Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatási gyakorlóhelyek nyilvántartása 2014. november 27. Laczky Gabriella.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatási gyakorlóhelyek nyilvántartása 2014. november 27. Laczky Gabriella."— Előadás másolata:

1 A felsőoktatási gyakorlóhelyek nyilvántartása 2014. november 27. Laczky Gabriella

2 A szakmai gyakorlat célja A szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben - az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, - munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, - anyag, eszköz, technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok elmélyítése, -értékelő, önértékelő magatartás elsajátítása a feladatmegoldásokban munkafolyamatokban, személyi kapcsolatokban és együttműködésben, - az innovációs készség fejlesztése.

3 A felsőoktatási szakmai gyakorlat jogszabályi háttere  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény - Hallgatói munkavégzés szabályai  230/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 14-18. § – Minden felsőoktatási szakképzési szakon egy félév egybefüggő szakmai gyakorlat (teljesidejű/részidejű képzés)  2011. CLV. szakképzési hozzájárulásról szóló törvény - 289/2005. (XII.22.) Kormány rendelet 1. és 2. melléklet - 289/2005. (XII.22.) Kormány rendelet 1. és 2. melléklet Jogszabályi keret  Szakindítás csak a szakmai kamara támogató véleményével engedélyezhető  Együttműködési megállapodás (főiskola-gyakorlóhely)  Hallgatói munkaszerződés (gyakorlóhely – hallgató)  A felsőoktatási szakképzésben csak olyan szakmai gyakorlóhellyel köthető együttműködési megállapodás, amelyet az országos gazdasági kamara felsőoktatási gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett

4 Együttműködési megállapodás A felsőoktatási intézmény és a gyakorlóhely között jön létre A felsőoktatási intézmény és a gyakorlóhely között jön létre Köthető 6 hét alatt, kötelező megkötni 6 hétnél hosszabb gyakorlatra Köthető 6 hét alatt, kötelező megkötni 6 hétnél hosszabb gyakorlatra Változás bejelentési kötelezettség 60 napon belül Változás bejelentési kötelezettség 60 napon belül Oktatási Hivatal nyilvántartásában Oktatási Hivatal nyilvántartásában A megállapodás tartalma: alapadatok, helyszínt és időtartamot, hallgatók számát képesítésenként, a résztvevők kötelezettségeit, a megszűnés eseteit (pl. nyilvántartásból törlés) A megállapodás tartalma: alapadatok, helyszínt és időtartamot, hallgatók számát képesítésenként, a résztvevők kötelezettségeit, a megszűnés eseteit (pl. nyilvántartásból törlés)

5 Hallgatói munkaszerződés A gyakorlóhely és a hallgató között jön létre A gyakorlóhely és a hallgató között jön létre Munkaviszonynak minősül, munkatörvénykönyv, vagy annál kedvezőbb feltételek érvényesülnek (próbaidő nem köthető ki) Munkaviszonynak minősül, munkatörvénykönyv, vagy annál kedvezőbb feltételek érvényesülnek (próbaidő nem köthető ki) Tartalmi elemei: felsőokt. Intézmény adatait, munkakör, képzési idő, megillető díjazás, egyéb juttatások és kedvezmények, a hallgató kötelezettségei Tartalmi elemei: felsőokt. Intézmény adatait, munkakör, képzési idő, megillető díjazás, egyéb juttatások és kedvezmények, a hallgató kötelezettségei

6 A felsőoktatási szakképzés ismérvei Gyakorlatorientált képzési formában közép- és alsóvezetők képzése Gyakorlatorientált képzési formában közép- és alsóvezetők képzése Felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése Felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése munka világába történő kilépés munka világába történő kilépés Több irányú kimenet biztosítása kreditértékként beszámítandó Több irányú kimenet biztosítása kreditértékként beszámítandó tanulmány tanulmány felsőoktatási tanulmányokból felsőoktatási tanulmányokból átlépés átlépés A felsőoktatás és a gazdaság együttműködésében megvalósuló rövid ciklusú képzés A felsőoktatás és a gazdaság együttműködésében megvalósuló rövid ciklusú képzés Nem biztosít felsőfokú végzettségi szintet Nem biztosít felsőfokú végzettségi szintet

7 A felsőfokú szakképzés jelentkezési és felvételi adatok 2001-2011

8 A felsőoktatási szakképzés kamarai vonatkozásai a szakmai gyakorlat csak a kamara által e céllal minősített és nyilvántartásba vett szervezetnél folytatható a szakmai gyakorlat csak a kamara által e céllal minősített és nyilvántartásba vett szervezetnél folytatható a felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzésben olyan szakmai gyakorlóhellyel köthet megállapodást, amelyet az országos gazdasági kamara felsőoktatási szakképzési gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett. a felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzésben olyan szakmai gyakorlóhellyel köthet megállapodást, amelyet az országos gazdasági kamara felsőoktatási szakképzési gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett. A szakmai elmélet és gyakorlat követelményeit Képzési és Kimeneti Követelmények határozzák meg, melyhez szándéknyilatkozat, kamarai támogató vélemény kapcsolódik. A szakmai elmélet és gyakorlat követelményeit Képzési és Kimeneti Követelmények határozzák meg, melyhez szándéknyilatkozat, kamarai támogató vélemény kapcsolódik. Nyilvántartásba vétel felsőoktatási szakképzési jegyzék Nyilvántartásba vétel felsőoktatási szakképzési jegyzék (Oktatási Hivatal) (Oktatási Hivatal) gyakorlóhelyi jogosultság gyakorlóhelyi jogosultság (MKIK, Oktatási Hivatal) (MKIK, Oktatási Hivatal)

9 A felsőoktatási szakképzés gyakorlati képzésére vonatkozó követelmények A felsőoktatási intézmény olyan szakmai gyakorlóhellyel köthet megállapodást, amelyet az országos gazdasági kamara és az Oktatási Hivatal felsőoktatási szakképzési gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett. A felsőoktatási intézmény olyan szakmai gyakorlóhellyel köthet megállapodást, amelyet az országos gazdasági kamara és az Oktatási Hivatal felsőoktatási szakképzési gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett. Szakmai gyakorlóhely a képző intézménnyel együttműködési megállapodást, a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. Szakmai gyakorlóhely a képző intézménnyel együttműködési megállapodást, a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. Minimum 14 hét gyakorlati képzés heti 5 napos, 40 órás munkarendben. Minimum 14 hét gyakorlati képzés heti 5 napos, 40 órás munkarendben. 6 hétnél magasabb gyakorlati időre díjazás jár (legalább a minimálbér 15 %-a) 6 hétnél magasabb gyakorlati időre díjazás jár (legalább a minimálbér 15 %-a) Képzési program: gyakorlati képzés tanterveként határozza meg moduláris bontásban az értékelési módszereket, tárgyi és egyéb infrastrukturális feltételeket, Képzési program: gyakorlati képzés tanterveként határozza meg moduláris bontásban az értékelési módszereket, tárgyi és egyéb infrastrukturális feltételeket,

10

11 Az vizsgálat felépítése a gyakorlóhely viszonylatában Telephely Telephely Telephely Telephely Telephely Telephely (gyakorlóhely) (gyakorlóhely) (gyakorlóhely ) (gyakorlóhely) (gyakorlóhely) (gyakorlóhely ) szak szak szak szak szak szak Képző szervezet

12 Az ellenőrzés tartalmai elemei Jogosultság vizsgálata Jogosultság vizsgálata Feladatprofilnak való megfelelés: adott munkakör biztosítása Feladatprofilnak való megfelelés: adott munkakör biztosítása Személyi feltételek: adott munkakörben főállású, megfelelő végzettségű és gyakorlatú személy rendelkezésre állása Személyi feltételek: adott munkakörben főállású, megfelelő végzettségű és gyakorlatú személy rendelkezésre állása Képzés és kimeneti feltételeknek való megfelelés Képzés és kimeneti feltételeknek való megfelelés Gyakorlat formai és tartalmi megfelelése: időtartam, időbeosztás, tárgyi, infrastrukturális feltételek Gyakorlat formai és tartalmi megfelelése: időtartam, időbeosztás, tárgyi, infrastrukturális feltételek Adminisztrációs feltételek: együttműködési megállapodás, hallgatói munkaszerződés, gyakorlati tanterv Adminisztrációs feltételek: együttműködési megállapodás, hallgatói munkaszerződés, gyakorlati tanterv Nyilvántartásba vétel feltételrendszerét a Felsőoktatási Nyilvántartásba vétel feltételrendszerét a Felsőoktatási Tervezési Testület véleményezi

13 Az ellenőrzés tartalmai elemei II. 1.Szervezeti adatok 2.Gyakorlóhely adatok 3.Működési dokumentumok: szakhatósági, működési engedély, együttműködési megáll., hallgatói szerződés, felelősségbiztosítás, 4.Képzési dokumentumok: képzési és kimeneti követelmény, szakképzési program, gyakorlati képzési program, foglalkozási napló, tűz- és munkavédelmi dokumentumok 5.Hallgatói juttatások köre: pénzbeli juttatás, egyéb hozzájárulás, kedvezmény 6.Gyakorlati oktatók értékelése: végzettség, szakmai gyakorlat, pedagógiai kvalitás 7.Képzőhely infrastrukturális feltételei: szakmai profil megfeleltsége, tárgyi feltételrendszer 8.Hallgatói adatok: létszámkapacitás, szakképesítések jegyzéke, képző intézmény nyilvántartása 9.Gyakorlat értékelése: értékelési rendszer vizsgálata 10. Értékelés: ellenőrzés eredménye

14 A felsőoktatási intézmény feladatai a gyakorlat szervezésével kapcsolatban Rendszeres kapcsolattartás a gyakorlóhelyekkel, rendszeres tájékoztatás Rendszeres kapcsolattartás a gyakorlóhelyekkel, rendszeres tájékoztatás Kamarai tanúsítvány a felsőoktatási szakképzési szakmai gyakorlóhelyi alkalmasságról Kamarai tanúsítvány a felsőoktatási szakképzési szakmai gyakorlóhelyi alkalmasságról Új együttműködési megállapodások elkészítése, megkötése Új együttműködési megállapodások elkészítése, megkötése A gyakorlatot megelőzően Hallgatói munkaszerződések megkötése A gyakorlatot megelőzően Hallgatói munkaszerződések megkötése Kapcsolattartás a gyakorlat ideje alatt Kapcsolattartás a gyakorlat ideje alatt

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! laczky@mkik.hu


Letölteni ppt "A felsőoktatási gyakorlóhelyek nyilvántartása 2014. november 27. Laczky Gabriella."

Hasonló előadás


Google Hirdetések