Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tűzjelző berendezés funkciói, feladatok  Tűz észlelése  Tűz jelzése  Tűzeseti riasztások  Tűzeseti vezérlések  Felderítés és beavatkozás támogatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tűzjelző berendezés funkciói, feladatok  Tűz észlelése  Tűz jelzése  Tűzeseti riasztások  Tűzeseti vezérlések  Felderítés és beavatkozás támogatása."— Előadás másolata:

1

2 A tűzjelző berendezés funkciói, feladatok  Tűz észlelése  Tűz jelzése  Tűzeseti riasztások  Tűzeseti vezérlések  Felderítés és beavatkozás támogatása 2

3 RIASZTÁS ÉSZLELÉS FELDERÍTÉS ÉS BEAVATKOZÁS TÁMOGATÁSA VEZÉRLÉS JELZÉS Általános tűzjelző rendszer 3

4 A tűzjelző berendezés funkciói, feladatok  Tűz észlelése  Tűz jelzése  Tűzeseti riasztások  Tűzeseti vezérlések  Felderítés és beavatkozás támogatása 4

5 5 Tűzeseti vezérlések, valamint azok összefüggései

6 Program: Vezérlés definíciók és jogszabályban meghatározott szükségesség Vezérlés szükségességének tűzvédelmi kockázatkezelési szempontok szerinti meghatározása Vezérlés tervezés szerepe és helye a komplex tűzvédelmi rendszerben Adatszolgáltatások menete és tartalma a tervfázisok függvényében Vezérlés logikai felépítésének elvei Egyszerűsített vezérlési séma alkalmazásának előnyei és hátrányai Vezérlési mátrix javasolt elemei és felépítése Vezérlés átviteli útja kialakítás elve (az átvitel védelme) Vezérlés műszaki kialakítása A vezérlés tervezés informatikai támogatása 6

7 Definíciók a hatályos szabályozók szerint OTSZ Fogalmak, létesítési követelmények és használati szabályok MSZ EN 54-1 Tűzjelző berendezések. 1. rész: Bevezetés MSZ EN 54-2 Tűzjelző berendezések. 2. rész: Tűzjelző központ MSZ EN 54-18 Tűzjelző berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök A felsoroltak termékszabványok, nem tervezési szabványok! 7

8 8 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei tűz- és hibaátjelzés tűzeseti riasztás A tűzjelző eszköz tervezők ezt másként gondolják

9 9 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei vizes helyiségek szellőztetése A vizes helyiség szellőztetésére szolgáló és legfeljebb 0,1 m átmérőjű vezeték kivételével, a tűzszakasz határon átvezetett légtechnikai vezeték tűzgátló lezárására a beépített tűzjelző berendezés által vezérelhető tűzgátló záró elemet kell alkalmazni és annak tűzjelző berendezés általi, késedelem nélküli vezérlését biztosítani kell, ha az elválasztott terek legalább egyikének területét beépített tűzjelző berendezés védi és tűzgátló lezárást létesítenek vagy a tűzgátló lezárás létesítésére és az elválasztott terek legalább egyikének területén beépített tűzjelző berendezés létesítésére egyaránt az érintett épület, épületrész létesítése vagy átalakítása keretében kerül sor.

10 10 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei központi szellőző berendezés A beépített tűzjelző berendezés által felügyelt területet ellátó központi szellőző berendezést a beépített tűzjelző berendezésnek az általa észlelt tűz esetén késleltetés nélkül le kell állítania

11 11 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei tűzgátló nyílászárók A beépített tűzjelző berendezés által vezérelt, a tűzjelzéssel érintett tűzszakaszon belüli vagy annak határán beépített, üzemszerűen nyitva tartott tűzgátló nyílászárók csukódását a beépített tűzjelző berendezésnek késleltetés nélkül kell vezérelnie, kivéve a következő eseteket: ha a járművek, szállítóeszközök közlekedési útvonalát, …….. metsző építményszerkezetbe a közlekedési útvonalon …… beépített tűzgátló nyílászárók csukódása a tűz érzékelését követően legalább 0,5, legfeljebb 1,0 perc perces (sic) késleltetéssel van vezérelve, és a csukódásra a késleltetés ideje alatt az ott tartózkodó, közlekedő személyek figyelmét felhívják ha az ajtó tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésére szolgál, és a késleltetés időtartama nem haladja meg a helyiség kiürítéséhez szükséges időtartamot

12 12 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei technológiai szállítópálya A tűzszakasz határon áthaladó technológiai szállítópálya leállítását és a nyílás tűzgátló lezárását az érintett tűzszakaszok legalább egyikében lévő beépített tűzjelző berendezés tűzjelzés esetén a tűzszakasz határon lévő nyílás szabaddá válását* követően késleltetés nélkül vezérelje. * szakági egyeztetés szükséges

13 13 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei menekülési útvonalon beépített nyílászárók A menekülést akadályozó beléptető rendszer alkalmazása esetén biztosítani kell a menekülő személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélküli áthaladást az ehhez szükséges vezérlést, eszközöket és használhatóságukat, az áthaladást gátló szerkezet menekülést nem akadályozó helyzetbe állását automatikusan vagy állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220 N erőigénnyel. Az elektromos energiával működő, menekülést akadályozó beléptető rendszer az energiaellátás megszűnése esetén automatikusan tegye lehetővé az áthaladást az előzőek szerint.

14 14 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei hő és füst elleni védelem  Beépített tűzjelző berendezéssel védett helyiség hő és füst elleni védelmének eszközeit a beépített tűzjelző berendezésnek vezérelnie kell.  A vezérlés nem aktiválódhat kézi jelzésadó jelére abban az esetben, ha a kézi jelzésadó jele nem szolgáltat egyértelmű, a hő és füst elleni védelem megfelelő működéséhez szükséges információt.  Beépített tűzoltó berendezéssel ellátott helyiségben a beépített tűzjelző berendezés általi vezérlést a tűzoltó berendezés hatékony működését nem korlátozó módon kell biztosítani.

15 15 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei felderítés és beavatkozás támogatása Kulcsszéfeket kell telepíteni a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületű ipari, mezőgazdasági, termelő, tároló és feldolgozó létesítmények esetében bármely rendeltetésű, 30 méter feletti szintmagasságú épületben a 6000 m2-nél nagyobb alapterületű közösségi épületekben a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi épületekben logisztikai központokban a 10 000 m2-nél nagyobb alapterületű műemlék és nemzeti értékek elhelyezésére szolgáló épületekben ott, ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja a roncsolás mentes bejutás érdekében, ha az épület területén beépített tűzjelző berendezés létesül.

16 16 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei felszín alatti vasútvonal Elektronikus jegyellenőrző, utasforgalmi beléptető rendszer létesítése során, veszélyhelyzet esetére biztosítani kell a menekülés lehetőségét  a tűzjelző berendezésnek automatikusan  az állomási ügyeletesnek az ügyeleti helyéről manuálisan kell biztosítani a menekülést, menekítést korlátozó szerkezetek nyitását

17 17 Vezérlés szükségességének jogszabályban meghatározott esetei kapcsolódó rendszerek és vezérlések A vezérelt berendezés működése rendeltetésszerű, ha üzemszerű működése vagy hibája nem veszélyezteti a TJB helyes működését, valamint nem akadályozza meg egy másik vezérelt berendezés tűzeseti működtetését. A kommunikáció megvalósítását a közreműködő felek igazolt módon egyeztetik

18 18 Vezérlés szükségességének tűzvédelmi kockázatkezelési szempontok szerinti meghatározása személyek kockázata jogszabályi előírásokon túl tervezői mérlegelés füstmentesítés (pl. lh. túlnyomás) liftvezérlés (normál és biztonsági) tűzszakasz zárás kiürítési/mentési akadályok feloldása

19 19 Vezérlés szükségességének tűzvédelmi kockázatkezelési szempontok szerinti meghatározása jogszabályi előírásokon túl tervezői mérlegelés értékek kockázata tűzszakasz zárás oltó berendezés indítása (nem pontosan ide tartozik)

20 20 Vezérlés szükségességének tűzvédelmi kockázatkezelési szempontok szerinti meghatározása tűzoltó-beavatkozás támogatása távfelügyelet o 24 órás helyi ügyelet kiváltására o önkéntesen o helyi ügyelet mellett is helyi irányjelző fény/hang jelzések kulcsszéf, tűó. kezelő mező (ha rendszeresített) biztonsági (tűó) liftek vezérlése felvonulási utak nyitása nyomásfokozó szivattyú indítás

21 21 Vezérlés tervezés szerepe és helye a komplex tűzvédelmi rendszerben A tűzeseti vezérlések teljessé teszik a passzív védelmet (pl. th. zárás) Ellensúlyozzák (?) a passzív védelem engedélyezett eltérését a tűzeseti vezérlés szakszerűsége és működőképessége kritikus! hatékonyabb a tűzoltósági beavatkozás akadálytalan, korai bejutás támogatott technikai feltételek

22 22 Adatszolgáltatások menete és tartalma a tervfázisok függvényében Építésügyi hatósági engedélyezési terv, benne TML készíti: É, TUÉ közreműködő:TUJ, ha szükséges tűzjelző tartalom:önálló tervfejezet (nem indokolt) egy bővített mondat valamely szakági tervben (VT, TUÉ, É) „Az építményben külön eljárásban engedélyeztetett teljes körű automatikus tűzjelző rendszer létesül, amelyben a hatályos OTSZ-ben, a TML-ben és a szakági tervekben meghatározott követelményeket a vonatkozó TvMI-ben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával érjük el.”

23 23 Adatszolgáltatások menete és tartalma a tervfázisok függvényében Műszaki tervdokumentáció (kiviteli, engedélyezési, megvalósulási terv) 2016. 01.01-től szétválhat! A megvalósulási terv jelentősebbé válik! készíti: TUJ tartalom:önálló szakági terv, BM rendeletben előírt tartalommal követelmény: a terv(ek) legyen(ek) alkalmas (ak) - engedélyezésre - kivitelezésre - létesítési költségek megállapítására - üzemeltetésre

24 24 Adatszolgáltatások menete és tartalma a tervfázisok függvényében TUJ VT G TUÉ É IGÉNYEK KÖVETELMÉNYEK INFORMÁCIÓK FELADATOK BEAV. HELYEK INFORMÁCIÓK Információ áramlás fő iránya

25 25 Vezérlés logikai felépítése riasztási zóna kialakítás a jelzési zónákra van terület és eszköz msg. határ a riasztási zónákra nincs vezérelt eszközök és tűz esetén szükséges intézkedések összehangolása A riasztási zónák kialakításának összhangban kell lennie azokkal az intézkedésekkel, melyeket tűz esetén végre kell hajtani. Példák: biztonsági lift általánostól eltérő vezérlése műtők kiürítése légpótlás bejárati ajtón keresztül, nyitvatartási időn kívül hő-és füstelvezetés sprinklerezett területen kettősfüggő vezérlések > 70/50%-os szabály

26 26 Vezérlés logikai felépítése Időzítés a funkció csak határozott ideig (pl. a kiürítés alatt) működik előnye: a (téves) riasztás után egyszerűbb a rendszer nyugalmi állapotba állítása minden esetben célszerű igazolt módon egyeztetni! Dokumentáció A vezérlés megjelenik a műszaki leírásban összefüggési tervben készül(jön) áramút terv is

27 27 Egyszerűsített vezérlési séma alkalmazásának előnyei és hátrányai Minden vezérlés bármely tűzjelzésre indul Előnye: nem igényel megfontolásokat nem marad ki belőle semmi lényeges elem, terület nincs logikai hiba nem fordul elő, hogy valamely szükséges vezérlés üzembe helyezői tévedésből nem indul el Hátránya: szakágaknak ehhez kell alkalmazkodni tűzzel nem érintett területek is tűz állapotba kerülnek

28 28 Vezérlési mátrix javasolt elemei és felépítése A vezérléseket logikai függvénnyel indítjuk ZónaLHLIFTFÜ1FÜ2AMTŰÓ SZÉF HJ1HJ2 1K XXXXXX X 2 XXXXXXX 3 XXXXXXX 4K XXXXXX X 5 XXXXXXX 6K XXXXXXX 7 XX XXXXX 8K XXXXXXX 9 XX XXXXX

29 29 Vezérlési mátrix javasolt elemei és felépítése Előnye: a szakágak igénye jól kielégíthető tűz esetén szükséges intézkedések összehangolása csak a tűzzel érintett területek kerülnek tűz állapotba Hátránya: átgondolt tervezői megfontolást igényel kimaradhat lényeges elem, terület az inputból logikai hiba lehetősége valamely vezérlés üzembe helyezői tévedésből nem indul el

30 30 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út kialakítása közvetlenül a tjkp-ból vagy hurokelemről a vezérelt elemre

31 31 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út kialakítása Beléptető tűzeseti kiiktatása villamos vagy a vagyonvédelmi rendszeren keresztül

32 32 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme mechanikai védelem együttműködés a VT-vel rögzítés védőcső, csatorna, tálca födémben, aljzatban, oldalfalban, födémen, oldalfalon, földben, levegőben

33 33 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme EMC védelem bejövő zavar ellen hálózati szűrők speciális szűrők, árnyékolások megfelelő készülék kialakítás a hálózatról leválasztott szünetmentes tápegység alkalmazása vezérlő elemet (modult) villamos kapcsolószekrénybe ne tegyünk

34 34 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme EMC védelem kifelé induktív terhelésnél ellenpárhuzamos dióda

35 35 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme funkció megtartás Követelmény: Önkioltó Mechanikai ellenálló képesség Vízálló Tűzben is működőképes a kábel és a tartószerkezet is

36 36 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme funkció megtartás Követelmény: PÁRHUZAMOSAN VEZETETT TŰZJELZŐ ÁRAMKÖR NEM HUROKTÁPLÁLT HANGJELZŐ ÁRAMKÖRÖK VEZÉRLÉSEK, NEM BELEÉRTVE A HUROKBA KAPCSOLT ELEMEKET AZ EURÓPAI KÖVETELMÉNYEKEN FELÜL : HUROKTÁPLÁLT HANGJELZŐK VEZÉRLŐ ELEMET TARTALMAZÓ HUROK és ahogy a tűzvédelmi hatóság gondolja A tartószerkezetnek is (tipli és csavar is!) minősítettnek kell lenni!

37 37 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme funkció megtartás, funkció megtartó (tűzálló) kábelezés Tűz esetén feszültséget kapcsolunk a vezérelt elemre Tűz esetén feszültség mentesítjük a vezérelt elemet, önmagától fmt.* (ha a KatVéd is úgy gondolja). Tűzre nyitó potenciálmentes kontaktus Tűzre záró potenciálmentes kontaktus és amit, ahogy a tűzvédelmi hatóság gondolja * pl. ajtótartó mágnes de nem BX MHD!

38 38 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme funkció megtartás, funkció megtartó (tűzálló) kábelezés OTSZ 162.§(3) A vezérlések vezetékei, a hangjelző, és a tűz- és hibaátjelző berendezés vezérlésének kivételével készülhetnek a tűznek nem ellenálló, vagy védelem nélküli kábelekből, ha a) valamennyi vezérlés késleltetés nélkül indítja a vezérelt eszközt, és b) a vezérlési vezetékek füstérzékelővel védett tereken haladnak át.

39 39 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme funkció megtartás, funkció megtartó (tűzálló) kábelezés Ehhez további feltétel, ami sem az OTSZ-ben nincs benne, sem a TvMI-ben:  az indító jelet továbbító vezeték felügyelt legyen,  a vezérlés az indító jelet továbbító vezeték indítás utáni meghibásodása, illetve a  tűzjelzés nyugtázása,  törlése után is működjön! A tűzjelző berendezés riasztása esetén zár a TJ kontaktus, meghúz az RE relé. Az RE1 kontaktus, ami az RE relének része, záródik. A tűzjelző központ törlése, azaz a TJ kontaktus nyitása után, mivel az RE1 zárva van, a relé mindaddig nem enged el, amíg a KI jelű kontaktust (pl. kulcsos nyomógombot) nem nyitják.

40 40 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme Felügyelt kimenet kialakítása Alacsony ellenőrző feszültséggel Nyugalmi állapotban az aktív állapothoz képes fordított polaritású feszültséggel Újabban Rab helyett dióda fordított polaritással

41 41 Vezérlés átviteli útja, kialakítás elve (az átvitel védelme) Az átviteli út védelme Felügyelt kimenet kialakítása Lezáró ellenállással > hol a felügyelet határa?

42 42 Vezérlés tervezés lehetséges informatikai támogatása Tulajdonságok beállítása

43 43 Vezérlés tervezés lehetséges informatikai támogatása Késleltetések és időzítések

44 44 Vezérlés tervezés lehetséges informatikai támogatása Vezérlési adatok, (mátrix) + nyomtatás lehetősége

45 45 Összefoglalás: Vezérlés definíciók és jogszabályban meghatározott szükségesség Vezérlés szükségességének tűzvédelmi kockázatkezelési szempontok szerinti meghatározása Vezérlés tervezés szerepe és helye a komplex tűzvédelmi rendszerben Adatszolgáltatások menete és tartalma a tervfázisok függvényében Vezérlés logikai felépítésének elvei Egyszerűsített vezérlési séma alkalmazásának előnyei és hátrányai Vezérlési mátrix javasolt elemei és felépítése Vezérlés átviteli útja kialakítás elve (az átvitel védelme) Vezérlés műszaki kialakítása A vezérlés tervezés informatikai támogatása

46 Köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak! 46 Témafelelős: Mészáros János mebartbt@t-online.hu Előadó: Fodor Mihály fodor.mihaly@prodet.hu


Letölteni ppt "A tűzjelző berendezés funkciói, feladatok  Tűz észlelése  Tűz jelzése  Tűzeseti riasztások  Tűzeseti vezérlések  Felderítés és beavatkozás támogatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések