Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény."— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény

2 Ingatlan Ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni, tehát a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni, tehát a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.

3 Ingatlan bérbeadás Fő szabály szerint adómentes Fő szabály szerint adómentes /választható adófizetési kötelezettség/ /választható adófizetési kötelezettség/ Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Ha választott a választás évéttől 5 évig nem térhet el Kereskedelmi szálláshely,parkolásra szolgáló ingatlanok bérbeadása stb. továbbra is adóköteles Kereskedelmi szálláshely,parkolásra szolgáló ingatlanok bérbeadása stb. továbbra is adóköteles

4 Ingatlan bérbeadás A lakóingatlan bérbeadás tekintetében külön választási lehetőség (tv. Kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül) A lakóingatlan bérbeadás tekintetében külön választási lehetőség (tv. Kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül) A mentességről szóló nyilatkozat a tv. Kihirdetését követő naptól érvényes. A mentességről szóló nyilatkozat a tv. Kihirdetését követő naptól érvényes.

5 Ingatlan bérbeadás ingatlan bérbeadás: ingatlan bérbeadás: Az áfa tv.-70§ 1bek.b) pontja Közüzemi költségek továbbszámlázása(járulékos költségek) Közüzemi költségek továbbszámlázása(járulékos költségek) Fő szabály szerint adómentes bérbeadás estén az ehhez kapcsolódó közüzemi költségek is adómentesen kell továbbhárítani.

6 Ingatlan Lakóingatlan megítélése Lakóingatlan megítélése főszabály: áfa levonási tilalom főszabály: áfa levonási tilalom Kivéve: Kivéve: Továbbértékesítési céladóköt. Továbbértékesítési céladóköt. Bérbeadással hasznosításválasztása!!! Bérbeadással hasznosításválasztása!!!

7 Áfafizetési kötelezettség Tényleges teljesítés esetén/tényállás szerű megvalósulás/ Tényleges teljesítés esetén/tényállás szerű megvalósulás/ számlakibocsátás /tényleges teljesítés nélkül is/- kétséget kizáró bizonyítás esetén nincs áfa számlakibocsátás /tényleges teljesítés nélkül is/- kétséget kizáró bizonyítás esetén nincs áfa

8 Áfafizetési kötelezettség Ált. szabály a teljesítéskor keletkezik az adó fizetési kötelezettség. Ált. szabály a teljesítéskor keletkezik az adó fizetési kötelezettség. Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing 12 hónapos szabály-12 hónapot meghaladó elszámolás esetén 12 hónap utolsó napja a teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni 12 hónapos szabály-12 hónapot meghaladó elszámolás esetén 12 hónap utolsó napja a teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni

9 Fordított adózás Ingatlanokhoz kapcsolódó építési- szerelési,fenntartási,takarítási, tisztítási,karbantartási,jav.,átalakítási és bontási tevékenység Ingatlanokhoz kapcsolódó építési- szerelési,fenntartási,takarítási, tisztítási,karbantartási,jav.,átalakítási és bontási tevékenység Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása. Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása.

10 Fordított adózás építési-szerelési és egyéb szerelési munka amely ingatlan létrehozására, bővítésére,átalakítására vagy egyéb megváltoztatására/bontás is/ irányul feltéve hogy építési hatósági engedély köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka amely ingatlan létrehozására, bővítésére,átalakítására vagy egyéb megváltoztatására/bontás is/ irányul feltéve hogy építési hatósági engedély köteles Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás/ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő/ Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás/ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő/ Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása. Az előző pontokban megnevezett termékértékesítéshez,szolgáltatásokhoz a munkaerő kölcsönzése,kirendelése ill. személyzet rendelkezésre bocsátása.

11 Fordított adózás 37/2007(XII.13.) ÖTM rendelet 37/2007(XII.13.) ÖTM rendelet 1993.évi XLVIII. törvény 1993.évi XLVIII. törvény 2007.évi LXXXVI. Törvény 2007.évi LXXXVI. Törvény 382/2007(XII.23.) kormányrendelet 382/2007(XII.23.) kormányrendelet 29/1999(X.6.) KHVM rendelet 29/1999(X.6.) KHVM rendelet 15/2000(XI.16.) KÖVIM rendelet 15/2000(XI.16.) KÖVIM rendelet 46/1997(XII.29.) KTM rendelet 46/1997(XII.29.) KTM rendelet 1995 évi LVII. Törvény 1995 évi LVII. Törvény

12 Fordított adózás Adós,hitelező közötti értékesítés/dologi biztosíték ként lejárt követelés kielégítésének érvényesítése / Adós,hitelező közötti értékesítés/dologi biztosíték ként lejárt követelés kielégítésének érvényesítése / Felszámolás alatt álló adóalany bizonyos értékesítései/Tárgyi eszköz ill. egyéb 100e –Ft meghaladó/ Felszámolás alatt álló adóalany bizonyos értékesítései/Tárgyi eszköz ill. egyéb 100e –Ft meghaladó/ Egyes hulladéktermékek értékesítése Egyes hulladéktermékek értékesítése

13 Fordított adózás Építési telek,beépített új ingatlan Építési telek,beépített új ingatlan Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év Rendeltetésszerű használatbavétel-jogerős használatbavételi engedély< értékesítés (két év) // ÚJ INGATLAN// „Új ingatlannak” nem minősülő ingatlan értékesítése,ha az értékesítő az általános szabályok szerinti adózást választott az ilyen ügyleteire tekintettel.

14 Fordított adózás Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: Számla kézhezvételének időpontja Számla kézhezvételének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja A teljesítést követő hónap 15. napja A teljesítést követő hónap 15. napja Vagy amelyik a legkorábbi Vagy amelyik a legkorábbi Evás-ra vonatkozó spec. szabályok Evás-ra vonatkozó spec. szabályok

15 Fordított adózás Ezen esetekben a vevő az adó fizetésére kötelezett Ezen esetekben a vevő az adó fizetésére kötelezett Az igénybevevőnek előzetesen és írásban nyilatkozni kell a szolgáltatás nyújtója felé Az igénybevevőnek előzetesen és írásban nyilatkozni kell a szolgáltatás nyújtója felé /Ha engedélyköteles/ /Ha engedélyköteles/ 2008 április 30 hatályos áfa tv 142§ alkalmazása/áfa fizetés / 2008 április 30 hatályos áfa tv 142§ alkalmazása/áfa fizetés /

16 Fordított adózás A Ptk. kommentár értelmében a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet alkotórésze. A Ptk. kommentár értelmében a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet alkotórésze. Néhány jellemző szolgáltatás:villanyszerelés,kéményseprés, festés,víz és gáz szerelés,kertészeti szolg. Néhány jellemző szolgáltatás:villanyszerelés,kéményseprés, festés,víz és gáz szerelés,kertészeti szolg.

17 Fordított adózás Az áfa tv.-70§ 1bek.b) pontja!!!!! Az áfa tv.-70§ 1bek.b) pontja!!!!! Festési szolgáltatás –fordítottan adózik Festési szolgáltatás –fordítottan adózik Festési szolgáltatás-anyag+munkadíj Festési szolgáltatás-anyag+munkadíj fordított fordított

18 Fordított adózás A-generálkivitelező A-generálkivitelező B- építőmester B- építőmester C- tűzép C- tűzép D-megrendelő/adóalany/ D-megrendelő/adóalany/ E-megrendelő/természetes személy/ E-megrendelő/természetes személy/

19 Fordított adózás egyenes Fordított Fordított egyenes Fordított Fordított C—--------B-----—------A---------------—D C—--------B-----—------A---------------—D

20 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B Megrendelő A - Kivitelező B 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2

21 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B Megrendelő A - Kivitelező B 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2 előleg

22 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B / Közös nyilatkozat 02.15.-ig/ Megrendelő A - Kivitelező B / Közös nyilatkozat 02.15.-ig/ 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2 előleg

23 Fordított adózás Megrendelő A - Kivitelező B Megrendelő A - Kivitelező B 2008 2008. 05.01. 2007 A1A2

24 Számlázáshoz kapcsolódó szabályok

25 Számlázás Teljesítésig, legkésőbb 15 napon belül (2009 évtől a következő dián lévő szabályok az irányadóak) Teljesítésig, legkésőbb 15 napon belül (2009 évtől a következő dián lévő szabályok az irányadóak) Gyűjtőszámla- adómegállapitási időszak– egyszerűsített számla Gyűjtőszámla- adómegállapitási időszak– egyszerűsített számla Nyugta csak papíralapon Nyugta csak papíralapon Csak a sorsolt játékoknál nincs nyugta Csak a sorsolt játékoknál nincs nyugta Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. Hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatás nyújtása esetén mentesül a nyugtaadás alól Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. Hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatás nyújtása esetén mentesül a nyugtaadás alól

26 Számlázás Az” Ésszerű idő” Kp.,kp. helyettesítő eszközzel történő fizetés estén haladéktalanul 15 napon belül áfás jogügylet esetén Áfa mentes jogügyleteknél 15 napon túl

27 Számlázás - Kézi számla /APEH sorszámtartomány/ - Kézi számla /APEH sorszámtartomány/ - Számítógépes számla /számlázó program megfelelősége/ - Elektronikus számla /elektronikus aláírás, dátumbélyegző./ EDI rendszer alkalmazása! EDI rendszer alkalmazása!

28 Számla korrekció Számla sztornírozás,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó/kötelezettség növekedés estén legkésőbb a kibocsátást követő hónap 15. napja/ Számla sztornírozás,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó/kötelezettség növekedés estén legkésőbb a kibocsátást követő hónap 15. napja/ Számlakibocsátó esetén ha kötelezettség csökken,amikor a jogosult rendelkezésére áll az okirat az az adó elszámolási időszak az irányadó. Számlakibocsátó esetén ha kötelezettség csökken,amikor a jogosult rendelkezésére áll az okirat az az adó elszámolási időszak az irányadó. Ha nő a kötelezettség akkor az eredeti adó megállapítási időszak az irányadó Ha nő a kötelezettség akkor az eredeti adó megállapítási időszak az irányadó Előleg esetén a pénz visszafizetése Előleg esetén a pénz visszafizetése Érvénytelenítő,módosító számla Érvénytelenítő,módosító számla

29 Számla korrekció /fordított áfa/ Az egyenes helyett fordítottan számláztak Az egyenes helyett fordítottan számláztak Szállító: önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Szállító: önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Vevő: a fordított szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi, az áthárított adót módosító okirat alapján a teljesítéssel érintett adó elszámolási időszakban v. az elévülési időn belül bármikor levonhatja Vevő: a fordított szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi, az áthárított adót módosító okirat alapján a teljesítéssel érintett adó elszámolási időszakban v. az elévülési időn belül bármikor levonhatja

30 Számla korrekció /fordított áfa/ 2008 02-hó 1000000 Ft „álvány bérbeadás” 2008 02-hó 1000000 Ft „álvány bérbeadás” A bérbeadás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg. A bérbeadás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg. /a fordított adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő/ /a fordított adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő/ Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát

31 Számla korrekció /fordított áfa/ A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek melyen egyenes áfás tétel található. A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek melyen egyenes áfás tétel található. Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést vall 200000 ft értékben Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést ill. csökkenést vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést ill. csökkenést vall 200000 ft értékben Levonható áfaként veheti figyelembe februártól a 200000 ft-os tételt. Levonható áfaként veheti figyelembe februártól a 200000 ft-os tételt.

32 Számla korrekció /fordított áfa/ Fordított helyett egyenesen számláztak Fordított helyett egyenesen számláztak Szállító:önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Szállító:önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra Vevő: az egyenes adózás szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi,a fordított adót a módosító okirat alapján az áfa tv. 60§ szerinti időpontban köteles rendezni Vevő: az egyenes adózás szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi,a fordított adót a módosító okirat alapján az áfa tv. 60§ szerinti időpontban köteles rendezni

33 Számla korrekció /fordított áfa/ 2008 01-hó 1000000 Ft „takarítás” 2008 01-hó 1000000 Ft „takarítás” A takarítási szolgáltatás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg.(fiz. határidő: 02.20.) A takarítási szolgáltatás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg.(fiz. határidő: 02.20.) /az egyenes adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő az ellenértéket 01.18-án kifizették/ /az egyenes adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő az ellenértéket 01.18-án kifizették/ Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát

34 Számla korrekció /fordított áfa/ A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek. A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek. Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség csökkenést vall 200000 ft értékben Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség csökkenést vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 01 hónapot fizetendő ill. levonható adót vall 200000 ft értékben Vevő: önrevíziózza a 01 hónapot fizetendő ill. levonható adót vall 200000 ft értékben fizetendő áfaként szerepelteti februárban a 200000 ft-os tételt. fizetendő áfaként szerepelteti februárban a 200000 ft-os tételt.

35 Számla korrekció VevőSzállító kötelezettség csökkenés A számla rendelkezésre állásának az időpontjában Amikor a számla a vevő rendelkezésére áll Kötelezettség növekedés A számla rendelkezésre állásának időpontjában, ha korábbi a számlakibocsátást követő hónap 15. napja a irányadó Az eredeti a- dóelszámolási időszak (önellenőrzés)

36 Számla korrekció /fordított áfa/ VevőSzállító Egyenesen számlázott, de fordítottan kellett volna Korrigálni az eredeti adó elszámolási időszakot kell. Az adófizetési kötelezettséget a fordított áfa szabályai szerint az ÁFA tv. 60.§-a szerint kell megállapítani. Eredeti adó elszámolási időszak (önrevízió) Fordítottan számlázott, de egyenesen kellett volna Korrigálni az eredeti adó elszámolási időszakot kell. Levonási jog az egyenes áfa szabályai szerint a teljesítést követően elévülési időn belül bármikor. Eredeti adó elszámolási időszak(önrevízió)

37 Közhatalmi tevékenység

38 közhatalmi tevékenységnek minősül: közhatalmi tevékenységnek minősül: a jog-szabályalkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység a jog-szabályalkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység

39 Közhatalmi tevékenység Tulajdon kisajátítás nem minősül közhatalmi tev.-nek Tulajdon kisajátítás nem minősül közhatalmi tev.-nek Átmeneti rendelkezések: Átmeneti rendelkezések: Koncessziós szerződések nem áfa mentesek(koncesszióról szóló tv) Koncessziós szerződések nem áfa mentesek(koncesszióról szóló tv) 2004. 01.01.-2007.12.31. közötti beszerzés 2008.01.01. követő átadás 2004. 01.01.-2007.12.31. közötti beszerzés 2008.01.01. követő átadás Áfaköteles/az előzetes áfa levonható max. fizetendő adó/ Áfaköteles/az előzetes áfa levonható max. fizetendő adó/

40 Közhatalmi tevékenység Bejelentkezés szabályai: Bejelentkezés szabályai: /4milliós szabály 2008 január 1-től megszűnik/- /4milliós szabály 2008 január 1-től megszűnik/- áfa alanyként be kell jelentkezni /választható alanyi adómentesség/ áfa alanyként be kell jelentkezni /választható alanyi adómentesség/

41 Közhatalmi tevékenység Bejelentkezés szabályai: Bejelentkezés szabályai: Költségvetési szerv, intézmények Költségvetési szerv, intézmények Önálló, részben önálló szervek adóalanyiságának a jellemzői Önálló, részben önálló szervek adóalanyiságának a jellemzői áfa alanyisághoz kapcsolódó döntésének előkészítése: áfa alanyisághoz kapcsolódó döntésének előkészítése: Feladat orientált adóalanyiság !!! Feladat orientált adóalanyiság !!!

42 Adólevonási jog olyan arányban amilyen arányban a beszerzett adóköteles termékértékesítése,szolgáltatásnyújtása érdekében használja olyan arányban amilyen arányban a beszerzett adóköteles termékértékesítése,szolgáltatásnyújtása érdekében használja Árat közvetlenül nem befolyásoló támogatásokat a megosztási képlet nevezőjében kell szerepeltetni Árat közvetlenül nem befolyásoló támogatásokat a megosztási képlet nevezőjében kell szerepeltetni Két tizedesjegy pontossággal meghatározott levonási hányadot felfelé kell kerekíteni Két tizedesjegy pontossággal meghatározott levonási hányadot felfelé kell kerekíteni

43 Adólevonási jog Áfa arányosítás gyakorlati alkalmazása: Áfa arányosítás gyakorlati alkalmazása: Étkezés-áfamentes / áfa köteles Étkezés-áfamentes / áfa köteles Tételes elkülönítés / arányosítás Tételes elkülönítés / arányosítás Levonási hányad képzés Levonási hányad képzés Áfa megosztás formái Áfa megosztás formái

44 Adólevonási jog Az arányosítás gyakorisága: Az arányosítás gyakorisága: Évközi göngyölített adatok alapján Évközi göngyölített adatok alapján Az előző évi arányszám alapulvételével Az előző évi arányszám alapulvételével / kezdő vállalkozások estén az „előző év„értelmezése/ / kezdő vállalkozások estén az „előző év„értelmezése/ Év végi korrekció kérdése!! Év végi korrekció kérdése!!

45 Adólevonási jog Bevétel alapú arányosítás Bevétel alapú arányosítás Egyéb arányosítási módszerek Egyéb arányosítási módszerek / tevékenységhez rendelt, természetes mértkegység alapú stb./ / tevékenységhez rendelt, természetes mértkegység alapú stb./ Az optimális módszer kiválasztásának a kritériumai. Az optimális módszer kiválasztásának a kritériumai.

46 Adólevonási jog Ingatlan esetén a figyelési idő 120 hónapról 240 hónapra fog nőni. Ingatlan esetén a figyelési idő 120 hónapról 240 hónapra fog nőni. A figyelési periódus a rendeltetésszerű használatba vételtől indul az utólagos korrekció számításánál A figyelési periódus a rendeltetésszerű használatba vételtől indul az utólagos korrekció számításánál /10 ezer Ft./ Átmeneti szabály: a 2008. 01. 01.-előtt használatba vett ingatlan esetén a 10 év az irányadó. Átmeneti szabály: a 2008. 01. 01.-előtt használatba vett ingatlan esetén a 10 év az irányadó.

47 Beruházások elszámolása Önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának az átadása: Önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának az átadása: - pályázat útján - pályázat útján - Kijelöléssel/ingyenesen/ - Kijelöléssel/ingyenesen/ A vagyonkezelésbe adás esetén a vagyonértékelés szabályai! A vagyonkezelésbe adás esetén a vagyonértékelés szabályai!

48 Beruházások elszámolása Önkormányzati vagyon vagyonkezelési jogának az átadása: Önkormányzati vagyon vagyonkezelési jogának az átadása: 2007- Helyi önkormányzatokról szóló tv.80§/A(6) bek. Alapján /ingyenes átadás/ 2007- Helyi önkormányzatokról szóló tv.80§/A(6) bek. Alapján /ingyenes átadás/ Végrehajtható : Végrehajtható : - adóalanyként - adóalanyként -Nem adóalanyként -Nem adóalanyként

49 Beruházások elszámolása Önkormányzati társulás áfa alanyisága: Önkormányzati társulás áfa alanyisága: Önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás Önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésre történő átadása Áfa köteles Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésre történő átadása Áfa köteles 2008 évet megelőzően is. 2008 évet megelőzően is.

50 Beruházások elszámolása Bérleti jogviszony esetén /ingatlan- bérbeadás/ a bérletre vonatkozó választás az irányadó, azaz fő szabály szerint adómentes, de válaszható az áfa fizetési kötelezettség ez esetben a levonási jog is fennáll.

51 Beruházások elszámolása Társult formában megvalósított beruházások: Társult formában megvalósított beruházások: Gesztor önkormányzat/van adószám/ Gesztor önkormányzat/van adószám/ Bonyolító gesztor önkormányzat Bonyolító gesztor önkormányzat Az önkormányzatok adóalanyiságának a kérdése a megvalósuló beruházásra tekintettel: Az önkormányzatok adóalanyiságának a kérdése a megvalósuló beruházásra tekintettel:

52 Beruházások elszámolása kivitelező Gesztor önkormányzat Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Önkormányzat 3

53 Beruházások elszámolása kivitelező Bonyolító gesztor önkormányzat Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Önkormányzat 3

54 Beruházások elszámolása kivitelező Bonyolító gesztor önkormányzat Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Alanyi mentes Önkormányzat 3

55 Beruházások elszámolása kivitelező Társulás Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Alanyi mentes Önkormányzat 3

56 Beruházások elszámolása Önkormányzati befizetés! Önkormányzati befizetés! kivitelező Társulás Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Önkormányzat 3

57 Beruházások elszámolása I. -II. ütem adózási szabályai! I. -II. ütem adózási szabályai! kivitelező Társulás Önkormányzat 1 Önkormányzat 2 Önkormányzat 3

58 Közintézményekben történő étkezés

59 Bölcsőde mentes Bölcsőde mentes Óvodai ellátás keretében mentes Óvodai ellátás keretében mentes Általános iskola áfa köteles Általános iskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles kollégiumi,diákotthoni mentes kollégiumi,diákotthoni mentes

60 Közintézményekben történő étkezés 2008. május 1-től Bölcsőde áfa köteles Bölcsőde áfa köteles Óvodai ellátás keretében áfa köteles Óvodai ellátás keretében áfa köteles Általános iskola áfa köteles Általános iskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Középiskola áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles Felsőoktatási intézmény áfa köteles kollégiumi,diákotthoni áfa köteles kollégiumi,diákotthoni áfa köteles /Ha az étkezésért külön fizetnek/ /Ha az étkezésért külön fizetnek/

61 Közintézményekben történő étkezés 2008. május 1-től Ingyenes étkezést nyújtó adóalanyok Ingyenes étkezést nyújtó adóalanyok esetén 2008. 01. 01.- 12. 31. között az ingyenes étkezést nem terheli áfa. esetén 2008. 01. 01.- 12. 31. között az ingyenes étkezést nem terheli áfa. /jogszabály alapján kötelezően ingyenesen nyújtott-levonási jog/ /jogszabály alapján kötelezően ingyenesen nyújtott-levonási jog/

62 Közintézményekben történő étkezés 2009. január 1-től Ingyenes étkezés- Áfafizetési kötelezettség Ingyenes étkezés- Áfafizetési kötelezettség Adó alapja- a térítési díj alapját képező kiadás: Adó alapja- a térítési díj alapját képező kiadás: Gyermekintézmények: Gyermekintézmények: élelmezési nyersanyagköltség élelmezési nyersanyagköltség Szociális gondoskodási ellátásoknál: Szociális gondoskodási ellátásoknál: szolgáltatási önköltség-normatív állami hozzájárulás szolgáltatási önköltség-normatív állami hozzájárulás

63 2009. évtől hatályba lépő változások

64 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Az utazásszervezési szolgáltatás Az utazásszervezési szolgáltatás Egyéb változások Egyéb változások

65 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások A számlakibocsátás határideje: A számlakibocsátás határideje: Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni.

66 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Az” Ésszerű idő” Kp.,kp. helyettesítő eszközzel történő fizetés estén haladéktalanul 15 napon belül áfás jogügylet esetén Áfa mentes jogügyleteknél 15 napon túl

67 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Bővül a számla kibocsátási kötelezettség esetköre: 900000 Ft- elérő v. meghaladó jogügyletek estén kötelező a számlakibocsátás/ nem adóalanyok felé történő értékesítés estén is/ 900000 Ft- elérő v. meghaladó jogügyletek estén kötelező a számlakibocsátás/ nem adóalanyok felé történő értékesítés estén is/

68 Számlázáshoz kapcsolódó módosítások Számlakibocsátás / valós teljesítés nélkül/ A Számla haladéktalan érvénytelenítése A Vevő haladéktalan értesítése

69 Az utazásszervezési szolgáltatás Utasnak az új szabály szerint az minősül aki ténylegesen igénybe veszi a szolgáltatást. Utasnak az új szabály szerint az minősül aki ténylegesen igénybe veszi a szolgáltatást. Utazásszervezési szolgáltatásnak alapvetően a turisztikai szolgáltatások minősülnek./ menetjegy értékesítés önállóan nem/ Utazásszervezési szolgáltatásnak alapvetően a turisztikai szolgáltatások minősülnek./ menetjegy értékesítés önállóan nem/

70 Az utazásszervezési szolgáltatás Utankénti nyilvántartás Azonos pozíciószámon nyilvántartott utankénti elszámolás

71 Az utazásszervezési szolgáltatás Az utazásszervező által fizetendő adó alapja az utazásszervezési szolgáltatások önálló pozíciószámonként összesített, az utazásszervező által számított árrés tömege, csökkentve magával az így összesített árrés tömegre jutó adó együttes összegével. Az utazásszervező által fizetendő adó alapja az utazásszervezési szolgáltatások önálló pozíciószámonként összesített, az utazásszervező által számított árrés tömege, csökkentve magával az így összesített árrés tömegre jutó adó együttes összegével.

72 Az utazásszervezési szolgáltatás Árrés tömeg= utasok által fizetett ellenérték(előleg) összesített összege-az utazásszervező által más adóalanyoknak fizetett ellenérték(az utazásszervezés érdekében felmerült ) Árrés tömeg= utasok által fizetett ellenérték(előleg) összesített összege-az utazásszervező által más adóalanyoknak fizetett ellenérték(az utazásszervezés érdekében felmerült ) -1=0 -1=0

73 Az utazásszervezési szolgáltatás IndulásiidőpontElőleg/ ellenérték ellenértékVégösszegkalkulált 2009.05.05. 20 fő x 65 eFt 1.300.- 20 fő x 55 eFt 1.100.- 2009.05.15. 35 fő x 65 eFt 2.275.- 35 fő x 55 eFt 1.925.- 2009.05.25. 15 fő x 65 eFt 975.- 15 fő x 55 eFt 825.- 4.550.-3.850.-

74 Az utazásszervezési szolgáltatás Árrés adó: (4550-3850) x 0,1667= 116.690.-Ft 2009. július hónapban érkezett meg a példa szerinti pozíciószámhoz tartozó végleges ellenértékről szóló értesítés. Tehát a kalkulált 55 eFt összeghez képest 58 eFt/főre változott a szolgáltatás ellenértéke.

75 Az utazásszervezési szolgáltatás A végleges árrés tömeg: 4.550 eFt – (70 fő x 58 eFt) = 490 eFt 4.550 eFt – (70 fő x 58 eFt) = 490 eFt Az árkülönbözetre eső árrés tömeg: 4.550 eFt – 3.850 eFt = 700 eFt 4.550 eFt – 3.850 eFt = 700 eFt Árrés tömeg különbözet: 490 eFt – 700 eFt = -210 eFt 490 eFt – 700 eFt = -210 eFt Árrés tömeg különbözetre eső adó: -210 eFt x 0,1667 = -35 eFt -210 eFt x 0,1667 = -35 eFt A végleges elszámoláskor 2009. július hónapra vonatkozóan 35 eFt javára történő rendezést kell vallani.

76 2009. Július 1-től hatályba lépő változások

77 Adómérték-változások 20%-25% 20%-25% 5% 5% 18% /távhő 08.01./ 18% /távhő 08.01./

78 Adómérték-változások Pénztárgép átállítás- 2009.08.31-ig Pénztárgép átállítás- 2009.08.31-ig

79 Adómérték-változások 20% 20% 07.01. 06.30. Elszámolási időszak!

80 Adómérték-változások Elszámolási időszak Fizetési határidő/tel jesítés i. 58§/ adómértékadóalapÁFA 2009.06.10 -06.30. 2009.06.12.20%500100 2009.07.15 -07.30. 2009.06.12.20%500100 2009.06.10 -07.30. 2009.06.12.20%500100

81 Adómérték-változások 20% naptári naponként 25% 20% naptári naponként 25% 07.01. 06.30. Elszámolási időszak!

82 Adómérték-változások Elszámolási időszak Fizetési határidő/tel jesítés i. 58§/ adómértékadóalapÁFA 2009.06.15 -06.30. 2009.07.12.20%500100 2009.07.10 -07.31. 2009.07.12.25%/nettó/500125 2009.06.15 -07.15. 2009.07.12.20%25%2502505062,5

83 Adómérték-változások/távhő/ Távhő-18% / kivéve melegvíz szolgáltatás/ Távhő-18% / kivéve melegvíz szolgáltatás/ távhőszolgáltatási alapdíj távhőszolgáltatási alapdíj fűtési hő alapdíja fűtési hő alapdíja fűtési hődíj fűtési hődíj a használati vagy háztartási melegvíz- készítési hő alapdíja a használati vagy háztartási melegvíz- készítési hő alapdíja használati vagy háztartási melegvíz- készítési hődíj használati vagy háztartási melegvíz- készítési hődíj

84 Adómérték-változások/távhő/ Elszámolási időszak Fizetési határidő/teljesítés i. 58§/ adómérték 2009.06.15-06.30. 2009.07.12.20 2009.07.10-07.31. 2009.07.12.25 2009.06.15-07.15. 2009.07.12.20%25%

85 Adómérték-változások/távhő/ Elszámolási időszak Fizetési határidő/teljesítés i. 58§/ adómérték 2009.06.15-06.30. 2009.08.12.18% 2009.07.10-07.31. 2009.08.12.18% 2009.06.15-07.15. 2009.08.12.18%

86 Adómérték-változások Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás: Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás: 2009. 07.09-től 18% Kapcsolódó szolgáltatások minősítése: A, 70§ (1) bek. b pontja szerint kezelendő szolgáltatások B, Önálló értékkel bíró szolgáltatások

87 Adómérték-változások/fordított adózás/ Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: Számla kézhezvételének időpontja Számla kézhezvételének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja Ellenérték megtérítésének időpontja A teljesítést követő hónap 15. napja A teljesítést követő hónap 15. napja A legkorábbi időpont szerint hatályos adómértéket kell alkalmazni A legkorábbi időpont szerint hatályos adómértéket kell alkalmazni

88 Adómérték-változások Előleg: 18 millió Ft Nettó: 20 millió+Áfa Bruttó: 24 millió

89 Adókulcs változás-előleg A vételárat a felek a szerződésben nettó módon állapították meg 2009. év végi teljesüléssel, 2009. július 1. előtt került sor előleg fizetésre(20%). A vételárat a felek a szerződésben nettó módon állapították meg 2009. év végi teljesüléssel, 2009. július 1. előtt került sor előleg fizetésre(20%). Vételár: 20 millió Ft (nettó) Vételár: 20 millió Ft (nettó) Előleg: 18 millió Ft (bruttó) alap 15.000.000,-Ft, Áfa 3.000.000,-Ft Előleg: 18 millió Ft (bruttó) alap 15.000.000,-Ft, Áfa 3.000.000,-Ft Adóalap 2009. 07.01-előtt: 15.000.000,-Ft Adóalap 2009. 07.01-előtt: 15.000.000,-Ft Adóalap 2009.év végén: 5.000.000,-Ft Adóalap 2009.év végén: 5.000.000,-Ft Fizetendő teljes vételár: 20 millió Ft + 3.000.000,-Ft + 1.250.000,-Ft = 24.250.000,-Ft Fizetendő teljes vételár: 20 millió Ft + 3.000.000,-Ft + 1.250.000,-Ft = 24.250.000,-Ft

90 Adókulcs változás-előleg A vételárat a felek a szerződésben bruttó módon állapították meg 2009. évi végi teljesüléssel, 2006. július 1. előtt került sor előleg fizetésére(20%). A vételárat a felek a szerződésben bruttó módon állapították meg 2009. évi végi teljesüléssel, 2006. július 1. előtt került sor előleg fizetésére(20%). Vételár: 24.000.000,-Ft (bruttó) Vételár: 24.000.000,-Ft (bruttó) Előleg: 18 millió Ft (bruttó) alap.15000.000,-Ft, Áfa 3.000.000,-Ft Előleg: 18 millió Ft (bruttó) alap.15000.000,-Ft, Áfa 3.000.000,-Ft Vételár maradék 2009. évben: 6.000.000,-Ft – Vételár maradék 2009. évben: 6.000.000,-Ft – Adó 2009-évvégén: 6.000.000,-Ft x 0,20 = 1.200.000,-Ft Adó 2009-évvégén: 6.000.000,-Ft x 0,20 = 1.200.000,-Ft

91 Támogatások az Áfa rendszerében

92 Támogatás arányosítás Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2004. május 1-jétől 2005. december 31-éig hatályos rendelkezései alapján, az államháztartási támogatások felhasználásával megvalósított beszerzések általános forgalmi adó tartalmát arányosítani kellett. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2004. május 1-jétől 2005. december 31-éig hatályos rendelkezései alapján, az államháztartási támogatások felhasználásával megvalósított beszerzések általános forgalmi adó tartalmát arányosítani kellett.

93 Állami támogatások elszámolása 2006. január 01-től megszűnik az áfa arányosítás (költségvetési támogatások miatti), 2005. december 31-ét követő beszerzésekre vonatkozik az új szabály. 2006. január 01-től megszűnik az áfa arányosítás (költségvetési támogatások miatti), 2005. december 31-ét követő beszerzésekre vonatkozik az új szabály. Egyedi eszközbeszerzések esetén az irányadó eljárás: Egyedi eszközbeszerzések esetén az irányadó eljárás: a.) Ha 2005. évi a beszerzés, 2006. évben folyósítják a támogatást, az arányosítást el kell végezni 2005. év vonatkozásában. a.) Ha 2005. évi a beszerzés, 2006. évben folyósítják a támogatást, az arányosítást el kell végezni 2005. év vonatkozásában. b.) Beruházások esetén (ha a támogatást 2006. évben folyósítják) 2005. évi beszerzésekre alkalmazni kell az arányosítási kötelezettséget, 2006. beszerzésekre már nem. b.) Beruházások esetén (ha a támogatást 2006. évben folyósítják) 2005. évi beszerzésekre alkalmazni kell az arányosítási kötelezettséget, 2006. beszerzésekre már nem. c.) Saját vállalkozásban végzett beruházások esetén az üzembe helyezés (aktiválás) az irányadó, amennyiben ez 2006. évre esik, akkor nem kell arányosítani. c.) Saját vállalkozásban végzett beruházások esetén az üzembe helyezés (aktiválás) az irányadó, amennyiben ez 2006. évre esik, akkor nem kell arányosítani. A tevékenységhez kapott támogatások esetén a folyósítás éve az irányadó, ha 2006. évben kapják a támogatást 2005. évre vonatkozóan már nem kell arányosítani. A tevékenységhez kapott támogatások esetén a folyósítás éve az irányadó, ha 2006. évben kapják a támogatást 2005. évre vonatkozóan már nem kell arányosítani.

94 Támogatás arányosítás 100% levonási hányad alkalmazhatósága (2003 2004)év vonatkozásában!! 100% levonási hányad alkalmazhatósága (2003 2004)év vonatkozásában!! Kerekítés szabályai: Levonási hányad képzése két tizedesjegy pontossággal és a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva. (0,997-100%; 0,993-99%) Kerekítés szabályai: Levonási hányad képzése két tizedesjegy pontossággal és a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva. (0,997-100%; 0,993-99%) Egyedi beszerzésre eső arányosítás - sajátrezsis beruházás Egyedi beszerzésre eső arányosítás - sajátrezsis beruházás Integrátor által igényelt és tovább adott támogatás. Integrátor által igényelt és tovább adott támogatás. PHARE, SAPARD, ISPA – Közhatalmi tevékenység 4/A.§ PHARE, SAPARD, ISPA – Közhatalmi tevékenység 4/A.§

95 Állami támogatások elszámolása 2006. január 1-jétől az államháztartási támogatások miatti arányosítási kötelezettség megszűnik, de nem visszamenőleges hatállyal, mivel ezen rendelkezést a 2005. december 31-ét követő beszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra kell először alkalmazni. 2006. január 1-jétől az államháztartási támogatások miatti arányosítási kötelezettség megszűnik, de nem visszamenőleges hatállyal, mivel ezen rendelkezést a 2005. december 31-ét követő beszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra kell először alkalmazni. A támogatások miatti arányos adómegosztás megszűnésével összefüggésben azonban nem kell alkalmazni a korrekciós szabályt, mivel az államháztartási támogatások az adólevonásra nem jogosító tevékenységnek minősültek, e minősítés megszűntével értelemszerűen megváltozna a korábbi tárgyieszköz- beszerzésekhez kötődő felhasználási arány. A támogatások miatti arányos adómegosztás megszűnésével összefüggésben azonban nem kell alkalmazni a korrekciós szabályt, mivel az államháztartási támogatások az adólevonásra nem jogosító tevékenységnek minősültek, e minősítés megszűntével értelemszerűen megváltozna a korábbi tárgyieszköz- beszerzésekhez kötődő felhasználási arány.

96 Támogatás arányosítás Nettó Nettó Bruttó elszámolás Bruttó elszámolás Vegyes Vegyes

97 Támogatás arányosítás Vegyes elszámolás : Vegyes elszámolás : 100+25% Áfa 50%-os támogatás arány Le nem vonható áfa :12,5 Nettó+le nem vonható áfa= 112,5 Támogatás 112,5 *50%=56,25 A le nem vonható áfából 6,25 megtérült.

98 Támogatás arányosítás Az igényelhető Áfa összege:6,25 Az igényelhető Áfa összege:6,25 Az önellenőrzések benyújtásánál figyelemmel kell lenni az egyéb feltételekre is( megfizetettség, visszaigénylési jogcím stb.) Az önellenőrzések benyújtásánál figyelemmel kell lenni az egyéb feltételekre is( megfizetettség, visszaigénylési jogcím stb.)

99 Állami támogatások – mikor nem vonható le áfa Január 1-jétől az adóalapot nem képező államháztartási támogatások után arányosítási kötelezettség keletkezik, ami azt jelenti, hogy az adóalanyok a kapott támogatás arányában kiadásaikból nem vonhatják le az áfát. Január 1-jétől az adóalapot nem képező államháztartási támogatások után arányosítási kötelezettség keletkezik, ami azt jelenti, hogy az adóalanyok a kapott támogatás arányában kiadásaikból nem vonhatják le az áfát. Mi tekinthető államháztartási támogatásnak? Minden olyan támogatás, amelyet a központi költségvetésből, az elkülönített állami pénzalapokból, társadalombiztosítási alapokból, illetve az önkormányzati költségvetésből folyósítanak. Az arányosításnál az adóalapot nem képező támogatásokat kell figyelembe venni. Olyan támogatások ezek, amelyek nem megrendelés ellenértékei, nem konkrét ellenszolgáltatásért cserébe kapott állami pénzek, és nem szolgálják valamely termék, szolgáltatás árának mesterségesen alacsony szinten tartását. Mi tekinthető államháztartási támogatásnak? Minden olyan támogatás, amelyet a központi költségvetésből, az elkülönített állami pénzalapokból, társadalombiztosítási alapokból, illetve az önkormányzati költségvetésből folyósítanak. Az arányosításnál az adóalapot nem képező támogatásokat kell figyelembe venni. Olyan támogatások ezek, amelyek nem megrendelés ellenértékei, nem konkrét ellenszolgáltatásért cserébe kapott állami pénzek, és nem szolgálják valamely termék, szolgáltatás árának mesterségesen alacsony szinten tartását. Amennyiben az uniós támogatások az államháztartáson keresztül érkeznek a támogatottakhoz, úgy ezek is figyelembe veendőek az arányosításnál. Ilyen például a Strukturális és Kohéziós Alapokból származó pénzek, amelyeket a költségvetés saját forrásaival kiegészít. Amennyiben az uniós támogatások az államháztartáson keresztül érkeznek a támogatottakhoz, úgy ezek is figyelembe veendőek az arányosításnál. Ilyen például a Strukturális és Kohéziós Alapokból származó pénzek, amelyeket a költségvetés saját forrásaival kiegészít. Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a tisztán uniós támogatásokat. Ebbe a körbe tartoznak a közvetlen uniós kifizetések, az agrárpiaci támogatások, a belső politikák keretében folyósított pénzek. Ezek a tételek „vonal alatti kifizetések”, nem részei az államháztartásnak, a magyar államigazgatási szervek csak a technikai lebonyolításban közreműködnek. Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a tisztán uniós támogatásokat. Ebbe a körbe tartoznak a közvetlen uniós kifizetések, az agrárpiaci támogatások, a belső politikák keretében folyósított pénzek. Ezek a tételek „vonal alatti kifizetések”, nem részei az államháztartásnak, a magyar államigazgatási szervek csak a technikai lebonyolításban közreműködnek. Az arányosítási szabályok kizárólag a közvetlenül a ténylegesen „kézhez vett” támogatásokra vonatkoznak. Az adókedvezményeket, elengedett tartozásokat nem kell figyelembe venni. Az arányosítási szabályok kizárólag a közvetlenül a ténylegesen „kézhez vett” támogatásokra vonatkoznak. Az adókedvezményeket, elengedett tartozásokat nem kell figyelembe venni. Kivételt jelentenek az ez évi költségvetési törvényben felsoroltak: a 4-es metróhoz, a gyorsforgalmi úthálózathoz, egyes önkormányzati beruházások, és a helyi tömegközlekedés ellátáshoz kapcsolódó támogatások. Kivételt jelentenek az ez évi költségvetési törvényben felsoroltak: a 4-es metróhoz, a gyorsforgalmi úthálózathoz, egyes önkormányzati beruházások, és a helyi tömegközlekedés ellátáshoz kapcsolódó támogatások. Nem kell arányosítani az előcsatlakozási eszközből – PHARE, SAPARD, ISPA forrásokból – finanszírozott beruházásoknál, függetlenül attól, hogy mikor döntöttek a támogatásról, vagy elkezdték-e a beruházást. Nem kell arányosítani az előcsatlakozási eszközből – PHARE, SAPARD, ISPA forrásokból – finanszírozott beruházásoknál, függetlenül attól, hogy mikor döntöttek a támogatásról, vagy elkezdték-e a beruházást.

100 Állami támogatások elszámolása Ilyen még a címzett támogatások törvényben meghatározott köre, amelyet önkormányzatok, szociális feladatokat ellátó egyházi jogi személyek, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társasok kaphatnak. Az érintetteknek, miután a beruházás elkészült és használatba vették az új létesítményt, tíz évig megmarad adólevonási joguk, adófizetési kötelezettségük a beruházás és az ehhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenységnél. Ilyen még a címzett támogatások törvényben meghatározott köre, amelyet önkormányzatok, szociális feladatokat ellátó egyházi jogi személyek, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társasok kaphatnak. Az érintetteknek, miután a beruházás elkészült és használatba vették az új létesítményt, tíz évig megmarad adólevonási joguk, adófizetési kötelezettségük a beruházás és az ehhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenységnél. Ha a koncessziós szerződés keretében átengedhető vagyont létrehozó beruházások támogatásáról már január elsejét megelőzően megszületett a döntés, akkor az érintett adóalanynak megmarad az adólevonási jog (a tevékenységet terhelő adófizetési kötelezettséggel együtt), mégpedig a beruházás rendeltetésszerű használatba vételét követő tíz esztendőben. Ha a koncessziós szerződés keretében átengedhető vagyont létrehozó beruházások támogatásáról már január elsejét megelőzően megszületett a döntés, akkor az érintett adóalanynak megmarad az adólevonási jog (a tevékenységet terhelő adófizetési kötelezettséggel együtt), mégpedig a beruházás rendeltetésszerű használatba vételét követő tíz esztendőben. Szintén kivételezettek azok a beruházások, amelyeknél a kapcsolódó támogatásról, az egyedi kormányzati kötelezettségvállalásról a döntés január elseje előtt megszületett. Szintén kivételezettek azok a beruházások, amelyeknél a kapcsolódó támogatásról, az egyedi kormányzati kötelezettségvállalásról a döntés január elseje előtt megszületett. Nem kell arányosítani a folyamatban lévő, támogatott beruházásoknál. Ennek feltétele építésnél, hogy az építési naplóba már 2004. január 1-jét megelőzően történt bejegyzés, más beruházásoknál pedig, hogy az ahhoz kapcsolódó első termékbeszerzés, illetve a szolgáltatás igénybevétel megtörtént, és ez bizonylattal igazolható. Nem kell arányosítani a folyamatban lévő, támogatott beruházásoknál. Ennek feltétele építésnél, hogy az építési naplóba már 2004. január 1-jét megelőzően történt bejegyzés, más beruházásoknál pedig, hogy az ahhoz kapcsolódó első termékbeszerzés, illetve a szolgáltatás igénybevétel megtörtént, és ez bizonylattal igazolható. Ugyancsak kivételt képeznek olyan mezőgazdasági, termelői támogatások, amelyekről a döntés már tavaly megszületett, de a folyósítás az idei esztendőre maradt. Ugyancsak kivételt képeznek olyan mezőgazdasági, termelői támogatások, amelyekről a döntés már tavaly megszületett, de a folyósítás az idei esztendőre maradt. Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a közvetlen uniós földalapú támogatások nemzeti kiegészítését sem. Nem kell az arányosításnál figyelembe venni a közvetlen uniós földalapú támogatások nemzeti kiegészítését sem. További kivétel az egyes mezőgazdasági gazdálkodók által befizetett járulékból vissza-származtatott támogatás. További kivétel az egyes mezőgazdasági gazdálkodók által befizetett járulékból vissza-származtatott támogatás. A módosult, az adófizetők számára kedvezőbbé vált átmeneti rendelkezéseket január elsejétől kell alkalmazni. A módosult, az adófizetők számára kedvezőbbé vált átmeneti rendelkezéseket január elsejétől kell alkalmazni. A módosítások körébe tartozik az is, hogy nem kell az arányosítandó támogatások között figyelembe venni azt a pénzösszeget, melyet az arányosítási szabályok miatti kompenzációra fizetnek. A módosítások körébe tartozik az is, hogy nem kell az arányosítandó támogatások között figyelembe venni azt a pénzösszeget, melyet az arányosítási szabályok miatti kompenzációra fizetnek. Ez a rendelkezés biztosítja, hogy pl. a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezetek számára megítélt, a le nem vonható áfá-ra tekintettel adott állami kompenzációt ne kelljen az arányosításba bevonni. (PM honlap) Ez a rendelkezés biztosítja, hogy pl. a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezetek számára megítélt, a le nem vonható áfá-ra tekintettel adott állami kompenzációt ne kelljen az arányosításba bevonni. (PM honlap)

101 2004. évben kapott támogatások I./ Arányosítás szabályait nem kell rá alkalmazni! I./ Arányosítás szabályait nem kell rá alkalmazni! 25/2004.(III.3) FVM rendelet II. fejezetében szereplő támogatások /központosított bevételből működő támogatás jogcímén fizetik ki (Áfa tv. 211.§ 18. pont)/ 25/2004.(III.3) FVM rendelet II. fejezetében szereplő támogatások /központosított bevételből működő támogatás jogcímén fizetik ki (Áfa tv. 211.§ 18. pont)/ Erdészeti közcélú feladatok ellátása. 4.§ - 33.§ (erdőfelújítás és erdőnevelés támogatása) (erdőfelújítás és erdőnevelés támogatása) Magánerdő gazdálkodás tám. Magánerdő gazdálkodás tám. Jóléti és parkerdő fenntartás tám. Jóléti és parkerdő fenntartás tám. Erdei vasutak működtetéséhez Erdei vasutak működtetéséhez Erdőkárok elhárításának tám. Erdőkárok elhárításának tám. Termőföld minőségi védelmének, hasznosításának tám. 34.§ - 42.§ Termőföld minőségi védelmének, hasznosításának tám. 34.§ - 42.§ Termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá Termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá tételének feladatihoz tám. tételének feladatihoz tám. Birtokösszevonási célú termőföldvásárlás tám. Birtokösszevonási célú termőföldvásárlás tám. Állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatok 43.§ - 53.§ Állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatok 43.§ - 53.§ támogatása (tenyészállat állomány genetikai támogatása (tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, pl. minőségének fenntartása és javítása, pl. törzskönyvezés, tenyészérték megállapítás stb.) törzskönyvezés, tenyészérték megállapítás stb.) Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 54.§ - 60.§ Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 54.§ - 60.§ Vadgazdálkodási tevékenység támogatása 61.§ - 92.§ Vadgazdálkodási tevékenység támogatása 61.§ - 92.§ EMOGA Garancia Részlegéből kapott területalapú 86/2004. (V.15.) FVM r. EMOGA Garancia Részlegéből kapott területalapú 86/2004. (V.15.) FVM r. támogatás támogatás EMOGA-s támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő 87/2004. (V.15.) FVM r. EMOGA-s támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő 87/2004. (V.15.) FVM r. nemzeti támogatás nemzeti támogatás Mezőgazdasági tevékenységhez felhasznált 103/1997. tv. 89.§ (1) bek. Mezőgazdasági tevékenységhez felhasznált 103/1997. tv. 89.§ (1) bek. gázolaj jövedéki adójának visszatérítése gázolaj jövedéki adójának visszatérítése Megváltozott munkaképességűek dotációját 12/2004.(IV.16.) FMM Megváltozott munkaképességűek dotációját 12/2004.(IV.16.) FMM kompenzáló támogatás -EszCsM-PM kompenzáló támogatás -EszCsM-PM

102 2004. évben kapott támogatások A mezőgazdasági termelők földhasználatának és állattartásának A mezőgazdasági termelők földhasználatának és állattartásának támogatásáról szóló 41/2004. (IV.7.) FVM rendelet támogatásáról szóló 41/2004. (IV.7.) FVM rendelet SAPARD beruházási és kamattámogatások SAPARD beruházási és kamattámogatások Társadalombiztosítási járulék megfizetésének tám. 25/2004. (III.3.) FVM r. Társadalombiztosítási járulék megfizetésének tám. 25/2004. (III.3.) FVM r. Pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítését Pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítését Segítő tám. 68/1996. (V.15.) Korm.r. Segítő tám. 68/1996. (V.15.) Korm.r. Munkába járással összefüggő terhek csökk. célzó tám.39/1998. (III.4.) Korm.r. Munkába járással összefüggő terhek csökk. célzó tám.39/1998. (III.4.) Korm.r. Foglalkoztatási válsághelyzetek kezeléséhez nyújtott Foglalkoztatási válsághelyzetek kezeléséhez nyújtott támogatás 6/1996. (VII.16. MüM r. támogatás 6/1996. (VII.16. MüM r. Munkaerő foglalkoztatást elősegítő tám. 11/1998. (IV.29.) MüM r. Munkaerő foglalkoztatást elősegítő tám. 11/1998. (IV.29.) MüM r. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások 30/2000. (IX.15.) GM r. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások 30/2000. (IX.15.) GM r. Egyes ültetvények telepítésének támogatása 25/2004. (III.3.) FVM r. 93.§ Egyes ültetvények telepítésének támogatása 25/2004. (III.3.) FVM r. 93.§ Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása25/2004. (III.3.) FVM r. 265.§ Éven túli lejáratú hitel kamattámogatása25/2004. (III.3.) FVM r. 265.§ Egyes élelmiszer termékek értékesítését segítő hitelekhez kapcsolódó Egyes élelmiszer termékek értékesítését segítő hitelekhez kapcsolódó Támogatások 25/2004. (III.3.) FVM r. 269.§ Támogatások 25/2004. (III.3.) FVM r. 269.§ Hajdú Bét Rt. És Parmalat Rt. Mezőgazdasági alapanyag beszállítói …. Hajdú Bét Rt. És Parmalat Rt. Mezőgazdasági alapanyag beszállítói …. Kedvezményes hitel 107/2004. (VI.8.) FVM r. 2.§ Kedvezményes hitel 107/2004. (VI.8.) FVM r. 2.§ Gabonatermelésből származó …. 149/2004. (X.1.) FVM r. 7.§ Gabonatermelésből származó …. 149/2004. (X.1.) FVM r. 7.§ Európa terv Agrárhitel program 6/2004. (I.22.) FVM r. 18.§ Európa terv Agrárhitel program 6/2004. (I.22.) FVM r. 18.§ Műsorszolgáltatási alapból finanszírozott támogatások. Műsorszolgáltatási alapból finanszírozott támogatások.

103 2004. évben kapott támogatások II./ Arányosítás szabályait kell rá alkalmazni! II./ Arányosítás szabályait kell rá alkalmazni! Pl.: 25/2004.(III.3.) FVM rendelet Pl.: 25/2004.(III.3.) FVM rendelet A III. fejezetben szereplő költségvetési támogatásokra az arányosítás szabályait kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy a költségvetésből folyósítják: A III. fejezetben szereplő költségvetési támogatásokra az arányosítás szabályait kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy a költségvetésből folyósítják: Egyes ültetvények telepítésének támogatása 93.§ - 101.§ Egyes ültetvények telepítésének támogatása 93.§ - 101.§ Erdőtelepítés és fásítás támogatása 102.§ - 107.§ Erdőtelepítés és fásítás támogatása 102.§ - 107.§ Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének tám. 108.§ - 112. § Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének tám. 108.§ - 112. § Közösségi agrármarketing támogatása (piacfejlesztési tám.) 113.§ - 120. § Közösségi agrármarketing támogatása (piacfejlesztési tám.) 113.§ - 120. § Állat- és növényegészségügyi vizsgálatok és egyes 121.§ - 136.§ Állat- és növényegészségügyi vizsgálatok és egyes 121.§ - 136.§ állategészségügyi problémák megelőzésének és kezelésének támogatása állategészségügyi problémák megelőzésének és kezelésének támogatása Meghatározott állatfajok bizonyos betegségektől való 137.§ - 141.§ Meghatározott állatfajok bizonyos betegségektől való 137.§ - 141.§ mentességének támogatása mentességének támogatása Élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási rendszerek. Élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási rendszerek. kiépítésének támogatása kiépítésének támogatása Nyomonkövethetőség (termékek útja szántóföldtől 142.§ Nyomonkövethetőség (termékek útja szántóföldtől 142.§ az asztalig) támogatás az asztalig) támogatás ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási 143.§ ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási 143.§ rendszerek támogatása rendszerek támogatása Földrajzi árujelzők (eredet megjelölés és földrajzi 144.§ Földrajzi árujelzők (eredet megjelölés és földrajzi 144.§ jelzés) védelmének, valamint a hagyományos jelzés) védelmének, valamint a hagyományos különleges tulajdonság tanúsításának tám. különleges tulajdonság tanúsításának tám. Karantén károsítók elleni védekezés, ill. az okozott 145.§ - 146.§ Karantén károsítók elleni védekezés, ill. az okozott 145.§ - 146.§ kár enyhítését célzó támogatás kár enyhítését célzó támogatás

104 2004. évben kapott támogatások Állatjóléti és haszonállat tartási szabályok okozta147.§ - 154.§ Állatjóléti és haszonállat tartási szabályok okozta147.§ - 154.§ többlet költségek tám. többlet költségek tám. Állomány-fenntartási támogatás155.§ - 159.§ Állomány-fenntartási támogatás155.§ - 159.§ Méhcsalád-támogatás160.§ - 164.§ Méhcsalád-támogatás160.§ - 164.§ Méhanya-beállítás támogatása 165.§ - 169.§ Méhanya-beállítás támogatása 165.§ - 169.§ Tenyészbika, -kos és kecskebak beállításának tám.. 170.§ - 173.§ Tenyészbika, -kos és kecskebak beállításának tám.. 170.§ - 173.§ Tenyészcsikó vásárlás és nevelés támogatása174.§ - 176.§ Tenyészcsikó vásárlás és nevelés támogatása174.§ - 176.§ Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) tám.. 177.§ - 181.§ (ENAR) tám.. 177.§ - 181.§ Haltenyészanyag felhasználásának támogatása182.§ - 188.§ Haltenyészanyag felhasználásának támogatása182.§ - 188.§ Tenyész növendéknyúl támogatás 189.§ - 195.§ Tenyész növendéknyúl támogatás 189.§ - 195.§ kertészet, erdőgazdálkodás kertészet, erdőgazdálkodás Haltenyészanyag felhasználásának támogatása182.§ - 188.§ Haltenyészanyag felhasználásának támogatása182.§ - 188.§ Tenyész növendéknyúl támogatás. 189.§ - 195.§ Tenyész növendéknyúl támogatás. 189.§ - 195.§ Növénytermesztés, kertészet, erdőgazdálkodás196.§ - 202.§ Növénytermesztés, kertészet, erdőgazdálkodás196.§ - 202.§ Vízkárelhárítási létesítmények üzemeltetési,214.§ - 226.§ Vízkárelhárítási létesítmények üzemeltetési,214.§ - 226.§ karbantartási tám. karbantartási tám. Mg-i Oktatási, képzési és kutatási feladatok tám. 227-229.§ Mg-i Oktatási, képzési és kutatási feladatok tám. 227-229.§ Mg-i termelőnek nyújtott szaktanácsadás díjának tám. 230.§ Mg-i termelőnek nyújtott szaktanácsadás díjának tám. 230.§ Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás tám231-237.§ Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás tám231-237.§ Farmgyakornoki programok, külföldi szakmai Farmgyakornoki programok, külföldi szakmai tapasztalatszerzés megvalósítása 238-244.§ tapasztalatszerzés megvalósítása 238-244.§

105 2004. évben kapott támogatások Gazdaságorientált agrárágazati kutatások tám245-249.§ Gazdaságorientált agrárágazati kutatások tám245-249.§ Az agrártermelés innovációs hátterének biztosítását Az agrártermelés innovációs hátterének biztosítását megalapozó kutatások támogatása250-254.§ megalapozó kutatások támogatása250-254.§ Egyes élelmiszer termékek értékesítését segítő Egyes élelmiszer termékek értékesítését segítő hitelekhez kapcsolódó támogatások267-269.§ hitelekhez kapcsolódó támogatások267-269.§ A zöldség, gyümölcs termelői értékesítő szervezetek támogatása 270-273.§ A zöldség, gyümölcs termelői értékesítő szervezetek támogatása 270-273.§ Egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást Egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és egyéb gazdálkodói szervezetek 238-244.§ nyújtó szövetkezések és egyéb gazdálkodói szervezetek 238-244.§ támogatása támogatása Az előzetesen elismert termelői csoportok támogatása Az előzetesen elismert termelői csoportok támogatása címen igényelt vissza nem térítendő támogatások 280-283.§ címen igényelt vissza nem térítendő támogatások 280-283.§ Jégeső-elhárítás támogatása. 284-285.§ Jégeső-elhárítás támogatása. 284-285.§ A vidéki alapszolgáltatások támogatása286.§ A vidéki alapszolgáltatások támogatása286.§ Tejtermelők veszteségcsökkentő támogatása 42/2004. (IV.9.) FVM r. Tejtermelők veszteségcsökkentő támogatása 42/2004. (IV.9.) FVM r. (2003.11.01-től 2003.12.31-ig termelt tej után) (2003.11.01-től 2003.12.31-ig termelt tej után) Kiegészítő tejtermelői támogatás 16/2004. (II.13.) FVM r. Kiegészítő tejtermelői támogatás 16/2004. (II.13.) FVM r. Nemzeti Fejlesztési Tervből kapott támogatás 6/2004. (I.22.) Korm. r., Nemzeti Fejlesztési Tervből kapott támogatás 6/2004. (I.22.) Korm. r., pl.: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), 2-3. sz. mellékletében pl.: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), 2-3. sz. mellékletében valamint GVOP, KIOP, ROP, HEFOP pályázat alapján felsorolt jogcímek valamint GVOP, KIOP, ROP, HEFOP pályázat alapján felsorolt jogcímek Takarmány előállító üzem szárított takarmány 43/2004. (IV.9.) FVM r. Takarmány előállító üzem szárított takarmány 43/2004. (IV.9.) FVM r. kvótával szabályozott támogatása (feldolgozás) kvótával szabályozott támogatása (feldolgozás) Vágott, fagyasztott egész csirke időszakos 8/2004.(I.28.) FVM r. és Vágott, fagyasztott egész csirke időszakos 8/2004.(I.28.) FVM r. és export-visszatérítése 39/2004. (IV.5.) FVM r. export-visszatérítése 39/2004. (IV.5.) FVM r. Friss és előhűtött hasított félsertés időszakos 9/2004.(I.28.) FVM. r. Friss és előhűtött hasított félsertés időszakos 9/2004.(I.28.) FVM. r. export-visszatérítése és 39/2004.(IV.5.) FVM r. export-visszatérítése és 39/2004.(IV.5.) FVM r. Élő vágómarha exportjához nyújtott időszakos 10/2004.(I.28.) FVM r. és Élő vágómarha exportjához nyújtott időszakos 10/2004.(I.28.) FVM r. és export-visszatérítés 38/2004.(IV.5.) FVM r. export-visszatérítés 38/2004.(IV.5.) FVM r. 9/2004.(IV.5.) FVM r. 9/2004.(IV.5.) FVM r. Élő sertés exporthoz nyújtott időszakos 11/2004.(I.28.) FVM r. és mód. Élő sertés exporthoz nyújtott időszakos 11/2004.(I.28.) FVM r. és mód. export-visszatérítés 39/2004.(IV.5.) FVM r. export-visszatérítés 39/2004.(IV.5.) FVM r. Megváltozott munkaképességűek dotációja 8/1983.(VI.29.) EüM-PM Megváltozott munkaképességűek dotációja 8/1983.(VI.29.) EüM-PM

106 Cégautóadó-szabályok

107 Cégautóadó Alanya: Alanya: A hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi esetén (a járműnyilvántartásszerinti) bejegyzett tulajdonos(kivéve magánszemély tulajdonos, és a személygépkocsi A hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi esetén (a járműnyilvántartásszerinti) bejegyzett tulajdonos(kivéve magánszemély tulajdonos, és a személygépkocsi után nem történik költségleszámolás )

108 Cégautóadó Alanya: Alanya: - Több tulajdonos esetén, tulajdoni hányadaik arányában minősülnek adóalanynak - Több tulajdonos esetén, tulajdoni hányadaik arányában minősülnek adóalanynak - Pénzügyi lízing estén a lízingbevevő - Pénzügyi lízing estén a lízingbevevő

109 Cégautóadó Tárgya: Tárgya: cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, továbbá az olyan (akár magánszemély tulajdonában álló magyar tulajdonában álló, továbbá az olyan (akár magánszemély tulajdonában álló magyar rendszámú, akár külföldön üzembe helyezett) személygépkocsi után kell megfizetni,amely rendszámú, akár külföldön üzembe helyezett) személygépkocsi után kell megfizetni,amely után a számvitelről szóló törvény szerinti költséget, ráfordítást, illetve az szja-törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el. után a számvitelről szóló törvény szerinti költséget, ráfordítást, illetve az szja-törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el.

110 Cégautóadó Adókötelezettség keletkezés-megszűnés Adókötelezettség keletkezés-megszűnés Magánszemély: Magánszemély: Költségelszámolást követő hónap első napja Költségelszámolást követő hónap első napja Ha nincs az adott hónapban költségelszámolás a következő hónapban nincs adófizetési kötelezettség Ha nincs az adott hónapban költségelszámolás a következő hónapban nincs adófizetési kötelezettség

111 Cégautóadó Adókötelezettség keletkezés-megszűnés Adókötelezettség keletkezés-megszűnés Nem Magánszemély: Nem Magánszemély: Tulajdonszerzést, lízingbevétel követő hónap első napja Tulajdonszerzést, lízingbevétel követő hónap első napja Tulajdonból,lízingbevételből kilépés hónapjának utolsó napja Tulajdonból,lízingbevételből kilépés hónapjának utolsó napja

112 Cégautóadó Adó mértékek: Adó mértékek: 7000 Ft -1600 köbcentiig 7000 Ft -1600 köbcentiig 15000 Ft -1600 köbcenti felett 15000 Ft -1600 köbcenti felett

113 Cégautóadó Gépjárműadó levonható( feltételekkel) Gépjárműadó levonható( feltételekkel) Negyedévente fizetendő Negyedévente fizetendő 0901-es bevalláson 0901-es bevalláson

114 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések