Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A katona-egészségügyi pályaelhagyás motívumainak feltárása Pákozdi Márta őrnagy, Dr. Fejes Zsolt PhD. o. ezredes MH EK VEI VESTSZO 2015. 11. 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A katona-egészségügyi pályaelhagyás motívumainak feltárása Pákozdi Márta őrnagy, Dr. Fejes Zsolt PhD. o. ezredes MH EK VEI VESTSZO 2015. 11. 11."— Előadás másolata:

1 A katona-egészségügyi pályaelhagyás motívumainak feltárása Pákozdi Márta őrnagy, Dr. Fejes Zsolt PhD. o. ezredes MH EK VEI VESTSZO 2015. 11. 11.

2 Bevezetés Általános probléma a katona-egészségügyi szakemberek számának folyamatos csökkenése: NATO Magyar Honvédség

3 Katonai pályaválasztás Ifjúkor család (szülők, nagyszülők) iskola társas hatás Motiváció: katonai pálya presztízse bérezési-juttatási rendszer előmeneteli rendszer tanulási lehetőségek szolgálati nyugdíj lakhatási támogatás kedvezményes óvodai ellátás Felnőttkor család társas hatás „kényszer” Motiváció: missziós szerepvállalás „szeretek katonáskodni”-érzés kipróbálás megélhetési okok korábbi szakmai gyakorlat

4 Katona-egészségügyi pályaelhagyás okai Magyar Honvédség: jogviszonyból eredő különbségek (szerződéses, hivatásos) állománykategória: alá-fölérendeltség katonai életpálya civil munka előnyei megélhetési tényezők szolgálati nyugdíj megvonása  „CSAK” feltételezések NATO (2010-2013; 22 tagállam): külföldi munkavállalás jobb fizetés fizetésbeli különbségek jobb munkakörülmények növekvő/csökkenő pácienskapcsolat

5 Kutatás 2015 Cél: Katona-egészségügyi pályaelhagyás okainak feltárása, Munkával való elégedettség okainak megismerése, Katonai pályaválasztás motívumainak megismerése, Jövőre vonatkozó javaslatok megfogalmazása.

6 Kutatás 2015 Mérőeszköz (21 item, önkitöltős, anonim, önkéntes): katonai pályaválasztás (Likert skála) munka értéke (Likert skála) fő tevékenység és tanult végzettség közötti kapcsolat (Likert-skála) haderő elhagyására vonatkozó szándék (négyfokú skála) (1: egyáltalán nem, 2: kismértékben, 3: nagymértékben 4: nagyon nagy mértékben). pályaelhagyás okai (egyszerű feleletválasztás) pályán maradás lehetséges megoldásai (nyitott kérdés) demográfiai adatok, jogviszony, állománykategória Megjegyzés: Likert skála: 1: egyáltalán nem elégett, 2: kicsit elégedett, 3: közepesen elégedett, 4: nagyon elégedett.

7 Kutatás 2015 Minta: 2015. március N=120 85 nő (70,8%), 35 férfi (29,2%), Életkor átlag: 41,22 év (SD= 7,398 év, 24 éves / 60 éves). Katona-egészségügyi pálya kezdetére vonatkozó információk: legkorábban: 1978, legkésőbb 2015 átlag: 2003,5 év, SD= 7,688 év Statisztikai vizsgálat: RopStat 2.0 program

8 Alapváltozók eloszlása N% Nem Férfi3529,2 Nő8570,8 Iskolázottság orvosi egyetem1915,8 egyéb egyetem1411,7 főiskola2117,5 OKJ képesítés5142,5 érettségi1310,8 szakiskola21,7 8 általános00 Lakóhely főváros3428,3 város6755,8 község/falu1915,8 Jogviszony hivatásos4436,7 szerződéses7663,3 Állománykategória tiszt3730,8 altiszt7461,7 legénységi97,5 Beosztás felsővezető21,7 középvezető1411,7 egyéb vezető2016,7 beosztott8470

9 Katona-egészségügyhöz vezető út N% hirdetés útján65 személyes kapcsolat6957,5 munkaközvetítőn keresztül21,7 toborzás útján1310,8 önéletrajz elküldését követően megszólították54,2 Interneten keresztül10,8 egyéb2420

10 A katona-egészségügyi pályaválasztás reliabilitásmutatói Chrombach-alfa értéke: 0,772 skálaChronbch-alfa katonai pálya presztízse0,745 bérezési és egyéb juttatási rendszer (pl.: ruhapénz, üdülési lehetőségek)0,757 lakhatási támogatás0,755 szolgálati nyugdíj0,757 missziós feladatvállalás0,738 előmeneteli rendszer0,740 tanulási lehetőségek biztosítottsága0,747 korábbi szakmai gyakorlat, tapasztalat0,769 kedvezményes óvodai ellátás biztosítása0,766 ösztöndíj, hallgatói szerződés0,766 hivatástudat0.749 „szeretek katonáskodni” - érzés0,747 biztos megélhetés0,768

11 A katona-egészségügyi pályaválasztás - klaszterelemzés

12 Pályaelhagyás okai nemek szerint (N=120) Nők (N=85) 1. Anyagi, juttatási tám. elégt.: 51,8% 2. Nyugdíjkedv. megvonása: 38,8% 3. Alkalmassági követelm.: 31,8% 4. Túlterheltség: 30,6% 5. Előmenetel, karrier hiánya: 28,2% 6. Egészségügyi okok: 27,1% 7. Civil munka előnyei: 24,7% 8. Munkakörülmények: 20,0% 8. Missziós feladatvállalás: 20,0% 9. Továbbtanulási tám. korl.: 14,1% 10. Rugalmas fogl. hiánya: 12,9% 11. Lakhatási tám. elégtelensége: 9,4% 12. Egyéb: 8,2% Férfi (N=35) 1. Anyagi, juttatási tám. elégt. : 54,3% 2. Munkakörülmények: 31,4% 3. Nyugdíjkedv. megvonása: 28,6% 4. Előmen., karrierép. hiánya: 22,9% 4. Missziós feladatvállalás: 22,9% 5. Civil munka előnyei: 20,0% 6. Egészségügyi okok: 17,1% 6. Rugalmas fogl. hiánya: 17,1% 7. Továbbtanulási tám. korl.: 14,3% 8. Túlterheltség: 5,7% 8. Lakhatási tám. elégtelensége: 5,7% 9. Alkalmassági követelmény: 2,9% 9. Egyéb: 2,9%

13 1. Hipotézis „A hivatástudat és a katonai pálya presztízse állománykategóriánként eltérő” Varianciaeredmények: állománykategória és hivatástudat kapcsolata (p=0,7094) →nincs kapcsolat; állománykategória és katonai pálya presztízse kapcsolata (p=0,5819)→nincs kapcsolat.

14 2. Hipotézis „ Az életkor befolyásolja a munka szakmai és tartalmi részével; a szakmai presztízzsel; a jövedelemmel, juttatásokkal; a munka személyi körülményeivel, a munka tárgyi körülményeivel való elégedettség” Varianciaeredmények: életkor és jelenlegi munka szakmai, tartalmi részével való elégedettség (p=0,1753) →nincs kapcsolat életkor és a szakmai presztízzsel (p=0,6824) →nincs kapcsolat életkor és jövedelemmel, juttatásokkal (p = 0,0230)* →van kapcsolat, közepesen erős életkor és a munka személyi körülményeivel (p=0,2987) →nincs kapcsolat életkor és munka tárgyi körülményeivel való elégedettség (p=0,2784): →nincs kapcsolat

15 3. Hipotézis „A munka értéke lakóhely által determinált” Varianciaeredmények: Lakóhely,munka szakmai/tartalmi részével való elégedettség:(p = 0,0447)* → közepesen erős kapcsolat lakóhely és a szakmai presztízzsel való elégedettség (p=0,3091)→ nincs kapcsolat lakóhely és a jövedelemmel, juttatásokkal való elégedettség p=0,1778)→ nincs kapcsolat lakóhely és a munka személyi körülményeivel való elégedettség (p=0,1368)→ nincs kapcsolat lakóhely és a munka tárgyi körülményeivel való elégedettség (p = 0,0687)+ → gyenge kapcsolat

16 4. Hipotézis „ A katona-egészségügyi pályaelhagyást a jogviszony és a nem erősen befolyásolja” Jogviszonnyal kapcsolatos eredmények: nyugdíjba vonulási kedvezmény megvonása: Khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 6,064 (p = 0,0138)* → közepesen erős kapcsolat a két változó között egészségügyi okok: Khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 3,734 (p = 0,0533)+ → gyenge kapcsolat a két változó között továbbtanulási lehetőségek korlátozása: Khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 3,085 (p = 0,0790)+ → gyenge kapcsolat a két változó között

17 4. Hipotézis „ A katona-egészségügyi pályaelhagyást a jogviszony és a nem erősen befolyásolja” Nemmel kapcsolatos eredmények: alkalmassági követelmények: Khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 11,581 (p = 0,0007)*** → nagyon erős kapcsolat a két változó között túlterheltség: Khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 8,575 (p = 0,0034)** → erős kapcsolat a két változó között

18 5. Hipotézis „A katona-egészségügyi pályaválasztás egyes elemei nagymértékben befolyásolják a munka értékével való elégedettséget”

19 Leszerelési szándék Leszerelési szándék JogviszonyÁllománykategória Hivatásos (N=44) szerződéses (N=76) tiszt (N=37) altiszt (N=74) legénységi (N=9) Igen, biztosan leszerel 9,1% (4) 17,1% (13) 21,6% (8) 9,5% (7) 22,2% (2) Igen, valószínűleg leszerel 22,7% (10) 30,3% (23) 24,3% (9) 29,7% (22) 22,2% (2) Valószínűleg nem szerel le 52,3% (23) 40,8% (31) 45,9% (17) 45,9% (34) 33,3% (3) Biztosan nem szerel le15,9% (7) 11,8% (9) 8,1% (3) 14,9% (11) 22,2% (2)

20 Leszerelési szándék Leszerelési szándék Iskolai végzettség orvosi egyetem (N=19) egyéb egyetem (N=14) főiskola (N=21) OKJ képesítés (N=51) érettségi (N=13) szakiskola (N=2) Igen, biztosan leszerel 36,8% (7) 21,4% (3) 9,5% (2) 7,8% (4) 23,1% (3) 50% (1) Igen, valószínűleg leszerel 31,6% (6) 50% (7) 31,8% (8) 29,4% (15) 7,7% (1) 0% (0) Valószínűleg nem szerel le 31,6% (6) 28,6% (4) 52,4% (11) 45,1% (23) 46,2% (6) 50% (1) Biztosan nem szerel le0% (0) 0% (0) 0% (0) 17,6% (9) 23,1% (3) 0% (0)

21 Leszerelési szándék Leszerelési szándék Lakóhely Főváros (N=34) Város (N=67) Község/falu (N=19) Igen, biztosan leszerel 14,7% (5) 14,9% (10) 10,5% (2) Igen, valószínűleg leszerel 29,4% (10) 26,9% (18) 26,3% (5) Valószínűleg nem szerel le 41,2% (14) 44,8% (30) 52,6% (10) Biztosan nem szerel le14,7% (5) 13,4% (9) 10,5% (2)

22 Leszerelési szándék N=120 valószínűleg nem45% (54) valószínűleg igen27,5% (33) igen, biztosan14,2% (17) biztosan nem13,3% (16)

23 Külföldi lehetőség, jövedelemmel való elégedettség NemekJogviszonyÁllománykategóriaLakóhely Férfi (N=35) Nő (N=85) Ht. (N=44) Szerz. (N=76) Tiszt (N=37) Altiszt (N=74) Legénys. (N=9) Főváros (N=34) Város (N=67) Község /falu (N=19) Külföldi lehetőség 62, 9% (22) 55,3% (47) 54,5% (24) 59,2% (45) 54,1% (20) 56,8% (42) 77,8% (7) 55,9% (19) 59,7% (40) 52,6% (10) Jövedelem- mel elégedett 11,4% (4) 5,9% (5) 4,5% (2) 9,2% (7) 8,1% (3) 6,8% (5)11,1% (1) 2,9% (1) 6% (4) 21,1% (4)

24 Külföldi lehetőség, jövedelemmel való elégedettség Iskolai végzettség orvosi egyetem (N=19) egyéb egyetem (N=14) főiskola (N=21) OKJ képesítés (N=51) érettségi (N=13) szakiskola (N=2) Külföldi lehetőség 57,9% (11) 50% (7) 61,9% (13) 56,9% (29) 53,8% (7) 100% (2) Jövede- lemmel elégedett 0% (0) 21,4% (3) 4,8% (1) 5,9% (3) 15,4% (2) 0% (0)

25 Külföldi lehetőség, jövedelemmel való elégedettség (N=120) Megfelelőnek véli a katona-egészségügy átlagjövedelem értékét? igen: 7,5% (9) nem: 92,5% (111) Külföldi munkavállalás lehetősége esetén elhagyná-e a katona-egészségügyet? igen: 57,5% (69) nem: 42,5% (51)

26 Katonai életpályamodell (N=120) Véleménye szerint a bevezetendő katonai életpályamodell megállítaná-e az elvándorlást a katona-egészségügy területén? igen: 12,5% (15) nem: 65% (78) nem ismerem a tartalmát: 22,5% (27)

27 Nyitott kérdések (N=120) Véleménye szerint mivel lehetne megállítani a katona-egészségügyi szakállomány elvándorlását? Megbecsülés, fizetőképes kereset Véleménye szerint mekkora bérezési juttatással lehetne megtartani a szakállományt a katona-egészségügyben? 50-200% béremelés

28 Megbeszélés Pályaválasztás: Presztízs Lakhatási támogatás Szolgálati nyugdíj Kedvezményes óvodai ellátás „szeretek katonáskodni”-érzés Ösztöndíj Bérezés Biztos megélhetés Pályaelhagyás: Nemenként eltérő! Anyagi, juttatási támogatások elégtelensége, Megbecsülés hiánya, külföldi lehetőség, Nyugdíjba vonulási kedvezmény megvonása, Előmeneteli, karrierépítés megbecsülés hiánya, Egészségügyi okok, Alkalmassági követelmények, civil munka előnyei, munkakörülmények, túlterheltség

29 Megbeszélés Leszerelési szándék nagymértékben az iskolai végzettség (orvosi egyetem, egyéb egyetem) függvénye, azonban a lakóhely (főváros, város) szerepe is domináns. A szakmai előmenetellel, karrier építéssel valamint a jövedelemmel és juttatásokkal való elégedettség növeli a katona- egészségügyi pályaválasztásnál a katonai pálya presztízsét és hatással lehet a katonaságot választó személyek katonáskodás érzésének fokozására, melyek a toborzás során szem előtt tartandó tényezők.

30 Kitekintés, javaslatok Kutatási tapasztalok, vizsgálat megismétlése Javaslatok: 1. Megtartást elősegítő tényezők: Megbecsülés, Anyagi, juttatási támogatások fokozása, Nyugdíjba vonulási kedvezmény visszaállítása Előmeneteli, karrierépítési megbecsülés, Egészségügyi kockázati tényezők csökkentése, Alkalmassági követelmények megváltoztatása, munkakörülmények javítása, túlterheltség csökkentése, Missziós feladatvállalás – egyéni döntés szerint, Továbbtanulási lehetőségek elősegítése, Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, 2. Strukturált pályamodell kialakítása

31 Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A katona-egészségügyi pályaelhagyás motívumainak feltárása Pákozdi Márta őrnagy, Dr. Fejes Zsolt PhD. o. ezredes MH EK VEI VESTSZO 2015. 11. 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések