Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OKTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI KAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI OKTATÁS ÁLLAMTITKÁRSÁGA Borsos Károly László tanácsos Dunának, Oltnak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OKTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI KAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI OKTATÁS ÁLLAMTITKÁRSÁGA Borsos Károly László tanácsos Dunának, Oltnak."— Előadás másolata:

1 OKTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI KAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI OKTATÁS ÁLLAMTITKÁRSÁGA Borsos Károly László tanácsos Dunának, Oltnak más a hangja

2 Románia ALKOTMÁNYA 32. szakasz – A tanuláshoz való jog (1) A tanuláshoz való jog a kötelező általános iskolai oktatás, a líceumi és a szakmai oktatás, a felsőoktatás, valamint más oktatási és továbbképzési formában biztosított. (2) Az oktatás minden fokon román nyelven folyik. A törvény feltételei között az oktatás valamely világnyelven is lebonyolítható. (3) Garantált a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek joga anyanyelvük tanulásához és a jog ahhoz, hogy ezen a nyelven oktathassák őket; e jogok gyakorlásának a módozatait törvénnyel állapítják meg. (4) Az állami oktatás a törvénynek megfelelően ingyenes. Az állam szociális tanulmányi ösztöndíjakat biztosít a hátrányos helyzetű családokból és az intézményekből származó gyermekeknek és fiataloknak, a törvény feltételei között. (5) Az oktatás minden fokon állami, magán és felekezeti intézményekben folyik, a törvény feltételei között. (6) Az egyetemi autonómia garantált.

3 (7) Az állam biztosítja a vallási oktatás szabadságát, minden egyes vallásfelekezet sajátos követelményei szerint. Az állami iskolákban a vallási oktatást a törvény útján szervezik meg és garantálják. 6. szakasz – Az identitáshoz való jog (1) Az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez. (2) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megtartását, fejlesztését és kifejezését célzó állami védő intézkedéseknek meg kell felelniük a többi román állampolgárhoz viszonyítva az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma elveinek.

4 -„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi A.) - „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy’ tanítjuk. – Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös J.)

5 OKTATÁSI SZAKASZOK Kötelező nappali oktatás Kötelező oktatás utáni felsőoktatás (poszt-szekunder) Egyetemi oktatás Korai oktatás Elemi oktatás (1. ciklus) Gimnáziumi oktatás (2. ciklus) Liceumi oktatás Elméleti, szak(technológia), vokacionális Egyetemi tanulmányok (licensz) Mester képzési tanulmányok Középfokú oktatás alsó szint Középfokú oktatás felső szint Ovódai oktatás előtti (bölcsödei) Óvodai oktatás Előkészítő osztály I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. oszt V.oszt. VI.oszt. VII.oszt. VIII.oszt. IX.oszt. X. oszt. XI. oszt. XII. oszt. (XIII. oszt.-estisek és „második esély”) Kiscsoport 3-4 év Közép csoport 4-5 év Nagy csoport 5-6 év (*szakképzés 720 óra E3 ) Szakiskolai képzés (3 év) Postliceális képzés (szakmában mester, technikus)1-3 ani) nem szükséges sikeres érettségi vizsga

6 Korai oktatás - 0-3 évig az oktatási minisztérium szakmai irányítása alatt (bölcsödék) 3-6 éves korig óvodai oktatás: -Kis csoport 3-4 évesek -Közép csoport 4-5 évesek -Nagy csoport 5-6 évesek

7 Kötelező nappali oktatás ELEMI OKTATÁS : Előkészítő osztály (beíratkozási lehetőségek); Első osztály Második osztály – felmérő Harmadik osztály Negyedik osztály – felmérő

8 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS – ALSÓ SZINT (Gimnáziumi oktatás ) -V. Osztály -VI. Osztály -VII. Osztály -VIII. Osztály (képesség vizsga) -pályaválasztás/tanácsadás fontossága - iskolapszihológus - az elméleti liceum - szakiskolai oktatás Az I. Osztálytól kezdődően lehetőség van a művészeti és sport oktatásra (bejárók)

9 A szakoktatás újdonságai (!!???) - a törvény változásai - a 3 éves képzés - a duális képzés lehetősége - a 720 órás képzés a X. osztályt követően

10 A liceumok típusai: – Elméleti: matematika/informatiak;természetismeret, filológia) – Technológia/szaklíceum – Vokacionális (teológia, pedagógia, sport, zene, képzőművészeti) A IX. Osztály.... Beíratkozás a VIII. osztály végén elért felmérő és a négy évi átlag figyelembe vételével (alternatív választások) A X. osztály - sikeres befejezés esetén lehet kérni a 720 órás képzést * lehetőség érettségi diploma megszerzésére..(esti) XI osztály XII. Osztály. érettségi XIII. Osztály – érettségi : a) siker esetén b) nem sikeres vizsga esetén

11 Felsőoktatás poszt-szekunder Posztliceális képzés 1-3 év !!! nem feltétel a sikeres érettségi vizsga - (szakmában mester, technikus) - egészségügyi ápolók

12 EGYETEMI OKTATÁS KORMÁNYRENDELET ÁLTAL ELFOGADOTT KÉPZÉSEK EGYETEMEK AUTONÓMIÁJA ALAPKÉPZÉS (LICENC) MESTERKÉPZÉSEK

13 PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE. A kötelező 5 évenkénti továbbképzés- a megyei pedagógusok háza a legfőbb képzőközpont; (90 kreditpont) Oktatási szakértők ( „expert”) - menedzser – Portfolió alapján, jól megfogalmazott feltételek mellett;

14 „A tanítás módjában penig ilyen módokot tartson: a) Egy üdőben csak egy dolgot tanítson, s azt is peniglen gyakron úgy, hogy addig békét ne hagyjon neki, míg a tanítványok jól meg nem fogták; b) csak azokat tanítsa, amelyek szükségesek, nemhogy a nem szükségeseket tanítván, a szükségeseket tanítványi ne tudják;

15 c) okossággal éljen tanítványaihoz, elméjekből minden unodalmat kivévén; d) amit egyszer tanított, elkérdje tõlök; e) őköt gyakran egymás közt a hallott dolgokból disputáltassa; f) az erkölcsteleneket megfeddje, de módjával való fenyítékkel, s a vétekre való alkolmatosságot elhárítsa. g) Adjon tanítványainak a pihenésre is idõt, s penig minden héten, úgy mindazáltal, hogy miatta el ne vetemedjenek; h) megintse ennek felette őköt arról is, miket kell még életekben tanulniok.” (10. rész, XXIX. szakasz, 4. pont)

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !!!


Letölteni ppt "OKTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM PARLAMENTI KAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI OKTATÁS ÁLLAMTITKÁRSÁGA Borsos Károly László tanácsos Dunának, Oltnak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések