Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Saját mentálhigiénés védelem - szupervízió/esetmegbeszélő I. ker. CSSK Módszertan Szakmai műhely 2010. nov. 26. Németh László diplomás és akkreditált szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Saját mentálhigiénés védelem - szupervízió/esetmegbeszélő I. ker. CSSK Módszertan Szakmai műhely 2010. nov. 26. Németh László diplomás és akkreditált szociális."— Előadás másolata:

1 Saját mentálhigiénés védelem - szupervízió/esetmegbeszélő I. ker. CSSK Módszertan Szakmai műhely 2010. nov. 26. Németh László diplomás és akkreditált szociális munka szupervízor szociális munka szupervízor

2 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Az előadás témái: 1. Szupervíziós irányzatok és munkaformák 2. Szupervízió a szociális ellátásban 3. A szupervizor választás kritériumai

3 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervíziós irányzatok és munkaformák A szupervízió három fő komponense az adminisztratív (ellenőrző) szupervízió, az adminisztratív (ellenőrző) szupervízió, oktatási szupervízió oktatási szupervízió és támogatást nyújtó szupervízió és támogatást nyújtó szupervízió

4 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervíziós irányzatok és munkaformák Az „európai modell” a szupervíziót, mint önálló szakmát fogalmazza meg, és céljának a speciális szakmai személyiségfejlesztést tartja. A szupervízorok kimondottan szupervízornak képződnek.

5 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervíziós irányzatok és munkaformák Az „angolszász modell” a szupervíziót szakmaspecifikus tevékenységként, a szupervizor és szupervizált között hierearchikus, munkahelyi kapcsolatban megvalósuló folyamatként határozza meg.

6 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervíziós irányzatok és munkaformák A „budapesti iskola” a szupervíziót módszerspecifikus tevékenységként, a szupervizor és szupervizált között mester-tanítvány, kapcsolatban megvalósuló folyamatként határozza meg.

7 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban Egy olyan társadalmi közegben dolgoznak a szociális munkások, ahol a kiilleszkedett (vagy kirekesztett) állampolgárok elnyomása a középosztályi közmegegyezés része ahol a kiilleszkedett (vagy kirekesztett) állampolgárok elnyomása a középosztályi közmegegyezés része ahol az intézményes ellátások a középosztályi gondolkodás közvetítői, kikényszerítői, amennyiben pedig ezen elvárásokba nem simul bele valaki, akkor kirekesztői mechanizmusaival ezek az intézmények a megbélyegzés mechanizmusát léptetik életbe ahol az intézményes ellátások a középosztályi gondolkodás közvetítői, kikényszerítői, amennyiben pedig ezen elvárásokba nem simul bele valaki, akkor kirekesztői mechanizmusaival ezek az intézmények a megbélyegzés mechanizmusát léptetik életbe

8 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban Egy olyan társadalmi közegben dolgoznak a szociális munkások, ahol a szociális ellátásra a domináns szemléletet és hatalmat képviselők azt a szerepet nyomják rá, hogy a kiilleszkedett (vagy kirekesztett) állampolgárokat „javítsa meg” a szociális szakma, ami alatt azt értik, hogy az ő értékpreferenciáiknak megfelelő életforma vitelét „kényszerítse” ki a szociális szakma. ahol a szociális ellátásra a domináns szemléletet és hatalmat képviselők azt a szerepet nyomják rá, hogy a kiilleszkedett (vagy kirekesztett) állampolgárokat „javítsa meg” a szociális szakma, ami alatt azt értik, hogy az ő értékpreferenciáiknak megfelelő életforma vitelét „kényszerítse” ki a szociális szakma.

9 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban Egy olyan társadalmi közegben dolgoznak a szociális munkások, A szociális szakemberek nagyobb része – szakmai meggyőződése ellenére – belekényszerül – egzisztenciális okok miatt, hogy - kiszolgálja a helyi hatalmak igényeit, és hozzájáruljon egy neokonzervativ gazdaságpolitika érvényesüléséhez, amiben az állam felmondja az állampolgáraival szembeni kötelezettségvállalásait, beszűkíti, és megbélyegzővé teszi a szociális szolgáltatásokat.

10 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban Ebben a helyzetben a szociális munka team szupervízió egyik kulcskérdése, hogyan lehet képessé tenni (empowermentet alkalmazni) ebben a társadalmi és szakmai erőtérben a szociális munkások megerősítése érdekében, illetve, hogyan lehet képessé tenni őket arra, hogy azokat az állampolgárokat, akik kiszolgáltatottjává válnak ennek a rendszernek, számukra biztosítani tudják szociális szakemberként a képessé tételt, az empowermentet.

11 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban a szociális munka szupervízorának rendelkeznie kell a szociális munkás szakma értékszemléletével, a szociális munkás szakma értékszemléletével, a segítő kapcsolat lélektani vonatkozásainak személyes ismeretével és erre vonatkozó elméleti felkészültséggel, a segítő kapcsolat lélektani vonatkozásainak személyes ismeretével és erre vonatkozó elméleti felkészültséggel, a szociális munka különböző munkaformáinak és eszközeinek ismeretével, a szociális munka különböző munkaformáinak és eszközeinek ismeretével, a szociális munkás komplex problémalátásának és válaszadásának ismeretével a szociális munkás komplex problémalátásának és válaszadásának ismeretével a szociális intézmény- és eszközrendszer ismeretével. a szociális intézmény- és eszközrendszer ismeretével.

12 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban a szociális munka szupervízorának rendelkeznie kell a szociális munka szupervíziójára vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a szociális munka szupervíziójára vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a szupervíziós tevékenység területére vonatkozó konkrét tereptapasztalattal a szupervíziós tevékenység területére vonatkozó konkrét tereptapasztalattal megfelelő terepkompetenciával. megfelelő terepkompetenciával.

13 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban A szociális munka szupervíziójának tárgya a szupervídált által alkalmazott munkaformától függően az egyénnel, családdal, csoporttal, közösséggel, szervezettel, vezetettekkel kapcsolatos szociális munka egy-egy problémás része, vagy maga a szociális munka speciális segítési folyamata a kliens reális életterében, amely egy meghatározott társadalmi feltételrendszerben helyezkedik el.

14 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízió a szociális ellátásban A szociális munka szupervíziójának tárgya A szupervíziónak magába kell foglalnia az indirekt szociális munkát, amellyel a szociális munkás az ellátórendszert fejlesztheti, együttműködve a szociálpolitikusokkal és helyi döntéshozókkal.

15 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízor választás kritériumai Magyarországon jelenleg három megközelítése van a szupervíziónak. 1) A Budapesti Iskola hagyományaira épül, az összes pszichoterápiás irányzat képzési rendje. Az egyes pszichoterápiás módszerekben így vannak módszerspecifikus kiképző terapeuták, akik az adott módszerre történő felkészítést végzik, aminek része a szupervízió is. Ez a kiképző tevékenység és az addig vezető gyakorlati tapasztalat teszi alkalmassá ezeket a szakembereket (főként az adott módszer, módszerspecifikus) szupervíziójának végzésére. Az egyes pszichoterápiás irányzatokhoz tartozó szakmai egyesületek és szakemberek a http://pszichoterapia.lap.hu/ weblapról kiindulva elérhetők. tevékenység

16 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízor választás kritériumai Magyarországon jelenleg három megközelítése van a szupervíziónak. 2) Az akkreditált szociális munka szupervízorok a Szociális Szakmai Szövetség által szociális munka szupervízorokként elfogadott szakemberek. A 3SZ Szupervíziós Munkacsoport Akkreditációs BIzottsága a szociális szakemberek 1997-es konszenzus konferenciáján elfogadott kritériumok alapján akkreditálják. "Egyéni", "csoport", és "team" "akkreditált szociális munka szupervízor" címet ad ki a bizottság. Az akkreditált szociális munka szupervízorok listája megtalálható a 3SZ honlapján - www.3sz.hu szakmai anyagok, szupervízió cím alatt anyagok

17 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízor választás kritériumai Magyarországon jelenleg három megközelítése van a szupervíziónak. 3) Az önmagukat diplomás szupervizornak, az európai szupervíziós modellnek nevező szakemberek, akik önálló képzésben szereznek szupervíziós diplomát. A szupervíziót speciális szakmai személyiségfejlesztő módszerként értelmezik, amelynek alkalmazását nélkülözhetetlennek tartják a segítő foglalkozásokban. A diplomás szupervízorok a Magyar Szupervizorok Társasága honlapján megtalálhatók - http://www.magyar- szupervizorok.hu

18 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízor választás kritériumai Hogyan válasszon szupervízort egy szociális szolgáltatás? Elsőként meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy a team mit tart a szupervízió tárgyának, mi a „megrendelése” a szupervízióra vonatkozóan? Amennyiben az eset (a szolgáltatás, az igénybevevő, a módszertan) van a középpontban, akkor vagy akkreditált szociális munka szupervizorok közül érdemes választani, vagy a különböző módszespecifikus pszichoterápiás egyesületek szupervízorai közül. Amennyiben a segítő/szolgáltató személyisége (lélektani történései, viszonyulása, érzelmi reagálásai) van a szupervízió középpontjában, akkor az úgynevezett európai szupervíziós modellt képviselők közül érdemes választani.

19 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízor választás kritériumai Hogyan válasszon szupervízort egy szociális szolgáltatás? Még a tervezés időszakában meg lehet tenni, hogy a team akár találkozzon több szupervízorral, vagy több irányzat képviselőjével, ahol tájékozódhatnak arról, hogy a szupervízornak milyen megelőző tapasztalatai vannak, milyen ismeretekkel, készségekkel rendelkezik, illetve milyen szupervíziós megközelítést alkalmaz. A találkozás alapján a team eldöntheti, hogy számukra ki a megfelelő szupervízor. Jelenleg Magyarországon szupervíziót az végezhet, akinek vagy szupervízor diplomája van, vagy szakmai szervezet akkreditálta a szupervízori tevékenységét, illetve valamilyen módszerspecifikus terápiás irányzat elismeri kiképző terapeutaként/szupervízorként.

20 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízióban felmerülő kérdések Intézményen belül vagy intézményen kívül járjon a munkatárs szupervízióba? Intézményen belül vagy intézményen kívül járjon a munkatárs szupervízióba? Vezető bent legyen-e a team szupervízión? Vezető bent legyen-e a team szupervízión? Finanszírozása hogyan/honnan legyen a szupervíziónak? Finanszírozása hogyan/honnan legyen a szupervíziónak? Mi az eset a szupervízióban? Mi az eset a szupervízióban? Személyes érzéseim, nehézségeim, kérdéseim, dilemmáim hogyan vállalhatók a szupervízióban? Személyes érzéseim, nehézségeim, kérdéseim, dilemmáim hogyan vállalhatók a szupervízióban?

21 Németh László szupervízió szakmai műhely I.ker.CSSK Szupervízióban felmerülő kérdések Az Ön/ a Te kérdéseid a szupervízióval kapcsolatban? Az Ön/ a Te kérdéseid a szupervízióval kapcsolatban? …………….. …………….. ……………… ……………… ……………….. ……………….. ………………….. ………………….. ………………………… ………………………… ………………………………… …………………………………


Letölteni ppt "Saját mentálhigiénés védelem - szupervízió/esetmegbeszélő I. ker. CSSK Módszertan Szakmai műhely 2010. nov. 26. Németh László diplomás és akkreditált szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések