Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatási Hivatal új feladatai a közoktatási törvény módosítása után Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatási Hivatal új feladatai a közoktatási törvény módosítása után Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal."— Előadás másolata:

1 Az Oktatási Hivatal új feladatai a közoktatási törvény módosítása után Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal

2 Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi előkészítése és lebonyolítása közoktatási mérés, versenyszervezés felsőoktatási hatósági ügyintézés felsőoktatási felvételi KIR, FIR ekvivalencia ügyek nyelvvizsgáztatási akkreditáció oktatási igazolványok szakképzés egyes feladatai regionális együttműködés

3 Az Oktatási Hivatal szervezete Hivatal Országos Központ regionális igazgatóságok Közép- magyarországi Reg. Ig. Észak- magyarországi Reg. Ig. Észak-alföldi Reg. Ig. Dél-alföldi Reg. Ig. Közép- dunántúli Reg. Ig. Nyugat- dunántúli Reg. Ig. Dél-dunántúli Reg. Ig.

4 Az Oktatási Hivatal szervezete 1. ORSZÁGOS KÖZPONT Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Felsőoktatási Hatósági Főosztály Oktatási Információs Főosztály Közoktatás-értékelési Programok Főosztály Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály Közoktatási Hatósági Főosztály Jogi és Koordinációs Főosztály Gazdálkodási és Üzemeltetési FőosztályBelső Ellenőrzési Főosztály Érettségi és Verseny Osztály Közoktatás Koordinációs Osztály Közoktatási Mérési Értékelési Osztály Logisztikai Osztály Közoktatási Akkreditációs Osztály Tankönyv Osztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály Felsőoktatási Felvételi Osztály Igazolvány Osztály Közoktatási Információs iroda Informatikai Osztály

5 Az Oktatási Hivatal szervezete 2. REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGOK érettségi, mérés, verseny hatósági ügyintézés és ellenőrzés szakképzés, regionalitás, tájékoztatás

6 felsőoktatási hatósági ügyintézés a felsőoktatási intézmény létesítése, átalakulása, működésének engedélyezése az alap- vagy mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés, doktori iskola indításával, kar alapításával kapcsolatos ügyek a felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszámának megállapításával kapcsolatos ügyek külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése a felsőoktatási intézmények illetve közhasznúsági nyilvántartásának valamint a diákotthonok nyilvántartásának vezetése a felsőoktatási intézmények hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak, tanárainak nyilvántartása vezetése a felsőoktatási intézmények által kiadott oklevelek, bizonyítványok, doktori fokozatok nyilvántartásának vezetése ellátja a felsőoktatásban használt formanyomtatványokkal kapcsolatos feladatokat, valamint a központilag előállított okiratok kibocsátói feladatait; a felsőoktatási intézmények felvételi eljárása

7 ekvivalencia bizonyítványok, valamint a oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szint, továbbá a szakképesítések és a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségek elismerése bizonyítványok (külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok és egyéb vizsgák) nyelvvizsga-egyenértékűsége bel- és külföldi szervek és személyek számára a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről szóló tájékoztatás; a külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából a hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról, illetőleg hazai felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelekről való hatósági bizonyítvány kiállítása; az ENIC és NARIC hálózati tagság feladatai; a más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival való kapcsolattartással és együttműködéssel kapcsolatos feladatok betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét.

8 nyelvvizsgáztatási akkreditáció a nyelvvizsgáztatással összefüggő akkreditációs döntésekkel kapcsolatos hatósági feladatok a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület munkájával kapcsolatos hatósági feladatok; rendelkezésre bocsátja a nyelvvizsgák elektronikus anyakönyvi felületét a nyelvvizsgaközpontok számára; a nyelvvizsgákkal kapcsolatban benyújtott fellebbezések; a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosításával kapcsolatos ügyek; igazolást állít ki a részvizsga-bizonyítványok egyesíthetőségéről; az anyakönyv alapján az elveszett bizonyítványokról másodlatot állít ki; konferenciát szervez a nyelvoktatási szakma számára a nyelvvizsgáztatás és az érintkező területek újdonságairól, képviseli a magyar nyelvvizsgák ügyét magyarországi és nemzetközi fórumokon

9 szakképzés, regionalitás, tájékoztatás működteti a régió közoktatás-fejlesztési stratégiájának elkészítésére, a régiót érintő intézkedések, programok, projektek és támogatási pályázatok összehangolására, a régió közoktatás-fejlesztését szolgáló pénzügyi források hatékony felhasználásának segítésére létrehozott regionális közoktatási egyeztető fórumot; működteti a szakképzés területén létrehozott regionális fejlesztési és képzési bizottságot és előkészíti annak döntéseit részt vesz a regionális és a megyei fejlesztési tanács által kiírt pályázatok elbírálásának folyamatában önkormányzati, megyei intézkedési tervek véleményezése oktatási információs szolgálat

10 informatika az informatikai stratégiai feladatai keretében előkészíti az oktatási ágazat infokommunikációs stratégiáját, irányítja az oktatási ágazat informatikai rendszereinek fejlesztését, felügyeli ezek működését; részt vesz az oktatási ágazathoz tartozó informatikai fejlesztések koncepciójának részletes megtervezésének összehangolásában és koordinálásában, beleértve a Hivatal egységeit is; biztosítja, illetve felügyeli az ágazati oktatási adatbázisrendszerek, azonosítási rendszerek, valamint információs rendszerek működtetését; részt vesz az infokommunikációs rendszerek által kezelt szakmai adatvagyon koherenciájának megteremtésében és megőrzésében; koordinálja az Oktatási és Kulturális Minisztérium és háttérintézményei, illetve az oktatási intézmények, valamint az egyéb kormányszervek közötti stratégiai és operatív együttműködést az informatikai területen; részt vesz az oktatási intézmények szélessávú internet kapcsolatát biztosító Közháló program tervezésében és felügyeletében; részt vesz az Elektronikus Információ Szolgáltatás Nemzeti Programmal, a szakmai és informatikai normatíva felhasználásával és a Nemzeti Europass Központ működésével kapcsolatos ágazati feladatok ellátásában.

11 oktatási igazolványok a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény és ágazati végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal kapcsolatos feladatok a diákigazolványok, az oktatói és pedagógus igazolványok előállításával kapcsolatos feladatok

12 közoktatási hatósági ügyintézés kerettanterv jóváhagyása az egyedi érettségi vizsgatárgyak akkreditációja a tankönyvvé nyilvánítás és a tankönyvjegyzékre történő felvétel, a pedagógus-továbbképzések akkreditációja az országos szakértői névjegyzék és az országos vizsgáztatási névjegyzék vezetése az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében az országos szakmai szakértői névjegyzék és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék vezetése átszervezés előkészítéséhez szakértő ajánlása nyolcnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák működésének engedélyezése szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálata tanulói jogviszony létrehozása az egyenlő bánásmód sérelme esetén kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése a kijelölés elmaradása, vagy a körzet-megállapítás jogellenessége esetén felmentés az osztályindítás tilalma alól

13 érettségi, mérés, verseny a középfokú nevelési-oktatási intézmények felvételi eljárása –kizárólag központi írásbeli –szóbeli csak akkor, ha írásbeli is van –tehetséggondozó feladat –matematika és magyar –nemzetiségi oktatás az érettségi vizsgák előkészítése, megszervezése az országos, térségi, megyei, fővárosi szintű mérés-értékelési feladatok a közoktatás nemzetközi méréseivel kapcsolatos feladatok; megszervezi az országos középiskolai tanulmányi versenyeket, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett egyéb országos tanulmányi versenyeket, megszervezi a Hivatal által a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából működtetett független vizsgabizottságok működését;

14 hatósági ellenőrzés felelős a közoktatási, illetve felsőoktatási szakmai és hatósági ellenőrzési feladatok tervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért; a közoktatási szakmai és hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, helyszíni ellenőrzés a felsőoktatási hatósági ellenőrzési feladatok országos, térségi, fővárosi szintű szakmai ellenőrzéseket szervez, ellátja a Magyarországon működő külföldi iskolák fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat

15 közoktatási hatósági ellenőrzés az egyenlő bánásmód követelményére, a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére, a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, a közoktatási törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására 2008/2009: óvodai felvétel hatósági, nem szakrendszerű oktatás és a szakiskolai és szakközépiskolai szakmai ellenőrzés

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Oktatási Hivatal új feladatai a közoktatási törvény módosítása után Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések