Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az atlétika elmélete és gyakorlata II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az atlétika elmélete és gyakorlata II."— Előadás másolata:

1 Az atlétika elmélete és gyakorlata II.
TÁMOP E-13/KONV Az atlétika elmélete és gyakorlata II. Szalay Gábor Eszterházy Károly Főiskola TTK Sporttudományi Intézet

2 Atlétika az iskolai testnevelésben
1. Kép: Parlament Nemzeti Alaptanterv Fejlesztési területkén szerepel A testi és lelki egészségre nevelés táplálkozás, mozgás, stresszkezelés Kulcskompetenciák között nincs megnevezve, de számos területen a megjelenik a testnevelés erősítő hatása kezdeményezőkészség, felelősség vállalás, esztétikai képzés, tánc, stb. Műveltségterületek között szerepel a Testnevelés és sport, 15% - 25%-os arányban. Magasabb arány az 1-8 évfolyamokon 2. Kép: Új iskola

3 Az atlétika mozgásanyagának megjelenése
Atlétikai mozgásformák megjelenése a tantervekben 1–4. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előkészítő és preventív mozgásformák Órakeret 20 óra + folyamatos Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 75 óra Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret 54 óra Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban Órakeret 30 óra Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban Órakeret 40 óra Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban Órakeret 15 óra Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben Atlétikus mozgásokkal megoldható feladatok

4 Az atlétika mozgásanyagának megjelenése
Atlétikai mozgásformák megjelenése a tantervekben 5–6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 36 óra Úszás és úszó jellegű feladatok Sportjátékok Órakeret 70 óra Atlétikai jellegű feladatok Órakeret 40 óra Torna jellegű feladatok Órakeret58 óra Alternatív környezetben űzhető sportok Órakeret 46 óra Önvédelmi és küzdőfeladatok Órakeret 38 óra Atlétikus mozgásokkal megoldható feladatok

5 Az atlétika mozgásanyagának elrendezése
3. Kép: Akadályfutás Szempontok a tanmenet elkészítésében: Az atlétikát főleg őszi és tavaszi időszakra tervezzük Atlétikus képességfejlesztést egész évben végeztessünk Az új mozgások elsajátítását előzze meg a szükséges kondícionális és koordinációs képességek fejlesztése. Az atlétikai „iskolákat” egész évben végeztessük. Futóiskola, ugróiskola, dobóiskola. Építsük be programunkba a Kölyökatlétikát 4. Kép: Hajítás 5. Kép: Mezeifutás

6 Atlétika az iskolai testnevelésben
Kerettanterv Meghatározza testnevelés évfolyamokra lebontott programját Az atlétika eszközeivel: képességfejlesztés, alaptechnikák elsajátítása A kerettanterv által meghatározott atlétikai oktatási anyag Évfolyam Futások Ugrások Dobások Egyéb 1-2. 40 óra Egyenes vonalú és irányváltásos futások Páros és egy lábon ugrások, szökdelések Célba dobások, hajító, lökő és vető mozdulattal Kölyökatlétika programja 3-4. Vágta és kitartófutás, akadályok felett is. Guggoló rajt Távolugrás lépő technika Magasugrás átlépő technika Hajítás hármas lépésritmussal Kölyökatlétika vetélkedéssel 5-6. Vágta és kitartófutás, Térdelő és állórajtok Távolugrás lépő, Magasugrás átlépő technika Kislabda hajítás nekifutásból Súlylökés helyből Versenyek, 7-8. 45 óra Tanult technikák tökéletesítése Guruló magasugrás Súlylökés beszökkenéssel

7 Az atlétika oktatásának alapelvei
6. Kép: Németh Miklós A motoros képességek megfelelő szintje szükséges az új technikai elemek elsajátításához. A kondicionális képességek fejlesztése megelőzi a technika tanítását. A tanuló életkorának, képzettségének, fizikai és intellektuális színvonalának megfelelő módszereket alkalmazunk. A természetes mozgásokból kiindulva alakítjuk ki az atlétikai versenyszámok technikáit. A gimnasztikai gyakorlatok rendszeres alkalmazásával javítjuk a koordinációs képesség összetevőit, megfelelő erőt és ízületi mozgáskiterjedést hozhatunk létre. Lehetőség szerint együttes vagy csoportos osztályfoglalkoztatási formában oktassunk.

8 Az atlétika mozgásanyagának elrendezése a tanévben
Ősszel: Kitartó futások, állóképesség fejlesztés, rajtok oktatása, rövidtávú futások; (Szabadban) Ugrás-előkészítő gyakorlatok, távol-, lehetőség szerint, magasugrás. Dobások előkészítése, hajító és lökőmozdulattal történő dobások. Felmérések, versenyek. Kölyökatlétika programja Télen: Kitartó futások, gimnasztikai előkészítő gyakorlatok, természetes gyakorlatok, ( Teremben) (kúszások, mászások, hordások, stb.) Futó-, ugró-, dobóiskola gyakorlatok. (medicinlabda dobások) Magasugrás szivacsbálára Terematlétika versenyek, Kölyökatlétika programja Tavasszal: Kitartó futások (terepen, iskola körül, stb). (Szabadban) Álló és térdelőrajt gyakorlás, rövid és középtávú futások. Távolugrás homokgödörbe, elugrás és talajfogás gyakorlása. Kislabdahajítás és súlylökés technikájának gyakorlása. 7. Kép: Átlépő technika

9 Foglalkoztatási formák az atlétika oktatásában
Osztályfoglalkoztatási forma (mindenki ugyan azt a feladatot végzi) - Együttes osztályfoglalkoztatás (Egyszerre végzi mindenki a gyakorlatot) - Csoportos osztályfoglalkoztatás (Egyik csoport végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) - Egyéni osztályfoglalkoztatás (Egy tanuló végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) 2. Csapatfoglalkoztatási forma (A csapatok különböző feladatot végeznek) - Együttes csapatfoglalkoztatás (A csapatban mindenki egyszerre végzi a gyakorlatot) - Csoportos csapatfoglalkoztatás (A csapat egy része végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra.) - Egyéni csapatfoglalkoztatás (Egy tanuló végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) A foglalkoztatatási formát meghatározza az osztály létszáma, a rendelkezésre álló hely, a tanulók kora, előképzettsége, az óra fő célja, feladatai. Mindig a leghatékonyabb formát válasszuk. Elsősorban biztosítanunk kell hogy tanulóink minél több időt töltsenek testgyakorlatok végzésével. Osztályfoglalkoztatási forma (mindenki ugyan azt a feladatot végzi) - Együttes osztályfoglalkoztatás (Egyszerre végzi mindenki a gyakorlatot) Pl.: Kitartó futás, futóiskola gyakorlat, fogójátékok, stb - Csoportos osztályfoglalkoztatás (Egyik csoport végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) Pl.: 2-4-soros vonalalakzatban állítjuk fel a tanulókat, a sorok egymás után hajtják végre a gyakorlatokat. (szökdelések). - Egyéni osztályfoglalkoztatás (Egy tanuló végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) Pl.: magasugrás oktatása egy ugróhelyen az egész osztálynak. 2. Csapatfoglalkoztatási forma (A csapatok különböző feladatot végeznek) Az osztályt 2-4 csapatba szervezzük. Pl.: a csapatok fele játszik, a többiek képességet fejlesztenek és távolugrást gyakorolnak. - Együttes csapatfoglalkoztatás (A csapatban mindenki egyszerre végzi a gyakorlatot) Az „A” csapat rajtgyakorlatokat végez A „ B” csapat képességfejlesztést végez törzserősítő gyakorlatokkal A „C” és „D” csapat röplabdázik. 7-8 percenkét munkahelyet váltanak a csapatok, úgy hogy az óra végére mindenki legyen minden munkahelyen. - Csoportos csapatfoglalkoztatás (A csapat egy része végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra.) Az előző szerint szerveződik az óra, de az „A” csapat párokban medicinlabdát dob, a „B” csapat egyik fele vállöv, a másik fele törzserősítést végez, majd cserélnek. - Egyéni csapatfoglalkoztatás (Egy tanuló végzi a gyakorlatot, a többiek később kerülnek sorra) Az előzőek szerint szerveződik az óra, de az „A” csapat magasat ugrik, egyszerre csak egy tanuló. 8. Kép: Gyerektorna

10 Az atlétika mozgások oktatásának módszerei
1. Globális módszer – a mozgást egészében oktatjuk, pl.: futások. 2. Parciális módszer – a mozgást részeire bontjuk, a részek elsajátítása után alakítjuk a részekből a teljes mozgást. Pl.: gátfutás 3. Globális – Parciális – Globális módszer – az előzőek kombinálva, a lényeges mozdulatokat külön is tanítjuk 9. Kép: Globális módszer 4. Fokozatosság: Egyszerű Bonyolult Ismert Ismeretlen Könnyű Nehéz Lassabb Gyorsabb A gátfutás oktatásánál, kezdetben futófeladatokat végeztetünk a tanulókkal, melyekkel kialakítjuk a gátfutás ritmusát, a gátak feletti átfutást, alacsony gátakon. A gátak magasságának emelésével eljutunk a gátvétel technikájának oktatásához. Ilyenkor külön is tanítjuk a lendítő és a kiemelt láb mozgását, majd visszatérünk a futó feladatokhoz, már a gátvétel technikájával végrehajtva a gátfutást.

11 Az atlétikai mozgások oktatásának folyamata
Előkészítő gyakorlatok Általános és sokoldalú kondicionális és koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok. Célgyakorlatok Speciális kondicionális és koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok, melyek lehetővé teszik az új technika elsajátítását. Rávezető gyakorlatok Tartalmazza az új mozgás fontos részét/részeit. Könnyített feltételeket biztosítunk a mozgás végrehajtásához. Kényszerítőhelyzetek a helyes technikai végrehajtás kialakításához. Segítségadással történő gyakorlás Példa a súlylökés oktatása Előkészítő gyakorlatok Vállöv erősítő gyakorlatok: fekvőtámaszban karhajlítások, nyújtások, kötélmászás, húzódzkodás, kézisúlyzós gyakorlatok, stb. Törzserősító gyakorlatok: felülések, törzsemelések hason/combon fekvésben, lábemelések függésben, stb. Célgyakorlatok Medicinlabda dobások: hajítások, vetések, lökések, helyből és lendületből. Rávezető gyakorlatok Medicinlabda lökés mellső kétkezes dobással. Medicinlabda lökés egy kézzel, másik kéz segít jó helyzetben tartani a labdát. Mint az előző gyakorlat törzsfordítással. Súlygolyó lökése, melltől két kézzel. Stb. A futó-, ugró-, dobóiskola gyakorlatok cél- és rávezetőgyakorlatok is. 10. Kép: Súlydobás

12 Az atlétikai mozgások oktatásának helyszíne
Teremben: Előkészítő-, cél- és rávezetőgyakorlatok végeztethetők. A rajtok, a magasugrás jól taníthatók. A távolugrás és a dobások oktatása megfelelő szerekkel és leérkezőhellyel megoldható. Szabadtéren: Időjárás Pálya Futópálya Távolugró hely Magasugró hely Súlylökő hely Kislabdadobás 11. Kép: Távolugrás Szabadtéren Futópálya sima, egyenletes felületű, megfelelő keménységű legyen. Távolugró nekifutó hely, elugró gerenda, homokgödör. Balesetmentes végrehajtást és talajfogást tegyenek lehetővé. A homokot naponta fel kell ásni, és folyamatosan kell gereblyézni. Az elugró gerenda nem emelkedhet ki a nekifutó hely síkjából. Dobásoknál a szer leérkezésének helye lehetőleg vízszintes terület legyen, lehet salakos, füves, agyagos. A leérkező szer látható nyomot hagyjon rajta. A dobóhelyek tegyék lehetővé a megfelelő lendületszerzést, a kidobást, a stabil megállást. A képre kattintva elindul a videó

13 A futások oktatása – Módszertan
Foglalkoztatási forma: biztosítsa a minél több gyakorlást, egyszerre minél többen végezzék a gyakorlatokat. Bemutatással és kevés magyarázattal ismertessük a gyakorlatokat. Változatos gyakorlatokat, módszereket, foglalkoztatási formákat alkalmazzunk A futások, futóiskola gyakorlatok egész évben szerepeljenek a testnevelés órákon. 12. Kép: Gátfutók

14 A futások oktatása – Előkészítő gyakorlatok
2. Versenyek Váltóversenyek futófeladatokkal Sorversenyek Kölyökatlétika futóversenyei Rajtversenyek különböző testhelyzetekből rajtolva 1. Játékok: Fogójátékok Akadályok felett futások Szlalom és egyéb irányváltásos futások Játékok futófeladattal 4. Láb gyorserejének fejlesztése Szökdelések, ugrások – egy és páros lábon – szereken és szabadon – helyben és előrehaladással – fel-és előrehaladással – lépcsőzés 3. Ízületi mozgáskiterjedést fokozó gyakorlatok Gimnasztika, elsősorban a CSÍPŐ, boka, térd ízületre ható gyakorlatok. Lendítések, húzások, hajlítások, nyújtások, Statikus nyújtó gyakorlatok, sterching.

15 A futások oktatása – célgyakorlatok
Futóiskola alapgyakorlatok 16. Kép: Futóiskola /videó/ Dzsoggolás /taposófutás Saroklendítéses futás Szkippelés /térdlendítéses futás Fokozófutás Repülőfutás https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw A futóiskola gyakorlatokat koordinált karmozgással végeztessük!

16 Futóiskola összetett gyakorlatai
Dzsoggolás és szkippelés közben végzett eltérő láb és karmozgások Saroklendítés 3-4 lépésenként Alszár előrelendítés 3-4 lépésenként Térdlendítés vízszintes fölé 3-4 lépésenként Szökdelések Indiánszökdelés ellentétes kar – láblendítéssel. Váltott lábon szökdelés, ellentétes karlendítéssel Páros lábon szökdelés váltott térdlendítéssel, páros és ellentétes karlendítéssel. Futó-ugró szökdelés (talajfogás talp elülső részével) Galoppszökdelések, Galoppszökdelés oldalazva, különböző lépésszám után oldalváltással Koordinációs futások (könnyű, lendületes futások) Egyenletes sebességű futás m-en Egyenletes sebességű irányváltoztatásos ívenfutás Váltakozó sebességű lendületes futás

17 Atlétikai futrások oktatása - Gyakorlás
Egyenes vonalú futások, a futás sebességének megfelelő technikával. Egyenes vonalú futások, változó iramban, távon. Adott táv maximális sebességgel lefutása. Futóversenyek különböző távon. Váltóversenyek futófeladatokkal. Futások akadályok fölött, között. Kölyökatlétika futófeladatai. 14.Kép: Kölyökatlétika, futás

18 rajtok oktatása A gyors megindulás kialakítása: Fogójátékok
Váltóversenyek Utoléréses játékok Testnevelés játékok gyors megindulással és megállással. Rajtversenyek különböző testhelyzetekből 15. Kép: Fogójáték

19 Állórajtok technikáinak oktatása
Rajtolás vezényszavait használjuk az oktatás során is! Gyors megindulásra kell figyelni! Bemutatás és rövid magyarázat után gyakorlás A rajtokat mindig rajtvonalnál oktassuk! Szükség esetén bármilyen vonal megfelel. Legyen megfelelő hely a rajt utáni 6-8 lépés megtételéhez, és a kifutáshoz. Állórajt hátul lévő lábbal. Lábfejek helyzetének kialakítása: Zártállásból, a rajtoláskor hátul lévő láb sarkán kifelé fordítjuk 900 –kal a lábfejet, majd lábujjon kifelé fordítjuk a sarkunkat. Köthetjük vezényszavakhoz a részmozdulatokat: „Rajthoz – 1”: Felállás a rajtvonal mögött „2”: Lábhelyzet felvétele „3”: Súlypont sűlyesztés és karok megfelelő helyzetbe emelése /”Rajthoz”helyzet/ Rajtjel Állórajt elöl lévő lábbal Az oktatásban az eltérő karhelyzetre kell figyelni. Képek helye: Helyes lábhelyzet kialakítása ütemezéssel Képek forrása:

20 Térdelőrajt oktatása Előfeltétel: Állórajt hátul lévő lábbal, guggolórajt - ismerete Előkészítő gyakorlatok: Ugróiskola gyakorlatok, gyors megindulást tartalmazó játékok Cél- és rávezetőgyakorlatok: Rajtok különböző testhelyzetekből. 1. Állórajt hátul lévő lábbal 2. Páros lábon szökdelésből rajtolás 3. Háttal felállás, 1800-os fordulattal rajtolás 4. Guggolórajt 5. Ülésből rajt 6. Törökülésből rajt 7. Fekvőtámaszból rajt (arccal a futásirány felé) 8. Hasonfekvésből rajt (fejjel a futásirány felé) Az gyakorlat háttal elhelyezkedés a futásiránynak, 1800-os fordulattal rajtolás Rávezetőgyakorlatként úgy állítsuk össze a rajtgyakorlatokat, hogy magasabb súlyponti helyzettől haladjunk az alacsonyabb helyzet felé; az erősebbik láb legyen a rajtoláskor elöl; mindig maximális sebességgel történjen a megindulás és a futás;

21 Térdelőrajt oktatása A rajtolás vezényszavaihoz kötve oktassuk a térdelő rajtot 1. Felállás a rajtgép mögött 2. „Rajthoz” - A tanulók a rajtgép elé lépnek, guggolótámaszba ereszkednek, és elfoglalják a „Rajthoz” helyzetet. 3. „Vigyázz” - A tanulók megemelik csípőjüket, „Vigyázz” helyzetben várják a rajtjelet. 4. Rajtjel /oktatáskor lehet tapsolás, sípszó, esetleg „Rajt” szó/ - A tanulók, a lehető legnagyobb sebességgel megkezdik a futást. 21. Kép: Rajtpisztoly 17. Kép: Usain Bolt

22 Térdelőrajt oktatása Eszközök - Rajtgép, atlétika pályán, futófolyosón. - Rajtgödör, salakos, agyagos, füves pályán. - Oktató rajtgép (két hátulsó támla), pályán, teremben. - Rajtgépet elmozdulás mentesen rögzíteni kell a talajhoz, vagy meg kell támasztani a terem falához. - Rajtvonalat mindig használjunk A képre kattintva megnézheti a videót https://www.youtube.com/watch?v=6tmXuOHogOM 2. Módszerek - A lehető legtöbb tanulót rajtoltassuk egyszerre. (eszköz, hely). - Mindig teljes sebességű legyen a rajt (15-20m kifutás) - Visszafelé végeztessünk futóiskola gyakorlatokat. - Rendezzünk rajtversenyeket térdelőrajttal.

23 Térdelőrajt oktatása Gyakorlatok az erőteljes ellépés és a fokozatos felegyenesedés kialakítására Lovacskázás – a futó derekán átvetett ugró-, gumikötéllel visszafogjuk az előrehaladást - futásközben, állórajtban, térdelőrajtban Társ tolása - A futó a társát derekánál megtámasztva tolja erőteljes futólépésekkel - A párok szemben egymással, nyújtott karral megtámasztják egymás vállát, és térdemeléses futással igyekeznek eltolni egymást - Térdelő rajt végrehajtása, társ megtámasztja a rajtoló vállát, csak lassú előrehaladással engedi futni

24 Ugrások oktatása 1.Előfeltétel: Lendületes iramú futás
Szökdelések, ugrások egy - és páros lábon Fel- és elugrások 3. Cél- és rávezető gyakorlatok Futóiskola gyakorlatok Ugróiskola gyakorlatok Emelkedő szerekre felfutások, elugrással Emelt helyről történő elugrások Páros- és váltott karú lendítéssel végzett ugrások 2.Előkészítő gyakorlatok: Játékok ugró és szökdelő feladattal Sor és váltó versenyek ugró és szökdelő feladattal Társ hordása Has- és hátizom erősítő gyakorlatok Csípő-, térd-, bokaízület mozgáshatárát növelő gyakorlatok Térd és láblendítések Ugrókötél gyakorlatok 19. Kép: Ugrókötéllel futás

25 ugrások oktatása – ugróiskola
Szökdelés egy lábon - helyben - előrehaladással - helyben térdfelhúzással - előrehaladással és térfelhúzással, erőteljes karlendítéssel Mindkét lábon végeztessük a gyakorlatokat. A térdfelhúzásos szökdelésnél az aktív talajfogás kialakítása is fontos. 2. Szökdelések páros lábon - helyben, bokából, feszes combbal - helyben homorított felugrás - helyben térdfelhúzás - guggolásból homorított/ térdfelhúzásos felugrás - előrehaladással csípőre tartással - előrehaladással karlendítéssel előre – hátra - előrehaladással minden felugrásra karlendítéssel előre - előrehaladással térdfelhúzással - előrehaladással guggolásból guggolásba A gyakorlatokat egyenesen, függőlegesen tartott háttal végeztessük. Duplázó szökdelések (2 bal, 2 jobb lábon) 20. Kép: Elugrás

26 ugrások oktatása – ugróiskola
3. Indián szökdelés (Alapváltozat: Felugrás jobb lábról, lendítés bal térddel és ellentétes karral, érkezés ugrólábra, váltakozó lábról felugorva, folyamatosan) Páros karú lendítéssel, egyik felugrásnál előre, másiknál hátra lendül a kar Páros karú lendítéssel, minden felugrásnál előre lendül a kar Karkörzéssel előre/hátra Felfelé és előre ugrással is végeztessük Jobb lábra leérkezés után egy lapos szökkenés előre jobb lábon; lépés bal lábbal és felugrás 4. Váltott lábon szökdelés Duplázó, triplázó szökdelés – a láb váltáskor is UGRÁS legyen Folyamatos váltott lábon szökdelés – megtartott lendítő lábbal, aktív talajfogással Váltott és páros karú lendítéssel is Az ugrólábra érkezés felfelé ugrásra, a lendítő lábra érkezés előre ugrásra kényszerít . A videó utolsó gyakorlata az indiánszökdelés utolsó feladata A képre kattintva indul a videó

27 ugrások oktatása – ugróiskola
5. Zsámoly Fel – le ugrások Átugrások Zsámolyokon ugrások Fel – le ugrások zsámolyok között plusz ugrással • Egy lábon • Páros lábon • Egy lábról párosra – párosról egy lábra • Terpeszállásból előre felugrás a zsámolyra, elugrás a zsámolyok közé, zártállásba 6-10 zsámolyt legyen egy más után , lehetőség szerint több munkahelyet alakítsunk ki. 6. Tornapad A zsámolyoknál említett gyakorlatokon kívül, a padon hosszában: Terpeszből fel-, leugrások előrehaladással. Cik-cakkban szökdelés át- és fel-, le ugrással. Terpeszállásból bokázással előrehaladás.

28 Ugrószámok –oktatása Módszertan Ugróláb kiválasztása:
Könnyű futásból szabadon felugrás, vagy kis akadály átugrása. A jobb kezesek bal lábról, a balkezesek jobb lábról ugorjanak. (Nem túl megbízható módszer.) 3-5 lépéses nekifutásból erőteljes elugrás, mindkét lábról 2-3 próbálkozás. 2. Leérkező hely Távolugráshoz az ugrógödör mindig legyen felásva, 4-5 ugrásonként elgereblyézve. B. Magasugrást átlépő technikával végeztethetjük homokgödörbe is. Teremben szivacsbálára végeztetjük mind a magas, mind a távolugrást. 3. Bemelegítés Atlétikai ugrások előtt az általános bemelegítés tartalmazzon keringésfokozó, nyújtó hatású gyakorlatot. A speciális bemelegítés futó és ugróiskola gyakorlatokból álljon. Kötelező jelleggel végeztessünk fokozó-, repülőfutást. Ugróláb kiválasztása Könnyű futásból szabadon felugrás, vagy kis akadály átugrása. A gyerekek többnyire, ösztönösen az ugrólábról ugranak el. 2-3 kísérletet tegyenek a tanulók, aki váltogatja az ugrólábát, annak határozzuk meg, melyik lábáról ugorjon. Mindkét lábon tegyen kísérleteket, a jobb kísérleteket teljesítő láb legyen az ugróláb. A jobb kezesek bal lábról, a balkezesek jobb lábról ugorjanak. Nem túl megbízható módszer. 3-5 lépéses nekifutásból erőteljes elugrás, mindkét lábról 2-3 próbálkozás. A jobb ugrásokat mutató láb legyen az ugróláb. 2. Leérkező hely A. Távolugráshoz az ugrógödör mindig legyen felásva, 4-5 ugrásonként elgereblyézve. A nekifutó hely és az elugró hely egyenletes talajú legyen. Gerenda helyett vonallal is jelölhetjük az elugrás helyét. Alsó tagozatosoknak elugrósávot jelöljünk ki. B. Magasugrást átlépő technikával végeztethetjük homokgödörbe is. Segíti a felugrást és a jó légmunkát. C. Teremben szivacsbálára végeztetjük mind a magas, mind a távolugrást.

29 Ugrószámok – lépő távolugró technika kialakítása
A lépő helyzet kialakítása széles harántterpeszállásban, karok helyzetének felvétele Szökdelő iskola, lépésenkénti elugrások lépő helyzet megtartással Homokgödörbe (emelt helyről) ugrás elugró lábról, lendítő láb vízszintes helyzetben való megtartásával érkezéskor (térd 90fok) Homokgödörbe (emelt helyről) ugrás lépő helyzetben hagyott lábbal érkezés fél-térdelő helyzetben, megtartott törzzsel és lendítő karokkal Ugrás homokgödörbe lépő helyzet megtartással, majd karok előre lendítése mellett lábak összezárása, beleguggoló talajfogás Nekifutás kimérése és iskolázása Ugrások rövid nekifutásból Ugrások teljes nekifutásból lépő légmunka technikával 21.Kép: Lépő helyzet Béres, 2014

30 Ugrószámok – távolugrás – oktatása
Emelt elugró hely alkalmazása A távolugráshoz az ideális emelt elugró hely 6-10 cm magas. Oktatásban, 4-6 lépéses nekifutásból lehet zsámolyról ugrani. A légmunka kialakítására használjuk Ugrás ívének kialakítása Emelt elugró helyről Akadály átugrásával Felfutásból elugrással Talajfogás Előrenyújtott lábbal, beguggolással a sarkak által hagyott nyomba. 22.Kép: Távolugró verseny Emelt elugró hely alkalmazása A távolugráshoz az ideális emelt elugró hely 6-10 cm magas. Minél nagyobb a nekifutás sebessége, annál laposabb az emelt elugró hely. Oktatásban, 4-6 lépéses nekifutásból lehet zsámolyról ugrani. A túl nagy fellépés nem alakítja ki a megfelelő helyzetet az elugráshoz. A légmunka és az elugrás ívének kialakítására használjuk. A súlypont kirepülési sebessége és a szöge meghatározza az elérhető távolságot Ugrás ívének kialakítása Emelt elugró helyről, mint az előzőekben. Akadály átugrásával. AZ elugrás vonalától 1-2 méterre 30-50cm magas akadály fölött hajtatjuk végre az ugrást. Felfutásból elugrással. Pl.: Zsámoly – szekrény tető – 2 részes szekrény – 3(4) – részes szekrényből kialakított emelkedőre felfutásból kell az elugrást végrehajtani. A leérkező helynek megfelelő méretűnek, vastagságú szivacsbálának kell lennie. Talajfogás - Az állásba érkezés, vagy az előre esés általában az elugrás hibája. Az ugró túlzottan előre forog, ezért nem tudja maga elé emelni a lábát. Javítása, az elugrás ívének a kirepülés szögének kialakítása, a láb és a karlendítés pontos, erőteljes végzése.

31 Ugrószámok – magasugrás – oktatása
Előkészítő gyakorlatok: A távolugrás oktatásánál szereplő gyakorlatok alkalmazhatók a magasugrás előkészítésénél is. Cél- és rávezető gyakorlatok: A távolugrásnál felsorolt gyakorlatok alkalmazhatók. + Felugrások magasba elhelyezett tárgy megérintésével - kézzel, - fejjel, - lendítő ábbal A felfüggesztett tárgy ne okozzon sérülést. A felfüggesztés tegye lehetővé a 3-6 lépésből felugrást, és biztonságos leérkezést Rávezető gyakorlatok: 1. Ugrólábra érkezéssel végeztessük a gyakorlatokat. 2. A páros karú lendítést minden gyakorlatnál követeljük meg. 3. A felfelé ugrást segíti a leérkezés helyének megjelölése. 4. Hajlított és nyújtott lábú lendítéssel is végeztessük a gyakorlatokat. Az ugrólábra érkezés felfelé ugrásra kényszerít. A magasugrás páros karú lendítéssel történik. A leérkezés helye legyen közel az elugrás helyéhez – felfelé ugrás kialakítását segíti

32 Ugrószámok – magasugrás – oktatása
Átlépő technika A technika kialakítása, sorozatugrások: Indián szökdelés páros karú lendítéssel Indián szökdelés páros karú lendítéssel, ugrólábról felugráskor előre lendül a kar Ugrólábról felugrás, - érkezés ugrólábra -, lendítőlábbal lépés. Sorozatban. Ugrólábról felugrás, nyújtott lábú lendítéssel, - érkezés ugrólábra -, lendítőlábbal lépés. Sorozatban. Ugrólábról felugrás, nyújtott lábú lendítéssel, - érkezés ugrólábra -, lendítőlábon szökkenés. Sorozatban. Minden második ugrólábas lépésre felugrás, páros karú és nyújtott lábú lendítéssel, érkezés ugrólábra. Minden harmadik ugrólábas lépésre felugrás, páros karú és nyújtott lábú lendítéssel, érkezés ugrólábra. Béres, 2014

33 Ugrószámok – magasugrás – oktatása
Átlépő technika A technika kialakítása: Nekifutás iskolázása, helyes technikai végrehajtás (magas térdhelyzet, ritmusos, hosszú lépések) elsajátítása Felugrások páros, váltott karú áll előtt megállított lendítésekkel Felugrások 90 fokos, vagy nyújtott térddel való láblendítésekkel Felugrások az elugró helyre való visszaérkezéssel, akár kényszerített módon (fal előtt) – hátra döntött törzshelyzet kialakítása Átlépő magasugrások, három lépésből, kis magasságra (szivacsba, vagy homokba) a lendítések, nekifutás, helyes elugrás iskolázása Magasság emelése, lépés nekifutással Verseny

34 Ugrószámok – magasugrás – oktatása
Flop technika Ívelt nekifutás kialakítása, iskolázása Felugrások páros, váltott karú áll előtt megállított lendítésekkel Felugrások 90 fokos, vagy nyújtott térddel való láblendítésekkel Felugrások az elugró láb irányába, 90 fokos elfordulással, lendítő térd befelé lendítésének segítségével Felugrások ívelt nekifutással magasra helyezett tárgy (magasugró léc végének) megérintésével Kétszeresen döntött elugrási helyzet iskolázása Homorítások, híd iskolázása talajon Ugrások szivacsra háttal, lapockára érkezéssel, homorított helyzet megtartással Helyből magasugrás Ugrások kis magasságra, rövid nekifutásból, technika iskolázása céljából Magasság emelése Verseny Béres, 2014

35 Ugrószámok – magasugrás – oktatása
Flop technika Íves nekifutás kialakítása: Vonalfutás Vonalfogó Kövesd az elsőt Fogójátékok kör alakzatban Íven futások, folyamatos irányváltással, bokából bedőléssel az ív közepe felé Íven futás, felegyenesedett törzzsel, magas térdlendítéssel Egyenes vonalú futásból íven futás vonalon. Szűkített köríven futás Szűkített köríven fokozófutás, Íven futásból felugrás Homorított testhelyzet kialakítása: Hanyattfekvésből emelkedés hídba. Hanyattfekvés hajlított lábbal, csípőemelések, csípő megtámasztása kézzel Hanyattfekvés hajlított lábbal, rézsútos mélytartással, csípőemelések Szivacsbálán dőlés hátra talp – váll hídba Szivacsbálán ugrás hátra, lapockára érkezéssel, magas csípőhelyzet megtartásával. Magasugrás „flop” technikával helyből, páros lábról.

36 Dobószámok – oktatása Előkészítő gyakorlatok: Vállöv erősítés
Vállízület mozgáskiterjedés növelés Törzsizomzat megerősítése Lábizomzat maximális és robbanékony erejének növelése Kidobós és pontszerző játékok dobás feladattal Célba dobások, vízszintesen és függőlegesen álló célokra, különböző dobásmódokkal Kölyökatlétika dobószámai Cél- és rávezető gyakorlatok: Dobóiskola gyakorlatok – babzsákkal, különböző súlyú medicinlabdákkal, kislabdával, sportjátékok labdáival. Küzdő gyakorlatok – társ tolása, húzása, kézzel, lábbal Szökdelések, ugrások egy és páros lábon, helyben és haladással, fordulatokkal is. Kölyökatlétika dobószámai

37 Dobóiskola gyakorlatok
Dobószámok – oktatása Dobóiskola gyakorlatok medicinlabdával Dobások végrehajthatók - Helyből, terpeszállásból Helyből, dobóterpeszből (harántterpeszből) Térdelésből Féltérdelésből Ülésből Fekvésből, (hason és hanyatt) Szökkenésből előre Ugrással előre Kilépéssel előre Beszökkenéssel előre, oldalra Törzsfordítással Kétkezes dobások: Fej fölül két kézzel előre Láb közül előre, Fej fölött hátra Láb között hátra Vetés bal- és jobboldalról Lökés, melltől kétkézzel Jobb- és balkézzel válltól, ellentéte kézzel támasztva Egykezes dobások Hajítás Vetés Lökés Kép forrása:

38 Dobószámok – oktatása Dobások oktatásának módszerei
1. Labda súlyának megválasztása, életkornak, nemnek, képzettségnek, feladatnak 2. Foglalkoztatási formák megválasztása, 3. Biztonságosan vezetett gyakorlatok: - diákok elhelyezése - dobás vezényszóra - szer felvétele vezényszóra 4. Párban végzett gyakorlatoknál a labda elkapható 5. Már a dobóiskolai gyakorlatokat is helyes technikával kell végrehajtani. - láb és törzs bekapcsolása a dobásba - hosszú úton gyorsítás - fokozatos gyorsítás, kidobás nagy sebességgel - megfelelő kidobási szög

39 Dobószámok – kislabdahajítás – oktatásának felépítése
Kislabda fogás oktatása Lendítőkar munkájának oktatása Dobások oldalterpeszállásban 45 fokos elfordulásból, hajlított könyökkel Dobások oldalterpeszállásban 45 fokos elfordulásból, nyújtott könyökkel Dobások oldalterpeszállásban 90 fokos elfordulásból, térd rogyasztással, homorított helyzetből Dobások harántterpeszállásból, hátul lévő lábra helyezett testsúllyal Kidobó terpesz kialakítása a dobás irányára húzott egyeneshez képest Dobások kidobó terpeszből a 90 fokos elfordításával, nyújtott karral Ívhelyzet kialakítása (boka, térd csípő előfeszített helyzet) 3 vagy 5 lépéses dobóritmus kialakítása Nekifutás összekapcsolása a szer lekészítéssel és a 3-5 lépéses dobó ritmussal történő dobással Béres, 2014

40 Dobószámok – kislabdahajítás – oktatása
Labda fogásának kialakítása: Sportfogással fogott labda - feldobása és elkapása lefelé néző tenyérrel Passzolgatás Karlendítések, körzések és dobásimitálások sportfogással fogott labdával. - Futás labdával szabadon és szer hordása helyzetben Hajító mozdulat iskolázása: Haránt terpeszállás, dobókézzel ellentétes lábbal elöl. Dobás váll fölül, enyhén hajlított, előre néző könyökkel Az előző gyakorlat, a dobás előtt a labda hátra tolása, kis törzshajlítással hátra Az előző gyakorlat alapállásból kilépéssel haránt terpeszállásba A gyakorlatokat magasba elhelyezett függőleges célba, valamint magas akadály felett is végeztessük Dobás sarokülésbő Dobás féltérdelésből Ívhelyzet kialakítása: „T” vonalnál felállás, Dobás lekészített helyzetből Dobóterpeszből váll fölül dobás Lekészítés után kidobás Hátralépésből kidobás Csípő beforgatása társ segítségével Ívhelyzet kialakítása „T” vonalnál felállás, labda lekészített helyzetben, törzs elfordult a dobókéz felé, dobókézzel ellentétes kéz a mell előtt keresztben, könyök kisé hajlítva. Dobás lekészített helyzetből - Alapállás dobásirányba, lekészített labdával, lépés előre dobó kézzel ellentétes lábbal, helyben maradó láb térdben enyhén hajlik. Csípő beforgatás után kidobás. Dobóterpesz, kislabda magastartásban, lekészítés után dobás Lekészítés közben törzsfordítás a dobó kéz felé, kidobás Alapállás arccal a dobásirányba, labda magastartásban, dobó kézzel azonos lábbal lépés hátra dobóterpeszbe, törzsfordítással lekészítés, csípő – váll fordításával kidobás Csípő beforgatása és ívhelyzet kialakítása társ segítségével, kidobás imitálással és kidobással. dobásirány

41 Dobószámok – kislabdahajítás – oktatása
5-ös lépésritmus kialakítása: Dobás járásból, 3 lépéssel Dobás járásból, 3 lépésből, oldalfelállásból Dobás 3 lépésből, beszökkenéssel Dobás járásból 5 lépéssel Dobás 2 lépés járásból és 3 lépés beszökkenéssel Dobás 5 lépéssel, 2 futólépés és beszökkenés Dobás járásból, lendületes 5-ös lépésritmussal Dobás lassú futásból, 5-ös lépésritmussal Képre kattintással indul a videó Dobás beszökkenésből (jobbkezes dobó) - Oldalfelállás, bal oldallal dobásirányba, labda oldalsó középtartásban - Lépés előre bal lábbal, jobb lábbal bal elé lépés Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=rO8v2FS8n_o

42 Dobószámok – kislabdahajítás – oktatása
A kislabdahajításnál előforduló gyakori hibák - a kislabda tenyérben fogása - nem dinamikus a lendületszerzés - a dobást előkészítő lépések rossz ütemben történnek - magas dobóterpeszbe érkezés kinyújtott térdekkel - kicsi vagy nagy dobóterpesz - hajlított kitámasztó térd - későn letett kitámasztó láb - korán beforgatott törzs (a csípőtengellyel együtt forog be a válltengely) - bizonytalan egyensúly a véghelyzetnél (kilépés) - lapos kidobási szög stb. 23.Kép: Kislabda hajítás Béres, 2014

43 Dobószámok – súlylökés – oktatása
Cél- és rávezető gyakorlatok: Fekvőtámaszban karhajlítások - nyújtások, ellökődéssel, tapssal, stb. Szökdelő és ugrógyakorlatok egy és páros lábon Térdhajlítás és nyújtás társsal a nyakban, bordásfalnál Árnyékbokszolás kézisúlyzóval Medicinlabda lökések melltől két kézzel állásban, ülésben, térdelésben páros lábon ugrásból előre guggolásból előre ugrással állásba hanyattfekvésből felöléssel kilépéssel előre, beszökkenéssel előre Medicinlabda lökések egy kézzel (dobó kézzel ellentétes kéz támasztja a labdát) terpeszállásból, törzsfordítással is, harántterpesz állásból, törzsfordítással is, Oldal felállásból beszökkenéssel 24. Kép: Súlylökés teremben

44 Dobószámok – súlylökés – oktatásának felépítése
Golyó fogás oktatása Golyó vállgödörbe helyezésének oktatása Dobókar könyék helyzet, lendítőkar munkájának oktatása Lökések oldalterpeszállásban 45 fokos elfordulásból Lökések oldalterpeszállásban 90 fokos elfordulásból, térdrogyasztással, homorított helyzetből Lökések harántterpeszállásból, hátul lévő lábra helyezett testsúllyal Kidobó terpesz kialakítása a dobás irányára húzott egyeneshez képest Lökések kidobó terpeszből a törzs teljes elfordításával – vállvonal merőleges a kidobás vonalra Becsúszás szakaszainak oktatása Becsúszás összekötése a kidobó terpeszbe érkezéssel és lökéssel Béres, 2014

45 Dobószámok – súlylökés – oktatása
Rávezető gyakorlatok súlygolyó fogásához: Súlygolyó lökése melltől két kézzel Súlygolyó elhelyezése az ujjakon, felfelé néző tenyérrel, lökés felfelé Súlygolyó vállgödörbe helyezése, törzshajlítások és fordítások Rávezető gyakorlatok lökő mozdulat kialakításához, (felállás a „T” vonalnál, jobbkezes dobó) - Terpeszállás, súlygolyó vállgödörben, tenyér előre néz, lökés Előző gyakorlat törzsfordítással és térdhajlítással Dobóterpeszből lökés Terpeszállásból hátralépés dobóterpeszbe, lökés Előző gyakorlat tözsfordítással A gyakorlatok helyes végrehajtásával iskolázhatjuk a láb és a törzs munkáját a súlygolyó gyorsításában. dobásirány

46 Dobószámok – súlylökés – oktatása
Lendületszerzés oktatása: Oldalfelállásból kilépéssel lökés Oldalfelállásból beszökkenéssel lökés Háttal felállásból beszökkenéssel lökés Becsúszás oktatása: Mérleg helyzet kialakítása törzsdöntéssel előre és lábemeléssel hátra Mérleg helyzetből lökés Zsugorhelyzet kialakítása mérleg helyzetből Zsugorhelyzet kialakítása támadó állásból, beszökkenés, majd becsúszás Zsugor helyzetből láblendítés hátra, és támaszlábbal ellökődés dobásirányba, érkezés terpeszállásba Előző gyakorlat támaszláb húzása (becsúszás), érkezés dobóterpeszbe. Előző gyakorlatok lökéssel összekapcsolva Videó https://www.youtube.com/watch?v=6pHwq6YEyl0 A „T” vonal mentén végrehajtva a gyakorlatok segítik lendületből kialakítani a dobásirányba nyitott dobóterpeszt

47 Irodalom 1. Koltai J. (szerk.) (1975): Az atlétika oktatása. TF jegyzet, Budapest. 2. Polgár T., Béres S. (2011): Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai, Dialóg Campus Kiadó, E-könyv, hozzáférés időpontja: 3. Takács L. (szerk.) (2004): Atlétika Technika, Oktatás, Edzés SE. TF. Plantin-Print Bt. Budapest 4. Dornbach Ildikó (2013): A kölyökatléta értékei, céljai és lehetőségei a közoktatásban. hozzáférés időpontja: 5. Eckschmiedt S. (2002): Atlétikai dobásgyakorlatok technikája, oktatása és alkalmazása. Plantin-Print Bt., Budapest. 6. Murer K. (szerk.) (2000): 1003 atlétika játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó. Budapest- Pécs. 7. Egyéni sportágak, Készítette Atlétika -Vári Beáta, ISBN 8. Béres Sándor: atletika-elmelete-es-gyakorlata-i544f3704bb626.pptx 9. Atlétika oktatása testnevelő asszisztenseknek Szerk. Béres Sándor

48 Felhasznált irodalom 1. Egyéni sportágak, Atlétika -Vári Beáta, ISBN 2. Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai Polgár Tibor – Béres Sándor Dialóg Campus Kiadó 2011 Szerzői jog © 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright 2011., Polgár Tibor, Béres Sándor 3. Béres Sándor: Az atlétika elmélete és gyakorlata ppt, 4. Koltai Jenő (szerk): Az atlétika oktatása 1975 Budapest, TF jegyzet 5. Takács László (szerk.): Atlétika (technika, oktatás, edzés) SE TSK Platin-Priat Bt Budapest Képek: kép szám Kép neve Helye Letöltés ideje 1. Parlament 2. Új iskola 3. Kölyökatlétika akadály 4. Kölyökatlétika dobás 5. Mezeifutás 6. Németh Miklós 7. Átlépő magas 8. ovitorna 9. Globális módszer 10. Súlydobó 11. Távolugrás 12. Gátfutók 13. Futóiskola videó https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw 14. Kölyökatlétika állóképességi futás 15. Fogócska 16. Futóiskola 17. U. Bolt rajtja https://www.youtube.com/watch?v=OSC5gbbvRU8 18. Térdelőrajt 19. Szökdelő gyerekek 20. Elugrás 21. Lépő helyzet 22. Atlétika verseny 23. Kislabda hajítás 24. Súlylökés 37. dia Medicin fogóval 19. Dián Állórajtoló Tanár 22. Dia videója Térdelőrajt teremben https://www.youtube.com/watch?v=6tmXuOHogOM 26. dia videója https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw Képek jegyzéke a jegyzetoldalon található

49 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az atlétika elmélete és gyakorlata II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések