Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési törvény legfontosabb változásai Országos Szakképzési Tanévnyitó értekezlet Győr, 2012. augusztus 29. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnőttképzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési törvény legfontosabb változásai Országos Szakképzési Tanévnyitó értekezlet Győr, 2012. augusztus 29. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnőttképzési."— Előadás másolata:

1 A szakképzési törvény legfontosabb változásai Országos Szakképzési Tanévnyitó értekezlet Győr, 2012. augusztus 29. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

2 2 Előzmények 2011 végén: Az új szakképzési törvény elfogadása (2011. évi CLXXXVII törvény) Az új szakképzési hozzájárulási törvény elfogadása (2011. évi CLV. törvény) A „Gyakorlati normatíva” kormányrendelet megjelenése (280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet)

3 3 Előzmények 2012-ben: Az új OKJ megjelenése (150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet) „Követelménymodul” kormányrendelet megjelenése (217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet) Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák (77 db) szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet (27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet)

4 4 Szakképzési törvény módosítása Főbb módosítási pontok: Tanulószerződés kötése már a 9. évfolyamon is A szintvizsga szabályainak módosulása A szakiskolai oktatásban biztosítandó közismeret A szakképzési tantervi ajánlások megjelentetése Egyes átmeneti szabályok megváltoztatása Hatálybalépése: 2012. június 27. illetve 2012. szeptember 1.

5 5 Tanulószerződés kötése már a 9. évfolyamon is I. Hatálybalépés: 2012. szeptember 1. Eddig csak a 10. évfolyamtól lehetett kötni Csak a szakiskolai képzésre vonatkozik a változás Szigorú feltételei vannak: – csak a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében – ezt a gazdasági kamara ellenőrzi Vagy továbbra is iskolai tanműhelyben

6 6 Tanulószerződés kötése már a 9. évfolyamon is II. 2012 előtt sem volt köthető a 9. évf-on tanulószerződés Továbbra is – csak az iskolai rendszerű szakképzésben, – magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. A tanuló-előszerződés szabályainak eltörlése

7 7 A szintvizsga szabályainak változása I. Hatálybalépés: 2012. szeptember 1. Már nem a tanulószerződés megkötésének a feltétele, hanem annak, hogy a tanuló 10. évfolyamon külsős, vállalati tanműhelyben is részt vehet gyakorlaton azaz nem csak kizárólag tanműhelyi célokat szolgáló gyakorlati képzőhelyen A szintvizsga teljesítése nem feltétele a tanulószerződés ellenjegyzésének

8 8 A szintvizsga szabályainak változása II. Továbbra is: a szintvizsga eredménye a tanuló év végi jegyébe nem számít bele, a szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően pótló, javító szintvizsgát szervez, azt méri, hogy a tanuló alkalmas-e az irányítás melletti munkavégzésre, a szintvizsga-követelményeket nyilvánosságra kell hozni.

9 9 A szakiskolában biztosítandó közismeret I. Hatálybalépés: 2012. szeptember 1. A szakiskolai, szakközépiskolai szakképzési keret- tantervnek minimális közismeretet kell biztosítani Szakközépiskola: 9-10.évf. min. 70%, 11-12.évf. min. 60% (ebben nem történt változás) Szakiskola: - 2+2-es képzés: a régi Kt. szerint - ún. előrehozott szakképzés: legalább egyharmad

10 10 A szakiskolában biztosítandó közismeret II. Változás az új, duális szakiskolai képzésben: 1.„fix” 33% (korábban „legalább” 33%-ot kellett biztosítani) sem legalább, sem legfeljebb 2. a három szakiskolai év „átlagában” kell az egyharmadnyi (33%) közismeretet biztosítani (és nem minden egyes évfolyamon külön-külön kell minimum elérni)

11 11 Válto zások az átmeneti szabályozásban 1. Szakképzési tantervi ajánlások 2. Törzslapok elektronikus megküldése 3. Szakmaszerkezeti döntés

12 12 A szakképzési tantervi ajánlás I. A szakképzési kerettanterv és a korábbi központi programok szerepét tölti be A 2012/2013-as tanévben induló „pilot projektek” (új hároméves duális képzés) alapja Az új OKJ, az új „Követelménymodul” kormányrendelet és az új szvk-k alapján készültek 77 db NGM-es szakképesítés tantervi ajánlása Az NMH SZFI honlapján augusztus 23. óta megtekinthetők a munkaanyagok

13 13 A szakképzési tantervi ajánlás II. Az ajánlások nem jogszabályok A szakképzési kerettantervek 2012. végéig minden szakmára kiadásra kerülnek jogszabályban A köznevelési törvény módosította az 1993-as közoktatási törvényt (hatályos 2012. július 25-től) : „a szakképző iskolák a szakképzési tantervi ajánlás alapján a pedagógiai programot vagy annak kiegészítését szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem” – a Kt. 132. §-ának új (18) bekezdése

14 14 A törzslapok elektronikus megküldése A módosításig: 2012. szeptember 1-jétől lehetőség az elektronikus megküldés és 2013. március 31-től kötelező A módosítás után: 2013. szeptember 1-jétől kötelező a törzslapok elektronikus megküldése az NMH SZFI-be Eddig az időpontig papír alapon kell megküldeni

15 15 Szakmaszerkezeti döntés A javaslatot 2012. július 31-ig a regionális fejlesztési és képzési bizottságok tették meg 2012. szeptember 30-ig a Kormány rendeletben adja ki a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan Változás, hogy csak az iskolai rendszerű képzése vonatkozik, a felnőttképzésre nem 2013. március 31-ig már a megyei fejlesztési és képzési bizottságok tesznek javaslatot, a Kormány 2013. május 31-ig hozza meg döntését A felnőttképzésre 2013. július 1-től kötelező

16 16 2012/2013-a tanév A szakközépiskolai képzésben nincs változás, de a szakképzési tantervi ajánlások a szakközépiskola szakképzési évfolyamára is kiadásra kerültek egyes NGM-es szakmák esetében A szakiskolai képzés ebben a tanévben még háromféleképpen indulhat: „2+2-es”, „előrehozott” és az új „duális” képzési formában Utóbbi nem kötelező, de 2013/2014-től már igen

17 17 Változás a szakképzési hozzájárulásban Módosult a „Gyakorlati normatíva” kormányrendelet [a 280/2011. (XII.20.) Korm.rendelet] Augusztus közepén elfogadásra került, megjelenése a napokban várható 2012. szeptember 1-jétől nem szakmacsoportonkénti, hanem szakmánkénti normatívák kerülnek bevezetésre a gazdasági szereplők visszajelzései alapján nagyobb mértékben közelít az egyes szakmák gyakorlati képzése tényleges költségeihez Szempontok: anyagigényesség, oktatóigényesség, gyakor- lat/elmélet aránya, eszközigényesség, hiány-szakképesítés-e

18 18 Az új OKJ I. Megjelent 2012. július 6-án a 150/2012. (VII. 6.) kormányrendeletben Hatálybalépés: 2012. szeptember 1. Bevezetés Iskolai rendszerben: 2012 szeptemberétől választható 2013 szeptembertől kötelező Iskolarendszeren kívül: 2012. dec. 31-ig a 2012. aug. 31-én hatályos OKJ szerint 2013. jan. 1-jétől a 2012. szept. 1-jétől hatályos OKJ szerint

19 19 Az új OKJ II. – Új elemek A képzési idők: Iskolai rendszerben: egységes (3 év, 2 év) Felnőttképzés: „ADOTT” időtartam A maximális óraszámok helyett képzési időintervallumok, iskolarendszerű (esti) képzéssel összemérhető, az óraszám csak igazolt beszámítással csökkenthető (szaktárcák általi „eltérítés” lehetséges)

20 20 Az új OKJ III. – Új elemek 2 táblázat (részszakképesítések külön) Egyszerűbb, 7 számjegyű azonosító Nincs felsőfokú szakképzés A szakképesítések ABC sorrendben Szakképesítés „kapcsolatok” nem láthatók (szvk-k jelzik) Levelező, távoktatás lehetőség jelölése A választható szakmairányok megjelölése (2. melléklet) Szakközépiskolai ágazatok feltüntetése (3. melléklet) „5-ös szintű” szakma érettségi nélkül (4. melléklet) (speciális feltételek !)

21 21 Az új OKJ III. – Új elemek 2 táblázat (részszakképesítések külön) Egyszerűbb, 7 számjegyű azonosító Nincs felsőfokú szakképzés A szakképesítések ABC sorrendben Szakképesítés „kapcsolatok” nem láthatók (szvk-k jelzik) Levelező, távoktatás lehetőség jelölése A választható szakmairányok megjelölése (2. melléklet) Szakközépiskolai ágazatok feltüntetése (3. melléklet) „5-ös szintű” szakma érettségi nélkül (4. melléklet) (speciális feltételek !)

22 22 Az új OKJ IV. - Egymásra épülő szakmastruktúra kialakítása Széles területet átfogó szakképesítések kialakítása Összevonás Beolvasztás Részszakképesítés-szakképesítésszakképesítés-ráépülés Általános laboránsLaboratóriumi technikus Gyógyszeripari laboratóriumi technikus Csőhálózatszerelő Központifűtés- és gáz-hálózat rendszerszerelő Gáz- és hőtermelő berendezés szerelő ZsaluzóácsÁcsTetőfedő Asztalos ÉpületasztalosBútorasztalos Vízszigetelő, melegburkoló Melegburkoló és parkettás Vízszigetelő Magasépítő technikus Építőanyagipari technikusMagasépítő technikus Homlokzatépítő és -szerelő Üvegszerkezetépítő és üveges Homlokzatépítő és - szerelő EREDMÉNY: Kevesebb, de átláthatóbb, több területre képesítő szakképesítés. Szélesebb alapokkal rendelkező, több területen foglalkoztatható szakemberek.

23 23 Az új OKJ V. – Adatok Szakképesítés-kimenetek száma: 632 Részszakképesítések száma: 146 db Szakképesítések száma: 287 db - Csak felnőttképzésben oktatható: 98 db - Csak iskolarendszerben oktatható: 16 db Szakképesítés-ráépülések száma: 199 db - Csak felnőttképzésben oktatható: 119 db

24 24 Az új OKJ VI. – Az új szintkódok 21 ------- alapfokú 31 ------- alsó középfokú 32, 33 ------- alsó középfokú 34, 35 ------- középfokú 51 ------- felső középfokú 52, 53 ------- felső középfokú 54, 55 ------- emelt szintű 62 ------- felsőfokú végzettségre épülő

25 25 Beszámítás a felsőfokú szakképzésbe 1232/2012. (VII. 12.) Korm.határozat „Az érintett miniszterek dolgozzanak ki közös javaslatot az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítések felsőoktatási tanulmányokba történő automatikus beszámításának módjaira és az ehhez szükséges intézkedésekre” Készülő kormányrendelet: Az OKJ-ban meghatározott emelt szintű szakképzésben szerzett ismereteket meghatározott kredit értékben, az előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat beszámításával, a képzési területhez tartozó alapképzési szakon egy éves szakmai gyakorlatként kell elismerni és beszámítani a képzési időbe.

26 26 Decentralizált pályázatok A NFA képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére, összesen: 5.197.586.000,- forint Pályázhatnak: a speciális szakiskolák, TISZK szakképzést folytató szakképző iskolái, felsőoktatási intézmények, szakképzési hozzájárulásra kötelezettek A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 17. A pályázható támogatás összege: hozzájárulásra kötelezett esetén maximum 45 millió forint, képző intézmények esetén 15 és 25 millió forint között A pályázat célja: gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

27 27 Új programok a TÁMOP keretében a fiatalok foglalkoztathatóságáért és a szakképzés átalakításának végrehajtására 1. „Gyakornoki program” (TÁMOP 2.3.4 A) a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatása: foglalkoztatásuk ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli mentorálással Cél: közvetlen munkahelyteremtés, az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulása, pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése. Keret: 8,5 Mrd Ft Tervezett indítás: 2012 októbere

28 28 2. Új típusú képzés „pilot” programja TÁMOP 2.2.5 „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” című konstrukció, az új típusú duális képzés bevezetésének támogatására 2012 szeptemberétől „A” komponens szeptember végéig pályázható! A és B komponensre összesen 4,5 Mrd Ft forrás 3. Továbbképzési programok a minőségi szakképzésért TÁMOP 2.2.6 pályázat és a TÁMOP 2.3.4 B kiemelt projekt: szakoktatók és szakmai elméleti tanárok továbbképzésének támogatása (pedagógus végzettség, mestervizsga) 1,4 Mrd Ft + 1,2 Mrd Ft 4. A szakképzési törvény végrehajtásáért Pályaorientáció, elektronikus nyilvántartások, adatbázisok, a szakmai vizsgák szoftveres támogatása; MKKR (TÁMOP 2.2.1 és TÁMOP 2.2.2)

29 29 A szakképző iskolai intézmények átszervezése o az önkormányzati szakképző iskolák állami fenntartásba kerülnek o az állami fenntartók tekintetében valós és kötelező integráció, az uniós projektben érintett TISZK-ek esetében a projekten belül o az állami és önkormányzati kör intézményeinél létrejönnek a koncepció szerinti holland típusú, tagintézményes nagy szakképző iskolák már az uniós projektek fenntartási időszakában o állami fenntartás: EMMI irányítása alatt o fenntartás és működtetés: nagy szakképző iskolák működtetője az állam (2013 szeptemberétől) o 202/2012. (VII. 27.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról o Szakképzés: megyei szintű koordináció

30 30 TISZK-ek, intézményrendszer átalakítása Önkormányzati iskolák állami fenntartásba vétele: 2012. január és 2013. január Intézmény-összevonásokról döntés az állami fenntartóknál: 2013 májusának végéig TISZK felülvizsgálat Szakképzési megállapodások megkötése a nem állami fenntartóknál: 2013 szeptembere előtt Agrárágazat: speciális szabályok! Szakmaszerkezeti döntés: a 2013/2014. tanévre vonatkozóan még csonka döntés MFKB-k: 2012. szeptember 30.

31 31 Saját munkavállalók képzése I. A TÁMOP 2.1.3 keretében Pályázat megnyílása: 2012. május 1. mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások az alábbi képzéstípusok pályázhatóak: szakmai képzések idegen nyelvi képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, számítástechnikai, informatikai képzés az igényelhető támogatás maximum 10 millió Ft

32 32 Saját munkavállalók képzése II. Előkészítés alatt: a saját dolgozó képzésének elszámolhatósága bizonyos vállalati körben, bizonyos mértékben a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére Leghamarabb 2013. január 1-jétől

33 33 Megújult szakképzési szaklapok Szakképzési Szemle megjelenik évi kettő alkalommal, tudományos-elméleti jellegű írásokkal, magyar nyelven Szakképzés Magyarországon megjelenik évi egy alkalommal, angol nyelven Szak- és Felnőttképzés megjelenik évi tíz alkalommal, módszertani, gyakorlati ismeretek, aktualitások, jogértelmezés (első, bemutatkozó szám szeptember végén) Életpálya folyóirat az pályaorientáció életpálya-tanácsadás témakörében

34 34 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Nemzetgazdasági Minisztérium laszlo.odrobina@ngm.gov.hu


Letölteni ppt "A szakképzési törvény legfontosabb változásai Országos Szakképzési Tanévnyitó értekezlet Győr, 2012. augusztus 29. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnőttképzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések