Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Diéta a gyógyításban. Diéta Eredeti jelentése: ellátás, étrend, ápolás Mai jelentése: gyógyélelmezés Célja: a diétás étrend el ő állításával a beteg minél.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Diéta a gyógyításban. Diéta Eredeti jelentése: ellátás, étrend, ápolás Mai jelentése: gyógyélelmezés Célja: a diétás étrend el ő állításával a beteg minél."— Előadás másolata:

1 Diéta a gyógyításban

2 Diéta Eredeti jelentése: ellátás, étrend, ápolás Mai jelentése: gyógyélelmezés Célja: a diétás étrend el ő állításával a beteg minél el ő bbi gyógyulása Pozitív vagy aktív diétás szemlélet: mindazon tápanyagok biztosítása, mely el ő segíti a beteg gyógyulását

3 Legfontosabb diéták A diétákat a tápanyagtartalmuk és elkészítésükkor alkalmazott konyhatechnikai eljárás szerint osztályozzuk. Tápanyagtartalom alapján: Alapétrend Energiában és fehérjében gazdag étrend Energiaszegény étrend Fehérjeszegény étrend Giordano-Giovanetti étrend Zsírszegény étrend

4 Cukorbetegek étrendje Nátriumszegény étrend Elkészítési módjuk alapján: Folyékony Pépes Rostszegény Könny ű -vegyes Rostdús

5 Tápanyagtartalom alapján Alapétrend: gyógyintézeti, nem ír el ő diétás megszorítást Energia és fehérjegazdag étrend: roboráló (feljavító) étrend, b ő séges energia és fehérjetartalommal, ttkg-onként 1,5-2 gr fehérje Energiaszegény: cél: a beteg testtömegének csökkentése, ezért CH, zsírszegény, fehérjében viszonylag gazdag. Az étrend max. 1500 Kcal energiát tartalmaz

6 Fehérjeszegény: 0,35-0,85 g/ttkg fehérjetartalom - ac.,chr. vesegyulladás, köszvény, allergiás állapotokban, májkóma esetén alkalmazzák Giordano-Giovanetti étrend: energiában dús, fehérjében szegény – chr.uraemia esetén – fehérje: 18-30 g, energiaérték: 2000-3000 Kcal/nap

7 Zsírszegény étrend: a zsírtartalom nem haladja meg a 0,8 g/ttkg-ot /max.60 g/- szív-érrendszeri betegségekben, ac.hepatitis, epeút, epehólyag betegségekben ac. chr. gastritis, diab.mell. Cukorbetegek étrendje: lényege az emelkedett vc érték csökkentése, és a szöv ő dmények megel ő zése – individualizált!!! Tápanyagösszetétel: 20% fehérje, 30% zsír, 50% CH legyen

8 Nátriumszegény étrend: napi 2-3 g konyhasót tartalmaz – szív- érrendszeri betegségek esetén

9 Elkészítés szerinti változatok Folyékony étrend: ha a beteg nem tud rágni, vagy emészt ő rendszeri akadály miatt, magas lázzal járó fert ő z ő betegségben, m ű tét után – legkevésbé terheli a szervezetet Pépes változat: rágás megkönnyítésére, szervezet kímélésére – a pépesítés az ételek felaprózásával a rágást helyettesíti Rostszegény étrend: emésztés megkönnyítésére szolgál, de már nem szükséges a folyékony-pépes étrend

10 Könny ű -vegyes változat: gyógyintézeti alapétrend legáltalánosabb változata /könny ű :emészthet ő ségre vonatkozik, vegyes: változatosságra/ Diétás rostban gazdag étrend: civilizációs betegségek megel ő zésére használjuk – bélrenyheség, vastagbél cc.

11 A beteg testalkatának, járásának, tápláltsági állapotának observációja Általános emberi alkat: minden emberben meglév ő szomatikus és pszichés tulajdonságok összessége Alkattípus: az emberek nagy részében meglév ő szomatikus és pszichés tulajdonságok együttese Egyéni alkat: amikor valaki mindenki mástól különböz ő szomatikus és pszichés tulajdonságokkal rendelkezik Hippokratészi vérmérsékleti (temperamentum) tipológiája: 2400 éve alkotta meg Elmélete:

12 Az emberi test 4 féle nedvb ő l tev ő dik össze: vér, nyál, sárga epe, fekete epe Attól függ ő en, hogy a személyiségben melyik nedv dominál 4 féle típust írt le: Szangvinikus típus: lobbanékony, érzelmei gyorsan keletkeznek, de nem tartósak Kolerikus típus: érzelmei er ő sek, tartósak Melankolikus típus: lassan keletkez ő, de er ő s érzelmek Flegmatikus típus: érzelmei lassan keletkeznek, nem er ő sek

13 Kretschmer rendszere A testalkat és az elmebetegség összefüggéséb ő l indult ki Az emberek 3 f ő testalkati típusba sorolhatók: Aszténiás alkat: sovány test, mellkas lapos, hosszú. Kezek finomak, haj s ű r ű, szemöldök dús Általános ellenállóképessége gyenge. Hajlamos az emészt ő szervi, és a chronicus légz ő szervi betegségekre Piknikus alkat: zömök test, széles arc, rövid nyak, végtagok. Szív-,és érrendszeri betegségekre, az anyagcsere betegségek közül a köszvényre és a diabetes mellitusra hajlamos

14 Köszvény: ízületi gyulladás, húgysav anyagcsere zavara Diabetes mellitus: összetett anyagcserezavar, els ő sorban a CH anyagcsere zavara Atlétikus alkat: er ő s izomzat, csontozat – ellenállóképessége a betegségekkel szemben ideális

15

16 Scheldoni tipizálás 3 széls ő típust különböztet meg: Endomorf: piknikusra hasonlít, kerekded formák, elhízásra hajlamos Mezomorf: atletikusra hasonlít: er ő s izomzat, kötött ízület, vastag b ő r Ektomorf: aszténiásra hasonlít, fejlett idegrendszer, vékony alkat

17 Tápláltsági állapot felmérése Broca index: testhossz(cm)-100 Módosított Broca index: ff 0,9 x Broca index n ő 0,85 x Broca index Testtömegindex (TTI), Body Mass Index(BMI) A kg-ban megállapított testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa Kg/m2

18 18 alatt: súlyos alultápláltság18,1-20: alultáplált20,1-25: normál tápláltsági állapot25,1-30: I. fokú elhízás30,1-35: II.fokú elhízás35,1-40: III. fokú elhízás40 felett: IV. fokú elhízás

19 BMI gyermekkori alkalmazása Ehhez nem használhatók a feln ő ttkori határértékek, mert folyamatosan változik a gyermekek testfelépítése A fiúk és lányok tápláltsági állapotának megítélésére kidolgozott értékel ő táblázat a percentilis, melyet a köv.módon alkalmazzák: Kiszámítjuk a gyermek aktuális BMI értékét Ezt követ ő en megnézzük, hogy a kapott BMI érték a gyermek nemének és életkorának megfelel ő táblázati sorban mely percentilisek (értékel ő táblázat)közé esik

20 3 percentilisnél kisebb: jelent ő s súlyhiány3-10 között: sovány10-75 között: megfelel ő a tápláltsági állapot75-90: súlyfölösleg90-97: túlsúlyos97 percentilisnél nagyobb: kóros elhízás

21 Derék-csípő hányados A derék (köldök magasságában) és a csíp ő (legszélesebb) körfogatának mérése az„alma” (viszcerális) és a „körte” (gluteofemoralis) típusú elhízásról ad tájékoztatást „alma” típusú elhízásra utal: N ő k: D/CS hányados nagyobb, mint 0,8 Férfiak: D/CS nagyobb, mint 0,9 Gluteofemoralis un. „körte” típusú elhízásra utal:

22 N ő k: D/CS kisebb, mint 0,8 FF: D/CS kisebb,mint 0,9 Kockázat/igen nagy kockázat: Ff: 94/102 cm N ő : 80/88 cm

23 Ápoló által végezhető dg-kus vizsgálatok Testtömeg - hitelesített orvosi mérlegen, 0,1 kg pontossággal,cip ő, fels ő ruházat nélkül Testmagasság mérés – hitelesített eszközzel, 0,1 cm pontossággal, cip ő nélkül BMITápláltsági állapot sz ű rés

24 Beteg járásának megfigyelése A mozgásszervi funkcióknak fontos szerepe van a napi és a szociális tevékenységek megvalósításában (testápolás,öltözködés,étkezés – mozgás- alapvet ő szükséglet) A mozgásszervrendszer által biztosított m ű ködések: Egyensúlytartás,alaptesthelyzet felvétele,tartása Testhelyzet változtatás Tárgyak mozgatása Járás és mozgás A mozgatórendszer m ű ködésével kapcsolatos fogalmak: Aktív mozgás: a vizsgált személy által akaratlagos izomm ű ködéssel létrehozott mozgás

25 Passzív mozgás: A vizsgáló által véghezvitt mozgás Akadályt jelenthet: Ízületi kontraktúra Nagyobb menny- ű folyadékgyülem Ízületi ankylosis – ízület összecsontosodása, merevvé válása – mozgásképtelenség Kontraktúra: ízületi mozgást akadályozó zsugorodás Ok: izom-,ízületi-,köt ő szöveti eredet, b ő rzsugorodás A mozgások terjedelme: az a mozgástartomány, amely egy adott ízületben (egy-,vagy több irányban) létrejön

26 Ataxia: Az akaratlagos mozgások összerendezetlensége, bizonytalan járás Ok: idegrendszeri betegség Bels ő fül egyensúlyszervének károsodása A mozgásrendszer károsodása miatti fogyatékosság az önellátó képességet gátolja (felmérése kérd ő ívvel történik) A legfontosabb mozgást segít ő eszközök: Járóbot: Állítható, T-markolattal, fix A beteg tenyerét kíméli, kis helyen elfér Háromlábú bot: biztonságérzetet er ő síti Könyök-,hónaljmankó: A beteg tenyerét kíméli, biztonság érzete nagyobb

27 Gurulómankó: fékrendszer nincs rajta! Tenyérkímél ő Biztonságérzetet fokozza, állíthatók(mankók) Járókeret: Összecsukható,fix, állítható Beteg tenyerét károsítja Támasztékot nyújt Kerekesszék: Fékkel ellátott,önállóan vagy segítséggel használja a beteg Betegemel ő szék: a beteg rögzítése után a kívánt helyre helyezhet ő A mozgást segít ő eszközök helytelen használata balesetveszélyes!!!!

28 Jellegzetes járástípusok csoportosítása 1. normális testtartású járás 2. normális járástól eltér ő, de kórosnak nem tekinthet ő járástípusok 3. kóros járástípusok

29 1. Normális testtartású járás az egész test mozgása esztétikus az alsó végtagok mozgása folyamatos, szimmetrikus,ciklikus A fejünket felemelve tartjuk a nyaki, háti és ágyéki gerinc egy vonalba esik a csíp ő és a térd a szükséges mértékben behajlításra kerül a karok szabadon lógnak a törzs mellett, és a lábakkal ellentétes irányban térnek ki

30 2. Normális járástól eltérő, de kórosnak nem tekinthető járástípusok alsó végtagok mozgásának szimmetrikus és ciklikus jellege megvan pl.: katonás járás, tengerészjárás, hanyag járás stb

31 3. Kóros járástípusok: a, bizonytalan járás  idegrendszeri betegségben vagy egyensúlyzavar esetén b, csoszogó járás  Parkinson ‑ kórban tünetei: a remegés (tremor), amely végtagokban és az arcon jelentkezhet az izomfeszülés (rigiditás) a végtagokban és a törzsizomzatban a mozgások lelassulása (bradykinesia) és egyensúly zavar jelentkezése

32

33 3. Kóros járástípusok (folyt) e, Járásképtelenség (a beteg csak ülni vagy csak feküdni tud) súlyos állapotú betegség esetén f, Sántítás: a járás bizonytalan, fájdalommal jár, fájdalmas végtag kímélete olyan járászavar, amikor a járás ritmusa megbomlik az alsó végtagok mozgása elveszti szimmetrikus jellegét a két alsó végtag mozgásciklusa eltér egymástól

34 A sántítás mértéke az igen enyhe, alig észrevehet ő formától a súlyos járászavarig változhat sántítás oka:  Fájdalom  ízületi mozgások korlátozottsága  izomer ő -gyengülése, (izmok bénulása),  Végtagrövidülés  ízületi instabilitás (= az ízület lazasága) pl: claudicatio intermittens (id ő szakos sántítás) → alsó végtag artériák sz ű külete (elzáródása)


Letölteni ppt "Diéta a gyógyításban. Diéta Eredeti jelentése: ellátás, étrend, ápolás Mai jelentése: gyógyélelmezés Célja: a diétás étrend el ő állításával a beteg minél."

Hasonló előadás


Google Hirdetések