Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési hozzájárulás elszámolása, dokumentálása 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési hozzájárulás elszámolása, dokumentálása 2008."— Előadás másolata:

1 A szakképzési hozzájárulás elszámolása, dokumentálása 2008

2 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén Bruttó kötelezettség= Bérköltség 1,5%-a Bruttó kötelezettség 30%-a befizetési kötelezettség az APEH által vezetett számlára 70% felhasználható 70% felhasználható 70% fejlesztési megállapodás alapján 33% (60%) saját munkavállaló 70% fejlesztési megállapodás alapján 33% (60%) saját munkavállaló TISZK, speciális szakképző iskola, képzési költségeinek elszámolása TISZK, speciális szakképző iskola, képzési költségeinek elszámolása Központi képzőhely és felsőoktatási Központi képzőhely és felsőoktatási intézmény támogatása intézmény támogatása 0% saját munkavállaló képzési 37 % (10%) fejlesztési megállapodás 0% saját munkavállaló képzési 37 % (10%) fejlesztési megállapodás költségeinek elszámolás alapján TISZK, speciális szakképző költségeinek elszámolás alapján TISZK, speciális szakképző iskola, Központi képzőhely és iskola, Központi képzőhely és felsőoktatási intézmény támogatása felsőoktatási intézmény támogatása

3 Szakképzési hozzájárulás 2008. évi felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén  Saját munkavállaló képzési költsége (Módosított 13/2006. SZMM rendelet) (Módosított 13/2006. SZMM rendelet) (maximum 33%, vagy 60%) (maximum 33%, vagy 60%)  Szakképző iskolák (Szt. 2.§ a) és b) bekezdése), felsőoktatási intézmények (289/2005. kormányrendelet) Szht. 4/A §-ában foglalt tartalmú fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (13/2004. OM és 13/2008.SZMM rendelet) (maximum 70%, illetve 35 %) (maximum 70%, illetve 35 %)

4 Szakképzési hozzájárulás 2008. évi felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén Hozzájárulás terhére elszámolható tételek: - Szakképzés közvetlen költségei (Szht. melléklet szerinti költségek) - Szakképzés közvetett költségei (Szht. 4. § (2) bekezdés b-d pontok) - Saját munkavállaló képzésének elszámolható költségei (maximum: 33%, illetve 60%) Befizetés az Alapkezelő által vezetett számlára (maximum a hozzájárulási kötelezettség 20%-a mértékéig) (maximum a hozzájárulási kötelezettség 20%-a mértékéig) további felhasználási lehetőség: Fejlesztési megállapodás alapján: -szakképző iskola támogatása 2008. augusztus 31-ig, -TISZK fenntartójának átadott támogatás 2008. szeptember 1-től, -speciális és készségfejlesztő speciális szakképző iskola és felsőoktatási intézmény támogatása, a maradék összegből (maximum: a bruttó kötelezettség 70%, illetve 35%-a

5 Szakképzési hozzájárulás 2008. évi felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása (Szt. 44.; 48. §; Ftv. 48.§ (3)) 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása (Szt. 44.; 48. §; Ftv. 48.§ (3)) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM rendelet) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM rendelet) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm. rend.) orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm. rend.) 4. Adminisztrációs költségek (Szht. melléklet) 5. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) 7. Oktató akkreditált szakmai, pedagógiai képzése (Szht. melléklet) 7. Oktató akkreditált szakmai, pedagógiai képzése (Szht. melléklet) V 8. Általány (1-5. elszámolása helyett) (Szht. melléklet) V 8. Általány (1-5. elszámolása helyett) (Szht. melléklet) 9. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök kiadásai 10. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24.) 10. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24.) 11. Anyagköltség 11. Anyagköltség A 12. Saját munkavállaló képzési költsége (13/2006. SZMM rend.) 13. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési 13. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (13/2004. OM és 13/2008. SZMM rend.) megállapodásban rögzített támogatása (13/2004. OM és 13/2008. SZMM rend.)

6 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek : tanulói, hallgatói pénzbeli juttatások 1. a) a tanulónak az Szt. 44. §-ának (2) bekezdés szerinti pénzbeli juttatás és a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára az Szt. 48. §-ának (1) bekezdése alapján kifizetett díjazás; Tanulószerződés esetén: a szerződés megkötésétől, illetve a képzés megkezdésétől a sikeres szakmai vizsga napjáig. Tanulószerződés esetén: a szerződés megkötésétől, illetve a képzés megkezdésétől a sikeres szakmai vizsga napjáig. Együttműködési megállapodás esetén: csak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat idejére (2-6 hét), amelynek egy hónapra eső összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 50 százalékát, Együttműködési megállapodás esetén: csak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat idejére (2-6 hét), amelynek egy hónapra eső összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 50 százalékát, (69.000*0,5 = 34.500 Ft/hó)

7 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek : tanulói pénzbeli juttatások Ha a tanuló a szakképzésben tanulószerződés alapján vesz részt, a 44. §-ban meghatározott pénzbeli juttatáson felül - adóterhet nem viselő járandóságként - havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) húsz százalékának megfelelő mértékű kiegészítő pénzbeli juttatás (69.000*0,2 = 13.800 Ft/hó) illeti meg, amennyiben olyan szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt, amelyben a nemzetgazdaság igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő nehezen biztosítható (a továbbiakban: hiány-szakképesítés). A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékét a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben szabályozott regionális fejlesztési és képzési bizottság javaslata alapján a miniszter - a szakképesítésért felelős miniszterek véleményének figyelembevételével - teszi közzé az OKJ-ről szóló rendelet mellékletében (1/2006. SZMM rendelet).

8 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: tanulói, hallgatói pénzbeli juttatások b ) az Ftv. hatálya alá tartozó hallgató, e törvény alapján támogatható gyakorlati képzés idejére kifizetett pénzbeli juttatása és díjazása, amelynek egy hónapra eső összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 50 százalékát, (69.000*0,5 = 34.500 Ft/hó) (69.000*0,5 = 34.500 Ft/hó) c) a pénzbeli juttatást terhelő – a kifizető által fizetendő – járulékok, c) a pénzbeli juttatást terhelő – a kifizető által fizetendő – járulékok, Tanulószerződés esetén: TB járulék: 21+8= 29% Együttműködési megállapodás esetén: Százalékos EHO: 11% az Százalékos EHO: 11% az adóköteles rész után (tanulók esetében)

9 A tanulói, hallgatói pénzbeli juttatások dokumentálása Tanulószerződés (Szt. 37-48.§) Hallgatói szerződés (Szt. 37-48.§) Együttműködési megállapodás (Szht.4/A.§ (1) bek.) Foglalkozási napló (Szt. 25. §) Juttatás számfejtésének bizonylata Kifizetési bizonylatok (pénztári és banki bizonylatok) Adóbevalláshoz kiadott igazolások (M30) Adó- és járulékbevallások (0808) Tanulószerződés esetén (NYENYI lapok) Betegszabadság és a táppénzes idő dokumentumai

10 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: tanulói, hallgatói kötelező juttatások d) a tanulónak, illetve a hallgatónak jogszabály alapján kötelezően járó munkaruha, egyéni védőeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, valamint a vizsgáztatás költsége, továbbá az ideiglenes átirányítással kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként 1000 Ft/fő, abban az esetben, ha az útiköltség nem a tömegközlekedés igénybevételével merült fel. A tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával igazolt összeg számolható el, valamint a szállásköltség-térítés naponként 1000 Ft/fő összeghatárig. Tanulók esetén: 4/2002 OM rendeletben foglalt kötelező juttatások Hallgatók esetén: 13/2004 OM és a 13/2008. SZMM végrehajtási rendeletben foglalt kötelező juttatások foglalt kötelező juttatások

11 A tanulói, hallgatói kötelező juttatások dokumentálása A tanulói, hallgatói kötelező juttatások dokumentálása Gyakorlati képzésben való részvétel dokumentálása (foglalkoztatási napló Szt. 25. §) (foglalkoztatási napló Szt. 25. §) Kollektív szerződés Munka- és védőruha szabályzat(ok) Kedvezményes étkeztetés juttatásának dokumentumai Vizsga és vizsgáztatás dokumentumai, továbbá az utazási költségek bizonylatai Ideiglenes átirányítás dokumentumai, valamint az utazási és szállás költségek bizonylatai

12 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: szintvizsga e) az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése szerinti szintvizsga szervezésével kapcsolatos igazolt költség; Két szakértő díjazása, maximum a minimálbér 2%-ig Két szakértő díjazása, maximum a minimálbér 2%-ig (69.000 * 0,02 = 1.380 Ft/vizsgázó). Dokumentálás:  Szintvizsga szervezés dokumentumai  Szakértők megbízási dokumentumai  Szakértők díjazásának számfejtései  Kifizetési dokumentumok

13 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: biztosítás és üzemorvos 2. A tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelező felelősségbiztosítás, valamint a rendszeres – a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló kormányrendeletben előírt – orvosi vizsgálatáról való gondoskodás költsége; (1993. évi LXXVI. törvény a Szakképzésről, 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról, 89/1995 Kormány rendelet előírásainak megfelelően) Dokumentálás:  Biztosítási kötvény biztosítási esemény: gyakorlati képzés  Üzemorvosi gondoskodás külső: szerződés és számla belső: önköltség számítás és belső: önköltség számítás és arányos elszámolás arányos elszámolás arányszám: gyakorlati képzési idő X tanulói/hallgatói létszám teljes munkaidő teljes létszám teljes munkaidő teljes létszám

14 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: adminisztrációs költség 3. A tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevők gyakorlati képzésével és költségeinek elszámolásával összefüggő adminisztratívköltség, amelynek mértéke nem haladhatja meg évente tanulónként, illetve hallgatónként a 15 ezer forintot és vállalkozásonként a kötelező legkisebb havi munkabérnek (minimálbér) egy évre kiszámított összegét (2008-ban: 828.000Ft/év/vállalkozás) Dokumentálás:  bérkifizetés dokumentumai  megbízásdíj dokumentumai  díjazások számfejtései  kifizetési dokumentumok  számlás szolgáltatások esetén: szerződés és számlák, valamint a kiegyenlítésük

15 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: gyakorlati oktatók juttatásai 4. A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó, valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb szakember díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, útiköltség- térítése, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban áll. (Munka Törvénykönyve) (Ha a főállásban gyakorlati oktatóként, szakoktatóként foglalkoztatott dolgozóhoz beosztott tanulók száma eléri a közoktatási törvényben a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatározott tanulói átlaglétszámot (8 fő), a dolgozó díjazásából elszámolható hányad felső határa : 4. A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó, valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb szakember díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, útiköltség- térítése, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban áll. (Munka Törvénykönyve) (Ha a főállásban gyakorlati oktatóként, szakoktatóként foglalkoztatott dolgozóhoz beosztott tanulók száma eléri a közoktatási törvényben a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatározott tanulói átlaglétszámot (8 fő), a dolgozó díjazásából elszámolható hányad felső határa :

16 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: gyakorlati oktatók juttatásai - középfokú iskolai végzettségű dolgozó esetén a kötelező legkisebb munkabér háromszorosa, (69.000 * 3 = 207.000 Ft/hó) - középiskolai végzettséggel vagy mestervizsgával rendelkező dolgozó esetében a kötelező legkisebb munkabér négyszerese, (69.000 * 4 = 276.000 Ft/hó) - felsőfokú iskolai végzettségű dolgozó esetén a kötelező legkisebb munkabér négy és félszerese. (69.000 * 3 = 207.000 Ft/hó) - középiskolai végzettséggel vagy mestervizsgával rendelkező dolgozó esetében a kötelező legkisebb munkabér négyszerese, (69.000 * 4 = 276.000 Ft/hó) - felsőfokú iskolai végzettségű dolgozó esetén a kötelező legkisebb munkabér négy és félszerese. (69.000 * 4,5 = 310.500 Ft/hó) (69.000 * 4,5 = 310.500 Ft/hó) Ha: a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot (8f ő), elszámolható hányad felső határát olyan arányban kell csökkenteni, amilyen arányban a tanulók száma kevesebb az átlaglétszámnál.

17 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: gyakorlati oktatók képzési költsége 5. Amennyiben az oktatott tanulói, illetve hallgatói átlaglétszám lehetővé teszi a főállású oktató, szakoktató bérköltségének elszámolását, akkor elszámolható az oktató, szakoktató részére biztosított, akkreditált szakmai, pedagógiai képzés költsége a saját dolgozó képzési költségeinek elszámolására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

18 A gyakorlati oktatók juttatásainak dokumentálása Munkaszerződés, Munkaköri leírás Állami iskolai végzettség (+ szakmai végzettség 8/2006 OM rendelet 4.§; és Szt. 17.§ (2)-(4)bekezdései) Bérszámfejtési, bérkifizetési dokumentumok A munkába járási költség kötelező térítésének dokumentumai NYENYI Adó- és járulékbevallások (0808) Az oktatóhoz beosztott tanulók létszámának igazolása (foglalkoztatási napló Szt. 25. §) Elszámolhatósági mutató: (< vagy = 1) gyakorlati képzési idő x gyakorlati képzésben résztvevő tanulói + hallgatói létszám oktató munkaideje csoport létszám (8 fő) oktató munkaideje csoport létszám (8 fő)

19 Elszámolható/visszaigényelhető 2008. évi költségek: általány 6. Az Szht. mellékletének 1-3. pontjaiban szabályozottak helyett a gyakorlati képzést kizárólag az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerződés, illetve felsőfokú szakképzés esetén hallgatói szerződés alapján megszervező hozzájárulásra kötelezett elszámolhatja a) a tanulónak, illetve a hallgatónak a melléklet 1. pont a) alpontja szerinti pénzbeli juttatást, (69.000*0,5 = 34.500 Ft/hó) hiány-szakképesítés esetén további kiegészítő pénzbeli juttatás (69.000*0,2 = 13.800 Ft/hó) hiány-szakképesítés esetén további kiegészítő pénzbeli juttatás (69.000*0,2 = 13.800 Ft/hó) b) azokat a járulékokat, amelyek a tanulónak, illetve a hallgatónak kifizetett pénzbeli juttatást terhelik, (TB járulék: 21+8=29%) c) további költségeinek fedezetére tanulónként, illetve hallgatónként évente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszáz százalékának megfelelő összeget. (69.000*2 = 138.000 Ft/fő/év)

20 Az általány dokumentálása Tanulószerződés Hallgatói szerződés Foglalkoztatási napló Juttatás számfejtésének dokumentumai Kifizetések bizonylatai (pénztári és bank bizonylatok) Adó- és járulékbevallások (0808;) Kötelező juttatások (4/2002. OM rendelet) meglétének igazolása (ajánlott)

21 A 2008. évi gyakorlati képzéshez kapcsolódó tárgyi eszközök A csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére, bérleti díjára, karbantartására, felújítására, pótlására, illetőleg bővítésére, valamint ezen eszközök működését biztosító szoftverek beszerzésére a tárgyévben fordított, az Flt.-ben meghatározott Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből (a továbbiakban: alaprész) nyújtott támogatás értékével csökkentett összeggel. A tárgyi eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig (10 évig) gyakorlati képzés céljára használni. Tárgyi eszközként elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporítóanyagok esetében az időtartam 5 évnél rövidebb is lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokolják.

22 A csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök dokumentálása Gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló eszközök listája Számviteli politika Tárgyi eszköz beszerzés, üzembe helyezési és állományba vételi dokumentumai Bérleti szerződés(ek) Bérleti díj számlák Javítási, karbantartási költségek dokumentumai Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartókartonjai Elidegenítés, selejtezés dokumentumai Elkülönített nyilvántartás

23 A 2008. évi gyakorlati képzéshez kapcsolódó tanműhely A szakmai alapképzés céljait is szolgáló, az Szt. 54/B. §-ának 24. pontja szerinti tanműhely (a továbbiakban: tanműhely) bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásai díjára a tárgyévben fordított ellenőrizhető és arányos költségek összegével. Az elszámolható költségek nagysága a tanműhely gyakorlati képzéssel hasznosított időtartamára vonatkozó, a tanműhely adottságait, az üzemeltetett berendezések névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költségnormáknak megfelelő - a költségelszámolással egy időben alapbizonylatként mellékelt számításokkal igazolt - díjhányad. Dokumentálás:  Tanműhely bérleti szerződés, bérleti díj számlák  Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok, felülvizsgálatok dokumentumai  Közüzemi költségek számlái  Díjhányad számítások

24 A 2008. évi gyakorlati képzéshez kapcsolódó anyagköltség A tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltségre - tanulónként és évenként - legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 20 százalékának megfelelő ellenőrizhető összeggel csökkentheti a hozzájárulási kötelezettségét. (69.000 *0,2= 13.800 Ft/fő/év) (69.000 *0,2= 13.800 Ft/fő/év) azokban a szakképesítésekben, amelyekben nehezen biztosítható a szakképzett munkaerő (a továbbiakban: hiány-szakképesítések) legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) negyven százalékának megfelelő összeggel (69.000 *0,4= 27.600 Ft/fő/év) (69.000 *0,4= 27.600 Ft/fő/év)Dokumentálás:  Tanulószerződések  Foglalkoztatási napló  Anyagköltség számlái  Raktár kivételezési jegyek

25 2008. évi elszámolható saját dolgozó képzési költségek A még fennmaradó kötelezettségét: a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerződés, vagy munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jogszabályban (13/2006. SZMM rendelet) meghatározott költségei elszámolásával teljesítheti. a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerződés, vagy munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jogszabályban (13/2006. SZMM rendelet) meghatározott költségei elszámolásával teljesítheti. Az elszámolt költségek összege nem haladhatja meg a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettségének 33/60 százalékát.

26 A saját dolgozó képzés költségelszámolásának feltételei A képzés költségeivel akkor csökkentheti bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek együttesen megfelel: a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 1-4. §-ában foglaltak szerint történik; b) a képzés az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítést ad, vagy megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §-a (1) bekezdésének c)-e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak, vagy nyelvi képzés; c) a képzés minimális időtartama 20 óra; d) a teljes képzési óraszám da) szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás, vagy db) a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás; e) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; f) a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

27 A hozzájárulásra kötelezett az elszámoláskor az alábbi kiadásokat veheti figyelembe a rendelet 8. §-ában meghatározott, 8280 Ft/fő/óra mértékig: Külső képzés esetén: - a képző intézmény által lebonyolított képzés díja, - a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja, - a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, - a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei. Belső képzés esetén: - az oktatók részére az adott képzésre vonatkozóan fizetett juttatás és annak - a kifizetőt terhelő - járulékai, - külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, - a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei, - a gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi eszközök képzési idővel arányos értékcsökkenése, bérleti díjának igazolt költsége, - a gyakorlati képzés során felhasznált, a gyakorlati képzéshez szükséges anyagok igazolt költségei, - a képzéshez kötelezően biztosított munkaruha, védőruha képzési idővel arányosan felmerült és igazolt költségei, - tananyagfejlesztés igazolt képzési létszám és óraszám arányos költségei, -egyéb, a képzés megszervezésével, lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos igazolt tényleges önköltségek, költségek (terembérleti díjak, posta- és adminisztrációs költségek). Vegyes képzés esetén: - a belső képzés esetén meghatározott kiadások + a külső képző intézmény által lebonyolított képzés díja. Külső, belső, illetve vegyes képzés esetén: - a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltségek, amennyiben a képzés lebonyolítására nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt telephelyén történik.

28 Adatszolgáltatási kötelezettség A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzésre vonatkozóan a tárgyévet követő év február hó 15. napjáig köteles a 13/2006. SZMM rendelet 1. és 2. számú mellékletének alapján az elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatást benyújtani a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére. Egy bejelentőlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható. Hibásan, vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ – 8 munkanap alatt teljesítendő –hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ az ellenőrzésre vonatkozó előírások szerint jár el.

29 BEJELENTŐLAP a.......... évben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről I. A hozzájárulásra kötelezett adatai: 1. Név:...................................................................................................................................... 2. Cím (székhely):.................................................................................................................... 3. Cégbejegyzés száma:.......................................................................................................... 4. Adószám:........................................................................................................................... 5. Statisztikai számjel:............................................................................................................. 6. Eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezett: Igen, az üzleti év fordulónapja:................. hónap........... nap Nem. 7. Kapcsolattartó neve, telefonszáma:...................................................................................... 8. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja: a) Szht. 4. §-a alapján, gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti; OMAI/NSZFI Nyilvántartási száma:.......................................... b) Szht. 5. §-a alapján, nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti. 9. A 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro- vagy kisvállalkozás: Igen Nem 10. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege:............................................................... Ft 11. A tárgyévi átlagos statisztikai létszáma:......................................................................... fő 12. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás 33/60%-ának összege:.......................................... Ft II. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó adatok: 1. Az elszámolt képzések száma:.................................................................................. db ebből - előző évről áthúzódó képzések száma:................................................................ db - következő évre áthúzódó képzések száma:.......................................................... db 2. Képzésben részt vevők létszáma:............................................................................... fő 3. A képzések összes tárgyévi költsége:......................................................................... Ft 4. A hozzájárulás terhére elszámolt képzések tárgyévi költsége:....................................... Ft 5. A képzés(ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) száma:................................................. db........................., 200..... év.................... hó.......... nap P. H......................................................................... a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

30 ADATLAP a képzésre vonatkozóan 1. A hozzájárulásra kötelezett neve:.................................................................................... 2. Adószáma:................................................................................................................... 3. Az elszámolt képzés megnevezése:................................................................................ 4. A képzés azonosítószáma: a) OKJ-ben szereplő képzés esetén OKJ azonosítószám:.................................................. b) Akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén akkreditációs lajstromszám:................................................................................ c) Az OKJ-ben nem szereplő és nyelvi képzés esetén:......................................................... [a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott azonosító] 5. A képzés áthúzódó képzés: igen nem 6. A képzés időtartama:............... év.................... hótól............... év.................... hóig. 7. A képzést folytató intézmény neve:............................................................................... címe:........................................................................................................................... akkreditációs lajstromszáma:......................................................................................... 8. A képzési helyszín címe:.............................................................................................. 9. A betölthető munkakör(ök) megnevezése, FEOR-száma:............................................... 10. A képzés formája: belső (B) külső (K) vegyes (V) 11. A képzés jellege: a) állam által elismert szakképesítés megszerzése, b) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése, c) felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzése, d) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása, e) megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzés, f) nyelvi képzés. 12. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma:.............................................. fő 13. A képzés összes óraszáma:....................................................................... óra (100%) 14. A szakmai képzés óraszáma:............................................... óra, aránya................... % 15. A nyelvi képzés óraszáma:................................................. óra, aránya:.................. % 16. Az általános célú képzés óraszáma:.................................... óra, aránya:.................. % 17. A felnőttképzési szolgáltatás óraszáma:.............................. óra, aránya:................... % 18. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma:............................................................... óra 19. A képzés összes költsége:....................................................................................... Ft 20. A képzés fajlagos költsége:........................... Ft/fő/óra............................ Ft/fő/képzés 21. A képzés összes költségéből a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt összeg:...... Ft ebből - a tárgyévi szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolt költség:........... Ft - az előző év(ek)ben elszámolt költsége:................................................................. Ft - a következő év(ek)ben elszámolni kívánt költsége:................................................ Ft.............................., 200..... év.................... hó....... nap P. H......................................................................... a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

31 A képzési dosszié tartalma Szerződéses alap 1. Felnőttképzési szerződés (Fktv. 20.§.) - képzés - saját munkavállaló, - képzési díj 2. Tanulmányi szerződés (Mt. 110-116. §.) - képzés - saját munkavállaló, - képzési díj vagy Munkáltatói kötelezés (Mt. 103. §.) -képzés -saját munkavállaló Elszámolás-felhasználás képzésenként Külső képzés - képzésenként kiállított számla - képzési díj - felnőttképzési szolgáltatás díja - jogszabályban meghatározott vizsga és vizsgáztatási díj - véglegesen átadott tankönyv, taneszköz Belső képzés - önköltség számítás - képzésenként elkülönített nyilvántartás - elszámolható költség tényleges önköltségen Vegyes képzés az előbbiekben felsoroltak együttesen Továbbá: utazási és szállás költségek Bizonylatolás - a képző intézmény intézmény- akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata, - A nyilvántartásba vételi tanúsítvány - az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg, - akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata, - önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése, - szolgáltatási szerződés, - az Fktv. 10. §-ában rögzített kötelezően vezetendő dokumentumok. Adatszolgáltatás Tárgyévet követő február 15-ig: Bejelentőlap - képzések száma - létszám - képzések elszámolt összes költsége Adatlap (képzésenként) - képzés - létszám - képzésre elszámolt költség mértéke Hiánypótlás

32 Ellenőrzés Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t, b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést nem szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az APEH területileg illetékes igazgatóságát.

33 Befizetési kötelezettség gyakorlati képzést szervezők esetén: Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének részben az előbb említettek alapján tett eleget, a fennmaradó kötelezettsége még nem teljesített részének, azonban a bruttó kötelezettsége legfeljebb 20 százalékának Munkaerőpiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744260-70000007 számú NSZFI-MPA területi előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel teljesíti.

34 Elszámolható fejlesztési támogatás 2008. augusztus 31-ig A hozzájárulásra kötelezett fejlesztési megállapodás alapján - szakképző iskola számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés - az Szht. 1. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt gimnáziumban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás kivételével -, a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely (a továbbiakban: központi képzőhely) számára szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti. A hozzájárulásra kötelezett fejlesztési megállapodás alapján - szakképző iskola számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés - az Szht. 1. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt gimnáziumban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás kivételével -, a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely (a továbbiakban: központi képzőhely) számára szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti. A szakképző iskola szakképző iskolai tanulónként, illetve a felsőoktatási intézmény az általa szervezett, az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgatónként – tárgyi eszköz átadása kivételével – legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege háromszorosával azonos mértékű fejlesztési támogatás fogadására jogosult. A szakképző iskola szakképző iskolai tanulónként, illetve a felsőoktatási intézmény az általa szervezett, az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgatónként – tárgyi eszköz átadása kivételével – legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege háromszorosával azonos mértékű fejlesztési támogatás fogadására jogosult. 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16.1.2. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege: 16.1.2. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege: 112 000 Ft/fő Fogadható fejlesztési támogatás aranyos maximuma: Fogadható fejlesztési támogatás aranyos maximuma: 224 000 Ft/tanuló

35 Felsőoktatás támogatása 2008. 01.01-től A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben szabályozott: felsőfokú szakképzés és a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint felsőfokú szakképzés és a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormány rendeletben meghatározott gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés támogatható csak. 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16.1.2. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege: 16.1.2. iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege: 112 000 Ft/fő 112 000 Ft/fő Fogadható fejlesztési támogatás aranyos maximuma: Fogadható fejlesztési támogatás aranyos maximuma: 336 000 Ft/hallgató

36 Fenntartói támogatás 2008. szeptember 1-től A hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatást Az NSZFI által nyilvántartásba vett TISZK-nek: az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott intézmény fenntartójának, az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott társulásnak, nonprofit gazdasági társaságnak és az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakképzés- szervezési társaságnak, speciális szakiskolának és készségfejlesztő speciális szakiskolának, felsőoktatási intézménynek az FSZ képzésre és a gyakorlatigényes alapképzési szakon folyó gyakorlati képzés támogatására adhatja át. támogatására adhatja át.

37 Fejlesztési támogatások felhasználása (2008. 09.01.-től) A fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképző iskolában szervezett gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést, a központi képzőhelyen a szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatását és gyakorlati képzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 százaléka, továbbá a szakképző iskolák és a felsőoktatási intézmények esetében a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5 százaléka használható fel.

38 Fejlesztésének támogatás dokumentálása a támogatónál Fejlesztési támogatási dosszié: Jogszabályban meghatározott tartalmú, jogérvényes (jóváhagyott és ellenjegyzett) támogatási szerződés, A tárgyév utolsó napjáig teljesített átutalás, tárgyi eszköz átadás dokumentuma, A támogatott beszámolója az adott szerződésre vonatkozóan.

39 Törvényváltozások 2009.

40 2009. évi változások I. Határidők:Bevallás: Art. tárgyévet követő második hónap 25. Vhr. tárgyévet követő második hónap 15. Adatszolgáltatás: 13/2006. SZMM rendelet tárgyévet követő február 15. február 15.

41 2009. évi változások II. Szakképzési hozzájárulás alapja: A hozzájárulásra kötelezettet terhelő társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §- ának k) pontjában, 20. §-ában, 27. § (1) és (4) bekezdésében, 28. §-ában, továbbá a 31. § (1), (4)-(6) bekezdésében meghatározott járulékalap, ide nem értve a Tbj. 21. §-ában meghatározott bevételeket, a felszolgálási díjat, a borravalót és a tanulószerződésben (hallgatói szerződésben) meghatározott díjat. Nem köteles szakképzési hozzájárulásra a) a büntetés-végrehajtásnál a fogva tartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, valamint b) az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató a közfeladat ellátásával összefüggésben őt terhelő társadalombiztosítási járulék alapja után, c) az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő társadalombiztosítási járulék alapját.

42 Köszönöm a figyelmüket! Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi adó- és könyvszakértő HLZ Szakértő Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 2009. január


Letölteni ppt "A szakképzési hozzájárulás elszámolása, dokumentálása 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések