Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv."— Előadás másolata:

1 Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

2

3 A továbbiakban ismertetett munkabaleseti statisztikák a munkáltatók által bejelentett adatokon alapulnak. A munkabalesetek pontos számát csak becsülni lehet.

4

5

6 Nemzetgazdasági ágazat I. negyedév Összes munkabales et Az összes munkabalesetből halálos súlyos csonkulásos egyéb súlyos súlyos összesen csonkulásos összesen Mezőgazdaság9 Feldolgozóipar (kivéve: gépipar) Gépipar14 Építőipar0 Kereskedelem11 11 Bányászat0 Szálláshely, vendéglátás4 Szállítás, raktározás, posta, távközlés Egészségügyi, szociális ellátás 6 Pénzügyi tevékenység 1 Igazgatás, oktatás 12 Nyomozás, biztonsági tevékenység 0 Háztartások0 Egyéb ágazatok20 Összesen

7 A munkabalesetek megoszlása a munkáltatói létszám-kategória alapján Heves megyében Munkáltatói létszám-kategória I. negyedév Összes munkabales et Az összes munkabalesetből halálos súlyos csonkulásos egyéb súlyos súlyos összesen csonkulásos összesen 1-9 fő munkavállaló fő munkavállaló fő munkavállaló fő munkavállaló fő vagy több munkavállaló A munkavállalók száma ismeretlen000 0 Összesen

8 Ellenőrzési adatok Munkavédelem

9 Ellenőrzött munkáltatók száma évben 900 munkavédelmi ellenőrzés

10

11 Ellenőrzött munkáltatók száma között Heves megyében: 410.

12

13

14

15 Munkavédelmi közérdekű- és panaszbejelentések Megne vezés Közérdekű bejelentés Egyéb munkavéd elmi jogsértés Egyéni védőesz közök FESZ és/vagy munkak öri alkalmas sági vizsgálat tal kapcsola tos problém ák Munkahel y kialakítás a, munkavé gzés körülmén yei, általános higiénés kérdések, munkasz ervezés Személ yi feltétele k Panasz - bejelen tés összes en Balesetek / Foglalkozá si betegsége k Egyéb munkavédelmi jogsértés Névtelen bejelentés Nem vizsgálható Heves

16 Munkavédelmi közérdekű- és panaszbejelentések Megnevezés Közér dekű bejele ntés Balesetek / Foglalkozá si betegsége k Egyéb munkavéd elmi jogsértés Egyéni védőeszkö zök FESZ és/vagy munkaköri alkalmassá gi vizsgálattal kapcsolato s problémák Munka eszköz ök Munkahely kialakítása, munkavégz és körülményei, általános higiénés kérdések, munkaszerv ezés Személyi feltételek Panasz- bejelentés összesen Névtelen bejelenté s Nem vizsgálható Heves

17 A munkavédelmi felügyelőség évi teljesítményének főbb mutatószámai: Ellenőrzött munkáltatók száma 900. Összes érdemi határozat száma Súlyos veszélyeztetésre irányuló határozatok száma 608. Összes érdemi intézkedés 3907, melyből jellemzően: Tevékenység felfüggesztésében és használat felfüggesztésében érintett munkaeszköz Tevékenység felfüggesztésében és foglalkoztatás megtiltásában érintett létszám Foglalkoztatást megtiltó határozat 162, érintett létszám 379. Használatot felfüggesztő határozat 264, érintett munkaeszköz 1507, érintett létszám Tevékenységet felfüggesztő határozat 173, érintett tevékenység 464, érintett létszám Hiányosság megszüntetésére kötelező határozat 453, intézkedések száma Munkavédelmi bírsághatározat 9, bírságösszeg Ft., érintett létszám 28. Helyszíni bírság 10, bírságösszeg Ft. Eljárási bírság 3, bírságösszeg Ft.

18 Munkavédelmi Irányelv évben Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága február 20-án a Nemzetgazdasági Közlöny 2. számában megjelent közleményével az idén először az - Mvt. 81/A. § (2) bekezdése alapján - a évre szóló munkavédelmi ellenőrzési irányelvek kiadásra kerültek. I.Általános elvek 1. A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyi elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön. A szakmai tevékenység tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során mutatkozzon meg az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt. 18

19 2. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei munkavédelmi felügyelőségeinek (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását. 3. A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. 4. A munkavédelmi felügyelőség jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom a tisztességnek és a következetességnek, valamint a komplexitás az egységes, a fokozatos és arányos intézkedésekben. 19

20 2. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei munkavédelmi felügyelőségeinek (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását. 3. A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. 4. A munkavédelmi felügyelőség jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom a tisztességnek és a következetességnek, valamint a komplexitás az egységes, a fokozatos és arányos intézkedésekben. 20

21 5. Azoknál a munkáltatóknál, akiknél a felügyelői intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás, teljes hatósági szigorral kell fellépni. II. A munkavédelmi ellenőrzés elvei - A év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati céljai 1. A munkavédelmi felügyelőség növelje az ellenőrzések hatékonyságát azok tervezésével, az előzetes bejelentéssel végzett és elsősorban a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók gyakoribb és tartalmában részletesebb ellenőrzéseinek prioritásával. 2. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyen a munkabiztonsági szabályszegések és a munkaegészségügyi kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt térjen ki. A munkavédelmi eljárások során gyors és szakszerű eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását. 21

22 3. A munkavédelmi felügyelőség intézkedéseivel törekedjen a munkabalesetek kivizsgálási tevékenységének javítására, különös tekintettel a súlyos munkabalesetekre. 4. A munkavédelmi felügyelőség tartsa meg a jogerősítések rendjét, a közigazgatási határidőket és tegyen hatékony intézkedéseket a bírságok behajtására. 5. A munkavédelmi felügyelőség a jogszabályok hatályosításának visszaigazolása érdekében készítsen éves összefoglaló értékelést a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól, amit küldjön meg az Igazgatóságnak. - A évi kiemelten ellátandó feladatok 1. A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni - különösen a mikró, kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók részére -, hogy ismeret hiány miatt ne történjen szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás. 22

23 2. Az Mvt. 81/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott feladatokkal kapcsolatban a részletes teljesítmény mutatókat a munkavédelmi felügyelőségek részére a évre vonatkozó munkavédelmi szakmai teljesítmény-célkitűzés tartalmazza. - Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok 1. A munkavédelmi felügyelőség minél több olyan munkahelyen folytasson ellenőrzést, ahol zajjal, kéz-karrezgéssel, veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységet folytatnak. Vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeit. 23

24

25

26

27

28

29 Bejelentések adatai év 250 közérdekű bejelentés 76 panaszbejelentés 277 bejelentés megalapozott év június 30. napjáig 93 közérdekű bejelentés 47 panaszbejelentés 122 bejelentés megalapozott

30

31 -Munkaszerződés, illetőleg bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása. - Munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések megtartásának elelnőrzése. - A jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

32 - A munkaügyi ellenőrzés valamennyi ágazatban működő munkáltatók munkaügyi tevékenységéről reprezentatív adatokat szerezzen. - A munkaügyi ellenőrzés kiemelten kezelje a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal leginkább érintett ágazatoknak és tevékenységeknek az ellenőrzését. - A lefolytatott ellenőrzések legalább 10%-a érintse a feldolgozóipar területén működő munkáltatókat. - Az ellenőrzések legalább 10%-a érintse a személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatókat.

33 Súlyos munkaügyi szabálytalanságok, amelyek megvalósulása esetén a munkaügyi birság kiszabása a Munkaügyi ellenőrzési törvény (Met.) alapján kötelező Január 1. napjától

34 - A munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség megsértése (feketemunka) - A jogszabályban, vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése - Munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenység nyilvántartásba vétel hiányában

35 A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés intézményrendszere a „JÓ ÁLLAM” koncepció keretében

36 Figyelemmel az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programban foglalt alapelvekre is -, hogy a munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló tájékoztató és felvilágosító tevékenysége megerősítésével és széleskörű biztosításával hozzájáruljon a munkaerőpiac szereplőinek tájékoztatásához. Egyértelmű elvárások és megbízható, hivatalos információk közvetítése a változó jogszabályi környezet alapján irányadó foglalkoztatási szabályokról, a jogkövető magatartási formákról, követendő eljárásról. Csökkenjen a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátránya. Magyarországon minél több új, legális (adózó) munkahely jöjjön létre. Jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom a tisztességnek és a következetesség. A munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, a munkaügyi eljárások eredményeképpen a munkavállaló jogvédett érdekei szempontjából megfelelő intézkedés szülessen.

37 A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyi elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön. A szakmai tevékenység tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során mutatkozzon meg az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt. A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni - különösen a mikró, kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók részére -, hogy ismeret hiány miatt ne történjen szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás.

38 A Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv címe: 3300 Eger, Szarvas tér 1. (3301 Pf. 66.) munkaidő: H-CS 8-16:30 P 8-14:00 tel: Fax:

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések