Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 2016. Január 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 2016. Január 11."— Előadás másolata:

1 VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 2016. Január 11.

2 www.felvi.hu

3

4

5

6

7  A: Az alapképzésben alapfokozat (Bsc) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére.  O: Az osztatlan képzések bemeneti feltétele középiskolai végzettség, és a 10–12 féléves képzések mesterfokozat és szakképzettség megszerzésével zárulnak.  F : felsőoktatási szakképzés : bemeneti feltétele az érettségi, nem diplomát, hanem szakképzettséget igazoló oklevelet ad.  M: Mesterképzésre az vehető fel, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik,

8  N: nappali T eljes óraszámban folytatott képzés, min 300 óra/félév, 5 tanítási nap/hét.  E: esti Részidős munkarendű képzés (30%- 50%), munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon.  L: levelező Részidős munkarendű képzés (30%- 50%), tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon.  T: távoktatás önálló hallgatói munkára épülő képzés (<30%) kizárólag önköltséges heti, havi, féléves pontos időbeosztást

9  A – állami ösztöndíjas képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – a felsőoktatási törvény eltérő rendelkezése hiányában – az állami költségvetés viseli.  K – önköltséges képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – részben vagy egészben – a hallgató viseli.

10  Az adott képzésre vonatkozó képzési időt tartalmazza félévekben.  Alapképzések 6-7  Osztatlan 10-12  Felsőoktatási szakképzés 4  Egy félév alatt átlagosan 30 kreditet kell a felsőoktatási intézménynek a mintatantervben előírnia, ettől félévente ±10%-kal lehet eltérni.

11  maximális létszám feletti jelentkező az adott szakra várhatóan nem kerülhet felvételre  amennyiben a felvehető jelentkezők száma a minimumot nem éri el, a képzés várhatóan nem indul el.

12  kettő érettségi vizsgatárgy eredménye szükséges  Amennyiben a két érettségi vizsgatárgy között "és" található, akkor mindkét érettségi vizsgatárgy kötelező.  kiemelnek egy érettségi vizsgatárgyat, aminek eredményét az érettségi pont számításakor kötelező figyelembe venni a többi érettségi vizsgatárggyal "és" köti össze.  A "v." (= vagy) azt jelenti, hogy a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül bármelyik kettő választható

13  Kiemeleik,ha emelt szinten tett érettségi vizsga a jelentkezés feltétele.  Feltételek között lehet, ha az adott szakon – a művészet, művészetközvetítés képzési terület szakjain – gyakorlati vizsgát kell tenni vagy  jelölik azokat a képzéseket, amelyeken alkalmassági vizsgát szerveznek. (időponttal – TESSÉK EGYEZTETNI!!!!)

14  művészeti, rendészeti és katonai, osztatlan tanári szakokon, illetve bizonyos pedagógiai és mérnöki képzéseken  Egyes alkalmassági vizsgák követelményei az adott intézménynél (Felvételi tájékoztató Függelék)  Megfelelt – nem felelt meg  Postai értesítés – ha nem kapnak, érdeklődni kell  A csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító és az osztatlan tanárképzések pályaalkalmassági vizsgáit elég egyszer letenni (első helyen megjelölt)  Más esetben minden intézménynél  Időpontokat egyeztetni!  Külön díjat számolhatnak fel.

15  lehetséges a következő szakokon:  művészet képzési terület minden szakján,  művészetközvetítés képzési terület minden szakján,  művészeti tanárképzés szakjain (pedagógusképzés képzési terület).  maximum 200 pont szerezhető.  A művészet képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki  VIZSGANAPOK ÜTKÖZHETNEK!!

16  az elmélet és a gyakorlat között félúton  csak egyetemek és főiskolák indíthatnak  felsőfokú szakképzettséget biztosít, de nem minősül felsőfokú végzettségnek  nem diplomát, hanem oklevelet kapnak, záróvizsgázniuk viszont kell  A képzés kétéves, ezalatt 120 kreditet kell elvégezni  ezeknek egy részét beszámítják (30-90)  Min. 240 pont (csak az emeltszintű többlet)  Beszámít az ingyenes félévekbe!!

17  szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzés ek  megnövelt óraszám ú gyakorlat  hallgatói munkaszerződés  a vállalat köteles díjazásban részesíteni a hallgatót, ennek mértéke legalább hetente a minimálbér 15%-a.  elvételi eljárás ban két párhuzamos szakaszból áll  általános felvételi eljárás ból  vállalati kiválasztási szakasz ból.  www.dualisdiploma.huwww.dualisdiploma.hu

18  Általános iskolai 4+1 év  Középiskolai tanár 5+1 év  Úgyanúgy indul, 3 év után választ  2 szakos képzés  Alkalmassági vizsga  Motivációs levél (feltöltendő dokumentum)  Vizsga 3 fős bizottság előtt: egy pedagógiai helyzet értelmezése, egy ped. témájú olvasmány ismertetése  Klebelsberg-ösztöndíj (25-75 eFt/hó)

19  MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 500  200 tanulmányi pont  200 érettségi pont  100 többletpont  Pontszámító kalkulátorok a neten

20  A középiskolai tanulmányok alatt kapott érdemjegyekből számított pontok.(max 100)  (3,5+5+4+3+5) + (4+5+4+4+5) =42,5 x 2 =85 pont  Természettud. tárgy: fizika v. kémia v. földrajz v. biológia M. irodalom M. nyelvtan Matema- tika Történe- lem Id. nyelvTermé- szettud. tárgy* Utolsó előtti év 435435 Utolsó év 445445

21  Érettségin szerzett eredmény %-ban (max.100)  Ha 2 vagy több választott tárgy van, akkor a legkedvezőbbel számolnak  TANULMÁNYI PONTOK: 85+73=158 Érettségi tárgySzázalék Magyar nyelv és irodalom41% Matematika79% Történelem68% Német nyelv82% Informatika95% ÁTLAG73% = 73 pont

22  A felvételi vizsgához szükséges két tárgy %-os eredményének összege (max.200 pont)  Pl. gépészmérnöki szakon  Matematika: 79%  Informatika: 95% 174 pont

23 TanulmányiÉrettségi 158 pont174 pont  Tanulmányi + érettségi = 332 pont  Érettségi x 2 = 348 pont  Automatikusan a kedvezőbbet számítják!  Ehhez adódnak a plusszpontok

24  Emelt szintű érettségi (50 pont/tárgy max. 100 pont) – ha legalább 45% eredmény  Nyelvvizsga (max.40 pont)  Középfokú 28 pont  Felsőfokú 40 pont  OKTV v ersenyeredmény (max.100 pont)  Sportteljesítmény (max. 50 pont) – igazolások!!  Országos Bajnokság 1-3. 15 pont  Országos Diákolimpia 1-3 10 pont (8 év)  Szakképesítés (max.24 pont)  Esélyegyenlőség okán: Hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermek nevelés (max.40 pont)

25

26  Alapszakon 280 pont  Emelt szintű érettségi  Nyelvvizsga  OKJ-s szakképesítés plusszpontja beszámít  Felsőfokú szakképzésben 240 pont  Csak az emelt érettségi

27  gazdálkodási és menedzsment 448  gyógypedagógia 350  gyógyszerészeti 385  igazságügyi igazgatási 424  jogász 460  kereskedelem és marketing 449

28  alkalmazott közgazdaságtan 458  állatorvosi 400  általános orvosi 380  anglisztika 320  emberi erőforrások 443  építészmérnöki 330  erdőmérnöki 300  fogorvosi 390  kommunikáció- és médiatudomány 455  közszolgálati 440

29  VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2016. február 15.  Hitelesítés határideje: február 23.  Felszólítás hiánypótlásra: legkésőbb június 28.  Hiánypótlás (érettségi dokumentumok, időközben megszerzett nyelvvizsga stb.): július 12.  Sorrendmódosítás: július 12.  Ponthatárhúzás: július 26.  Hivatalos kiértesítés augusztus 5.  Pótfelvételi eljárás: augusztus  Nyár folyamán: bankszámla nyitása célszerű

30  egy felvételiző összesen legfeljebb hat képzést jelölhet meg.  Ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít,  két külön sorban kell szerepelniük a jelentkezéskor.  Nem szükséges azonban egymás után szerepelniük a listában.

31  KIZÁRÓLAG Elektronikusan: e-felveteli  a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata, amelynek felületét, regisztrációt követően bárki elérheti.

32  www.felvi.hu honlapon történt regisztráció után lehet használni www.felvi.hu  számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet az e-jelentkező által megadott elektronikus levélcímre érkezik  rendszeresen nézzék e-mail postafiókjukat,  Az eljárás lépései a következők:

33  a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet és jelszót, amelyekkel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni  az e-felvételi során használt e-mail címet  az e-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált e- mail címére az egyedi biztonsági kódját.  felvételi azonosító szám a felületre történő első belépés alkalmával kerül automatikusan kiosztásra,  ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

34  megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges adatokat.  Az e-felvételi legnagyobb előnye, hogy nem engedi meg a hibás vagy hiányos űrlapkitöltést.  Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával igazolni is szükséges!  dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetők (*.JPG vagy *.PDF)

35  banki átutalás vagy internetes tranzakcióval.  rendszer a rögzített jelentkezési helyek alapján a fizetendő díjat automatikusan kiszámolja  Az eljárási díj befizetésének, illetve a tranzakció indításának határideje megegyezik a jelentkezési határidővel, tehát 2016. február 15.

36  hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen!  két lehetőség van:  Ügyfélkapu regisztráció  Hitelesítő adatlap :  ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot  aláírásával hitelesítve  postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.  Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje: 2016. február 23.  Módosítás után újra hitelesíteni!!!

37  dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetőek a felületre, ebben az esetben ezeket sem kell postán elküldeni  A dokumentumok szkennelésében az iskola segítséget nyújt  2016. július 12-ig lehet dokumentummásolatokat benyújtani, illetve adatot módosítani.

38  Határideje: 2016. július 12-ig  csak egyszeri sorrendmódosításra van lehetőség !  újabb jelentkezési helyet nem jelölhet meg

39  Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány  Felvételi eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum  átutalásról szóló bizonylatot vagy a folyószámla- kivonat másolatát  az eljárási díj megfizetésére ún. rózsaszín csekk nem használható  Középiskolai bizonyítvány  minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá  Többletpontokat igazoló dokumentumok

40  A felvételi eljárás alapdíja ingyenes, amelyért összesen három jelentkezési helyet lehet megjelölni.  Ezen felül további három jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség, amiért egyenként 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni a jelentkezéskor.

41  jelentkezési lap hiányos vagy hibás kitöltése esetén a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására, a hibák javítására  A hiánypótlásra felszólítás e-mailben érkezik  a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal részben vagy egészben elutasítja  Dokumentumhiány – az érettségi bizonyítvány és a felsőfokú oklevél hiányát kivéve – esetén nem kap hiánypótlási felhívást!

42  15 napon belül fellebbezést nyújthat be  Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímére  A jogorvoslat során benyújtott azon dokumentumokat, amelyek a jelentkező rendelkezésére álltak, de nem nyújtotta be a felvételi eljárás során, az Oktatási Hivatal nem fogadhatja el.

43  augusztus elején  azok jelentkezhetnek, akik jelentkeztek az általános eljárás során, de nem vették fel őket, vagy nem adtak be jelentkezést  egyetlen helyre lehet jelentkezni.

44  A tájékoztató prezentációja felkerül az iskola honlapjára: www.vajdaevang.huwww.vajdaevang.hu  Tanácsadás, jelentkezési lapok kitöltése: igazgatóhelyettesi iroda MT  Ügyfélkapu létrehozás – csoportosan jan. 20.  Szkennelés, nyomtatás (hitelesítési adatlap): rendszergazda  Fénymásolás : osztályfőnökök  EDUCATIO: január 21-23. SYMA csarnok  Online információk: www.eduline.huwww.eduline.hu

45  SZTE – 12 kar novemberben volt  SZTE- szlovák tanszék január 14. 12.30 óra  Helyi főiskolák január 18. 9 óra  Kecskeméti főiskola (szeptembertől egyetem) január 18. 13 óra DUÁLIS képzések


Letölteni ppt "VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 2016. Január 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések