Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos technológiai platform szerepe az agrár együttműködés fejlesztésében Dr. Kukovics Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos technológiai platform szerepe az agrár együttműködés fejlesztésében Dr. Kukovics Sándor."— Előadás másolata:

1 Tudományos technológiai platform szerepe az agrár együttműködés fejlesztésében Dr. Kukovics Sándor

2 A platform Mi is a platform –Olyan azonos területet képviselő cégek (zömében KKV-k), amelyek között a termelők, feldolgozók, forgalmazók mellett, a K+F intézmények és a finanszírozásban érdekelt és érintett cégek is jelen vannak. Mi a transfer –Olyan K+F eredmények átadását segítő folyamat, amelynek hasznon élvezője a platform minden, de főleg termelő tagja.

3 Kik az érdekeltek –Minden kis és közép vállalkozás, amelyek a fejlődés és fejlesztés eszközeivel (anyagi és szellemi) önállóan csak korlátozottan rendelkeznek. Mi a cél –Lehetőleg minden olyan innováció alkalmazása, amely túlmutat a fenntarthatóságon (szerintem), és aminek kidolgozását a cégek maguk nem tudnak megvalósítani A platform

4 Az érdekeltek köre –Termelők –Feldolgozók –Forgalmazók –K+F intézmények –Pénzintézetek, befektető cégek A tevékenység tartama –5 – 15 – 20 év –Több mint klaszter és több mint Terméktanács

5 A platform Az alapítás szükségessége –Összegezni az adott terület – ágazat innovációs és K+F forrásait és eredményeit Az alapítás forrásai –Saját forrás korlátozottsága, EU és állami forrás mellett pénzintézeti forrás bevonása Az alapítás feltétele –Minél nagyobb terület összehangolt „lefedése”

6 A platform feladatai A Platform működési területének feltérképezése, A Platform szervezeti felépítésének, működési rendjének, monitorozó testületének kialakítása, A potenciális partnerek bevonása, Kapcsolat építés a szakpolitikák képviselőivel, Helyzetelemzés készítése, a fejlődési trendek és kihívások áttekintése, A Platform szakmai működési területe jövőképének megfogalmazása, A Stratégiai Kutatási Terv kialakítása, továbbfejlesztése, Megvalósítási Terv kidolgozása a Stratégiai Kutatási Terv végrehajtására.

7 Támogatható tevékenységek A Stratégiai Kutatási Terv, a Megvalósítási Terv kidolgozása, Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, Tanulmányok, elemzések készítése, A koordináló titkárság szervezeti és működési feltételeinek, információs hátterének kialakítása, Tapasztalatcsere más Platformokkal, Szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása, Információs bázis, tanácsadási, képzési tevékenység igénybevétele, Információterjesztés, kiadványok készítése és PR tevékenység, Műszaki K+F nem támogatható.

8 A kialakítás követelményei 1. A Platform működési területének és nemzetgazdasági jelentőségének elemzése, A terület fejlődési perspektívái, A Platform lehetséges szerepe, A Platform kialakításában érdekelt, meghatározó szervezetek összegzése, A meghatározó érdekeltek szándéknyilatkozata A részt vételről Az érdekeltek világpiaci pozíciója és esélyei, A Platform tevékenységi területén folyó K+F+I projektek A Platform lehetséges kapcsolódása Európai és más Nemzeti Technológiai Platform(ok)hoz,

9 A kialakítás követelményei 2. A lehetséges további résztvevők, szereplők köre A a Platform szervezete és működési rendje, A koordinációs szervezeti egység személyi és tárgyi feltételeinek elemzése, A pályázó szakmai kompetenciájának valamint a projekt koordinálására való alkalmasságának bemutatása, A projekt megvalósítása érdekében tervezett intézkedések, Már létező Platform-kezdeményezések eddigi tevékenységének ismertetése, A Platform profiljának bemutatása.

10 Fontosabb platformok 1. Technology Platform on Farm Animal Breeding and Reproduction FABRE-TP" FABRE-TP célja a termelő vállalkozások támogatása hogy részt vehessenek az ipar által vezetett partnerségben és alkalmazzák a fenntartható állattenyésztés és szaporítás legfontosabb K+F eredményeit és végig tudják vinni azok innovációját. Mobilizálja a kutatást, technológiai fejlesztést, innovációs erőfeszítéseket az EU-ban, összehozza a kulcs szereplőket egy közös vízió megvalósítása céljából az állattenyésztés és szaporítás technológiai fejlesztése területén. Indult ez EU kezdeményezésére 2006-ban. Az elkészült vízió középtávú, 15-20 évet ölel fel.

11 Fontosabb platformok 2. Technology Platform “Plants for the Future” A növény genomika és biotechnológiai területén a jövő növénytermelésének fejlesztése. Kezdeményezte az EU 2003-ban. A résztvevők: akadémia, ipar (növénytermesztők, vetőmag termesztők, élelmiszet és takarmány gyártók, új termék fejlesztők, kereskedők). Víziók és kutatási területek: –egészséges, biztonságos és megfelelő élelmiszerek és takarmányok –Fenntartható mezőgazdaság, erdészet és tájvédelem –Zöld termékek –Versenyképesség, fogyasztói választások és azok irányítása

12 Fontosabb platformok 3. European Technology Platform for Global Animal Health - Vision 2015 AZ Európai Technológiai Platform a Globális Állategészségügyért” 2004-ben indult Brüsszelben. Az ipar által vezetett platformban részt vesznek az állatorvosi gyógyszergyártó cégek, biotechnológiai cégek, állattenyésztők, kutató intézmények, egyetemek, hatóságok, és a befektetési cégek. A fő indulási cél az új és tovább fejlesztett eszközök kifejlesztése, különösen a diagnosztika és a vakcináció területén a főbb betegségek megelőzőse és kontrolja céljából Európában.

13 Fontosabb platformok 4. Food for Life Fő tevékenysége a kihívási lehetőségek kihasználása az európai humán welfare és jólét javítása céljából a kutatás és az innováció eredményeinek hasznosításával. Részt vevői az agrár-élelmiszer ipar szereplői (éttermekig bezárólag) függetlenül a mérettől, a terméktől és a regionális elhelyezkedéstől. Eddig mintegy 25 rész platform létezik a fejlesztés valamilyen szintjén.

14 Fontosabb platformok 5. Industrial Biotechnology Platform Az ipar által vezetett platformban a fenntartható vegyipar és az új biotechnológiai ipar és kutatás áll a középpontban. 2004-ben alakult. A technológia minden az élet és a természet adta lehetséges terméket felhasznál az új termékek előállításához, mint antibiotikumok, detergensek, műanyagok és üzemanyagok.

15 A Nemzeti Technológiai Platformok támogatása Közlekedés - tapasztalatok Dr. Ruppert László ügyvezető igazgató KTI - Közlekedéstudományi Intézet Kht www.kti.hu

16 Miért szükségek a közlekedési technológiai platformok A közlekedés komplex, több érdekeltet felölelő rendszer Az ipari és a közösségi K+F programok összekapcsolása hatékonyság növelő Az európai közlekedés kihívásai egy közös fórumot igényelnek Célszerű megfogalmazni és megvalósítani egy közös Koncepciót 2020-ig, és egy Stratégiai Kutatási Programot

17 Kutatási potenciálok ECTRI - European Conference for Transport Research Institute FEHRL - Forum of European National Highway Research Laboratories FERSI – Forum of European Road Safety Research Institutes ERTRAC – European Road Transport Research Advisory Council ERRAC – The European Rail Research Advisory Council Waterborn

18 A közlekedési technológiai platformok általános céljai A Közlekedési Rendszerek 2020-ig kitekintő Víziójának megfogalmazása A vízió elérését biztosító Stratégiai Kutatási Program (SRA) megalkotása Stratégiai javaslatok készítése a közlekedésben érdekeltek számára az SRA végráhajtásáról és a Vízió elérése A víziónak és az SRA-nak éves felülvizsgálata, elősegítve az EU és a nemzeti kutatási programok közötti kapcsolatot Kommunikációs stratégia kialakítása és működtetése, amely elősegíti az Európai Bizottság, a tagállamok és az érdekeltek igényeit szolgáló vízió és SRA megvalósítását A magán- és a közszféra K+F kapcsolatának erősítése

19 European Road Transport Research Advisory Council

20 A platformban érdekeltek

21 TTI stratégia kidolgozása és végrehajtása Forrás: Technopolis Ltd. Projektek szerzése

22 Tapasztalatok az „Élelmiszer az életért” Európai Technológiai Platform működéséről Dr. Sebők András Campden & CHorleywood Magyarország Kht

23 Az ETP ”Food for Life” Az élelmiszeripar Európa legnagyobb feldolgozó iparága Az élelmiszeripari innováció jellegzetessége: többségében kis lépések, de folyamatosan –a nagy változást a fogyasztó elutasítja fél tőle – élelmiszer-biztonság (GMO, nano- technológia) az ízlés tanult, lassan változtatható meg –nagyobb időtávot áttekintve jelentős változás választék, étkezési mód, szokások 20 éve ugyanazt ettük-e? ugyanígy előkészítve, ugyanilyen módon?

24 Az ETP ”Food for Life” célja Az élelmiszeripari innováció erősítése egész Európában Ipar által vezérelt, innovációt elősegítő tevékenység Cél: új termékek, technológiák, szolgáltatások - nem maga a kutatás / tudományos kiválóság, nem az FP6/7 új elnevezése Az EU K+F innovációs és kutatási politika pozitív befolyásolása Összehangoltabb erőforrások Európa szerte.

25 Az ETP ”Food for Life” A core group megalakulása és nyilvános megvitatás az érdekelt felekkel 2004. december – 2005. július Jövőkép dokumentum2005. július Stratégiai Kutatási Terv (tervezet)2006. április –nyilvános megvitatás Európa szerte2006. április – 2006. december –Elfogadott változat2007. szeptember A megvalósítási terv tervezet nyilvános megvitatása 2007. szeptember A nemzeti platformok megalakulása – jelenleg kb. 25, további kb. 5 megalakulása várható 2005. szeptemberétől

26 Forrás: ETP „Food for Life” Az élelmiszeripari innováció fő irányai Európában

27 Az „Élelmiszer az életért” Európai Technológiai Platform Stratégiai A megvalósítást segítő további feladatok: A.Az Európai élelmiszeripar innovációjára fordított pénzügyi források növelése B.Az oktatás, a szakértelem és az adottságok és feltételek javítása Európában C.Az érdekelt felek közötti egyetértés/összhang és elkötelezettség optimalizálása D.Előretekintési forgatókönyv, tanulmányok készítésének megkezdése

28 ETP ”Food for Life” szervezeti felépítése Food & Health Platform Secretariat Horizontal Activities Group Member States’ Mirror Group Operational Committee Board Food Quality & Manu- facturin g Sustain- able Food Produc- tion Food Safety Food Chain Mana- gement Food & Consu- mer Communication, Training & Technology Transfer

29 Tapasztalatok, előnyök (1) Az ipari igényeinek megfogalmazása Rendszerezett közös tudás, átfogó, megbízható információforrás – fejlesztési ötletek kiindulópontja, trendek, tendenciák Rendszeres, személyes konzultáció Európa vezető szakembereivel Kapcsolatrendszer, sokszorosára nőtt együttműködési lehetőségek Rendszeres konzultáció az EU Főigazgatóságok felelős szakembereivel.

30 Tapasztalatok, előnyök (2) A magyar érdekek képviseletének lehetősége Gyakorlati szemlélet, az ipari szakmai szövetségek (Európai Élelmiszer- és Italgyártók Szövetsége – CIAA) szerepe Referenciák (magunkról, a partnerekről) Szervezett együttműködés európai szinten Speciális feladatokra Task Force-ok, pl. SMEs Task Force – A közös tudás ereje A hasznosság érzése

31 A lehetséges juh platform A fenntartható és versenyképes juhtenyésztés és a vidék integrált fejlesztése technológiai platform

32 Célkitűzései – 1. Az elkészített elemzésekre és tanulmányokra alapozva feltérképezi a teljes juh (és kecske) ágazat jelenlegi helyzetét, a lehetséges partnereket (juh és kecsketartók, tej-, hús-, és gyapjú feldolgozók, kereskedők, kutató-fejlesztő és innovációs szervezetek, szakmai- és pénzügyi szervezetek, stb.), szereplőket, és bevonja azokat az elvégzendő munkába. Megteremti a maga szervezeti és működési rendjét és monitorozó testületét. Kapcsolatot épít ki a szakpolitika platformot és ágazatot befolyásoló képviselőivel.

33 Célkitűzései – 2. Helyzetelemzést készít, a fejlődési trendek és kihívások értékelésével. Elkészíti a juhhasznosítás és juhtermék előállítás jövőképét. Megfogalmazza az azt szolgáló Stratégiai Kutatási Tervet (kutatási és technológiai fejlesztés teljes területén), majd annak végrehajtására, a szükséges humán és pénzügyi erőforrások valamint K+F infrastruktúra meghatározásával Megvalósítási tervet dolgoz ki. Tudás és adatbázist hoz létre a platform résztvevői tevékenységének genetikai, technológiai, új termék előállítási, és marketing munkájának segítése céljából.

34 Nemzetgazdasági jelentősége 1. A juh (és kecske) ágazat bruttó termelési értéke mintegy 12 milliárd Ft, az állattenyésztésen belül 2%-ot, a mezőgazdaságon belül 1% tesz ki. Az ágazat 90%-ban exportra termel. A teljes mezőgazdasági export 1,5%-át adja, évi 50-55 millió Euro árbevétel értékben. A feltétlen takarmánytermő területek alapvető hasznosítója (több mint 2 millió ha terület: gyep, tarló, szántó művelésre alkalmatlan terület). Ennek megfelelően e területek legalkalmasabb karbantartója és hasznosítója (a növényi eredetű allergia csökkentése megelőzése).

35 Nemzetgazdasági jelentősége 2. Az ágazat több mint 14 ezer tartó (7.400 juh-, és 7 ezer kecsketartó), számos feldolgozásban és kereskedelemben dolgozó család, (mintegy 150-200 ezer ember) megélhetését segíti, illetve teszi lehetővé.

36 A platform tartalma A két kiskérődző (juh és kecske) ágazatot fogja át, magába foglalja a hús-, gyapjú-, és tej termelését, feldolgozását és értékesítését (marketingjét), a gyepterületek hasznosítását és karbantartását, valamint a városi lakosság jobb környezeti életének (allergiát okozó növényektől való mentesítés) segítését. Ennek megfelelően a Platformhoz kapcsolódó ágazatok az élelmiszeripar (hús-és hústermék, tej- és tejtermék), valamint a könnyűipar (gyapjú) kapcsolódik. Ezen felül, a humán egészségügyi ágazat is kapcsolódik a Platformhoz.

37 K+F tevékenység A gazdaságos termelést lehetővé tevő genetikai komponensek-, valamint a technológiai szükségességek meghatározása, Költség hatékony szelekciós rendszer kidolgozása (DNS és egyéb bázison), őshonos fajták megőrzése, valamint a honosított fajták termelésének fejlesztése (szaporaság, hús, tej, gyapjú), Technológiai eszközök és módszerek fejlesztése (legelő, épület, kiszolgáló berendezések),

38 K+F tevékenység 2. Új termékek kifejlesztése, Piaci tendenciákra épülő marketing tevékenység fejlesztése. Nemzetközi szinten: Meglévő fajtáink genetikai vizsgálata és megőrzésük nemzetközi rendszerbe való beépítése.

39 K+F tevékenység 3. K+F+I tudás- és adatbázist megteremt a részt vevő egyetem és kutatóintézet bázisán, amely folyamatosan szolgálja a platform többi tagjának tevékenységét, javítja működésük-, és az általuk előállított termékek minőségét. Ezen felül lehetőséget ad az eredmények teljes juh (és kecske) szektorban való alkalmazására.

40 A platform felépítése


Letölteni ppt "Tudományos technológiai platform szerepe az agrár együttműködés fejlesztésében Dr. Kukovics Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések