Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dunaújváros, 2011. március 03..  Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dunaújváros, 2011. március 03..  Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó:"— Előadás másolata:

1 Dunaújváros, 2011. március 03.

2  www.isziir.hu www.isziir.hu Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó: 23 területi kamara, 7 gazdasági érdekképviselet, MKIK, vizsgaszervezők  Elnöki delegálás: 125 alap-szakképesítésben, hozzátartozó szakképesítések körében  Tagi delegálás: szakképzési tv. 10. § k) bekezdése szerint az SZVK alapján VII. pont szerint  Iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívüli (felnőttképzés) szakmai záróvizsgák  2007.04.01- 16 szakma, 2008. 08.01.-+11 szakma, 2011. 01.01.-+99 szakma

3  171d b vizsgára elnököt delegált a kamara (26)  171 db vizsgára tagot delegáltak a gazdasági érdekképviseletek (26)  40 vizsgára tagot delegált a kamara  211 db vizsgadelegálás összesen 2010-ben  Nyilvántartott (Fejér Megyei szinten) elnökök száma (26): 89 fő  Nyilvántartott (FM.-i sz.) tagok száma: 123 fő A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 2010. Évi vizsgáztatási statisztikája

4

5 Szakképzési törvény Szakképesítés szakmai vizsgán szerezhető szakmai vizsgát A szakmai vizsgátvizsgabizottságirányítja szervezők körének meghatározása Szakmai és vizsgakövetelmény 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 19/2009. (IX. 25.) SZMM 1/2010. (II. 5.) SZMM vizsgáztatás A szakmai vizsgáztatás általános szabályai és eljárásrendje 20/2007. (V. 21.) SZMM 19/2008. (XII. 4.) SZMM A szakmaivizsgáztatásdíjazásánakszabályai 20/2008. (XII. 17.) SZMM

6 Az MKIK megnövekedett szerepe a szakmai vizsgáztatásban 2010. november 26. NGM-MKIK megállapodás Agondozott szakképesítések száma 26-ról 125-re nőtt A gondozott szakképesítések száma 26-ról 125-re nőtt Bizalom Bizalom – az államtól Felelősség Felelősség – közvetlen részvétel az irányításban Lehetőség Lehetőség – A felelősségben a vizsgaelnökök is osztoznak A felelősségben a vizsgaelnökök is osztoznak: Az államot képviselik A Kamarát képviselik A szakmát képviselik Háromszoros felelősség a szakképesítések tartalmának, vizsgáinak közvetlen befolyásolására

7 A szakmai vizsga és a vizsgáztatók szerepe Kimenet szabályozás – egyetlen mérési pont A szakmai vizsga jelentősége, kiemelt szerepe nem csökken A vizsgáztatók fokozott felelősségi köre: előírások betarttatásaAz előírások betarttatása, visszajelzések adásaA vizsgarendszer működésével, az írásbeli, szóbeli feladatokkal összefüggő visszajelzések adása, szintnek megfelelő gyakor-lati feladatok elfogadásaSzakmailag és szakképesítés szintnek megfelelő gyakor-lati feladatok elfogadása A „jószívű” elnök, felkészületlen elnök káros tevékenysége: A végeredmény: papír (megfelelő) tudás/kompetencia nélkül A vizsgaelnök - 3 terület képviselője !!

8 Szakképesítés kimenetek :15 számjegyű azonosítószám- mal rendelkeznek (a 7 számjegy csak „gyűjtő”) A szakmai vizsgákon megszerezhető, állam által elismert szakképesítéseket a 133/2010. (IV. 22.) Korm. Rendelettelkiadott Országos Képzési Jegyzék tartalmazza Szakképesítés (424/254), részszakképesítés (394), szakképesítés-elágazás (409), szakképesítés-ráépülés (171) Az OKJ táblázat többszörösen összetett, nehezen átlátható, de megjelennek benne a szakképesítések közötti kapcsolatok

9 I. II. III. Általános adatok:, Általános adatok:, a szakképesítés kimenetek, képzési idő, munkakör, munkaterület leírás; képzés megkezdésének feltételei: előzetes gyakorlat, szintvizsga lehetősége IV. szakmai követelménymodulok A szakmai követelménymodulok (feladatprofil, tulajdonságprofil, szakmai és személyes kompetenciák) felsorolása (szint, típus), A szakképesítés kimenetek alkotó modulok táblázatba foglalva V. vizsgára bocsátás feltételei A vizsgára bocsátás feltételei (szintvizsga sikeres teljesítése), továbbá a követelménymodulokhoz tartozó vizsgarészek vizsgatevékenységeinek, vizsgaidőinek felsorolása, értékelési súlyarányok megjelenítése VI. Eszköz- és Felszerelési Jegyzék VII. Egyebek Egyebek – nyári gyakorlatok időtartama, kötelező gyakorlatok előírása, nem kamarai képviselet megjelölése

10 I. II. III. szakképesítés azonosítása A vizsgáztatott szakképesítés azonosítása, a képzés megkezdése, illetve azt előírt előzetes gyakorlati feltétel (igazolása) meglétének ellenőrzése, a szintvizsga előírás IV. szakképesítés moduljainak azonosítása gyakorlati feladatok megfelelőségének ellenőrzése A vizsgáztatott szakképesítés moduljainak azonosítása, a jóvá-hagyandó gyakorlati feladatok megfelelőségének ellenőrzése a feladatprofil, a szakmai ismeretek és a kompetenciák felsorolása alapján V. A vizsgára bocsátás feltételeinek, a vizsgaprogram megfelelősé-gének ellenőrzése A vizsgára bocsátás feltételeinek, a vizsgaprogram megfelelősé-gének ellenőrzése (az előírt időtartamok alapján), a vizsgatevékenységek, vizsgarészek súlyaránya alapján az értékelés megfelelőségének kontrollálása VI. eszközök összevetése az eszköz- és felszerelési jegyzékkel. A vizsgatevékenységek végrehajtásához biztosított eszközök összevetése az eszköz- és felszerelési jegyzékkel. VII. A kötelezően előírt gyakorlatok teljesítéséről szóló igazolás A kötelezően előírt gyakorlatok teljesítéséről szóló igazolás ellenőrzésének alapja.

11 Iskolai rendszerű képzésben február-március \ május-június – vizsgaidőszakok október-november / Az adott tanév rendjéről szóló jogszabály szerint Felnőttképzésben A fentieken túli időszakokban is, ha legalább 10 fős a vizsgacsoport (vagy engedély !) Havonta legalább egy központi időpont biztosítása „Vizsganaptár” az NSZFI honlapján (írásbeli, interaktív)

12 A szakmai vizsgaszabályzatok 1. 2007 szeptemberben indultak az utolsó nem moduláris képzések 2006-ban megjelent a moduláris OKJ, 2007 szeptemberben indultak az utolsó nem moduláris képzések képzés befejezését követő 1 évig tehető vizsga az eredeti feltételekkel A képzés befejezését követő 1 évig tehető vizsga az eredeti feltételekkel Hagyományos képzések kifutása iskolarendszeren kívüli képzésben: Hagyományos képzések kifutása iskolarendszeren kívüli képzésben: 2008, javító-, pótlóvizsga 2009. Hagyományos képzések kifutása iskolai rendszerű képzésben Hagyományos képzések kifutása iskolai rendszerű képzésben : 2010 (3 éves képzés), javító-, pótlóvizsga 2011. Hagyományos vizsga legkésőbb 2013. augusztus 31- ig tehető Hagyományos vizsga legkésőbb 2013. augusztus 31- ig tehető. A moduláris és a nem moduláris képzésekhez más-más vizsgaszabályzatok Nem moduláris - 26/2001. (VII. 27.) OM Moduláris - 20/2007. (V. 21.) SZMM

13 A szakmai vizsgaszabályzatok 2. Nem moduláris vizsgák – „kézen fogott” bizottság kötött, A szakmai vizsga lebonyolítása kötött, sorrendÍrásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgarész sorrend, Vizsgarészek azonos napokon nem lehetnekVizsgarészek azonos napokon nem lehetnek, Teljes bizottság előttTeljes bizottság előtt zajlik a vizsga, Beszámítás nehezen érvényesíthetőBeszámítás nehezen érvényesíthető, Moduláris vizsgák – önálló bizottság kötetlen, szabad, keretszabályokA szakmai vizsga lebonyolítása kötetlen, szabad, keretszabályok, igazodhat a szakképesítés sajátosságaihozA vizsga lebonyolítása igazodhat a szakképesítés sajátosságaihoz, modulokat (vizsgatevékenységeket) lehet szabadon cserélgetniA modulokat (vizsgatevékenységeket) lehet szabadon cserélgetni a technikai feltételek, a létszám és a szakmai sajátosságok alapján megoszthatják a vizsgáztatási feladatokatA bizottsági tagok megoszthatják a vizsgáztatási feladatokat, Többlet dokumentációs kötelezettségTöbblet dokumentációs kötelezettség (1-szer kell megcsinálni), Bonyolultabb (összetett) az értékelésBonyolultabb (összetett) az értékelés, Egyszerűbb a beszámításEgyszerűbb a beszámítás

14 Keretszabályok 1. A vizsgatevékenységek típusai és a végrehajthatóságuk időintervalluma Írásbeli vizsgatevékenység: 8-18 óra között Interaktív vizsgatevékenység: 8-18 óra között Gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óra között Szóbeli vizsgatevékenység : 8-18 óra között Az egyes (akár különböző vizsgarészekhez kapcsolódó) vizsgatevékenységek összevonhatók * A szakmai és vizsgakövetelményekben megjelenő követelménymodulok- hoz vizsgarészek kapcsolódnak (minden modulhoz egyetlen vizsgarész) Az egyes vizsgarészekhez tartozó vizsgafeladatok különböző, a szakképe- sítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenységekkel az ún. vizsgatevékenységekkel teljesíthetők

15 Keretszabályok 2. vizsga max. 5 napos a vizsgázó számára a vizsga max. 5 napos lehet (nem feltétlen egymást követő), vizsgaidő 8 óra A napi maximális vizsgaidő 8 óra (szvk alapján számolva), időbeli kiterjedése max. 45 nap Vizsga időbeli kiterjedése max. 45 nap *, ib-szb között min. 4 nap ib-szb között min. 4 nap *, Hosszabbítás 1 nap (az előre nem látható körülmények kezelése, bizottsági szinten) Hosszabbítás 1 nap (az előre nem látható körülmények kezelése, bizottsági szinten) 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelettel módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM * A vizsgaszabályzat megengedi az SZVK-nak az eltérés lehetőségét

16 Definíció: képzési szakaszt lezáró modul A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul Mi a szerepe? vizsgára bocsátás feltétele A szakmai vizsgára bocsátás feltétele Nem számít bele a szakmai vizsgába Nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik) Képzésben való részvétel nélkül is letehető Képzésben való részvétel nélkül is letehető, ezzel képzést kiváltó szerepe van. MODULZÁRÓ VIZSGA Hol jelenik meg? Képzési program, vizsgára jelentkezés

17 Definíció: dokumentum alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját VIZSGAREND Mi a szerepe? vizsga lebonyolításának tervezett szerkezetét, Vázolja a szakmai vizsga lebonyolításának tervezett szerkezetét, Alapjául szolgál a vizsgaprogramnak Alapjául szolgál a vizsgaprogramnak. Hol jelenik meg? Vizsgabejelentés, vizsgaelnöki megbízólevél, elnökkel történő kapcsolatfelvétel

18 A VIZSGAPROGRAM Definíció: elenged- hetetlen megjelenési kötelezettségeit – annak időpontjával és helyszínével együtt – tartalmazó dokumentum a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elenged- hetetlen megjelenési kötelezettségeit – annak időpontjával és helyszínével együtt – tartalmazó dokumentum Hol jelenik meg? a vizsgán kifüggesztve A szakmai vizsga forgatókönyve, a vizsgán kifüggesztve Mi a szerepe? Átláthatóvá teszi a vizsga folyamatát Átláthatóvá teszi a vizsga folyamatát, mindenki megtudhatja belőle, hogy mikor mit kell tennie, hol kell lennie. Ellenőrzés alapjául is szolgálhat.

19 SZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Definíció: bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget meghatározó szabályokat az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget meghatározó szabályokat, továbbá a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést tartalmazó dokumentum, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit Hol jelenik meg? szakmai vizsgán írásos dokumentum formában A szakmai vizsgán írásos dokumentum formában Mi a szerepe? szabad választási lehetőségekhelyi sajátosságok figyelembe vételével az egyedi szabályok, rögzítése Az általános szabályzatban megadott szabad választási lehetőségek alapján, a helyi sajátosságok figyelembe vételével az egyedi szabályok, rögzítése.

20 Modulzáró vizsga (ha az szvk előírja) képző szervezi a képzési program alapján A képző szervezi a képzési program alapján, a szakmai vizsgára bocsátás feltétele ellenőrzése A meglétének az ellenőrzése Vizsgarend vizsgaszervező készíti A vizsgaszervező készíti, a vizsga-bejelentésben, ill. a megbízókon megjelenik nincs teendője Bizottságnak nincs teendője vizsgaprogram vizsgaszervező készíti A vizsgaszervező készítijóváhagyás Szervezési és lebonyolítási szabályzat vizsgaszervező készíti A vizsgaszervező készítijóváhagyás

21 Személyesen végzi  Felmentésekről döntés  Felmentésekről döntés;  Lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram jóváhagyás  Lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram jóváhagyás;  Gyakorlati feladat jóváhagyása  Gyakorlati feladat jóváhagyása;  Írásbeli vizsgatevékenység eredményének, jegyző- könyvének ellenőrzése  Írásbeli vizsgatevékenység eredményének, jegyző- könyvének ellenőrzése (3 nappal a „vége” előtt);  Értekezletek vezetése, a bizottság munkájának irányítása  Értekezletek vezetése, a bizottság munkájának irányítása; vizsgázók tájékoztatása  A vizsgázók tájékoztatása az őket érintő döntésekről, valamint a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról; vizsga felfüggesztése  A vizsga felfüggesztése;  Bizonyítványok kiadása  Bizonyítványok kiadása (átadása);

22 Gondoskodik róla vizsgáztatási dokumentumok A vizsgáztatási dokumentumok meglétének ellenőrzése; személyazonosság ellenőrzése A személyazonosság ellenőrzése; vizsgára bocsátás feltételeinek A vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzése; nyugodt, zavartalan lebonyolításának A vizsga nyugodt, zavartalan lebonyolításának koordinálása; Gyakorlati feltételek Gyakorlati feltételek megfelelőségének ellenőrzése; Dokumentumok vezetése, kitöltése Dokumentumok vezetése, kitöltése (bizonyítvány; törzslap, vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív); Munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztató megtartása; Részeredmények, végeredmény összesítése Részeredmények, végeredmény összesítése véglegesítése bizottsági értekezlete(ke)n;

23 Vizsgaprogram Vizsgaprogram kifüggesztése szabálytalanságainak kezelése Írásbeli vizsgatevékenység szabálytalanságainak kezelése Tájékoztatás a vizsga menetéről Tájékoztatás a vizsga menetéről, a vizsgázókat érintő információkról Gyakorlati feltételek Gyakorlati feltételek előkészítése A vizsga iratokkiállításának A vizsga iratok szabályszerű kiállításának felügyelete nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása Biztonságos feltételek, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása Eredmény kihirdetésének előkészítése

24 Jogszabályi háttér: Szt. 11. § (2) bekezdés (20/2007. (V. 21.) SZMM 5. §) eredményes vizsga alapjánvizsga részei, tantárgyai követelményeinek nem alkalmazható, ha megváltozott a szakmai és vizsgakövetelmény.” „… eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, tantárgyai követelményeinek ismételt teljesítése alól felmentést kell adni. E rendelkezés nem alkalmazható, ha megváltozott a szakmai és vizsgakövetelmény.” Egyértelmű esetek: Hivatalos ÉrtesítőbenSzaktárca által a Hivatalos Értesítőben megjelentetett tanulmányi versenyen elért eredmény tanulmányi versenyen elért eredmény alapján (versenybizottsági igazolás) Korábban szerzett bizonyítványtörzslap kivonatKorábban szerzett bizonyítvány, vagy törzslap kivonat alapján (azonos modulszám, de 0587-06 = 0587-10 [csak „frissítés”]) Az szvk egyértelműen rendelkezik a beszámítás lehetőségeiről, feltételeirőlAz szvk egyértelműen rendelkezik a beszámítás lehetőségeiről, feltételeiről

25 Eldöntendő eset: Korábbi (nem modulos) szakképesítésmás jogszabály alapján szerzett bizonyítványfelsőoktatásban szerzett végzettség esetén szakmai vizsgálat, elemzés alapján Korábbi (nem modulos) szakképesítés vagy más jogszabály alapján szerzett bizonyítvány, továbbá felsőoktatásban szerzett végzettség esetén szakmai vizsgálat, elemzés alapján (megfelelő tartalmi átfedés esetén) NEM(leges döntés) Eltérő modul azonosítószámEltérő modul azonosítószám (pl. 0345-06 – 0346-06, 1249-06 – 2043- 09) dokumentumok alapján nem lehet megállapítaniA bemutatott dokumentumok alapján nem lehet megállapítani, hogy a korábbi vizsgán azonos módon és ismeretekből vizsgázott igazolás alapjánModulzáró vizsga igazolás alapján (kivéve, ha szvk engedi) előírás felülbírálata nem is vb. hatáskörEgyéb vizsgára bocsátási előírás felülbírálata (előzetes szakmai gyakorlat, előírt nyelvi követelmény) (nem is vb. hatáskör)

26 A döntés a vizsgabizottság hatásköre és felelőssége felmentést megalapozó dokumentumok Feltétlenül szükségesek a felmentést megalapozó dokumentumok egyértelműen meg tudják ítélni a felmentési kérelem megalapozottságát a) A bizottság tagjai szakmai tudásuk, képesítésük, tapasztalatuk stb. alapján egyértelműen meg tudják ítélni a felmentési kérelem megalapozottságát További információt kérnek b) További információt kérnek a dokumentumok kibocsátójától, vizsgálják a dokumentum jogszabályi hátterét, tájékoztatást kérnek a szaktárcától jegyzőkönyvbe foglalják törzslapon feltüntetikvizsgaelnök a jelentésében tájékoztat a kérelemről és a meghozott döntésről A döntést jegyzőkönyvbe foglalják, elfogadás esetén a törzslapon feltüntetik, a vizsgaelnök a jelentésében tájékoztat a kérelemről és a meghozott döntésről

27 Speciális vizsgahelyzetek Sajátos nevelési igényű vizsgázók - esélyegyenlőség: A vizsgabizottság dönthet: Eltérő vizsgatevékenységről (ib-szb, szb-ib) Hosszabb végrehajtási időről Alapja: szakbizottság v. szakorvosi vélemény DE a követelmények teljesítése alól nem lehet felmentést adni !!! Idegen nyelvű vizsga vizsgaelnöknek felsőfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie A vizsgaelnöknek felsőfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie vizsgát magyarul A modulzáró vizsgát magyarul kell teljesíteni Tolmács közreműködése nem lehetséges A bizonyítvány a magyar állam területén érvényes ezért alapvető a magyar nyelvtudás

28 Alapfeltevés: A vizsgaszervező időben (10 nap) megküldi a feladato(ka)t A részszakképesítés (ha van) mérésére is alkalmas legyen (értékelési útmutató) tényleges munkakörülményeket realizáló feladatok A tényleges munkakörülményeket realizáló feladatok legyenek Ne az legyen a vezérelv, hogy milyen eszközei vannak a vizsgaszervezőnek a vizsgaszervezőnek (rendelkeznie kell az Eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő minden eszközzel) Jóváhagyás a „kamarai” taggal egyetértésben: Kapcsolatfelvétel! Az elnök/tag változtathat a feladaton Az elnök/tag változtathat a feladaton !!! (figyelemmel az szvk eszközjegyzékében felsorolt berendezésekre)

29 szakdolgozat esetén egyértelmű, rögzített értékelési szempontok legyenek vizsgahelyszínen szükséges az eszközparkot ellenőrizni használt berendezés veszélytelen a használt berendezés veszélytelen, biztonságos működéséről meggyőződni (szükség esetén gépkönyv, karbantartási napló stb.) a megfelelőséget írásban rögzíteni Nem megfelelőség esetén FELFÜGGESZTÉS a feltételek biztosításáig A lebonyolítás során is lehet módosítani a végrehajtás módján, váratlan helyzetek esetén van a legnagyobb jelentő- illetve a váratlan helyzetek esetén van a legnagyobb jelentő- sége a vizsga 1 nappal történő meghosszabíthatóságának

30 Javító vizsga: sikertelen teljesítést, vagy eltiltást követőenPótlóvizsga: fel nem róható okból el sem kezdett, vagy nem befejezett vizsga Sikertelenség eseténlegalább Sikertelenség esetén szakmai a vizsgát követő legalább egy évigeredeti követelmények egy évig az eredeti követelmények szerint lehet vizsgázni vizsgaszervezőnek gondoskodnia kell a vizsgát követő vizsgaidőszak végéig újabb vizsgalehetőségről A vizsgaszervezőnek gondoskodnia kell a vizsgát követő vizsgaidőszak végéig újabb vizsgalehetőségről 50% alatt teljesített Javító vizsgát az 50% alatt teljesített vizsgarészből kell tenni nem teljesített vizsgarészekből Pótlóvizsgát a nem teljesített vizsgarészekből kell tenni

31 A szakmai vizsga menetének akadályozása Külső okok Zaj Zaj, energiaforrás hiány,meleg Belső okok Nem megfelelő eszközök Alkalmatlan vizsgahely Előkészítetlen vizsga, vizsgahely Előkészítetlen dokumentumok Felkészületlen vizsgaszervező Felkészületlen vizsgabizottság A szakmai vizsga rendjének (nyugodt, zavartalan lebonyolításának) megzavarása Vizsgázók: puskázás”, „puskázás”, nem megengedett eszközök használata Nem megfelelő viselkedés Nem megfelelő viselkedés, mások zavarása Vizsgáztatók: Beszélgetés, evés Nyilvános vita Szóbeli vizsgázó „kéretlen” kérdezése

32 Felfüggesztés okai: Szabálytalanság észleléseSzabálytalanság észlelése az írásbeli vizsgatevékenység alatt nincs megegyezésA gyakorlati feladatok esetén nincs megegyezés vizsgahelyszínek előkészítettsége nem megfelelőA vizsgahelyszínek előkészítettsége nem megfelelő A vizsga folytatásának, illetve gyakorlati tevékenység lehetősége nem áll fenn biztonságos elvégzésének a lehetősége nem áll fenn elnök nem ért egyet a vizsgabizottság eljárásával,Az elnök nem ért egyet a vizsgabizottság eljárásával,döntésével Módja: elnökdönt a felfüggesztésrőlAz elnök a bizottsággal (vagy nélküle) dönt a felfüggesztésről. vizsga jegyzőkönyvében rögzítikkülön jegyző-Ezt a vizsga jegyzőkönyvében rögzítik, vagy külön jegyző- könyvet vesznek fel. Módot kell adni a különvélemény rögzítésére is. felfüggesztésről,vizsgázókat haladéktalanulA felfüggesztésről, annak okairól a vizsgázókat haladéktalanul tájékoztatni kell

33 alapjául szolgáló ok Ha a felfüggesztés alapjául szolgáló ok rövid időn megszüntethető belül megszüntethető, akkor nincs tovább teendő, megszűnést követően a vizsga folytatható jegyzőkönyvben rögzítendő a megszűnést követően a vizsga folytatható, az esemény lezárása a jegyzőkönyvben rögzítendő (elnöki jelentésben kitérni rá) ok Ha a felfüggesztés oka szabálytalanság, vagy az ok nem szüntethető meg belátható időn belül nem szüntethető meg belátható időn belül, vagy bizottság nem tud megegyeznifelfüggesz- a bizottság nem tud megegyezni, akkor a felfüggesz- tésről haladéktalanul tájékoztatni kell a megbízót, kérve a további intézkedést

34 Kizárás oka: A vizsga rendjének megzavarásaMódja: vizsgabizottság döntA vizsgabizottság dönt a kizárásról A döntést (a kizárás okának feltüntetésével) a vizsga jegyzőkönyvben rögzítik jegyzőkönyvben rögzítik, majd kizárt vizsgázóval szóban is közlika kizárt vizsgázóval szóban is közlik a dön- tájékoztatják a további lehetőségekről tést (elnök) és tájékoztatják a további lehetőségekről

35 Többlépcsős értékelésszvk súlyarányainak figyelembe vételévelTöbblépcsős értékelés az szvk súlyarányainak figyelembe vételével (a modulok későbbi önálló és egyértelmű beszámí-tásához szükséges) A korábbinál bonyolultabb, célszerűen (elengedhetetlenül?) számítástechnikai hátteret igényel egyetlen póttétel húzatható Szóbeli során összesen egyetlen póttétel húzatható előzetes egyeztetése Az értékelés menetének és módjának előzetes egyeztetése (és rögzítése) szükséges általános értékelési szempontokat szvk eltérhet A vizsgaszabályzat általános értékelési szempontokat hatá- roz meg (szvk eltérhet) Személyes kompetenciák mérése nem kiforrott (problémás) részszakképesítés kiadható „Részsiker” esetén részszakképesítés kiadható

36 A szakmai vizsga megkezdését megelőzően: Gyakorlati tételek elfogadásaGyakorlati tételek elfogadása írásban Szervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadásaSzervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadása írásban Vizsgaprogram elfogadásaVizsgaprogram elfogadása írásban Felmentés esetén írásbeli állásfoglalásFelmentés esetén írásbeli állásfoglalás, értesítés A szakmai vizsga során: tétel bontási jegyzőkönyvÍrásbeli tétel bontási jegyzőkönyv A kijavított írásbeli feladatok felülvizsgálata (szignó) A GYAKORLATI VIZSGAHELYSZÍN MEGFELELŐSÉGÉ- NEK ÍRÁSOS DOKUMENTÁLÁSA !!!!!!! vizsgajegyzőkönyvA vizsgajegyzőkönyv vezetése események(nyitó, közbenső [események], záró) Munkavédelmi oktatás igazolásaMunkavédelmi oktatás igazolása Osztályozó ívek, értékelő lapokOsztályozó ívek, értékelő lapok

37 A szakmai vizsga végén, befejezése után: Törzslap kitöltéseTörzslap kitöltése (felmentés, ill. SNI intézkedés feltüntetése), megfelelő záradékkal ellátása Bizonyítvány kitöltéseBizonyítvány kitöltése, vizsgaelnök általi aláírása Bizonyítvány átvételi lapBizonyítvány átvételi lap aláíratása EUROPASS bizonyítvány kiegészítő (csak vizsgaszervező) Elnöki jelentés készítéseElnöki jelentés készítése (csak vizsgaelnök) Dokumentum javítás Vizsgajegyzőkönyv, osztályozóív javítása nem tiltott vizsgaelnök aláírásával hitelesíteni Vizsgajegyzőkönyv, osztályozóív javítása nem tiltott, javasolt a módosítást a vizsgaelnök aláírásával hitelesíteni Bizonyítvány, törzslap – NEM LEHET, itt csak csere jöhet szóba

38 A törzslap kezelésének változásai: Törzslapok (másodpéldány) központi tárolása az NSZFI-ben (2010. február 29-ét követően szervezett vizsgák esetén) A leadás, a helyes kitöltés ellenőrzése, javításra visszaküldés Szaktárca ellenőrzi a leadás tényét

39 Szerepe: tájékoztatás tevékenység elvégzésének igazolásaA vizsgaelnöki tevékenység elvégzésének igazolása a megbízó felé LehetőségLehetőség a vizsgafeladatokkal, a lebonyolítás rendjével, jelzések megtételére a vizsgaszabályzattal kapcsolatos jelzések megtételére Elkészítése kötelező!!!Elkészítése kötelező!!! Tartalma: jogszabályban rögzített Nem kötelező a gyakorlati feladat beküldése „… mellékeli a feladatot, vagy annak leírását …” felmentés, beszámítás történtFontos információ még ha felmentés, beszámítás történt a vizsgán

40 Alapja a minimálbér (78000,-Ft) Szakképesítések kategóriákba sorolása Fizetés a bejelentett létszám után Fizetés a bejelentett létszám után (kivéve „vis major”) Fizetés a szakképesítés adatai alapján Fizetés a szakképesítés adatai alapján (nem a teljesített vizsgatevékenységek alapján) I. 1-5 vizsgatev. < 6 óra 3,5 % II. 6-12 vizsgatev. 6-12 óra 4 % III. 12+ vizsgatev. 12 < óra 4,5 %

41 Utazási és szállásköltség: állandó lakhelyen kívül  Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül van választ utazási eszközt  Vizsgáztató választ utazási eszközt min. bér 15%-a  Szállás lehet, de értékhatár (min. bér 15%-a)  Megállapodhatnak Kifizetéshez: előzetes egyeztetése Fizetés módjának előzetes egyeztetése dokumentumok átadása Szükséges dokumentumok átadása kifizetéshezszükségesdokumentumok A kifizetéshez (utaláshoz) szükséges dokumentumok megfelelő kitöltése megfelelő kitöltése Fizetési határidő: 15 nap „régi” vizsgák: a régi rend szerint [1/2001. (I. 16.) OM rendelet]

42 Szakmai vizsgát szervezhet egy intézmény 1) Vizsgaszervezési engedéllyel (2010. 05. 25-től) 2) „Alanyi” jogkörben (kibővült kör) 3) Jogszabályban történt kijelölés alapján (szaktárca által) 4) Jogszabályban történt feljogosítás alapján (szaktárca által, kifutó jogosultságok)

43 Vizsgaszervezési engedély Az Oktatási Hivatal által lefolytatott hatósági eljárást követően HATÁROZAT formájában kiadott engedély HATÁROZAT formájában kiadott engedély, Korlátlan ideig érvényes és az ország egész területére kiterjedKorlátlan ideig érvényes és az ország egész területére kiterjed, OH honlapján megtalálható,Az engedéllyel rendelkezők listája az OH honlapján megtalálható, vizsgaelnöki jegyzéken szereplők szakértőként, felkérésre közreműködhetnek a hatósági eljárásbanA vizsgaelnöki jegyzéken szereplők szakértőként, felkérésre közreműködhetnek a hatósági eljárásban A kibővült alanyi jog kiterjed: Más iskola javító-, pótlóvizsgázójára, vagy Tiszk-en belüli másik intézmény tanulójának első vizsgájára A képzést követő vizsgaidőszakban vizsgára nem bocsátható (pl. nyelvvizsga hiánya) vizsgázóra

44 Az engedéllyel rendelkező köteles folyamatosan biztosítani az engedély alapjául szolgáló feltételeket A vizsgaszervezési eszközrendszer meglétét és szakmai, munkabiztonsági megfelelőségét minden egyes vizsgához kapcsolódóan írásban kell dokumentálni, amelyet vizsgabizottság elnöke és minden tagja által aláír 5 évig meg kell őriznie Ezt a dokumentumot a vizsgaszervezőnek 5 évig meg kell őriznie

45 A vizsgaszervező tevékenységének ellenőrzése Hatósági Ellenőrzés – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzés – Oktatási Hivatal –Hivatalból 4 évente –A szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezése alapján –Ha szabálytalanságról szerez tudomást Szakmai ellenőrzés - szaktárca  Feltételek folyamatos (országos) meglétének, biztosításának vizsgálata dokumentáció alapján  Lebonyolított vizsgák jogszerűségének vizsgálata  Dokumentum leadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata

46 Miért indokolt ezzel a témával foglalkozni? Egyetlen mérési pont a SZAKMAI VIZSGA Külső értékelők A „gazdaság” A képző/ vizsgaszervező A vizsgázó A külső értékelés eredménye, azaz a szakmai vizsga minősítése jelentősen függ a vizsgabizottság munkájától A szakmai vizsga ÁLLAMI VIZSGA.

47 Ki miben érdekelt? Vizsgaszervező – költséghatékony, zavartalan lebonyolítás, lehetőleg bukás nélkül Vizsgázó Vizsgázó – sikeresen levizsgázzon a lehető legkevesebb „macerával” Megbízó Megbízó – a szakmai felkészültségnek a lehető (vizsgaelnök) (vizsgaelnök) legszélesebb körű, jogszerű mérése A vizsgaelnöknekkét legfontosabb eladata A vizsgaelnöknek tehát a két legfontosabb, minden érintett részéről kimondottan, vagy kimondatlanul várt, illetve elvárt feladata, hogy vizsga magas szakmai színvonalaa vizsga magas szakmai színvonala felett őrködjön,valamint ügyeljen a jogszerűségre fokozottan ügyeljen a jogszerűségre Kiemelten fontos a jogszabályi háttér átfogó ismerete és annak helyén való, határozott érvényesítése

48 megelőzi a problémák kialakulásátmegoldást kezdeményez Szükség esetén megelőzi a problémák kialakulását, megoldást kezdeményez A jó vizsgaelnök olyan, mint a jó futballbíró: mindenhol ott van, mindent lát, ő irányít, dönt, de soha nem kerül előtérbe Segíti a vizsgáztatás rendszerének zavartalan működését Segíti a vizsgáztatás rendszerének zavartalan működését oly elvállal kislétszámú vizsgákata szakmai módon is, hogy elvállal kislétszámú vizsgákat, illetve a szakmai vizsgákhoz kapcsolódó javító, pótlóvizsgákat is Tudatában van annak, hogy a megbízás alapján az állam kép- viseletét látja el viseletét látja el: öltözetével, viselkedésével, felkészültségével hozzáállásával ezt sugározza (de nem ő a főszereplő). Döntési helyzetekben szigorúana jogszabályok Döntési helyzetekben szigorúan a jogszabályok mentén, a hely- pártatlanul ítélmer dönteni zetet minden oldalról megvizsgálva pártatlanul ítél, mer dönteni További kulcskompetenciák:

49

50 Z á r ó vizsga Bizotts á g Eln ö ki P á ly á zat 2011. janu á r 1-től a Magyar Kereskedelmi é s Iparkamara é s a ter ü leti kamar á k, k ö zt ü k a Duna ú jv á rosi Kereskedelmi é s Iparkamara ö sszesen 125 szakk é pes í t é s z á r ó vizsg á j á ra a Szakmai Vizsgabizotts á g Eln ö k é t deleg á lja. Az al á bbiakban olvashat ó felt é teleknek megfelelően kamar á nk bőv í teni szeretn é a Vizsgabizotts á gi Eln ö ki adatb á zist, a megn ö vekedett feladatok tov á bbi sikeres ell á t á sa é rdek é ben. Ez é rt amennyiben p á ly á zatunk felkeltette é rdeklőd é s é t, az al á bbi ü gymenet betart á s á val sz í veskedjen p á ly á zat á t az NSZFI c í m é re megk ü ldeni. Amennyiben seg í ts é gre van sz ü ks é ge, forduljon bizalommal a Duna ú jv á rosi Kereskedelmi é s Iparkamara szakk é pz é si referens é hez, Fekete M á rt á hoz. Tel: 25/501-060; 25/501-061 Ú j szakmai vizsgaeln ö ki p á ly á zat bead á s á nak felt é telei (31/2004.(XI.13) OM rendelet alapj á n) Felv é tel ir á nti k é relem a szakk é pes í t é s nev é nek é s sz á m á nak megjel ö l é s é vel. R é szletes szakmai Ö n é letrajz: (k é rem, figyeljenek oda, hogy telefonsz á m e-mail c í m minden esetben szerepeljen az Ö n é letrajzon) Erk ö lcsi bizony í tv á ny (3 h ó napn á l nem r é gebbi, k ö zalkalmazottaknak é s k ö ztisztviselők eset é ben elegendő a munk á ltat ó i igazol á s) Bizony í tv á nyok: szakir á ny ú pedag ó gusi v é gzetts é get, vagy felsőfok ú szakir á ny ú v é gzetts é get, vagy felsőfok ú iskola v é gzetts é get é s szakir á ny ú szakk é pzetts é get tan ú s í t ó oklev é l hiteles m á solat á t é s a 10 é v szakmai gyakorlati idő megl é t é t tan ú s í t ó igazol á st Szakmai aj á nl á s: legal á bb 2 db, a v á lasztott szakm á kban tev é kenykedő felelős vezetők á ltal ki á ll í tott aj á nl á s. B í r á lati d í j: a mindenkori minim á lb é r 10%- á r ó l (2011. é vben 7800.-Ft) sz ó l ó á tutal á si bizonylat m á solata. (a megjegyz é s rovatban fel kell t ü ntetni a p á ly á zat nev é t jelen esetben ú j vizsgaeln ö ki p á ly á zat é s a p á ly á z ó nev é t) Nemzeti Szakk é pz é si é s Felnőttk é pz é si Int é zet banksz á mlasz á ma 10032000 - 01744260 - 00000000 Felh í vjuk a kedves p á ly á z ó k figyelm é t, hogy a sikeres p á ly á z ó k az enged é lyeket 5 é vre kapj á k meg, é s az 5 é v alatt legal á bb egyszer vizsgaeln ö ki tov á bbk é pz é sen kell r é szt venni ü k.

51

52 A p á ly á zati elb í r á l á s a 31/2004.(XI.13.) OM rendelet alapj á n t ö rt é nik. K é rj ü k, hogy a p á ly á zatokat az Ö n ö k é s az elb í r á l á si folyamat megk ö nny í t é se é rdek é ben rendezett form á ban, a ki í r á snak megfelelően pap í ralapon, egy p é ld á nyban kell bek ü ldeni a Nemzeti Szakk é pz é si é s Felnőttk é pz é si Int é zet c í m é re, a K é pz é s- é s Vizsganyilv á ntart á si Irod á nak c í mezve. Nemzeti Szakk é pz é si é s Felnőttk é pz é si Int é zet K é pz é s- é s Vizsganyilv á ntart á si Iroda 1085 Budapest, Baross utca 52. É venk é nt 3 p á ly á zati elb í r á l á s t ö rt é nik a be é rkezett p á ly á zati anyagok mennyis é g é től f ü ggően. Az elfogadott p á ly á zatokat az NSZFI Munka ü gyi K ö zl ö nyben, valamint az Oktat á si K ö zl ö nyben teszi k ö zz é. Amennyiben a kit ö lt é ssel probl é ma mer ü l fel vagy k é rd é seik lenn é nek, kereshetik az NSZFI ü gyint é zőit is. Binder J ó zsef irodavezető (06-1) 477-5653 (06-1) 477-5600/2053 binder.jozsef@nive.hu T á pai Szabolcs ü gyint é ző (06-1) 434-5724 (06-1) 477-5600/1024 tapai.szabolcs@nive.hu

53 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dunaújváros, 2011. március 03..  Internet alapú Szakképzési Információs Rendszer  Országosan egységes rendszer  Használó:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések