Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A befektetési döntés előkészítése 1. A projekt (sztori, ötlet) megismerése 2. Az üzleti terv megismerése 3. A kockázati faktorok megtalálása, értékelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A befektetési döntés előkészítése 1. A projekt (sztori, ötlet) megismerése 2. Az üzleti terv megismerése 3. A kockázati faktorok megtalálása, értékelése."— Előadás másolata:

1 A befektetési döntés előkészítése 1. A projekt (sztori, ötlet) megismerése 2. Az üzleti terv megismerése 3. A kockázati faktorok megtalálása, értékelése 4. A befektetési struktúra kialakítása 5. Exit stratégia kialakítása (ennek részeként menekülési stratégia)

2 Szempontok az üzleti Szempontok az üzleti elképzelés áttekintéséhez Alapinformációk Termékek és szolgáltatások Marketingterv Vezetés és szervezet Erőforrások Pénzügyi terv Függelék

3 Alapinformációk Projekt/Cég filozófia - a Társaság küldetése A konkrét üzleti (üzletpolitikai) célok A befektetés szervező/projektgazda (hitelesítő elő)története Társasági adatok (név, cím-székhely, tevékenységi kör, jogelőd,...) Tulajdonosi szerkezet: jelenlegi és tervezett arányok Menedzsment összetétele, vezetők releváns adatai A fontos szakmai (részesedési) és pénzügyi mutatók A befektetővel, stratégiai partnerekkel szemben támasztott elvárások A tervezett befektetési-beruházási tervhez alapul vett feltételezések összefoglalása, a számításba vett kockázati tényezők felsorolása

4 Termékek és szolgáltatások A projekt során gyártani kívánt, vagy kínált termékek/szolgáltatások A kínálat összetételének időbeni alakulása A projektgazda már létező gyártásának/szolgáltatásának módszerei, technológiái Szabadalmak, egyedülálló gyártási/szolgáltatási jellemzők A vásárolt termékek és felhasználásuk (input anyagok, részegységek, szolgáltatások, információk,...) Szállítók megnevezése és részesedésük Szállítói összetétel (belföldi/külföldi,...) - összetétel kívánt alakulása A projektgazda már futó projektjei, azok elvárt hozamai, tervezett összköltségek, teljesítés ütemezése A projekt outputjának erősségei és gyenge pontjai

5 Piac – vevők – árak Megcélzott régi és új piac(ok), partnerek száma (trendje) Termékek/szolgáltatások (régiek és újak) Vevők megnevezése és részesedésük - ennek kívánt alakulása Vevők összetétele (belföldi/külföldi,...) - összetétel kívánt alakulása Piaci/értékesítési és más részesedési arányok Árpolitika, bonus-programok, engedmények, kedvezmények, penalty Értékesítési és elosztó hálózat Reklám célkitűzések - reklám és PR tevékenység A kínált árucikk-szolgáltatás specifikumainak, másokétól való megkülönböztetésének módja

6 Piac - verseny pozíció Versenytársak otermékek/szolgáltatások vonatkozásában oversenytársak megnevezése és származása (kisker, nagyker, képviseleti szervezeti részesedési arányok, stb.) opiaci fellépésük - egyéb terveik és az ehhez történő alkalmazkodás stratégiája, taktikája Kapcsolati háló océgen belül océgen kívül

7 Kapcsolati (üzlet)politika A Projekt során követendő üzleti magatartás oa vevőkkel fenntartott kapcsolatokban oa szállítókkal fenntartott kapcsolatokban oa versenytársakkalfenntartott kapcsolatokban oa tulajdonosokkal fenntartott kapcsolatokban oa hatóságokkal fenntartott kapcsolatokban oaz alkalmazottakkal/munkatársakkal/munkavállalói csoportokkal fenntartott kapcsolatokban A vállalati kultúra más cégre nem jellemző, sajátos elemei, erősítésükre -gyengítésükre/megszüntetésükre vonatkozó elképzelések

8 Vezetés és szervezet-A Szervezeti séma o a fő működési funkciók szervezeti megjelenítésének módja o a szervezeti vonatkozású hiányok - megoldandó problémák A vezetés szervezeti felépítése oszervezeti-vezetési fórumok felsorolása - vezetési funkciók, döntési jogosítványaik, a fórum működtetéséért felelős vezető oa releváns vezetők, döntési és felelősségi lehetőségeik, kötelezettségeik, koruk, szakmai tapasztalatuk, nyelvismeretük, felelősségi körük, közvetlenül irányított alkalmazottaik, ügynökeik, javadalmazásuk pénztömege, közvetlenül kezelt eszközállomány nagysága, helyettesei ovezetőképzési programok

9 Vezetés és szervezet-B Alkalmazottak oszakmai tevékenységben közvetlenül foglalkoztatottak oinfrastruktúrában alkalmazottak  létszáma (alakulása, hatékonysági mutatók)  továbbképzési igényei  hatékonyságuk növelésére irányuló elképzelések Nem alkalmazotti státusú közreműködők oszakmai tevékenységben közvetlenül foglalkoztatottak oinfrastruktúrában alkalmazottak  létszáma (alakulása, hatékonysági mutatók)  továbbképzési igényei  hatékonyságuk növelésére irányuló elképzelések

10 Vezetés és szervezet-C Javadalmazás/érdekeltségi elemek oigazgatók esetében oigazgatóhelyettesek esetében odivízió vezetők/projektvezetők esetében omagasan képzett szakmai területen dolgozók... omagasan képzett infrastruktúrális területen dolgozók... omagasan képzett szakmai területen dolgozók omagasan képzett infrastruktúrális területen dolgozók... ofizikai beosztásúak/segédmunkások … Vezetői döntési kritériumrendszer

11 Vezetés és szervezet-D Szakmai és gazdálkodási ellenőrzési rendszer (minőségbiztosítás, fejlesztés,...) A marketing szervezeti pozíciója, a marketingszempontok döntésekbe történő beépülése Az üzletágak, divíziók otevékenységének, sajátosságainak, szervezeti és üzleti önállósága oadott egységre vonatkozó speciális üzleti terv és a megvalósítás ütemterve opénzügyi (kitűzött célelérési) mutatók prognosztizálása oaz egyes egységek-tevékenységek fejlesztésére- visszafejlesztésére vonatkozó elképzelések, ezek jogi- szabályozási akadályai oerőforrás-összetétel és erőforrás transzformációs lehetőségek

12 A projekt megvalósításához igénybe vehető erőforrások Logisztikai vonatkozások Gyártó és szolgáltató bázis elhelyezkedése, kívánt változások Munkamenet és technológiai átszervezés Alkalmazotti programok és átszervezések Likvid forrás-elemek A meglévő anyagi, immateriális kapacitások, eszköz és forrásstruktúra (álló- és forgóeszközök,..., saját és idegen források,...) A felhasznált erőforrás-elemekkel történő gazdálkodás, fejlesztésük, utánpótlásuk módja Kihasználatlan vagyonelemek, felszabadulás tervezett éve, becsült értékesítési lehetőség/ár

13 Pénzügyi terv-A Elmúlt 1-3-5 év tény-/következő 1-3-5 év tervezett számai (termékek/szolgáltatások, ill. üzletágak szerinti bontásban) oÉrtékesített mennyiség oEgységár oEgységköltség oFedezet aránya oAdózás… előtti nyereség (EBITDA) oTársasági mérleg (előző 1-3-5 év és a fő számok vonatkozásában a következő 1-3-5 év) oFelhasznált saját és idegen források (ezek arányai)

14 Pénzügyi terv-B Trendek (projekciók) oÉrtékesítés/bevételek alakulása oAnyagjellegű kiadások oBérek, személyi javadalmazások, d) bérköltségek, TB járulékok, e) humán erőforrással összefüggő egyéb költségek oÉrtékcsökkenési leírás oAdósságtörlesztés oAdók oOsztalék A Cég által alkalmazott finanszírozási módok leírása, indoklásuk, hitelképesség, a várható költségek becslése (bank megnevezése, kölcsön összege, felvételének időpontja, kölcsön kamata, egyéb terhei,...)

15 Pénzügyi terv-C Kinnlévőségek alakulása Fix és változó költségek alakulása, arányuk alakulása, Készletek alakulása, készletfinanszírozás Cash-flow számítás és elemzés, jövedelem prognózis Adók hatása Külkereskedelmi vonatkozások Beruházások céljai, végrehajtásuk, finanszírozásuk módja, következményei, értékcsökkenés Megtérülési mutatók

16 Adatsorok, hitelesítő részletezések Erős és gyenge pontok, lehetőségek és veszélyek katalógusa Előrejelzések a Társaság szakmai-gazdasági környezetében várható változásokról Vevőkre, szállítókra, versenytársakra vonatkozó részletes értékelések Szervezeti és funkcionális séma A megelőző évekre vonatkozó pénzügyi kimutatások, könyvvizsgálati auditok A megelőző évekre vonatkozó szakmai auditok Alaptevékenységgel kapcsolatos rugalmassági vizsgálatok eredményei Vezetők szakmai életrajzai A terv kidolgozása során számításba vett kockázati tényezők leírása, hatásuk számszerűsítése

17 Vevőkkel, partnerekkel, alkalmazottakkal kapcsolatos megközelítések (példa) Kockázatkerülés Időbeni vs. késleltetett fizetés Első vevő előnyös megkülönböztetése Exkluzivitásra törekvés Függetlenségre törekvés vs. tulajdonosi irányítás Jogilag-hatóságilag szabályszerű működésre törekvés vs. üzleti érdekek előtérbe helyezése Törzsgárda tagság kiépítése vs. rugalmasan változó alkalmazotti összetétel Szakszervezeti szerveződés ösztönzése vs.... Stabil vs. feladatorientált érdekeltségi rendszer...

18 A befektetés-beruházás szekunder céljai, feltételei az optimális befektető a befektetés pénzügyi vonzatai, a pénzalapok felhasználása a projekt által a befektetőknek kínált egyéb lehetőségek ingatlan szerződésállomány engedélyekbelföldi-külföldi székhely kapcsolatrendszer alkalmazotti összetétel szabadalom-márkanév birtoklása speciális eszközösszetétel cash-flow folyamat sajátosságai-komplementaritása más egységekhez való illeszkedés, azok kiegészítése földrajzi elhelyezkedés - egyéb logisztikai szempontok,... nagy különbség az eszközök használati és újra-beszerzési értéke között


Letölteni ppt "A befektetési döntés előkészítése 1. A projekt (sztori, ötlet) megismerése 2. Az üzleti terv megismerése 3. A kockázati faktorok megtalálása, értékelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések