Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Középiskolai beiskolázás a 2014/2015-ös tanévre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 2013. november 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Középiskolai beiskolázás a 2014/2015-ös tanévre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 2013. november 18."— Előadás másolata:

1 Középiskolai beiskolázás a 2014/2015-ös tanévre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 2013. november 18.

2 Előadás vázlatpontjai:  Közös írásbeli felvételi  Jelentkezés (fiktív tanulói azonosító ); AJTP  Írásbelik – szóbeli - a lkalmassági vizsgálat  Sorrend változtatás  Fellebbezés  Hídprogramok  Szakképzés  H iányszakmák – ösztöndíj  Beiratkozás

3 Központi írásbeli felvételi  10. 31. Tájékoztatás (KIR, középiskola, ált. iskola) (www.oktatas.hu) (nem mindenütt elvárás a központi felv.!)  11. 15. (Felvételi vizsgát szervező intézmények)  12. 10. Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára (közvetlenül a középiskolában)  12. 12. AJTP pályázat benyújtása (önkorm ányzat! )  01. 18., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák (2013. 01.23. 14.00 Alapos indok! )

4 Speciális szabályok az írásbelin - SNI, BTMN  Jelentkezéskor történő kérelemre  Szakértői bizottság véleménye alapján Hosszabb idő Speciális eszköz

5 Központi írásbeli felvételi  Megoldás (vizsga napját követően www.oktatas.hu)  Megtekintés  Észrevétel (8 napon belül útmutatótól eltérő javítás)  2014. 02. 06. A tanuló az eredményről (AJTP pályázatról is) tájékoztatást kap

6 Arany János Tehetséggondozó Program  5 éves program Idegen nyelv; ECDL; Jogosítvány Kötelező kollégiumi elhelyezés  Hátrányos helyzet Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Szülő/Gyám: alacsony iskolázottság; alacsony foglalkoztatottság

7 Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program  Felzárkóztatás  Piacképes szakma megszerzéséhez nyújtott támogatás  Halmozottan hátrányos helyzet  A felvételt nyert szakiskolai tanulók  Jelentkezés: Szolnok Városi Kollégium: 2014. június 27.

8 Jelentkezés  02. 14. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat, ill. a tanulói adatlapot a középiskolának ill. a Felvételi Központnak  02. 18-03. 07. Szóbeli meghallgatások (csak ahol központi írásbeli volt!)  03. 12. A középiskola nyilvánosságra hozza a felvételi jegyzéket  03. 17-18. A tanulói adatlapok esetleges módosítása az általános iskolában

9 Jelentkezés  Iskola vagy program?  Az adatlapot a középiskola nem ismerheti meg (sorrend)  Módosítás Nem:törölni, új iskolát felvenni; Igen:sorrend, megjelölt iskolánál új tanulmányi terület

10 Speciális esetek  A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá.  … a szülőknek közösen kell dönteniük,.. ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

11 Döntés a felvételről  A sorrend állítás alapja: általános iskolai tanulmányi eredmények (bizonyítvány, félévi értesítő; magatartás, szorgalom nem számítható be!) Ált. isk. eredmények és központi írásbeli Ált. isk. eredmények, központi írásbeli és szóbeli Művészet vagy testkultúra esetén megfelelő képességek, készségek vizsgálata Egyházi intézmény: valamely vallás/világnézet elfogadása Speciális szakiskola: csak szakértői bizottság

12 Tájékoztatás a felvételről  2014. 04. 25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

13  Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást, köteles erről három munkanapon belül értesíteni a jelentkezőt, a fenntartót és a hivatalt.

14 Rendkívüli felvételi eljárás  2014. május 5 - 16. rendkívüli felvételi eljárás (felvehető létszám 90 %-a)  Intézése egyénileg  Intézmények listája: www.oktatas.hu; kormányhivatalwww.oktatas.hu  Rendkívüli felvételi eljárás igazgatói hatáskörben (május 5 –aug. 29.)

15 Köznevelési Hídprogramok  Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja.  Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba.

16 Szakképzés  A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.  Csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

17 Hiányszakmák  Ács, Épület- és szerkezetlakatos; Gépi forgácsoló; Hegesztő; Húsipari termékgyártó; Ipari gépész; Mezőgazdasági gépész; Pék; Szociális gondozó és ápoló; Villanyszerelő  Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (10e-30e Ft/hó)

18 Fellebbezés  Döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezés a fenntartónál KLIK Tankerület; egyház; alapítvány;  2014. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése.

19  Kollégiumba külön kell jelentkezni  A felvétel 1 tanévre szól  Beiratkozás a középiskolába: június 25 -27.

20 Sikeres pályaválasztást! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály oktatas@jnszmkh.hu 06-56/505-934


Letölteni ppt "Középiskolai beiskolázás a 2014/2015-ös tanévre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 2013. november 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések