Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rendszerszemléletű hulladékgazdálkodás ZÖLDEK Klaszter – a megújuló energia jövője a Közép-Dunántúli régióban 2013 szeptember Varsoft Kft. H-Solymár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rendszerszemléletű hulladékgazdálkodás ZÖLDEK Klaszter – a megújuló energia jövője a Közép-Dunántúli régióban 2013 szeptember Varsoft Kft. H-Solymár."— Előadás másolata:

1 Rendszerszemléletű hulladékgazdálkodás ZÖLDEK Klaszter – a megújuló energia jövője a Közép-Dunántúli régióban 2013 szeptember Varsoft Kft. H-Solymár

2 Tartalom Megújuló energia és a hulladékhasznosítás kapcsolata Hulladékgazdálkodás fogalma A hulladékgazdálkodás jelentősége Rendszerszemléletű hulladékgazdálkodás Jogi szabályozás Gazdasági összefüggések Társadalmi elfogadottság, szemlélet váltás Változáso k Varsoft Kft. H-Solymár

3 Megújuló energia és a hulladékhasznosítás kapcsolata energetikai hasznosítás: hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel; (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) Varsoft Kft. H-Solymár

4 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 45.Megújuló energiaforrás: nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) 26. Hulladékból nyert energia: hulladéknak - a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások betartása mellett - tüzelőanyagként történő felhasználása során nyert energia; Varsoft Kft. H-Solymár

5 Energetikai céllal hasznosítható biomassza fajták Varsoft Kft. H-Solymár

6 Hulladékgazdálkodás fogalma Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása. (Ht) Röviden a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek rendszerét nevezzük hulladékgazdálkodásnak. Varsoft Kft. H-Solymár

7 A hulladékgazdálkodás jelentősége A fogyasztói társadalom növekvő hulladék mennyiséget termel, amely egyre több hulladékká váló anyag és energia tartalmat jelent. A fenntarthatóság érdekében tervezni és szervezni kell a hulladékgazdálkodás rendszerét. A hulladékok jelentősége megnövekedett, mivel jelentős részük nem megújuló alapanyagokból képződik. Az alapanyag visszanyerése, az energia- takarékosság irányította rá a figyelmet a rendszerszemléletű hulladékgazdálkodásra. Varsoft Kft. H-Solymá r

8 Rendszerszemléletű hulladékgazdálkodás A keletkező különböző fajtájú hulladékokat a kezelhetőség érdekében csoportosítani kell. Az alábbi ábra egyfajta csoportosítást mutat. Varsoft Kft. H-Soly már

9 Hulladékfajták rendszere

10 Hulladékok keletkezése Varsoft Kft. H-Solymár

11 Rendszerszemléletű hulladékgazdálkodás Varsoft Kft. H-Solymár Az ábra az egyes rendszerelemek kölcsönhatásait mutatja a prioritásokkal. A hulladékgazdálkodást befolyásoló rendszer.

12 Elemei: I. Jogi szabályozás Előírásoknak megfelelő jogi szabályozás (a rendszerben lévő összefüggéseket határozza meg) –általános jogi szabályozás –alapelvek, –engedélyezés (kezelői engedélyek, nyilvántartásba vétel, hulladék kategóriák, hulladék kódok), –működtetés, –adatszolgáltatás, adatbázisok (felügyelőségeknek, HIR,) Stratégiák Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 Országos Hulladékgazdálkodási terv II. Országos Gyűjtési Terv Országos Megelőzési Program kötelezettségek gyártókra, forgalmazókra, (betétdíj, hulladék visszavételi kötelezettség, stb.) Varsoft Kft. H-Solymár

13 II. Gazdasági összefüggések: –technológiák kiválasztása, BAT (Best available technology) alkalmazása, megfelelő gazdasági lehetőségekkel, életciklus elemzés, –kármentesítés, –létesítmények egyedi szabályozás alá esnek, –ellenőrzések, szankciók, –díjak, Erőforrás a hulladék, (energia és anyag tartalom). Varsoft Kft. H-Solymár

14 III. Társadalmi elfogadottság, szemléletváltás környezeti információkhoz való hozzáférés, eljárások és technológiák megismerése oktatás: óvodától-felsőoktatásig (pl. Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Óvoda és Erdei Iskola Program, GLOBE, BISEL, Duna Ismerettár, stb.) –ismeretterjesztés, előadás sorozatok, –egy-egy hulladékhasznosításhoz kapcsolódó kampány, –reklám. Varsoft Kft. H-Solymár

15 Jogszabályok 2008/98/EK irányelv a hulladékról A Tanács 97/C-76/01 határozata a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról 2000/76/EK hulladékégetési irányelv 1999/31/EK irányelv a hulladéklerakókról 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról 96/61/EK irányelv Integrált szennyezés- megelőzés és csökkentés Varsoft Kft. H-Solymár

16

17 Alapelvek A Környezetvédelmi törvénnyel összhangban a hulladékgazdálkodásban az alábbi alapelvek érvényesek: újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve, kiterjesztett gyártói felelősség elve, közelség elve, önellátás elve, szennyező fizet elve, biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve. Varsoft Kft. H-Solymár

18 2008/98/EK irányelv célja A hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése és a képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. A hulladék- megelőzést újabb, a hulladék keletkezésének mérséklését célzó kezdeményezésekkel, jobb erőforrás felhasználással és a fenntartható felhasználási mintákra való átváltással szeretné elérni. Varsoft Kft. H-Solymár

19 A 2008/98/EK irányelv szerinti hulladékhierarchia Varsoft Kft. H-Solymár

20 Megelőzés tiszta technológiák alkalmazása, a termékek élettartalmának növelése (minimális hulladéktartalmú, illetve hulladékként jól hasznosítható termékek előállítása, ehhez kapcsolódóan a termék életciklusának elemzése a környezeti hatások szempontjából), a termékek újrahasználata, veszélyes anyagtartalom csökkentés, (termék előállítása oly módon, hogy a tervezéskor már tervezni kell a hulladékkezelést is!) Varsoft Kft. H-Solymár

21 Hasznosítás újrahasznosítás: mely során a mellék- vagy elhasznált termékké vált anyag újra felhasználásra kerül a termelési- fogyasztási anyagáramban. újrafeldolgozás: anyag kinyerés, nyersanyag előállítás, hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra. Előnyei csökken a lerakandó/elégetendő hulladék mennyisége, csökken a kitermelt természeti erőforrások mennyisége, csökkennek a kitermelt természeti erőforrás átalakításához kapcsolódó szennyezések mennyiségei. Varsoft Kft. H-Solymár

22 Egyéb hasznosítás termikus hasznosítás vagy égetés, energia hatékonysági tényező, hulladékból tüzelőanyag, égetés, kibocsátások. Varsoft Kft. H-Solymár

23 Ártalmatlanítás Rendezett lerakás, műszaki védelemmel ellátott lerakóba. A hulladéklerakás kockázatai: talajszennyezés; a felszín alatti vizek szennyezése; levegőszennyezés (elsősorban metán kibocsátás); kellemetlen szaghatás; közegészségügyi veszélyforrás; a tájkép kedvezőtlen megváltoztatása. Varsoft Kft. H-Solymár

24 EU előírások szerinti hulladékcsökkentési kötelezettségek A jog érvényesítése 2016. július 1.-ig a biológiailag lebontható szerves hulladék lerakási arányát 35%-ra kell csökkenti (1995-ös mennyiséghez viszonyítva, (820 ezer tonna alá kell csökkenteni), 2012. 12. 31.-re csomagolási hulladékok 60%-át hasznosítani kell, 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani az üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék esetében. A háztartásokból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újra használatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50%-ra kell növelni. 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell a szelektív hulladékgyűjtést növelni, 2020-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék újra használatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és egyéb, anyagában történő hasznosítását 70%-ra kell növelni (föld kitermelés nélkül), A gyártói kötelezettségek közé tartoznak a csomagolási hulladékok, illetve a gumiabroncs, az elektromos-elektronikai berendezések, az akkumulátorok és a szárazelemek hulladékaira vonatkozó elkülönített gyűjtési és hasznosítási kötelezettségek. Varsoft Kft. H-Solymár

25 Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer Varsoft Kft. H-Solymár

26 Feldolgozó rendszer (MBH) Varsoft Kft. H-Solymár

27 Termelési nem veszélyes hulladékok kezelése Varsoft Kft. H-Solymár

28 Veszélyes hulladékok kezelése Varsoft Kft. H-Solymár

29 Biológiailag lebomló szerves hulladékok Varsoft Kft. H-Solymár

30 Energetikai hasznosító I. Varsoft Kft. H-Solymár

31 Energetikai hasznosító II. Varsoft Kft. H-Solymár

32 Hulladéklerakó Varsoft Kft. H-Solymár Műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó. A kazetták felszíne folyamatosan takart. Depóniagáz összegyűjtése: 1 tonna ömlesztett (nem hasznosítható hulladék) hulladékból, összetétel függvényében kb. 40-60 m 3 depóniagáz nyerhető. Varsoft Kft. H-Solymár

33 Eljárások Varsoft Kft. H-Solymár üveg, textil, bőr, olajtartalmú, bányászati hulladék, pernye, salak, ipari hulladékok köre, építési, bontási hulladékok, Kármentesítés, ellenőrzések, szankciók, díjak, erőforrás a hulladék, (energia és anyag tartalom, környezetkárosítás csökkentése). Varsoft Kft. H-Solymár

34 Hulladékgazdálkodás változása i A korábbi hulladékgazdálkodási rendszerben változást hozott az új Ht elfogadása és végrehajtási utasításainak hatályba lépése. Cél, hogy az önkormányzatok felelősség vállalása növekedjen! Jogszabályi megújulás, Hasznosítás növelése, mert a hulladék erőforrás anyagában és energia tartalmában, A termékdíjas termékekre szakosodott korábbi koordináló szervezetek helyett az OHÜ (Országos Hulladék Ügynökség) 2012- től kizárólagos joggal koordinálja és ellenőrzi a magyarországi szelektív hulladékgazdálkodást, ennek részeként szervezi és ellenőrzi partnerei tevékenységét, OHÜ végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet, települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2013-tól többségi tulajdonban lévő állami/önkormányzati cégek végezhetik (az új törvény szerint), közszolgáltatók minősítése (OHÜ által), hulladéklerakási járulék (hulladékkezelési díj növekedése), egységes díjszabás, Varsoft Kft. H-Solymár

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Várkonyi Erzsébet környezetvédelmi szakmérnök Varsoft Kft. erzsebet.varkonyi@varsoft.hu


Letölteni ppt "Rendszerszemléletű hulladékgazdálkodás ZÖLDEK Klaszter – a megújuló energia jövője a Közép-Dunántúli régióban 2013 szeptember Varsoft Kft. H-Solymár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések