Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."— Előadás másolata:

1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG 1

2 Eredmények és az előttünk álló feladatok 2007-2013 –as programozási időszakot Magyarország 106%-os abszorpciós rátával zárta 2017-ig az összes felhívás megjelentetése, 2018. év végéig a támogatások kifizetése a cél 2

3 Áttekintés 2014-2020-as költségvetési időszak – Logikai felépítése: Partnerségi Megállapodás; Operatív programok – 2014-2020-as programozási időszak szabályozása; – Újdonságok; Önkormányzati fejlesztéseket támogató operatív programok Önkormányzati fejlesztéseket támogató felhívások 3

4 2014-20-as források megoszlása az egyes OP-k között TOP: Terület-és településfejlesztési VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarországi KÖFOP: Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési EFOP: Emberi Erőforrás Fejlesztési IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztési KEHOP: Környezet és Energiahatékonysági GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs MAHOP: Magyar Halgazdálkodási VP: Vidékfejlesztési 4

5 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet struktúrája I. Egységes dokumentum – a korábbival ellentétben egy szabályozásban minden feltételrendszer megjelenik Kormányrendelet: Lebonyolítási intézményrendszer szereplői és feladataik Általános működési szabályok (pl. összeférhetetlenség, informatika) Tervezés Felhívások lebonyolítása, a felhívások meghirdetésétől a projektek lezárásáig Kormányrendelet mellékletei: 1. Egységes működési kézikönyv: folyamatleírás, informatikai fejlesztés alapja (a VP-re speciális eltérésekkel) 2. Szakpolitikai felelősök: államtitkár vagy miniszter 3. Szervezeti kijelölések: irányító hatóságok és közreműködő szervezetek, MVH

6 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet struktúrája II. Kormányrendelet mellékletei (finanszírozáshoz kapcsolódó szabályok): 4. A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok, ún. Mátrix: kedvezményezettek részére 5. Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről: keretszabályok, amelyek az útmutatókban konkretizálódnak a felhívás sajátosságai alapján (VP-specifikus eltérésekkel) 6. A kifizetési igénylésben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítést szolgáló ellenőrzési szempontjai: intézményrendszer részére

7 Intézményrendszer A hazai jogszabály rögzíti az alábbi szereplők feladatait: Kormány Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság A Miniszterelnökséget vezető miniszter (koordinációs szerv) Az államháztartásért felelős miniszter (audit hatóság, tanúsító szerv, igazoló hatóság) A szakpolitikai felelős A területi szereplő (TOP és VEKOP esetében) Az irányító hatóság és közreműködő szervezet Helyi Akciócsoport (VP-ben „LEADER” és TOP-ban „CLLD” konstrukciókban)

8 Irányító hatóságok és közreműködő szervezetek Operatív Program Irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tag Közreműködő szervezet EFOPemberi erőforrások minisztere– GINOPnemzetgazdasági miniszter– IKOPnemzeti fejlesztési miniszter– KEHOPnemzeti fejlesztési miniszter– KÖFOP Miniszterelnökséget vezető miniszter – RSZTOPemberi erőforrások minisztere– TOPnemzetgazdasági miniszterkincstár VEKOPnemzetgazdasági miniszter– VP Miniszterelnökséget vezető miniszter Kifizető Ügynökség: MVH 8

9 A 2014-2020-as időszak újdonságai a szabályozásban kiemelt fontosságú az adminisztratív terhek csökkentése egységes szabályok (vidékfejlesztési és halászati támogatások is - speciális eltérésekkel) közvetett költségek szabályozása (későbbi dián részletesen) forráskoncentráció: nem lehet 1 Mrd Ft alatt és két évnél rövidebb időszakra pályázatot meghirdetni differenciáltabb projekt-kiválasztási eljárások (későbbi dián részletesen) egyszerűsített költségek kiterjesztése és többféle lehetőség halasztott önerő lehetősége biztosítéki rendszer enyhítése – Feltétele két objektív szempontnak való megfelelés: Egy lezárt üzleti év és köztartozás-mentesség (VP-eltérésekkel) Szerződésben rögzített mérföldkövekhez igazított kifizetések igénylés, és támogatás folyósítás EMIR helyett FAIR EUPR (VP-re továbbra is az IIER is) 9

10 Indikátorok meghatározó szerepe A 2014-20-as programozási időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az indikátorok (eredmény-mutatók); Az EU által kijelölésre kerültek olyan indikátorok, amelyek mérni tudják az operatív program előrehaladását, teljesülését; Ezek az indikátorok a programok tervezése során célértékeket kaptak (un. eredményességmérési keret), melyek nem teljesülése esetén az Európai Unió akár fel is függesztheti az adott operatív program időközi kifizetéseit; Bevezetésre került az eredményességi tartalék, ami a teljes EU-s keret 6 %-át jelenti, amelyhez a tagállamok csak akkor jutnak hozzá, ha 2018-ban elérik az előzetesen kitűzött célkitűzéseket; Ezek alapján az egyes fejlesztési elképzelések esetén kizárólag olyan mértékű indikátor vállalás ajánlott, amely reális és kellően megalapozott; 10

11 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet átfogó módosításai Éves fejlesztési keret negyedévenként kerül módosításra (nyilvánosak: kormányhatározatban kerülnek kihirdetésre) A felhívásban érintett szervezetek a megjelenés előtt megismerhetik a felhívás-tervezeteket, és azokkal kapcsolatban elmondhatják véleményüket Új szabályok a települési projektek projekt-menedzsmentjével kapcsolatban EMVA támogatásra vonatkozó eltérő szabályok (pl. egységes kérelem részletszabályai, biztosítékadás és mentesség, helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos eltérő szabályok, stb.) Piaci ár alátámasztása Közvetett költségek belső átcsoportosíthatósága (későbbi dián)

12 Közvetett és közvetlen költségek aránya KöltségtípusElszámolható költség/összes elszámolható költség maximális mértéke (%) Projekt előkészítés, tervezés5 Közbeszerzési eljárások lefolytatása1 Terület-előkészítés2 Műszaki ellenőri szolgáltatás1 Projektmenedzsment2,5 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása0,5 Könyvvizsgálat0,5 Összesen12,5 + ingatlanvásárlás2 + rezsi1 Összesen ingatlannal és rezsivel15,5 (VP: 5 % + 2 % ingatlan)

13 Kiválasztási eljárások 1.Standard 2.Kiemelt 3.Egyszerűsített 4.Területi Kiválasztási Rendszer (új eljárásrend) 5.Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD – új eszköz, LEADER alapokon) 13

14 Egy önkormányzati támogatási kérelemnek a folyamata a TOP TKR esetében 14

15 Éves Fejlesztési Keretek 2016: TOP: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat VEKOP: 1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat GINOP: 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat KÖFOP: 1004/2016. (I. 18. ) Korm. határozat VP: 1012/2016 (I. 20.) Korm. határozat EFOP: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat MAHOP: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat KEHOP: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 15

16 Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP) Forrás: 1 231,3 Mrd Ft Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztések finanszírozására Prioritások / támogatott területek 1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére pl. ipari parkok, inkubátorházak, helyi térségi turizmus, óvoda, bölcsőde, 4-5 számjegyű utak, belterületi utak fejlesztése 2.Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés barnamezős területek rehabilitációja, gazdaságfejlesztési fókuszú és zöld város kialakítása (civil), települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken települési közlekedésfejlesztés, önkormányzati épületek energiahatékonysági fejlesztései és ehhez kapcsolódó megújuló energia-felhasználás fejlesztése, szemléletformálás 4.A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, leromlott városi területek rehabilitációja 16

17 Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP) Forrás: 1 231,3 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 5.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés (ESZA) foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok), helyi, társadalmi együttműködéseket támogató komplex programok, helyi közösségi programok 6.Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban (ERFA-ESZA) az MJV-k területén megvalósuló, az előző prioritások szakmai tartalmával megegyező tevékenységek 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Városi területeken megvalósuló CLLD tevékenységek, önkormányzat csak mint a Helyi Akciócsoport (HACS) tagja! 17

18 KódszámFelhívás címe Rendelkezésr e álló keret TOP-1.1.1-15Ipari parkok, iparterületek fejlesztése40,114 TOP-1.1.3-15Helyi gazdaságfejlesztés18,791 TOP-1.1.1-16Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 35,795 TOP-1.1.2-16Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.3-16Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.2.1-15 TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 41,410 20,815 TOP-1.3.1-15 TOP-1.3.1-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 33,900 11,394 TOP-1.4.1-15 TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 37,672 18,712 TOP-2.1.1-15Barnamezős területek rehabilitációja21,009 TOP-2.1.2-15Zöld város kialakítása40,970 TOP-2.1.3-15Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések28,035 TOP-2.1.1-16Barnamezős területek rehabilitációja 37,785 TOP-2.1.2-16Zöld város kialakítása TOP-2.1.3-16Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP felhívások megyei prioritások 18

19 KódszámFelhívás címe Rendelkezésre álló keret TOP-3.1.1-15Fenntartható települési közlekedésfejlesztés42,319 TOP-3.2.1-15Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése44,738 TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 21,022 TOP-3.1.1-16Fenntartható települési közlekedésfejlesztés22,180 TOP-3.2.1-16Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 36,731 TOP-3.2.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-4.1.1-15 TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 14,864 5,172 TOP-4.2.1-15 TOP-4.2.1-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 11,236 4,548 TOP-4.3.1-15 TOP-4.3.1-16 Szociális városrehabilitáció 16,060 5,716 TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 16,107 TOP-5.1.2-15 TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések 18,634 7,035 TOP-5.2.1-15A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok7,310 TOP-5.3.1-16A helyi identitás és kohézió erősítése10,954 TOP felhívások megyei prioritások 19

20 KódszámFelhívás címe Rendelkezésre álló keret TOP-6.1.1-15Ipari parkok, iparterületek fejlesztése18,077 TOP-6.1.3-15Helyi gazdaságfejlesztés5,751 TOP-6.1.4-15Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés20,990 TOP-6.1.5-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 19,329 TOP-6.1.1-16Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 27,342 TOP-6.1.2-16Inkubátorházak fejlesztése TOP-6.1.3-16Helyi gazdaságfejlesztés TOP-6.1.4-16Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-6.1.5-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés TOP-6.2.1-15 TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 15,455 7,614 TOP-6.3.1-15Barnamezős területek rehabilitációja6,491 TOP-6.3.2-15Zöld város kialakítása26,623 TOP-6.3.3-15Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések8,008 TOP-6.3.1-16Barnamezős területek rehabilitációja 19,620 TOP-6.3.2-16Zöld város kialakítása TOP-6.3.3-16Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP felhívások megyei jogú város prioritások 20

21 KódszámFelhívás címe Rendelkezésre álló keret TOP-6.4.1-15 TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 20,688 7,153 TOP-6.5.1-15Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése28,383 TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 4,552 TOP-6.5.1-16Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 12,598 TOP-6.5.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-6.6.1-15Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése7,408 TOP-6.6.2-15A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése4,770 TOP-6.6.1-16Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4,770 TOP-6.6.2-16A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-6.7.1-15 TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja 3,239 1,920 TOP-6.8.2-15 TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében 15,074 1,870 TOP-6.9.1-15A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok1,867 TOP-6.9.1-16A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 4,788 TOP-6.9.2-16A helyi identitás és kohézió erősítése TOP felhívások megyei jogú város prioritások

22 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Forrás: 986,1 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Együttműködő társadalom (ESZA) önkormányzatok: A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci jelenlétének erősítése, A család társadalmi szerepének megerősítése, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása, Társadalmi együttélés erősítése, Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok, Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok, Tartós szegénységben élők, romák periférikus élethelyzetek felszámolása, Népegészségügyi program, A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése, Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás 2.Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében önkormányzatok: A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése, A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése, Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal, Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások 22

23 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Forrás: 986,1 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 3.Gyarapodó tudástőke (ESZA) önkormányzatok: A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése (civil), a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése (civil), A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása (civil), A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül (civil) 4.Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében önkormányzatok: A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések 5.Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (ESZA) önkormányzatok: Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (pl. Európai Roma Keretstratégiát megvalósító tagállamok együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása) 23

24 EFOP felhívások Felhívás azonosító jeleFelhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok (helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai) 15 24

25 Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Forrás: 1 173,6 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás megyei önkormányzatok: megyei klímastratégia kialakítása és szemléletformálás, települési önkormányzatok: helyi klímastratégia kidolgozása; árvízvédelmi fejlesztések (szakaszolt projektek esetében) 2.Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése önkormányzatok: ivóvízminőség-javító projektek, szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések a 339/2014. ( XII.19.) Korm. Rendeletben meghatározott konzorciumi formában 3.Települési hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések önkormányzatok: az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése ( továbbá szakaszolt projektek esetében) 4.Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések Az önkormányzatok természetvédelmi fejlesztésekben együttműködő partnerként tudják támogatni a Nemzeti Park Igazgatóságok munkáját. 5.Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök önkormányzatok: KMR-ben az épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, távhő szektor energetikai korszerűsítése (önkormányzat által tulajdonolt távhő termelő vagy távhő szolgáltató gazdasági társaságok) 25

26 KEHOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás 1 KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 1,59 KEHOP-2.1.1.Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására7,62 KEHOP-2.1.2. Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására 2,33 KEHOP-2.1.3. Felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására 9,00 KEHOP-2.1.4. Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek 1,00 KEHOP-2.2.1.Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására28,24 KEHOP-2.2.2. Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására 97,00 KEHOP-2.2.4. Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezelés megvalósítására-szakaszolt projektek 15,00 26

27 KEHOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) KEHOP-3.1.1.A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése2,00 KEHOP-3.1.2.A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól2,00 KEHOP-3.2.1. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában 19,30 KEHOP-3.1.3. A háztartásokból származó elektromos és elektronikus hulladékok, elem és akkumulátor, egyéb veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének fejlesztése 1,00 KEHOP-3.1.4.Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére1,00 KEHOP-3.2.2. Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerű fejlesztése – szakaszolt projektek 10,00 KEHOP-5.2.8. Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségeivel a Közép-Magyarországi Régióban 6,80 KEHOP-5.3.1. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségeivel 5,00 KEHOP-5.4.1.Szemléletformálási programok1,00

28 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Forrás: 1 215,1 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 2.Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 3.Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása önkormányzatok: városi-elővárosi közösségi közlekedési fejlesztések (KMR is) pl. városi/helyi buszok beszerzése, intermodális személyszállítási csomópontok, B+R parkolók, TEN-T hálózat részét nem képző, elővárosinak minősülő vasútvonalak, közösségi közlekedést népszerűsítő kampányok 4.TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása 28

29 IKOP felhívások Felhívás azonosító jeleFelhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) IKOP-3.2.0-15 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban (1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített támogatást igénylő szervezetek) 119,53 29

30 Vidékfejlesztési Program (VP) Forrás: 1 294,3 Mrd Ft Prioritások / fókuszterületek 6. Prioritás - A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben (10 000 fő alatti települések) Forrása: 214 md Ft Jogcím-csoportok: - Kis méretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben (7.2): közösségi terek energetikai fejlesztése, piac, külterületi út (csak hrsz.), 2000 LE alatti lokális szennyvízkezelés, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, tanya-infra - Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben (7.4): közétkezetési konyhák és feldolgozás, köz- és vagyonbiztonsági szolgálatok eszközei, falu- és tanyagondnok jármű, önkormányzati utak karbantartó gépek LEADER: Helyi Fejlesztési Stratégiák készítése, megvalósítása, együttműködések. Továbbá: vállalkozásfejlesztésben „kollektív” pályázó a mgi. szociális szövetkezet (2. 3. 5. prior) 30

31 VP felhívások – csak vidéki települések! Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) VP6-7.2.1.2-15Egyedi szennyvízkezelés (2000 lakos-egyenérték alatti)12 VP6-7.4.1.1-15 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,9 VP6-19.1.1-15LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása1 VP6-7.2.1.2-16 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, - közétkeztetés fejlesztése 10,6 VP6-7.2.1.3-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, - önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,4 VP6-7.2.1.4-16Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,2 VP6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, - többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,9 VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,3 31

32 VP felhívások – csak vidéki települések! Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96 VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,3 VP6-19.2.1-16LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása47,67 VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92 VP6-19.4.1 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92 32

33 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Forrás: 2 382,9 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása 2.Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció 3.Infokommunikációs fejlesztések 4.Energia 5.Foglalkoztatás (ESZA) 6.Versenyképes munkaerő (ESZA) 7.Turizmus 8.Pénzügyi eszközök 33

34 GINOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) GINOP-7.1.1 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása (önkormányzat konzorciumban) 33,00 GINOP-7.1.2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése (helyi önkormányzatok önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként) 22,30 GINOP-7.1.3 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek helyi önkormányzatai önállóan) 13,90 GINOP-7.1.4Egyházi kulturális örökség vallási turisztikai fejlesztése7,30 GINOP-7.1.6Világörökségi helyszínek fejlesztése (önkormányzat konzorciumi partnerként)6,50 GINOP-7.1.7Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése2,50 GINOP-2.2.3Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés1,00 34

35 Közigazgatási és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Forrás: 289,9 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Az adminisztratív terhek csökkentése (ESZA) önkormányzatok: Szervezeti hatékonyság fejlesztés a központi és a területi közigazgatásban, Egyablakos ügyintézés bővítése, Közigazgatási folyamatok elektronizálása, E-közbeszerzés széleskörű bevezetése 2.A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban (ESZA) önkormányzatok: Közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztése, életpályák képzési követelményei, ösztöndíjrendszer, Kapacitásfejlesztés a korrupció felderítése, megelőzése érdekében, Közszolgáltatások információs bázisa, elégedettségmérési program, képzések, Önkormányzati innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek 3.Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 35

36 KÖFOP felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15 Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) 15,0 KÖFOP-1.2.1.- VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 8,5 KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15 Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása 7,0 KÖFOP-2.1.6- VEKOP-16 Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó személyzeti utánpótlás 1,5 KÖFOP-2.3.1.- VEKOP-16 Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) 4,0 KÖFOP-2.3.4.- VEKOP-15 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. 1,2 36

37 Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság Elérhetőségek Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat email címe: palyazat@me.gov.hupalyazat@me.gov.hu Honlapról elérhető on-line felület: www.palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalatwww.palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat Telefonos elérhetőségünk: 06 40/638-638. Köszönöm a figyelmüket! 37


Letölteni ppt "AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések