Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011. TANÉV (41.) (2010.09.13.17.00)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011. TANÉV (41.) (2010.09.13.17.00)"— Előadás másolata:

1 TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011. TANÉV (41.) (2010.09.13.17.00)

2

3 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA I. A nyári szünidőben szervezett iskolai programok értékelése (napközi, tematikus napközi és táborok) II. Az iskola infrastrukturális fejlesztéseinek bemutatása (nyári iskola-felújítás - rekonstrukció) III. A 2010/2011. tanév rendjének és a fontosabb – szülőket érintő – jogszabály-változásoknak az új tanév előtti – összefoglalása IV. Az elmúlt tanév tanulmányi statisztikájának, valamint az iskolai magatartás és viselkedéskultúra helyzetének vázlata V. Az új tanév előtti fontosabb személyi és az azokkal összefüggő tartalmi változások jelzése

4 „SAROKSZÁMOK” 41. 183/182 1400/51 (1371/50) 93 25

5

6 Néhány fotó a jubileumi tanévzáró ünnepélyről…

7 …és a jubileumi évkönyvről, programokról köszönettel

8

9 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLA, ILLETVE AZ ISKOLA PEDAGÓGUSAI ÁLTAL SZERVEZETT NYÁRI TÁBOROKRÓL ÉS PROGRAMOKRÓL Szervező tanár neve Korosztálynak szervezve Program jellege IdőpontHelyszín Zentai Tünde Máté Jánosné 2-3. évf.Francia nyelvi tábor/12010.06.14-06.18Iskola Zentai Tünde 4. évf.Francia nyelvi tábor/22010.06.28-06.02Iskola Nagy József 1-4. évf. 6-7., 9. évf. Torna sporttábor/12010.06.21-06.25Iskola Nagy József 1-2. évf. 7., 5. évf. 1-1 fő Torna sporttábor/22010.06.28-07.02Iskola Tóthné Kertes Anna Vargáné Lakatos Marianna 2.d, 3.c 1a, 2a, 7.a 1-1 fő Városismereti tábor2010.06.28-07.02Iskola Dr. Hargitai Gyuláné Huncsikné Karajz Gyöngyi Fábiánné Puskás Erika 2a, 3a, 5a Turisztikai és honismereti tábor 2010.06.28-07.04Boldogkőváralja Nagy Katalin Sneiderné Müller Mónika 1b, 2b, 3c 4a „Rosszcsont” tábor2010.07.05-07.09Iskola Pappné Lakatos Hajnalka Radvánszkiné Léhi Erzsébet 2. évfKézműves tábor2010.07.05-07.11Boldogkőváralja Csatáriné Majláth Orsolya Vasvári Gabriella 1c, 1d Klasszikus nyári napközis tábor 2010.07.12-07.16iskola Harcsa Irén Séra Ildikó Alsó tagozat Tehetséggondozó „Törplogikusok” 2010.07.19-.07.23Iskola Béres Mária Huncsikné Karajz Gyöngyi 1aCsip-Csirip tábor2010.08.16-08.19Iskola

10 PILLANATKÉPEK FOTÓKON A NYÁRI NAPKÖZIS ÉS TEMATIKUS TÁBOROKRÓL, PROGRAMOKRÓL

11 Torna sporttábor 1-2.

12 Franci nyelvi tábor 1-2.

13 „Törplogikusok” tábor

14 „Rosszcsont” tábor

15 Napközis tábor

16 „Csip-csirip” tábor (1.A)

17 Boldogkőváralja

18

19

20 Turisztikai tábor 2010 - Boldogkőváralja

21 NÉHÁNY GONDOLAT A JÖVŐT TEKINTVE A SZÜNIDEI PROGRAMOKRÓL (2010-2011) AZ ISKOLÁNKBAN TÖBB VONATKOZÁSBAN (pl. HAGYOMÁNYAINK, ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI INFRASTRUKTÚRA, SZAKMAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK, TANULÓLÉTSZÁM, stb.) IS KEDVEZŐ FELTÉTELEI VANNAK A DIÁKOK NYÁRI ÉS/VAGY SZÜNIDEI TÁBOROZTATÁSÁNAK, PROGRAMJAIK SZERVEZÉSÉNEK AZ ISKOLA, AZ ISKOLAHASZNÁLÓK (SZÜLŐK ÉS DIÁKOK) ÉS A PEDAGÓGUSOK SZEMPONTJÁBÓL IS CÉLSZERŰ LENNE AZ ISKOLÁNKBAN MEGLEVŐ LEHETŐSÉGEINKNEK – A KÍNÁLAT- KERESLET ALAPJÁN TÖRTÉNŐ - MÉG HATÉKONYABB KIHASZNÁLÁSA (pl. MARKETING, KOORDINÁCIÓ, TERVEZÉS, SZERVEZÉS, ELŐTAKARÉKOSSÁG, stb.) A KÖVETKEZŐ NYÁRI SZÜNIDŐ TÁBORAINAK, TEMATIKUS PROGRAMJAINAK SZERVEZÉSÉT AJÁNLOTT MÁR AZ ELSŐ FÉLÉVBEN ELKEZDENI

22 Az intézményfenntartás és gazdálkodás aktualitásai, eredményei és a 2010-2011. tanév feladatai Általánosságban az iskola gazdálkodására a korszerű szemléletmód, a racionalitás, az iskolára bízott költségvetési forrással való felelősségteljes, ésszerű és a takarékos bánásmód a jellemző A fenntartóval, a Nyíregyházi Főiskolával a költségvetéssel/gazdálkodással és a fenntartással, valamint működtetéssel kapcsolatosan elsősorban a GMF-el történő korábbiakban is meglevő és jellemző folyamatos konstruktív együttműködés Az intézményfenntartással és gazdálkodással kapcsolatosan az elvárások önmagunkkal (iskolavezetés) szemben a jövőben is ugyanazok, mint az eddigiek során (Az intézményfenntartással és gazdálkodással kapcsolatosan az elvárások az iskolával kapcsolatban állókkal szemben a létrehozott értékek megbecsülése és az aktuális határidők mindenkori betartása)

23 SszNév (pályázatíró/koordinátor)PályázatMegjegyzés Szabó István „Eötvös Géniusz „ Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program / TÁMOP -3.4.4/B/08/1; 9.102.344 Ft. Nyert Nagy Ferencné Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatása (konvergencia) / TÁMOP-3.1.5-09/A/2; 20.000.000 Ft. Nyert Szathmáriné Szilágyi Karolina A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1/09/1 Nyert Főiskola KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése Nyert? Szabó István Harcsa Irén Séra Ildikó NTP-OKA-II./ 1 számú pályázata 2010 évi nyári tehetséggondozó táborok támogatására a közoktatás területére (Törpelogikusok: 400.000 Ft.) Nyert Róka Sándor Róka Sándorné NTP-OKA-II./ 1 számú pályázata A 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek támogatására a közoktatás területére „Eötvös Géniusz Tehetséggondozó Műhely” (matematika tehetséggondozó projekt) 900.000 Ft. Nyert Kéninger Henrietta NTP-OKA-II./ 1 számú pályázata A 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek támogatására a közoktatás területére „Eötvös Géniusz Tehetséggondozó Műhely” (környezetvédelmi tehetséggondozó projekt) 500.000 Ft. Nyert Rebenyák Erika Teljesítménymotivációs pályázat (kiváló szakértői minősítés; 1 főre jutó támogatás: 13.986 Ft.; Össz. Támogatás:1.692.000 Ft.) Nyert Róka Sándorné NTP-OKA-X "Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása a 2010/2011. tanévre" pályázat (Matematika Bereznai verseny) Szakmai támogatás Nagyné Mussó judit NTP-OKA-X "Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása a 2010/2011. tanévre" pályázat (Francia); 400.000 Ft. Nyert

24 Aktuális projectjeink 2010/2011 Főépület II. emelet + tetőtér (Ún. „Norvég pályázat)

25 Fő- és melléképületek, valamint a tető hőszigetelő burkolása ( KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése)

26 Az iskola fűtésrekonstrukciója (KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése)

27 Az iskola informatikai eszközparkjának korszerűsítése (A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1/09/1)

28 A biztonságtechnikai rendszer további Bővítése (Költségvetés/saját forrás)

29 Az iskola belső terének további ergonómiai és funkcionális fejlesztése (Saját forrás/költségvetés + Alapítvány)

30 Az iskola- és sportudvar parkosításának/korszerűsítésének folytatása (Költségvetés/saját forrás + DE)

31 Az iskola szolgálati autójának optimális és maximális kihasználása

32 III. Fontosabb, a szülőket érintő jogszabályok/jogszabályváltozások az új tanév előtt

33 1. Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V.13.) OKM - r e n d e l e t e a 2009/2010. tanév rendjéről (Oktatási és Kulturális K ö zl ö ny II. évfolyam, 19.szám, 2010. július 15.) A rendelet tartalma 1. A rendelet hatálya 1.§ 2. A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) 2.-3.§ 3. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok 4.-5.§ 4. A vizsgák rendje 6.§ (1.sz. melléklet) 5. A felvételi eljárás rendje és beiratkozás 7.§ (3.sz. melléklet) 6. A tanulmányi versenyek 8.§ (2.sz. melléklet) 7. Országos mérés, értékelés elrendelése 9.§ 8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok 10.§(4.sz.melléklet) 9. Záró rendelkezések 11.- 16.§

34 2. A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) A 2010/2011. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2010. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2011. június 15. (szerda). A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. (A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középiskolákban és a szakiskolákban 2011. április 29. (péntek) A szorgalmi idő első féléve 2011. január 14-ig tart. Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

35 (4) A tanítási év (szorgalmi idő) lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. § (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2011/2012. tanítási évben történő feldolgozásáról.

36 3.Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok Az őszi szünet 2010. november 02-től november 05-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 08. (péntek). A téli szünet 2010. december 22-től 2011. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2011. január 04. (hétfő). A tavaszi szünet 2011. április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda).

37 2. Fontos jogszabályváltozások A közoktatásról szóló törvény legfrissebb módosításai Az elmúlt hónapokban, az új Országgyűlés megalakulása óta számos ponton módosult a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.). A módosításokat kivétel nélkül országgyűlési képviselők kezdeményezték, ezért azokat elfogadásuk előtt nem az oktatási ágazat irányításáért felelős minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI), hanem a Magyar Országgyűlés honlapján (www.mkogy.hu) lehetett megismerni. A módosítások nem átfogó, koncepcionális változást jelentenek, ugyanakkor több érdemi rendelkezést alapvetően az új oktatáspolitikai elképzelésekkel összhangban változtattak meg. A módosítások, a kihirdetés sorrendjében a következők:

38 3. Az időrendi sorrendben a következő Közokt. tv. módosítást 2010. július 5-én fogadta el az Országgyűlés. A módosító törvény száma: 2010. évi LXXI. törvény, megjelent: a Magyar Közlöny 117. számában. A szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: a 2010/2011 tanévtől ismét lehetőség lesz második év végén, illetve a további évfolyamokon is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot. A változtatás értelmében tehát az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból (Közokt. tv. 71. § (1) bekezdés). Vagyis visszatérés történik a 2003. évi törvénymódosítás előtti állapothoz, amikor is a tanuló – a második évfolyamtól kezdődően – magasabb évfolyamra akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.

39 A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A módosított törvény alapján azonban az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelést vagy a hagyományos osztályzásos módszert használják-e, esetleg a kettőt együtt. Ugyanakkor iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény a szülő kérésére köteles a tanuló félévi és az év végi minősítését osztályzattal is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell továbbra is meghatározni. Azok az iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, ez év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és – ha e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez – a szükséges változtatásokat átvezetik. Az új rendelkezésekkel összhangban törlésre került a Közokt. tv. 71. §-ának (1) bekezdéséből az idegen nyelvi oktatás első évére vonatkozó értékelési szabály is, tehát a továbbiakban az oktatásnak ezen a pontján is lehetőség nyílik – a fenti feltételekkel – a hagyományos osztályozásra.

40 A törvénymódosítás harmadik fontos eleme a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon történő kötelező alkalmazására vonatkozó rendelkezés eltörlése, amelyek alapján 2008. szeptember 1-jétől kellett azt az iskoláknak megszervezniük. A most elfogadott új szabályok értelmében kötelezően csak az 1-4. évfolyamon folyik nem szakrendszerű oktatás. Az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás, maximum a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások 50 %-ában, csak az iskola döntése alapján folyhat. A nem szakrendszerű oktatás tehát ezeken az évfolyamokon csupán lehetőséggé válik, amelyről az iskolák szabadon dönthetnek. A változtatások szeptember 1-jétől lépnek hatályba.

41 4. A Magyar Közlöny következő, 118. számában megjelent – a sorban a negyedik – Közokt. tv. módosítás, amely az érettségi és a felsőoktatási felvételi rendszerét érinti (2010. évi LXXII. törvény az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról). A törvénymódosítás az emelt szintű érettségi súlyát, presztízsét – illetve eredeti célját – kívánja erősíteni azáltal, hogy a jövőben központilag, a Kormány fogja meghatározni, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez az érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát tenni. Az új szabályokat először a 2013/2014. évi felsőoktatási felvételi eljárás során kell alkalmazni. A Kormány pedig 2010. október 30-ig adja ki – a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében – azt az új rendeletet, amely meghatározza, hogy majd 2013-ban melyik felsőoktatási alapképzéshez, illetve egységes osztatlan képzésre történő felvételhez mely vizsgatárgyból, illetve vizsgatárgyakból kell majd emelt szintű érettségit teljesítenie a felvételizőnek. A törvénymódosítás megváltoztatta – értelemszerűen – a felsőoktatási törvényt is, és ezzel megteremtette az összhangot két törvény között.

42 Tehetséggondozás, tehetségsegítő programok, diákolimpiák eredményei Nemzeti Tehetség Program A Nemzeti Tehetség Program megvalósításával kapcsolatos intézkedés célja a tehetségek nyomon követése és több szempontú segítése. Olyan komplex programról van szó, amely összefogja az eddigi állami, önkormányzati, intézményi és civil programokat, összehangolja az állami és ÚMFT források felhasználását. A Nemzeti Tehetség Program hosszú távú célrendszere a képességek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása érdekében az alábbi: - a tehetséges fiatalok megtalálása, - a tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában, - a tehetség hasznosulásának elősegítése. A Nemzeti Tehetség Program rövid távú célkitűzései két évre szóló cselekvési programok alapján valósulnak meg. A cselekvési programban rögzített feladatok megvalósításának támogatása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatokat jelentet meg, a felhívások a www.oktatasert.hu honlapon megtalálhatók. A Nemzeti Tehetség Programról további információ található a tárca honlapján (www.nefmi.gov.hu) a Közoktatás / Nemzeti Tehetség Program rovat alatt.

43 Új kerettanterv kidolgozása A Közokt. tv. 2009 júniusában hatályba lépett rendelkezései lehetővé teszik, hogy a 2010/2011. tanévben a szakképzés a 9. évfolyamon is megkezdődhessen. Az előrehozott szakképzés megkezdéséhez szükséges „Az előrehozott szakiskolai szakképzés (9., 10., 11. évfolyamok) közismereti kerettanterve” kiadásra került. Az OKJ módosításával összefüggésben az előrehozott szakképzés 86 szakképesítésben és szakképesítés-elágazásban kezdődhetett el. 3038 tanuló került felvételre az előrehozott szakképzést meghirdetett 139 intézménybe.

44 A kétszintű érettségi vizsga 2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 23.) Korm. rendelet 61/A. §-a értelmében: „61/A. § A 2011. év május-júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely - mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy - a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel.”

45 UMFT aktuálitások Tartalmi és infrastruktúra-fejlesztések a közoktatásban az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a közoktatási és esélyegyenlőségi fejlesztésekre 10 operatív programból (3 ágazati, 7 regionális) mintegy 411 Mrd Ft áll rendelkezésre a 2007-2013-as időszakban

46  „Eötvös Géniusz „ Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program / TÁMOP -3.4.4/B/08/1;  Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatása (konvergencia) / TÁMOP-3.1.5-09/A/2;  A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP- 1.1.1/09/1

47 Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálatának és módosításának aktualitásai/1 - Pedagógiai program/helyi tanterv + alapító okirat - Az iskola szervezeti és működési szabályzata + fegyelmi eljárásrendi klauzula + iskolai etikai kódex - Az intézményi minőségirányítási program - Az iskola házirendje

48 Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálatának és módosításának aktualitásai/2 (Jogi háttér) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

49 AlapdokumentumFelülvizsgálat/módosítás/átírásMegjegyzés Az iskola működési engedélye A működési engedély a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Közgyűlés Főjegyzőjéhez 2008.07.14-én módosításra benyújtva A működési engedély a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzője 1175-2/2008. számú határozatával 2008.07.15-én jogerőre emelkedett! Pedagógiai program/helyi tanterv/alapító okirat A Nyíregyházi Főiskola Szenátusának I/2- 2/37-43/2004. sz. határozatával elfogadva Az alapító okirat a Nyíregyházi Főiskola Szenátusának I/2-2/95/2008.sz. határozatával módosítva és elfogadva! Intézményi minőségirányítás program - „ -A Nyíregyházi Főiskola Szenátusának I/2- 2/62/2008. sz. határozatával ismételten elfogadva! Iskolai szervezeti és működési szabályzat - „ -Az iskolaszék jogász elnöke által áttekintve és ellenjegyezve 2008.08.29-én! Házirend - „ -A 2008.május 19-én megtartott nevelési értekezlet határozata alapján 2008.08.29-i nevelőtestületi értekezleten kiegészítve és módosítva!

50 Az Eötvös Gyakorlóiskola etikai kódexének tartalma Az iskola kapcsolatrendszerei – Az etikai alapvetés fejezetei I. Kapcsolat az intézmény vezetősége és a nevelőtestület tagjai között II. Kapcsolat a pedagógusok között III. Kapcsolat a pedagógusok és a diákok között IV. Kapcsolat a pedagógusok és a tanárjelöltek között V. Kapcsolat a pedagógusok és az iskola egyéb dolgozói között VI. Kapcsolat a pedagógusok és a szülők között

51 A Házirend fontosabb változásai A korábban érvényben levő iskolai házirend konzervatív pedagógia szellemiségének megőrzése és erősítése + A tanulói hiányzásokkal kapcsolatos eljárás szigorítása + Az iskolai ünnepélyeken való megjelenés konkrétabb szabályozása + A dohányzás és például a rágógumi iskolai vásárlásának és használatának szigorúbb szabályozása

52 IV. Az elmúlt tanév tanulmányi statisztikájának, valamint az iskolai magatartás és viselkedéskultúra helyzetének vázlata

53 Tanulmányi átlag KitűnőNevelőtestületi dicséret 1-4. osztály - (4.67)191 (84)76 (81) 5-8. osztály3.95 (3.93 ) 22 (26)13 (17) 8 osztályos gimnázium 4.37 (4.32)127 (85)62 (40) 4 osztályos gimnázium 4.01(4.01) 3 (5) 3 (5)3(3)3(3) „0” évfolyamok 4.21 (4.33) 6 (13) Az iskola átlaga 4.14 (4.25) 349 (213)160 (154) Az iskola oktató- és nevelőmunkájának aktualitásai, eredményei és a 2010-2011. tanév feladatai

54 A 2009/2010. tanév érettségiző osztályainak statisztikai mutatói OsztályÉrettségi átlag 1.12./A4.61 (4.38) 2. 12./B4.28 (4.24) 3.12./D4.00 ( …. ) 4.13/C4.44 (4.69) -Iskolai átlag: Országos átlag: 4.33 (4.43) 3.65 (3.62)

55

56

57

58

59

60 Az iskola oktatómunkájával kapcsolatos feladatok Általában az iskola hagyományainak megfelelő tanulmányi munka és átlag megtartása, esetleges javítása Az általános iskolai osztályok tanulói tanulmányi és munkafegyelmének javítása. A gimnáziumi képzésben érintett és résztvevő négy- és nyolcosztályos és öt évfolyamos gimnázium tanulói/osztályai tanulmányi munkafegyelmének és ezzel összefüggően tanulmányi eredményeinek érzékelhet/további javítása. Az érettségiző osztályok érettségi eredményeinek szinten tartása és esetlegesen annak érzékelhető javítása A tehetséggondozás és versenyeztetés iskolai rendszerének átgondolása és a szükséges korrekciók, fejlesztések megvalósítása Az iskolában tanuló és továbbtanuló diákjaink továbbtanulási-beiskolázási mutatóinak/eredményeinek megtartása és esetlegesen annak érzékelhető javítása

61 Az iskolai nevelőmunka aktualitásai, eredmények és feladatok/1 Az általános és országos helyzet jellemzői (komolyabb gondok, kedvezőtlen jelenségek és folyamatok) Az iskolai helyzet jellemzői („csúszás”, szaporodó problémák és korlátozott jelenségek) Megoldáskeresés: A konfliktushelyzetek gyors és érdemi kezelése. (Határozott iskolai állásfoglalás és eljárás + „Házirend”!) Az egységes iskolai nevelési eljárások elméleti és gyakorlati érvényre juttatása, az osztályfőnöki nevelőmunka fejlesztése Az iskola és a szülői szervezetek kapcsolatának megújítása, új alapokra helyezése, továbbfejlesztése (osztály SZMK, Választmány)

62 Az iskolai nevelőmunka aktualitásai, eredmények és feladatok/2 Magatartás- és viselkedéskultúra az iskolában (diák, diákközösségek, iskolafokok) A diákok egymás közötti viselkedése és kommunikációs kultúrája (beszédstílus és tartalom) A különböző iskolafokon tanuló diákok kapcsolat- és viszonyrendszere (1. osztály – 7. és 12. évfolyam) A diákok és a pedagógusok/ dolgozók kapcsolat- és viszonyrendszere (mindennapi kommunikáció – köszöntés - tiszteletadás) A tömegkommunikációs hatások szerepe az iskola diákjainak magatartás- és viselkedéskultúrájában

63 Nyelvi előkészítős diákok és szülők elégedettsége Alacsony válaszadási arány: Diák – 16 fő Szülő – 10 fő Szerette volna Sikerült FőMikorraFőMikorra Középfokú nyelvvizsga 139-11 évfolyam910-13 évfolyam Felsőfokú nyelvvizsga 812-13 évfolyam3 Középszintű érettségi 149-13 évfolyam1512-13 évfolyam Emelt szintű érettségi 413 évfolyam2 A diákok véleménye szerint az alábbiak gátolták őket a céljaik elérésében:  Gyakori tanárváltás (8 fő)  Nem megfelelő tanárok (4 fő)  A diák (lustasága, önbizalom hiány) (4 fő)  A diákok 81% igénybe vett más segítséget a felkészüléshez (magántanár, nyelviskola)

64 A diákok véleménye szerint az alábbi szempontok figyelembevételével lenne hatékonyabb a képzés: Minél kevesebb tanárváltás Szakképzett tanárokat kellene alkalmazni, akik megfelelő elvárásokat támasztanak és nem hagyják „pihenni” a diákokat 0. évfolyamon Beépíteni a középfokú nyelvvizsgára történő felkészítést Kötelezővé tenni a nyelvvizsgát Angol nyelvterületen 2-3 hetes kirándulások Több játékos feladat Angol nyelvű filmnézés Diákcsere programok

65 A szülők véleménye szerint az alábbi szempontok figyelembevételével lenne hatékonyabb a képzés: Tanárcsere csökkentése A tananyag jobban igazodjon a gyakorlati élethez Kapcsolatépítés külföldi intézményekkel Anyanyelvi tanárok Diákcsere program Legalább egy nyelvvizsga

66 Bejövő tanulók (1. osztályos) szüleinek mérése A szülőket az iskolaválasztásban leginkább befolyásoló tényezők: A tanító nénik felkészültek (5,7) Erős alapot ad a továbbtanuláshoz (5,7) Kedvesek a tanító nénik, szeretik a gyerekeket (5,6) Biztonságban érzem a gyermekem az iskolában (5,6) A tanítási módszert jónak tartom (5,5) A szülőket az iskolaválasztásban legkevésbé befolyásoló tényezők: Az iskola közel van a munkahelyhez (2,9) A testvére is ebbe az iskolába jár(t) (2,8) Volt óvodatársak is ide jelentkeztek (2,6)

67 A szülők az alábbi sportágat részesítik előnyben: Torna (18) Úszás (16) Foci (11) Tenisz (5) Atlétika (4) Labdajátékok (3) Falmászás (3) Kosárlabda (3) ! lovaglás, jazz balett, ping-pong A szülők az alábbi művészeti ágakat részesítik előnyben: Rajz (15) Tánc (14) Kézműves foglalkozás (12) Néptánc (6) Zene (5) Vizuális technikák (4) ! képzőművészet, népművészet, színjátszás Az idegen nyelvek fontossági sorrendje a szülők véleménye alapján: Angol Francia Német Olasz Orosz

68 TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOKRÓL AZ ÚJ TANÉV KEZDETE ELŐTT 1. TÁVOZÓ PEDAGÓGUSOK Tóthné Kolocsán Ildikó tanító Tóthné Kertes Anna tanító Csoma Mariann tanár Héder Viktória tanár 2. TÁVOZÓ ADMINISZTRATÍV -TECHNIKAI DOLGOZÓ  Péterné Forró Katalin takarítónő  Gabulya Gábor rendszergazda

69 3. NYUGDÍJBA VONULÓ PEDAGÓGUSOK ÉS ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓ Bancsi Ferencné igazgatóhelyettes

70 4. ÚJ PEDAGÓGUSOK ÉS ADMINISZTRATÍV- TECHNIKAI DOLGOZÓK ALKALMAZÁSA Futó Marianna Tanító Hoffmann Kinga Tanító Juhász Judit Tanító/Napközis nevelő Karafa Sándor Tanár (magyar-történelem) Nagyné Mussó Judit Nyelvtanár (francia) Pinczés Ákos Tanár (angol-történelem) Opre Edina Tanár (Rajz és víz. kom.) … Rendszergazda Molnár Ilona Takarítónő

71 Futó MariannaHoffmann Kinga Juhász Judit Karafa Sándor Nagyné Mussó Judit Pinczés Ákos Opre Edina Molnár Ilona

72

73 + Iskolakultúra Az alapfokú művészetoktatási programok (pl. néptánc, népi hangszerek, rajz-vizuális kommunikáció, média, stb.) helye és szerepe iskolánk kulturális életében Az iskolaújság és iskolarádió kiadása és működése az iskolában Az alsó tagozat/napközi helye és szerepe iskolánk kulturális életében Az amatőr öntevékeny kulturális csoportok (pl. magyar és idegen-nyelvű színjátszás, komoly- és könnyűzenei csoportok, modern tánc/aerobic, stb.) helye és szerepe iskolánk kulturális életében A DÖK helye és szerepe iskolánk köz- és kulturális életében

74 + Sport az iskolában Az iskolai testnevelés-tanítás infrastrukturális-, tárgyi- és személyi feltételeinek a biztosítás és fejlesztése Az iskolai versenysport helye és szerepe iskolánk versenyképességének megőrzésében és növelésében Az iskolai amatőr sporttevékenység (pl. a természetjárás-túrázás, stb.) feltételeinek biztosítása és fejlesztése A nyári és/vagy szünidei táborozás feltételeinek biztosítása és fejlesztése Boldogkőváralja és Tiszalök

75 Alapítvány és Diák Egyesület/1 ALAPÍTVÁNY 2009 ÉVI BESZÁMOLÓ Össz. bevétel: 3.641.491 Ft Ebből : - adomány magánszemélytől 1.518.100 Ft - APEH SZJA 1% 849.819 Ft - adomány gazdasági társaságoktól 795.000 Ft - adomány egyéni vállalkozótól 477.000 Ft - banki kamat 1.572 Ft Össz. kiadás: 3.914.032 Ft Ebből:pl.- anyagköltség 1.297.353 Ft - erdei iskola támogatás 546.750 Ft - versenyek támogatása 480.211 Ft - könyvek vásárlása 145.525 Ft

76 Alapítvány és Diák Egyesület/2 EGYESÜLET 2009 ÉVI BESZÁMOLÓ Össz. bevétel: 2.554.931 Ft Ebből : - Tagdíj 1.712.100 Ft - APEH SZJA 1% 402.822 Ft - Fenntartási támogatás 419.400 Ft - Működési támogatás 19.500 Ft - banki kamat 1.109 Ft Össz. kiadás: 1.852.860 Ft Ebből:- Házzal kapcsolatos kiadás 1.147.479 Ft - Sport ruházat- felszerelés 264.065 Ft - Iskola és gyerekek támogatása 287.450 Ft - Anyag és egyéb kiadás 153.470 Ft

77 BÉKÉS, NYUGODT ÉS EREDMÉNYES TANÉVKEZDÉST, ILLETVE TANÉVET KÍVÁNOK MINDENKINEK

78 Köszönöm a figyelmüket!

79 Az Iskolai Pedagógiai Szakszolgálat (IPSZ) NévBeosztásMegjegyzés 1.Nagy Kataliniskolapszichológusmk. vezető - pszichológia 2.Jeneiné Novák Erzsébetgyógypedagógus- logopédus logopédia 3.Rebenyák Erikaszociálpedagógusifjúságvédelem 4.Urbin Tiborgyógy-testnevelőgyógy-testnevelés 5.Bodnárné Mazin Marianvédőnőiskola-egészségügy 6.Sneiderné Müller Mónikaszabadidő-szervezőszabadidő-szervezés


Letölteni ppt "TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011. TANÉV (41.) (2010.09.13.17.00)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések