Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti vegyi kockázatok Dr. Dura Gyula Kockázatos vegyianyagok – növényvédőszerek és társaik szakmai kerekasztal Ökotárs Alapítvány, Levegő Munkacsoport.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti vegyi kockázatok Dr. Dura Gyula Kockázatos vegyianyagok – növényvédőszerek és társaik szakmai kerekasztal Ökotárs Alapítvány, Levegő Munkacsoport."— Előadás másolata:

1 Környezeti vegyi kockázatok Dr. Dura Gyula Kockázatos vegyianyagok – növényvédőszerek és társaik szakmai kerekasztal Ökotárs Alapítvány, Levegő Munkacsoport Health & Environment Alliance 2010. december 9. Országos Környezetegészségügyi Intézet

2 A kockázat eredete A kockázatot végső soron emberi igények és szükségletek okozzák, amelyek kielégítése bizonyos tevékenységek formájában történik célja előnyök létrehozása, de ennek elkerülhetetlen velejárója a cselekvés, a kockázati helyzet kialakulása. Ezért nem szabad a kockázatot az előnyöktől elválasztva vizsgálni, továbbá célszerű a tervezett és a nem tervezett tevékenységek között különbséget tenni

3 Vegyi anyagok kockázatbecslésének kialakulása 1962 Rachel Carson: Silent Spring Kennedy elnök tud. tanácsadó testülete: a peszticidek veszélyessége kockázat-szempontú megközelítést igényel 1983 US EPA megkülönbözteti a kockázatbecslést és a kockázatkezelést 1986 Mackay fugacitási modelljei 1992 Az Európa Tanács elfogadja a 93/67 EEC irányelveket a vegyi anyagok környezeti- és egészségkockázatának becsléséről 1994 Az Európa Tanács 1488/94 sz. rendelete az ismert vegyi anyagok humán és környezeti kockázatbecslésének elveiről 1996 EU Technical Guidance Documents a 93/67/EEC irányelvek gyakorlati alkalmazásához (TGD 1996, 2002) 2005 REACH, a vegyi anyagok biztonsági értékelésének alapja

4 VEGYI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEI példa: peszticid használat Emberi szükséglet Tevékenység Előnyök és lehetséges káros következmények a termés mennyiségi növelése és minőségének megóvása tervezett módon történő helyes megvalósítás tervezett, kívánatos hatás kártevők elpusztítása közvetlen, nem kívánatos hatás szermaradványok közvetett, nem kívánatos hatás rezisztencia helytelen megvalósítás közvetlen, nem kívánatos hatás hal-, és méhpusztulás közvetett, nem kívánatos hatás felszín alatti vízbázis szennyezés

5 Hogyan mérhetem a kockázatot?

6 A kockázatelemzés Kockázat becslés Kockázat érzékelés Kockázat kezelés

7 A kockázatbecslési paradigma TÖBBLETKOCKÁZATOK VALÓSZÍNŰSÉGE Kit érint ? Kitettség útjai ? Mi a gond ? hatásviselő receptor expozíció veszély kockázat Derm ális e xpo zíció Inhal áció Táplálék szállópor

8

9 Az ember egészségét befolyásoló tényezők Egészség & Jóllét Életmód Egyedi körülmények Társadalmi hatások Biologiai tényezők Környezet Gazdasági körülmények Ellátáshoz való hozzáférés Age Sex Genetic factors Water quality Air quality Soil quality Landuse Natural resources Green space Waste Disposal Noise Vibration Smell Civic design Public safety measure Hazards Technological Development Business activity Availability of employment Quality of employment Job creation Distribution of incomes Availability of training Respite care Health care Shops Banking services Public transport Social services Childcare Community facilites Leisure facilities Education & training Workplaces, employment opportunities & services Advice Housing Discrimination Fear of discrimination Social contact Social support Community participation Pear pressure Crime & anti-social behaviour Fear of crime & anti-social behaviour Family relationships Housing tenure Housing conditions Employment status Means of transport Education Skills level Income Working conditions Dier Recreation Exercise Sexual behaviour Smoking & passive smoking Alcohol Prescription drugs Subtance misuse

10 Forgalmazott vegyi anyagok Környezetszennyező anyagok értékelés értékelése Ipar, Felelős hatósságok, intézmények Kereskedelem, (ÁNTSz, KöFe) Műszaki dosszié Környezeti állapot: hatásvizsgálat monitorozás Biztonságos felhasználás, Jogszabályok érvényesítése biztonságosabb termék KOCKÁZATBECSLÉS – Univerzális eszköz a vegyi anyagok helyes kezeléséhez ÉRINTETTEKÉRINTETTEKCÉLOKCÉLOK  lakosság, fogyasztók  munkavállalók,  környezet, ökoszisztémák Kémiai biztonság SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSE, ELLENŐRZÉSE, ELHÁRÍTÁSA

11 A kockázatértékelési folyamat a REACH hatálybalépését követően Meglévő ismeretek és adatok Expozíciós scenárió létrehozása Expozíció értékelése Osztályozás és címkézés Veszély azonosítása Veszély értékelése Kockázatjellemzés Kockázatkezelési intézkedésekkel a vegyi anyagok biztonságos használatért !

12 INTELLIGENS TESZTELÉS a rendelkezésre álló valamennyi adat felhasználása; különböző vizsgálati irányok kombinálása szerkezet- aktivitás, alternatív, in vitro, in vivo módszerekkel és humán megfigyelésekkel nyert adatok összegyűjtése; egymásra épülő, egymást kiegészítő (battery) vizsgálati rendszerek használata; humán végpontok azonosítása és vizsgálati rendszerbe illesztése; új vizsgálatok validálást követő rendszerbe állítása; in vitro és QSAR vizsgálatok értékelése az in vivo dózis beállítás szempontjából. Adekvát expozíciós forgatókönyvek készítése

13 Az anyag életciklusa Gyártási folyamat Feldolgozás nyersanyag anyag formulázás Használat iparilakossági új anyag termékben való feldolgozás visszanyerés hulladék technológiai segédanyag termék felhasználása

14 EUSES, az EU kockázatbecslési modellje water sediment natural soil agricultural soil HELYI KÖRNYEZET RÉGIÓ háttérkoncentáció befolyó koncentrációk levegő VÍZ természetes talaj mezőgazdasági talaj ipari talaj MÉRSÉKELT ÖV TRÓPUSIÖVSARKIÖV ÜLEDÉK kicserélődés KONTINENTÁLIS

15 prioritást élvező anyagok nagy volumenben gyártják; felhasználása szétszóródáshoz vezet; a környezetben perzisztens; az élőlényekre (ember, állat, növény) erősen toxikus; idült ill. káros távolhatással rendelkezik; karcinogén, mutagénvagy reprotoxikus (CMR); az anyag tulajdonságáról felhasználásáról, hatásáról az ismereteink korlátozottak.

16 VEGYI ANYAGOK KOCKÁZATAINAK ELLENŐRZÉSE Vegyi anyagok, tulajdonságai EU szint Eszközök Kockázati csoportok Helyi szint kutatás Hatóság Ipari vállalatok monitorozás Kockázat becslés nagy léptékü regionális hely specifikus Hatásviselők népesség környezeti elemek munka - vállalók jogszabályok tesztelés sérülékeny csoportok ökoszisztémák Országos szint biztonságos termékek tiszta környezet egészséges népesség

17 költség haszon 0 100 0 Mennyit vagyunk hajlandóak fizetni a biztonságért? szennyezettség / károsodás

18 Kockázat becslés Kockázat érzékelés Kockázat kezelés

19 Önként vállalt kockázat (pl., gépkocsi, motorkerékpár vezetése, létrára mászás, cigarettázás). Nem önként vállat kockázat (előzetes figyelmeztetés nélkül, tudtunkon kívül, ránk erőltetik) (pl. villámlás, szélvihar, környezeti szennyező anyag) A kockázat érzékelést befolyásoló tényezők

20 Egészségkockázat érzékelés Az érzékelt kockázatot csökkenti Az érzékelt kockázatot növeli V e s z é l y e s s é g i tényező ismert, szokásos, azonnali káros hatás természeti felnőttekre gyakorol hatást foglalkozási expozíció(szabályozható) a következmény reverzibilis ismeretlen,kései káros hatás antropogén a gyermekeket, a magzatot éri környezeti, lakossági expozíció a következmény irreverzibilis D e m o g r á f i a i tényezők férfinő T á r s a d a l m i tényezők bizalom a kockázatot előidéző/közlő iránt a kockázat és az előny arányban van gyanakvás a kockázat közlőjével a kockázat és az előny megoszlása nem tisztességes;az én „kontómra” más profithoz jut

21 köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Környezeti vegyi kockázatok Dr. Dura Gyula Kockázatos vegyianyagok – növényvédőszerek és társaik szakmai kerekasztal Ökotárs Alapítvány, Levegő Munkacsoport."

Hasonló előadás


Google Hirdetések