Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI IRÁNYAI MFKB megbeszélés 2013. február 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI IRÁNYAI MFKB megbeszélés 2013. február 5."— Előadás másolata:

1 A SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI IRÁNYAI MFKB megbeszélés 2013. február 5.

2 A szakképzés-fejlesztési koncepció helye és szerepe Közvetlen törvényi szabályozás: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. „82. § A bizottság a) kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját (szakképzés-fejlesztési koncepció), amely a megye, illetve a fővárosi területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program részét képezi”

3 A szakképzés-fejlesztési koncepció helye és szerepe  Közvetett jogi szabályozás:  1996. évi XXI. Tv a területfejlesztésről és a terület rendezésről  2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 97.§ (8) bekezdés  1254/2012 Korm. határozat a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról (3. pont)

4 A szakképzés-fejlesztési koncepció helye és szerepe  Területfejlesztési koncepció: az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára  Területfejlesztési program: a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül

5 A szakképzés-fejlesztési koncepció célja  A munkaerőpiac igényeivel összhangban álló szakképzési rendszer kialakítása, a gazdaság bővülése és a foglalkoztathatóság növelés érdekében  Feltárja a megye szakképzési rendszerének erősségeit, hiányosságait, sajátosságait  A feltárt jellemzők figyelembevételével meghatározza a rövid, közép és hosszú távú irányokat melyek a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzési rendszer kialakításához vezetnek  Rávilágít az esetleges párhuzamosságokra, az integrálás lehetőségeire, a hatékony és átlátható szakképzési rendszer kialakítása érdekében

6 A szakképzés-fejlesztési koncepció lehetséges témakörei  Jogszabályi környezet elemzése  A szakképzés szempontjából releváns intézménystruktúra és kapcsolódó közigazgatási struktúra feltérképezése  A megyére jellemző szakmaszerkezet elemzése  Gyakorlati képzés helyzete (képzési hajlandóság, tanulószerződések száma)  Beiskolázási és kibocsátási adatok vizsgálata  Demográfiai, foglalkoztatási adatok vizsgálata (várható beiskolázási létszám előrejelzése)

7 A szakképzés-fejlesztési koncepció lehetséges témakörei  Már ismert beruházások lehetséges hatása a szakképzésre, a foglalkoztatásra  A területfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak és a szakképzés-fejlesztési koncepció kapcsolatának feltárása, az ebből közvetlenül következő célok, feladatok megfogalmazása  A szakképzés-fejlesztési koncepció és a köznevelés- fejlesztési koncepció kapcsolata  Az alapfokú oktatást érintő javaslatok megfogalmazása a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében

8 A szakképzés-fejlesztési koncepció lehetséges témakörei  A szakképzés eredményességének növelését szolgáló feladatok megfogalmazása A munkaerőpiac és a szakképzés kapcsolatának erősítése Pályaorientáció hatékonyságának növelése (köznevelési kapcsolat) Gyakorlati képzés erősítése (vállalatok bevonása, tanulószerződések számának növelése, eszközfejlesztés, gyakorlati oktatók képzése)  A szakképzési intézményrendszer rugalmassága Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés összehangolása A felsőoktatási szakképzés szerepe A mesterképzés szerepe

9 A szakképzés-fejlesztési koncepció lehetséges témakörei  A szakképzés finanszírozásának vizsgálata a megye vonatkozásában A szakképzéshez kapcsolódó hazai és EU-s források felhasználásának hatékonysága és a hatékonyság növelésének lehetőségei A képzési kínálat esetleg szükséges területi elosztásának lehetőségei A képzési kapacitás hatékonyabb kihasználása  Esélyegyenlőség biztosítása  A rendelkezésre álló adatok, információk párhuzamosságának megszüntetése, az átjárhatóság elérhetőség megteremtésének lehetősége

10 Szakmaszerkezet meghatározása  A koncepcióban vizsgálandó a korábbi RFKB döntések érvényesülése  A szakképzési irányok és beiskolázási arányok évenként történő meghatározása (a koncepció folyamatos felülvizsgálatát teszi szükségessé)  Megyei szinten és fenntartónként meghatározott beiskolázási arányok, szakképesítésenkénti beiskolázási létszám meghatározásával (Szt. 84.§ (5) bekezdése szerint)

11 Szakmaszerkezet meghatározása  Az MFKB-k a javaslattételhez:  a demográfia adatokat,  a beiskolázási adatokat,  a foglalkoztatási adatokat,  a szakképzett munkaerővel kapcsolatos keresleti adatokat (MKIK-GVI kutatás) használják fel  NGM álláspont szerint 2013-ban is csak az iskolai rendszerű szakképzésre (a felnőttoktatást is beleértve)  Javaslattétel határideje 2013. március 29.

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Köpeczi Bócz Attila programkoordinátor kopeczi@mkik.hu


Letölteni ppt "A SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI IRÁNYAI MFKB megbeszélés 2013. február 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések