Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információk a záródolgozatok formai követelményeiről 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információk a záródolgozatok formai követelményeiről 2015."— Előadás másolata:

1 Információk a záródolgozatok formai követelményeiről 2015

2 Záródolgozatok - információk2 7/2011-es rektori irányelv Smernica rektora č. 7/2011

3 Záródolgozatok - információk3 Sablon http://www.selyeuni.sk/gtk/hu/hallgatoinknak/zarodolgozat.html

4 Záródolgozatok - információk4 Határidők Diplomadolgozat: 2015. április 18. Szakdolgozat: 2015. május 16. Elektronikusan: pdf formátumban – AIS2 Köttetve leadni: GTK Tanszéki Titkárságán (G308): dolgozat + CD (2x) + licencszerződés (2x)

5 Záródolgozatok - információk5 Köttetés 2 példányban Sötét színű (fekete) műbőr kötés, arany betűkkel Az elektronikus feltöltés után legkésőbb 1 héten belül kell leadni köttetett formában

6 Záródolgozatok - információk6 Köttetett forma leadása – Diplomadolgozat: 2015. 4. 15. (szerda)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 4. 16. (csütörtök)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 4. 17. (péntek) 9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 4. 18. (szombat) 7:30 – 11:30 2015. 4. 20. (hétfő) 9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 4. 21. (kedd) 9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 4. 22. (szerda)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 4. 23. (csütörtök)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 4. 25. (szombat)7:30 – 11:30

7 Záródolgozatok - információk7 Köttetett forma leadása – Szakdolgozat: 2015. 5. 13. (szerda)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 5. 14. (csütörtök)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 5. 15. (péntek) 9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 5. 16. (szombat) 7:30 – 11:30 2015. 5. 18. (hétfő) 9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 5. 19. (kedd) 9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 5. 20. (szerda)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 5. 21. (csütörtök)9:00-11:00 és 13:00-15:00 2015. 5. 23. (szombat)7:30 – 11:30

8 Záródolgozatok - információk8 Előlap ( titulný list ) Az adatokat le lehet írni a témameghatározásról (Zadanie) – odbor, program, vedúci… Tanulmányi szak száma kötelező PHMdb, PHMeb – 6284 EMPdm, EMPem – 6284 AIdb - 2511 Magyar megnevezések a honlapon találhatók – tanszékek, szak, programhonlapon Külső témavezető esetében egyetemi konzulenst is kijelöl a kar HIVATALOS NÉV! (személyi igazolvány szerint)

9 Záródolgozatok - információk9 Témameghatározás ( Zadanie ) Mindenki átveheti 2 példányban (GTK Tanszéki Titkárságán, G308), ezeket kell beköttetni (elektronikus változatba ez alapján kell megírni, de ott nem lesz aláírva) Ellenőrzés nyelvtanilag! (Analitikus lapon szlovákul is ellenőrizhető – ezt nem kell leadni sehol)

10 Záródolgozatok - információk10 Köszönetnyilvánítás (nem kötelező) Absztraktok külön oldalakon, mindegyik tartalmazzon min. 3 kulcsszót (szlovák, magyar, angol nyelven) Becsületbeli nyilatkozat nem kötelező Összefoglaló – Resumé: a munka összterjedelmének 10 %-a (oldalszám felfelé kerekítve) Irodalomjegyzék és a mellékletek is vannak oldalszámozva

11 Záródolgozatok - információk11 Oldalszám kezdődik: Előlap (Titulný list) Oldalszámozás vége: az utolsó nyomtatott lap Mellékletek (csak ha van): külön pdf fájl-ként kell menteni, feltölteni (pl. kézikönyv, szabályzat, programleírás, használati utasítás…). A kérdőív nem külön melléklet Tartalmi és formai követelmény: rektori irányelv szerint (Smernica rektora 7/2011)

12 Záródolgozatok - információk12 Elektronikus feltöltés Pdf formátum (nem szkennelt változat)– segítség konvertáláshoz a honlapon (CIS-ISZK)CIS-ISZK Feltölteni legkésőbb a határidőig lehet (éjfélig) Dolgozaton kívül betölteni az információs rendszerbe: a) kulcsszavak (nyelvenként min. 3), b) absztraktok, c) oldalszám, d) mellékletek feltöltése (nem kötelező)

13 Záródolgozatok - információk13

14 Záródolgozatok - információk14

15 Záródolgozatok - információk15 Licencszerződés CRZP-vel megkötött licencszerződést kell evidálni: AIS-ból kell kinyomtatni, a dolgozat végleges feltöltése után (stav práce: finálna) Előbb be kell jelölni a hozzáférés (sprístupnenie) paramétereit 2 példányban kell kinyomtatni, aláírni

16 Záródolgozatok - információk16

17 Záródolgozatok - információk17 Dolgozat bírálatai Eredetvizsgálat eredménye az AIS-ban tekinthető meg AIS-ban lehet megnézni a bírálatokat, legkésőbb a védés előtt 3 nappal 4 szempontból pontozzák, minden szempontot szövegesen is értékelnek

18 További részleteket a honlapon olvashatnak. Záródologozatok - információk www.ujs.sk/gtk - segédanyagok

19 Záródolgozatok - információk19 Ha a dolgozatomban vizsgált térségről, van egy bemutató ismeretterjesztő DVD- én.... és onnan is használok fel adatokat, hogy lehet lehivatkozni? le kell e egyáltalán?? 1)Az ismeretterjesztő DVD-ről felhasznált anyagokat is le kell hivatkozni! 2)A hivatkozás módja: Szerző vagy intézmény - hivatkozott személy megnevezése, A DVD-ROM megnevezése [DVD-ROM]. Kiadás helye: Intézmény megnevezése, Évszám, ISBN szám, további azonosító adatok Pl. ATTENBOROUGH D., Frozen Planet DVD [DVD-ROM]. Discovery Channel, 2009, ISBN 1234567890

20 Záródolgozatok - információk20 Ha a gyakorlati részben több internetes oldalról vett információk alapján saját szöveget írok, hogyan kell lehivatkozni? Hogyan kell lehivatkozni az internetes oldalakat és az újságokat? Konkrét példákat is mutatnának? Szövegben: Pl.1. „A XVIII. században a város a gabonakereskedelem és a céhes ipar országos jelentőségű központjává vált.” (Komárom, 2012) Irodalomjegyzékben: Komárom város weboldala. Városunkról. [online]. Komárom város [cit. 2012.04.12.] Interneten elérhető: Szövegben: Pl.2. A negyedik negyedévben az amerikai vállalatok közel 70%-a számolt be a profitnövekedésről. (Portfolio.hu, 2012) Irodalomjegyzékben: Portfolio.hu. Öveket becsatolni, indul a jelentési szezon! [online]. Portfolio.hu on-line gazdasági hírportál [cit. 2012.04.08.] Interneten elérhető:

21 Záródolgozatok - információk21 Ha olyan könyvből írok amiben több szerzőtől van több tanulmány, akkor a hivatkozásban a könyv szerkesztőjét és könyv címét kell feltüntetni, vagy az aktuális tanulmány szerzőjét és címét? A hivatkozás a tanulmány szerzőjére és címére történik, majd feltüntetésre kerülnek a kiadvány szerkesztői, megnevezése, kiadás helye és a kiadó, kiadás éve, ISBN szám, oldalszám (ahol a hivatkozott tanulmány elérhető) A hivatkozás módja: KOVÁCS F. Hogyan tovább a gazdasági válság után? In. KISS A. – NAGY T. (szerk.) A gazdasági válság hatásai Közép-Európában. Komárno: Selye János Egyetem, 2012. ISBN 12-34-56789-0. 10-29.o.

22 Záródolgozatok - információk22 Milyen esetekben nem szabad felhasználni egy interneten fellelt cikket még hivatkozás szintjén sem? NE használjanak olyan internetes forrásokat, melyek szerzője vagy a hivatkozni kívánt információ előállítója kétséges. Pl. WIKIPEDIA, puska.hu, jegyzet-tetel-puska.hu, referaty.sk, tahak.sk, beazonosíthatatlan szerzők elektronikusan elérhető anyagai stb. KÉRDÉSES HELYZETBEN FORDULJON A KONZULENSÉHEZ!

23 Záródolgozatok - információk23 Postán is küldhető a dolgozat vagy személyesen kell leadni? Milyen címre, ha lehet postán is? Be lehet postán is küldeni a munkákat, az egyetem címére: UJS, Ekonomická fakulta, Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno

24 Záródolgozatok - információk24 Ha van külön fájlként melléklet, annak is kell az oldalait számozni? Igen

25 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Információk a záródolgozatok formai követelményeiről 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések