Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai."— Előadás másolata:

1 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai

2 2009. évi évközi változások Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény alapján 2009. évi XXXV. törvény alapján

3 Terven felüli értékcsökkenés – Tao tv. 1. számú melléklete kiegészül egy 10/a. ponttal Terven felüli értékcsökkenés – Tao tv. 1. számú melléklete kiegészül egy 10/a. ponttal Ehhez kapcsolódó korrekciós tétel szabályozása is módosul [ Tao tv. 7. § (1) bek. cs) pont] Ehhez kapcsolódó korrekciós tétel szabályozása is módosul [ Tao tv. 7. § (1) bek. cs) pont]

4 Visszaírás Már nem csökkenthető az adóalap Már nem csökkenthető az adóalap  Abban az esetben sem, ha az écs elszámolásakor nem csökkentette az adóalapot!

5 Devizaárfolyam változásához kapcsolódó korrekciós tételek módosítása [Tao tv. 7. § (1) bek. dzs) pont, 8. § (1) bek. dzs) pont] Devizaárfolyam változásához kapcsolódó korrekciós tételek módosítása [Tao tv. 7. § (1) bek. dzs) pont, 8. § (1) bek. dzs) pont] Az adóalapja nem lehet kevesebb, mint korrigálás előtt! Az adóalapja nem lehet kevesebb, mint korrigálás előtt!

6 2009. évi változások 2009. évi változások A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény alapján

7 Követelések értékvesztése Fő szabály, hogy a követelésre elszámolt értékvesztés növeli az adózás előtti eredményt – kivéve a hitelintézetnél és a befektetési vállalkozásnál -, és ezt csak meghatározott feltételek mellett lehet adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe venni. Fő szabály, hogy a követelésre elszámolt értékvesztés növeli az adózás előtti eredményt – kivéve a hitelintézetnél és a befektetési vállalkozásnál -, és ezt csak meghatározott feltételek mellett lehet adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe venni. Tao. tv. 8. § (1) gy) Tao. tv. 8. § (1) gy) Tao. tv. 7. § (1) n) Tao. tv. 7. § (1) n) Nyilvántartott értékvesztés fogalma Tao. tv. 4. § 26. Nyilvántartott értékvesztés fogalma Tao. tv. 4. § 26.

8 Változás viszont, hogy Változás viszont, hogy  behajthatatlan követelésnek minősül a – a számviteli tv.-ben megfogalmazott mellett – 365 napon belül ki nem egyenlített követelés 20 %-a is, a fizetési határidőt követő egy év után öt adóév alatt levonható az adóalapból, feltéve, hogy a követelés bekerülési értéke értékvesztésként el lett számolva,  csökkenthető az adóalap a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor az elszámolt bevétellel, módosítás előtt csak a követelés könyv szerinti értékét meghaladó bevételt lehetett levonásba helyezni,  hitelintézetek mellett a pénzügyi vállalkozásoknak sem kell a növelő tételt alkalmazni a követelésre elszámolt értékvesztésre, és természetesen a csökkentő tétel sem érvényesíthető.

9 Tulajdoni részesedést jelentő befektetésre elszámolt értékvesztés visszaírása A Tao. tv. fő szabályként nem írja elő a részesedésre elszámolt értékvesztés adóalaphoz történő hozzáadását. A Tao. tv. fő szabályként nem írja elő a részesedésre elszámolt értékvesztés adóalaphoz történő hozzáadását. Ez alól kivételt jelent Ez alól kivételt jelent  az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre elszámolt értékvesztés, amellyel növelni kell az adóalapot 8. § (1) ma)  a Gt. törvényben előírt saját tőke jegyzett tőkearány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés, amely nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek és ezért növeli az adóalapot 8. § (1) d), 3. mell. 11. Erre a két esetre lehet majd alkalmazni visszaíráskor az adózás előtti eredménycsökkentést. Erre a két esetre lehet majd alkalmazni visszaíráskor az adózás előtti eredménycsökkentést.

10 Fejlesztési tartalék A 2008-as üzleti évről készített beszámolóban jogszerűen nyilvántartott (még fel nem oldott), lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék felhasználására a képzést követő 4 adóév helyett 6 adóévet határoz meg a A 2008-as üzleti évről készített beszámolóban jogszerűen nyilvántartott (még fel nem oldott), lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék felhasználására a képzést követő 4 adóév helyett 6 adóévet határoz meg a 29/I. §. (5) Veszteség elhatárolás A negatív adóalapot – először a 2009. adóévit – a hitelintézet is elhatárolhatja azonos feltételekkel, mint más adózó. A negatív adóalapot – először a 2009. adóévit – a hitelintézet is elhatárolhatja azonos feltételekkel, mint más adózó.

11 2010. évi változások A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény alapján

12 Társasági adó Adóalany Adóalany  Külföldi szervezet  Ingatlannal rendelkező társaság tagja Adóalap Adóalap  Megszűnő csökkentő tételek  Új/változó csökkentő tételek  Megszűnő növelő tételek  Új/változó növelő tételek Adómérték, Adókedvezmények Adómérték, Adókedvezmények Kettős adóztatás elkerülése Kettős adóztatás elkerülése

13 Külföldi szervezet fogalma Tao. tv. 2. § (4) b) Olyan külföldi személy, illetve az üzletvezetése helye alapján külföldi illetőségű, amelynek székhelye/illetősége szerinti állammal nincs egyezménye Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésére Olyan külföldi személy, illetve az üzletvezetése helye alapján külföldi illetőségű, amelynek székhelye/illetősége szerinti állammal nincs egyezménye Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésére Külföldi szervezet adókötelezettsége meghatározott jövedelemre terjed ki Külföldi szervezet adókötelezettsége meghatározott jövedelemre terjed ki Adóalapja a részére belföldi által fizetett Adóalapja a részére belföldi által fizetett kamat- számvitel jogdíj - Tao. fogalom 4. § 20. pont (pl.: szabadalom, védjegy, kereskedelmi név, szerzői jogi törvény által védett szerzői mű felhasználási engedélye) szolgáltatás- EU rendeletbesorolása szerintiszolgáltatások díjaközül üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás, reklám, piac-, szolgáltatás- EU rendelet besorolása szerinti szolgáltatások díjaközül üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás, reklám, piac-, közvélemény-kutatás, valamint máshová nem sorolt közvélemény-kutatás, valamint máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből az üzleti ügynöki tevékenység az üzleti ügynöki tevékenység

14 Külföldi szervezet adókötelezettsége Tao. tv. 15. § (1) Adómérték 30% Adómérték 30% Adókötelezettség teljesítése (Art. 4. mell.) Adókötelezettség teljesítése (Art. 4. mell.) kifizető levonja, bevallja, befizeti – teljesítést köv. hó 12-ig nem pénzbelinél kifizető megfizeti Kamatként nem kell figyelembe venni: Kamatként nem kell figyelembe venni: a) a Magyar Állam, az államháztartás alrendszerei vagy a Magyar Nemzeti Bank által fizetett kamatot, b)hitelintézetnél betétre elhelyezett kamatot, c)késedelmi kamatot. Ha az adóalap nem forintban merül fel – Tao. tv. 5. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően – azt a számvitelről szóló törvény alapján kell forintra átszámítani. Ha az adóalap nem forintban merül fel – Tao. tv. 5. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően – azt a számvitelről szóló törvény alapján kell forintra átszámítani.

15 Ingatlannal rendelkező társaság tagja Tao. tv. 4. § 18/a. Az a külföldi befektető, amely olyan adózóban az adóévben legalább egy napig részesedéssel rendelkezik, amely Az a külföldi befektető, amely olyan adózóban az adóévben legalább egy napig részesedéssel rendelkezik, amely -adózó eszközein belül piaci értéken a belföldi ingatlanok aránya > 75%, -adózó és belföldön ingatlannal rendelkező kapcsolt vállalkozásai, eszközein belül piaci értéken együtt a belföldi ingatlanok aránya > 75%, (számbavétel évente a beszámoló alapján, tájékoztatás a bevallás esedékességét követő 60 napon belül, a bevallás esedékességét követő 60 napon belül, ha ingatlannal rendelkezőnek minősül, akkor 90 napon ha ingatlannal rendelkezőnek minősül, akkor 90 napon belül bejelenti az adóhatóságnak) belül bejelenti az adóhatóságnak) Kivétel, ha az adózó részvényeit elismert tőzsdén jegyzik Kivétel, ha az adózó részvényeit elismert tőzsdén jegyzik

16 Ingatlannal rendelkező társaság tagjának adóalapja ( Tao. tv. 15/A. §) A részesedés A részesedés  Elidegenítéskor az árfolyamnyereség  Kivonáskor a szerzési értéken felül kapott – a szerzéshez, tartáshoz kapcsolódó költségekkel csökkentett - pozitív összeg Átszámítás Átszámítás  MNB hivatalos, a szerződés megkötésének napján érvényes devizaárfolyam  tőke leszállításakor az MNB hivatalos, a cégbejegyzés napján érvényes devizaárfolyam Elidegenítés – értékesítés, apport, térítés nélküli átadás Elidegenítés – értékesítés, apport, térítés nélküli átadás Ellenérték Ellenérték  eladáskor szerződés szerint,  kapcsolt vállalkozások között és ellenérték nélküli átadásnál a szokásos piaci ár  jegyzett tőke kivonás útján történő leszállításakor a bevont részesedés névértéke fejében átvett (járó) eszközök értéke Adómérték 19 % adóévet követő év nov.20-ig kell megfizetni (Art. 4. mell.) Adómérték 19 % adóévet követő év nov.20-ig kell megfizetni (Art. 4. mell.)

17 Ellenőrzött külföldi társaság Tao. tv. 4. § 11. pont az a magánszemélynek nem minősülő külföldi személy, külföldi illetőségű (együtt külföldi társaság),  ha a külföldi társaság, vagy kapcsolt vállalkozása részesedését nem forgalmazzák elismert tőzsdén és forgalmazzák elismert tőzsdén és  a külföldi társaság adóévének több mint felében legalább 25 % részesedéssel vagy meghatározó befolyással (Ptk. 685/B) rendelkezik benne legalább egy Szja. tv. szerint belföldi magánszemély és benne legalább egy Szja. tv. szerint belföldi magánszemély és  fizetett (fizetendő) adó/adóalap < 12,67 % (19 % kétharmada) vagy pozitív az eredmény, de nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet adót, pozitív az eredmény, de nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet adót, nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a székhely/illetőség nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a székhely/illetőség szerinti államban előírt adómértéknek kell elérnie a 19. § (1) bekezdésben szerinti államban előírt adómértéknek kell elérnie a 19. § (1) bekezdésben előírt mérték kétharmadát (12,67 %) előírt mérték kétharmadát (12,67 %) Ha a külföldi társaság székhelye EU, OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére akkor – az előzőek teljesülése mellett is – csak abban az esetben lesz ellenőrzött külföldi társaság, ha az adott államban nem bír valódi gazdasági jelenléttel.

18 Ellenőrzött külföldi társaság Valódi gazdasági jelenlét akkor áll fenn, ha a külföldi társaság és az ugyanazon államban lévő kapcsolt vállalkozásai együttesen saját eszközeikkel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységből elért bevétel / összes bevétel > 50 %

19 Ellenőrzött külföldi társaság Az ellenőrzött külföldi társaságban részesedéssel rendelkező belföldi illetőségű adózónak vagy a külföldi vállalkozónak adókötelezettsége az adóalap-módosítás révén a következő esetekben keletkezik:  ha az adóéve utolsó napján az ellenőrzött külföldi társaságban a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 % vagy a Ptk. szerinti jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 % vagy a Ptk. szerinti meghatározó befolyással rendelkezik, de tagjai között közvetve sem található meghatározó befolyással rendelkezik, de tagjai között közvetve sem található belföldi magánszemély, akkor fel nem osztott nyereség részesedésre jutó belföldi magánszemély, akkor fel nem osztott nyereség részesedésre jutó része adóalapot növeli, része adóalapot növeli,  ha az adóéve utolsó napján nem rendelkezik az ellenőrzött külföldi társaságban a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával társaságban a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával vagy meghatározó befolyással, vagy rendelkezik ilyen joggal, de tagjai között vagy meghatározó befolyással, vagy rendelkezik ilyen joggal, de tagjai között közvetlenül vagy közvetve belföldi magánszemély tag is van, akkor a kapott közvetlenül vagy közvetve belföldi magánszemély tag is van, akkor a kapott osztalék és a kivont részesedésen elért nyereség nem csökkenti az osztalék és a kivont részesedésen elért nyereség nem csökkenti az adóalapot, adóalapot,  csökkentő tétel a kapott osztalék és a kivont részesedés árfolyamnyeresége annál, aki a fel nem osztott eredmény alapján adózott. árfolyamnyeresége annál, aki a fel nem osztott eredmény alapján adózott.  növeli az adóalapot a részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, valamint e részesedésre bármely jogcímen értékvesztés, árfolyamveszteség, valamint e részesedésre bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt ráf. az elsz. bev. meghaladó része. történő kivezetése következtében elszámolt ráf. az elsz. bev. meghaladó része.

20 Társasági adóalap csökkentés Megszűnő csökkentő tételek  Környezetvédelmi céltartalék  Tőkepiaci ügylet nyereségének fele  Üvegházhatású gázok kibocsátási egységének forgalmazásán elért nyereség fele  Kapcsolt vállalkozások egymásnak fizetett kamata alapján előírt korrekció  Képzőművészeti alkotások beszerzése – átmenettel  Kapott támogatás – átmenettel  Kkv-k szabadalom és mintaoltalom megszerzési költsége  Kkv-ben szerzett részesedés elidegenítéskori árfolyamnyeresége – átmenettel  Helyi iparűzési adó

21 Társasági adóalap csökkentés Átmenet a megszűnő és más kedvezményekhez  képzőművészeti alkotás beszerzési értékének 20 %-a leírható a beszerzés évében és az azt követő 4 adóévben, ha a szerzés 2009. dec. 31.-éig megtörtént és az adózó a beszerzés adóévében e rendelkezést alkalmazta  2009. december 31-ig elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás, kapott támogatás, juttatás miatt az adóévben elszámolt bevétellel (időbeli támogatás, juttatás miatt az adóévben elszámolt bevétellel (időbeli elhatárolás megszüntetése miatt állhat fenn) csökkenthető az adóalap utoljára elhatárolás megszüntetése miatt állhat fenn) csökkenthető az adóalap utoljára abban az adóévben, amelynek utolsó napja 2012. abban az adóévben, amelynek utolsó napja 2012.  Kkv-ban 2009. december 31-ig pénzben történő tőkeemelés révén megszerzett részesedés elidegenítéskori árfolyamnyereségével csökkenthető megszerzett részesedés elidegenítéskori árfolyamnyereségével csökkenthető az adóalap, ha az átruházás napja legkésőbb 2014. dec. 31. az adóalap, ha az átruházás napja legkésőbb 2014. dec. 31.  A fejlesztési tartalék összege 4 adóév helyett 6 adóév alatt fordítható beruházásra jogkövetkezmény nélkül beruházásra jogkövetkezmény nélkül

22 Társasági adóalap csökkentés Új / változó csökkentő tételek A bejelentett részesedés fogalma változik. Az adózó az ugyanazon vállalkozásban szerzett minden további részesedést – mérettől függetlenül – bejelentheti, és bejelentett részesedésnek tekintheti, ha az adott vállalkozásban rendelkezik legalább 30 % bejelentett részesedéssel. A bejelentett részesedés fogalma változik. Az adózó az ugyanazon vállalkozásban szerzett minden további részesedést – mérettől függetlenül – bejelentheti, és bejelentett részesedésnek tekintheti, ha az adott vállalkozásban rendelkezik legalább 30 % bejelentett részesedéssel. Behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése miatt elszámolt hitelezési veszteség nem növelő tétel magánszemély adós és nem kapcsolt vállalkozás más adós esetén 2010-től Behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése miatt elszámolt hitelezési veszteség nem növelő tétel magánszemély adós és nem kapcsolt vállalkozás más adós esetén 2010-től

23 Társasági adóalap csökkentés Támogatás, kiemelkedően közhasznú célra vagy tartós adományozási szerződés alapján Támogatás, kiemelkedően közhasznú célra vagy tartós adományozási szerződés alapján  kiemelkedően közhasznú célra a támogatás 50 %-a, legfeljebb az adózás előtti nyereség (igazolással)  tartós adományozási szerződéssel a támogatás 20 %-a, legfeljebb az adózás előtti nyereség (igazolással) K+F költség saját K+F tevékenység alapján vonható le K+F költség saját K+F tevékenység alapján vonható le Képzés költsége (és a közteher) feltétel nélkül elismert költség (munkáltató, kifizető által vállalt képzés költsége függetlenül a képzés céljától és formájától) Képzés költsége (és a közteher) feltétel nélkül elismert költség (munkáltató, kifizető által vállalt képzés költsége függetlenül a képzés céljától és formájától) Műemlék és helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény felújítási költsége levonható az adóalapból, feltéve, hogy az épületet, építményt az adózó tárgyi eszközei között tartja nyilván Műemlék és helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény felújítási költsége levonható az adóalapból, feltéve, hogy az épületet, építményt az adózó tárgyi eszközei között tartja nyilván

24 Társasági adóalap növelés Megszűnő növelő tételek Megszűnő növelő tételek  Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat kapott kamatot meghaladó részének fele  Adott támogatás, átvállalt tartozás, térítés nélküli eszközátadás Új / változó növelő tétel Új / változó növelő tétel  Ismételt kedvezményezett átalakulás, és kedvezményezett részesedéscsere esetén a korábbi átalakuláskor szerzett részesedés kivezetése nem növelő tétel, azt csak az ismételt átalakulás során szerzett részesedés kivezetésekor kell növelő tételként figyelembe venni.  Reprezentáció és üzleti ajándék költsége nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek

25 Szokásos piaci ár Kapcsolt vállalkozás fogalom változása Kapcsolt vállalkozás fogalom változása Alkalmazni kell a szokásos piaci ártól eltérő ár alkalmazása miatt előírt korrekciókat  az adózó és külföldi telephely is kapcsolt  a közeli hozzátartozókat akkor is egy személynek kell tekinteni, ha külön-külön rendelkeznek többségi befolyással az adózókban Adózás előtti eredmény módosítás Adózás előtti eredmény módosítás  alapításkor is (átalakulással történő alapítást kivéve) alkalmazni kell, ha az alapítás során olyan alapító bocsát rendelkezésre a szokásos piaci ártól eltérő áron nem pénzbeli hozzájárulást, aki az alapítással többségi befolyással rendelkezővé válik  a külföldi vállalkozó és telephelye az adózó és külföldi telephelye közötti ügyletre is alkalmazni kell

26 Adómérték, adókedvezmény Adómérték 19 % Tao. tv. 19. § (1) 10 %-os adókulcs  Alkalmazás feltétele, hogy az adózó adóalapja vagy az adózás előtti eredménye az adóévben és a megelőző adóévben eléri a jövedelem minimumot (eddig csak az adóalapra vonatkozóan kellett ennek teljesülni)  elérhető megtakarítás 9 %, 4 500 ezer Ft Fejlesztési adókedvezmény új jogcíme 22/B. § (1) j)  Kkv számára - az ország területén bárhol - beruházási feltétel jelenértéken legalább 500 millió Ft beruházási feltétel jelenértéken legalább 500 millió Ft Feltétel – a többi nem változó feltétel mellett - Feltétel – a többi nem változó feltétel mellett -  létszámot kisvállalkozásnak 20 fővel, középvállalkozás 50 fővel kell növelnie, vagy  a bérköltségnek kisvállalkozásnál ötvenszeresével,  középvállalkozásnál százszorosával kell meghaladnia a beruházás megkezdését megelőző adóévi évesített adatot

27 Kettős adóztatás elkerülése A módosítás lehetővé teszi, hogy az ingatlannal rendelkező társaság tagja, ha külföldön részesedés elidegenítése vagy kivonása alapján adóznia kell, a külföldön megfizetett (fizetendő) adót az egyezmény, egyezmény hiányában a Tao. tv. előírása szerint beszámítsa a magyar adóba. Ha a kapott osztalék belföldön adóköteles, akkor a külföldön levont forrásadót a társasági adóval azonosan lehet figyelembe venni a belföldi adókötelezettség meghatározásakor. Ez azt jelenti, hogy az elszámolt adó növeli az adózás előtti eredményt, majd az alapul szolgáló jövedelem csökkenti az adóalapot vagy az adó – Tao. tv. előírásait, egyezmény esetén annak rendelkezéseit figyelembe véve – beszámítható a társasági adókötelezettségbe. Adóamneszita 2009. december 31.-ig hatályos


Letölteni ppt "A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések