Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Cseh Gyula Osztályvezető - EMVA Stratégiai Tervező Osztály Miniszterelnökség - Agár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Cseh Gyula Osztályvezető - EMVA Stratégiai Tervező Osztály Miniszterelnökség - Agár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Cseh Gyula Osztályvezető - EMVA Stratégiai Tervező Osztály Miniszterelnökség - Agár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

2 Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)  KAP I. pillér (2015-2020): 8,916 Mrd € – közvetlen támogatások (uniós forrás) – FM – piaci intézkedések (uniós forrás) – FM  KAP II. pillér (2015-2020):4,145 Mrd € (HU) – vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) – ME (Vidékfejlesztési Program – VP) Összesen: 13,061 milliárd € (több forrás, mint a 2007-2013-as időszakban) + Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) – FM 2

3 Legfontosabb célkitűzések  Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése (kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar);  Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése;  Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság;  Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; klímavédelem - vidéki településeken helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések -  Tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;  Területi kiegyenlítés és fókuszálás; + 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL) Fiatal Gazda (FIG) 3

4 Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest  Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított eljárásrend helyett).  Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások (6 prioritás).  A VP középpontjában is a KKV-k lesznek.  Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar)  Egyszerűsítés ₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) ₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása)  Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik 4

5 VP források megoszlása 5

6 Tudásátadási és tájékoztatási tevékenységek M01. Jogosultak: Közvetlen kedvezményezettek a szolgáltatást nyújtó szervezetek, személyek. Támogatási keret: 16,60 Mrd Ft Támogatási intenzitás: A szolgáltatás jogosult költségeinek 100%- a (A nem kötelező képzések és egyéb tudásátadási formák esetében a végső kedvezményezettek maximum 10% hozzájárulási költséget fizetnek). Támogatási célok: agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek; bemutató üzemi programok; tájékoztatási szolgáltatás; szakmai tanulmányutak és csereprogramok. 6

7 Tanácsadási szolgáltatások támogatása M02. Jogosultak: Közvetlen kedvezményezettek a szolgáltatást nyújtó szervezetek. Támogatási keret: 14,10 Mrd Ft Támogatási intenzitás: A szolgáltatás jogosult költségeinek 100%-a. Az egyéni szaktanácsadás esetében a szolgáltatás díjának 90%-a (10% hozzájárulása közvetett kedvezményezett által). Max. támogatási összeg: Egyéni szaktanácsadás: max. 800 euró/résztvevő/év. Csoportos szaktanácsadás: max. 150 euró/résztvevő/év, illetve tanácsadási eseményenként max. 1.500 euró, továbbá tanácsadónként évente max. 6.000 euró adható. Szaktanácsadók továbbképzése: 3 évente max. 200.000 euró. Támogatási célok: egyéni szaktanácsadás; csoportos szaktanácsadás; szaktanácsadók továbbképzése. 7

8 A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei M03.  Jogosultak: mezőgazdasági termelők vagy ezek csoportja.  Támogatási intenzitás: Elszámolható költségek 100%-a, de összesen legfeljebb 1000 euró/év/termelő összeg, amely maximum 5 évig adható.  Támogatási keret: 8 Mrd Ft.  Támogatási célok:  Az előállított termék megfelel az 1151/2012/EU rendelet minőségre utaló választható kifejezések rendszerének (a földrajzi árujelző oltalommal rendelkező termékek);  Az előállított termék megfelel az alábbi minőségrendszerekre irányadó szabályoknak: ○ Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ); ○ Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS); ○ Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR); ○ Nemzeti Parki Termék (NPT). ▪ Az adott minőségrendszerre vonatkozó tájékoztatási és promóciós (marketing) tevékenység támogatása.

9 Beruházások tárgyi eszközökbe M04. Mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása: ○ Az állattenyésztési ágazat fejlesztése; ○ A kisméretű terménytárolók és szárítók építése és energiahatékonyságuk javítása; ○ A kertészeti ágazat fejlesztése; ○ Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése, ○ Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása. 9

10 Beruházások tárgyi eszközökbe M04. Mezőgazdasági termékek feldolgozásába/forgalmazásába és/vagy kifejlesztésébe történő beruházások támogatása: ○ Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban; ○ Borászat termékfejlesztésének és erőforrás- hatékonyságának támogatása. Az agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos célok teljesítéséhez kapcsolódó nem termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás: ○ Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások; ○ Vízvédelmi beruházások. 10

11 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása M05.  Támogatási célok: ○ Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása, ezen belül: jégesőkár megelőzésére szolgáló egyedi megoldások; jégesőkár megelőzésére szolgáló kollektív beruházás vagy közjogi szerv által legalább egy megyére kiterjedő megoldások; ○ Mezőgazdaság esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása; ○ Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása.  Támogatási keret: 6,5 Mrd Ft. 11

12 A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése M06.  A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése: 4,6 millió Ft átalánytámogatás, 5 éves üzleti terv alapján Támogatási keret: 14 Mrd Ft.  Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) 12 millió Ft átalánytámogatás, 5 éves üzleti terv alapján Támogatási keret: 14 Mrd Ft.  Nem mezőgazdasági tevékenység továbbfejlesztése (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) Max. támogatási összeg: 30 millió Ft (de minimis) Támogatási keret: 36 Mrd Ft. Támogatási intenzitás: 50%, - kedvezményezett járásban: 60%; - fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásban: 70%; - szociális szövetkezet esetében: 70%. 12

13 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben M07. Cél a vidéki térségek fejlesztése a helyi infrastruktúra és szolgáltatások területén. ▪ Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben: ○ közösségi létesítmények energetikai korszerűsítése; ○ helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése; ○ külterületi helyi közutak fejlesztése; ○ Csak tanyákon: a háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztések. ▪ Alapvető szolgáltatások fejlesztése: ○ polgárőr, mezőőr, falu- és tanyagondnoki szolgálat jármű és eszközbeszerzései; ○ Csak 1 000 fő alatti településeken: IKSZT kialakítása. Támogatási keret: 96,4 Mrd Ft. 13

14 Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások M08. ∙ Erdősítés támogatása (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken egyaránt; Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása; Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése; Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása; Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 14

15 Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások M08. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (erdőszerkezet átalakítása); Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások; az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mozgatására és forgalmazására irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás. Támogatási keret: 64,9 Mrd Ft. 15

16 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása M09. Célja: a termelők együttműködésének ösztönzése, ezáltal munkahelyteremtés, termelők jövedelmi viszonyainak stabilitása új TCS-k cél a közös tevékenységének előmozdítása (egységes minőségű árualap → piac befolyásolása), új elismerési jogszabály (2014. utáni elismerés), valamint a korábban alakult TCS-k esetében meg kell erősíteni a működés elismerését, ○ a TCS szervezet KKV-nak minősül (szövetkezeti forma marad). ○ a mezőgazdaság valamennyi ágazatában működhetnek, erdőgazdálkodásban is, továbbá horizontális rendező elvek szerint is (elismert minőségi termékeket előállító termelői csoportok, REL csoportok stb.). Rendelkezésre álló forrás: 26 Mrd Ft. 16

17 Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések M10. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések  Felépítése: ○ kötelezően teljesítendő agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag; ○ választható előírások - az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat kezelnek, és amelyekből a támogatásra jogosultak szabadon választanak (legalább kettőt).  Támogatás jellege: a kifizetés normatív, terület alapú, a költségek nem kerülnek tételesen elszámolásra.  Támogatási keret: 176 Mrd Ft.  Támogatási cél: Agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése. 17

18 Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések M10. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának megőrzése: ○ In vitro génmegőrzés támogatása; ○ Ex situ génmegőrzés támogatása; ○ In situ génmegőrzés támogatása; ○ Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása. Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme. Támogatási keret: 21,6 Mrd Ft. 18

19 Ökológiai gazdálkodás M11. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és fenntartása  Feltételei önkéntes vállaláson alapulnak: ○ Az érintett tábla minimális mérete 0,3 ha nagyságú, az érintett terület minden művelési mód esetében minimum 1,0 hektár; ○ A terület legalább a támogatási időszaka alatt a 834/2007/EK Tanácsi rendelet szerint ellenőrzés alatt van; ○ A kedvezményezettnek az alintézkedés alá vont területekre vonatkozóan az alintézkedés teljes időtartama alatt hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződéssel kell rendelkeznie.  Támogatási keret: 64,3 Mrd Ft.  Támogatási célok: A hagyományos keretek között művelt területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése valamint az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása. 19

20 Natura 2000 kifizetések és a víz- keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések M12. Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések és Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések.  Támogathatóság feltétele: ○ minimális támogatható terület mérete: 1,0 hektár gyep- vagy erdőterület; ○ a parcella minimális mérete 0,3 ha. Önkéntes vállaláson alapuló kötelezettségek betartása. Támogatási mértéke (kifizetés évenként, a jogosult terület után hektáronként történik): 100%.  Támogatási keret: 51,4 Mrd Ft. 20

21 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken M13 (korábban:KAT) Célja: a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.  Támogathatóság feltétele: ○ minimális támogatható terület mérete: 1,0 hektár gyepterület; ○ a parcella minimális mérete 0,3 ha; ○ az aktív mezőgazdasági termelő legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig jogszerű földhasználó legyen.  Az alábbi növények termesztése esetén nem nyújtható támogatás: őszi és tavaszi búza, rizs, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari növények és zöldségek.  Önkéntes vállaláson alapuló kötelezettségek betartása.  Támogatási keret: 23,6 Mrd Ft. 21

22 Állatjólét M14. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Cél: az állattartás fejlesztése azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírások teljesüljenek. Keretösszeg: A DIT-ÚMVP-ből évi 9Mrd Ft kifizetés 2016-ig. + SAPS degresszióból visszafolyó többletforrásból 26,6 Mrd Ft tej állatjólétre. Formája: önkéntes alapon 5 éven keresztül vállalt állatjóléti kötelezettségek. Alap- és kiegészítő támogatás (vissza nem térítendő) – Alap: gondozói felügyelet, állatsűrűség, kockázatkezelés, fejési technológia és preventív beavatkozás; – Kiegészítő: paraziták elleni védekezés, természetes körülmények biztosítása, takarmányozás (csak alaptámogatással együtt igényelhető) 22

23 Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, természetmegőrzés M15. Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez biztosított kifizetések:  Szálaló erdőgazdálkodás támogatása;  Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhely-védelem céljából;  Véghasználat után facsoportok visszahagyása;  Erdőállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása;  Természetkímélő anyagmozgatási módszerek;  Holtfa visszahagyása az erdőben. 23

24 Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, természetmegőrzés M15. Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzésére és javítására nyújtott támogatás:  Az erdészeti genetikai erőforrások védelméhez, hosszú távú megőrzéséhez az erkölcsi, ökológiai megfontolásokon túl jelentős gazdasági érdek is fűződik.  A genetikai értelemben is fenntartható erdőgazdálkodás számára alapvető fontosságú az adott fajon belüli változatosság fenntartása, használata.  In situ (erdészeti génrezervátumok vagy magtermesztésre kijelölt törzsállományok)- és ex situ (erdészeti géngyűjtemények fenntartása, valamint központi törzsültetvények (ex situ, vagy in situ is) létesítése és fenntartása) génmegőrzési módok Támogatási keret: 16 Mrd Ft. 24

25 Együttműködés M16. Agrár-Innovációs Operatív csoportok. Célja: gazdálkodók, kutató-fejlesztő és tudás-továbbító partnerek részvételével kialakított együttműködések által megvalósított projektek amelyek az agrárgazdaság termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálják, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra. A művelet célterületei: ○ mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt; ○ élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos csoport és projekt; ○ erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt; ○ REL-lel kapcsolatos csoport és projekt. Támogatási keret: 3,3 Mrd Ft. 25

26 Együttműködés M16. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket Célja: vidéki gazdaság mikro- és kisvállalkozásai között olyan együttműködések létrehozása és működtetése, melyek méretgazdaságos gazdasági egységek kialakulását eredményezik, elsősorban a helyi gazdasági térben. Támogathatóság feltétele: ○ kis gazdasági szereplők együttműködése csoport fogalmának való megfelelés; ○ projektterv benyújtása; ○ újonnan létrejött csoport, ill. létező csoport esetén új – még nem megkezdett – projekt. Támogatási keret: 2,9 Mrd Ft. 26

27 Kockázatkezelés M17. Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás Cél: mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás, amelyet meghatározott biztosítás típusokhoz lehet támogatást igénybe venni. ‚A’, ‚B’, ‚C’ típusú mezőgazdasági biztosításhoz. Jogosultak: aktív mezőgazdasági termelő valamint mezőgazdasági termelők csoportja, önkéntes vállalás alapján.  Támogatási keret: 24 Mrd Ft. 27

28 Kockázatkezelés M17. Jövedelemstabilizáló eszköz  Támogatási cél: Pénzügyi hozzájárulás olyan kockázatkezelési alap részére, mely jövedelemstabilizáló kompenzációt nyújt azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek a jövedelme a tárgyévben a referenciajövedelmükhöz képest több mint 30%-kal visszaesett.  Támogatási mértéke: a Jövedelemstabilizációs Alap által fizetett jövedelemstabilizáló kompenzáció legfeljebb a jövedelemcsökkenés 69,9%-a abban az évben, amelyben a termelő a támogatásra jogosultságot szerez.  Támogatási keret: 5,8 Mrd Ft. 28

29 LEADER támogatások  Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése (19.1.1.); és helyi pályázatos megvalósítása(19.2.1.);  Térségek közötti és nemzetközi együttműködésen alapuló projektek (19.3.1.);  LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) működése és térségszervezési feladatai (19.4.1.).  A HFS elkészítése (19.1.1.)és a HACS működésére (19.4.1.)csak az IH által elismert HACS-ok pályázhatnak. 29

30 Fiatal gazdák támogatási lehetőségei Induló támogatás (Fiatal Gazda)M6.1 Jogosultsági feltételek:  a pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb  Szakirányú végzettség  első ízben kezd gazdálkodni egyéni vállalkozóként, vagy jogi személy esetén annak kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője  6000 és 25000 STÉ közötti termelési potenciál Induló támogatás: 12 millió Ft átalánytámogatás, 5 éves üzleti terv alapján Támogatási keret: 37,7 Mrd Ft

31 Fiatal gazdák támogatási lehetőségei + Célzott beruházási támogatások (állattenyésztés, kertészet, víz-gazdálkodás) Jogosultsági feltételek:  a pályázat benyújtásának idején 40 éves vagy fiatalabb  szakirányú végzettség  Induló, vagy 5 évnél nem régebben kezdett gazdálkodni + 10 százalékpont támogatási intenzitás Egyéb feltételek: lásd „felnőtt” beruházási támogatások Támogatási keret: 38,8 Mrd Ft

32 Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása, pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb. Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő, (de leginkább közvetlen csoportos). Szereplők: (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM  Mezőgazdasági mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5)  REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet) Tevékenységek:  Képzés (kötelező és a tagok által választott).  Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott).  Közös /egyéni piacra jutási beruházások. Támogatási keret: 3,8 Mrd Ft

33 Tervezett ütemezés 33 Pályázat neve, tárgya Pályázati keret Mrd HUF Tervezett meghirdetés Agrár- környezetgazdálkodás 158,62015. október Ökológiai gazdálkodás 51,62015. október Trágyatároló kialakítása 5,62015. október Állattartó telepek korszerűsítése 702015. nov. – dec. Kertészet korszerűsítése 96 2015. nov. – dec. Mg-i kisüzemek fejlesztése és diverzifikáció 63,72015. nov. – dec. Kisméretű terménytároló, tisztító és terményszárító létrehozása, korszerűsítése 19,7 2015. nov. – dec. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 342015. december Élelmiszer feldolgozó létrehozása, korszerűsítése + REL 1862015. december

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Cseh Gyula Osztályvezető - EMVA Stratégiai Tervező Osztály Miniszterelnökség - Agár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések