Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HELYE, SZEREPE, LEHETŐSÉGEI Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Miskolc, 2007. augusztus 31. Országos Foglalkoztatáspolitikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HELYE, SZEREPE, LEHETŐSÉGEI Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Miskolc, 2007. augusztus 31. Országos Foglalkoztatáspolitikai."— Előadás másolata:

1 A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HELYE, SZEREPE, LEHETŐSÉGEI Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Miskolc, 2007. augusztus 31. Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia

2 Dr. Mang Béla2 Felsőoktatási reform keretei Európai Felsőoktatási Térség kialakulása („Bologna”-rendszerű képzés) Európai munkaerőpiac Képzés, munkaerőpiac összhang Minőség, versenyképesség, esélyegyenlőség Intézményi gazdálkodás szabadsága Hallgatói jogorvoslati rendszer Kutatás, innováció a gazdasággal Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia

3 Dr. Mang Béla3 Megvalósulás lépései I. Kreditrendszer (ECTS) bevezetése BSc, MSc képzés meghatározása (2004. kísérlet, 2005. teljes indítás) Új Felsőoktatási Törvény Rendeletek:  Bologna rendszerű képzés  Hallgatói juttatások  Új felvételi rendszer bevezetése  Párhuzamos képzés, vendéghallgatói juttatások  Képzési hozzájárulás Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia

4 Dr. Mang Béla4 Infrastruktúra fejlesztés PPP rendszerben Doktori képzés Új szakmai testületek Diplomás pályakövetés Gazdálkodási szabadság (pl. gazdasági társaság alapítás) Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Megvalósulás lépései II.

5 Dr. Mang Béla5 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia A többciklusú képzés bevezetése 2004/2005

6 Dr. Mang Béla6 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia A többciklusú képzés a bolognai tagországokban Kitűnő Belgium (flamand), Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Málta, Hollandia, Szlovénia, Törökország Nagyon jó Csehország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Szlovákia Jó Belgium (francia), Észtország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Svájc, Macedónia Közepes Albánia, Ausztria, Horvátország, Portugália, Románia, Oroszország, Montenegró, Spanyolország, Svédország Gyenge Bosznia Hercegovina, Szerbia A hallgatói részvétel a ciklusos képzésben Forrás: Bologna országjelentések, 2005. január

7 Dr. Mang Béla7 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia BOLOGNA ÉRTÉKELŐLAP MinőségbiztosításÉrtékelés A minőségbiztosítási rendszer fejlettsége5 Az értékelési rendszerek kulcs elemei5 Hallgatók bevonása az értékelésbe4 Nemzetközi részvétel és együttműködés (networking)4 Kétciklusú képzési rendszer A kétciklusú képzés megvalósítása4 A kétciklusú képzésbe beiratkozott hallgatók száma3 Az első ciklusból a másodikba történő bejutás (átjárhatóság)4 Oklevelek és tanulmányi idők elismerése Az oklevélmelléklet bevezetése4 A lisszaboni elismerési egyezmény ratifikálása (elismerési törvény) 5 Az ECTS megvalósítása5 Magyarország - országértékelés

8 Dr. Mang Béla8 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-5 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

9 Dr. Mang Béla9 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Felsőoktatási felvételizők száma

10 Dr. Mang Béla10 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Forrás: OM statisztika Felsőfokú szakképzésben résztvevők számának alakulása 1999 – 2006 között (fő)

11 Dr. Mang Béla11 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Forrás: OM statisztika Felsőfokú szakképzésben résztvevők számának alakulása 1999-2006 között (fő)

12 Dr. Mang Béla12 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Felsőoktatás részesedése a szakképzési hozzájárulásból 2002-2005 (millió Ft) Év MPA képzési alaprész központi MPA képzési alaprész decentralizált Fejlesztési megállapodás alapján Összesen 2002300,0441,52.341,13.082,6 2003123,5404,03.020,53.548,0 2004919,5180,93.306,94.407,3 2005 Össz.: 366,6 1073,5 308,9 584,9 4.105,0 (várható) 12.773,5 (várható) 4.780,5 (várható) 15.818,4 (várható)

13 Dr. Mang Béla13 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Felsőfokú szakképzés az új Ftv-ben Definíció „Felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az OKJ-ban szereplő felsőfokú szakképesítést ad”

14 Dr. Mang Béla14 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Új OKJ Új OKJ rendelet megjelent 1/2006. (II.17.) OM rendelet  Szakképesítések meghatározása  OKJ-ba felvétel és törlés rendje FSZ programok megmaradtak, de  Elágazásos rendszer  Moduláris rendszer  Új vizsgarendszer  Új SZVK-k –elágazásonként NSZI + AIFSZ Egyesület elnöksége + Tanácsadó testület Várhatóan 2007-ben az új szakképesítések indulhatnak, ha  SZVK-k megjelennek  Szakképzési programok elkészülnek

15 Dr. Mang Béla15 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Új képzési programok létesítése Szakképesítésért felelős miniszter kulcsszerepben Az új OKJ rendelet alapján Az új OKJ struktúrája és logikája szerint  Elágazásos  Modulrendszer  Kompetencia elv Gazdasági szakmai kamarával közös kezdeményezés  Gyorsított eljárás  Kevesebb szereplő az OKJ-ba vételnél (MFAB, NSZI, NFI, OKJ biz. Nem!)  Rögzített határidők Javaslat: elágazás preferálása SZVK kidolgozása NSZI-vel együttműködve

16 Dr. Mang Béla16 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Szakképzési program A képzés indításának feltétele - szakközépiskolában is  Nincs központi program Programok versenye!  De: együttműködés javasolt (AIFSZ Egyesület) A felsőoktatási intézmény szakképzési programjának egyes részei  Részletes óraterv, vizsgáztatási, értékelési rend  Részletes tananyag, irodalom és egyéb segédletek, taneszközök  Minőségbiztosítási terv  Megszerzendő kreditek száma  Elméleti és gyakorlati képzés infrastrukturális feltételrendszere  Szakmai gyakorlat szervezése  Oktatási és számonkérési módszerek  Kapcsolat más képzésekkel (áthallgatás, kreditbeszámítás)  Kredit beszámítás: más OKJ-s képzésből és alapképzésbe  Minimum 30, maximum 60 kredit

17 Dr. Mang Béla17 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia A képzés indítása, szervezése I. 79/2006. (IV.5) Korm. rendelet, 2-5. §-ok +6.sz.mell. FI szenátusa dönt az indításról  Képzési területnek megfelelő szakmacsoportban  SZVK és szakképzési program alapján  SZKI-val kötött megállapodásról is  Rendeletben előírt előterjesztés alapján Tényleges indítás: regisztráció után  FRK A MAB az intézményi akkreditáció keretében vizsgálja  Szakképzési program és SZVK megfelelését  Egyéb jogszabályi követelményeknek megfelelést Pl. SZKI-vel kötött megállapodás

18 Dr. Mang Béla18 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Szenátusi előterjesztés egyes tartalmi kellékei  SZVK  Szakképzési program  Megállapodás (ha van)  Együttműködő szervezetek  Felelős vezetők  Finanszírozási terv  Infrastrukturális feltételek  Oktatók szakmai és pedagógiai képzési/továbbképzési terve  Megállapodás tanulói-hallgatói szerződésekről (ha van)  Átvétel rendje A képzés indítása, szervezése II.

19 Dr. Mang Béla19 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Az együttműködési megállapodás szakközépiskolával Részletes munkamegosztás Tárgyi feltételek közös biztosítása Minőségbiztosítási terv Felsőoktatási intézmény részvétele a szakmai vizsgáztatásban Kreditbeszámítás  Szakmacsoportnak megfelelő képzési területen való továbbtanulás esetén Források és költségek megosztása A megállapodás felmondásának feltételeit

20 Dr. Mang Béla20 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Együttműködés a gazdasággal SZVK-k kidolgozása Szakképzési program kidolgozása Tantárgyi képzési programok kidolgozása Tananyagok kidolgozása Vizsgáztatás Gyakorlati képzés megvalósítása  Szakképzési hozzájárulás  Hallgatói szerződés  Képzési idő legalább ¼-e  Összefüggő  Tanulói szerződéssel analóg

21 Dr. Mang Béla21 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Felvétel felsőfokú szakképzésre 2007  FSZ-re: hozott pontok alapján  FSZ-ről szakirányú alapképzésre: 4 félév átlaga alapján 2008  FSZ-re: 2xhozott pont v. hozott pont+ érettségi v. 2x érettségi  FSZ-ről: hozott pontok + érettségi v. 2x érettségi Elkülönített országos FSZ keretszám (2007: 12 500) Képzési részkapacitás meghatározása intézményenként  FSZ szakmacsoportra  Támogatott és térítéses együttesen Felvétel szakmacsoporton belül rugalmas  Szakmacsoport kapacitás változtatás Kapacitás „akkreditációval” (FRK) Kapacitás feltöltése jelentkezői preferencia alapján  Lényegesen változhat a támogatott-térítéses arány a preferenciák alapján

22 Dr. Mang Béla22 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Néhány kritikus kérdés Képzés kihelyezése  Alapító okiratban szerepeltetni kell (nincs MFAB)  Szakközépiskola esetén tanulói jogviszony javasolt  Gazdálkodó szervezethez is kihelyezhető Szakmai gyakorlat  Hallgatói szerződés Felvétel FSZ után alapképzésbe – érettségi alapján Kettős jogviszony  Képzés szervezése: eltérő törvényi háttér  Szakmai vizsga, szakmai gyakorlat: azonos törvényi háttér  Eltérő felvételi követelmények  Eltérő nyelvvizsga követelmény  12 finanszírozott félév

23 Dr. Mang Béla23 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia A fejlesztés fő irányai Az új OKJ keretében illesztés az OKJ rendszerébe  Modularitás, elágazások Szakmai gyakorlatok általánossá tétele és finanszírozása  Szakképzési hozzájárulás felhasználása  Hallgatói szerződések rendszerének kidolgozása  TISZK-ek keretében közös gyakorlati bázis fejlesztése Az új FSZ-programok illesztése az új alapképzésekhez Tanári követelmény, illetve továbbképzés rendszerének kidolgozása (ÚMFT) Beillesztés a diplomás pályakövetés rendszerébe (ÚMFT) Szükség szerint új programok kidolgozása  AIFSZ Egyesület szerepe

24 Dr. Mang Béla24 MITISZK Miskolc – Térségi Integrált Szakképző Központ Előzmények Két HEFOP pályázati kiírás megjelenése 2004-ben TISZK létrehozására  4.1.1. Infrastruktúra (épület és eszközbeszerzés) fejlesztés  3.2.2. Humánerőforrás fejlesztés, TISZK létrehozása és beindítása Pályázók Miskolc MJV Önkormányzata (főpályázó) Mezőkövesd Önkormányzata (konzorciumi partner) Tiszaújváros Önkormányzata (konzorciumi partner) Miskolci Egyetem (konzorciumi partner) Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia

25 Dr. Mang Béla25 MITISZK feladatai Iskolai rendszerű szakképzés támogatása Felnőttképzés Közösségi szolgáltatások Vállalati kapcsolattartás, szolgáltatások A gyakorlati képzés racionalizálása Humánerőforrás fejlesztés Informatikai rendszer működtetése Szakmai munkaközösségek működése Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia

26 Dr. Mang Béla26 Miskolci Egyetem feladatai I. 1. FSZ képzés beindítása Informatikai statisztikus és gazdasági tervező FSZ beindítása – GTK Gépipari mérnök-asszisztens FSZ beindítása – GEIK Létszám: 30-30 fő Indítás időpontja: 2007. szeptember 2. Beiskolázási propaganda 3. Szoftverek betanítása középiskolai tanároknak AutoCAD, autodesk IDEA Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia

27 Dr. Mang Béla27 4. Tananyagfejlesztés Gazdaságtudományi Kar tananyagai: Munkavégzési technikák, irodaszervezés Szoftver üzemeltetői ismeretek Informatika szakismereti alkalmazása Ügyviteli ismeretek Általános statisztikai ismeretek és módszerek Statisztika az üzleti életben Számviteli alapismeretek Tanirodai ismeretek Kontrolling Pénzügyi ismeretek Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolci Egyetem feladatai II.

28 Dr. Mang Béla28 4. Tananyagfejlesztés Gépészmérnöki és Informatikai Kar tananyagai: Informatikai alapok Anyagszerkezettan Valószínűségi statisztika Méréstechnika I. – II. Számítógép grafika A fizika alapjai Számítógépes tervezés alapjai Műszaki alapismeretek közgazdászoknak Élettartam gazdálkodás Laboratóriumok működése és akkreditálása Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolci Egyetem feladatai III.

29 Dr. Mang Béla29 5. Eszközbeszerzés IDEA AutoCAD, autodesk Corel Draw Scientific Workplace 5 Informatikai ellen. Notebook Projektor Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolci Egyetem feladatai IV.

30 Dr. Mang Béla30 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Mit jelent az FSZ lehetősége a felsőoktatási intézmény életében? Intézményi profilváltás, szélesítés segítése (normatíva = BSc, finanszírozott létszám kihasználása) Gyakorlati képzési feltételek intézményen belüli és kívüli kiépítése és hasznosítása Szellemi potenciál hasznosítás (fokozat nélküli, de jó gyakorlati készségű kollégák) Együttműködés a szakközépiskolákkal Együttműködés a gazdasággal

31 Dr. Mang Béla31 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Időhorizont 2006 2013 2020 Oktatási szerkezet váltás Határok nyitása Vezető váltások Régió fejlődés NFT II. források Kiéleződő verseny 2011 Érzékelhető változások Regionális tudáscentrum kiépítése Nemzetközileg versenyképes kutató egyetem

32 Dr. Mang Béla32 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolci Egyetem modellje a műszaki innováció területén Innovációs bevétel növelés ≥ Hallgatói csökkenésből eredő bevétel kiesés Innovációs szervezetek (ImKKK, MeAKKK, RET) átalakítása közhasznú gazdasági társaságokká Egyetemi Tudásközpont (Technológiai Centrum) (vizsgáló laborok, inkubátorház hálózat, NANO, mechatronika) egyeztetés a város SCIENCE Park projektjével Szolgáltató Központ a KKV-k közös cég működtetésével Műszaki természettudományos tanszékek felújítása, szervezeti integráció megalapozása Konferenciaközpont létesítése

33 Dr. Mang Béla33 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Miskolci Egyetem campusa

34 Dr. Mang Béla34 Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia Tanszékek, intézetek Labor, műhely műszer gép infrastruktúra Innovációs szervezetek Kutató intézetek FORRÁSOK KIMENET Továbbképzés, speciális képzés Üzleti alapú K+F szolgáltatások Oktatás FSZ, BSc, MSc Kutatás, fejlesztés Nagy cégek Inkubátorház KKV-k Gazdasági megbízások Fenntartói finanszírozás Pályázatok (NFT, OTKA, NKTH) NFT II. (TIOP, TÁMOP, ROP)

35 Dr. Mang Béla35 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! http://www.uni-miskolc.hu rekhiv@uni-miskolc.hu Országos Foglalkoztatáspolitikai Konferencia


Letölteni ppt "A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HELYE, SZEREPE, LEHETŐSÉGEI Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Miskolc, 2007. augusztus 31. Országos Foglalkoztatáspolitikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések