Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A romániai magyar közoktatás kihivásai Erdély 2015 fejlesztési konferencia, Sepsiszentgyörgy Előadó: Keresztély Irma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A romániai magyar közoktatás kihivásai Erdély 2015 fejlesztési konferencia, Sepsiszentgyörgy Előadó: Keresztély Irma."— Előadás másolata:

1 A romániai magyar közoktatás kihivásai Erdély 2015 fejlesztési konferencia, Sepsiszentgyörgy Előadó: Keresztély Irma

2 A romániai magyar közoktatás kihivásai Beszélhetünk : gazdaságról, munkaerő piaci helyzetről, nemzeti fejlesztési tervről, uniós források lehívásáról,stb. az oktatás területe mindig ott van a háttérben: képzett emberek utánpótlása nélkül ugyanis mindez csak ideig – óráig sikerülhet. A romániai magyar oktatás amellett, hogy a munkaerőpiacra, az ott elfoglalt pozícióra felkészítő folyamat, egy másik, rendkívül jelentős funkcióval is bír: a magyar identitás megőrzésének eszköze és a család, az egyház mellett legfontosabb színtere

3 A romániai magyar közoktatás kihivásai Alapvető kérdések: mit akarunk ? hová akarunk eljutni ? hogyan rajzolódik ki egyáltalán a romániai magyarság jövőképe? léteznek stratégiák, elemzések, koncepciók, de a konkrétumok terén még nem tettünk eleget, Megállapítás : jól működő programokra van szükség amelyek a kormányzati ciklusokon átívelő megújulást célozzák.

4 A romániai magyar közoktatás kihivásai Melyek a magyar közoktatás alapvető dillemái : 1. intézményrendszer átalakitásának fontossága egy decentralizált, a helyi közösség igényeit / elvárásait kielégitő iskolarendszer / iskolahálózat kiépitésének szükségessége, Milyen iskolarendszert szeretnénk, milyen legyen a jövő magyar iskolája, a szórványban, itt Székelyföldön, Háromszéken, Hargita megyében ?

5 A romániai magyar közoktatás kihivásai Intézményrendszer kiépitése függ a gyereklétszámtól Kiindulok egy szélesebb körből: a Magyarországgal határos államokban: 2,5 millió magyarból 0,5 millió iskoláskorú demográfiai trend, a születések évről-évre csökkenő száma Európában, magyar iskoláskorúak száma is évről-évre csökken illetve csökkenni fog. a nem magyar óvodát/iskolát választó részben vagy egészben magyar szülőktől született gyermekek, a szülőföldjüket elhagyó, a nem továbbtanulók, erodálják a magyar oktatás intézményrendszerét. A magyar gyerekek közül hozzávetőlegesen minden negyedik, nem magyar nyelven történő képzésben részesül.

6 A romániai magyar közoktatás kihivásai Romániai viszonylatban: A 2002* évi népszámlálási adatok etnikai eloszlása a következőket összesitette Romániára vonatkozóan: SorszámEtnikumNépességszám% Összesen román ,5 3magyar ,6

7 A romániai magyar közoktatás kihivásai Oktatási szint Országos összes Magyar nyelven %Megjegyzés ek Minden szint ,9Országos statisztikai hivatal Óvóda ,3OM Elemi ,3 Gimnázium ,8 Középiskola Szakképzés ,5 Posztlici és mester ,4

8 A romániai magyar közoktatás kihivásai B: Intézményrendszer épitéséhez szükség van pedagógusokra Országos összesÓvónőkTanitókTanárok és oktató mesterek Országos összesités Magyar ,5% ,83% ,6% ,16%

9 A romániai magyar közoktatás kihivásai Következtetés: Figyelembe véve a magyarul tanulók országos arányát (4,9%), a magyar pedagógusok aránya (4,5%) megfelel az elvárásoknak. A földrajzi eloszlás azonban nagyon rossz a szórvány szempontjából, mivel óvódai illetve elemi iskolai szinten többé kevésbbé biztositott a szakember ellátás, de a gimnáziummal kezdődően ez csökken. Ez a csökkenő gyereklétszám mellett a nem megfelelően kiépitett iskolahálózattal magyarázható.

10 A romániai magyar közoktatás kihivásai Most szűkitem a kört Háromszékre- Kovászna megyére: Iskolahálózat terén: Összesen : 343 oktatási intézmény amelyből : 73 városon 270 falun

11 A romániai magyar közoktatás kihivásai Az oktatási nyelv szerinti eloszlás megyei szinten :

12 A romániai magyar közoktatás kihivásai A Tanulók létszámának alakulása:

13 A romániai magyar közoktatás kihivásai nőtt a középfokú oktatás szerepe és jelentősége, új profilok, szakterületek beiktatásával nagyobb lett a kínálat illetve a tanuló választási lehetősége; külön hangsúlyt kapott a szak-, illetve szakmai képzés, középiskolai szinten túlméretezett az iskolahálózatunk, Döntést kell hozni: hogyan látjuk a vidék/megye oktatási hálózatát, milyen iskolarendszerre van szüksége a jövőben Háromszéknek ?

14 A romániai magyar közoktatás kihivásai A pedagógusok létszámának alakulása TanévÖsszesenRománMagyar

15 A romániai magyar közoktatás kihivásai Szakképzett pedagógusok biztositása, Tanári állások számának csökkenése „kényszerpályás” pedagógusok vándorlása hogyan alakitsuk iskolahálózatunkat a megye/régió, ezen belül Háromszék fejlesztése érdekében ?

16 A romániai magyar közoktatás kihivásai a választ a fenntarthatóság jegyében kell vizsgálni/elemezni, a gyermeklétszám továbbra is csökken, az elöregedés folyamata jelen van az egész kontinensen, de az oktatás minőségén javitani kell, jól felszerelt iskolákban jól képzett pedagógusokra kell bizni a tanulók nevelését- képzését.

17 A romániai magyar közoktatás kihivásai Melyek a fejlesztési lehetőségeink ? Egyik járható út az ú.n. iskolakonzorciumok létrehozása, erős iskolaközpontok létrehozása/ megerősítése amely szomszédos közigazgatási területekre is átivelhet, Szórványban a beolvadás végigasszisztálása helyett tervszerű cselekvések sorát kell megkezdeni, A jövőben az oktatás minden szintjén és szegmensében a szórványmentésnek olyan horizontális céllá kell válnia, amely elsősorban nem újabb intézmények létrehozását és rendkívül költségigényes, minden áron való fenntartását jelenti, hanem tervszerű „embermentést”, Szórványközpontok létrehozása, a középfokú oktatás esetében a nyelvi tömbbe, hangsúlyosan Kovászna és Hargita megyékbe kell összegyűjteni,

18 A romániai magyar közoktatás kihivásai Feladatunk egész Erdélyre kiterjesztett oktatásfejlesztési stratégia megalkotása, amely a magyar nyelvű oktatás alacsonyabb szintjeire a jelenleginél több gyermeket igyekszik bevonni, emeli a magyarság képzettségi szintjét és az oktatás minőségét az oktatás minden szintjén, valamint figyelembe veszi a munkaerő piaci szükségleteket.

19 A romániai magyar közoktatás kihivásai A magyarság fennmaradására a jelenlegi demográfiai és beiskolázási trendek mellett a szórványban nincs esély. Ahol nem a fejlesztés, hanem a fennmaradás a tét, ahol a magyar oktatás a lét – nem lét határán vegetál vagy már nem is létezik, ott egyetlen feladat lehet: olyan helyzet teremtése, hogy a magyar gyermekek, pontosabban minden magyarul tanulni akaró gyermek számára a magyar óvoda, iskola illetve az abba való eljutás biztosítva legyen. Ez a mi feladatunk !

20 A romániai magyar közoktatás kihivásai Végszó helyett: Nagy szükség van az iskolarendszer fejlesztésére Nem tisztem eldönteni, hogy a szakképzés területén milyen iskolatipusokban kell gondolkozni, de egészen biztos, hogy az alapfoglalkozások széles skálájára lesz igény a jövőben is mivel Háromszéken, vagy Hargita megyében nagy lehetőségek vannak a turizmus területén. Ezen terület fejlesztéséhez szükség lesz jól képzett szakemberekre és ezt alapszinten a közoktatási intézmények látják el

21 A romániai magyar közoktatás kihivásai A romániai magyar iskolák elött ugyanazok a feladatok állnak mint bármely jól működö iskola előtt: környezetével jó kapcsolatokat fenntartó, autonóm, magas szakmai értékeket képviselő intézményrendszer fenntartása, működtetése a jövőben is.. Számunkra a középfokú szakképzés, valamint az élethosszig tartó tanulás támogatásával, kurrens ismeretekkel rendelkező, piaci szempontból rugalmas, magyar nyelven kommunikálni képes munkaerő megteremtése a cél. Ez fogja megvalósitani a térség fejlesztését !

22 A romániai magyar közoktatás kihivásai Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Keresztély Irma Tel: ,


Letölteni ppt "A romániai magyar közoktatás kihivásai Erdély 2015 fejlesztési konferencia, Sepsiszentgyörgy Előadó: Keresztély Irma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések