Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vallás és Társadalom VI. előadás Vallás és társadalom: gazdaság, berendezkedés, állam, hatalom, modernizáció, szekularizáció, kultúra (Bögre és Kamarás)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vallás és Társadalom VI. előadás Vallás és társadalom: gazdaság, berendezkedés, állam, hatalom, modernizáció, szekularizáció, kultúra (Bögre és Kamarás)"— Előadás másolata:

1 Vallás és Társadalom VI. előadás Vallás és társadalom: gazdaság, berendezkedés, állam, hatalom, modernizáció, szekularizáció, kultúra (Bögre és Kamarás)

2 témakörök I. V és gazdaság II. V és társadalmi berendezkedés III. V és állam IV. V és hatalom V. modernizáció és szekularizáció VI. V és kultúra, inkulturáció VII. V és etika

3 I. Vallás és gazdaság Gazdasági biztonság hiányaI SikertelenségI Ifogékonyabbá tehet SzegénységI Tehetetlenség I Jólét – csökkentheti a vallás iránti fogékonyságot RADEN DE! Kommün, munkásmozgalmak…

4 I. Vallás és gazdaság Központosítottság, intézményesítettség, kivételezettség… >>> …kráciák Minél szegényebb egy társadalom, annál nagyobb a vallási tevékenységekre fordított vagyon aránya >>> példák, ellenpéldák

5 I. Vallás és gazdaság TROELTSCH és WEBER: termelési viszonyok… Weber: a protestantizmus a kapitalizmus kiváltója – munkaetika! (olvasmány) Reformáció – polgári felelősség – aszketizmus – puritanizmus – sikeresség

6 I. Vallás és gazdaság Vallási szervezet – gazdasági szerep – A. egyházi vagyon – B. egyházi intézmények és innováció – C. egyházi rend gazdasági helyzete – D. vallási adakozás – E. üdvjavak és anyagi előnyök cseréje – F. vallási motivációból végzett önkéntes munka Uzsorakamat, kölcsönös gyülekezeti segítség, szerzetesrendek gazdálkodása, iszlám bankok, bűnbánó cédulák, tizedek régen és ma, adómentesség

7 II. Vallás és társadalmi szerkezet Társadalmi hierarchia szintjei, sikeresség, elvárások: Hatalmon lévők: status quo legitimációja Elnyomottak: változ(ta)tás ígérete Társadalomszerkezeti mobilitás/immobilitás India: kasztrendszer (Dumézil: indoeurópai berendezk.) Falu és város vallásossága Többvallású államok – felekezetek társadalmi szerepei! Diszkriminált és üldözött vallások (kisebbségek) Vallási hovatartozás és társadalmi tagozódás…

8 II. Vallás és társadalmi szerkezet WEBER: Rendek, osztályok, rétegek és vallás Összefüggések – Parasztság: mágikus vallásosság – Alsó középosztály: kongregáció, megváltáshit, racionális etika – Bürokrácia: ősök tisztelete – Városi kézművesség: racionalizmus, kompenzációs etika – Ipari munkásság: megváltás-hit, kvázi vallásosság – Pária, proletariátus, elnyomottság, mélyszegénység, rabszolgaság: millenarisztikus, messianisztikus mozgalmak! – Nemesség: racionális etika, megváltástanok ellen, maszkulinizmus! – Városi lakosság: egyház-hűség és szektarianizmus – hagyományok / újítások… – Kereskedők: vallási kongregacionalizmus

9 III. Vallás és politika, állam és egyház Teokráciák, egyházállamok, államegyházak – Összefonódások! Szétvál(aszt)ás! – Vallás/egyház – konzervatív jellegű (emlékezet és hagyomány őrzője) TOMKA – Politikum – hajlik a gyors és erőszakos változásokra – Ma, Európa: minden politikai táborban vannak mindenféle vallási meggyőződésű, felekezetűek – De vannak/voltak vallásilag meghatározott alakulatok, államok! – Történelmi nagyegyházak, mint politikai tényezők

10 III. Vallás és társadalmi integráció Vallás: értékeket rögzít és normákat jelöl ki Vallás/egyház – mint békés, felkaroló, fejlesztő Vallás/egyház – mint elnyomó, retorzív – A. hatalom-leleplező, ellenálló, lázadó, felszabadító (szab.teol.) – B. szociális békéltető, változás-kezdeményező – C. társadalmi változtató szerep (kis vallási mozgalmak) – D. társadalom elutasítása, deviancia

11 IV. Szekularizáció és modernizáció Vallási változás nem lineáris Nem igaz, hogy modernebb társadalmak vallástalanabbak is – példák, ellenpéldák Modernizációs elméletek Differenciálódás és öntörvényűség! Egyház: integráló és irányító szerep gyengül Magánvallásosság megjelenése – vallás: személyes ügy!

12 IV. Szekularizáció és modernizáció Szekularizációs elméletek – DOBBELAERE – Három dimenzió: Társadalmi Szervezeti Egyéni – Három szintű – CASANOVA Szekuláris szféra elkülönülése Meggyőződés és gyakorlat gyengülése Vallás magánszférába szorulása – Vallások versengése – piaci kínálat – BERGER – Egyházias vallás hanyatlása – új formációk (pl. fundamentalizmus) – CIVIL VALLÁS – BELLAH!

13 V. Vallás és hatalom Politikumban való részvétel Vallási pártok! Vallási-politikai mozgalmak Teokratikus államok, berendezkedések! – (Szaúd Arábia, Irán…)

14 VI. Vallás és kultúra GEERTZ, WEBER Inkulturáció jelensége - TOMKA

15 VII. Vallási etika HANS KÜNG – világvallások etikája Szeretetvallások Teodicea – igazságosság Emberölés, erőszak kérdése Szexualitás és házasság kérdése Szomszédsággal, másokkal való viszony Kamatszedés elfogadása, elvetése

16 bibliográfia Bögre Zsuzsa és Kamarás István: Vallásszociológia. IV. fejezet


Letölteni ppt "Vallás és Társadalom VI. előadás Vallás és társadalom: gazdaság, berendezkedés, állam, hatalom, modernizáció, szekularizáció, kultúra (Bögre és Kamarás)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések