Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A növényvédelmet szabályozó jogszabályok ismertetése Budapest, 2016. január 11. Tóth Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A növényvédelmet szabályozó jogszabályok ismertetése Budapest, 2016. január 11. Tóth Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 A növényvédelmet szabályozó jogszabályok ismertetése Budapest, 2016. január 11. Tóth Zsuzsanna

2 Változások a közigazgatásban és a növény- és talajvédelmi igazgatásban is Változások a közigazgatásban és a növény- és talajvédelmi igazgatásban is 2007. január 1-től MgSzH; 2007. január 1-től MgSzH; 2008. szep.1-től Éltv. hatályos; 2008. szep.1-től Éltv. hatályos; 2011. január 1-től Kormányhivatal; 2011. január 1-től Kormányhivatal; 2012. júliustól NÉBIH (Központ); 2012. júliustól NÉBIH (Központ); 2013. január 1-től Járási Hivatalok alakulása 2013. január 1-től Járási Hivatalok alakulása 2015. április 1-től újabb összevonás 2015. április 1-től újabb összevonás Jelenlegi név: Pest megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Jelenlegi név: Pest megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály Növény- és Talajvédelmi Osztály Címváltozás: (1135 Budapest, Lehel út 43-47.)

3 Növényvédelmi Szervezet Felépítése finanszírozási irányítás szakmai irányítás finanszírozási irányítás szakmai irányítás KIM FM KIM FM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) (Földművelésügyi Minisztérium) NÁK NÉBIH NÁK NÉBIH (Nemzeti Államigazgatási Központ) (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) (Nemzeti Államigazgatási Központ) (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) Kormányhivatalok Kormányhivatalok (Pest megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály) (Pest megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály) Helyi Önkormányzatok növényvédelmi feladatokat ellátó szervei

4 Járások 2013. január 1. Főváros: 23 járási hivatal Főváros: 23 járási hivatal Pest megye: 18 járási hivatal Pest megye: 18 járási hivatal

5

6 jogszabályok - hiearchia :  (2004. május 1. után) Európai Unió rendeletei  Magyar törvények (Alkotmány ezek közül egy, de a legfőbb, de ellentétes az EU rendelettel, irányelvvel nem lehet) – szabályozási körben, mindenkire kötelező  Törvényerejű rendelet (amennyiben még hatályos) – szabályozási körben, mindenkire kötelező  Kormányrendelet – szabályozási körben, mindenkire kötelező  Miniszterelnöki, miniszteri rendelet – szabályozási körben, mindenkire kötelező  Önkormányzati rendelet – csak illetékességi területen  Állami irányítás egyéb eszközei (pl. irányelv, utasítás, tájékoztató)

7 Fontosabb jogszabályok :  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény  az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet ( 187/2006. Korm. r. helyett)  a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet  az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)‏

8 Fontosabb jogszabályok  a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet  a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer- maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V.12.) FVM rendelet  a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról  a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról  a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról (EK műtrágya szabályok beépítésével)‏

9 Fontosabb jogszabályok  Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. FVM rendelet  a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. FVM rendelet  a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet  a gyümölcs és zöldség ellenőrzésről 82/2004 (V.11.) FVM rendelet  az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM– ESZCSM–GKM együttes rendelet  a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

10 Fontosabb jogszabályok 2008. évi XLVI. Élt. 2008. évi XLVI. Élt. - Keret („saláta”) törvény; - Földhasználó köteles a parlagfű ellen védekezni… - Hatóság feladatait, jogosultságait - Jogkövetkezményekre vonatkozó általános rendelkezések, intézkedések - Bírságok mértéke (növényvédelmi, élelmiszerlánc- felügyeleti bírság stb.)

11 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) A termelő, illetve a földhasználó köteles… (1) A termelő, illetve a földhasználó köteles… c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. (4) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (4) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

12 Fontosabb jogszabályok : 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet - 2. §. parlagfű, aranka; selyemkóró, keserű csucsor, raktári kártevők stb. ellen kötelező védekezni, - 2. §. parlagfű, aranka; selyemkóró, keserű csucsor, raktári kártevők stb. ellen kötelező védekezni, - 15. § méhkímélő technológia, - 15. § méhkímélő technológia, - 16. §. képesítési előírások - 16. §. képesítési előírások - 23. §. növényvédő szerek kis és nagyker. forgalmazása - 23. §. növényvédő szerek kis és nagyker. forgalmazása - 30. §. permetezési (gazdálkodási) napló, - 30. §. permetezési (gazdálkodási) napló, ÚJABB MÓDOSÍTÁS 2016.01.01. hatállyal ÚJABB MÓDOSÍTÁS 2016.01.01. hatállyal

13 Fontosabb jogszabályok : 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22.§ (5) A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon belül a 9. mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. (6) Az (5) bekezdésben foglalt szerződés időtartama nem lehet rövidebb egy vegetációs időszaknál, amely az elővetemény betakarításától a főnövény betakarításáig tart. Közterületen végzett növényvédelmi kezelés esetén a szerződés időtartama rövidebb lehet egy vegetációs időszaknál. (7) A növényvédelmi szolgáltatás igénybevételével érintett területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.

14 Fontosabb jogszabályok : A növényvédelmi munkavégzésre irányuló szerződésekről szóló bejelentés adattartalma (9. számú melléklet) A növényvédelmi munkavégzésre irányuló szerződésekről szóló bejelentés adattartalma (9. számú melléklet) 1. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző neve és növényorvosi kamarai regisztrációs száma. 1. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző neve és növényorvosi kamarai regisztrációs száma. 2. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzővel szerződést kötő adatai: 2. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzővel szerződést kötő adatai: 2.1. természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, adóazonosító jel, 2.1. természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, adóazonosító jel, 2.2. jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégnév, székhely, adószám, 2.2. jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégnév, székhely, adószám, 3. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatai: település, hrsz. és blokkazonosító, a terület nagysága, 3. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatai: település, hrsz. és blokkazonosító, a terület nagysága, 4. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák felsorolása, 4. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák felsorolása, 5. a szerződés kötésének és – amennyiben a felek arról megállapodtak – megszűnésének ideje. 5. a szerződés kötésének és – amennyiben a felek arról megállapodtak – megszűnésének ideje.

15 Fontosabb jogszabályok : 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22.§ (11) Növényvédő szer felhasználása során elkövetett jogszabálysértés esetén, amennyiben a NÉBIH a kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan kockázatot állapít meg az ember, az állat egészségére vagy a környezetre vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő intézkedésekkel, a megyei kormányhivatal elrendeli a) a kifogásolható növényi kultúra megsemmisítését, b) álló kultúra esetén az az évi termés megsemmisítését.

16 Fontosabb jogszabályok : 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 6. § (5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.

17 Növényvédő szerek forg. feltételei: Növényvédő szer forgalmazásának, tárolásának, felhasználásának személyi feltételei: Növényvédő szer forgalmazásának, tárolásának, felhasználásának személyi feltételei: Növényvédő szereket jogszabály szerint Növényvédő szereket jogszabály szerint I., II., III. forgalmi kat. soroljuk I., II., III. forgalmi kat. soroljuk Képesítéshez kötött - kivéve a III. forg. kat. vásárlása és saját célra történő felhasználása. Képesítéshez kötött - kivéve a III. forg. kat. vásárlása és saját célra történő felhasználása. - I. forg. kat. növ. szerek- I. forg. kat. engedély; - I. forg. kat. növ. szerek- I. forg. kat. engedély; - II.-III. forg. kat. növ. szerek- min. II. kat. engedély - II.-III. forg. kat. növ. szerek- min. II. kat. engedély

18 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem Kat.Tevékenység Technikus, középfokú 320 órás képzés Ált. agrármérnök, 80 órás tanfolyam Képesítés nélkül I.forgalmazás munkavégző: IGEN vásárlás szolgáltatás saját felhasználás munkavégző: IGEN II.forgalmazás vásárlás szolgáltatás saját felhasználás III.forgalmazás vásárlás szolgáltatás munkavégző: IGEN saját felhasználás

19 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem  a vény kiállításával a szakirányítónak felelőssége keletkezik, amely kiterjed a vásárlást követő valamennyi növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtől  a felelősség kiterjed: vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatásra vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatásra, a hulladék kezelésére, a címkeszövegben megfogalmazott előírások betartására, valamint az összefüggő egyéb tevékenységekre  A növényvédelmi-növényorvosi vény tartalma (R. 6.sz. melléklet):  1. A növényvédelmi-növényorvosi vény száma / 2. A növényvédő mérnök, növényorvos neve, címe, engedélyszáma / 3. A mezőgazdasági termelő neve, címe / 4. Növényvédő szer neve, mennyisége / 5. Előírt felhasználás, technológia / 6. A vény kiállításának kelte / 7. Növényvédő mérnök, növényorvos aláírása, bélyegzője / 8. A forgalmazó neve, aláírása, bélyegzője, keltezés  - "A növényvédelmi-növényorvosi vény érvényességi ideje: a kiállítástól számított 30 nap. „  - "A növényvédelmi-növényorvosi vényt öt évig kell megőrizni! „

20

21 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem  a forgalmazó köteles a vényre rávezetni az átvevő nevét  a növényvédelmi vényt 3 példányban kell kiállítani, melyből az eredeti példányt a megrendelő, a másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt a kiállító köteles megőrizni  szigorú számadású bizonylat, 5 évig őrzendő  kamara adja ki tagjai részére  egyszeri vásárlásra jogosít  külön szolgáltatói szerződés szükséges  csak az arra jogosult vásárolhatja meg a növényvédő szert  csak vásárlás, kivéve ha a szakirányító alkalmazottja vásárol, ekkor akár felhasználás is

22 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem  Általános kereskedelmi szabályok (43/2010. FVM rendelet)  26. § (1) tilos növényvédő szereket élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben árusítani, tárolni és szállítani  (3) a növényvédő szereket - a készkiszerelésű, III. forg. kat. szobanövényvédő szerek kivételével - nem lehet automatából, önkiszolgáló rendszerben, piaci, vásári kirakodóhelyen, csomagküldő szolgálaton keresztül, házaló kereskedelemben, mozgóárudában árusítani  Nyilvántartási kötelezettség a kereskedelemben 1.  a kereskedőnek a nagykereskedelmi forgalmazásról legalább heti, kiskereskedelmi forgalmazásáról havi összesítésű nyilvántartás kell Forgalmazó:..................................................................................................... Oldalszám:................. Cím:....................................................................................................................................................... Időszak:................................................................................................................................................. Sorszám Sorszám Növényvédő szer megnevezése Növényvédő szer megnevezése Értékesített mennyiség (kg, t) Értékesített mennyiség (kg, t) Raktári készlet (kg, t) Raktári készlet (kg, t)

23 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem  Általános kereskedelmi szabályok (43/2010. FVM rendelet) Az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról szóló nyilvántartás tartalma Az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról szóló nyilvántartás tartalma Forgalmazó: Forgalmazó: Oldalszám: Oldalszám: Cím: Cím: Növényvédő szer neve: Növényvédő szer neve: Kiinduló mennyiség: Kiinduló mennyiség: A beszerzés dátuma: A beszerzés dátuma: Számla/azonosító szám: Számla/azonosító szám: Sorszá m Sorszá m Vásárló neve Vásárlási engedély száma Növényvédő szer megnevezése Forgalmi kategória Értékesített mennyiség

24 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem  a kereskedőnek az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról folyamatos  a növényvédő szer raktár forgalmáról a raktárosnak naprakész nyilvántartást kell vezetnie  a nyilvántartásokat vagy az annak megfelelő adattartalmú elektronikus adatbázist 5 évig kell megőrizni, és azokat az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságnak be kell mutatni  Jogeset: engedély nélküli forgalmazás, képesítéssel rendelkező nem volt az üzletben, vény ügy, nincs nyilvántartás

25 Növényvédő szerek forg. feltételei: - 43/2010. FVM rendelet szerinti nyilvántartásokat vezetni (általános, napi nyilv.); FIGYELEM (ugyanaz a szer lehet II. v. III. kategóriás!!!!) - Raktározás (külön helyiség esetén): feliratozás; biztonsági zár; szellőztetés; szilárd aljzatburkolat, talajvíz, esőtől védve Árusítás szabályai: - kizárólag eredeti csomagolásban forg.; - kötelező további védőcsomagolást biztosítani; - tájékoztatni a vevőt igény szerint

26 Növényvédő szerek forg. feltételei: - Biztonsági adatlap!!! (2000. évi XXV. Tv. kémiai biztonságról szóló) - 2.§ (2) bekezdés (h) pontja alapján nem terjed ki növényvédő szerekre DE!!! DE!!! - (3) bek. alapján „veszélyesnek minősül azaz anyag, illetve az a készítmény, amely az osztályozás során az alábbi veszélyességi csoportok bármelyikébe besorolható”:Pl: mérgező, irritáló stb. - (4) Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében jogszabály elrendelheti e törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazását a (3) bekezdés a)-i) pontjában felsoroltakra - 89/2004. FVM rendelet több ilyen utalást tesz!

27 Növényvédő szerek felhasználása: Képesítéshez kötött; Képesítéshez kötött; Szolgáltatásnak minősül: „más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás”. Szolgáltatásnak minősül: „más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás”. Nem minősül növényvédő szerrel végzett szolgáltatásnak: munkavállalóként, tagként a saját vállalkozás, vagy közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység. Nem minősül növényvédő szerrel végzett szolgáltatásnak: munkavállalóként, tagként a saját vállalkozás, vagy közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység.

28 Növényvédő szerek felhasználása: Szolgáltatás II. forg. kat engedéllyel: szakmérnök felügyeletével I. II. III. forg. kat. szerekkel (I. is, technikus és 320 órás és 80 órás végzettséggel) Szolgáltatás II. forg. kat engedéllyel: szakmérnök felügyeletével I. II. III. forg. kat. szerekkel (I. is, technikus és 320 órás és 80 órás végzettséggel) Termelés – forgalmazás (piac, bolt, átvevőhely) – (nyilvántartás) permetezési napló vezetése (43/2010. FVM rendelet 2. sz. melléklete) Termelés – forgalmazás (piac, bolt, átvevőhely) – (nyilvántartás) permetezési napló vezetése (43/2010. FVM rendelet 2. sz. melléklete) 30. § (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről a 2. melléklet szerint vezetett vagy tartalmában annak megfelelő permetezési napló, vagy a külön jogszabály szerint a támogatási időszak alatt kötelezően vezetendő Gazdálkodási Napló nyilvántartást folyamatosan kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni. 30. § (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről a 2. melléklet szerint vezetett vagy tartalmában annak megfelelő permetezési napló, vagy a külön jogszabály szerint a támogatási időszak alatt kötelezően vezetendő Gazdálkodási Napló nyilvántartást folyamatosan kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás kitöltése az adott növényvédő szeres kezelés vonatkozásában a munkavégzést megelőzően, illetve azzal egyidejűleg kötelező. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás kitöltése az adott növényvédő szeres kezelés vonatkozásában a munkavégzést megelőzően, illetve azzal egyidejűleg kötelező. (3) A 29. § (6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásként a Gazdálkodási Napló csak a felhasználásért felelős személy aláírásával, pecsétjével és dátummal ellátva érvényes. (3) A 29. § (6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásként a Gazdálkodási Napló csak a felhasználásért felelős személy aláírásával, pecsétjével és dátummal ellátva érvényes.

29 Növényvédő szerek felhasználása: A permetezési naplót a növényvédelmi hatóság kérésére köteles bemutatni! A permetezési naplót a növényvédelmi hatóság kérésére köteles bemutatni! Permetezési naplónak tartalmaznia kell: Permetezési naplónak tartalmaznia kell: Termelő nevét, címét, kezelés területe, kezelt kultúra, kezelés időpontja, szer neve stb. Permetezésnél – kiírni jól látható helyen „Vigyázat! Növényvédő szerrel kezelt terület!” Élelmezés egészségügyi várakozási idő betartása! Permetezésnél – kiírni jól látható helyen „Vigyázat! Növényvédő szerrel kezelt terület!” Élelmezés egészségügyi várakozási idő betartása! (543/2011 EU rendelet, 82/2004 FVM rendelet (543/2011 EU rendelet, 82/2004 FVM rendelet Zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzés)

30 Növényvédő szerek felhasználási ideje: A gyártástól számított év hónap pontossággal megállapított idő, melyen belül a növényvédő szer rendeltetésszerű használatra alkalmas és megfelel az engedélyokiratban leirt minőségi követelményeknek A gyártástól számított év hónap pontossággal megállapított idő, melyen belül a növényvédő szer rendeltetésszerű használatra alkalmas és megfelel az engedélyokiratban leirt minőségi követelményeknek Általában 2 v. 3 év Általában 2 v. 3 év Lejárt szereket: - bevizsgálás Lejárt szereket: - bevizsgálás - Selejtezés (min. évente 1 alkalommal) Max. 1 évig lehet tárolni elkülönítetten a sérült, lejárt szereket. Elszállítás megsemmisítő üzembe, v. felhasználás saját felelősségre.

31 Kiselejtezett növényvédő szerek: Veszélyes hulladéknak minősül: Veszélyes hulladéknak minősül: - Sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett és lejárt növ. szerek; - Felhasználásra alkalmatlan növ. szerek; - Azonosíthatatlanul összekeveredett növ. szerek; - Nem engedélyezett növ. szerek (visszavont); - Kiürült növényvédő szeres göngyöleg

32 Kiselejtezett növényvédő szerek: Lehetőleg ne keletkezzen veszélyes hulladék; Lehetőleg ne keletkezzen veszélyes hulladék; Veszélyes hulladék tárolása max. a keletkezéstől számítva 1 évig, Veszélyes hulladék tárolása max. a keletkezéstől számítva 1 évig, elkülönítve, elkülönítve, felirattal ellátva lehet tárolni! felirattal ellátva lehet tárolni! Elszállítás megsemmisítő üzembe („SZ” kísérőjegy) 98/2001 Korm. rend. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tev. végzésének feltételeiről Elszállítás megsemmisítő üzembe („SZ” kísérőjegy) 98/2001 Korm. rend. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tev. végzésének feltételeiről Nyilvántartás naprakész vezetése (10 évig megőrizni) Nyilvántartás naprakész vezetése (10 évig megőrizni)

33 Növényvédő szer göngyölegek: 103/2003 FVM rendelet szabályozza: 103/2003 FVM rendelet szabályozza: - Szennyezett csomagolóeszköz hulladék: „a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező kiürült csomagolóeszköz, ill. olyan termék, amely növényvédő szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használják.” - Tisztított csomagolóeszköz hulladék: megtisztított, szemmel láthatóan anyagmaradékot nem tartalmazó csomagolóeszköz

34 Növényvédő szer göngyölegek: Lakossági felhasználásra kerülő 1 l-nél ill. 1 kg-nál nem nagyobb mennyiségű növ. szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelendő; Lakossági felhasználásra kerülő 1 l-nél ill. 1 kg-nál nem nagyobb mennyiségű növ. szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelendő; a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerinti III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladékok települési hulladékként kezelhetők, ha szelektív gyűjtésükről és kezelésükről jogszabály nem rendelkezik. a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerinti III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladékok települési hulladékként kezelhetők, ha szelektív gyűjtésükről és kezelésükről jogszabály nem rendelkezik.

35 Növényvédő szer göngyölegek: Háromszor kell kiöblíteni; Háromszor kell kiöblíteni; Növ. szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható. Növ. szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható. Max. 1 évig lehet tárolni; Max. 1 évig lehet tárolni; Begyűjtő: CSEBER Kht. (Csomagolóeszköz Begyűjtő: CSEBER Kht. (Csomagolóeszköz begyűjtési rendszer) Budapesten telephely: (Bagi Kft., Agro- Multisector Kft.) „NK” kísérőjegy Nyilvántartás vezetése, elismervény adása 5 évig megőrizni!

36 Visszavont szerek: Kb. 300 növényvédő szert vontak vissza az elmúlt években 2004. november 01-től Kb. 300 növényvédő szert vontak vissza az elmúlt években 2004. november 01-től - A gyártó nem akarja tovább gyártani - A visszavont szerek hatóanyaga az EU-ban nem engedélyezett - ESSENTIAL USE („nélkülözhetetlen használat”) - Türelmi idő: forgalmazás, felhasználás - Átcímkézés (határidők, módosítások feltűntetése) - Gyártó, engedélyes feladata a változásról értesíteni a forgalmazót - 640 (240 htaóa.) körül van jelenleg a növényvédő szerként engedélyezett termékek száma Mo-n

37 http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakterul etek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok

38

39 Jogkövetkezmények:  helyszíni bírság 500-10.000 Ft – tetten ért elkövető  szabálysértési feljelentés – 60.000 Ft-ig növényvédelmi szabálysértés  büntető feljelentés – pl. visszaélés méreggel  növényvédelmi bírság 15.000-150.000.000 Ft  kereskedelemben működési engedély, telepengedély visszavonása  kártérítés  kiadott engedélyek felfüggesztése, korlátozása, visszavonása  növény, növényi termék zárolása  növényvédő szer forgalmazás korlátozása, tiltása

40 4. Károsítók elleni védekezés: Károsítók elleni védekezési kötelezettség: a károsítók továbbterjedésének megakadályozására vonatkozik. 43/2010. FVM rendelet írja elő a földhasználó számára a károsítók elleni védekezési kötelezettséget! Károsítók elleni védekezési kötelezettség: a károsítók továbbterjedésének megakadályozására vonatkozik. 43/2010. FVM rendelet írja elő a földhasználó számára a károsítók elleni védekezési kötelezettséget! A földhasználó v. termelő köteles a zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, terjedését megakadályozni, a károsító által okozta fertőzést v. annak gyanúját bejelenteni a Kormányhivatal-NTI- nek. A földhasználó v. termelő köteles a zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, terjedését megakadályozni, a károsító által okozta fertőzést v. annak gyanúját bejelenteni a Kormányhivatal-NTI- nek. Pl: parlagfű, aranka, selyemkóró, (keserű csucsor, raktári kártevők) Védekezési kötelezettség betartatása belterületen – jegyző - bírságolás illetékes NTI Külterületen – illetékes NTI

41 Parlagfű mentesítési hatósági eljárás Eljárás menete Jogi háttér: Éltv. 17. § (4) „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”  Az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) hivatalból helyszíni ellenőrzéseket végez a veszélyeztetett területeken, illetve bejelentésre más területeken.  Jegyzőkönyvet megküldi a növényvédelmi hatóságnak (PIR)  Határozatok: növényvédelmi bírság, közérdekű védekezés elrendelése, közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával felmerült költség megfizetése

42

43

44 50.§ (7) Közérdekű védekezés elrendelése kultúrnövény esetén 50.§ (7) Közérdekű védekezés elrendelése kultúrnövény esetén A földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 59. § (3) A növényvédelmi bírság 15.000-5.000.000 Ft. 59. § (3) A növényvédelmi bírság 15.000-5.000.000 Ft. 60. § (1) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki… 60. § (1) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki… c) a 17. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét, továbbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja; c) a 17. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét, továbbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja; (2) A bírság ismételten is kiszabható. (2) A bírság ismételten is kiszabható. 64. § (3) Növényvédelmi bírság adók módjára behajtható. 64. § (3) Növényvédelmi bírság adók módjára behajtható. 2008. évi XLVI. törvény

45 Központi Parlagfű szerver PMKH NTI MVH Földhivatalok FÖMI Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek Hatósági ügyintézés Közérdekű védekezést elrendelő határozatok Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek Parlagfű veszélyességi térkép Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek Parlagfű veszélyességi térkép Parlagfű veszélyességi térkép nyilvános közzététele FÖMI honlap

46 194/2008 (VII.31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 1. belterületen: 50 m2-ig 15 000 Ft 50-200 m2 20 000 - 50 000 Ft 200-1000 m2 50 000 - 100 000 Ft 1000 m2 - 1 ha- ig 100 000 - 750 000 Ft 1 ha- tól 750 000 – 5 000 000 Ft 2. külterületen: 1 ha- ig 15 000 - 50 000 Ft 1-5 ha 50 000 - 150 000 Ft 5-10 ha 150 000 - 225 000 Ft 10-30 ha 225 000 - 100 0000 Ft 30-50 ha 1 000 000-2 000 000 Ft 50-100 ha 2 000 000 - 3 750 000 Ft 100 ha-tól 3 750 000 - 5 000 000 Ft

47 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A növényvédelmet szabályozó jogszabályok ismertetése Budapest, 2016. január 11. Tóth Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések