Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi prevenció eszközei és folyamatai az esélyegyenlőség területein Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság TKKI ÁROP-1.1.16. 2014. Július.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi prevenció eszközei és folyamatai az esélyegyenlőség területein Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság TKKI ÁROP-1.1.16. 2014. Július."— Előadás másolata:

1 Az intézményi prevenció eszközei és folyamatai az esélyegyenlőség területein Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság TKKI ÁROP-1.1.16. 2014. Július 8. Geréby Kúria 6050 Lajosmizse Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

2 Alapfogalmak, a hátrányos megkülönböztetés tilalma Magyarország Alaptörvénye II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. XV. cikk: Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékos embereket. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény Ágazati törvények

3 Az EBH 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv)2005-ben kezdte meg működését Autonóm jogállású közigazgatási szerv, diszkriminációs ügyekben hatósági jogalkalmazást végez 2009 - Prevenció disszeminációval a TÁMOP-5.5.5 projekt (2014.09.) eszközeivel

4 Alapfogalmak Pozitív – negatív diszkrimináció Egyenlő bánásmód követelménye – Ebktv. Tilalom, a kötelezettektől diszkrimináló magatartástól való tartózkodást kíván meg (negatív tartalmú) Esélyegyenlőség biztosítása – Ebktv. Pozitív intézkedés, meglévő hátrány kiegyenlítése céljából Nem alanyi jog, a jogalkotó mérlegelésébe tartozó kérdés Megerősítő intézkedés (pozitív tartalmú)

5 Alapfogalmak Védett tulajdonságok- az Ebktv személyi hatálya nemfaji hovatartozásbőrszínnemzetiségnemzetiséghez való tartozás (nemzetiségekről szóló tv.)anyanyelvfogyatékosságegészségi állapotvallási, világnézeti meggyőződéspolitikai vagy más véleménycsaládi állapot anyaság (terhesség), apaságszexuális irányultságnemi identitáséletkortársadalmi származásvagyoni helyzet foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege vagy határozott időtartama érdekképviselethez tartozásegyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző

6 Alapfogalmak - Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése (negatív d.) Hátrányos megkülönböztetés 5 formája:közvetlen hátrányos megkülönböztetésközvetett hátrányos megkülönböztetésjogellenes elkülönítés (szegregáció)zaklatásmegtorlás

7 A személyesen megélt diszkriminációs okok gyakorisága Milyen gyakran érte Önt az élete során hátrányos megkülönböztetés /diszkrimináció a következő okok miatt... (Nagyon ritkán, néha, gyakran, nagyon gyakran válaszok együttes megoszlása) felsőoktatásban résztvevők A magyar népesség 1/3-át érte diszkrimináció. (EBH kutatás, 2010, 2013) Magyarországon volt a személyesen megélt diszkrimináció aránya a legmagasabb az EU-ban: 23%. (Eurobarometer, 2012) A személyesen elszenvedett diszkrimináció tapasztalatai többnyire rejtve maradnak (17% nem osztja meg senkivel, ha hátrányos megkülönböztetés éri). Leggyakoribb diszkriminációs okok: életkor, nem, egészségi állapot, bőrszín, származás, vagyoni helyzet, anyaság (terhesség)/apaság, stb. Meghatározó jelenség a halmozott diszkrimináció (multiple discrimination): a diszkrimináltak 2/3-át, a népesség 1/5-ét több védett tulajdonsága miatt éri diszkrimináció.

8 Észlelt diszkrimináció Tanúja volt-e az elmúlt 12 hónapban, hogy valakit diszkrimináció ért a következő tulajdonságai miatt? felsőoktatásban résztvevők 2010-2013 között a diszkrimináció észlelése szinte minden diszkriminációs ok esetében növekedett. A diszkrimináció okai:roma származás, életkor,fogyatékosság,női nemhez tartozás

9

10

11

12

13 Az igény 2003 : Ebktv. 2005 : a hatóság működni kezd. 2007 : Egyenlő Esélyek Éve 2009 : Prevenció - Támop 5.5.5 - EBH intézményi kommunikáció Tudásmegosztás, jogtudatosítás és érzékenyítés, disszemináció, a diszkrimináció megelőzése érdekében

14 A projekt Megvalósítási időszak: 2009. IV.1.–2014.IX.30. Támogatási összeg: 911 440 838 Ft Megvalósító: az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15000 fő közvetlen érintett, a lakosság elérése 80%

15 A program 4 pillére 1. Megyei egyenlőbánásmód - referensi hálózat 2. Képzések 3. Kutatások 4. Kommunikáció

16 1.) Egyenlőbánásmód - referensi hálózat Szervezeti integritás Rendszeresen elérhető szolgáltatások megyei és kistérségi helyszíneken. Ügyfélfogadási idő havi 12 óráról 332 órára nő. Ügyfélelégedettség-mérés, rendszeres monitoring, nyilvánosság. Szakmai és civil partnerségek, tudatosítás, jogtudatosítás. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

17 Szolgáltatások elérése és értékelése Ügyfélforgalmi adatok Összesen: 7161 fő Havi átlag: 155,67 fő/ hó Mennyire volt megelégedve az ügyintézés színvonalával? Összesen: 2733 fő Átlag: 9,53

18 Panaszfelvétel kistérségi ügyfélfogadáson Ügyfél lakóhelye Ügyfél lakóhelye, kistérségek Szolgáltatások elérése Összesen: 540 panasz Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

19 2.) 80 képzés országszerte „Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése” akkreditált képzéssorozat - 2010.09.01. - 2014.03.31. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Megelőzés és minta

20 Képzésen résztvevők lakóhelye kistérségek szerint Összesen: 1428 fő Rendelkezik-e védett tulajdonsággal? Összesen: 1428 fő A képzés hozzájárult-e társadalmi érzékenységének fejlődéséhez ? Összesen: 1347 fő „Igen” válasz esetén 1-5 védett tulajdonságot jelöltek meg a válaszadók. Szolgáltatások elérése

21 Mennyire felelt meg v á rakoz á sainak a k é pz é s? Összesen: 1347 fő Átlag: 9,39 Szolgáltatás értékelése A képzésen szerzett ismeretek és élmények hasznosíthatóak- e a gyakorlati életben? Összesen: 1328 fő Átlag: 4,66

22 Partnerségek - visszacsatolás Workshopok - tapasztalatátadó tanácskozások országszerte 13 alkalommal 100 fős 1 napos workshop szervezése – 6 egyetemi workshop. Tapasztalatátadó tanácskozások közigazgatási és civil partnerekkel félévente. Az egyenlő bánásmód kötelezettségének és a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak gyakorlatorientált bemutatása. Párbeszéd, az igények feltárása, tudásátadás és a tapasztalatcsere, monitoring.

23 3., Kutatások A tények 1-4.) Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás keretében a TÁMOP 2.5.2. projekttel együttműködésben megvalósuló kutatási programok, az 1-4-es számú kutatások: 1.) Egyenlő munkáért egyenlő bért 2.) A munkáltatók kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében 3.) Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata 4.) A munkáltatók attitűdjeinek és a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának, a megfelelő munkafeltételek biztosításának összefüggései 5.) A védett tulajdonságokkal rendelkező lakossági csoportok hozzáférésének akadályai a közszolgáltatások, a közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében 6.) A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten 7.) Országos reprezentatív – fókuszban a romák és a fogyatékos- és az LMBT emberek - mintavételen alapuló közvélemény-kutatás az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének témájában 8.) Képzések, programok résztvevőinek jogtudatossága. A kutatási tanulmányok letölthetők: http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

24 Az önkormányzati kutatásban feltárt kirekesztő mechanizmusok elemei Az egyenlő bánásmód joga gyakran a települések közötti dimenzióban sérül, mert nagy a különbség a települések jogértelmezésében és joggyakorlatában és a kötelező feladatokon túl az ügyfelek informálásában, támogatásában. Szignifikáns a különbség a HH és nem-HH térségek között! A legnagyobb különbségek a rendkívüli segély megítélésében; tájékoztatásban az aktív korúak szociális ellátásáról; környezettanulmány készítésében; közhasznú munkavégzés biztosításában tapasztalhatóak. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

25 az információ megosztásának vagy visszatartásának Az önkormányzati kirekesztő mechanizmusok működésének alapja az információ megosztásának vagy visszatartásának helyi bevett gyakorlata. Pl. Előny forrása az információ a helyi felnőttképzési programokról, amelynek hallgatói névsora már a meghirdetés előtt elkészül. Szelektív a tájékoztatás arról, hogy az aktív korúak támogatása feltételéül szabott évi 30 napos munkavégzés igazolható önkéntes munkával is. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

26 Településeken belül az egyenlő bánásmód elve a lakosoknak a helyi network-ön belüli pozíciója szerint sérül. A megkülönböztetés leggyakoribb alapja az önkormányzat munkatársaival, elsősorban a polgármesterrel a személyes kapcsolat megléte vagy hiánya. 10 000 fő alatti településeken A jelenség főként a 10 000 fő alatti településeken tapasztalható! havi bevételének nagysága, megélhetésének biztosítása főként az önkormányzati döntéseken, helyi forráselosztáson múlik. A vizsgált lakossági csoportok (nők, romák, fogyatékos személyek) tagjai a helyi közigazgatást és annak működési hatékonyságát nagymértékben azonosítják az önkormányzat szociális osztályának működésével, mert a védett csoportok havi bevételének nagysága, megélhetésének biztosítása főként az önkormányzati döntéseken, helyi forráselosztáson múlik. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

27 Az önkormányzati szociális ügyintézők naponta átlagosan 60-80 főt fogadnak. 1 ügyfélre átlag 4,5 perc jut. kevésbé átlátható Általános jelenség a lakossági információhiány. Minél kisebb és minél hátrányosabb helyzetű a település, annál kevésbé átlátható a lakosoknak a helyi döntéshozás. bizalmi Az információ megosztás a hivatal részéről bizalmi kérdéssé válik, fokmérője a polgármesterhez való lojalitás. egyéni döntések meghozatala a helyi „szóbeszéd”-en nyugszik. A lakosok többsége bizalmatlansági deficittel küzd, ebből adódóan az egyéni döntések meghozatala a helyi „szóbeszéd”-en nyugszik. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

28 A települési/kistérségi esélyegyenlőségi dokumentumok elemzésének fő eredményei a települések egyike sem rendelkezett azonban 2010 után aktualizált települési esélyegyenlőségi tervvel/programmal.Az önkormányzatok munkatársai valamennyien hangsúlyozták az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód fontosságát, a települések egyike sem rendelkezett azonban 2010 után aktualizált települési esélyegyenlőségi tervvel/programmal. nem rendelkeztek azonban naprakész információval vállalásaik teljesítéséről.A települések többnyire teljesítették az esélyegyenlőségi tervezésre vonatkozó jogszabályi előírásokat, nem rendelkeztek azonban naprakész információval vállalásaik teljesítéséről. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

29 A közösségi tervezés teljes hiánya dokumentumok céljait az önkormányzatok nem a forrásaikraAz esélyegyenlőségi dokumentumok céljait az önkormányzatok nem a forrásaikra, hanem bizonytalan kimenetelű pályázati forrásokra tervezik. az LMBT emberek és a hajléktalanok.Egyes védett csoportok egyáltalán nem jelennek meg az esélyegyenlőségi tervezésben, különösen az LMBT emberek és a hajléktalanok. A fogyatékos lakosság számáról hiányos adatok állnak rendelkezésre, a A fogyatékos lakosság számáról hiányos adatok állnak rendelkezésre, a z akadálymentesítésre fordított források azonban messze meghaladják más védett csoportokra - különösen a romákra - fordított beruházások összegét. Az esélyegyenlőségi tervezésbe és a fejlesztések végrehajtásába elvétve vonták be a civileket és nemzetiségi önkormányzatokat. A romákaz intézkedéseknek nem aktorai, hanem tárgyai. A romák az intézkedéseknek nem aktorai, hanem tárgyai. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

30 Szegregáció, a tudatosság és jogtudatosság, a közösségfejlesztés hiányával roma és nem roma lakosai más- más közösségi tereket használnak A 10 ezer főnél kisebb települések roma és nem roma lakosai más- más közösségi tereket használnak, a roma lakosok az ún. települési közösségi tereket nem használ(hat)ják. diszkriminatívként értelmezhető esetamelyeket nem tekintenek kirekesztőknek. A fókuszcsoportokban megszólalók számos helyi oktatási és egészségügyi intézményi, illetve önkormányzati, elszenvedett diszkriminatívként értelmezhető eset ről számolnak be, amelyeket azonban nem tekintenek kirekesztőknek. Egyértelmű diszkriminációként a közfoglalkoztatásból kizárást, illetve az alkalmi segélyek indokolatlannak tekintett elutasítását értelmezik. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

31 4., Intézményi kommunikáció Párbeszéd, információátadás, jogtudatosítás, érzékenyítés Hírlevelek 2009-2013 20 MAGAZIN jogesetek, tudósítások, interjúk, portrék, novellák, játék Szórólapok - 6 tematikával Engem érdekel! –hangoskönyv Azonos tisztelettel – rövidfilmpályázat Váltsd valóra!- dizájnpályázat Egyenlőség gyerekszemmel – ifjúsági pályázat Médiakampány, óriásplakátok, on-line, off-line hirdetések rádió és tv spotok Regisztr á ci ó : http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/hirlevel#feliratkozas http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/hirlevel#feliratkozas e-mail: katalin.fris@egyenlobanasmod.hu; anna.ago@egyenlobanasmod.hukatalin.fris@egyenlobanasmod.hu anna.ago@egyenlobanasmod.hu Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

32 A Fiatalok a diszkrimináció ellen című ifjúsági akcióra benyújtott alkotások 2010-ben Egyenlőség gyerekszemmel 59 novella 7 fénykép 332 grafika/festmény 18 szobor Élőben a játszótérről vándorkiállítás 58 helyszínen országszerte

33 EBH MÉDIAKAMPÁNYA

34 AZ EBH ÓRIÁSPLAKÁT KAMPÁNYA 2013. FEBRUÁR 1-28. között

35 ONLINE – OFFLINE KAMPÁNY ONLINE – OFFLINE KAMPÁNY 2013. FEBRUÁR 11- MÁRCIUS 31. Index.hu 2013.02.19. Origo.hu 2013.02.27. Startlap 2013.02.20. NOL.hu 30 000 AV Profession.hu 2013. 8-24. Magazinok 168 óra, Figyelő, Heti Válasz, HVG, Magyar Narancs, Vasárnap Reggel, Vasárnapi Blikk, Kiskegyed, Nők Lapja, Story, Színes RTV, TVR Hét Megyei napilapok 24 Óra, Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország+Délvilág, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap + Dunaújvárosi Lap, Heves Megyei Hírlap, Kelet-Magyarország, Kisalföld, Napló, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, Vas Népe, Zalai Hírlap Országos napilapok Blikk, Bors, Metropol, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Nemzeti Sport, Népszabadság, Népszava, Világgazdaság

36 C ÉLCSOPORT : A FIATALOK H ANGOSKÖNYV, D ESIGN - ÉS RÖVIDFILMPÁLYÁZAT Engem érdekel - hangoskönyv: 11 novella mp3 formátumban, honlapról is letölthető Váltsd valóra - designpályázat: 49 alkotás, 3 díjazott + 1 különdíj Díjátadó gála: 2014. március 20. Azonos tisztelettel - rövidfilmpályázat: benyújtási határidő: 2014. április 11. Díjátadó gála: 2014. június 4. Egyenlő Bánásmód – Mindenkit megillet Módszertani oktatófilm felsőoktatásnak, közszolgáltatás

37 A program és a kampány hatására: növekedett az EBH ismertsége. Kampány után Kampány előtt

38 A program és a kampány hatására csökkent a bizonytalanok aránya, növekedett az EBH bizalmi indexe

39 A képzés hatására nőtt a jogorvoslati lehetőségeket ismerők aránya Van-e olyan diszkriminációt tiltó törvény Mo-on? (2013 )

40 A program, a kampány és a képzés hatása : a képzésben résztvevők 98%-a, a lakosság 85%-a fontosnak, vagy nagyon fontosnak tartja az egyenlő bánásmód kérdését, növekedett az EBH legitimációs indexe

41 A diszkrimináció megelőzésében hatékony eszköz a tényalapú autonóm intézményi kommunikáció és a témakör felnőttképzési – közszolgálati továbbképzési és felsőoktatási akkreditációja. Köszönöm a figyelmet! Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP-5.5.5 Főosztályvezető marta.panczel@egyenlobanasmod.hu 06 1 795 2992


Letölteni ppt "Az intézményi prevenció eszközei és folyamatai az esélyegyenlőség területein Dr. Pánczél Márta Egyenlő Bánásmód Hatóság TKKI ÁROP-1.1.16. 2014. Július."

Hasonló előadás


Google Hirdetések