Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Somlai Szilárd munkabiztonsági szakelőadó Munkavédelmi érdekképviselet X. KÖZFORGALMÚ ÉS VÁROSI VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉTŐL A KIVITELEZÉSÉIG Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Somlai Szilárd munkabiztonsági szakelőadó Munkavédelmi érdekképviselet X. KÖZFORGALMÚ ÉS VÁROSI VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉTŐL A KIVITELEZÉSÉIG Konferencia."— Előadás másolata:

1 Előadó: Somlai Szilárd munkabiztonsági szakelőadó Munkavédelmi érdekképviselet X. KÖZFORGALMÚ ÉS VÁROSI VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉTŐL A KIVITELEZÉSÉIG Konferencia 2013. december 12-13.

2  Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.  a dolgozók maguk közül titkos szavazással választanak meg és felhatalmazzák azzal, hogy érdekeiket, problémáikat képviseljék a munkáltató felé. Munkavédelmi érdekképviseletek működése

3 Az Mvt. 70/A.§ (1) bek. figyelembevételével a munkavállalók a munkavédelmi képviselőt (képviselőket) jogosultak választani. Ennek érdekében munkavédelmi képviselő választást kell tartani:  minden olyan szervezeti egységnél, ahol az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 50 fő;  az 50 főnél kevesebb létszámú szervezeti egységnél, amennyiben a Társaságnál működő szakszervezet, üzemi tanács, vagy a munkavállalók többsége kezdeményezi a munkavédelmi képviselő választást (…). Munkavédelmi érdekképviseletek működése

4  Ha a munkáltatónál a dolgozók nem választottak munkavédelmi képviselő/ke/t, a szakszervezetnek kell betöltenie a munkavédelmi érdekegyeztetés feladatát  Ahol nem választanak mv-i képv. és nem működik se szakszervezet, se Üzemi Tanács  A munkáltatónak közvetlenül kell a munkavállalókkal tanácskoznia  Ebben az esetben a dolgozó az Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (régen OMMF) Tanácsadó Szolgálatát veheti igénybe. A tanácsadó központok elérhetősége az (OMMF) honlapján olvashatóak. A tanácsadás ingyenes és anonim. Munkavédelmi érdekképviseletek működése

5  Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.  A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással 5 (öt) évre választják.  A munkavállalók néhány főt foglalkoztató munkáltatónál is jogosultak képviselőt választani. Munkavédelmi érdekképviseletek működése

6  A képviselők lehetőleg olyan számban kerüljenek megválasztásra, amit a területen folyó tevékenység jellege indokol, illetve amennyien el tudják látni a munkavédelmi képviseletet úgy, hogy egyben érvényesüljön a gazdasági racionalitás is.  sok helyen a munkáltatók még most is a munkavédelmi képviselőt úgynevezett „belső ellenségnek” tekinti, aki csak piszkálódik, állandóan jelzi a különféle problémákat, ott „nyüzsög” ahol éppen nem kellene! Munkavédelmi érdekképviseletek működése

7 Nem választható munkavédelmi képviselővé az,  aki munkáltatói jogot gyakorol, illetve a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozója,  aki a választási bizottság tagja,  valamint az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként munkavédelmi (munkabiztonsági, foglalkozás- egészségügyi stb.) feladatot lát el. Munkavédelmi érdekképviseletek működése

8  A munkáltató köteles a munkavállalókat és természetesen a vezetőket is tájékoztatni a megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről.  ismerjék meg a dolgozók, hogy munkavédelmi ügyekben kihez, vagy kikhez lehet fordulniuk.  A képviselő személyének ismerete különösen akkor nagyon fontos, ha munkabaleset következik be, hiszen a munkavállaló „érdekeit” a munkavédelmi képviselő képviseli.  sok esetben előfordul, hogy a sérült azonnal kórházba kerül, és így nem lehet ott a helyszíni szemlén, Munkavédelmi érdekképviseletek működése

9  néhány vállalatnál a munkáltatók arra hivatkoztak, hogy a „dolgozók nem akartak” munkavédelmi képviselőket választani.  ha az ellenőrzést tartó munkavédelmi felügyelő a választás elmulasztását számon kéri, akkor ezt az állítást a munkáltatónak bizonyítania kell,  olyan hiteles nyilatkozat fogadható el, melyben a dolgozók nyilatkoznak, hogy nem vállalják a képviselővé való jelölésüket és nem kívánnak munkavédelmi képviselőt választani, Munkavédelmi érdekképviseletek működése

10  a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;  az egészség megóvására és a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;  a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről;  egyéb, az Mvt.-ben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottak teljesüléséről. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni:

11  Kihez fordulhat a dolgozó jogorvoslatra, ha munkavédelmi szempontból szabálytalan munkavégzésre kényszerítik? Ha elbocsátják a panaszkodót, a szakszervezet eljár-e az érdekében, illetve mennyire lehet „bátor” egy munkavédelmi képviselő?  Sajnálatos módon, legalább három területen a munkavédelmi képviselők jogai, illetve munkajogi védelme jelentős mértékben lefaragásra került. A munkavédelmi képviselők munkajogi védelme

12 A munkavédelmi képviselő munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő megszüntetéséhez is a Munkavédelmi Bizottság előzetes egyetértése volt szükséges. Ez a védelem az új Mt szerint már csak a kijelölt tisztségviselőkre igaz, amely kijelölések száma mindenkor az önálló telephelyi munkavállalói létszámtól függ, vagyis ebből következően nem minden munkavédelmi képviselőt illet már meg ez a védelem. A munkavédelmi képviselők munkajogi védelme

13 Korábban léteztek a kirendelés, kiküldetés, átirányítás, más munkáltatónál történő foglalkoztatás, fogalmai amelyek, a képviselői megbízatást betöltő munkavállalóval szembeni, foganatosításához a bizottság (Munkavédelmi Bizottság) vagy ha ilyen nem működött, akkor a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalók előzetes egyetértése volt szükséges. Az új Mt. a fentieket röviden „munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás”-nak nevezi és a munkáltató most már egyoldalúan is jogosult akár 44 beosztás szerinti munkanap erejéig elrendelni ezt, néhány kivételtől eltekintve, bármelyik munkavállalója, akár a munkavédelmi képviselő számára is. A munkavédelmi képviselők munkajogi védelme

14 A munkajogi védelem korábban a munkavédelmi képviselőt megbízatásának idejére, illetve tisztsége megszűnését követő további egy évig illette meg (feltéve, hogy tisztségét legalább 6 hónapon keresztül gyakorolta). Az új Mt. már úgy rendelkezik, hogy a munkavédelmi képviselő megbízásának megszűnését követően a védelem már csak 6 hónapig marad érvényes, ráadásul ehhez legalább egy évig kell tisztségét betöltenie, de ami ennél is fontosabb, hogy a kijelölt tisztségviselők körébe kell tartoznia. A munkavédelmi képviselők munkajogi védelme

15  Mindezek után amennyiben a munkavédelmi képviselő kijelölt tisztségviselő is volt és „sokat ártott” a munkáltatónak, megbízatásának lejártával, szinte azonnal kezdhet munkát keresni, hiszen fél év múlva könnyen az utcán találhatja magát.  A munkajogi védettség, valamint a kedvezmények korábbi szintjét javasoljuk, az új Mt. életbelépését megelőző időszaknak megfelelően, visszaállítani. (Liga program) A munkavédelmi képviselők munkajogi védelme

16 1. (…) 2. Javasoljuk elvégezni a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatát, korszerűsítését. 3. Javasoljuk az egészségmegőrző programok szélesebb körű kiterjesztését. 4. Javasoljuk fejleszteni a vezetők, irányítók munkavédelmi szemléletét. 5. Javasoljuk a mikro- kis- és középvállalkozások munkabiztonság- politikájának fejlesztését. 6. Javasoljuk a védőeszközök körét kiterjeszteni (a munkaruházat- védőruházat kérdései). 7. Javasoljuk a szakképzésbe beépíteni a helyes munkabiztonsági szemléletet, gyakorlatot. 8. (…) 9. Javasoljuk a pszichoszociális kockázatok csökkentését. A Liga program munkavédelmi fejezete

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: Somlai Szilárd munkabiztonsági szakelőadó Munkavédelmi érdekképviselet X. KÖZFORGALMÚ ÉS VÁROSI VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉTŐL A KIVITELEZÉSÉIG Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések