés előre nem ismert számban, mértékben vagy folyamatosan történik.

4 Teljesítés időpontja főszabály szerint Áfa tv. 58. § (1) bekezdés Az elszámolási időszak utolsó napja Ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követi, a számla azonban azt megelőzi:

5 Teljesítés időpontja előfizetés esetén Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pont Ha az ellenérték esedékessége és a számla kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi: A számla kelte

6 Teljesítés időpontja utófizetés esetén Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pont Ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követi: A fizetési határidő

7 Átmeneti szabályozás Áfa tv. 297. § Ha mindhárom időpont 2015. december 31. napját követi Ha valamelyik időpont 2015. december 31. napjára vagy azt megelőző időpontra esik

8 Áfa tv. 153/A. § Főszabály szerint a levonási jog keletkezése szerinti adómegállapítási időszakban a megelőző időszakban keletkezett adó is levonásba helyezhető az adómegállapítási időszak naptári évét megelőző naptári évben keletkezett adó Havi bevalló esetén a 2016. januárban felmerülő levonható adó a 2017. decemberi időszakról benyújtandó bevallásban érvényesíthető.

9 Áfa tv. 153/A. § Kivétel szerint a levonási jog keletkezése szerinti adómegállapítási időszakban Kivétel köre Közösségen belüli termékbeszerzés igénybevevő adófizetési kötelezettségével járó szolgáltatás igénybevétel belföldi fordított adózás termékimport, ha önadózással állapítják meg a fizetendő adót

10 Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 49. Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva vtsz. 0203-ból (kivéve: 0203 1110, 0203 2110)

11 Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész < 300 m² < 150 m² 51. pont 50. pont

12 Átmeneti szabályozás Áfa tv. 84. § Lakóingatlan fogalma Áfa tv. 259. § 12. pont Lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség akkor sem, ha a lakóépülettel egybeépült. Például a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület. A teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni.

13 * Csoportos adóalanyiság * Közcélú adomány fogalma * Számlázás alóli mentesülés lehetősége a légi személyszállítás esetén

14 * Növekedési adóhitel * Látvány-csapatsport változása * Progresszív mentesítés * Bírság, egyéb jogkövetkezmények visszatérítése * Előadó-művészeti szervezetek támogatása * Civil szervezetekre vonatkozó változások * IFRS-ek szerinti egyedi beszámoló választásának lehetősége

15 Tao tv. 26/A. § Lényege, hogy a tárgyévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után az adót nem a tárgyévben, hanem a következő két adóév során kell megfizetni Feltétele: a tárgyévi adózás előtti eredmény elérje vagy meghaladja a megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének az ötszörösét Számítása során figyelmen kívül kell hagyni: o a kapott osztalék összegét o a kapott (esedékes) kamat összegét o az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét o az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét

16 Tao tv. 26/A. § Alapvető feltétele („ötszörözési feltétel”) Példa előző adóévi eredmény = 20 millió Ft adóévi eredménynek legalább 120 millió Ft-nak kell lennie ugyanis a növekményének kell elérnie az előző évi eredmény ötszörösét 20 millió Ft + (5 x 20 millió Ft) = 120 millió Ft További feltételek társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben átalakulásban, egyesülésben, szétválásban nem vett részt nem alkalmazhatja az új rendelkezéseket az adózó a végelszámolás, a felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben és a végelszámolás időszaka alatt, vagy - ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg jogutód nélkül - utolsó adóévében

17 Tao tv. 22/C. § SPORTBEJ a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét 30 napon belül kell bejelenteni (nem jogvesztő) első alkalommal a 2015-2016-os támogatási időszakra 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni nem vonatkozik a korábban jóváhagyott vagy meghosszabbított programokra adott támogatásokra Szándéknyilatkozat előzetes támogatói nyilatkozat mely a támogatott részére kell kiadni

18 * Elhatárolt veszteség leírásának időbeli korlátozása * Jövedelem-nyereség-minimum szabályai * Felsőoktatás támogatásának adóalap kedvezménye

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Horváth Dávid Nemzeti Adó- és Vámhivatal. * Időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontja * Levonási jog érvényesítésének módja * Sertéshús."

Hasonló előadás


Google Hirdetések