Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LAMAPROM Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben Razvoj trga dela na slovensko-madžarskem obmejnem območju Labour Market Promotion.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LAMAPROM Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben Razvoj trga dela na slovensko-madžarskem obmejnem območju Labour Market Promotion."— Előadás másolata:

1 LAMAPROM Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben Razvoj trga dela na slovensko-madžarskem obmejnem območju Labour Market Promotion

2 LAMAPROM projekt ismertetése 1. Támogató alap: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 30. Döntés: 2011. 03. 02.-03. Szerződéskötés: 2011. 09. 06.

3 LAMAPROM projekt ismertetése 2. Vezető partner P1: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - ZMVA Projekt partnerek: P2: Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit. Kft. - ZMTÜ P3:Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - NPT P4:Regionalna Razvojna Agencija Mura d.o.o – RRA MURA P5:Regionalni sklad dela za Pomurje - RSDP Projekt időtartam: 2011. 07.01. – 2014. 06. 30. Projekt területe: Zala megye, Vas megye, Pomurje régió

4 LAMAPROM projekt ismertetése 3. Bruttó költségvetés: 517 419,28 € 85 % ERFA Vezető partner P1: 111 558,20 € P2: ZMTÜ 57 159,40 € P3: NPT129 962,20 € P4: RRA MURA 127 682,46 € P5: RSDP 91 057,02 €

5 LAMAPROM projekt céljai Általános cél: Olyan munkaügyi szolgáltatások, képzési programok nyújtása a célcsoportok részére, továbbá hatékony együttműködési rendszer kiépítése, amelyek hozzájárulnak a határ-menti régió élet- és munkakörülményeinek javításához, és a régió versenyképességének növekedéséhez.

6 LAMAPROM projekt speciális céljai Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkaerőpiacra történő beilleszkedésének elősegítése, képzésekkel, érintett résztvevők interaktív bevonásával Munkaadói oldal aktivitásának fokozása a a foglalkoztatási problémák ésszerű enyhítésére Munkaadói oldal képzése, felkészítése hatékony foglalkoztatási tevékenység megvalósítására Foglalkoztatással kapcsolatos ismeretanyag rendezett bemutatása modern infokommunikációs eszközökkel A térség népességmegtartó erejének növelése az együttműködési hálózatok kialakításával Elsősorban a munkakeresők új generációjának szemlélet formálása a környezeti és humán erőforrások tartamos fenntartható használatával kapcsolatban

7 LAMAPROM projekt célcsoportjai Pályaválasztás előtt álló fiatalok, fiatal innovátorok Térségben élő munkanélküliek, munkakeresők, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre: fiatalok, nők kisgyermekesek, fogyatékkal élők, kisebbségek Térségben tevékenykedő mikro-, kis-, és közép vállalkozások Közép és felsőfokú végzettséggel rendelkezőket a szülőhelyükön megtartani kívánó, hazatérésüket támogató önkormányzatok, közintézmények, oktatási intézmények, vállalkozások, egyéb szervezetek

8 LAMAPROM projekt tevékenységei 1. Projekt koordináció és irányítás - ZMVA 1.1 Előrehaladási, és zárójelentések készítése Partnertalálkozó, projekt meeting szervezése Kapcsolattartás az irányító hatósággal, projekt partnerekkel, projekt adminisztráció 1.2 Projektmenedzser szervezetek bevonása 1.3 Tolmácsolás, fordítás szlovén és magyar nyelv használata 1.4 Eszközök beszerzése

9 2. Virtuális foglalkoztatási kompetencia központ” felállítása - NTP 2.1 A partnerek által felállított szempontrendszer alapján adatbázis építése a program területen, amely részletesen feltárja és elemzi a célterület munkaadóinak, potenciális munkavállalóinak, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokat végző szervezeteknek helyzetét. 2.2 Az adatbázis elemzésére tanulmány készül. 2.3 Munkearőpiaci szolgáltatásokat végző szervezetek részvételével szolgáltatói hálózat kialakítása valósul meg a tanulmányhoz kapcsolódó információk és az adatbázis alapján. 2.4 Internetes portál létrehozása, amely megjeleníti a határ menti munkaerő piaci együttműködést és, bemutatja a LAMAPROM projektet, a foglalkoztatás módjait jogi kereteit és szabályait magyar oldalon. A portál magyar, szlovén és angol nyelven lesz elérhető az érdeklődők számára 2.5 Munkaügyi dokumentáció elkészítése. A munkaerőpiac jogi kereteinek és szabályainak magyar és szlovén oldali összegyűjtése.

10 3. Munkanélküliek, munkakeresők helyzetének feltárása, megoldások keresése a problémák megoldására - RSDP 3.1 A munkaerőpiac munkavállalói oldalának felméréséhez, interjúzásához alkalmazott módszertan kidolgozása. A kidolgozott módszertan, felmérés és interjúk segítségével legalább 200 fő részvételével felmérjük a cél-régiók helyzetét 3.2 Az adatbázis elemzése az eredmények véglegesítése. Az elemzés célja, hogy feltárja a legjellemzőbb problémákat és akadályokat, valamint előkészíti a viták és problémák megoldását. 3.3 2012 júniusban egy konferencia kerül megrendezésre Muraszombaton a Muravidéki Regionális Munkaalap szervezésében. A konferencia legalább 20 szakértő részvételével valósul meg, a foglalkoztatás, HR, veszélyeztetett csoportok munkaerő piaci integrációja, munkaadók, stb. szakterületek magyar, szlovén, más országok képviselőinek részvételével. A konferencia célja, hogy értékeljék az eredményeket, és kidolgozzanak olyan megoldásokat, melyek segítik az álláskeresőket. 3.4 A szakértői konferencia következtetéseinek elemzése és megfogalmazása, a lefolytatott felmérés és a projekt korábbi eredményei alapján. Az irányelvek megfogalmazása egy „Útmutató”- ban a munkaerő piaci szervezetek, intézmények és az érintettek magán szereplők számára, a munka keresők integrálásához a munkaerő piacon

11 4. A munkaerő kereslet - kínálat alakulásának trendjei, a szükségletek hosszú távú tervezése, “Munkaadók és munkavállalók felkészítése”- ZMVA 4.1 Tudatos életpálya tervezés – képzés, tréning Képzések a széles közönség számára (elsősorban diákok és a fiatal munkanélküliek részére) a megfelelő szakma választásáról, ismereteik és képességeik fejlesztéséről 4.2 Tanulmány készítés a munkaerőpiac fejlesztésére. Jövőbeli foglalkoztatási trendek, hiányszakmák, szakképzés, átképzés potenciáljainak feltérképezése, bemutatása. 4.3 Tapasztalatcsere, foglalkoztatási best prectice, modellek bemutatása, népszerűsítése. Munkaadók számára kétoldali tanulmányút Szlovén és Magyar oldalra 4.4 Felkészítő, ismeretszerző program és tananyag kidolgozása a munkaadóknak a “megfelelő/jó munkahelyek” kialakításának ösztönzésére. XXI. század munkaadói címmel. 4.5 HR kerekasztal – cégek HR munkatársainak klub jellegű foglalkozások a tapasztalataik összegzésére 4.6 Foglalkoztatási témájú konferencia szervezáse 4.7 Módszertani tanácsadó füzet összeállítása a kisvállalkozások vezetői számára

12 5. Két pilot projekt kialakítása a foglalkoztatás és a munkakeresés megkönnyítésére - ZMTÜ 5.1 A Pomurje régióban kialakított szlovén ösztöndíj program adaptálási kereteinek elemzése Vas és Zala megyében. 5.2 Ösztöndíj rendszerek felmérése a pályakezdő munkavállalók szempontjából magyar és szlovén gyakorlat összehasonlítása és kitekintés az EU gyakorlatra. 5.3 Kapcsolatfelvétel a pomurjei ösztöndíj modell adaptálásában érdekelt közintézményekkel, szervezetekkel érintett fiatalokkal. Középiskolák, főiskolák, egyetemek, szakképző intézmények, kamarák, önkormányzatok, megyei városi, települési, önkormányzati intézmények döntéshozói körének megszólítása, tájékoztatása az ösztöndíjrendszer adaptálásáról. 5.4 Találkozók a pomurjei ösztöndíj modell szereplőivel. Tárgyalások a magyar oldali érintettekkel a modell alkalmazhatóságáról. 5.5 Az ösztöndíj rendszer elindításának jogi, megállapodási feltételrendszer kialakítása. 5.6 Bébisitter közvetítés és csere rendszerének kidolgozása. 5.7 Egy szeminárium kerül megszervezésre, amelyen a bébiszitterek elsajátíthatják az alapvető készségeket, hogy képesek legyenek biztonságosan felügyelni a gyerekeket, és magunk is képesek legyenek ügyfeleket szerezni. 5.8 Legalább 10 bébiszittert tartalmazó hálózati adatbázis kerül felállításra, amely tartalmazza egyrészt a bébiszittereket, másrészt a szolgáltatást igénybe vevőket is a projekt honlapon.

13 6. Fiatal tehetségek hálózatának kialakítása és bevonása a régió fejlesztési folyamataiba – RRA Mura 6.1 Fiatal tehetségeket a régió érdekében mozgósító fejlesztő modell kidolgozása 6.2 MMPK adatbázis készítése a határrégióban élő tehetséges, tervekkel rendelkező fiatalokról 6.3 Szemináriumok szervezése releváns fejlesztési témákban, projektgenerálás, projekt menedzselés, érintettek bevonása, meggyőzéses 6.4 Fejlesztési projekt előkészítése

14 7. Kommunikáció, disszemináció - ZMVA 7.1 Promóciós anyagok készítése - toll, notesz, mappa, ajándéktárgy, 5 roll up, táska stb 500 db ok - 7.2 Projekt ismertető szórólap – 1000 pld. leporelló 7.3 Módszertani füzet a foglalkoztatásról a munkaadóknak 500 példányban 7.4 „Útmutató” kézikönyv - a veszélyeztetett csoportok munkaerő piaci integrációját elősegítő folyamatokhoz 7.5 Módszertani füzet a bábisitterek számára 500 példányban 7.6 Projekt image kialakítása – logo, slogan, 7.7 Nyitó rendezvény – 1 sajtó konferencia, 7.8 Záró rendezvény – 1 sajtó konferencia 7.9. Média reklám (TV, radió, sajtó, internet) – 12 alkalommal 7.10 Információs hírlevél 300 példány

15 LAMAPROM projekt legfontosabb indikátorai Projekt szakmai rendezvények események (25): nyitó-, zárórendezvény, szakmai konferencia, foglalkoztatási konferencia, értekezletek (meetingek) Adatbázisok létrehozása projekt célcsoportok köréből (7): munkaadói, munkavállalói, bébi sitter, fiatalok, szakértők Tanulmányok, elemzések, szakmai anyagok (13): jogi dokumentum gyűjtemények, best prectice analízis, modell kidolgozás, projektterv, átfogó, elemző, módszertani, fejlesztési tanulmány, tananyag, szakmai anyagok gyűjteménye Tudástranszfer események (26): szemináriumok, tréningek, képzések pályakezdők és munkaadók számára, tanulmányutak, HR kerekasztal foglalkozások Kommunikáció, promóció, PR (11 336): projekt image, webportál, webaloldal, elektronikus és nyomtatott hírlevél, reklám tárgyak (toll, jegyzet, mappa, reklámtáska, post it, roll up), szórólap, módszertani kiadványok, információs levelek, média hírek.

16 Köszönöm a figyelmüket! Szőkéné Hajduk Andrea projekt koordinátor Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Zalaegerszeg Köztársaság u. 17. Tel.: 92/316-033 30/2042724 Fax.: 92/316-062 Mail.: infozmva@zmva.hu Web.: www.zmva.huinfozmva@zmva.huwww.zmva.hu


Letölteni ppt "LAMAPROM Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben Razvoj trga dela na slovensko-madžarskem obmejnem območju Labour Market Promotion."

Hasonló előadás


Google Hirdetések