Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Németh László 2010.Február 11.. HAPN Fenntarthatósági Munkacsoport.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Németh László 2010.Február 11.. HAPN Fenntarthatósági Munkacsoport."— Előadás másolata:

1 Németh László 2010.Február 11.. HAPN Fenntarthatósági Munkacsoport

2 Előzmények A társadalmi különbségek parttalan növekedése A szegénység kiterjedésének és mélységének növekedése gyerekek – családok szenvedése minden gyerek-korosztályból 20 % piacképtelen fenntarthatatlan társadalom (reménytelenség, passzivitás, bűnözés és költségei - elvándorlás), fenntarthatatlan gazdaság ( nincs elég képzett munkaerő, nincs forrás nyugdíjra, gyerekekre)

3 Előzmé nyek Gøsta Esping-Andersen Az igazi probléma nem a rossz helyzet, hanem ennek tartóssá válása; a feladat annak megakadályozása, hogy a szociálisan hátrányos helyzetek az életciklus egészében állandósuljanak. Azok a politikák, amelyek egy ún. második esélyt biztosítanak, jóval költségesebbek és jóval kevésbé hatékonyak, mint azok a beavatkozások, amelyek a gyermekek jól-létének növelését biztosítják

4 Kapcsolódás a GYENP-hoz A Program célja egy generáció alatt a jelenleginek töredékére csökkentse a gyermekek és családjaik szegénységének arányát; felszámolja a gyermeki kirekesztés és mélyszegénység szélsőséges formáit; átalakítsa azokat a mechanizmusokat és intézményeket, amelyek ma újratermelik a szegénységet és kirekesztést.

5 Nemzeti Stratégia - területek Jobb lakáskörülmé- nyek Korai képességfejlesztés és szegregáció- mentes iskola Anyagi helyzet javítása Foglalkoztatás Egészségesebb gyerekkor Jobb szolgáltatások

6 Miben segíthet a szövetkezet? a különböző társadalmi csoportok, és generációk közötti szolidaritás erősítésében a fenntartható társadalmi fejlődés megvalósításában a közös felelősségvállalás erősítésében az esélyteremtés érdekében

7 Miben segíthet a szövetkezet? Kapcsolódás a GYENP-hoz Szülők foglalkoztatása (nagyon) magas munkanélküliség (nagyon) alacsony iskolázottság A program fenntarthatósága Egy szervezet vs. sok szervezet + kooperáció Forrás szerzés + belső erőforrások

8 A szövetkezetről általában - ELVEK Rochdale, 1934 Nyitott tagság Demokratikus irányítás Korlátozott tőkekamat A többletek felosztása Szövetkezeti oktatás Politikai és vallási semlegesség Készpénzre történő eladás

9 A szövetkezetről általában - ELVEK Manchester, 1995 önkéntesség és nyitott tagság elve demokratikus tagi ellenőrzés tagok gazdasági részvétele autonómia és függetlenség oktatás, képzés szövetkezetek közötti együttműködés közösség iránti elkötelezettség

10 A szövetkezetről általában - ÉRTÉKEK Manchester, 1995 önsegély egyenlőség egyéni felelősség demokrácia igazságosság szolidaritás

11 Szociális szövetkezet Magyarország, 2006 2006. évi X. törvény (+ Korm. rendeletek)‏ A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.

12 Szociális szövetkezet Magyarország, 2006 2006. évi X. törvény (+ Korm. rendeletek)‏ Csak természetes személy tagjai lehetnek (min 7)‏ nem lehet befektet ő tagja tagjai számára közhasznú tevékenységnek minősülő feladatokat végezhet, ha külön tv. szerint közhasznú szervezeti jogállással rendelkezik egyes pénzügyi tárgyú törvények alapján különféle kedvezményekben részesül

13 Szövetkezet küldetése A szociális szövetkezet olyan emberek számára megfelelő forma, akik elfogadják, hiszik, hogy a munka és a közösség (összefogás, együttműködés) jelenti számukra a lehetőséget helyzetük javítására.

14 Mondragon Szövetkezet 1943-ban az alapító atya, José María Arizmendiarrieta aki egy Szakiskolát (Mondragon Eskola Politeknikoa) hozott létre, amelyet demokratikusan adminisztráltak, nyitott volt valamennyi diák számára. Ez az iskola, mint valamennyi dokumentum hangsúlyozza, fejlesztési ALAPJA volt a későbbi Szövetkezeti Rendszer létrejöttének.

15 Mondragon Szövetkezet 1956-ban, öt egykori diák, létrehozták a Szövetkezet első láncszemét az ULGOR nevű formációt, amely elsősorban gyufagyár es olajtüzeléssel működő konyhai berendezéseket gyártott. Ebből lett később a FAGOR ELECTRODOMESTICOS.

16 Mondragon Szövetkezet - diktatúrában is fejlődött a gyár, egészen addig a pontig, amíg a Franco-éra kitalálta, s ezt Munkaügyi Miniszteri rendeletbe is iktatta, hogy a kooperatív tagokat KIZÁRJA az ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RENDSZER-ből. Erre válaszul, 1958-ban a tagok létrehozták a saját biztosító egyesületet, a mai LAGUN- ARO csoportot, ami nem más, mint egy ÖNKÉNTES ELŐTAKARÉKOSSÁGI-BIZTOSÍTÁSI forma, a szövetkezeti tagok számára.

17 Mondragon Szövetkezet Emellett 1959-től létrejött a helyi saját BANK, a Caja Laboral Popular, helyi kezdeményezésből, munkaügyi céllal. Amely alaptőkéjét egyrészt a tagok, a különböző kooperatív szervezetek – Fagor pl., - adták össze. Cserébe, ez a bank nyújtja mindig a következő évtizedekben a vállalkozások hiteleit, sőt, kezeli az egy évvel korábban elindított elő takarékossági biztosítási rendszer alapjait (ld. Lagun-Aro)

18 Mondragon Szövetkezet - a 60-as években robbanásszerű fejlődés látható, új tagokkal, vállalkozásokkal. Ráadásul létrehoznak egy külön KUTATÓI-FEJLESZTŐI BÁZIST, az említett szövetkezeti vállalkozások számára (IKERLAN fejlesztési és kutatási központ) - - a 80-as években, részben az ország uniós csatlakozása, valamint a piac globalizációs trendje miatt úgy döntenek, hogy az addig, elsősorban helyi struktúrák alapján kapcsolódó szövetkezeti csoportokat átszervezik, s most már szektorok szerinti bontásba rendezik, ami gazdaságossá, transzparenssé tette a szervezeti rendet, illetve a működést.

19 Mondragon Szövetkezet - A 90-es években a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) létrehozza saját egyetemét, a Mondragón Egyetemet (Universidad de Mondragón), amely magánegyetem, s elsősorban a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások igényeit kiszolgálva.

20 Mondragon Szövetkezet A jelenlegi FOGLALKOZTATÁSI és ÉRTÉKESÍTÉSI mutatók szerint Baszkföld legnagyobb, Spanyolország hetedik legnagyobb ilyen, szövetkezeti rendszerű vállalkozása a MONDRAGÓN. 38 külföldi ipari részleget hatvanra bővítik 2005-ben.

21 Szövetkezet megalakítása A projekt indítása kistérségben szervezett tájékoztató fórumok megszervezésével indult. Ezeket a kistérség mind a 13 településén megtartottuk, amelyeken a projekt munkatársai ismertették a megalakítandó szövetkezetre vonatkozó általános és konkrét elképzeléseket. Ezeken a kistérségben lakók megismerték a szociális szövetkezet koncepcióját, másrészt elkezdődött a leendő tagok összegyűjtése, és a térségben lévő vállalkozók, üzleti lehetőségek számbavétele.

22 Szécsény kistérség

23 Szövetkezet megalakítása A fórumokkal párhuzamosan a szövetkezet folyamatosan tárgyalásokat folytat az önkormányzatokkal arról, hogy milyen (normatívával rendelkező) tevékenység ellátásának átadását tartják elképzelhetőnek a leendő szövetkezetnek (függetlenül attól, hogy azt az önkormányzat, vagy az önkormányzatok társulása ellátja-e), illetve milyen szolgáltatásokat "vásárolnának" a szövetkezettől, megfelelő ajánlat esetén. Előzetes megállapodás van három polgármesterrel arra vonatkozóan, hogy ha elindul a szövetkezet, akkor milyen tevékenységeket adnának át a szövetkezetnek.

24 Szövetkezet megalakítása A párhuzamos projekttevékenységek egyik legfontosabbika a fórumokon felvetődő ötleteknek (számba vett üzleti lehetőségeknek) üzleti terv szintű kidolgozása, kidolgoztatása. A szövetkezetre vonatkozó koncepció sarkalatos kérdése, hogy a szövetkezet sokrétű tevékenységet folytasson, mivel a több lábon állás a biztonság egyik feltétele (ezért szükséges több terv). A másik sarkalatos kérdés a tevékenységek gazdasági megalapozottsága. Ez nincs ellentmondásban avval, hogy a szövetkezet nem (kizárólag) piaci szemlélettel működik.

25 Szövetkezet megalakítása A tevékenységek egyik csoportja valóban piac és profitorientált, de csak az egyik. Emellett megtalálhatók a „közjószág” típusú (köz)szolgáltatások és a belső szükségleteket kielégítő, elsősorban a belső fogyasztást szolgáló tevékenységek. A gazdasági megalapozottság azonban mindhárom tevékenységcsoportra kötelező feltétel, amely elsősorban jól kidolgozott üzleti tervekkel támasztandó alá.

26 Szövetkezet megalakítása Az üzleti tervek készítésének másik fontos célja az, hogy a sok-sok kidolgozott ötlet közül a szövetkezeti alapelveknek megfelelően a tagoknak közösen – egy tag, egy szavazat alapon – kell kiválasztania azokat, amelyeknek megvalósításába a szövetkezet ténylegesen belefog. A közös döntés közös kockázatvállalást, közös felelősséget jelent, amely nem lehet csupán „hit” vagy bizalom kérdése.

27 Szövetkezet megalakítása A eMultiCoop Szociális Szövetkezet 2008. december 20-án 9 óra alapító okirat vitát követően 9 taggal megalakult. A cégbírósági bejegyzés 2009. április 10.-én történt meg.

28 Elfogadott üzleti terv ÜZLETITERV Készült: A Szécsényi Kistérségben tervezett Szociális Szövetkezet Hulladék-feldolgozó részlegének tervezési, engedélyezési és döntés-előkészítési tevékenységére. Elvégzendő feladatok: - A térség hulladék helyzetének felmérése, különös tekintettel a hasznosítható hulladékokra. - Ezek begyűjtésének növelése (együttműködve az önkormányzatokkal) - Módszertani segítség az Önkormányzatoknak a szelektív gyűjtés hatékonyságának növeléséhez. - Kistérségen kívüli hasznosítható hulladékok feltérképezése (pl.Szlovákia) - A hulladékfeldolgozás technológiájának kidolgozása. - Feldolgozó gépek kedvező árú beszerzésének felkutatása. - A feldolgozott hulladék értékesítésének felkutatása, előszerződések megkötése. - A komposztálás technológiájának kidolgozása. - Szennyvíztisztító üzemekkel kapcsolatfelvétel, előszerződések megkötése. - A telephely felkutatása, engedélyezési eljárásának előkészítése. - A tevékenység engedélyezési eljárásának előkészítése. - Pályázatok felkutatása.

29 Elfogadott üzleti terv A Szécsényi kistérség bemutatása 1. 1. Kistérségi helyzetkép 1. 2. Kistérség munkaerő helyzete A kistérség Teleházas helyzetképe 2. 1 Teleház szolgáltatások jelenleg 2. 2. A kistérség IT mentori pontok működése 2. 3. A kistérség irodai szolgáltatásokat nyújtó helyzetképe A szécsényi kistérség Teleházak (IT pontok) létrehozása 3. 1. Létrehozási elve 3. 2. Működési elve (hány fő, nyitva tartás, ) Gazdasági tervezet 4. 1. Teleházak létrehozásának helyei 4. 2. Eszközök szükségletek, szolgáltatások 5. Összefoglalás

30 Elfogadott üzleti terv SZÉCSÉNY SZÖVETKEZETFEJLESZTŐ ÜGYNÖKSÉG ÜZLETI TERVE Magyarországon is mind nagyobb problémát jelent a társadalmi különbségek növekedése. Különösen azokban a térségekben, ahol tömeges és nagyarányú az elszegényedés, elsősorban a munkalehetőségek beszűkülése miatt. A szegénységben élő családokban születő gyerekek esélye a felemelkedésre igen csekély, különösen azokon a kistelepüléseken, ahol a gyerekszolgáltatások színvonala és elérhetősége erősen korlátozott. A Szécsény Szövetkezetfejlesztési Ügynökség alapvetően két tevékenységet folytatását tervezi. 1. Szécsényben megalakuló szövetkezet folyamatos működésének biztosítása, fejlesztése. 2. Új szövetkezetek felállításában szakmai, szervezési támogatás, tanácsadás.

31 Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben Érintett emberek részvétele, bevonása a szövetkezetbe Tagok önsegítő együttműködése Az aktuális viszonyok megváltoztatását lehetővé tévő szemléletmód átadása, kialakítása A hátrányban élők helyzetének artikulációja, a döntéshozók befolyásolása Társadalmi, közösségi részvétel, érdekérvényesítési képesség támogatása

32 Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben A szövetkezet támogatja a tanulást, motivál új ismeretek megszerzésére A szövetkezet a zárt kapcsolati rendszert nyitottá teszi, az egyén mozgásterét újjá szervezi A tagok környezetében lévő intézményrendszerrel új típusú kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé Az interkulturális és multikulturális közelítést adja át Helyzetekre, problémákra komplex válaszok együttesen keresése

33 Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben A fenntartható fejlődés szemléletének átadása Képes fokozni a települések és közösségek megtartó erejét Erősíti és gyakorlattá szervezi az emberek közötti kommunikációt A szövetkezet működése a szolidaritásra épül

34 Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben A szövetkezet közössége hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált, alacsony érdekérvényesítő képességű társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák A szövetkezet támogatja az egyéni és közösségi konfrontációt az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. A szövetkezet megoldást kínál új társadalmi együttműködésekre, akár új intézmények kialakítására, új intézményes eljárások alkalmazására.

35 Tevékenységek Az eMultiCoop Szociális Szövetkezet az alakuló közgyűlésén három üzleti tervet fogadott el, amely a szövetkezet kiinduló tevékenysége. Az egyik az IT mentor és Teleház szolgáltatás; a másik; hulladékhasznosítás előkészítésére vonatkozó üzleti terv; és a harmadik Szövetkezetfejlesztő Ügynökség üzleti terve. Előkészítés alatt vannak a biotégla-gyártás, irodaszer-kereskedés, kőműves- építőipari tevékenység üzleti tervei, valamint a Gyerekesély Program tevékenységeinek szövetkezeti formában történő működtetésre előkészítése.

36 Tevékenységek IT mentor és Teleház szolgáltatásra benyújtásra kerültek KIHOP-os pályázatok hat településre, egyenként 1.000.000 Ft értékben. A pályázatok támogatást kaptak 2009. áprilisában. A KIHOP pályázatra beadott települések: Endrefalva, Rimóc, Varsány Nógrádszakál, Nógrádmegyer, Magyargéc Hulladék feldolgozás – jelenleg csak hulladékszállítás 4 településen - Piliny, Szécsényfelfalu, Nagylóc és Nógrádsipek. A Gyerekesély Program együttműködve a Szegénységellenes Hálózat Alapítvánnyal, valamint Szécsény Kistérség 13 települési önkormányzatával megnyert egy Norvég Alap finanszírozású pályázatot. Az Szegénységellenes Hálózat Alapítvány szerződés keretében az eMultiCoop Szociális Szövetkezettel együttműködve valósítja meg az alábbi tevékenységeket a hozzá tartozó finanszírozás átadásával. Szülők foglalkoztatási esélyeinek javítása, munkahely teremtés 33 millió forint Információs társadalom fejlesztése 28 millió forint Közösségfejlesztési feltételek és programok 4 millió forint

37 Tevékenységek Előkészítés alatt Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázat a hulladékgazdálkodás feltételeinek kialakítására.Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Önkormányzatok közfoglalkoztatási terveiben a szövetkezet mint közfoglalkoztató.

38 Köszönöm a figyelmüket! http:// e multi.coop http://oktatas.kernel.hu http://gyerekesely.hu MTA Gyerekesély Program - Szécsény - eMultiCoop http://www.mondragon-corporation.com/ENG.aspx


Letölteni ppt "Németh László 2010.Február 11.. HAPN Fenntarthatósági Munkacsoport."

Hasonló előadás


Google Hirdetések