Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közmeghallgatás (lakossági fórum) 2016. január 25. Újkígyós Város Önkormányzata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás (lakossági fórum) 2016. január 25. Újkígyós Város Önkormányzata."— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás (lakossági fórum) 2016. január 25. Újkígyós Város Önkormányzata

2 Költségvetési adatok 2015. december 31-ig (még pontosításra szorul) Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) Kiadási főösszeg 1.228.407.0001.782.002.000~ 1.212.906.329 Bevételi főösszeg 1.228.407.0001.782.002.000~ 1.448.793.018 2015. december 31-i állapot szerint Pénzkészlet 228.751.815 Ft - ebből feladattal terhelt 219.734.000 Ft Forgatási célú részesedés 3.326.290 Ft

3 Költségvetési adatok (Ft-ban) Megnevezés2015.2016. Kapott normatíva hozzájárulás (alap) Évközbeni kieg. + jöv. pótló Önkorm. kieg. támogatás Összesen 401.303.739 Ft405.930.620 Ft Közfoglalkoztatás116.114.282 FtNem ismert

4 Helyi vállalkozók részesedése önkormányzati vásárlásokból Minden intézmény2015. Dologi kiadások (100%)351.149.987 Ft Ebből újkígyósi beszállítók (19,5%)68.606.695 Ft Beruházások újkígyósi alvállalkozói87.723.000 Ft Újkígyósi vállalkozásoknak kifizetett összeg 156.329.695 Ft Ebből konyha élelmiszer2015. Élelmiszer beszerzés (100%)54.685.925 Ft Ebből újkígyósi beszállítók (31%)17.197.114 Ft

5 Önkormányzati adóbevételek 2015-ben Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója 17.583.730 Ft 16.554.734 Ft Iparűzési adó54.845.682 Ft 52.195.916 Ft Gépjármű adó32.270.775 Ft 31.505.488 Ft Ebből 40% saját 12.602.196 Ft 60% MÁK 18.903.292 Ft Pótlék 1.317.203 Ft 1.231.488 Ft 106.017.390 Ft 101.487.626 Ft Egyenleg: - 4.529.764 Ft Adóbefizetés: 2013-ban104.303.578 Ft 2014-ben 99.492.066 Ft 2015-ben 101.487.626 Ft

6 Helyi adó kintlévőség 2013. 2014.2015. Msz. k. adója 6.910.004 Ft 7.611.806 Ft8.505.852 Ft Váll. k. adója 297.135 Ft 211.635 Ft 135.085 Ft Iparűzési adó 15.486.413 Ft 6.816.147 Ft5.136.437 Ft Gépjármű adó 22.016.157 Ft 24.165.256 Ft22.388.988 Ft Egyéb (pl. pótlék) 17.697.016 Ft 14.100.442 Ft10.819.332 Ft Összesen62.388.725 Ft 52.905.286 Ft46.985.694 Ft

7 Helyi adó  Lakosság: magánszemélyek kommunális adója kedvezményekkel  ingatlanonként 12.000 Ft / év  kedvezményes: 7.500 Ft / év – VÁLTOZATLAN, KÉRNI KELL, DE NEM MUSZÁJ IGÉNYBE VENNI!  70 év felett, illetve legalább 60 %-ban rokkant, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 120 %-át (88.578 Ft), egyedülállók esetén a 130 %-át (95.960 Ft)  aki családjában legalább három gyermeket nevel (önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozatos felsőfokú tanuló)  aki családjában állandó jelleggel fogyatékost gondoz (korhatár nélkül)  várható növekmény: 7 M Ft  Vállalkozások: helyi iparűzési adó  adóalap 2 %-a (kezdő vállalkozásoknak kedvezmény foglalkoztatás alapján)  várható növekmény: 30 M Ft  Idegenforgalmi adó: 300 Ft / fő / vendégéjszaka

8 Helyi adó emelésének szükségessége Állam részéről elvárt adóbevétel Biztonságos, megszokott, magas szintű feladatellátás (intézményi finanszírozás elégtelensége), költségvetési stabilitás Évtizedek eredményeinek fenntartása, folytatása Jövőbe mutató projektek, akár önerő biztosítása mellett is (pl. ipari park, uszoda, utak felújítása) Munkahelyek létrehozását segítő, illetve megtartó projektek támogatása Tisztességes, megtartó erejű foglalkoztatás – közel 120 állandó munkavállaló (jelenleg általában kötelező bérminimum, 2015-ben cafetéria egy részének elvétele) Nem kötelező, de fontosnak tartott feladatok ellátása (pl. bentlakásos idősek otthona, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása)

9 Vagyon alakulása Tájékoztató adatok (nettó ezer Ft-ban) MérlegsorMegnevezés2014. december 31.2015. december 31.Változás I.Immateriális javak 4035-5 II.Tárgyi eszközök 2.227.3032.866.155638.852 III.Befektetett pü-i eszközök 5.982 0 A.Befektetett eszközök összesen 2.233.3252.872.172638.847

10 Megnyert pályázatok (még nem megvalósult) PályázatÖsszes költségÖnerő Zöldségtermesztő szociális földprogram 2.150.000 Ft0 Ft Szociális agrárgazdálkodási program 700.000 Ft0 Ft Őshonos gyümölcsös kialakítása 7.004.000 Ft0 Ft Adósságkonszolidációt helyettesítő támogatás 169.030.260 Ft0 Ft Összesen178.884.260 Ft0 Ft

11 Megvalósult pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Hungarikum1.364.260 Ft0 Ft Őshonos tanulmányút2.134.197 Ft0 Ft Ivóvízminőség-javító Projekt 431.227.561 Ft (nettó) 1.153.200 Ft Energetikai felújítás251.255.180 Ft0 Ft Térfigyelő kamerarendszer8.751.239 Ft0 Ft Iskola és Városháza épületén napelem 35.571.430 Ft0 Ft Cz. Kiss Rendezvényház I.64.380.566 Ft6.897.918 Ft 1848/49-es emlékmű6.177.920 Ft3.177.920 Ft Összesen800.862.353 Ft11.229.038 Ft

12 Beadott pályázatok Pályázat Összes költség Önerő Zöldségfeldolgozó üzem - HU-RO (tartaléklista) 424.080.000 Ft21.204.000 Ft Egészséges életmódra nevelő programok a város számára (tartaléklista) 9.999.600 Ft0 Ft Egészséges életmódra nevelő programok az óvodai dolgozók és az óvodások szülei részére (tartaléklista) 5.360.889 Ft0 Ft Hungarikum2.999.600 Ft0 Ft Zárda felújítása149.157.393 Ft7.457.870 Ft Összesen591.597.482 Ft28.661.870 Ft

13 Elutasított pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Családbarát pályázat800.000 Ft0 Ft Drogprevenciós pályázat2.615.000 Ft261.500 Ft Napközi konyha/napenergia 35.747.540 Ft7.149.508 Ft Ezüstág felújítása8.729.876 Ft436.494 Ft Konyhafejlesztés56.485.386 Ft2.824.270 Ft Sportcsarnok LED világítás22.096.095 Ft3.314.414 Ft Bűnmegelőzési pályázat2.904.500 Ft0 Ft Összesen129.378.397 Ft13.986.186 Ft

14 Civil szervezetek pályázatai aminek elkészítésében az Önkormányzat közreműködött PályázatÖsszes költségÖnerő Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány (működési) 2.444.452 Ft244.452 Ft Ipolyi Arnold Népfőiskola (működési)1.222.223 Ft122.223 Ft Sportcsarnok öltöző felújítása (FISE - TAO) 4.783.976 Ft1.465.978 Ft Futballpályán lelátó fedése (Újkígyós FC – TAO) 7.127.170 Ft2.440.515 Ft Turisztikai Egyesület (működési)564.119 Ft56.415 Ft Szabadidő SC (működési)610.465 Ft61.028 Ft Ipolyi Arnold Népfőiskola (szakmai)888.895 Ft88.895 Ft Turisztikai Egyesület952.782 Ft95.282 Ft Összesen 18.594.082 Ft4.574.788 Ft

15 Egyéb jelentősebb önkormányzati beruházások 2015-ben Ezüstágba orvosi eszközök vásárlása997.800 Ft Kátyúzás1.238.250 Ft Járdaépítés1.492.585 Ft Városháza tetőcsere3.704.342 Ft Szolgálati autó vásárlása (KIA) - lízing4.329.600 Ft Művelődési ház terasz térburkolat500.000 Ft Könyvtár, művelődési ház belső festése800.000 Ft Általános iskola aulában bevilágító kialakítása, faszerkezetek mázolása 350.000 Ft Volt óvoda épületben irodák kialakítása, Vízmű Kft. irodakialakítás, volt iroda szolgálati lakássá alakítása 500.000 Ft Arany János utca hársfasor300.000 Ft Elektromos kapu a Vízmű telep és az óvoda közé200.000 Ft Összesen 14.412.577 Ft

16 Lakosságszám alakulása Lakosságszám 2015. január 1-jén 5315 fő 2015. évben született33 fő 2015. évben bekövetkezett haláleset94 fő 2015. évben Újkígyósra költözött114 fő 2015. évben Újkígyósról elköltözött96 fő 2016. január 1-jén5272 fő (-43 fő)

17 Oktatás-nevelésben részesülők száma Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 2014. október 1.355 fő 2015. október 1.343 fő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodás korú gyermekek 2014. október 1.133 fő 2015. október 1.134 fő Bölcsődés korú gyermekek 2014. október 1.24 fő 2015. október 1.24 fő

18 2016 FELADATAI BM pályázat (169 M Ft) megvalósítása 2018-ig Terület- és Településfejlesztési OP pályázatok DAREH hulladékgazdálkodási rendszer indulása Turisztikai Stratégia megalkotása Sportkoncepció elfogadása újra Inert hulladéklerakó megoldása újra HÉSZ felülvizsgálata (2017) Újkígyósi Vízmű Kft. átalakítása

19 EGYÉB TÉMAKÖRÖK Ivóvíz szolgáltatás 50.000 Ft-ot meghaladó helyi adótartozások listája (lakossági fórum felvetése alapján) Hulladékgazdálkodás (zöldhulladék, salak) Uszoda „Nők 40+” ( 60 év felett, 55 év felett 37 év munkaviszonnyal)

20 Újkígyósi vállalkozások 2014-ben 2015-ben Kft 6261 Bt 3030 Egyéni váll. + őstermelők387 385 Egyéb 1617 Összesen 495 493

21 Legtöbb helyi adót befizetők 2015. (IPA+GJA) 2014. év2015. év 1.Fekete BélaSpeedlog Bt. 2.Susán-Trans Kft. Bek-Holz Kft. 3. Speedlog Bt.Susán-Trans Kft. 4. Bek-Holz Kft. Furnér-Pack Kft. 5. Furnér-Pack Kft.Ergofém Kft. 6. Harangozó LászlóFekete Béla 7. Ergofém Kft.Harangozó László 8. OTP Bank Nyrt.OTP Bank Nyrt. 9. Csonka és Fia Kft.Proventus Agro Kft. 10. Körös Projekt Kft.Timotex Kft.

22 Legnagyobb foglalkoztatók 2015. (Szent Erzsébet Szeretetotthon) (33 fő) (Önkormányzat) (116 fő) 1. Bek-Holz Kft. 43 fő 2. Furnér-Pack Kft. 39 fő 3. Benkó Hús Kft 28 fő 4. Ergofém Kft. 22 fő 5. Speedlog Bt. 19 fő 5. Timotex Kft. 19 fő 5. Susán-Trans Kft. 19 fő 8. Hoch-Ker Kft. 13 fő 8. Harangozó László 13 fő 10. Körös Projekt Kft. (Kígyós Fruit Kft,Spárga Plusz Kft. 8+1 fő) 11 fő

23 A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az önkormányzati munkatársaknak, a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik bármilyen formában segítségünkre voltak!

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET! www.ujkigyos.hu szebelledi@ujkigyos.hu polgarmester@ujkigyos.hu


Letölteni ppt "Közmeghallgatás (lakossági fórum) 2016. január 25. Újkígyós Város Önkormányzata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések