Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSRA VALÓ ELŐKEZELÉSE GYŰJTÉSI MÓDOK, HULLADÉK JELLEMZŐK, TÁROLÁS TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 „Egészséges.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSRA VALÓ ELŐKEZELÉSE GYŰJTÉSI MÓDOK, HULLADÉK JELLEMZŐK, TÁROLÁS TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 „Egészséges."— Előadás másolata:

1 AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSRA VALÓ ELŐKEZELÉSE GYŰJTÉSI MÓDOK, HULLADÉK JELLEMZŐK, TÁROLÁS TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 „Egészséges alapanyagok – egészséges táplálkozás” mintaprojekt a közétkeztetés minőségi fejlesztésére és a fogyasztói tudatosság növelésére a teljes ellátási láncban KÉSZÍTŐK: Mézes Lili, Pregun Csaba, Riczu Péter, Tamás János

2 TARTALOM FOGALMAK ISMERTETÉSE HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZEREPE A HULLADÉKKEZELÉS LÉPÉSEI AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK TÍPUSA, MEGOSZLÁSA A FÖLDÖN AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK MENNYISÉGE, MEGOSZLÁSA HAZÁNKBAN ÉLELMISZERHULLADÉKOK BESOROLÁSA, JELLEMZŐI ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, GYŰJTÉSI RENDSZEREI FOLYÉKONY ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, GYŰJTÉSI RENDSZEREI VESZÉLYES ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, GYŰJTÉSI RENDSZEREI ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSÉNEK MÓDJAI TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

3 FOGALMAK ISMERTETÉSE 2012. ÉVI CLXXXV TÖRVÉNY (HT.) SZERINT A HULLADÉK BÁRMELY ANYAG VAGY TÁRGY, AMELYTŐL BIRTOKOSA MEGVÁLIK, MEGVÁLNI SZÁNDÉKOZIK, VAGY MEGVÁLNI KÖTELES. A 142/2011/EU RENDELET ÉRTELMÉBEN ÉLELMISZER- HULLADÉKNAK MINŐSÜLNEK AZ ÉTTERMEKBEN, VENDÉGLÁTÓIPARI EGYSÉGEKBEN ÉS KONYHÁKON – A KÖZPONTI KONYHÁKAT ÉS A HÁZTARTÁSOK KONYHÁIT IS BELEÉRTVE- KELETKEZŐ VALAMENNYI ÉLELMISZER HULLADÉK, BELEÉRTVE A HASZNÁLT SÜTŐOLAJAT. AZ ÉLELMISZERIPARBAN A KIINDULÁSI TECHNOLÓGIA SZEMPONTJÁBÓL A FŐTERMÉK MELLETT KELETKEZŐ, KELETKEZÉSI FORMÁJÁBAN HASZNOSÍTHATÓ, ÉRTÉKESÍTHETŐ ANYAG A MELLÉKTERMÉK. EHHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOM A MÁSODNYERSANYAG, MÁSODLAGOS ENERGIAHORDOZÓI KIFEJEZÉS, AMELYBE A MÁS TECHNOLÓGIÁKBAN NYERSANYAGKÉNT, ENERGIAHORDOZÓKÉNT FELHASZNÁLHATÓ ANYAGOK TARTOZNAK. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZEREPE A HULLADÉKOK EGYIK LEGFONTOSABB HATÁSA, HOGY A KÖRNYEZETBE KERÜLVE VESZÉLYEZTETHETIK ANNAK ELEMEIT, ILLETVE AZ EMBERI EGÉSZSÉGET. ÉPPEN EZÉRT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KIEMELKEDŐ FELADATA A KELETKEZŐ HULLADÉK MEGFELELŐ ÖSSZESZEDÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ILLETVE OLYAN KEZELÉSI MÓDOK ALKALMAZÁSA, AMELY SORÁN A HULLADÉK, VAGY AZ ABBAN LÉVŐ ANYAG A LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN HASZNOSUL, ILLETVE A NEM HASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK PEDIG ÁRTALMATLANÍTÁSRA KERÜLNEK. 2002-BEN AZ ÉLELMISZER- ÉS ÉTELHULLADÉKOKRA VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYOK MEGTILTOTTÁK AZ ÉTKEZÉSI MELLÉKTERMÉKEK TAKARMÁNYCÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁT AZ ÉLELMISZERTERMELŐ HASZONÁLLATOKNÁL. A RENDELETEK ÉRTELMÉBEN AZ ÉTKEZTETÉSSEL FOGLALKOZÓ KÖZKONYHÁKNAK, VENDÉGLÁTÓ-IPARI EGYSÉGEKNEK, CÉGEKNEK, KERESKEDELMI ÁRUHÁZLÁNCOKNAK GONDOSKODNIUK KELL ÉLELMISZER- ÉS ÉTKEZÉSI MELLÉKTERMÉKEIKNEK AZ ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

5 A HULLADÉKKEZELÉS LÉPÉSEI HULLADÉKGYŰJTÉS: A KÜLÖNBÖZŐ HULLADÉKOK KEVERT VAGY SZELEKTÍV ÖSSZEGYŰJTÉSE A GYŰJTŐEDÉNYZETNEK MEGFELELŐ GYŰJTŐJÁRMŰVEL, A KELETKEZÉS HELYÉN TÖRTÉNŐ TÖMÖRÍTÉS, RÖVID TÁROLÁS. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS: AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT HULLADÉKOK MOZGATÁSA A KÜLÖNBÖZŐ HULLADÉKKEZELÉSI HELYEK KÖZÖTT, LEHET EGYÜTEMŰ ÉS KÉTÜTEMŰ, UTÓBBI ESETBEN ÁTRAKÓÁLLOMÁS KÖZBEÉKELÉSÉVEL. ÁTMENETI TÁROLÁS: MEGHATÁROZOTT IDEIG, A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS ELKERÜLÉSÉVEL A KEZELÉS TOVÁBBI LÉPÉSÉIG, AMELY LEHET HASZNOSÍTÁS VAGY ÁRTALMATLANÍTÁS. ELŐKEZELÉS, ELŐKÉSZÍTÉS: OLYAN FIZIKAI ÉS KÉMIAI ELJÁRÁSOK, MELYEK CÉLJA A HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ÉS VESZÉLYESSÉG CSÖKKENTÉSE, A KEZELHETŐSÉG NÖVELÉSE. HULLADÉKHASZNOSÍTÁS: FIZIKAI ÉS KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL ÁLLÓ TECHNOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG, MELY TÖRTÉNHET A HULLADÉK KÖZVETLEN VISSZAFORGATÁSÁVAL A TERMELÉSI FOLYAMATBA (ÚJRAHASZNÁLAT), ILLETVE TÖRTÉNHET KÖZVETETTEN, AMIKOR ÁTALAKÍTÁST IGÉNYEL A HULLADÉK, ANYAGÁBAN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSRÓL VAN SZÓ (ÚJRAHASZNOSÍTÁS, ÚJRAFELDOLGOZÁS). HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS: A HULLADÉK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ HATÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA, AMELY TÖRTÉNHET A HULLADÉK ANYAGI MINŐSÉGÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL (KÉMIAI, TERMIKUS, BIOLÓGIAI ELJÁRÁSOKKAL), ILLETVE A HULLADÉK KÖRNYEZETTŐL VALÓ ELSZIGETELÉSÉVEL (RENDEZETT VAGY RENDEZETLEN LERAKÁSSAL) TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

6 SLIDE HEADING Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO UN) különbséget tesz az élelmiszer- veszteség („food loss”) az élelmiszerhulladék, valamint az élelmiszer-pazarlás („food waste”, „food wastage”) fogalma között. Az élelmiszer-veszteség az emberek számára ehető élelmiszer tömegének csökkenése az ehető élelmiszerek előállítását szolgáló ellátási láncon belül. Az élelmiszer-pazarlás magában foglalja mind az élelmiszer-veszteséget, ami történhet az élelmiszer termelés, a betakarítás utáni és a feldolgozási szakaszban, illetve az élelmiszer-hulladékot is, amely a kiskereskedelemben TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

7 AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK MENNYISÉGE, MEGOSZLÁSA A FÖLDÖN EGY 2013 BRIT JELENTÉS (IME, INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS) SZERINT A TERMELT ÉLELMISZER KB. 30-50%-A (1,2-2 BILLIÓ TONNA) NEM KERÜLT ELFOGYASZTÁSRA. A 2011-ES SIK (SWEDISH INSTITUTE FOR FOOD AND BIOTECHNOLOGY) TANULMÁNY SZERINT A GLOBÁLIS ÉLELMISZER- VESZTESÉG ÉS A HULLADÉK MINTEGY HARMADÁT AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÉLELMISZER TESZI KI, MELYNEK ÖSSZEGE MINTEGY 1,3 MILLIÁRD TONNA ÉVENTE. AZ EGY FŐRE JUTÓ ÉLELMISZER VESZTESÉG EURÓPÁBAN ÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN 280-300 KG/ÉV SZUBSZAHARAI AFRIKÁBAN ÉS DÉL/DÉLKELET-ÁZSIÁBAN EZ AZ ÉRTÉK 120-170 KG/ÉV. A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN AZ ÉLELMISZERPAZARLÁS ELSŐSORBAN AZ ÉLELMISZERELLÁTÁSI-LÁNC ELEJÉN (A MEGTERMELT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSAKOR, ILLETVE FELDOLGOZÁSAKOR) JELENTKEZIK, MÍG A FEJLETT ORSZÁGOKBAN AZ ÉLELMISZERLÁNC VÉGÉN (AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEM, ILLETVE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁS SZINTJÉN) JELLEMZŐ MINDEZ. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

8 AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK MENNYISÉGE, MEGOSZLÁSA HAZÁNKBAN MAGYARORSZÁGON KB. 16 MILLIÓ T HULLADÉK KELETKEZIK, AMELYBŐL KB. 4 MILLIÓ T A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK. A VESZÉLYES HULLADÉKOK ÖSSZES MENNYISÉGE 1 MILLIÓ T ALATT VAN (850 EZER T). A NEM VESZÉLYES IPARI, GAZDÁLKODÓI HULLADÉKOK MENNYISÉGE 6,2 MILLIÓ T. A KELETKEZŐ TERMELÉSI HULLADÉKOK KB. 5%-A VESZÉLYES, 95%-A NEM VESZÉLYES KATEGÓRIÁBA SOROLHATÓ. AZ ÉLELMISZERIPARBAN KELETKEZŐ HULLADÉKOKNAK KB. FELE (53,3%-A) NEM VESZÉLYES VAGY NAGY SZERVESANYAG-TARTALMÚ, NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI EREDETŰ ANYAG. NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKENT AZ UTÓBBI ÉVEKBEN A KELETKEZETT BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE (2004: 6 MILLIÓ T => 2010: 1 MILL T), MELY NAGYRÉSZT A SZIGORODÓ EURÓPAI UNIÓS DIREKTÍVÁKNAK, ILLETVE A HAZAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLKITŰZÉSEKNEK (KOMPOSZTÁLÁS, BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁS) KÖSZÖNHETŐ. AZ ÉLELMISZERIPARI TERMELÉSI ÁGAZATBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 907450 MILLIÓ FT-TAL NÖVEKEDETT AZ ELMÚLT 13 ÉVBEN, MELY AZ ÁGAZAT FOLYAMATOS FEJLŐDÉSÉRE UTAL. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

9 ÉLELMISZERHULLADÉKOK BESOROLÁSA A 16/2001. (VII. 18.) KÖM RENDELETET A 22/2004. (XII. 11.) KVVM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL MÓDOSÍTOTTA. A HULLADÉKJEGYZÉKET JELENLEG A 72/2013. (VIII. 27.) VM RENDELET TARTALMAZZA. EZ A LISTA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALJA A VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOKAT, 20 FŐCSOPORTBA SOROLVA AZOKAT. AZ ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK A MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOKKAL EGYÜTT A 2. FŐCSOPORTBAN HELYEZKEDNEK EL. A KELETKEZŐ MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉKEK KÖZÜL A 02 01 08 EWC KÓDÚ CSOPORT SZÁMÍT VESZÉLYES HULLADÉKNAK. AZ EGYES BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKOK, ILLETVE ZSÍROK ÉS OLAJOK A 20-AS FŐCSOPORTBAN TALÁLHATÓK. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

10 ÉLELMISZERHULLADÉKOK JELLEMZŐI AZ ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK EGYES JELLEGZETES TULAJDONSÁGAIK ALAPJÁN IS ELKÜLÖNÍTHETŐEK: MAGAS SZERVESANYAG-TARTALMÚAK, MELY RÉVÉN BOMLÉKONYAK ÉS MEGFELELŐ ELJÁRÁSOK KIVÁLASZTÁSÁVAL NAGY RÉSZÜK HASZNOSÍTHATÓ, ÚJRA FELHASZNÁLHATÓ; NAGY TÉRFOGATÚAK, EMIATT GAZDASÁGOS HASZNOSÍTÁSUKAT ESETENKÉNT A SZÁLLÍTÁS, GYŰJTÉS KÖLTSÉGEI HATÁROZZÁK MEG; MAGAS VÍZTARTALMÚAK, MELY SZINTÉN HASZNOSÍTÁSUKAT GÁTOLHATJA; HOSSZÚ IDEIG NEM TÁROLHATÓK, GYŰJTHETŐK BOMLÉKONYSÁGUK MIATT; SOK OLYAN ANYAGOT TARTALMAZNAK, MELYEK IPARI NYERSANYAGKÉNT HASZNOSÍTHATÓK. AZ ÉLELMISZERIPARBAN ÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉKEK ÉS HULLA­DÉKOK HASZNOSÍTÁSA ALAPVETŐEN FIZIKAI, KÉMIAI ÉS BIOLÓGIAI ÁTALAKÍTÁSOKKAL TÖRTÉNIK. AZ UTÓBBIBAN, MIKROORGANIZMUSOK KÖZVETÍTÉSÉVEL SZINTÉN KÉMIAI VÁLTOZÁSOK ZAJLANAK LE. A HASZNOSÍTÁSNAK ALAPFELTÉTELE TEHÁT A FELHASZNÁLANDÓ ANYAGOKAT ALKOTÓ FŐBB KOMPONEN­ SEK ISMERETE. A HULLADÉKOK MINŐSÉGI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSÁRA SZABVÁNYOSÍTOTT MÓDSZEREK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

11 ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE A hulladék gyűjtés célja a hulladékok megfelelő kezelő létesítménybe szállítása. A gyűjtéshez tartozik a hulladék előzetes válogatása, tárolása is. A gyűjtő olyan gazdálkodó szervezet (a hulladéktermelőt ide nem értve), amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve a hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és azt az elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja. A gyűjtőedény szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról). A különböző hulladékok gyűjtése és szállítása szoros összefüggésben van egymással. Azt, hogy milyen metódus szerint hajtják végre a gyűjtést, majd a szállítást több tényező is meghatározza: a képződött hulladék tulajdonságai; a keletkezés üteme (milyen mennyiség, milyen gyakran termelődik); a keletkezési hely jellemzői, kapacitása; a gyűjtés módja; a gyűjtésre, szállításra vonatkozó közegészségügyi, környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

12 ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK GYŰJTÉSI RENDSZEREI A HULLADÉKOK KÖZÜL EGYÜTT GYŰJTHETŐK AZ AZONOS FAJTÁJÚ HULLADÉKOK, VAGYIS HA FIZIKAI, KÉMIAI TULAJDONSÁGAIK KÖZEL HASONLÓAK ÉS EGYÜTT KEZELHETŐK. A GYŰJTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSAKOR, A GYŰJTŐHELY KIJELÖLÉSEKOR ALAPVETŐ SZEMPONT, HOGY MILYEN HULLADÉKRÓL VAN SZÓ (TERMELÉSI VAGY VESZÉLYES HULLADÉK). A VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE SORÁN KÜLÖNÖSEN ÜGYELNI KELL A FIZIKAI, KÉMIAI TULAJDONSÁGAIKRA, VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYUKRA. A HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA EGYSÉGES - HULLADÉKGYŰJTÉSI - RENDSZERT KÉPEZ, MELYNÉL A HULLADÉKOT LEGTÖBBSZÖR ÁTRAKÁS NÉLKÜL JUTTATJÁK A HASZNOSÍTÁS VAGY ÁRTALMATLANÍTÁS HELYÉRE (EGYÜTEMŰ RENDSZER). ESETENKÉNT ELŐFORDULHAT, HOGY A HULLADÉK NEM KÖZVETLENÜL KERÜL A HASZNOSÍTÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTÓ HELYRE, MIVEL ÁTRAKÁSA, ILLETVE ELŐKEZELÉSE SZÜKSÉGES. ILYEN ESETBEN KÉTÜTEMŰ GYŰJTÉSI RENDSZERRŐL BESZÉLÜNK. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

13 EGY ÉS KÉTÜTEMŰ GYŰJTÉSI RENDSZER Együtemű és kétütemű hulladékgyűjtés (Forrás: Barótfi, 2000) TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

14 SZILÁRD ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE, TÁROLÁSA A SZILÁRD HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE ALKALMAZHATÓ ELJÁRÁSOK: ELHORDÁSOS, VÍZÖBLÍTÉSES, PNEUMATIKUS. EZEN ELJÁRÁSOK KÖZÜL A LEGELTERJEDTEBB AZ ELHORDÁSOS ELJÁRÁS, MELYNÉL KIHELYEZETT GYŰJTŐEDÉNYEKBEN TÖRTÉNIK A HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS ÁTRAKÁSSAL VAGY ÁTRAKÁS NÉLKÜL AZ ELSZÁLLÍTÁSA. A VÍZÖBLÍTÉSES RENDSZER ESETÉBEN A SZERVES, SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA EGY RENDSZERBEN, ZÁRT CSŐVEZETÉKBEN TÖRTÉNIK, SZÁLLÍTÓKÖZEGKÉNT VIZET HASZNÁLVA. A RENDSZER AZ ORSZÁGBAN KEVÉSBÉ ISMERT ÉS ALKALMAZOTT. A TECHNOLÓGIA FÜGGVÉNYÉBEN HÁROM MÓDSZERT KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG: ÜRÍTÉSES RENDSZER (FÉLPORMENTES ÉS PORMENTES); CSEREKONTÉNERES RENDSZER; ZSÁKOS RENDSZER,. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

15 SZILÁRD HULLADÉKGYŰJTÉSI MÓDSZEREK A CSEREKONTÉNERES RENDSZERNÉL AZ ALKALMAZOTT GYŰJTŐJÁRMŰ SPECIÁLIS FELÉPÍTMÉNNYEL VAN ELLÁTVA, MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL A MUNKAGÉP A GYŰJTÉS SORÁN MEGTELT ÉS LEZÁRT KONTÉNEREKET ÁTÜRÍTÉS NÉLKÜL MAGÁRA EMELI ÉS A FELDOLGOZÓ LÉTESÍTMÉNYBE SZÁLLÍTJA. A HULLADÉKKAL TELT KONTÉNEREKET A GYŰJTŐJÁRMŰ AZ ELSZÁLLÍTÁSKOR ÜRESRE CSERÉLI. MINIMÁLIS MUNKAERŐT IGÉNYLŐ, HIGIÉNIKUS MEGOLDÁS. HÁTRÁNYA, HOGY A KONTÉNERBE VALÓ GYŰJTÉS KÜLÖN SZERVEZÉST IGÉNYEL. OTT CÉLSZERŰ ALKALMAZNI, AHOL NAGYOBB TÖMEGŰ HULLADÉK KELETKEZIK ÉS MEGOLDHATÓ AZ ÖSSZEHORDÁS, KEVÉS A MUNKAERŐ ÉS A FELDOLGOZÓ-ÁRTALMATLANÍTÓ LÉTESÍTMÉNY KÖZEL VAN. A ZSÁKOS GYŰJTÉSI RENDSZER ESETÉBEN A HULLADÉKKAL TELT, LEZÁRT MŰANYAG VAGY PAPÍRZSÁKOKAT ÁTÜRÍTÉS NÉLKÜL KÖZÖNSÉGES TEHERGÉPKOCSIKKAL SZÁLLÍTJÁK EL. HIGIÉNIKUS, POR- ÉS BŰZMENTES, HÁTRÁNYA, HOGY CSAK BIZONYOS HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE ALKALMAS, ILLETVE A MEGTELT ZSÁKOKAT RÖVID IDŐN BELÜL EL KELL SZÁLLÍTANI. EZT A GYŰJTÉSI RENDSZERT ÁLTALÁBAN AZ ÜDÜLŐTERÜLETEKEN ALKALMAZZÁK NYÁRON A CSÚCSIDŐSZAKBAN A MEGNÖVEKEDETT HULLADÉK-MENNYISÉG ELSZÁLLÍTÁSÁRA. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE A FEJLETT IPARI ORSZÁGOKBAN AZ ELMÚLT 10-15 ÉV SORÁN KERÜLT ELŐTÉRBE, MIUTÁN A HAGYOMÁNYOS GYŰJTÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ, SZÁMOS FIZIKAI ÉS MECHANIKAI OSZTÁLYOZÁSI MŰVELETET ALKALMAZÓ, BONYOLULTAN GÉPESÍTETT VÁLOGATÓ-HASZNOSÍTÓ ÜZEMEK GAZDASÁGOSSÁGA EGYÉRTELMŰEN MEGKÉRDŐJELEZŐDÖTT. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

16 HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK, ESZKÖZÖK A korszerű hulladék-eltávolítási rendszereknél technológiai, környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi szempontból egyaránt csak a megfelelő típusedények használhatók. Az élelmiszeripari hulladékok gyűjtéséhez használatos eszközök, berendezések, műtárgyak az egészségügyi, munkavédelmi, műszaki, környezetvédelmi előírásoknak minden szempontból meg kell, hogy feleljenek, mivel csak ebben az esetben lehet korszerű hulla­dékgyűjtést megvalósítani. Az ürítéses és cserekonténeres eljárásnál is merev falú gyűjtőedényzetet használnak, mellyel szemben a legfontosabb követelmények a következők: mechanikai és vegyi anyagoknak ellenálló anyagú legyen, kis önsúllyal rendelkezzen, merev, ütődésnek ellenálló, fedele jól, hézagmentesen záródjon (védjen a por- és bűzkibocsátás ellen), könnyen kezelhető legyen ürítés, mozgatás, tisztítás szempontjából. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

17 HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK, ESZKÖZÖK A GYŰJTŐEDÉNYZETEK, A KONTÉNEREK EZÉRT ELSŐSORBAN ACÉL- VAGY ALUMÍNIUMLEMEZEKBŐL KÉSZÜLNEK. AZ UTÓBBI IDŐSZAKBAN AZONBAN A MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT TÁROLÓ EDÉNYEK IS EGYRE SZÉLESEBB KÖRBEN KERÜLNEK ALKALMAZÁSRA. A MODERN GYŰJTÉSI RENDSZERNÉL ALKALMAZOTT TÍPUSEDÉNYEK A KÖVETKEZŐ BEFOGADÓKÉPESSÉGGEL KÉSZÜLNEK: KISTARTÁLYOK (50, 60 DM3); KÖZÉPTARTÁLYOK (90, 110, 120, 240, 360 DM3); KISKONTÉNEREK (660, 1100 DM3); KONTÉNEREK (1,1 M3 FELETT). TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

18 GYŰJTŐEDÉNYEK TÍPUSAI A KONTÉNEREK VÁLTOZATOS BEFOGADÓ-KÉPESSÉGGEL, HORGANYZOTT ACÉLLEMEZBŐL, ALUMÍNIUMLEMEZBŐL ÉS ÜVEGSZÁL-ERŐSÍTÉSSEL KÉSZÜLHETNEK. HAZAI VISZONYOK KÖZÖTT JELENLEG MEGFELELŐ MEGOLDÁST BIZTOSÍTANAK AZ ACÉLLEMEZBŐL, ILLETVE ALUMÍNIUMLEMEZBŐL KÉSZÍTETT, MEGFELELŐEN MEREVÍTETT, ZÁRHATÓ KIVITELŰ 1.5 M3, 2.5 M3, 5 M3, ILLETVE 8 M3-ES KONTÉNEREK, OLYAN INTÉZMÉNYEKNÉL (PL. KÓRHÁZAK, ÁRUHÁZAK STB.) ÉS TERMELŐ, FORGALMAZÓ VÁLLALATOKNÁL JAVASOLHATÓ, AHOL NAGYOBB MENNYISÉGŰ HULLADÉKOT KELL SZABÁLYOZOTT IDŐKÖZÖNKÉNT ELTÁVOLÍTANI. A KONTÉNEREK MOZGATÁSÁRA, SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS GÉPI ÜRÍTÉSÉRE SPECIÁLIS KONTÉNERSZÁLLÍTÓ-JÁRMŰVEK SZOLGÁLNAK. KÜLÖNLEGES, EGYSZERI FELHASZNÁLÁSRA SZOLGÁLÓ GYŰJTŐESZKÖZÖK A MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT SZEMÉTGYŰJTŐ ZSÁKOK. A ZSÁKOK TÁROLÁSÁRA EGYSZERŰ KIVITELŰ, RÖGZÍTETT VAGY GÖRDÍTHETŐ ÁLLVÁNYOK SZOLGÁLNAK. EZEKRE A ZSÁKOK NYITOTT SZÁJRÉSSZEL VANNAK FELFÜGGESZTVE ÉS ZÁRHATÓ FEDÉLLEL RENDELKEZNEK. AZ ÁLLVÁNYRÓL A ZSÁK KÖNNYEN LEVEHETŐ ÉS CSERÉLHETŐ. HAZAI VISZONYOK KÖZÖTT AZ 50 ÉS 100 LITERES, SZÍNEZETT, LEGALÁBB 0,08 MM FALVASTAGSÁGÚ MŰANYAGZSÁK HASZNÁLATOS. AZ EGYSZERI FELHASZNÁLÁST KÖVETŐEN A ZSÁKOK MAGUK IS HULLADÉKKÁ VÁLNAK. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

19 SLIDE HEADING Az élelmiszeriparban a technológiák egy része jelentős vízigényű, ami egyben azt eredményezi, hogy nagy mennyiségű szennyvíz, illetve iszap keletkezik, amelynek tisztításáról, kezeléséről gondoskodni kell. A kezelt szennyvíz a közcsatornára bocsátható, ha nem haladja meg az előírt paraméterekre a határértéket. Az ilyen rendszerek esetében, így elsősorban a szennyvíz-előkezelő, tisztító rendszerből kikerülő hulladék anyagok gyűjtéséről, kezeléséről kell gondoskodni. A gyűjtés másik módja lehet a tároló medencékben, aknákban való gyűjtés. Ebben az esetben az összegyűjtött folyékony és iszapszerű hulladékokat megfelelő időközönként kiemelik és elszállítják. A folyékony hulladékok gyűjtésére, tárolására használatos műtárgyak a következők: szigetelt tároló oldóakna, oldó medence, szigeteletlen tároló szikkasztó akna, szikkasztó medence, szivárogató medence. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

20 ÉLELMISZERIPARI VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységeknél minden esetben törekedni kell a hulladék képződésének és veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szigorúbb adatszolgáltatásra kötelez. Gyűjtés a veszélyes hulladék keletkezési helyének közelében kialakított gyűjtőnevén, környezetszennyezést kizáró módon történő elhelyezése. A gyűjtés a hulladék kezelését, tárolását megelőző művelet, melyet a várható kezelési módszer figyelembevételével kell végezni. A begyűjtés a rendeletben meghatározott anyagi minőségű és mennyiségű veszélyes hulladék több termelőtől vagy egy termelő több telephelyéről történő összeszedését és gyűjtő-, tárolóhelyre, előkezelő vagy kezelőtelepre szállítását jelenti. A hulladék termelője a veszélyes hulladékot, közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró edényzetben, a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben gyűjtheti, legfeljebb 1 évig. Amennyiben a veszélyes hulladék átadása a kezelő részére nem közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről történik, akkor a veszélyes hulladék termelője a keletkezett veszélyes hulladékot a telephelyén kialakított üzemi gyűjtőhelyen köteles gyűjteni. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

21 ÉLELMISZERIPARI VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE A VESZÉLYES HULLADÉKOT EREDMÉNYEZŐ VAGY VESZÉLYES HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKNÉL MINDEN ESETBEN TÖREKEDNI KELL A HULLADÉK KÉPZŐDÉSÉNEK ÉS VESZÉLYESSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE, ILLETVE MINÉL NAGYOBB ARÁNYÚ HASZNOSÍTÁSÁRA. A HULLADÉKRÓL SZÓLÓ 2012. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY SZIGORÚBB ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZ. GYŰJTÉS A VESZÉLYES HULLADÉK KELETKEZÉSI HELYÉNEK KÖZELÉBEN KIALAKÍTOTT GYŰJTŐNEVÉN, KÖRNYEZETSZENNYEZÉST KIZÁRÓ MÓDON TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE. A GYŰJTÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉT, TÁROLÁSÁT MEGELŐZŐ MŰVELET, MELYET A VÁRHATÓ KEZELÉSI MÓDSZER FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KELL VÉGEZNI. A BEGYŰJTÉS A RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT ANYAGI MINŐSÉGŰ ÉS MENNYISÉGŰ VESZÉLYES HULLADÉK TÖBB TERMELŐTŐL VAGY EGY TERMELŐ TÖBB TELEPHELYÉRŐL TÖRTÉNŐ ÖSSZESZEDÉSÉT ÉS GYŰJTŐ-, TÁROLÓHELYRE, ELŐKEZELŐ VAGY KEZELŐTELEPRE SZÁLLÍTÁSÁT JELENTI. A HULLADÉK TERMELŐJE A VESZÉLYES HULLADÉKOT, KÖZVETLENÜL A KELETKEZÉS HELYÉN, MUNKAHELYI GYŰJTŐHELYEN, A KÖRNYEZET SZENNYEZÉSÉT KIZÁRÓ EDÉNYZETBEN, A TEVÉKENYSÉG ZAVARTALAN VÉGZÉSÉT NEM AKADÁLYOZÓ MENNYISÉGBEN GYŰJTHETI, LEGFELJEBB 1 ÉVIG. AMENNYIBEN A VESZÉLYES HULLADÉK ÁTADÁSA A KEZELŐ RÉSZÉRE NEM KÖZVETLENÜL A MUNKAHELYI GYŰJTŐHELYRŐL TÖRTÉNIK, AKKOR A VESZÉLYES HULLADÉK TERMELŐJE A KELETKEZETT VESZÉLYES HULLADÉKOT A TELEPHELYÉN KIALAKÍTOTT ÜZEMI GYŰJTŐHELYEN KÖTELES GYŰJTENI. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

22 ÉLELMISZERHULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS CÉLJA, HOGY A KELETKEZÉS HELYÉTŐL AZ ÁRTALMATLANÍTÓIG, A FELDOLGOZÁS HELYÉIG, SZERVEZETT MÓDON, A KÖRNYEZET TOVÁBBI SZENNYEZÉSE NÉLKÜL, A HULLADÉK JELLEMZŐIHEZ ALKALMAZKODVA, CÉLJÁRMŰVEKKEL VALÓSÍTSUK MEG. A HULLADÉKOT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK ALKALMASSÁGÁT ILLETŐEN A KÖVETKEZŐ KÖVETELMÉNYEKNEK KELL TELJESÜLNIÜK: ZÁRT FELÉPÍTVÉNY (TARTÁLY), OLYAN TÖMÖRÍTŐ BERENDEZÉSSEL FELSZERELVE, AMELY A TARTÁLY MAX. KIHASZNÁLTSÁGÁRA TÖREKSZIK; EGYSZERŰ, TARTÓS ÉS ÜZEMBIZTOS KIVITEL; GYORS FELTÖLTÉS ÉS ÜRÍTÉS; ZAJ- ÉS PORMENTES ÁTRAKÁS, ÜRÍTÉS; A JÁRMŰ MEGFELELJEN A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSHEZ SZÜKSÉGES BERENDEZÉSEKKEL, RÉSZEKKEL; A JÁRMŰ A KRESZ SZABÁLYAINAK MEGFELELJEN. A SZILÁRD ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI KOMMUNÁLIS HULLADÉKOKHOZ HASONLÓAN, MEGOLDHATÓ PORMENTESEN ÉS FÉLPORMENTESEN. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

23 A PORMENTES HULLADÉKGYŰJTÉS- ÉS SZÁLLÍTÁS A ZÁRT RENDSZERŰ PORMENTES GYŰJTŐ- ÉS SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK A SZABVÁNYOSÍTOTT (90, 110 ÉS 120 LITERES), A BEÜRÍTŐ SZERKEZETHEZ TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ GYŰJTŐEDÉNYEK ÜRÍTÉSÉHEZ ALKALMAZZÁK. A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAZOTT TARTÁLYOS CÉLGÉPEK TÖMÖRÍTŐ-SZERKEZETTEL ELLÁTOTTAK. A TÖMÖRÍTŐ-SZERKEZET KIVITELE SZERINT KÉTFÉLE JÁRMŰVET KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG: FORGÓDOBOS ÉS TÖMÖRÍTŐ-LAPOS HULLADÉKGYŰJTŐ- ÉS SZÁLLÍTÓ CÉLGÉP. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 Rotopress típusú (forgódobos) hulladékszállító célgép (Forrás:www.classicrefusetrucks.com http://www.topola.com/arhiva/infrastruktura_2010.htm Variopress típusú (tömörítőlapos) hulladékgyűjtő jármű (Forrás: Szász és Szénich, 1984) Szász Sz., Szénich L. (1984) A közterület-fenntartás gépei. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 5-240.

24 A FÉLPORMENTES HULLADÉKGYŰJTÉS- ÉS SZÁLLÍTÁS A félpormentes gyűjtés konténerekben történik, ahol a be-és kiürítéskor megjelenik a porképződés, de a szállítást zárt tartályban végzik. A konténeres szállításnál a konténer lényegében a gyűjtőedény és a szállítóeszköz rakodótere is egyben. A konténer 4–8 m 3 -es térfogatú, zárt tartállyal felszereltek, amelybe a hulladék akár négy-nyolc beöntőnyílásokon át kézi erővel is tölthető. Az ürítést billentéssel végzik, a hátsó zárófal megnyitása után. Speciális emelőszerkezettel ellátott jármű végzi a különböző térfogatú konténereknek a jármű alvázára emelését, majd billentéses ürítését, az alapjármű motorjával mellékhajtóművön keresztül hidraulikus rendszer segítségével. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 Beöntőnyílásokkal ellátott zárt konténer (Forrás: Simándi, 2010)

25 KONTÉNERES SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK ALAPTÍPUSAI KONTÉNERES SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK ALAPTÍPUSAI ÉS MÉRETEZÉSÜK (MM): A) OLDALEMELŐS TÍPUS B) HÁTULEMELŐS TÍPUS AZ EMELŐSZERKEZET KIVITELE SZERINT MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK: EMELŐKAROS, EMELŐHORGOS ÉS CSÖRLŐS MEGOLDÁSOKAT. A KONTÉNERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ ÁLTALÁBAN HÁTULEMELŐS RENDSZERŰ TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 (Forrás: Barótfi, 2000) Hátulemelős hulladék szállító jármű ( Rabi, 2008)

26 VESZÉLYES ÉLELMISZERHULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA KOMOLY KOCKÁZATOT JELENT A GÉPJÁRMŰVEZETŐKRE ÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS RÉSZTVEVŐI SZÁMÁRA EGYARÁNT. EGY ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ BALESET KÖVETKEZMÉNYEI SÚLYOS TRAGÉDIÁT OKOZHATNAK AZ EMBERÉLETBEN, JELENTŐS KÖRNYEZETI ÉS ANYAGI KÁROKKAL JÁRHATNAK, EZÉRT RENDKÍVÜL FONTOS A KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK BETARTÁSA. A VESZÉLYES ANYAGGAL VALÓ ELINDULÁS ELŐTT ELLENŐRIZNI SZÜKSÉGES A GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI ÁLLAPOTÁT ÉS A RAKOMÁNYT. AZ ÁRUT MINDENKÉPPEN SÉRTETLENÜL, SZIVÁRGÁSMENTES TARTÁNYBAN, A FUVAROKMÁNYOKBAN RÖGZÍTETT MENNYISÉGBEN ÉS A MEGFELELŐ ADR JELÖLÉSSEL ELLÁTOTT MÓDON SZÜKSÉGES ÁTVENNI A FELADÓTÓL. A SZÁLLÍTÓ FELELŐS A SZÁLLÍTÁS SORÁN A RAKOMÁNYÉRT, ÍGY SZÜKSÉGES ELLENŐRIZNI, HOGY MEGFELELŐEN LETT-E RÖGZÍTVE A RAKOMÁNY. AZ ADR EGYEZMÉNY (A MEGÁLLAPODÁS TELJES MEGNEVEZÉSE: ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHIANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE) – A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS. AZ ADR HÁROM RÉSZBŐL ÁLL: A RENDELET SZÖVEGE MAGA A MEGÁLLAPODÁS, AZ A ÉS B MELLÉKLET PEDIG TARTALMAZZA A VESZÉLYES ÁRUK MEGNEVEZÉSÉRE, OSZTÁLYBA SOROLÁSÁRA, CSOMAGOLÁSÁRA, MEGJELÖLÉSÉRE, A SZÁLLÍTÁS MÓDJÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT. AZ ADR FOGALOM MEGHATÁROZÁSA SZERINT: „VESZÉLYES ÁRUK: OLYAN ANYAGOK ÉS TÁRGYAK, AMELYEK SZÁLLÍTÁSÁT AZ ADR TILTJA, VAGY CSAK FELTÉTELEKKEL ENGEDI MEG.” TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

27 VESZÉLYES ÉLELMISZERHULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA AZ ADR JELÖLÉS SZERINT AZ ÁLLATI MARADVÁNYOK A 6.2-ES ADR OSZTÁLYBA, A FERTŐZŐ ANYAGOK CSOPORTJÁBA TARTOZNAK. AZ ÁLLATI HULLÁK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KAMRÁKAT, LÁDÁKAT CÉLSZERŰ HŰTENI. LÉNYEGES AZ ELSZÁLLÍTÁS KISZÁMÍTHATÓSÁGA, SZELEKTÍV GYŰJTÉS ÉS KEZELÉS. AZ ÁLLATI HULLADÉKOT CSEPEGÉS- ÉS CSURGÁSMENTES, KÖNNYEN MOSHATÓ, FERTŐTLENÍTHETŐ, ZÁRT JÁRMŰVEL SZÁLLÍTJÁK KÖZPONTI FELDOLGOZÁSRA. A FELHASZNÁLT GÖNGYÖLEG ESETI, MINDENKOR ÚJ ÁLLAPOTÚ CSOMAGOLÓANYAG, AMELYET LÉGMENTESEN LEZÁRNAK. A SZÁLLÍTÁS SORÁN AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEKET KERESKEDELMI OKMÁNY KÍSÉRI. AZ OKMÁNY TARTALMI ÉS A FORMAI MEGFELELÉSE AZ 174/2002/EK RENDELET II. MELLÉKLET III. FEJEZETE SZERINTI. A TOVÁBBI KEZELÉS CÉLJÁRA ÁTVETT ÁLLATI HULLADÉKRÓL SZÁRMAZÁSÁT, FORMÁJÁT, EREDETÉT BIZONYLATOLNI KELL. A BIZONYLAT TARTALMAZZA AZ ÁTADÓ ÉS ÁTVEVŐ PONTOS MEGNEVEZÉSÉT ÉS CÍMÉT, AZ ÁTVÉTEL HELYÉT ÉS IDEJÉT, AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK MENNYISÉGÉT, KATEGÓRIÁJÁT ÉS MEGNEVEZÉSÉT (ÁLLATFAJ MEGJELÖLÉSÉVEL), EWC (EUROPEAN WASTE CATALOGUE AND HAZARDOUS WASTE LIST, EURÓPAI HULLADÉK KATALÓGUS) KÓDJÁT ÉS A SZÁLLÍTÓJÁRMŰ RENDSZÁMÁT. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

28 ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSRA VALÓ ELŐKEZELÉSE A HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSE SZÁMOS TECHNOLÓGIAI LÉPÉSBŐL ÁLL: ELŐKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁSOK: APRÍTÁS, ROSTÁLÁS, TÖMÖRÍTÉS, DARABOSÍTÁS, MOSÁS-TISZTÍTÁS FIZIKAI ELJÁRÁSOK: FÁZISSZÉTVÁLASZTÁS, KOMPONENS SZÉTVÁLASZTÁS STB. KÉMIAI ELJÁRÁSOK: SEMLEGESÍTÉS, KICSAPATÁS, HIDROLÍZIS, REDUKCIÓ, OXIDÁCIÓ (VEGYSZERES, ÓZONOS, NEDVES), DEHALOGÉNEZÉS, ELEKTROKÉMIAI MÓDSZEREK STB. A SZILÁRD HULLADÉKOK TOVÁBBI HASZNOSÍTÁSA ÉS HATÉKONY ÁRTALMATLANÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL FONTOS ANYAG-ELŐKÉSZÍTÉSI MŰVELETEK TÍPUSAI: APRÍTÁS, ROSTÁLÁS, TÖMÖRÍTÉS, DARABOSÍTÁS, TISZTÍTÁS ÉS MOSÁS. ÁLLATI HULLADÉK ELŐKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI: APRÍTÁS, STERILIZÁLÁS, FÁZISSZÉTVÁLASZTÁS, ESETLEG ZSÍRLEVÁLASZTÁS (DEKANTER, SZEPARÁTOR). (45/2012. (V. 8.) VM RENDELET A NEM EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEKRE VONATKOZÓ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL) TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

29 ÖSSZEFOGLALÁS Az élelmiszeripar feladata emberi fogyasztásra alkalmas termékek - élelmiszerek - előállítása. Az élelmiszerek, mint főtermékek mellett a legtöbb technológiánál olyan anyagok is keletkeznek, melyek összetevői révén emberi fogyasztásra már nem alkalmasak. Ezen anyagok első megközelítésben élelmiszeripari hulladékok, mivel megváltozott fizikai, kémiai tulajdonságaik miatt az adott technológiában szükségtelenné, feleslegessé váltak, ezért eltávolításuk szükséges. Az eltávolításra kerülő anyagok egy nagy része azonban közvetlenül hasznosítható vagy értékesíthető, illetve más technológiáknál kiindulási vagy alapanyagként, valamint energiahordozóként felhasználható. A hulladékok egyik legfontosabb hatása, hogy a környezetbe kerülve veszélyeztethetik annak elemeit, illetve az emberi egészséget. Éppen ezért a hulladékgazdálkodás kiemelkedő feladata a keletkező hulladék megfelelő összeszedése, szállítása, illetve olyan kezelési módok alkalmazása, amely során a hulladék, vagy az abban lévő anyag a lehető legnagyobb mértékben hasznosul, illetve a nem hasznosítható hulladékok pedig ártalmatlanításra kerülnek. TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

30 FORRÁSOK Ambrus A., Láposi R., Nagyné Demeter D. (2012) Hulladékgazdálkodás és hulladékgazdaságtan. Károly Róbert Főiskola (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010- 0010_14_Hulladekgazdalkodas/3400/index.html) British Institution of Mechanical Engineers (IME) (2010) http://www.imeche.org/knowledge/themes/environment/global-food British Institution of Mechanical Engineers (IME). (2013) NEW REPORT: AS MUCH AS 2 BILLION TONNES OF ALL FOOD PRODUCED ENDS UP AS WASTE. INSTITUTION NEWS AND PRESS. T. Fox, C. Fimeche. (2013) Global food waste not, want not. British Institution of Mechanical Engineers (IME)https://www.imeche.org/docs/default- source/news/Global_Food_Waste_Not_Want_Not_2.pdf?sfvrsn=0 Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK). (2011) Save Food! at Interpack, Tanulmány. FAO. Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK). (201) Save Food! at Interpack, Tanulmány. FAO. Kónya K. (2000) Élelmiszeripari hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása, hasznosítása. Szarvas, 89 p Barótfi, I. (2000) Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Kovács, A., Boruzs, A. (2013) A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek hulladékgyűjtési és –szállítási módozatai. Széchenyi István Egyetem, Győr, 6-8. p. Ambrus A., Láposi R., Nagyné Demeter D. (2012) Hulladékgazdálkodás és hulladékgazdaságtan. Károly Róbert Főiskola (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010- 0010_14_Hulladekgazdalkodas/3400/index.html) http://biofilter.hu/etkezesi-hulladek-begyujtes/ 2012. évi CLXXXV hulladékgazdálkodási törvény (Ht.) Simándi P. (Szerk.). (2015) Hulladékgazdálkodás, TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0018,SZI 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről Központi Statisztikai Hivatal. (KSH). (2015) http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oia006a.htm Központi Statisztikai Hivatal. (KSH). (1996) Statisztikai adatok Simándi P. (2012) EU hulladékgazdálkodással kapcsolatos elvárásai és a teljesítés helyzete. Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás. Szakmai Konferencia. Gödöllő, 2012. 06.12-15 Simon L. (szerk.) (2014) Az élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok 2. 2. tananyag. Nyíregyháza. Oreopoulou, Vasso; Winfried Russ (2007). Utilization of by-products and treatment of waste in the food industry. Springer. ISBN 978-0-387-33511-7. Retrieved 2009-08-19. Gustavson, J.; Cederberg, Ch.; Sonesson, U.; van Otterdijk, R.; Meybeck, A. (2011) Global Food Losses and Food Waste. FAO. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/energia-energiavaltozasok/takarekoskodjunk-az-energiaval Rabi, B. (2008) ATEVSZOLG ZRt. (http://atevszolg.hu/eloadasok/9,allati-hulladekok-kezelese.html TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

31 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 KÉRDÉSEK A DIGITÁLIS TESZTEKHEZ (20 DB) 12. A folyékony hulladékok gyűjtésére, tárolására használatos műtárgyak a következők.. 13. A veszélyes élelmiszerhulladékok adatszolgáltatási kötelezettsége.. 14. A hulladék termelője a veszélyes hulladékot…… gyűjtheti 15. A veszélyes szilárd élelmiszeripari hulladékok szállítása …kell, hogy történjen. 16. Veszélyes hulladékok szállítása esetén az alábbi dokumentummal kell rendelkeznie a szállító személynek.. 17. Az ADR fogalom meghatározása szerint veszélyes áruk.. 18. Az ADR Egyezmény 19. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályokat a.. rendelet tartalmazza. 20. Az 1. kategóriába tartozó melléktermékeknek előkezelése kizárólag..

32 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK KÉRDÉSEK A DIGITÁLIS TESZTEKHEZ (20 DB) 1. Az élelmiszer-hulladéknak fogalmát a... határozza meg. 2. Az élelmiszeriparban a kiindulási technológia szempontjából a főtermék mellett keletkező, keletkezési formájában hasznosítható, értékesíthető anyag 3. Hulladékgyűjtés fogalma alatt értjük: 4. Hulladékszállítás fogalma alatt értjük: 5. Az élelmiszer-veszteség fogalma 6. Az egy főre jutó élelmiszer veszteség Európában… 7. A globális élelmiszer-veszteség és a hulladék mennyisége 8. A fejlődő országokban az élelmiszerpazarlás elsősorban 9. Az élelmiszeripari termelési ágazatból származó bevétel az elmúlt 13 évben 10. Az élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján 11. Szilárd élelmiszerhulladékok legelterjedtebb gyűjtési eljárása a… TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "AZ ÉLELMISZERHULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSRA VALÓ ELŐKEZELÉSE GYŰJTÉSI MÓDOK, HULLADÉK JELLEMZŐK, TÁROLÁS TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-0001 „Egészséges."

Hasonló előadás


Google Hirdetések