Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv."— Előadás másolata:

1 Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

2

3 A továbbiakban ismertetett munkabaleseti statisztikák a munkáltatók által bejelentett adatokon alapulnak. A munkabalesetek pontos számát csak becsülni lehet.

4

5

6 Nemzetgazdasági ágazat 2012. I. negyedév Összes munkabales et Az összes munkabalesetből halálos súlyos csonkulásos egyéb súlyos súlyos összesen csonkulásos összesen Mezőgazdaság9 Feldolgozóipar (kivéve: gépipar)22 2 24 Gépipar14 Építőipar0 Kereskedelem11 11 Bányászat0 Szálláshely, vendéglátás4 Szállítás, raktározás, posta, távközlés 16 1 11 Egészségügyi, szociális ellátás 6 Pénzügyi tevékenység 1 Igazgatás, oktatás 12 Nyomozás, biztonsági tevékenység 0 Háztartások0 Egyéb ágazatok20 Összesen 11503145

7 A munkabalesetek megoszlása a munkáltatói létszám-kategória alapján Heves megyében Munkáltatói létszám-kategória 2012. I. negyedév Összes munkabales et Az összes munkabalesetből halálos súlyos csonkulásos egyéb súlyos súlyos összesen csonkulásos összesen 1-9 fő munkavállaló601121 10-49 fő munkavállaló170000 50-249 fő munkavállaló4502024 250-499 fő munkavállaló60000 500 fő vagy több munkavállaló410000 A munkavállalók száma ismeretlen000 0 Összesen11503145

8 Ellenőrzési adatok Munkavédelem

9 Ellenőrzött munkáltatók száma 2011. évben 900 munkavédelmi ellenőrzés

10

11 Ellenőrzött munkáltatók száma 2012. 01. 01- 2012.05.31. között Heves megyében: 410.

12

13

14

15 Munkavédelmi közérdekű- és panaszbejelentések 2011.01.01. - 2011.12.31. Megne vezés Közérdekű bejelentés Egyéb munkavéd elmi jogsértés Egyéni védőesz közök FESZ és/vagy munkak öri alkalmas sági vizsgálat tal kapcsola tos problém ák Munkahel y kialakítás a, munkavé gzés körülmén yei, általános higiénés kérdések, munkasz ervezés Személ yi feltétele k Panasz - bejelen tés összes en Balesetek / Foglalkozá si betegsége k Egyéb munkavédelmi jogsértés Névtelen bejelentés Nem vizsgálható Heves 876392252321451

16 Munkavédelmi közérdekű- és panaszbejelentések 2012.01.01. - 2012.05.31. Megnevezés Közér dekű bejele ntés Balesetek / Foglalkozá si betegsége k Egyéb munkavéd elmi jogsértés Egyéni védőeszkö zök FESZ és/vagy munkaköri alkalmassá gi vizsgálattal kapcsolato s problémák Munka eszköz ök Munkahely kialakítása, munkavégz és körülményei, általános higiénés kérdések, munkaszerv ezés Személyi feltételek Panasz- bejelentés összesen Névtelen bejelenté s Nem vizsgálható Heves 56 481713114716 241

17 A munkavédelmi felügyelőség 2011. évi teljesítményének főbb mutatószámai: Ellenőrzött munkáltatók száma 900. Összes érdemi határozat száma 1061. Súlyos veszélyeztetésre irányuló határozatok száma 608. Összes érdemi intézkedés 3907, melyből jellemzően: Tevékenység felfüggesztésében és használat felfüggesztésében érintett munkaeszköz 1971. Tevékenység felfüggesztésében és foglalkoztatás megtiltásában érintett létszám 1438. Foglalkoztatást megtiltó határozat 162, érintett létszám 379. Használatot felfüggesztő határozat 264, érintett munkaeszköz 1507, érintett létszám 1720. Tevékenységet felfüggesztő határozat 173, érintett tevékenység 464, érintett létszám 1059. Hiányosság megszüntetésére kötelező határozat 453, intézkedések száma 2665. Munkavédelmi bírsághatározat 9, bírságösszeg 3 300 000 Ft., érintett létszám 28. Helyszíni bírság 10, bírságösszeg 64 000 Ft. Eljárási bírság 3, bírságösszeg 170 000 Ft.

18 Munkavédelmi Irányelv 2012. évben Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012. február 20-án a Nemzetgazdasági Közlöny 2. számában megjelent közleményével az idén először az - Mvt. 81/A. § (2) bekezdése alapján - a 2012. évre szóló munkavédelmi ellenőrzési irányelvek kiadásra kerültek. I.Általános elvek 1. A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyi elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön. A szakmai tevékenység tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során mutatkozzon meg az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt. 18

19 2. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei munkavédelmi felügyelőségeinek (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását. 3. A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. 4. A munkavédelmi felügyelőség jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom a tisztességnek és a következetességnek, valamint a komplexitás az egységes, a fokozatos és arányos intézkedésekben. 19

20 2. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei munkavédelmi felügyelőségeinek (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását. 3. A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. 4. A munkavédelmi felügyelőség jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom a tisztességnek és a következetességnek, valamint a komplexitás az egységes, a fokozatos és arányos intézkedésekben. 20

21 5. Azoknál a munkáltatóknál, akiknél a felügyelői intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás, teljes hatósági szigorral kell fellépni. II. A munkavédelmi ellenőrzés elvei - A 2012. év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati céljai 1. A munkavédelmi felügyelőség növelje az ellenőrzések hatékonyságát azok tervezésével, az előzetes bejelentéssel végzett és elsősorban a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók gyakoribb és tartalmában részletesebb ellenőrzéseinek prioritásával. 2. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyen a munkabiztonsági szabályszegések és a munkaegészségügyi kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt térjen ki. A munkavédelmi eljárások során gyors és szakszerű eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását. 21

22 3. A munkavédelmi felügyelőség intézkedéseivel törekedjen a munkabalesetek kivizsgálási tevékenységének javítására, különös tekintettel a súlyos munkabalesetekre. 4. A munkavédelmi felügyelőség tartsa meg a jogerősítések rendjét, a közigazgatási határidőket és tegyen hatékony intézkedéseket a bírságok behajtására. 5. A munkavédelmi felügyelőség a jogszabályok hatályosításának visszaigazolása érdekében készítsen éves összefoglaló értékelést a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól, amit küldjön meg az Igazgatóságnak. - A 2012. évi kiemelten ellátandó feladatok 1. A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni - különösen a mikró, kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók részére -, hogy ismeret hiány miatt ne történjen szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás. 22

23 2. Az Mvt. 81/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott feladatokkal kapcsolatban a részletes teljesítmény mutatókat a munkavédelmi felügyelőségek részére a 2012. évre vonatkozó munkavédelmi szakmai teljesítmény-célkitűzés tartalmazza. - Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok 1. A munkavédelmi felügyelőség minél több olyan munkahelyen folytasson ellenőrzést, ahol zajjal, kéz-karrezgéssel, veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységet folytatnak. Vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeit. 23

24

25

26

27

28

29 Bejelentések adatai 2011. év 250 közérdekű bejelentés 76 panaszbejelentés 277 bejelentés megalapozott 2012. év június 30. napjáig 93 közérdekű bejelentés 47 panaszbejelentés 122 bejelentés megalapozott

30

31 -Munkaszerződés, illetőleg bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása. - Munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések megtartásának elelnőrzése. - A jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

32 - A munkaügyi ellenőrzés valamennyi ágazatban működő munkáltatók munkaügyi tevékenységéről reprezentatív adatokat szerezzen. - A munkaügyi ellenőrzés kiemelten kezelje a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal leginkább érintett ágazatoknak és tevékenységeknek az ellenőrzését. - A lefolytatott ellenőrzések legalább 10%-a érintse a feldolgozóipar területén működő munkáltatókat. - Az ellenőrzések legalább 10%-a érintse a személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatókat.

33 Súlyos munkaügyi szabálytalanságok, amelyek megvalósulása esetén a munkaügyi birság kiszabása a Munkaügyi ellenőrzési törvény (Met.) alapján kötelező 2012. Január 1. napjától

34 - A munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség megsértése (feketemunka) - A jogszabályban, vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése - Munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenység nyilvántartásba vétel hiányában

35 A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés intézményrendszere a „JÓ ÁLLAM” koncepció keretében

36 Figyelemmel az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programban foglalt alapelvekre is -, hogy a munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló tájékoztató és felvilágosító tevékenysége megerősítésével és széleskörű biztosításával hozzájáruljon a munkaerőpiac szereplőinek tájékoztatásához. Egyértelmű elvárások és megbízható, hivatalos információk közvetítése a változó jogszabályi környezet alapján irányadó foglalkoztatási szabályokról, a jogkövető magatartási formákról, követendő eljárásról. Csökkenjen a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátránya. Magyarországon minél több új, legális (adózó) munkahely jöjjön létre. Jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom a tisztességnek és a következetesség. A munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, a munkaügyi eljárások eredményeképpen a munkavállaló jogvédett érdekei szempontjából megfelelő intézkedés szülessen.

37 A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyi elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön. A szakmai tevékenység tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során mutatkozzon meg az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt. A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni - különösen a mikró, kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók részére -, hogy ismeret hiány miatt ne történjen szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás.

38 A Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv címe: 3300 Eger, Szarvas tér 1. (3301 Pf. 66.) munkaidő: H-CS 8-16:30 P 8-14:00 tel: 36-512-090 Fax: 36-512-091 E-mail: heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 38

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések