Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Beszámolót kiegészítő információk 2014. I. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Beszámolót kiegészítő információk 2014. I. félév."— Előadás másolata:

1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Beszámolót kiegészítő információk 2014. I. félév

2 Új törvényi változások a könyvvezetésben 2014. január 1-én lépett hatályba a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről. A kormányrendelet teljesen új beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet. 39. § (1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni. 45. § (1) A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 3. § (2) bekezdése szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek. 7. § (1) A költségvetési szerv az Áhsz. 3. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi számvitelben az Áht. 1. § (2) bekezdése szerint ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 4. melléklet azt kifejezetten előírja. 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. évről készített beszámoló mérlegét az e rendeletben foglaltak alapján át kell rendezni és az alapján rendező mérleget készíteni. A rendező mérleg mérlegforduló napja 2014. január 1-je, amely megfelel a 2014. évi nyitómérlegnek is. 8. § (1) A rendező, technikai tételek könyvelését követően a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg adatai alapján kell megnyitni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait, majd azokat a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 2013. évben. 2016. 09. 19. Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 2

3 Összefoglaló értékelés Ez az összefoglaló az Önkormányzat és intézményei 2014. évi eredeti előirányzatának időarányos, I. félévi előirányzatait és azok teljesülését mutatja be. A rendelkezésre álló adatok alapján az Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodása takarékosnak mondható. Hitelek: A 2014.02.28-án megvalósuló másodkörös adósságkonszolidációval az Önkormányzat a teljes hitelállománya megszűnt. Megtakarítások: A félév folyamán a szabad pénzeszközeit folyamatosan lekötötte az Önkormányzat. Pályázatok: - Az óvoda felújítására benyújtott pályázatunk elbírálás alatt van, forrás hiányában az első körben nem kaptunk támogatást,várhatóan a második körben fogják a már benyújtott pályázatok közül kiválasztani a további kedvezményezetteket. -Az I.VH műemlék felújításra 2.500 ezer Ft-ot, megemlékezésre benyújtott pályázatra 100 ezer Ft-ot nyert Pilis Város Önkormányzata. Közfoglalkoztatás: Az I. félévben még zajlik a „téli közfoglalkoztatási” program, amelynek keretében 130 fő foglalkoztatására volt lehetősége az Önkormányzatnak, 4 hónapon keresztül. 2014. májusától újabb közfoglalkoztatási programok indultak, 2014. május 06-tól 2014. július 31-ig (3 hónap) közfoglalkoztatási program 30 fővel indult, 2014. június 03-tól 2014.július 31-ig (1 hónap) közfoglalkoztatási program 21 főnek biztosított munkát. 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 3

4 Bevételek és kiadások időarányos összefoglaló adatai 2014.01.01-2014.06.30-ig A táblázat az I. félévi időarányos előirányzatokat és teljesítési adatait mutatja. Bevételek: a tervtől való lemaradás oka, hogy a közfoglalkozatás után igényelhető támogatás nem előre érkezik, hanem a tárgy hónapot követően hívható le. Kiadások: Az év elején történő szolgáltató váltások hatása érezhető, a dologi költségeink csökkentek az I félévben. 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné4 /Adatok ezer Ft-ban/

5 Bevételek és kiadások időarányos alakulása szervezeti egységenként (1.) Önkormányzat 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné5 / Adatok ezer Ft-ban /

6 Bevételek és kiadások időarányos alakulása szervezeti egységenként (2.) Polgármesteri Hivatal 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 6 /Adatok ezer Ft-ban /

7 Bevételek és kiadások alakulása szervezeti egységenként (3.) Játékország Óvoda 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 7 / Adatok ezer Ft-ban /

8 Bevételek és kiadások alakulása szervezeti egységenként (4.) Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné8 / Adatok ezer Ft-ban /

9 Adóbevételek alakulása 2014.01.01-06.30. Az adóbevételek I. féléves teljesülését a 2014. évi eredeti előirányzat adataihoz viszonyítva mutatja be a táblázat. Az adóbevételek mintegy 45,72% - ban teljesültek I. félévben. Az újonnan bevezetett építmény adó 54%-os teljesült mutat a félév évégén, a kommunális adó teljesülése időarányos (50%). Az iparűzési adó 8,7%-al, a gépjármű adó bevételek 7,7%-al maradnak el az időarányosan elvárt összegtől. 2016. 09. 19. Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 9 / Adatok ezer Ft-ban /

10 Szociális juttatások alakulása 2014. I félév A Pénzbeli kárpótlások a Polgármesteri Hivatalnál az Erzsébet utalványokra tervezett és kifizetett összegeket mutatja, itt felhasználás nem történt az I. félévben. Betegséggel kapcsolatos ellátások:az Önkormányzatnál, a helyi ápolási díjak és közgyógyellátás tervszámait és azok teljesülését tartalmazza. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Aktív korúak) a polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, összege a közmunka programnak köszönhetően csökkent, 80 fő aktív korú segélyezése szűnt meg az I. félévben. A lakhatással kapcsolatos ellátások: az önkormányzatnál túlköltést mutat. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények az étkezés támogatásának összegét mutatja. Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időarányosan mindössze 4,21%-ban teljesültek, ezek az átmeneti, természetben és pénzben nyújtott segélyeket tartalmazza. Az egyéb nem intézményi ellátások az év felettiek, valamint az egészségkárosodott személyek szociális támogatásának terv és tény számait mutatja, amely 85,25%-ban teljesültek. Családi támogatások között a a temetési segély támogatása került tervezésre, itt felhasználás még nem történt az I. félévben. 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 10 /Adatok ezer Ft-ban/

11 Civil szervezetek támogatása (2014.01.01-2014.06.30) A táblázat adatai a Kulturális Bizottság és Képviselő-testület 2014.június 30-ig elbírált pályázatok kérelmeit és azok teljesülését mutatja. A Képviselő –testület a Labdarúgó Egyesületet az eredeti támogatási összegen felül a Tartalékból, a fedett lelátóra nyert pályázatának önrészével 1.334 ezer Ft-tal támogatta. 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 11 / Adatok Ft-ban /

12 Bölcsőde működési kiadásai 2014. I. félév Az Evangélikus Egyház által működtetett Bölcsőde a 2013. XI-XII. havi elszámolását csak 2014. január elején küldte meg az Önkormányzatnak, ezért ez az összeg is a 2014. évi költségvetést terheli, melyet a tervezésnél figyelembe vettünk. Erre az időszakra a normatíva folyósítása még nem történt meg az intézmény részére. A tárgyév I. féléves beszámolóját a Bölcsőde megküldte, de erre az időszakra költségeket nem nyújtott be az Önkormányzatnak. 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 12 /Adatok ezer Ft-ban /

13 Külterülettel kapcsolatos kiadások ( 2014.01.01-06.30-ig.) 2014. évben a külterület állami támogatása 5 046 e Ft. Ez az összeg nyújt fedezetet a Pilis, Haleszi II. d. közvilágításának kiépítésére, melynek megrendelése megtörtént. Díjbekérő alapján a munkálatok megkezdésére a teljes összeg (1.293 ezer Ft) 30%-a, azaz 388 ezer Ft kifizetésre került. A Gerje Kft. Külterületen végzett I. félévi munkálatainak összege 900 ezer Ft. A külterület közvilágításának költségét is itt mutatjuk ki, de a költség fedezete a közvilágítás állami támogatása. 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 13 / Adatok ezer Ft-ban /

14 Tartalékok alakulása 2014.01.01.-06.30-ig A táblázatban az Önkormányzat Képviselő – testülete által létrehozott tartalékok 2014. évi összegei, valamint az I. félévi felhasználások és az egyenlegek láthatóak. Általános Tartalékból 4.000 ezer Ft-ot a Labdarúgók által benyújtott pályázatainak önrészére elkülönített összegből a fedett lelátó megvalósítására nyert pályázatának önrészét fizettük ki 1.333,5 ezer Ft összegben. Az iskola Széchenyi úti épületének helyreállítására a Képviselő –testület 2.800 ezer Ft-ot, valamint a Polgármesteri Hivatal, Játékország Óvoda és a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház számítógépeinek cseréjére zárolt fedezetet a Képviselő –testület 4.280,5 ezer Ft összegben. Fejlesztési Tartalékból az első félévben a Játékország Óvoda felújítási pályázatának önrészére zárolt 5.400 ezer Ft átcsoportosításra került az intézmény felújítására, a Csernai hagyaték előkészítési munkáira 3.000 ezer Ft továbbra is rendelkezésre áll. 2016. 09. 19. Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 14 / Adatok ezer Ft-ban /

15 Pályázati áttekintés 2014. I félév 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 15

16 Rezsiköltségek, közvetett támogatások alakulása 2014. I félév 2016. 09. 19.Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 16 / Adatok ezer Ft-ban /

17 Köszönöm a figyelmet! 2016. 09. 19. Gazdálkodási Iroda- Hajdu Zsoltné 17


Letölteni ppt "PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Beszámolót kiegészítő információk 2014. I. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések