Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Segédkönyvtáros képzés 1. Vázlat. 2011Biczák Péter A könyvtár fogalma, feladata a társadalomban  Az állampolgár könyvtárképe  A lexikonok könyvtárképe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Segédkönyvtáros képzés 1. Vázlat. 2011Biczák Péter A könyvtár fogalma, feladata a társadalomban  Az állampolgár könyvtárképe  A lexikonok könyvtárképe."— Előadás másolata:

1 Segédkönyvtáros képzés 1. Vázlat

2 2011Biczák Péter A könyvtár fogalma, feladata a társadalomban  Az állampolgár könyvtárképe  A lexikonok könyvtárképe  A könyvtár ismérvei gyűjtemény használó könyvtáros helyiség

3 2011Biczák Péter A könyvtár helye és szerepe a művelődési intézmények között  Könyvtár és közgyűjtemények  Könyvtár és iskola  Könyvtár és a többi művelődési intézmény  Könyvtár és „gazdája” – a fenntartó

4 2011Biczák Péter Az információhordozók vázlatos fejlődéstörténete  Az emberi beszéd  A kézírás korszaka  A nyomtatott könyv korszaka  A távközlés, az audió-vizuális eszközök korszaka  A számítógép korszaka

5 2011Biczák Péter A magyar könyvtári rendszer és elemei  A könyvtári törvények 1956, 1976. évi törvényerejű rendeletek, 5/1978. művelődési miniszteri rendelet 1997. évi CXL. számú törvény  Nyilvános és nem nyilvános könyvtárak

6 2011Biczák Péter Könyvtártípusok  Nemzeti könyvtár (és nemzeti gyűjtőkörű könyvtár)  Szakkönyvtárak  Akadémiai könyvtár és hálózata  Felsőoktatási könyvtárak  Települési könyvtárak (közkönyvtárak, avagy önkormányzati könyvtárak: megyei, fővárosi, városi, nagyközségi, községi)

7 2011Biczák Péter Könyvtártípusok  Iskolai könyvtárak  Egyéb könyvtárak egyházi könyvtárak egészségügyi (orvosi, beteg) fegyveres testületek könyvtárai börtönkönyvtárak vállalati könyvtárak

8 2011Biczák Péter Könyvtártípusok a mai könyvtárügyben A nemzeti könyvtár A nemzeti könyvtár feladatai A teljes magyar dokumentumtermés gyűjtése, bibliográfiai számbavétele, feltárása hungarikumok gyűjtése központi szolgáltatások működtetése MNB, MEK, MOKKA

9 2011Biczák Péter Könyvtártípusok a mai könyvtárügyben A szakkönyvtárak A szakkönyvtárak feladatai A szakterület szakirodalmának gyűjtése, a magyar teljességre törekvően, a külföldi a kutatások érdekeinek, az anyagi lehetőségeknek megfelelően A szakágak országos intézményei: műszaki tudományok, mezőgazdaság, orvostudomány, szociológia, pszichológia, pedagógia, közgazdaságtudomány, jog, államtudomány stb.

10 2011Biczák Péter Könyvtártípusok a mai könyvtárügyben A felsőoktatási könyvtárak Az egyetemi, főiskolai könyvtárak feladatai Az oktatás szakirodalmi ellátásának biztosítása (tanárok, hallgatók) A szakterület kutatásának segítése

11 2011Biczák Péter Könyvtártípusok a mai könyvtárügyben A települési könyvtárak A magyar államigazgatás szervezetének követése Feladata: a település lakosságának ellátása szakirodalmi információkkal, szépirodalommal a saját állományból, a hazai könyvtárak szolgáltatásainak közvetítése Típusai: megyei, fővárosi, városi, nagyközségi, községi, fiókkönyvtár

12 2011Biczák Péter Könyvtártípusok a mai könyvtárügyben Az iskolai könyvtárak Feladata: A tanulók ellátása a tanórához szükséges irodalommal, a kötelező olvasmányokkal A tanárok ellátása az alapvető pedagógiai szakirodalommal

13 2011Biczák Péter Könyvtártípusok a mai könyvtárügyben Egyéb könyvtárak - egyházi könyvtárak - egészségügyi (orvosi, beteg) - börtönkönyvtárak - vállalati könyvtárak Feladatuk: elsősorban a saját szervezetük közvetlen ellátása. Magánkönyvtárak

14 2011Biczák Péter A magyar könyvtárügy irányítása Általános felügyelet Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály, Könyvtári Osztály A Nemzeti Erőforrás Minisztérium könyvtári szervezete, feladatai Szakfelügyelet Fenntartói felügyelet

15 2011Biczák Péter Könyvtári Intézet Feladatai: Könyvtártudományi kutatások, hazai és nemzetközi trendek vizsgálata Szakmai folyóiratok megjelentetése Szakmai kiadványok megjelentetése Munkabizottságok működtetése Képzés, továbbképzés szervezése Gyakorlati útmutatók kidolgozása Könyvtártudományi szakkönyvtár működtetése

16 2011Biczák Péter Könyvtáros szervezetek Az Országos Könyvtári Kuratórium ? A Magyar Könyvtárosok Egyesülete MKE Az Informatikai és Könyvtári Szövetség IKSz A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete KKDSz

17 2011Biczák Péter A könyvtárak munkaszervezete Gyűjteményalakítás (beszerzés, feltárás, állománygondozás) Olvasószolgálat (kölcsönzés, tájékoztatás, multimédia/zenei részleg, gyerekrészleg, helytörténet) Hálózatgondozás Igazgatás, gazdálkodás, adminisztráció, technikai kiszolgálás

18 2011Biczák Péter A könyvtári szakemberek képzése Alapképzés Felsőfokú képzés BA, MA Középfokú Segédkönyvtáros, könyvtári asszisztens Továbbképzés Akkreditált szaktanfolyamok, tréningek

19 2011Biczák Péter A könyvtári szaksajtó Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 3K Könyvtári Figyelő Könyvtári Levelező/lap Tudományos és Műszaki Tájékoztatás TMT Magyar Könyvszemle Megyei könyvtárak, nagy könyvtárak lapjai

20 2011Biczák Péter Könyvtári stratégiák A könyvtári terület stratégiai céljai 2003 – 2007 között Fő célok: Az EU-csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítése Az információkhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés javítása A regionális és kistelepülési ellátás megoldásainak kidolgozása A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele

21 2011Biczák Péter Könyvtári stratégiák PORTÁL PROGRAM – A könyvtárügy stratégiája 2008-2013. Fő célok: A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra kerülő információt és adatot, biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz A könyvtár a lakóhelytől, településtípustól, a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz, adatokhoz

22 2011Biczák Péter Könyvtári stratégiák PORTÁL PROGRAM – A könyvtárügy stratégiája 2008-2013. Fő célok: A könyvtár új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését

23 2011Biczák Péter Könyvtár 2.0 A használók és a könyvtárosok együtt alakítják a korszerű számítógépes technológia segítségével a közösség és a könyvtár által nyújtott ismereteket. Interaktív könyvtári honlap E-mail levelezés Közös enciklopédia építés (különösen a helyi tudás, helyi ismeretek területén) A tartalmak közös kategorizálása, rendezése Multimédiás alkalmazások, ismeretek összekapcsolásastb.

24 2011Biczák Péter A könyvtárak közötti együttműködés lehetőségei és formái Országos Dokumentum-ellátási Rendszer ODR Közös katalógusok MOKKA, VOKÁL, ODR, SZIKLA,

25 2011Biczák Péter A könyvtári törvény és követő jogszabályai Az 1997. évi CXL. számú törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

26 2011Biczák Péter Könyvtári szakirodalom Irodalom:  Skaliczki Judit A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig / Skaliczki Judit. - Budapest : KI, 2011. - 159 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon)  Fehér Miklós A települési könyvtár működése és működtetése / Fehér Miklós. — Budapest : KI, 2001 ([Budapest] : Akaprint). — 28 p. ; 24 cm. — (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651) Fontos honlapok címei, ahonnan tájékozódni lehet:  Könyvtári Intézet www.ki.oszk.huwww.ki.oszk.hu  Országos Széchényi Könyvtár www.oszk.huwww.oszk.hu  Oktatási és Kulturális Minisztérium www.okm.gov.huwww.okm.gov.hu Fontosabb dokumentumok, melyeket tanácsos elolvasni:  A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007. = www.ki.oszk.huwww.ki.oszk.hu  PORTÁL PROGRAM – a könyvtárügy stratégiája 2008-2013. = www.ki.oszk.huwww.ki.oszk.hu  Könyvtár 2.0, avagy közösen vagyunk tudásbirtokosok / Paszternák Ádám, Takács Dániel, Mikulás Gábor = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 16. évf. 2007. szeptember, 9. sz. 10-23. p.  Ládi László: Interaktív könyvtári portál könyvtárak és olvasók számára = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 18. évf. 2009. május, 5. sz. 14-18. p.  Kardos András: konyvtar.hu = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 18. évf. 2009. május, 5. sz. 18- 21. p.  Horváth Sándor Domonkos –Németh Márton: Bibliotheca pro futuro = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 20. évf. 2011. október, 10. sz. 21-24. p.


Letölteni ppt "Segédkönyvtáros képzés 1. Vázlat. 2011Biczák Péter A könyvtár fogalma, feladata a társadalomban  Az állampolgár könyvtárképe  A lexikonok könyvtárképe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések