Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FAVI-ENG rendszer Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszer (ENG) 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FAVI-ENG rendszer Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszer (ENG) 2008."— Előadás másolata:

1 A FAVI-ENG rendszer Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszer (ENG) 2008. május 14. DDKTVF

2 Az új FAVI-ENG rendszer és a régi FAVI A régi és az új rendszer között adatkonverzióra nem került sor, ezért újra be kell jelentkeznie minden olyan ügyfélnek is aki a régi FAVI rendszerbe már bejelentést tett. A bejelentkezés két lépcsős rendszerben zajlik (KAR, FAVI)

3 Adatszolgáltatás menete A KAR rendszerbe történő bejelentkezés után a Felügyelőség megküldi az ügyfelek részére az azonosítókat (KÜJ, KTJ számok). Ezek felhasználásával kell kitölteni a FAVI adatlapokat

4 Jogszabályi háttér a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, amely a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelettel módosításra került, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet, amely a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosításra került.

5 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint, engedélyköteles tevékenység, szennyező anyag: a) elhelyezése, b) a földtani közegbe történő közvetlen bevezetése, c) a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése.

6 engedélyköteles tevékenységek Közvetlen bevezetés felszín alatti vízbe kutak, objektum jellegű létesítmények igénybevételével Közvetlen bevezetés földtani közegbe Időszakos vízfolyásba történő bevezetés Elhelyezés

7 Elhelyezés tevékenységének főbb típusa 01 veszélyes hulladéklerakás/tárolás (ha nem tartozik a 18, 20, 21, 24 kód alá); 02 nem veszélyes hulladéklerakás/tárolás(ha nem tartozik a 18, 23, 24 kód alá); 03 inert hulladék elhelyezés/lerakás (ha inert hulladéklerakóban történik); 04 ipari veszélyes vegyianyag/nyersanyag elhelyezés/tárolás/deponálás; 05 ipari nem veszélyes vegyianyag/nyersanyag elhelyezés/tárolás/deponálás; 06 mőtrágya elhelyezés /tárolás/deponálás; 07 növényvédıszer elhelyezés/tárolás/deponálás; 08 üzemanyag-, fosszilis tüzelıanyag elhelyezés/tárolás; 09 hígtrágya elhelyezés/tárolás/lerakás; 10 istállótrágya elhelyezés/tárolás/lerakás/deponálás; 11 kommunális szennyvíziszap elhelyezés/tárolás/lerakás; 12 ipari szennyvíziszap elhelyezés/tárolás/lerakás; 13 ipari-technológiai iszap elhelyezés/lerakás/tárolás; 14 mederkotrási iszap elhelyezés/lerakás/tárolás;

8 Elhelyezés tevékenységének föbb típusa folytatás 15 kommunális szennyvíz elhelyezés/leürítés/tárolás; 16 ipari szennyvíz elhelyezés/leürítés/tárolás; 17 technológiai, illetve használt víz elhelyezés/leürítés/tárolás; 18 bányászati meddő elhelyezés/deponálás (meddőhányó); 19 ásványi anyag elhelyezés/deponálás; 20 erőművi-, fűtőművi salak, illetve pernye elhelyezés/tárolás/deponálás; 21 hulladék-égetőművi salak elhelyezés/tárolás/deponálás; 22 egyéb salak, pernye elhelyezés/tárolás/deponálás; 23 vörösiszap elhelyezés/tárolás/deponálás; 24 zagy elhelyezés/tározás (zagytér, zagykazetta, zagytározó, stb.); 25 szőrőmezős szennyvíz, használt víz elhelyezés/bevezetés/szikkasztás; 26 egyéb szikkasztás /szennyvízelhelyezés; 27 dögtér, dögkút; 28 egyéb.

9 Adatszolgáltatók köre (1) Alap-adatlap benyújtására kötelezett a 16. § értelmében: aki engedélyköteles tevékenységet szándékozik megkezdeni és engedély, vagy szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet nyújt be, akit a felügyelőség határozata alapján engedélyköteles tevékenység miatt alap-adatlap benyújtására kötelezett, aki a rendelet hatálybalépésekor már engedélyköteles tevékenységet folytat, akit a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet arra kötelez.

10 a) 1. melléklete szerinti „Alap- és részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”; b) 2. melléklete szerinti „Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

11 Felmentés az adatszolgáltatás alól (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatást nem kell alkalmazni a) a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási tevékenység során a természetes terhelésre, továbbá egyes anyagok felhasználásából származó terhelés, b) a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységek esetében.

12 Adatszolgáltatók köre (2) Részletes adatlap benyújtására kötelezett: aki engedélyköteles – háztartási igényt meghaladó – tevékenységet szándékozik megkezdeni a Kr. hatálybalépését követően és engedély, vagy szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet nyújt be, akit a felügyelőség határozattal részletes bejelentőlap benyújtására kötelez, továbbá aki a Kr. 3. sz. melléklete szerinti tevékenységet folytat és tevékenysége során szennyező anyagot helyez el évi 100 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték (10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. melléklet) 1 mg/l, vagy azon felüli; évi 1 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték 1 mg/l alatti.

13 Adatszolgáltatók köre (3) Éves jelentés benyújtására kötelezett: akiket erre a felügyelőség az alap-adatlap, illetőleg a részletes adatlap adatainak értékelése alapján – határozattal kötelez, az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete szerinti azok a környezethasználók, akik a rendelet I. Mellékletében meghatározott tevékenységük során a rendelet II. Mellékletében meghatározott szennyező anyagok felszín alatti vízbe illetve földtani közegbe történő kibocsátásánál a vonatkozó küszöbértékeket bármely szennyező anyag esetében túllépik. Az éves adatszolgáltatásra kötelezetteknek a 18/2007 KvVM rend.-et módosító 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet szerint a 2008. évi éves adatszolgáltatással egyidejűleg be kell nyújtaniuk az alap-adatlapot is.

14 Felmentés az éves adatszolgáltatás alól (2) Amennyiben a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló külön jogszabály szerint adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatását az ott meghatározottak szerint, e rendelet az (1) bekezdés b) pontjával azonos tartalommal teljesíti, az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás alól mentesül. Az FVM rendelet – mely egységesítené az adatszolgáltatást -még nem jött ki.

15 Trágyatárolókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség A 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint „amennyiben a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló külön jogszabály szerint adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatását az ott meghatározottak szerint, e rendelet az (1) bekezdés b) pontjával azonos tartalommal teljesíti,” mentesül az ÉJ beadása alól.

16 Az adatszolgáltatás teljesítése Nyomtatványon (KvAdatszolg kitöltést segítő program www.kvvm.hu), elektronikus adathordozón (pl: CD, floppy lemez) fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján (megvalósítása folyamatban) külön jogszabály szerinti ügyfélkapu igénybevételével (megvalósítása folyamatban)

17 A kitöltési útmutató, illetve a FAVI adatlapok letöltése a www.kvvm.huwww.kvvm.hu –Vízügy (jobb oldalon) –FAVI Engedélyköteles tevékenységi alrendszer (FAVI-ENG) adatszolgáltatásai ( Bal oldalon) oldalról tehető meg.


Letölteni ppt "A FAVI-ENG rendszer Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszer (ENG) 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések