Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ATLÉTIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA II. Szalay Gábor Eszterházy Károly Főiskola TTK Sporttudományi Intézet TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ATLÉTIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA II. Szalay Gábor Eszterházy Károly Főiskola TTK Sporttudományi Intézet TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010."— Előadás másolata:

1 AZ ATLÉTIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA II. Szalay Gábor Eszterházy Károly Főiskola TTK Sporttudományi Intézet TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

2 ATLÉTIKA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN Nemzeti Alaptanterv -Fejlesztési területkén szerepel A testi és lelki egészségre nevelés táplálkozás, mozgás, stresszkezelés -Kulcskompetenciák között nincs megnevezve, de számos területen a megjelenik a testnevelés erősítő hatása kezdeményezőkészség, felelősség vállalás, esztétikai képzés, tánc, stb. -Műveltségterületek között szerepel a Testnevelés és sport, 15% - 25%-os arányban. Magasabb arány az 1-8 évfolyamokon 1. Kép: Parlament 2. Kép: Új iskola

3 AZ ATLÉTIKA MOZGÁSANYAGÁNAK MEGJELENÉSE Atlétikus mozgásokkal megoldható feladatok Atlétikai mozgásformák megjelenése a tantervekben Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előkészítő és preventív mozgásformák Órakeret 20 óra + folyamatos Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 75 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret 54 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban Órakeret 30 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban Órakeret 40 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban Órakeret 30 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban Órakeret 15 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban Órakeret 30 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben Órakeret 30 óra 1–4. évfolyam

4 AZ ATLÉTIKA MOZGÁSANYAGÁNAK MEGJELENÉSE Atlétikus mozgásokkal megoldható feladatok Atlétikai mozgásformák megjelenése a tantervekben Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 36 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Úszás és úszó jellegű feladatokÓrakeret 36 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél SportjátékokÓrakeret 70 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Atlétikai jellegű feladatokÓrakeret 40 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Torna jellegű feladatokÓrakeret58 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Alternatív környezetben űzhető sportok Órakeret 46 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Önvédelmi és küzdőfeladatokÓrakeret 38 óra 5 – 6. évfolyam

5 AZ ATLÉTIKA MOZGÁSANYAGÁNAK ELRENDEZÉSE Szempontok a tanmenet elkészítésében: 1.Az atlétikát főleg őszi és tavaszi időszakra tervezzük 2.Atlétikus képességfejlesztést egész évben végeztessünk 3.Az új mozgások elsajátítását előzze meg a szükséges kondícionális és koordinációs képességek fejlesztése. 4.Az atlétikai „iskolákat” egész évben végeztessük. Futóiskola, ugróiskola, dobóiskola. 5.Építsük be programunkba a Kölyökatlétikát 3. Kép: Akadályfutás 5. Kép: Mezeifutás 4. Kép: Hajítás

6 ATLÉTIKA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN Kerettanterv -Meghatározza testnevelés évfolyamokra lebontott programját -Az atlétika eszközeivel: képességfejlesztés, alaptechnikák elsajátítása -A kerettanterv által meghatározott atlétikai oktatási anyag ÉvfolyamFutásokUgrásokDobásokEgyéb 1-2. 40 óra Egyenes vonalú és irányváltásos futások Páros és egy lábon ugrások, szökdelések Célba dobások, hajító, lökő és vető mozdulattal Kölyökatlétika programja 3-4. 40 óra Vágta és kitartófutás, akadályok felett is. Guggoló rajt Távolugrás lépő technika Magasugrás átlépő technika Hajítás hármas lépésritmussal Kölyökatlétika vetélkedéssel 5-6. 40 óra Vágta és kitartófutás, Térdelő és állórajtok Távolugrás lépő, Magasugrás átlépő technika Kislabda hajítás nekifutásból Súlylökés helyből Versenyek, 7-8. 45 óra Tanult technikák tökéletesítése Guruló magasugrásSúlylökés beszökkenéssel

7 AZ ATLÉTIKA OKTATÁSÁNAK ALAPELVEI 1.A motoros képességek megfelelő szintje szükséges az új technikai elemek elsajátításához. 2.A kondicionális képességek fejlesztése megelőzi a technika tanítását. 3.A tanuló életkorának, képzettségének, fizikai és intellektuális színvonalának megfelelő módszereket alkalmazunk. 4.A természetes mozgásokból kiindulva alakítjuk ki az atlétikai versenyszámok technikáit. 5.A gimnasztikai gyakorlatok rendszeres alkalmazásával javítjuk a koordinációs képesség összetevőit, megfelelő erőt és ízületi mozgáskiterjedést hozhatunk létre. 6.Lehetőség szerint együttes vagy csoportos osztályfoglalkoztatási formában oktassunk. 6. Kép: Németh Miklós

8 AZ ATLÉTIKA MOZGÁSANYAGÁNAK ELRENDEZÉSE A TANÉVBEN Ősszel: Kitartó futások, állóképesség fejlesztés, rajtok oktatása, rövidtávú futások; (Szabadban)Ugrás-előkészítő gyakorlatok, távol-, lehetőség szerint, magasugrás. Dobások előkészítése, hajító és lökőmozdulattal történő dobások. Felmérések, versenyek. Kölyökatlétika programja Télen: Kitartó futások, gimnasztikai előkészítő gyakorlatok, természetes gyakorlatok, ( Teremben) (kúszások, mászások, hordások, stb.) Futó-, ugró-, dobóiskola gyakorlatok. (medicinlabda dobások) Magasugrás szivacsbálára Terematlétika versenyek, Kölyökatlétika programja Tavasszal:Kitartó futások (terepen, iskola körül, stb). (Szabadban)Álló és térdelőrajt gyakorlás, rövid és középtávú futások. Távolugrás homokgödörbe, elugrás és talajfogás gyakorlása. Kislabdahajítás és súlylökés technikájának gyakorlása Kislabdahajítás és súlylökés technikájának gyakorlása. 7. Kép: Átlépő technika

9 FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK AZ ATLÉTIKA OKTATÁSÁBAN 1.Osztályfoglalkoztatási forma (mindenki ugyan azt a feladatot végzi) - Együttes osztályfoglalkoztatás (Egyszerre végzi mindenki a gyakorlatot) - Csoportos osztályfoglalkoztatás (Egyik csoport végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) - Egyéni osztályfoglalkoztatás (Egy tanuló végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) 2. Csapatfoglalkoztatási forma (A csapatok különböző feladatot végeznek) - Együttes csapatfoglalkoztatás (A csapatban mindenki egyszerre végzi a gyakorlatot) - Csoportos csapatfoglalkoztatás (A csapat egy része végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra.) - Egyéni csapatfoglalkoztatás (Egy tanuló végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) 8. Kép: Gyerektorna

10 AZ ATLÉTIKA MOZGÁSOK OKTATÁSÁNAK MÓDSZEREI 1. Globális módszer – a mozgást egészében oktatjuk, pl.: futások. 2. Parciális módszer – a mozgást részeire bontjuk, a részek elsajátítása után alakítjuk a részekből a teljes mozgást. Pl.: gátfutás 3. Globális – Parciális – Globális módszer – az előzőek kombinálva, a lényeges mozdulatokat külön is tanítjuk 4. Fokozatosság: Egyszerű Bonyolult Ismert Ismeretlen Könnyű Nehéz Lassabb Gyorsabb 9. Kép: Globális módszer

11 AZ ATLÉTIKAI MOZGÁSOK OKTATÁSÁNAK FOLYAMATA 1.E LŐKÉSZÍTŐ GYAKORLATOK Általános és sokoldalú kondicionális és koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok. 2.C ÉLGYAKORLATOK Speciális kondicionális és koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok, melyek lehetővé teszik az új technika elsajátítását. 3.R ÁVEZETŐ GYAKORLATOK Tartalmazza az új mozgás fontos részét/részeit. Könnyített feltételeket biztosítunk a mozgás végrehajtásához. Kényszerítőhelyzetek a helyes technikai végrehajtás kialakításához. Segítségadással történő gyakorlás 10. Kép: Súlydobás

12 AZ ATLÉTIKAI MOZGÁSOK OKTATÁSÁNAK HELYSZÍNE T EREMBEN : Előkészítő-, cél- és rávezetőgyakorlatok végeztethetők. A rajtok, a magasugrás jól taníthatók. A távolugrás és a dobások oktatása megfelelő szerekkel és leérkezőhellyel megoldható. S ZABADTÉREN : I DŐJÁRÁS P ÁLYA Futópálya Távolugró hely Magasugró hely Súlylökő hely Kislabdadobás A képre kattintva elindul a videó 11. Kép: Távolugrás

13 A FUTÁSOK OKTATÁSA – M ÓDSZERTAN 1.Foglalkoztatási forma: biztosítsa a minél több gyakorlást, egyszerre minél többen végezzék a gyakorlatokat. 2.Bemutatással és kevés magyarázattal ismertessük a gyakorlatokat. 3.Változatos gyakorlatokat, módszereket, foglalkoztatási formákat alkalmazzunk 4.A futások, futóiskola gyakorlatok egész évben szerepeljenek a testnevelés órákon. 12. Kép: Gátfutók

14 A FUTÁSOK OKTATÁSA – E LŐKÉSZÍTŐ GYAKORLATOK E LŐKÉSZÍTŐ GYAKORLATOK 1. Játékok: Fogójátékok Akadályok felett futások Szlalom és egyéb irányváltásos futások Játékok futófeladattal 2. Versenyek Váltóversenyek futófeladatokkal Sorversenyek Kölyökatlétika futóversenyei Rajtversenyek különböző testhelyzetekből rajtolva 3. Ízületi mozgáskiterjedést fokozó gyakorlatok Gimnasztika, elsősorban a CSÍPŐ, boka, térd ízületre ható gyakorlatok. Lendítések, húzások, hajlítások, nyújtások, Statikus nyújtó gyakorlatok, sterching. 4. Láb gyorserejének fejlesztése Szökdelések, ugrások – egy és páros lábon – szereken és szabadon – helyben és előrehaladással – fel-és előrehaladással – lépcsőzés

15 A FUTÁSOK OKTATÁSA – CÉLGYAKORLATOK Futóiskola alapgyakorlatok 1.Dzsoggolás /taposófutás 2.Saroklendítéses futás 3.Szkippelés /térdlendítéses futás 4.Fokozófutás 5.Repülőfutás A futóiskola gyakorlatokat koordinált karmozgással végeztessük! https://www.youtube.com /watch?v=Fr8ICYatUgw 16. Kép: Futóiskola /videó/

16 FUTÓISKOLA ÖSSZETETT GYAKORLATAI Dzsoggolás és szkippelés közben végzett eltér ő láb és karmozgások -Saroklendítés 3-4 lépésenként -Alszár előrelendítés 3-4 lépésenként -Térdlendítés vízszintes fölé 3-4 lépésenként Szökdelések -Indiánszökdelés ellentétes kar – láblendítéssel. -Váltott lábon szökdelés, ellentétes karlendítéssel -Páros lábon szökdelés váltott térdlendítéssel, páros és ellentétes karlendítéssel. -Futó-ugró szökdelés (talajfogás talp elülső részével) -Galoppszökdelések, -Galoppszökdelés oldalazva, különböző lépésszám után oldalváltással Koordinációs futások (könny ű, lendületes futások) -Egyenletes sebességű futás 30 -80m-en -Egyenletes sebességű irányváltoztatásos ívenfutás -Váltakozó sebességű lendületes futás

17 ATLÉTIKAI FUTRÁSOK OKTATÁSA - GYAKORLÁS Egyenes vonalú futások, a futás sebességének megfelelő technikával. Egyenes vonalú futások, változó iramban, távon. Adott táv maximális sebességgel lefutása. Futóversenyek különböző távon. Váltóversenyek futófeladatokkal. Futások akadályok fölött, között. Kölyökatlétika futófeladatai. 14.Kép: Kölyökatlétika, futás

18 RAJTOK OKTATÁSA A gyors megindulás kialakítása: Fogójátékok Váltóversenyek Utoléréses játékok Testnevelés játékok gyors megindulással és megállással. Rajtversenyek különböző testhelyzetekből 15. Kép: Fogójáték

19 ÁLLÓRAJTOK TECHNIKÁINAK OKTATÁSA Bemutatás és rövid magyarázat után gyakorlás Gyors megindulásra kell figyelni! Rajtolás vezényszavait használjuk az oktatás során is! Képek forrása: http://www.clipartbest.com/free-clipart-of-runners

20 TÉRDELŐRAJT OKTATÁSA El ő feltétel: Állórajt hátul lévő lábbal, guggolórajt - ismerete El ő készít ő gyakorlatok: Ugróiskola gyakorlatok, gyors megindulást tartalmazó játékok Cél- és rávezet ő gyakorlatok: Rajtok különböző testhelyzetekből. 1. Állórajt hátul lévő lábbal 2. Páros lábon szökdelésből rajtolás 3. Háttal felállás, 180 0 -os fordulattal rajtolás 4. Guggolórajt 5. Ülésből rajt 6. Törökülésből rajt 7. Fekvőtámaszból rajt (arccal a futásirány felé) 8. Hasonfekvésből rajt (fejjel a futásirány felé) 9.- 12. Az 5.- 8. gyakorlat háttal elhelyezkedés a futásiránynak, 180 0 -os fordulattal rajtolás

21 TÉRDELŐRAJT OKTATÁSA A rajtolás vezényszavaihoz kötve oktassuk a térdel ő rajtot 1. Felállás a rajtgép mögött 2. „Rajthoz” - A tanulók a rajtgép elé lépnek, guggolótámaszba ereszkednek, és elfoglalják a „Rajthoz” helyzetet. 3. „Vigyázz” - A tanulók megemelik csípőjüket, „Vigyázz” helyzetben várják a rajtjelet. 4. Rajtjel /oktatáskor lehet tapsolás, sípszó, esetleg „Rajt” szó/ - A tanulók, a lehető legnagyobb sebességgel megkezdik a futást. 21. Kép: Rajtpisztoly 17. Kép: Usain Bolt

22 TÉRDELŐRAJT OKTATÁSA 1.Eszközök - Rajtgép, atlétika pályán, futófolyosón. - Rajtgödör, salakos, agyagos, füves pályán. - Oktató rajtgép (két hátulsó támla), pályán, teremben. - Rajtgépet elmozdulás mentesen rögzíteni kell a talajhoz, vagy meg kell támasztani a terem falához. - Rajtvonalat mindig használjunk 2. Módszerek - A lehető legtöbb tanulót rajtoltassuk egyszerre. (eszköz, hely). - Mindig teljes sebességű legyen a rajt (15-20m kifutás) - Visszafelé végeztessünk futóiskola gyakorlatokat. - Rendezzünk rajtversenyeket térdelőrajttal. A képre kattintva megnézheti a videót https://www.youtube.com/watch?v=6tmXuOHogOM

23 TÉRDELŐRAJT OKTATÁSA Gyakorlatok az er ő teljes ellépés és a fokozatos felegyenesedés kialakítására Lovacskázás – a futó derekán átvetett ugró-, gumikötéllel visszafogjuk az előrehaladást - futásközben, állórajtban, térdelőrajtban Társ tolása - A futó a társát derekánál megtámasztva tolja erőteljes futólépésekkel - A párok szemben egymással, nyújtott karral megtámasztják egymás vállát, és térdemeléses futással igyekeznek eltolni egymást - Térdelő rajt végrehajtása, társ megtámasztja a rajtoló vállát, csak lassú előrehaladással engedi futni

24 UGRÁSOK OKTATÁSA 1.El ő feltétel: -Lendületes iramú futás -Szökdelések, ugrások egy - és páros lábon -Fel- és elugrások 2.El ő készít ő gyakorlatok: -Játékok ugró és szökdelő feladattal -Sor és váltó versenyek ugró és szökdelő feladattal -Társ hordása -Has- és hátizom erősítő gyakorlatok -Csípő-, térd-, bokaízület mozgáshatárát növelő gyakorlatok -Térd és láblendítések -Ugrókötél gyakorlatok 3. Cél- és rávezet ő gyakorlatok -Futóiskola gyakorlatok -Ugróiskola gyakorlatok -Emelkedő szerekre felfutások, elugrással -Emelt helyről történő elugrások -Páros- és váltott karú lendítéssel végzett ugrások 19. Kép: Ugrókötéllel futás

25 UGRÁSOK OKTATÁSA – UGRÓISKOLA Duplázó szökdelések (2 bal, 2 jobb lábon) 1.Szökdelés egy lábon - helyben - előrehaladással - helyben térdfelhúzással - előrehaladással és térfelhúzással, erőteljes karlendítéssel Mindkét lábon végeztessük a gyakorlatokat. A térdfelhúzásos szökdelésnél az aktív talajfogás kialakítása is fontos. 2. Szökdelések páros lábon - helyben, bokából, feszes combbal - helyben homorított felugrás - helyben térdfelhúzás - guggolásból homorított/ térdfelhúzásos felugrás - előrehaladással csípőre tartással - előrehaladással karlendítéssel előre – hátra - előrehaladással minden felugrásra karlendítéssel előre - előrehaladással térdfelhúzással - előrehaladással guggolásból guggolásba A gyakorlatokat egyenesen, függőlegesen tartott háttal végeztessük. 20. Kép: Elugrás

26 UGRÁSOK OKTATÁSA – UGRÓISKOLA 3. Indián szökdelés ( Alapváltozat: Felugrás jobb lábról, lendítés bal térddel és ellentétes karral, érkezés ugrólábra, váltakozó lábról felugorva, folyamatosan) -Páros karú lendítéssel, egyik felugrásnál előre, másiknál hátra lendül a kar -Páros karú lendítéssel, minden felugrásnál előre lendül a kar -Karkörzéssel előre/hátra -Felfelé és előre ugrással is végeztessük -Jobb lábra leérkezés után egy lapos szökkenés előre jobb lábon; lépés bal lábbal és felugrás 4. Váltott lábon szökdelés -Duplázó, triplázó szökdelés – a láb váltáskor is UGRÁS legyen -Folyamatos váltott lábon szökdelés – megtartott lendítő lábbal, aktív talajfogással -Váltott és páros karú lendítéssel is Az ugrólábra érkezés felfelé ugrásra, a lendítő lábra érkezés előre ugrásra kényszerít. A képre kattintva indul a videó

27 UGRÁSOK OKTATÁSA – UGRÓISKOLA 5. Zsámoly -Fel – le ugrások -Átugrások -Zsámolyokon ugrások -Fel – le ugrások zsámolyok között plusz ugrással Egy lábon Páros lábon Egy lábról párosra – párosról egy lábra Terpeszállásból előre felugrás a zsámolyra, elugrás a zsámolyok közé, zártállásba 6-10 zsámolyt legyen egy más után, lehetőség szerint több munkahelyet alakítsunk ki. 6. Tornapad A zsámolyoknál említett gyakorlatokon kívül, a padon hosszában: -Terpeszből fel-, leugrások előrehaladással. -Cik-cakkban szökdelés át- és fel-, le ugrással. -Terpeszállásból bokázással előrehaladás.

28 UGRÓSZÁMOK –OKTATÁSA Módszertan 1.Ugróláb kiválasztása: A.Könnyű futásból szabadon felugrás, vagy kis akadály átugrása. B.A jobb kezesek bal lábról, a balkezesek jobb lábról ugorjanak. (Nem túl megbízható módszer.) C.3-5 lépéses nekifutásból erőteljes elugrás, mindkét lábról 2-3 próbálkozás. 2. Leérkez ő hely A.Távolugráshoz az ugrógödör mindig legyen felásva, 4-5 ugrásonként elgereblyézve. B.B. Magasugrást átlépő technikával végeztethetjük homokgödörbe is. C.Teremben szivacsbálára végeztetjük mind a magas, mind a távolugrást. 3. Bemelegítés Atlétikai ugrások előtt az általános bemelegítés tartalmazzon keringésfokozó, nyújtó hatású gyakorlatot. A speciális bemelegítés futó és ugróiskola gyakorlatokból álljon. Kötelező jelleggel végeztessünk fokozó-, repülőfutást.

29 UGRÓSZÁMOK – LÉPŐ TÁVOLUGRÓ TECHNIKA KIALAKÍTÁSA 1.A lépő helyzet kialakítása széles harántterpeszállásban, karok helyzetének felvétele 2.Szökdelő iskola, lépésenkénti elugrások lépő helyzet megtartással 3.Homokgödörbe (emelt helyről) ugrás elugró lábról, lendítő láb vízszintes helyzetben való megtartásával érkezéskor (térd 90fok) 4.Homokgödörbe (emelt helyről) ugrás lépő helyzetben hagyott lábbal érkezés fél-térdelő helyzetben, megtartott törzzsel és lendítő karokkal 5.Ugrás homokgödörbe lépő helyzet megtartással, majd karok előre lendítése mellett lábak összezárása, beleguggoló talajfogás 6.Nekifutás kimérése és iskolázása 7.Ugrások rövid nekifutásból 8.Ugrások teljes nekifutásból lépő légmunka technikával Béres, 2014 21.Kép: Lépő helyzet

30 UGRÓSZÁMOK – TÁVOLUGRÁS – OKTATÁSA Emelt elugró hely alkalmazása -A távolugráshoz az ideális emelt elugró hely 6- 10 cm magas. -Oktatásban, 4-6 lépéses nekifutásból lehet zsámolyról ugrani. -A légmunka kialakítására használjuk Ugrás ívének kialakítása -Emelt elugró helyről -Akadály átugrásával -Felfutásból elugrással Talajfogás -Előrenyújtott lábbal, beguggolással a sarkak által hagyott nyomba. 22.Kép: Távolugró verseny

31 UGRÓSZÁMOK – MAGASUGRÁS – OKTATÁSA El ő készít ő gyakorlatok: A távolugrás oktatásánál szereplő gyakorlatok alkalmazhatók a magasugrás előkészítésénél is. Cél- és rávezet ő gyakorlatok: A távolugrásnál felsorolt gyakorlatok alkalmazhatók. + -Felugrások magasba elhelyezett tárgy megérintésével - kézzel, - fejjel, - lendítő ábbal -A felfüggesztett tárgy ne okozzon sérülést. -A felfüggesztés tegye lehetővé a 3-6 lépésből felugrást, és biztonságos leérkezést Rávezet ő gyakorlatok: 1. Ugrólábra érkezéssel végeztessük a gyakorlatokat. 2. A páros karú lendítést minden gyakorlatnál követeljük meg. 3. A felfelé ugrást segíti a leérkezés helyének megjelölése. 4. Hajlított és nyújtott lábú lendítéssel is végeztessük a gyakorlatokat.

32 UGRÓSZÁMOK – MAGASUGRÁS – OKTATÁSA Á TLÉPŐ TECHNIKA A technika kialakítása, sorozatugrások: 1.Indián szökdelés páros karú lendítéssel 2.Indián szökdelés páros karú lendítéssel, ugrólábról felugráskor előre lendül a kar 3.Ugrólábról felugrás, - érkezés ugrólábra -, lendítőlábbal lépés. Sorozatban. 4.Ugrólábról felugrás, - érkezés ugrólábra -, lendítőlábbal lépés. Sorozatban. 5.Ugrólábról felugrás, nyújtott lábú lendítéssel, - érkezés ugrólábra -, lendítőlábbal lépés. Sorozatban. 6.Ugrólábról felugrás, nyújtott lábú lendítéssel, - érkezés ugrólábra -, lendítőlábon szökkenés. Sorozatban. 7.Minden második ugrólábas lépésre felugrás, páros karú és nyújtott lábú lendítéssel, érkezés ugrólábra. 8.Minden harmadik ugrólábas lépésre felugrás, páros karú és nyújtott lábú lendítéssel, érkezés ugrólábra. Béres, 2014

33 UGRÓSZÁMOK – MAGASUGRÁS – OKTATÁSA Á TLÉPŐ TECHNIKA A technika kialakítása: 1.Nekifutás iskolázása, helyes technikai végrehajtás (magas térdhelyzet, ritmusos, hosszú lépések) elsajátítása 2.Felugrások páros, váltott karú áll előtt megállított lendítésekkel 3.Felugrások 90 fokos, vagy nyújtott térddel való láblendítésekkel 4.Felugrások az elugró helyre való visszaérkezéssel, akár kényszerített módon (fal előtt) – hátra döntött törzshelyzet kialakítása 5.Átlépő magasugrások, három lépésből, kis magasságra (szivacsba, vagy homokba) a lendítések, nekifutás, helyes elugrás iskolázása 6.Magasság emelése, 3-5-7 lépés nekifutással 7.Verseny

34 UGRÓSZÁMOK – MAGASUGRÁS – OKTATÁSA F LOP TECHNIKA 1.Ívelt nekifutás kialakítása, iskolázása 2.Felugrások páros, váltott karú áll előtt megállított lendítésekkel 3.Felugrások 90 fokos, vagy nyújtott térddel való láblendítésekkel 4.Felugrások az elugró láb irányába, 90 fokos elfordulással, lendítő térd befelé lendítésének segítségével 5.Felugrások ívelt nekifutással magasra helyezett tárgy (magasugró léc végének) megérintésével 6.Kétszeresen döntött elugrási helyzet iskolázása 7.Homorítások, híd iskolázása talajon 8.Ugrások szivacsra háttal, lapockára érkezéssel, homorított helyzet megtartással 9.Helyből magasugrás 10.Ugrások kis magasságra, rövid nekifutásból, technika iskolázása céljából 11.Magasság emelése 12.Verseny Béres, 2014

35 UGRÓSZÁMOK – MAGASUGRÁS – OKTATÁSA F LOP TECHNIKA Íves nekifutás kialakítása: 1.Vonalfutás 2.Vonalfogó 3.Kövesd az elsőt 4.Fogójátékok kör alakzatban 5.Íven futások, folyamatos irányváltással, bokából bedőléssel az ív közepe felé 6.Íven futás, felegyenesedett törzzsel, magas térdlendítéssel 7.Egyenes vonalú futásból íven futás vonalon. 8.Szűkített köríven futás 9.Szűkített köríven fokozófutás, 10.Íven futásból felugrás Homorított testhelyzet kialakítása: 1.Hanyattfekvésből emelkedés hídba. 2.Hanyattfekvés hajlított lábbal, csípőemelések, csípő megtámasztása kézzel 3.Hanyattfekvés hajlított lábbal, rézsútos mélytartással, csípőemelések 4.Szivacsbálán dőlés hátra talp – váll hídba 5.Szivacsbálán ugrás hátra, lapockára érkezéssel, magas csípőhelyzet megtartásával. 6.Magasugrás „flop” technikával helyből, páros lábról.

36 DOBÓSZÁMOK – OKTATÁSA El ő készít ő gyakorlatok: -Vállöv erősítés -Vállízület mozgáskiterjedés növelés -Törzsizomzat megerősítése -Lábizomzat maximális és robbanékony erejének növelése -Kidobós és pontszerző játékok dobás feladattal -Célba dobások, vízszintesen és függőlegesen álló célokra, különböző dobásmódokkal -Kölyökatlétika dobószámai Cél- és rávezető gyakorlatok: -Dobóiskola gyakorlatok – babzsákkal, különböző súlyú medicinlabdákkal, kislabdával, sportjátékok labdáival. -Küzdő gyakorlatok – társ tolása, húzása, kézzel, lábbal -Szökdelések, ugrások egy és páros lábon, helyben és haladással, fordulatokkal is. -Kölyökatlétika dobószámai

37 DOBÓSZÁMOK – OKTATÁSA D OBÓISKOLA GYAKORLATOK medicinlabdával 1.Kétkezes dobások: Fej fölül két kézzel előre Láb közül előre, Fej fölött hátra Láb között hátra 2.Vetés bal- és jobboldalról 3.Lökés, melltől kétkézzel Jobb- és balkézzel válltól, ellentéte kézzel támasztva 4.Egykezes dobások Hajítás Vetés Lökés Dobások végrehajthatók - Helyből, terpeszállásból Helyből, dobóterpeszből (harántterpeszből) Térdelésből Féltérdelésből Ülésből Fekvésből, (hason és hanyatt) Szökkenésből előre Ugrással előre Kilépéssel előre Beszökkenéssel előre, oldalra Törzsfordítással Kép forrása: http://www.horzrt.hu/

38 DOBÓSZÁMOK – OKTATÁSA Dobások oktatásának módszerei 1. Labda súlyának megválasztása, életkornak, nemnek, képzettségnek, feladatnak 2. Foglalkoztatási formák megválasztása, 3. Biztonságosan vezetett gyakorlatok: - diákok elhelyezése - dobás vezényszóra - szer felvétele vezényszóra 4. Párban végzett gyakorlatoknál a labda elkapható 5. Már a dobóiskolai gyakorlatokat is helyes technikával kell végrehajtani. - láb és törzs bekapcsolása a dobásba - hosszú úton gyorsítás - fokozatos gyorsítás, kidobás nagy sebességgel - megfelelő kidobási szög

39 DOBÓSZÁMOK – KISLABDAHAJÍTÁS – OKTATÁSÁNAK FELÉPÍTÉSE 1.Kislabda fogás oktatása 2.Lendítőkar munkájának oktatása 3.Dobások oldalterpeszállásban 45 fokos elfordulásból, hajlított könyökkel 4.Dobások oldalterpeszállásban 45 fokos elfordulásból, nyújtott könyökkel 5.Dobások oldalterpeszállásban 90 fokos elfordulásból, térd rogyasztással, homorított helyzetből 6.Dobások harántterpeszállásból, hátul lévő lábra helyezett testsúllyal 7.Kidobó terpesz kialakítása a dobás irányára húzott egyeneshez képest 8.Dobások kidobó terpeszből a 90 fokos elfordításával, nyújtott karral 9.Ívhelyzet kialakítása (boka, térd csípő előfeszített helyzet) 10.3 vagy 5 lépéses dobóritmus kialakítása 11.Nekifutás összekapcsolása a szer lekészítéssel és a 3-5 lépéses dobó ritmussal történő dobással Béres, 2014

40 DOBÓSZÁMOK – KISLABDAHAJÍTÁS – OKTATÁSA Labda fogásának kialakítása: Sportfogással fogott labda - feldobása és elkapása lefelé néző tenyérrel -Passzolgatás Karlendítések, körzések és dobásimitálások sportfogással fogott labdával. - Futás labdával szabadon és szer hordása helyzetben Hajító mozdulat iskolázása: Haránt terpeszállás, dobókézzel ellentétes lábbal elöl. -Dobás váll fölül, enyhén hajlított, előre néző könyökkel -Az előző gyakorlat, a dobás előtt a labda hátra tolása, kis törzshajlítással hátra -Az előző gyakorlat alapállásból kilépéssel haránt terpeszállásba A gyakorlatokat magasba elhelyezett függőleges célba, valamint magas akadály felett is végeztessük -Dobás sarokülésbő -Dobás féltérdelésből Ívhelyzet kialakítása: „T” vonalnál felállás, -Dobás lekészített helyzetből -Dobóterpeszből váll fölül dobás -Lekészítés után kidobás -Hátralépésből kidobás -Csípő beforgatása társ segítségével dobásirány

41 DOBÓSZÁMOK – KISLABDAHAJÍTÁS – OKTATÁSA 5-ös lépésritmus kialakítása: -Dobás járásból, 3 lépéssel -Dobás járásból, 3 lépésből, oldalfelállásból -Dobás 3 lépésből, beszökkenéssel -Dobás járásból 5 lépéssel -Dobás 2 lépés járásból és 3 lépés beszökkenéssel -Dobás 5 lépéssel, 2 futólépés és beszökkenés -Dobás járásból, lendületes 5-ös lépésritmussal -Dobás lassú futásból, 5-ös lépésritmussal Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=rO8v2FS8n_o Képre kattintással indul a videó

42 DOBÓSZÁMOK – KISLABDAHAJÍTÁS – OKTATÁSA A kislabdahajításnál előforduló gyakori hibák - a kislabda tenyérben fogása - nem dinamikus a lendületszerzés - a dobást előkészítő lépések rossz ütemben történnek - magas dobóterpeszbe érkezés kinyújtott térdekkel - kicsi vagy nagy dobóterpesz - hajlított kitámasztó térd - későn letett kitámasztó láb - korán beforgatott törzs (a csípőtengellyel együtt forog be a válltengely) - bizonytalan egyensúly a véghelyzetnél (kilépés) - lapos kidobási szög stb. Béres, 2014 23.Kép: Kislabda hajítás

43 DOBÓSZÁMOK – SÚLYLÖKÉS – OKTATÁSA Cél- és rávezet ő gyakorlatok: -Fekvőtámaszban karhajlítások - nyújtások, ellökődéssel, tapssal, stb. -Szökdelő és ugrógyakorlatok egy és páros lábon -Térdhajlítás és nyújtás társsal a nyakban, bordásfalnál -Árnyékbokszolás kézisúlyzóval -Medicinlabda lökések melltől két kézzel állásban, ülésben, térdelésben páros lábon ugrásból előre guggolásból előre ugrással állásba hanyattfekvésből felöléssel kilépéssel előre, beszökkenéssel előre -Medicinlabda lökések egy kézzel (dobó kézzel ellentétes kéz támasztja a labdát) terpeszállásból, törzsfordítással is, harántterpesz állásból, törzsfordítással is, -Oldal felállásból beszökkenéssel 24. Kép: Súlylökés teremben

44 DOBÓSZÁMOK – SÚLYLÖKÉS – OKTATÁSÁNAK FELÉPÍTÉSE 1.Golyó fogás oktatása 2.Golyó vállgödörbe helyezésének oktatása 3.Dobókar könyék helyzet, lendítőkar munkájának oktatása 4.Lökések oldalterpeszállásban 45 fokos elfordulásból 5.Lökések oldalterpeszállásban 90 fokos elfordulásból, térdrogyasztással, homorított helyzetből 6.Lökések harántterpeszállásból, hátul lévő lábra helyezett testsúllyal 7.Kidobó terpesz kialakítása a dobás irányára húzott egyeneshez képest 8.Lökések kidobó terpeszből a törzs teljes elfordításával – vállvonal merőleges a kidobás vonalra 9.Becsúszás szakaszainak oktatása 10.Becsúszás összekötése a kidobó terpeszbe érkezéssel és lökéssel Béres, 2014

45 DOBÓSZÁMOK – SÚLYLÖKÉS – OKTATÁSA Rávezető gyakorlatok súlygolyó fogásához: -Súlygolyó lökése melltől két kézzel -Súlygolyó elhelyezése az ujjakon, felfelé néző tenyérrel, lökés felfelé -Súlygolyó vállgödörbe helyezése, törzshajlítások és fordítások Rávezető gyakorlatok lökő mozdulat kialakításához, (felállás a „T” vonalnál, jobbkezes dobó) - Terpeszállás, súlygolyó vállgödörben, tenyér előre néz, lökés -Előző gyakorlat törzsfordítással és térdhajlítással -Dobóterpeszből lökés -Terpeszállásból hátralépés dobóterpeszbe, lökés -Előző gyakorlat tözsfordítással A gyakorlatok helyes végrehajtásával iskolázhatjuk a láb és a törzs munkáját a súlygolyó gyorsításában. dobásirány

46 DOBÓSZÁMOK – SÚLYLÖKÉS – OKTATÁSA Lendületszerzés oktatása: -Oldalfelállásból kilépéssel lökés -Oldalfelállásból beszökkenéssel lökés -Háttal felállásból beszökkenéssel lökés Becsúszás oktatása: -Mérleg helyzet kialakítása törzsdöntéssel előre és lábemeléssel hátra -Mérleg helyzetből lökés -Zsugorhelyzet kialakítása mérleg helyzetből -Zsugorhelyzet kialakítása támadó állásból, beszökkenés, majd becsúszás -Zsugor helyzetből láblendítés hátra, és támaszlábbal ellökődés dobásirányba, érkezés terpeszállásba -Előző gyakorlat támaszláb húzása (becsúszás), érkezés dobóterpeszbe. -Előző gyakorlatok lökéssel összekapcsolva https://www.youtube.com/watch?v=6pHwq6YEyl0 Videó A „T” vonal mentén végrehajtva a gyakorlatok segítik lendületből kialakítani a dobásirányba nyitott dobóterpeszt

47 IRODALOM 1. Koltai J. (szerk.) (1975): Az atlétika oktatása. TF jegyzet, Budapest. 2. Polgár T., Béres S. (2011): Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai, Dialóg Campus Kiadó, E-könyv, http://sek.nyme.hu/1038/Sport/DVD/Atletika.html, hozzáférés időpontja: 2014.11.09. 3. Takács L. (szerk.) (2004): Atlétika Technika, Oktatás, Edzés SE. TF. Plantin-Print Bt. Budapest 4. Dornbach Ildikó (2013): A kölyökatléta értékei, céljai és lehetőségei a közoktatásban. http://moderniskolahu/sites/default/files/image/tanevnyito2013/prezik/kolyokatletika.pdf, hozzáférés időpontja: 2014.11.09. 5. Eckschmiedt S. (2002): Atlétikai dobásgyakorlatok technikája, oktatása és alkalmazása. Plantin-Print Bt., Budapest. 6. Murer K. (szerk.) (2000): 1003 atlétika játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó. Budapest- Pécs. 7. Egyéni sportágak, Készítette Atlétika -Vári Beáta, ISBN 978-963-306-321-7 http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/egyeni_sportagak/atltika.html 8. Béres Sándor: atletika-elmelete-es-gyakorlata-i544f3704bb626.pptx http://uni- eger.hu/hu/ttk/szervezet-/sporttudomanyi-intezet/oktatashttp://uni- eger.hu/hu/ttk/szervezet-/sporttudomanyi-intezet/oktatas 9. Atlétika oktatása testnevelő asszisztenseknek Szerk. Béres Sándor http://uni- eger.hu/hu/ttk/szervezet-/sporttudomanyi-intezet/oktatashttp://uni- eger.hu/hu/ttk/szervezet-/sporttudomanyi-intezet/oktatas

48 FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Egyéni sportágak, Atlétika -Vári Beáta, ISBN 978-963-306-321-7 http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/egyeni_sportagak/atltika.html 2. Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai Polgár Tibor – Béres Sándor Dialóg Campus Kiadó 2011 Szerzői jog © 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright 2011., Polgár Tibor, Béres Sándor http://www.sek.nyme.hu/_layouts/1038/Sport/DVD/Atletika.html 3. Béres Sándor: Az atlétika elmélete és gyakorlata ppt, http://www.uni-eger.huhttp://www 4. Koltai Jenő (szerk): Az atlétika oktatása 1975 Budapest, TF jegyzet 5. Takács László (szerk.): Atlétika (technika, oktatás, edzés) 2004. SE TSK Platin-Priat Bt Budapest Képek jegyzéke a jegyzetoldalon található

49 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "AZ ATLÉTIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA II. Szalay Gábor Eszterházy Károly Főiskola TTK Sporttudományi Intézet TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések