Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerrendelés - kiadás 44/2004 ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról (47/2005 EüM, 38/2006, 39/2006,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerrendelés - kiadás 44/2004 ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról (47/2005 EüM, 38/2006, 39/2006,"— Előadás másolata:

1 Gyógyszerrendelés - kiadás 44/2004 ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról (47/2005 EüM, 38/2006, 39/2006, 9/2007 EüM beépítve)

2 Mottó Salus Populi Suprema Lex A nép java a legfőbb törvény

3 Gyógyszerrendelés Ki (jogosultság) (fog)orvos: (vény + bélyegző) „SZ” jelzés: csak szakorvos! A készítmény alkalmazási előírásában történő indikációja szerinti klinikai szakágban szakorvosi képesítése van „J” jelzés: első ízben szakorvos, majd átruházható Egyéb jelölések a gyógyszerrendelésre, kiadhatóságra vonatkozóan: (VN, V, KP, H, I)

4 Gyógyszerrendelés-kiadás Milyen TB támogatással (milyen jogcímen): lásd később TB támogatással gyógyszerfelírás: OEP + orvos köt szerződést TB támogatással gyógyszerkiadás: OEP + patika köt szerződést A jogcím helyes megjelöléséért teljes mértékben az orvos felel, a gyógyszerész/gyógyszerkiadó szakasszisztens ezt nem bírálhatja felül! Gyanú: diplomáciai kapcsolatfelvétel tanácsos az orvossal, meg fogják köszönni a helyesbítést….

5 Gyógyszerrendelés Kinek (sürgős szükség esetét kivéve)  nyilvántartott betegeknek: dg, rendelt gyógyszer/hatóanyag, mennyiség, gyógyszerforma, rendelés dátuma, TAJ szám, közgyógy. igazolvány szám  saját magának/hozzátartozóknak Hozzátartozónak számítanak (polgári törvénykönyv szerint) az egyeneságbeli rokonok, azok házastársai, illetve a házastársunk egyeneságbeli rokonai, sőt még a jegyes is!! Gyógyító-megelőző tevékenységet nem végző orvos: saját maga + hozzátartozóknak “pro familia vényen”. Itt is kötelező a nyilvántartás…. Sürgős szükség esetén bárkinek majdnem bármit…

6 Mit forgalomba hozatalra engedélyezett (Magyarországon vagy EU bizottság által) gyógyszert, valamint magisztrális gyógyszert Magisztrális gyógyszer készítéséhez milyen gyógyszeranyagok használhatók fel (OGYI hivatalos kiadványában van a lista): –Hatályos Gyógyszerkönyv gyógyszeranyagainak meghatározott része –FoNo-s gyógyszerek elkészítéséhez szükséges gyógyszer anyagok –Néhány meghatározott minőségű, a nemzeti magisztrális gyakorlatban használatos gy. anyag + kivételek: Magyar gyógyszerpiacon nem elérhető készítmény rendelése (lásd később) Külföldi recepten külföldi gyógyszer rendelése esetén magyar készítménnyel való helyettesítés (pl. szerbek) Gyógyszerrendelés

7 Honnan lehet tudni, hogy mit OGYI hivatalos kiadványában, honlapján: már forgalomban lévő gyógyszerek, gyógyszeranyagok: évi legalább 1X gyógyszerek listájának változását (törlés/új felvétel): negyedévente tartalma forgalomban lévő gyógyszerek esetén: törzskönyvi szám, megnevezés, ATC kód, kiszerelés, kiadhatóság tartalma gyógyszeranyagok esetén: gyógyszeranyag megnevezés, minőség, gyógyászati célra egyszeri alkalommal kiadható mennyiségét Gyógyszerrendelés

8 Külföldi gyógyszerbehozatal EGT országból: EUs országok + EFTA tagállamok (Lichenstein, Izland, Norvégia) kivéve Svájc „EGT megállapodásban részes állam”-ból: jövőbeni EU-s csatlakozók Fentiek egyikébe sem tartozó államból: pl. USA, India, Japán,… OGYI vélemény OGYI engedély Fekvőbeteg intézet orvosa kérelmezi vagy kórházi beállítás hiányában az indikáció szerinti szakképesítéssel rendelkező kezelőorvos– felelősség az alkalmazó orvossé

9 OGYI vélemény beszerzése miszerint: a) az orvos által megjelölt államban forgalomba hozatalra engedélyezett a megjelölt indikációban b) nem vonták vissza forgalomba hozatali engedélyét/forgalmazását nem függesztették fel c) az orvos által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennáll (GyT. 1. §-ának 23 pont: ha a Mo.-on érvényes forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer alkalmazásával esélye lehet a kezelés sikerességének, és ez a Mo.-on már forgalomban lévõ gyógyszertõl nem várható) Mo-n nem, de egyéb EGT országban vagy „EGT megállapodásban részes állam”-ban törzskönyvezett gyógyszerek rendelése 1. Példák: dimethylsulfon (Dapson), chlorambucil (Leukeran)

10 OGYI engedély kell hozzá !! Engedélyezhető ha: – életmentő –vagy ha a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennáll (és az intézet szakmai vezetője szerint is nélkülözhetetlen) Pl: Thalix (thalidomid) Indiából AIDS-ben a kóros fogyás kezelése Erythema nodosum leprosorum Lupus erythematosus Graft versus host reactio (GVHR) Myeloma multiplex EGT-n vagy „EGT megállapodásban részes állam”-on kívüli országban törzskönyvezett gyógyszerek rendelése - Egyedi gyógyszerbeszerzés

11 3. melléklet: gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap Lehet kórházi osztály részére is igényelni (lásd fénymásolat)!! 4. melléklet: Járóbeteg gyógyszerigénylő lap Ha először mint járóbeteg részére rendeli a szakorvos a gyógyszert akkor indokolni kell, hogy az adott betegség kezeléséhez a beteg kórházi felvétele nem szükséges. Maximum 12 hónapig érvényes. 5.melléklet: Egyedi gyógyszerigénylés-hosszabbítási kérelem járóbeteg részére A járóbeteg kérelmekhez/hosszabbításhoz (3.&4. melléklet) ilyen esetekben 30 napra rendelt gyógyszeradagról szóló érvényes vényt is mellékelni kell. (Tartalmuk: gyógyszeradatok, igényelt menny, kezelés várható időtartama, részletes indoklás, +ezt igazoló orvosi bizonylatok másolata) Egyedi Gyógyszerigénylések Osztályának kell eljuttatni a kitöltött adatlapokat 2 példányban: 1372 Postafiók 450 (indokolt, sürgős eset a kérelem egyéb írott formában például faxon: 06 1 318-14-72 is továbbítható, de haladéktalanul pótolni kell a „standardot” eredeti aláírásokkal, bélyegzővel) válasz az OGYI-tól 8 munkanapon belül Külföldi gyógyszerbehozatal menete

12 Egyedi gyógyszerbeszerzés járóbetegek esetén A gyógyszerész dolga: Ha járóbetegnek történik a kérelmezés: az orvos az OGYI engedélyt/véleményt + lepecsételt vényt a betegnek átadja, amivel mehet a patikába. 1 gyógyszertár kapott sokáig „egyedi importra” engedélyt (Bp, Dorottya utca), most már elvileg bármely A gyógyszertár a Hungaropharman keresztül szerezheti be a gyógyszert Mit kell a nagykereskedőnek eljuttatni: írásos megrendelés a patikától (formaság) OGYI engedély/vélemény fénymásolatára (engedély szám!) (Egyedi méltányosság esetén kell az OEP engedély is!)

13 Gyógyszerrendelés Mivel OEP vény: van amihez 2 is! Ingyen kapják az orvosok, de igényelniük kell. (megrendelőkönyv : már nem lehet így 2005 óta ) darab papír: Sürgős szükség esetén el lehet tekinteni a vény és az orvosi bélyegző használatától. Ilyen esetben az orvos a rendelvényen olvashatóan feltünteti nevét és lakcímét, elérhetőségét, telefonszámát, valamint a sürgősségre utaló szót: cito, statim, periculum in mora Minden más adat úgy legyen, mint a rendes vénynél… Kétpéldányos vényt igénylő gyógyszerekhez nem lehet így hozzájutni!

14 ÚJ

15 Az orvosi vény fejléc: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORVOSI VÉNYE orvos adatai: (nyomtatva) név, mhely cím, telefonszám (+ eü vállalkozás esetén: eü-i tevékenység végzésére jogosító működési engedély szám) (+ magánpraxis esetén: orvosi magángyakorlatra jogosító engedélyszám) nem praktizáló orvos: név, lakcím, otthoni/mobil telefonszám, “pro familia” beteg adatai: név, lakcím, születési dátum (év/hó/nap), +TAJ szám (9 számjegy) gyógyszerész pótolhat, ha van okmány a betegnél: (+aláírásával jelezze!!): beteg lakcím, szül. dátum A jogsz. nem tér ki a TAJ szám, rendelés dátumának gyógyszerész általi pótolhatóságára… Újdonság: TAJ szám online ellenőrzés 2006 októberétől! + BNO kód 2006 októberétől TB támogatás jellegének megjelölésére szolgáló rész (JOGCÍMEK)

16 Az orvosi vény Rendelés kelte: 90 napig érvényes a vény 2007 febr. 15-től ha nincs készleten: annulálás a vény hátulján, mivel onnantól újra számít a 90 nap Vényazonosító vonalkód (egyedi azonosítás) 6-10 karakterű: személyspec. bélyegzőn orvosi nyilvántartási szám sorszám Gyógyszerrendelésre szolgáló rész: Az orvosi vényen szerepelnie kell még: orvos sajátkezű aláírása + azonosítható bélyegzőlenyomat (ne kerüljenek rá előre!!) Vény hátuljára a gyógyszer kiadójának (készítőjének) neve (kézjegye) a gyógyszertár neve, címe vagy azonosításra alkalmas jele kiadás kelte

17 Új EU konform vények A régieket gyakorlatilag 2006 június végéig váltották be Különbségek a régihez képest: nagyobb méret, más a fejléc szövege külön rubrika a születési dátumnak ENY rubrika: –külföldi biztosított esetén ide kerül: országkód + E formanyomtatvány betű és számjele –közgyógyellátót esetén: igazolvány érvényességi ideje –egyedi engedély esetén: egyedi engedély érvényességi ideje EU rubrika: – külföldi beteg biztosítási azonosító száma – közgyógyellátót esetén: KGY jelzés aztán közgyógyigazolvány száma – egyedi engedély esetén: EGY jelzés aztán egyedi engedély száma –BNO rubrika: kötelező mindig kitölteni 2006 október közepétől.

18 Az orvosi bélyegző Enyhén ovális, felső rész AESCULUP kehely, alapnyilvántartási szám (5 jegyű), alul teljes név + orvos szó Elvesztés: letiltás (ÁNTSZ-MEP-nel bejelenteni), tisztifőgyógyszerész: 6 patikát értesít, majd körtelefon. Később a közlönyben is lehúzzák. Ideiglenes (biankó) bélyegző: MEP adja, nincs rajta név, alapnyilvántartási szám rajta, csak egy másik szám Elveszett bélyegző pótlására kiadott új: alapnyilvántartási szám/1,2,3….. Ilyenkor nincs körtelefon. Tudni kell, hogy ez új bélyegző és ki kell adni rá a gyógyszert. GYAKORI HIBA (volt) ENNEK VISSZAUTASÍTÁSA!

19 Egyéb biztonsággal kapcsolatos dolgok Biztonsági elemek: régen 9db volt: tulipán, pötty, vénysorszám, orvosi aláírás helye, maga a bélyegző, vonalkód alatti csík. Vény oldalán az OEP felirat. Állandóan változik. Vény ellopás: letiltás (ÁNTSZ - MEP- nél bejelenteni, ugyanúgy, mint a bélyegzőnél). A patikai programban lehetőség van bizonyos sorszámú vények letiltására, s akkor automatikusan kiszűri azokat!! Igazából gond: ha eleve le volt pecsételve a vény/mással lepecsételik Ennek kiszűrésére van most ismét a bélyegzőszám-vénysorszám egyezésének ellenőrzése! Fontos: a / jel utáni szám nincs benne a vénysorszámban!!

20 Ha nem tudja milyen sorszámú vényeit lopták el, akkor az összeset le kell tiltani, és új vényeket igényelni. Amíg meg nem érkezik addig meg biankó vényt használni. Biankó vény: –átmeneti dolog, 500 db-ot ad egyszerre a MEP, míg megérkezik a rendes (vényigénylésnek van átfutási ideje) – ha kifogy a rendes vény/ellopják, vagy átjön máshonnan dolgozni akkor kell biankó vényt használni (ez utóbbi esetben megoldható az átpecsételés is!!) –orvos fejléce nincs kitöltve, vénysorszámban nincs benne az alap nyilvántartási szám (bélyegzőszám), egyebekben ugyanúgy néz ki, mint a rendes vény Egyéb biztonsággal kapcsolatos dolgok

21 Gyógyszerrendelés Hogy 1 vényen egyféle gyógyszer rendelhető (de az orvos vagylagosan „seu” is rendelhet…), illetve adható ki Alkalmazható megnevezések: FoNo, GYK, OGYI határozat, vonatkozó jogszabályok: hivatalos gyógyszernevek, hivatalos rövidítések használata! Gyári készítményeknél nemzetközi szabadnéven is (HA tart., gy.forma, mennyiség megjelölése!!! : furosemidum 4o mg tabl. 2oX) Magi: szinonim néven történő gyógyszerrendelés is megengedett!

22 Hogy –Rendelt gyógyszerkészítmény megnevezése –Gyógyszerformát is jelezni! –Hatáserősségét (amennyiben többfajta van, arab számmal) –Gyógyszer összmennyiségét (latinul és római számmal) Mérhető mennyiségek (pl. hatáserősség) arab számmal Számlálható mennyiségeket (pl. adagolási egységek: inj,tabl, doboz (scat.) római számmal Példa: Tabl. Tritace 5 mg Scat. Orig. No II. (duas) Gyógyszerrendelés

23 Hogy - adagolásra vonatkozó utasítások Egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára, gyakoriságára. Ennek hiányában gyógyszert kiadni TILOS!! „rendelés szerint” vagy „utasítás szerint” megjelölés nem alkalmazható. „szükség esetén” utasítás csak a napi maximális adag feltüntetésével alkalmazható. (szoptatás után utasításnál is!) Nem kell használati utasítást adni ha: orvosi táska részére, vagy „az orvos kezéhez” történő rendelésnél fel kell tüntetni „az orvosi táska részére” vagy „pro me”, vagy „suo nomine” szavakat!

24 Gyógyszerrendelés-kiadás Hogy – javítás, adagtúllépés Bárminemű javítás: javított résznél kézjegye + azonosítható bélyegző. Ha nem: gyógyszert kiadni nem szabad!! Ha erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszernél egyszeri/napi adagtúllépés van: túllépést felkiáltójellel jelölnie az orvosnak + aláírás ÉS bélyegzőlenyomat. Ha nem: csak a megállapított legnagyobb adag adható ki

25 Gyógyszerrendelés: mennyit? „Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy az elegendő legyen a szakszerű gyógykezeléshez a legközelebbi orvosi vizsgálatig ” Általánosságban 1 vényen 1 havi adag rendelhető, de 2007 febr. 15-től azonos dátummal akár 3 vény (3X1 havi adag) is kiállítható, ha krónikus betegségről/állapotról van szó miszerint: a) a gyógyszer tartós – előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges és b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt – előre láthatóan – nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja Betegnyilvántartásban rögzíteni: mely időpontig (időtartamig) elegendő a gyógyszer a beteg számára

26 Gyógyszerrendelés: mennyit? Indokolt, kivételes esetben maximálisan 1 évi adag rendelhető: –különleges élethelyzet –tartósan kell alkalmazni a gyógyszert –és előzetes tapasztalat alapján megfelelő hatás várható 1 havi adagnál többet rendel egy vényen az orvos, akkor azt jeleznie kell! betegnaplóban indokolni az okát + vény hátuljára rávezetni mely időpontig/milyen időtartamra elegendő+orvosi napló szám Ha ezt nem vezeti rá a vényre: 1 vényre az adagolás szerinti 1 havi mennyiséget adhatja ki a gyógyszerész, illetve a legkisebb még elegendő eredeti csomagolást. Nem kell indoklás: ha az eredeti (30 napra elegendő gyógyszermennyiséghez legközelebb álló) csomagolás rendeli az orvos és az több, mint 1 havi terápiához elegendő Pl. 60 X adagolás: 1X1,5 KIADHATÓ (30 szemes nem lenne elég) 100 X adagolás: 1X1,5 NEM ADHATÓ KI, ha van 60X

27 Helyettesíthetőség seu rendelés vagy nemzetközi szabadnéven történő rendelés (bár itt a „helyettesíthetőség” elnevezés nem túl találó) vagy olyan gyári készítmény rendelés, ahol nincs letiltva a helyettesíthetőség és van helyettesítő készítmény: 2006 évi XCVIII tv. szerint: A gyógyszerész köteles tájékoztatni a kiváltó személyt, hogy a felírt gyógyszer helyettesíthető kedvezőbb térítési díjú készítménnyel és beteg egyetértése esetén köteles– a patika készletben lévő gyógyszerek közül elsősorban a beteg számára legolcsóbbal – helyettesíteni. A vényen fel kell tüntetni a kiszolgáltatott gyógyszert (név, hatáserősség, kiszerelés, mennyiség, esetleg megváltozott adagolását) > TB támogatás ez alapján lesz elszámolva! Legkevésbé eltérő kiszerelést kell kiadnia Az orvos a készítmény helyettesíthetőségének gyógyszerész felé történő letiltását a beteggel egyeztetni köteles! OGYI által közétett listán szerepelnek az egyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősített készítmények, OGYI honlapjáról ez elérhető: www.ogyi.hu, de a patikai programokban is benne vanwww.ogyi.hu Pl. diclofenac 1% gél (Flameril, Olfen,Voltaren, Diclofenac-Ratiopharm, Diclofenac- Pharmavit )

28 Előfeltétel: Csak ha azonosíthatók a beteg adatai és az orvos adatai (+aláírás), illetve a rendelés dátuma Ha a rendelt gyszer összmennyiségét az orvos nem a rendeletben megadott módon (latinul és római számmal) vagy nem egyértelműen tüntette fel: Gyári készítmények: legkisebb eredeti csomagolás FoNOs készítmény: 1 dosim-ot lehet kiadni, ami meg van határozva Egyedi magisztrális készítmény, ahol egyenként vannak az összetevők feltüntetve: ha a szám és a betű nem egyezik, akkor elvileg az írott mennyiség számít, bár ez jogszabályban nincs rögzítve! TECHNOLÓGIA ! Gyógyszerkiadás

29 Gyógyszerkiadás- hatáserősség változtatás A rendelt hatáserősség adandó ki, kivéve: ellátási érdek Fontos: adagolási rendet nem lehet változtatni! Jelezni a változtatásokat a vény alján! Példák: Ospamox (amoxicillin): 4  1 750 mg (összesen 3000 mg) helyett lehet 4  3 250mg, de nem lehet 3  1 1000mg Tehát jogszabály szerint elvileg nem lehet helyettesíteni a Betalocot, ill. a Betaloc ZOK-ot sem, holott ez általános gyakorlat volt 3 éve! (Betaloc ZOK 1X3 50 mg –Betaloc: 3X1 50 mg) Értelemszerűen változtatni kell az adagolást, s a beteget szóban is tájékoztatni kell!

30 Csomagolástól eltérő mennyiség rendelése – ha az nem bontható – a rendelt mennyiséghez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolást kell kiadni… Ha többfajta hatáserősség van forgalomban és az orvos nem jelzi melyiket rendeli: legkisebb hatáserősség adható ki. Ezt végrehajtani sokszor szakmailag veszélyes! Ellátási érdek: 2  50 helyett kiadható 1  100 szemes Ha kiszerelésbeli hiány van: A rendelt mennyiségtől legkevésbé eltérő kiszerelésű gyógyszert kell kiszolgáltatnia úgy, hogy gyógyszerszükséglet biztosítva legyen az adott terápiás időszakra Gyógyszerkiadás

31 Ha az orvos 30 napnál többre rendel és ezt nem vezeti rá a vényre: adagolás szerinti 1 havi mennyiség adható ki, illetve a legkisebb elegendő eredeti csomagolás. Nem kell jelezni a 30 napos mennyiségi túllépést, ha az orvos a gyógyszerből egy eredeti - a 30 napra elegendő gyógyszermennyiséghez legközelebb álló mennyiségű gyógyszert tartalmazó - csomagolást rendelt és az abban foglalt gyógyszermennyiség - az adagolás figyelembevételével - meghaladja a 30 napra elegendő mennyiséget.

32 Csak akkor és olyan mennyiségben adható ki, ha az egyszeri kiadásra alkalmas adagját (dosim) a FoNo meghatározta. Ettől eltérő kiadás nem gyógyászati célú felhasználásnak minősül (külön jogszabály a veszélyes és/vagy ellenőrzött anyagok forgalmazására) Gyógyszeranyag kiadása önmagában, vény nélkül:

33 Magisztrális gyógyszer kiadása vény nélkül (nincs rajta ilyenkor támogatás!!): Csak olyat, amelynek egy adagjában a + vagy ++ jelzésű gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adag 1/10 részét. Ilyen készítményből egyszeri alkalommal olyan mennyiség adható ki: melyben a keresztjelzésű anyag teljes mennyisége nem haladja meg annak napi legnagyobb adagját.

34 Gyógyszerkiadás 14 éven aluliaknak nem adható ki VÉNY nélkül: az egyébként OTC, de keresztjelzésű gyári készítmény/magisztrális gyógyszer Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek - amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja – vényköteles gyógyszer vény nélkül (teljes fogyasztói áron) kiadható 30 napra szóló mennyiségben. Kivéve: a)kábítószernek (K1 és K2) vagy b)pszichotróp anyagnak (P2) minősített gyógyszer c)FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában. d)oseltamivir és amantadin-t tartalmazó - készítmény, legfeljebb az alkalmazási előírása szerinti terápiás alkalmazáshoz elegendő mennyiségben

35 Gyógyszerkiadás külföldi vényre Külföldinek külföldi vényen írt receptköteles gyógyszer kiadása csak akkor ha megállapítható a: rendelő orvos adatai (név, rendelő cím vagy azonosító) gyógyszerrendelés dátuma orvos aláírása (esetleg pecsét) beteg adatai (név, születési idő, cím) rendelt gyógyszer azonossága, mennyisége, adagolása Csak 1 havi adag adható ki és teljes áron. Kábítószernek, pszichotróp anyag, FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségü gyógyszeranyag nem adható ki így!! Állatoknak humán szert: tulaj neve, címe, használati utasításban a 88/2004 FVM rendelet szerint. 3 évig kell őrizni ezen vényeket.

36 Bonthatóság Ha orvos injekciós, depot injekciós készítményből a gyári csomagolástól eltérő mennyiséget rendel, akkor azt kell kiadni. Vény nélküli (film)tabl., drg, kapszula, kúp, egyenként csomag por és granulátum esetén – a kiváltó személy kérésére az eredeti csomagolásnál kisebb mennyiséget is kiadható (ha a bontás a gyszer eltarthatóságát, min-i jellemzőit nem befolyásolja). eredeti csomagolás címkeszövegén lévő adatok átvezetése a kiadott gyógyszer külső csomagolására, kísérőiratok, betegtájékoztató fénymásolása, melléklése mindezt a kiszerelési naplóban kell dokumentálni…. a megbontásáért - a kiadott egységek darabszámától függetlenül – díj számítható fel.

37 Internetes rendelés, házhozszállítás csak OTC, közfinanszírozásban nem részesülő készítmények igényelhetők kiadás és házhoz szállítás során a gyógyszerek kiadására vonatkozó szakmai szabályokat meg kell tartani. Megfelelő vényen történő rendelés esetén sem szállíthatók házhoz A) a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2) minősített gyógyszerek, továbbá B) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi L. törvény mellékletében szereplő gyógyszeranyagok

38 Magisztrális gyógyszer készítése Gyári készítményt alkotórészként tartalmazó magisztrális gyógyszerkészítmény akkor készíthető el a gyógyszerész által: ha a gyógyszerész meggyőződött róla (OGYI módszertani levél alapján), hogy a törzskönyvezett készítmény: a) hatóanyaga nem szerezhető be, b) hatóanyaga az új, magisztrális gyógyszerformában a készítés és a várható felhasználás ideje alatt nem bomlik, c) segédanyagai nem befolyásolják kedvezőtlenül a magisztrális gyógyszer hatását és eltarthatóságát.

39 Magisztrális gyógyszer készítése - egyéb készítési díj számítható fel: Csak egyszer, egyféle címen, a kiadásra kerülő végső gyógyszerformánál számítható fel. egyedi előírat szerinti gyógyszerkészítés: a vonatkozó szakmai előírások szerint a felhasznált segédanyag(ok) mennyiségét jelezni a vényen (+ ezek ÁFÁs árát tételesen (pl. inkompatibilitás). a beteg által el nem vitt magisztrális gyógyszereket a gyógyszer felhasználhatósági idejéig, legfeljebb azonban a készítéstől számított 30 napig kell megőrizni.

40 Egyéb Ügyelet/készenléti szolgálat alatti termékkiadás ha az nem indokolt: + max. 300 Ft (mennyiségtől és a tételek számától függetlenül) Indokolt: –az orvos a cito, statim vagy periculum in mora jelzést feltüntette, –az ügyeleti (készenléti) szolgálat megkezdésének napján, illetve annak időtartama alatt állították ki a vényt


Letölteni ppt "Gyógyszerrendelés - kiadás 44/2004 ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról (47/2005 EüM, 38/2006, 39/2006,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések