Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tevékenysége 1996-2003 Dr. Szekeres Péter A DRET titkára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tevékenysége 1996-2003 Dr. Szekeres Péter A DRET titkára."— Előadás másolata:

1 A Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tevékenysége 1996-2003 Dr. Szekeres Péter A DRET titkára

2 Az egészségügy az az ágazat, ahol a régió, mint közigazgatási egység szerves egészet képez. Különösen igaz ez az orvostudományi egyetemi centrummal rendelkező statisztikai-tervezési régiókra. A szerves egység alapja az un. progresszív betegellátás. A régiók az egészségügyi szolgáltatások tekintetében többé-kevésbé „önellátóakká”váltak. Ugyanakkor a rendszerváltáskor megszűnt a korábbi ágazati szervezési-tervezési hierarchia: az önkormányzati törvényben definiált ellátási felelősség – egészségügy fejlesztésének helyi „rangsorolása” 1992 – HBCS finanszírozás bevezetése: - fékezte az „árrobbanást”, de szakmai kompetenciaszintek definiálása nélkül fokozta a versenyhelyzetet, részben a progresszivitás ellen hatott - a rendszerbe „rejtett” ösztönzők - döntő a „teljesítmény- kényszer” - következmények – adósság-állomány növekedése - szolgáltatások igénybevételében indokolatlanul nagy területi aránytalanságok !

3 Alternatívák a finanszírozásban: -fund-holding modellkísérlet – alapellátás érdekeltségét megteremteni -Szolgáltatás vásárlás üzleti alapú „managed care” rendszerének implementációja -fejkvóta alapú, az OEP reprezentálta országos kockázat-közösséget regionális szintre levivő regionális finanszírozás vizsgálata: A Népjóléti Minisztérium és a SOROS Alapítvány támogatta Egészségügyi Mintarégió program Mintarégió Program Tanács: Orosz Éva programvezető Dr. Balkányi László, Bánfalvi István, Dr. Boján Ferenc, Dr. Bordás István, Csaba Iván, Dr. Falus Ferenc, Ferenci József, Könczei György, Dr. Weltner János Helyi program bizottság: Baranya: Dr. Kurucsai Csaba, Dr. Fekete Mátyás, Horváth Zoltán, Pálné Dr. Kovács Ilona Somogy: Dr. Gimesi Mihály, Feigli Ferenc Tolna: Dr. Deák György, Dr. Szügyi Gyula POTE rektorhelyettese Dr. Horváth László

4 A Mintarégió program fő célkitűzései: A decentralizáció, a regionális szintű finanszírozás feltételrendszerének vizsgálata Regionális egészségügyi információs rendszer kidolgozása Regionális egészségterv kidolgozása Regionális egészségügyi stratégiák módszertani megalapozása Az egészségügyi intézmény-tanusítás rendszerének kiépítése A regionális egészségügyi tanács (RET) megalakulásának elősegítése, a regionális érdekegyeztetés tapasztalatainak elemzése 1996 októberében megalakult a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (DRET) az érdekelt felek (először legszűkebb körének) bevonásával egyesületi formában. Az alapító tagok a POTE, a megyei önkormányzatok, a 3 megye ÁNTSZ-ei, az OEP akkor még működő megyei Területi Egészségügyi Bizottságai voltak. Az alapszabály szerint az egyesület elnökségét éves rotációban a POTE és a 3 megyei önkormányzat elnökei töltik be. A DRET munkaszervezeteiként 13 (tematikus) munkabizottságot hoztak létre. A DRET működésének beindításához a SOROS Alapítvány jelentős anyagi forrással is hozzájárult.

5 A DRET feladatai: elemzi, közgazdasági elemzésekkel összekötve a régió egészségügyi ellátás iránti szükségleteit és a rendelkezésre álló ellátó hálózat működését összefogja és támogatja az egyes specifikus –egészséggel kapcsolatos- célokért tevékenykedő kormányzati és civil szervezetek munkáját állást foglal, véleményez, javaslatokat tesz a régió sajátosságainak megfelelő prioritásokra, fejlesztési irányokra vonatkozóan, elemzi az egészségügyi oktatás és szakképzés régióbeli helyzetét és javaslatot dolgoz ki a fejlesztésre, elősegíti a szolgáltatások egységesítését, a régión belül közös ellátási standardok kialakítását és érvényesülését, megállapodások kötését kezdeményezheti az érintett önkormányzatok, illetve intézmények között a régió egészségügyi struktúrája átalakításának konkrét teendőire vonatkozóan felkérés alapján közvetít a régió kórházai, egészségügyi intézményei és szolgálatai és azok tulajdonosai között a szakmai feladatok ellátása és finanszírozása feletti megegyezés érdekében koordinációt vállal a régió egészségügyi intézményeinek és szolgálatainak központi fejlesztési forrásokra irányuló pályázataiban.”

6 1997 május „Tanulmányok a regionális egészségügyi forráselosztásról” című tanulmánykötet -szükségletekből kiinduló, normatív megközelítések szerint a központi régió lakosságának ellátása „túlfinanszírozott” az ország többi része, de különösen a kelet-magyarországi régiók rovására. -A dél-dunántúli régió normatív regionális forráselosztás esetében kb. a „pénzénél maradna” azaz a regionális kassza nem jelentene ugyan több pénzt a régió számára, de érdekeltséget teremtene a hatékonyság növelésére, a szolgáltatási struktúra optimalizálására. 1996-ban széles körű elemző munka - a régió lakosságának egészségi állapotáról és a befolyásoló fontosabb tényezőkről. (a régió gazdasági helyzete, a népesség iskolázottsági viszonyai, a háztartások jövedelem szerinti megoszlása és fogyasztása.) A munka kiterjedt a foglalkozási ártalmak, munkahelyi balesetek, mentális betegségek elterjedtségére, az alternatív ellátás lehetőségeire, a civil szervezetek tevékenységére, az egészségmegőrzés és a helyi egészségügyi politika jellemzőire is. E tanulmányokat tartalmazza az 1998-ban megjelent Pannon Almanach első kötete. 1997-98-ban a DRET tagsága 5 új szervezettel bővült: a 3 megyei kórház, a pécsi Honvédkórház valamint a GYÓGYINFOK lett a DRET tagja.

7 1997 - Népjóléti Minisztérium világbanki kölcsönnel támogatott „Regionális Modernizációs Pályázat” felhívása: a 7 régióban pályázati konzorciumok - egy-egy nagy formátumú regionális egészségügyi modernizációs program A dél-dunántúli régióban a DRET már „kész” szervezetként állt a szervezési munkák élére. A rendelkezésre álló fél év alatt kb. 80 fő szakértő bevonásával készültek el a pályázat anyagai: »Regionális helyzetelemzés »Regionális egészségterv »A regionális egészségfejlesztési stratégia »5 szolgáltatás-fejlesztési operatív program 3 prioritás A kórházi ellátás helyettesítése Optimális beteg-utak kialakítása Minőség és hatékonyság a kórházi ellátásban

8 Regionális helyzetelemzés -három megyére kiterjedő térinformatikai megjelenítésű mortalitási adatbázis - A mentőellátás és a kórházak ellátási területének elemzése

9 Regionális Stratégiai Terv és Struktúraátalakítási Koncepció Integrált Egészség Erőforrás Menedzsment !

10 1998PHARE Regionális Kísérleti Program Alap - DRET regionális konzorciuma sikeres pályázatot nyert: Nagyatádon, Szigetváron, Hévizen és Gunarason gyógyfürdő fejlesztés ill. Regionális Gyógyturizmus Stratégiai-és Marketing Terv készült. 1999Pannon Almanach második kötete: „Környezet-egészségügy, környezeti állapot a Dél-Dunántúlon” 1999-ben egy pályázati konzorcium tagjaként a DRET részt vett a Dél-Dunántúli Régió Egészség- és Egészségügy-fejlesztési Operatív Programjának elkészítésében.

11 1999-2000-ben a DRET közgyűlésein ismételten felmerült a szervezet további bővítése; a régióban minden, egészségügyi intézményt működtető önkormányzat bevonása (korábbi pályázatok, megyei OEP-egyeztető fórumok tapasztalatai, a regionális konszenzus-teremtés eredetileg is kitűzött célja) Végül a szervezet 2001 tavaszi közgyűlése fogadta el azokat az alapszabály módosításokat, melyekkel a DRET több irányba is nyitott: egyrészt céljai közé sorolta az egészségfejlesztést, prevenciót, az életminőség javítását új, specializált munkaszervezeteket, un. Fórumokat hozott létre a kábítószerügy és az egészségfejlesztés területén (teret nyitva ilyen irányú kormányzati szándékoknak) célul tűzte ki valamennyi, egészségügyi intézményt fenntartó önkormányzat tagként történő bevonását a két Fórum munkacsoportjaiba megkezdődött (akár pártoló tagként) a területen érintett civil szervezetek bevonása. 2001-ben a szervezet tagja lett Pécs és Dombóvár városok önkormányzata.

12 2001-ben a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács megbízásából a DRET koordinálta az Egészségügyi Minisztérium által kért, a Nemzeti Fejlesztési Terv egészségügyi fejezetébe felhasználandó tanulmányok ill. fejlesztési programok elkészítését.

13 2001 - Baranya megye akadálymentesítési felmérése a Kerek Világ Alapítvány szervezésében - a DRET támogatásával

14 2001 – Az ISM és a DRET támogatásával elkészült „ A középiskolás fiatalok kábítószerhez való viszonya a Dél-Dunántúlon” című tanulmány a FACT Intézet közreműködésével. 2002-ben formálisan is megalakult a Dél-Dunántúli Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Dél-Dunántúli Regionális Egészségfejlesztési Fórum számos kormányzati és civil szervezet bevonásával a DRET új munkaszervezeteiként. 2002 májusában, helyi kezdeményezésre a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójával együttműködve „Közérzet” címmel új egészségügyi magazinműsor indítását szerveztük meg. 2002 májusában az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett regionális fejlesztési pályázaton 4 millió Ft támogatással elkészült a régió kistérségeinek, megyéinek jellemző egészségügyi adatait tartalmazó térinformatikai web-honlap a Gyógyinfok szerverén. A nyilvános adatok nagy segítséget jelenthetnek a régió önkormányzatai, egészségügyi civil szervezetei számára a Népegészségügyi Program helyi prioritásainak meghatározásához.

15 A Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) és a Regionális Egészségfejlesztési Fórum (DREF) létrehozása DREKEF-be jelentkezett szervezetek Siklósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Siklós Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány, Zsibrik Drogprevenciós Munkacsoport Egyesület, Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány Drogambulancia, Pécs INDIT Közalapítvány Bezerédj Alapítvány Leo Amici Alapítvány Mérföldkő Egyesület TÁMASZ Alapítvány Komló Völgységi Önkormányzatok Egyesülete KÓPÉ Egyesület Karitatív RÉV Szolgálat Éltes Mátyás Iskolai Központ Rádió Pécs Helikon Rádió Keszthely

16 A DREF-be jelentkezett szervezetek: Megújulás Családterápiás Alapítvány Baranya m. Vöröskereszt Pécsi Nagycsaládosok Egyesülete Egészségvirág Egyesület Pécs Pannonia Pszichiátriai Egyesület Taurt Mentálhigiénés Oktató és Szolgáltató Bt. Settlementért Meszesi Szociális Alapítvány Család és Közösség Alapítvány Pécsvárad Városi Mentálhigiénés Műhely Szekszárd Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Egészségvédő Egyesület Dombóvár Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Vezetősége Szekszárd Tolna Megyei Vesebeteg Alapítvány Szekszárd ÖKO Munkacsoport Alapítvány Paks Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fórum Dombóvár Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Magyarkeszi Köldökzsinór Alapítvány Paks Rendelőintézet

17 Egészségügyi szerkezetátalakítás fő irányai: -Regionális egészségpolitika, tervezés, egyeztetés ösztönzése - Az (elismert) igények és kapacitások hatékonyabb megfeleltetése - Magasabb minőségi követelmények – a bonyolultabb, nagyobb eszközigényű ellátások koncentrálása a betegek érdekében - Megvan-e a megfelelő orvosi „rutin” fenntartásához szükséges esetszám ? - A források bővítése és koncentrációja (GDP-ből részesedés, fenntartási költségek) - Külső, nem állami források bevonásának (ellenőrzött) lehetősége – „kórháztörvény” - A területi különbségek kiegyenlítése / aktív – krónikus ágyak arányának változtatása - Együtt a népegészségügyi programmal – egészségfejlesztés, megelőzés, szűrés - Egészségügyi és szociális ellátás jobb, hatékonyabb koordinációja !

18 Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács A szükséges paradigmaváltás Intézmény centrikus gondolkodás Közösség centrikus LokálisRegionális Informális kapcsolatok Formális együttműködés Hagyományos vezetés Integratív menedzselés Egyéni munka Team munka Vélemény Adat Munkatársak, mint munkaerő mint kreatív erőforrás Betegségek felderítése, gyógyítása Megelőzés

19 Kutatás Protokoll fejlesztés A betegség gazdasági elemzése Az optimális beteg- utak tervezése ellátók kompetenciái- nak fejlesztése Összhang teremtés a gazdasági ösztönzőkkel Az ellátás koordinációja minden szinten A beteg-adatok gyűjtése és integrálása Az ellátás és az eredmény monitorozása A kezelési standardok finomítása Minőségi betegség menedzsment folyamat

20 Felkészülve az „Az egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs program”-jára, a DRET aktívan részt kíván venni a regionális fejlesztéspolitikával összekötött reorganizáció típusú modernizációnak az előkészítésében. Ezt egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével kívánja elősegíteni. A tanulmány a régió egészségügyi ellátásának egészét ill. határterületeit vizsgálja. Ehhez a legfontosabb: a kormányzati és minisztériumi elképzeléseknek megfelelő regionális „RENDEZŐ ELVEK” konszenzusos kidolgozása és elfogadása - A rendező elvek szakmai mélységű megvitatása, értelmezése is szükséges -Ezt követően végezhető az ellátásonkénti / intézményenkénti hatás-elemzés -Szükség lehet a rendező elvek felülvizsgálatára sz.e. módosítására -Fontos eleme a tanulmánynak a szabályozási környezet (finanszírozás, jogszabályok, ellátási feladatok, felügyeleti-ellenőrzési rendszer stb.) elemzése, ahol megfelelő módosításokkal olyan változtatások érhetők el, melyek az ellátások színvonalát, hatékonyságát, gazdaságosságát vagy szakmai hátterét erősítik.

21 A rendező elvek birtokában ellátási szintek / szakmák / földrajzi elhelyezkedés szerint dolgozhatók ki a javasolt változtatások, melyekhez a megfelelő hatás-tanulmányok kapcsolódnak. A stratégiai jellegű megközelítést követően vázolni kell azokat a döntő fontosságú területeket, ahol operatív programok készítése javasolt.

22 Az érintett felek (és a betegek) számára előnyös szakmai együttműködés olyan „bizalmi tőke”, amely további lehetséges együttműködési területek keresésére ösztönözhet. Ez lehet:  „profiltisztítás”  közös beszerzés  nagy értékű eszközök, műszerek osztott használata ?  humán erőforrás fejlesztés  „good practice” átvétele, benchmarking  együttes fellépés (lobbyzás)megyei, regionális, országos szinten

23 „Bottom-up” szerveződésként a DRET közhasznú egyesület sikeresen fogja egybe a régió egészségfejlesztésében, egészségügyében érdekelt kormányzati és civil szerve- zeteit, építi tovább strukturáját. Működési gyakorlatában igyekszik megfelelni az Európai Uniós regionális politika elveinek: a szubszidiaritásnak azzal, hogy a problémák, prioritások megfogalmazását igyekszik helyi vagy kistérségi szintre levinni a decentralizáció elvének azzal, hogy munkaszervezeteiben a regionális és a helyi szervezetek között egyrészt munkamegosztásra, másrészt konszenzus teremtésre törekszik a partnerség tekintetében azzal, hogy mind ágazati, mind pedig régiós viszonylatban az egészség-egészségügy széles körű értelmezéséből indul ki (azaz az egészségügy csak 20 %-ban felelős a lakosság egészségi állapotáért !); igyekszik más szektorok felé is partnerként megjelenni (ld. Gyógyturizmus projekt !) A programozás elvének azzal, hogy részt vett a régió egészségügyi stratégiai-, operatív és konkrét programjainak kidolgozásában és megvalósításában. A koncentráció elvének azzal, hogy projektjeinek nagyobb részét több partner bevonásával valósította meg. Az addicionalitás elvének pedig egyrészt azzal, hogy a megpályázott külső forrásokhoz megfelelő önrészt tudott biztosítani, másrészt más, a régióban működő szervezetek projektjeihez biztosított (a fő finanszírozó, pl. ISM, OM mellé) kiegészítő támogatást.

24 Köszönöm figyelmüket !


Letölteni ppt "A Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tevékenysége 1996-2003 Dr. Szekeres Péter A DRET titkára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések