Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

László Miklós (& Danó Györgyi) Egy elfelejtett nézőpont: mi van a fiúkkal?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "László Miklós (& Danó Györgyi) Egy elfelejtett nézőpont: mi van a fiúkkal?"— Előadás másolata:

1 László Miklós (& Danó Györgyi) Egy elfelejtett nézőpont: mi van a fiúkkal?

2 A VB döntő idején sok férfi inkább egy bárban vadidegenekkel nézné a közvetítést, minthogy Jennifer Lopezzel legyen a hálószobájában. Zimbardo után szabadon (15. old.) - nem Zimbardo tételének a cáfolata vagy megerősítése - nem kíván gender diskurzus rész lenni - nem a posztadoleszcenciáról - nem szól a számítógépes játékok hatásairól DE! a férfiaknál/fiúknál valami nem jó irányba változik, és ennek számos oka közt egész biztosan ott a média is

3 „Azért okos, mert szép!” ? SZTEREOTÍPIÁK

4 Iskolázottság, tanulmányi eredmények Az Egyesült Államok történelmében először (2010) fordul elő, hogy a fiúk kevésbé iskolázottak, mint apáik. (Zimbardo, 4. oldal) Forrás: US Department of Education A lányok felülmúlják a fiúkat az általános iskolától kezdve az egyetemig.

5 A felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók nemek szerinti megoszlása képzési terület szerint Magyarországon, 2008

6 PISA eredmények Az OECD-országokban átlagosan 11 pontnyi különbség van a matematikaeredményekben a fiúk javára. Az általános vélekedés ellenére, miszerint a fiúk jobbak matematikából, mint a lányok, azt tapasztaljuk a mérés eredményei alapján, hogy a 65 részt vevő országból csak 37-ben volt ez egyértelműen így. A PISA2012 szövegértés mérésének nem volt olyan részt vevő oktatási rendszere, amelyben a lányok eredménye ne múlta volna felül a fiúkét. Az OECD országokban ez a különbség átlagosan 38 pont a lányok javára, ami fél képességszintnyi, mintegy egy iskolaévnyi előnyt jelent. 2000-hez képest 12 országban szignifikánsan nőtt a lányok előnye a fiúkhoz képest, míg csupán egy olyan ország van (Albánia), ahol érdemben javult a fiúk eredménye. A természettudomány területén a fiúk és a lányok közötti eredménykülönbség nem akkora, mint az a szövegértés vagy a matematika esetében megfigyelhető. A mérésben részt vevő országok több mint felében nincs is szignifikáns különbség a két nem tudása között.

7 Forrás: NGYSZ/NMHH kutatás, 2000-2011 Forrás: http://pisa2012.acer.edu.au

8 Munkanélküliség Az Egyesült Államokat is erősen sújtó 2008-as recesszió időszakában minden nőre, aki elvesztette a munkáját három munkanélkülivé váló férfi jutott. (Zimbardo, 10. oldal alapján) Fiatalok munkanélküliségi rátája az USA-ban 2013 január – 2014 január

9

10 Önálló élet Az Egyesült Államokban a millenniumi nemzedék három tagja közül csak egy él önálló háztartásban. A 18-24 éveseknek pedig fele él szüleivel együtt (a kollégiumban élőket nem bele számítva). (Zimbardo, XIV. oldal alapján) - és ennek nem csak anyagi okai vannak… „A mostani húszasok-harmincasok egyszerre kockázatkerülők és maximalisták is, a tökéletesre (munkára, otthonra, párra) várnak az amúgy könnyen csapdává váló gyermeki státuszban. Kialakítanak maguknak egy idillikus képet arról, hogyan képzelik el a jövőt, ha pedig ez nem jön össze – aminek elég nagy az esélye –, újabb indokot találnak arra, miért maradjanak, vagy éppenséggel költözzenek vissza. „ (Tari Annamária, pszichológus)

11 Bár az amerikai fiatalok munkanélküliségi rátája csökkent, a szüleiktől külön élők aránya nem nőtt, sőt! SzázalékRáta Fiatal felnőttek munkanélküliségi rátája 67% 71% Nagy recesszió Önálló fiatal felnőttek (18-34 éves fiatalok, kivéve 18-24 éves kollégiumban élők) Forrás: Pew Research Center A szülőkkel élő 18-31 éves fiatalok nemének megoszlása, 2012 Férfi Nő Mama hotel és Papa bank Forrás: Demográfiai portré 2015 A szülőkkel lakók aránya 18-24 évesek: 88% 25–29 évesek: 67% 30-34 évesek 31% Forrás: TÁRKI Társadalmi riport 2014 Magyarországon a szülőkkel élő harmincas és negyvenes korosztály 63%-a férfi

12 Ifjúság 2012 kutatás: A házasságot visszautasítók érvei tíz előre felsorolt lehetséges érvvel kapcsolatban kellett megmondaniuk, hogy mennyire tartja vissza őket a házasságkötéstől (férfiak n=679, nők=504) Forrás: Magyar Ifjúság 2012 - Tanulmánykötet FérfiakNők

13 Teljes mértékben jellemző (5 fokú skálán 4-es és 5-ös értéket választók) aránya Túl sok kötöttséget jelent 52% 38% Forrás: Magyar Ifjúság 2012 - Tanulmánykötet

14 Apa nélküli családok, hiányzó példaképek Nem csupán az apa nélküliség jelenti a gondot, problematikus az is, hogy míg régebben számos felnőtt férfi vette körül a fiúkat (nagypapák, a nagybácsik, az idősebb unokatestvérek, a család barátai, és a szomszédok), manapság ők sincsenek jelen a fiatalok mindennapjaiban. Márpedig a fiúknak szükségük van férfi példaképre és ha nem találnak ilyet a környezetükben, máshol kezdik keresni a férfiúi identitást. Legyen az a média, vagy egy banda, de az is könnyen meglehet hogy a megoldást valamilyen szenvedélyben vélik megtalálni. (Zimbardo, 51, 57. oldal alapján)

15 Az USA-ban kevesebb, mint tíz tanárból egy férfi, az Egyesült Királyságban kevesebb mint ötből egy Forrás: UNESCO, 2009 Magyarországon az összes főállású (teljes munkaidős) pedagógus több mint 80 százaléka nő, a részmunkaidős pedagógusok között az arány 70, az óraadók között 60 százalék körüli. Forrás: A közoktatás indikátorrendszere, 2015

16 Apa nélkül élő gyermekek Általános iskolások körében végzett felmérés szerint 27-ből 21 szociális kompetenciát mérő mutató esetében jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik „apás családban” éltek, mint azok, akik apa nélküliben. (56. old.) Egy másik kutatás pedig arra mutatott rá, hogy előbbi gyermekeknek kevesebb utóbbiaknak több barátjuk van. (56. old.) Kósa Eszter Egyedülálló szülők – egyszülős családokban nevelkedő gyermekek és társadalmi jellemzőik c. tanulmányából. A biológiai apjuk nélkül nevelkedő gyerekek jellemzői a teljes családban nevelkedő gyerekekkel összevetésben : - 3,3-szor nagyobb arányban alacsony az önértékelésük - rosszabbul teljesítenek az iskolában - 3,3-szor nagyobb arányban vannak tanulási nehézségeik - 50%-kal nagyobb arányban kerülnek konfliktusba a tanáraikkal - több a magatartásukkal a probléma - nehezebben alakítanak ki barátságokat és kötődéseket a társaik körében ZimbardoMás források

17 Forrás: http://pisa2012.acer.edu.au Forrás: NGYSZ/NMHH kutatás, 2013

18 Példaképek Forrás: NGYSZ/NMHH kutatás, 2013

19 Médiahasználat, internet, netes pornó A túlzott videojáték és/vagy pornó nézés a felhasználók izolációjához vezet. A videojátékok és a pornó világához képest a valóság unalmas. A „pornófilmeken felnőtt” fiataloknak gyakran zavaros elképzelésük van a szexualitásról, problémát jelent számukra, hogy kommunikáljanak, és még inkább, hogy romantikus kapcsolatba kerüljenek a másik nem hús-vér egyedével. (Zimbardo, XVI,93,121-122. oldal alapján) „Technology isn’t good or bad, it’s powerful and it’s complicated.” „A technológia nem jó vagy rossz, de hatalma van felettünk és bonyolult.” (Sherry Turkle)

20 A Pew Research Center 2014/2015-ös felmérésének adatai szerint az amerikai 13-17 évesek 92%-a naponta internetezik (24% lényegében folyamatosan online, 56% naponta többször lép a világhálóra, míg 12% naponta egyszer), mindössze a fiatalok 6%-a mondta azt, hogy csupán heti rendszerességgel netezik, és 2% azok aránya, akik ennél is kevesebbet. Egyes közösségi oldalakat használók aránya Egyéb A lányok a képi megjelenést preferálják A fiúk a videó játékokat Használók aránya nemenként, % Azok aránya, akik … nemenként, % Pinterest és egyéb hasonló oldalak Van (hozzáférése) játékkonzolhoz Szokott játszani telefonján online videó játékot Tumblr Snapchat Instagram Lányok Fiúk

21 Zimbardo – Adatok a pornófogyasztásról 2013-ban az Egyesült Királyságban a PornHub volt a 35. leglátogatottabb oldal a 6-14 évesek körében. Egy 2011-ben az Egyesült Királyságban 18-24 évesek körében készült nem reprezentatív felmérés szerint egy átlagos fiatal férfi hetente közel két órányi pornót néz. Az ún. ”light” júzerek közül háromból egy, kevesebb mint heti egy órát tölt pornográf tartalmak megtekintésével, míg a „heavy” júzerek (az összes válaszadó 4%- a tartozik csak ide) esetében ötből négyen heti tíz óránál is többet fordítanak erre. A ”light” júzerek 1/3-a mondta azt, hogy előfordult már vele, hogy lemaradt valamilyen fontos határidőről vagy találkozóról, mert nem tudta abba hagyni a pornó nézést. Egy 2014-ben 325 serdülőkorú fiú körében készült belga vizsgálat arra mutatott rá, hogy a gyakori online pornó nézés rosszabb tanulmányi eredményhez vezet. 2014-ben az Egyesült Királyságban 500 18 éves fiatal megkérdezésével készült kutatás eredményei szerint háromból két fiú és négyből három lány gondolja úgy, hogy a pornó irreális szexuális viselkedést eredményez. A fiúk és a lányok 2/3-a véli, hogy a pornó addiktív lehet, továbbá a fiúk 62%-a, a lányok 78%-a szerint negatív hatása lehet a fiatalok szexről alkotott képére és a párkapcsolatokra. A megkérdezettek 8/10-e (fiúk 77%, lányok 83%) azon a véleményen van, hogy „túl könnyű a fiataloknak véletlenül online pornográf tartalomba futniuk”.

22 Pornófogyasztás 2011-ben a fiatalok 70%- a állította, hogy sosem néz pornót a TV-ben, néha 17%, gyakran vagy nagyon gyakran 13% (2009-ben sorban: 65%, 22%, 14%). A lányok 9/10-e a fiúk 4/10-e nem néz egyáltalán ilyen tartalmat. A neten található pornográf tartalmak nézésnek gyakorisága is hasonló volt. Forrás: NGYSZ/NMHH kutatás, 2009, 2011

23 „A Te véleményed” 2014-es kutatása: 18-24 éves facebookozók körében készült online kutatás, n=500

24 Forrás: NGYSZ/NMHH kutatás, 2011

25 A szülők nem készítik fel gyerekeiket a valóságra, nem mondják el nekik, hogy „az emberek nem fognak benneteket szeretni, lehet; hogy nem viszonozzák érzelmeiteket; a társaitok lehetnek kegyetlenek, nehéz valamiben is kitűnni; az élet tele van kudarccal és csalódással; nem vagytok tehetségesek; az emberek szenvednek, megöregednek, meghalnak” (Bret Easton Ellis, valasz.hu) (Generation Wuss)

26 Párkapcsolatok, férfi szerepek Miközben a hagyományos férfi szerepek megszűntek, vagy átalakulóban vannak, nem alakult ki helyette elfogadott modell. A férfiak számára megtévesztő az is, hogy bár elviekben a nők kedves, tiszteletteljes, romantikus férfira vágynak, a „rossz fiúk mégis kelendőbbek”. (Zimbardo, XIV,157. oldal alapján)

27 Összefoglalás Lehetséges kölcsönhatások a szocializáció egyes ágensei és a gyerekek között Egyszülős (apa nélküli) családok Kevés férfi pedagógus Videó játékok Pornó Celebek … ? a férfiaknál/fiúknál, de legalábbis egy részüknél valami nem jó irányba változik, és ennek számos oka közt egész biztosan ott a média is

28 Köszönöm a figyelmet! laszlom@tatk.elte.hu


Letölteni ppt "László Miklós (& Danó Györgyi) Egy elfelejtett nézőpont: mi van a fiúkkal?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések