Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősség biztosítása (D&O) Kompenzáció Co. Kft Albrecht Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősség biztosítása (D&O) Kompenzáció Co. Kft Albrecht Zsolt."— Előadás másolata:

1 Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősség biztosítása (D&O) Kompenzáció Co. Kft Albrecht Zsolt

2 Biztosító Partner Biztosító Partner Alkusz Biztosító

3 Ptk. változás 2014.03.15. Előtte Természetes személy Jogi személy Vagyon -, felelősség -, és személy biztosítás Utána Fogyasztó Nem fogyasztó Kárbiztosítás (vagyon, felelősség) Összeg biztosítás (élet, baleset) Egészség biztosítás Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

4 A Vezető Tisztségviselők felelősség biztosítása (D&O) és az egyéb felelősségbiztosítások kapcsolata Általános Felelősségbiztosítások - jellemzően a harmadik személyeknek, szerződésen kívül okozott károkra terjed ki és személyi sérüléses illetve vagyoni ( dologi ) károkat térítenek. Sérelem díj Szakmai Felelősségbiztosítások - hibás szakmai döntésekkel okozott károkra terjednek ki, a szerződésen belüli károk egy részét is fedezik. Munkáltatói Felelősségbiztosítás - speciális, hiszen munkabalesetekre terjed ki, kapcsolódó személyi sérülés és vagyoni ( dologi) kár.

5 Gazdasági társaságok vezetése Vezető tisztségviselő Társasági jogi jogviszony, DE munkaszerződés köthető rá Nem feltétlenül munkavállaló is egyben Minden esetben a legfőbb testület (közgyűlés) választja Nem utasítható Felelősségi szabályok a Gt-ben Vezető állású munkavállaló Munkajogi jogviszony Mindig munkavállaló Utasítható Munkaszerződésben ennek a minősítésnek szerepelnie kell Gyakorlatilag a vt alatti irányítási szint Felelősségi szabályok az Mt-ben. Teljes kárért felelnek felróhatósági alapon, DE a vezető tisztségviselővel szemben az igény közvetlenül is érvényesíthető (2014.03.16-tól)

6 A Vezető Tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok Felelősség biztosítása ( D&O ) A fedezet a gazdasági társaságok ügyvezetői, felügyelő bizottsági tagjai és egyéb vezetői magánvagyonának védelmére szolgál, abban az esetben, ha ezen személyek vezetői minőségükben jogellenesen, károkozó magatartásukkal pénzügyi veszteséget okoznak. A biztosítás szerződője a vállalkozás: közvetett módon a társaságot is védi a fedezet, amennyiben helyt áll a károkozó helyett. D&O elnevezés= Directors and Officers, Igazgatók és Tisztségviselők

7 TELJES SZEMÉLYES VAGYONÁVAL FELEL 2014. március 16 -tól EGYETEMLEGES felelősség (társaság-vezető) Közvetlenül is perelhető a vezető és/vagy a társaság a teljes kárért Maga a társaság is közvetlenül felléphet a vezető tisztségviselő ellen Vezető tisztségviselők (vt.) és FB tagok felelőssége 2014. március 15-ig MÖGÖTTES felelősség, azaz a Társaság felel azért a kárért, amit a vt. 3. személynek okozott Közvetlenül nem perelhető A Társasággal szembeni felelőssége a felróhatóságon alapul KIVÉTEL: fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet estén a hitelezőnek közvetlenül felel

8 Ki léphet fel kárigénnyel?

9 Feltételrendszerszerkezete Meghatározások károkozó KITERJESZTÉSEK Biztosított személy Person Társaság Leányvállalat Jogellenes tevékenység KÁR A fedezet B fedezet C fedezet Jogvédelmi költségek Leányvállalatok KIZÁRÁSOK

10 Alapfedezet egyéb vezetők A vezető tisztségviselők + egyéb vezetők A társaság vagyona Más személynek okozott kárra, amelyet társaság fizetett/fizetne ki „B” típusú fedezet A társaság az értékpapír- követelés erejéig A társaság vagyona Az értékpapírhoz kapcsolódó kárra „C” típusú fedezet A vezető tisztségviselők + Ki a biztosított? Személyes vagyon Más személynek okozott kárra „A” típusú fedezet Mi van veszélyben? Mire terjed ki a fedezet? Kártérítés? Értékpapírral kapcsolatos igények Vezető tisztségviselők elleni igények

11 D&O felelősségbiztosítás - Személyi hatály „A” típusú fedezet (Side A ) Biztosított személy ellen közvetlenül érvényesített kárigények. A Társaság nem áll helyt/ nem védi a vezető tisztségviselőt pl. lehet, hogy maga a Társaság a károsult Biztosított személy lehet (csak természetes személy)  Vezető tisztségviselők - Gt. Szerint ) Igazgatótanács tagjai Igazgatóság tagjai  Felügyelőbizottság tagjai (Side A)  Vezető állású munkavállalók Mt. Szerint Mindenki, akinek a munkaszerződésében ez külön fel van tüntetve pl. Vezető jogtanácsos Belső ellenőrzés vezetője Divízió vezetők  Cégvezető

12 D&O felelősségbiztosítás - Személyi hatály „B” típu sú fedezet (Side B) A biztosított személyek károkozása miatt a Társaság által rendezett kárigény A Társaság megvédi a vezető tisztségviselőjét Biztosítottak: azonosak az „A” típusú fedezettel A fedezet a vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag vagy egyéb biztosított személy károkozása miatt a Társaság ellen benyújtott kárigény rendezésére szól.

13 D&O felelősségbiztosítás - Személyi hatály „C” típusú fedezet (Side C) A Társaság ellen értékpapír igényekkel kapcsolatban érvényesített kárigények Biztosított: Társaság

14 Költségek D&O kiterjesztések Kárenyhítési tanácsadás költsége Sürgős jogi védekezés Kiadatási és kapcsolódó eljárások Egészségvédelem és munkabiztonság megsértése miatti eljárások jogi védelmi költségei Óvadék / vagyoni biztosíték költségei Hatóságilag elrendelt válságkezelés Jó hírnév helyreállításának költségei Távozó biztosított fedezete Felfedezési időszak (30 nap ) Automatikus leányvállalati fedezet Automatikus értékpapír kibocsátás Új körülmény bejelentése Biztosított házastársa-ha a közös vagyonból kérik a kárt Törvényes képviselő, örökös, jogutód- halál, fizetésképtelenség, csőd esetén Egyéb

15 Claims made fedezet: a kárigény érvényesítés a biztosítási vagy felfedezési időszak alatt történik Retro dátum: korlátlan Felfedezési időszak: 30 nap, de max. 60 hónapra kiterjeszthető D&O felelősségbiztosítás - Időbeli hatály Visszaható hatályBiztosítási időszak Kiterjesztett bejelentési időszak Az állítólagos jogellenes és károkozó magatartás vagy mulasztás Kártérítési igény

16 D&O felelősségbiztosítás - Kártérítési limit Teljes limitig térül Kárigény összege Jogi védekezés költsége Kiadatási eljárással kapcsolatos költségek Óvadék/ vagyoni biztosíték Bírságok(adójellegű is), kivéve a büntető és szabálysértési bírságokat Limiten felül külön limittel térül A lelki tanácsadásra (Counselling service) költsége pl. pszichológus, lelki tanácsadó

17 Szublimitek o Kárenyhítési tanácsadás költségei o Sürgős jogi védekezés költségei o Környezetszennyezési jogi védekezés költségei o Jó hírnév sérelmével összefüggő költségek pl. PR tanácsadó költsége o Hatóság által elrendelt válságkezelés költségei (regulatory crisis response cost) D&O felelősségbiztosítás - Kártérítési limit

18 Nem kívánatos kockázatok pénzügyi intézmények, összeolvadás, szétválás, felvásárlás után közvetlenül, vagy azelőtt álló cégek felügyeleti engedélyhez kötött (elsősorban pénzügyi) tevékenységek, telekommunikációs cégek kamara, politikai párt, szakszervezet, hivatásos sport szervezet, sportegyesület, számviteli tevékenység (könyvelők, könyvvizsgálók egyéb számviteli tevékenységet folytató cégek), ügyvédi tevékenység, ügyvédi iroda, üzleti tanácsadás, vezetési tanácsadás, megújuló energia termelés.

19 Nem vállalható társasági formák: egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, alapítvány, non-profit vagy közhasznú jelleggel működő társaság, egyesület, egyesülés, nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.). állami tulajdonban lévő társaság, többségi állami tulajdonú társaság, önkormányzati intézmény, többségi önkormányzatú tulajdonú társaság. Nem vállalható tulajdonosi struktúrák

20 Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies Biztosításipiac 2012. I-­IV. negyedév

21

22

23 Összehasonlítás Allianz Zrt 1991-től köt DésO szerződést A legnagyobb cégekre is Önállóan is ad fedezetet Automatikus kockázat vállalás van –A és B fedezet csak –Árbevétel 1 mrd Ft –nem veszteséges –Limit 50 m Ft –Magyarország –Nincs retro fedezet Groupama Garancia Zrt 2014 Márc. 15 után lép a piacra Kis és közepes vállalkozásokra Elsősorban meglévő partner részére ad fedezetet Automatikus kockázat vállalás nincs

24 Összehasonlítás Allianz Zrt Egyszerűsítet kockázat elbírálási fedezet –Árbevétel 60 mrd Ft –Limit 1,5 mrd Ft –Nincs önrész Groupama Garancia Zrt Egyszerűsítet kockázat elbírálási fedezet –Árbevétel 200 m Ft –Limit 75 m Ft –Nincs önrész

25 Összehasonlítás Allianz Zrt teljes kockázat elbírálási fedezet –Egyedi elbírálás –Limit akár 7,5 mrd Ft –Nincs önrész –Retro fedezet korlátlan –Retro fedezet díj mentes –Felfedezési időszak 30 nap –Felfedezési időszak pótdíjért 60 hónapig Groupama Garancia Zrt teljes kockázat elbírálási fedezet – Egyedi elbírálás – Van önrész – Retro fedezet 1 év – Retro fedezet pótdíj – Felfedezési időszak 30 nap

26 ÁltalánosD &O kárstatisztika ( Európa ) Szolgáltatások szolgáltatások 31,9 10,231,9 Iparágak megoszlása: Fuvarozás/utazás Egyéb: természeti kincsek, egészség, sport, szórakozás Gyógyszerészet Pénzügyi Termelés 7,8 Építés/ 10,2 tervezés Internet/IT/Media/PR Kiskereskedelem/étel/háztartás/kert

27 Munkavállalók (volt munkavállalók) Tulajdonosok Ügyfelek Termék minőségével kapcsolatos problémák Szerződésszegéssel kapcsolatos problémák Fizetésképtelenség Vezetői bónuszok/juttatások Pénzügyi beszámolók valótlansága Befektetései / hitelfelvételi eljárások Típus D&O kár okok Jellemzők Jogellenes elbocsátás Diszkrimináció Munkabiztonsági szabályok megszegése

28 Egy épület gépészet területén működő cég az egyik munkájának végrehajtása érdekében szerződést kötött egy speciális gépészeti szereléseket végző kisebb céggel. Ez a kisebb cég tehát a gépészeti cég alvállalkozója lett. A gépészeti cég fizetési nehézségi miatt nem tudta kiegyenlíteni a tartozását az alvállalkozó felé. A kárigény alapja az, hogy az ügyvezető már az alvállalkozói szerződés megkötésekor tudta vagy tudnia kellett, hogy a társaság néhány héten belül fizetésképtelenné válik. A kár 355,000 EUR. Ügyfél - Fizetésképtelenségi eljárások Tulajdonos - Megtévesztés/elhallgatás/spekuláció Egy társaság, amely az acél és építési üzletben érintett, a magyarországi leánycég ügyvezetőjével szemben érvényesített igényt. A kárigény összege 7 Mió EUR volt. A kárigény alapja: nem jelezte az anyavállalat felé az előzetes tervektől való eltérést és akkor vásárolt acélt, amikor annak a legmagasabb volt az ára. Az egyezség kárkifizetés 2,25 Mió EUR volt

29 Egy török mobil távközlési szolgáltatóval szemben csoportos keresetet nyújtottak be, azt állítva, hogy nyilvános tőzsdei kibocsátással kapcsolatos tájékoztató valótlan és félrevezető állításokra hivatkozik a „lemorzsolódási rátával” (bizonyos időszakban a hálózatból lekapcsolódó ügyfelek százalékát jelzi). A peres eljárást lezárult, a részvényesek 19,2 Mió USD-t kaptak. Tulajdonos - Értékpapír károk (tájékoztató)/ Elhallgatás Kárenyhítési költségek 2011 áprilisban az ügyészség több büntetőeljárást indított az áramszolgáltatás szünetelésével kapcsolatban Az áramkimaradás oka a nagy havazás és az volt hogy a vezetékekhez túl közeli fák megrongálták a vezetékeket. A kárigény szerint a vezetők mulasztása volt az, hogy nem vágták le a villamos energia szolgáltatás vonalához túl közeli fákat. Kárenyhítés szakértői és jogvédelmi költségek merültek fel. Kárkifizetés még nem történt

30 Kb. 10,000 Eurót fizettek egy jogellenes felmondással kapcsolatos igényre, amikor egy buszvezetőt elbocsátottak, mert megengedte, hogy egy utas fizetés nélkül utazzon. Az utas vészhelyzetbe került, amikor az autója lerobbant egy távoli területen, ezért a buszvezető megengedte, hogy jegy nélkül utazzon. A buszvezetőt elbocsátották, mert a munkáltató szerint a magatartása súlyosan sértette a munka erkölcsöt. A buszvezető kárigénnyel élt az ügyvezetők ellen és az igényét alaposnak találták. Munkavállaló - Elbocsátás Munkavállaló - diszkrimináció Próbaképpen két nő ugyanarra a pozícióra jelentkezett egy prágai nemzetközi gyógyszertárba, ugyanazon a napon készítettek velük interjút. Az első egy ázsiai asszony volt, akinek azt mondták, hogy nincs szabad hely. Ezután, egy cseh nő jött, akit arról tájékoztattak, hogy van néhány szabad állás. A gyógyszertár ügyvezetőjét bocsánatkérésre és kártérítésre kötelezték.

31 Köszönöm a figyelmet ! Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8200 Veszprém, Jutasi u. 21. kompenzacioco.kft@chello.hu Tel./Fax: +36 88/786-347


Letölteni ppt "Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősség biztosítása (D&O) Kompenzáció Co. Kft Albrecht Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések