Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaság és Vezetéstudományi Intézet - szakszeminárium dr.LuxJudit 2016.április 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaság és Vezetéstudományi Intézet - szakszeminárium dr.LuxJudit 2016.április 8."— Előadás másolata:

1 Gazdaság és Vezetéstudományi Intézet - szakszeminárium dr.LuxJudit 2016.április 8.

2 Bevezetés A szak iránt „elkötelezett” hallgatók szakdolgozat választását segítő forma. Cél: téma, konzulens választás. (HIK-n jelezni!) Félév lezárása: tématerv leadása.

3 Szakszeminárium Kiscsoportos, konzultációs foglalkozás-sorozat a szakdolgozat- írás elősegítésére. Szintetizáló konzultáció a szaktárgyak eredményeinek összefoglalására, az összefüggések felismerésére. Műhelymunka a csoport tagjai közt, a konzulens irányításával, egymás segítése, a témaválasztás és kutatás támogatása.

4 Szakszeminárium Szakszeminárium I. (első félév): témaválasztás és vázlat elkészítése. Szakszeminárium II. (következő, tavaszi félév): anyaggyűjtés III. félév (szakmai gyakorlat): a szakdolgozat megírása, szerkesztése, beadása (ajánlott) EEM szak: csak 2 félév van minderre.

5 Követelmények félévenként Szakszem I.: téma vázlat leadása. Határidő :2016. május 31. Szakszem II.: Szakdolgozat leadása. Határidő: 2016. november 15. Amennyiben nem kerül leadásra a dolgozat a szakszem II. jegy feltétele egy vagy két megírt fejezet a szakdolgozatból, 20-30 oldal, a szorgalmi időszak végéig.

6 Szakszem I. feladatai Témakeresés: konzultációk, témák felvetése, elemzése, értékelése, könyvtárazás, források keresése. OLVASÁS– szakirodalmi „ismerkedés” nélkül nem lehet témát választani. Kapcsolatépítés: ismerősök, barátok, rokonok, szülők munkahelye stb. Konzulens „keresése”

7 Konzulens választás A Főiskolához szorosan kötődő tanár, aki itt rendszeresen oktat Választható lista: ETR/GVI/Dokumentumok-ban Az érdeklődésemhez közel álló témát hirdessen meg. Rokonszenves legyen lehetőleg, mint tanár és mint ember (mert sokat kell majd együtt dolgozni)

8 Témaválasztás Miért is választjuk az adott témát? Szubjektív, objektív indokok, Mit gondolunk végig? Mi a célom a dolgozattal, mit akarok bizonyítani, cáfolni? Milyen módszereket alkalmazzak? Melyiket tudom megoldani?

9 Témaválasztás Szakomhoz kapcsolódó vagy kapcsolható téma legyen. A kiírt témakörök keretébe illeszkedjen. Kellően szűkített témát válasszunk. Legyen hozzá sok jó hazai és idegen nyelvű szakirodalom. FRISS!!!! Legyen külső konzultációs lehetőség. Elmélet és gyakorlat összekapcsolása! Titkosítás.

10 Témaválasztás Érdekes,izgalmas,kutatható. Jól körülhatárolható térben, időben, fogalmilag is! Adjon új ismeretet!!! Szeressem a témát!

11 Figyelem!!! Végleges téma- és konzulens választás: Határidő: 2016. május 5. Munkacímet adok a dolgozatnak, változhat!! (Cím, alája zárójelben munkacím) A féléves témavázlat leadásának határideje:2016. május 31. A témavázlat leadásának módja: e-mailon küldeni a választott konzulensnek: Javasolt elküldeni a leadási határidő előtt!

12 Tématerv Cím (célszerűen pontos, precíz, de nem túl hosszú, de lehet alcím is) Bevezetés és a témaválasztás indoklása. Célkitűzés és a hipotézisek megfogalmazása Módszertani leírás Irodalomjegyzék Figyelem!! A tématervet a konzulenssel való együttműködés alapján dolgozzuk ki!!

13 Témavázlat Hármas tagolódás Bevezetés:miért írom a dolgozatot;mit akarok bemutatni? Mi a célom a témám kifejtésével? Lehet írni kifejtősebben is (3-4-5 mondata)

14 Témavázlat II.rész Leírom a téziseimet. Mit akarok bizonyítani cáfolni stb. 2-3 tézis. (meglátják, nem kevés!) Leírom, milyen: módszereket használok. Primer kutatások:kérdőíves, mélyinterjú stb.

15 Témavázlat Másodlagos elemzések: szakirodalom tanulmányozása (ne csak netes oldalakat) Kérem, hogy írják meg, milyen szakirodalmat olvastak eddig. Vigyázzanak, a pontos leírásra (szerző:cím. Kiadó, évszám.) Összesen 5-6 oldal! Segítség lesz a dolgozat megírásához!

16 Befejezésül Mindez tanács – előzetes! Nem kötelező! Ajánlott! A dolgozattal való egyre fokozottabb elmélyülés után jönnek a kérdések. Ezért is kell a jó téma és megfelelő konzulens megválasztása! Ha kérdésük van akár témáról, konzulensről keressék! sipos.zoltan@zskf.hu luxne.drvinczejudit@upcmail.hu


Letölteni ppt "Gazdaság és Vezetéstudományi Intézet - szakszeminárium dr.LuxJudit 2016.április 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések