Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése PENTA UNIÓ 2009. adó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése PENTA UNIÓ 2009. adó."— Előadás másolata:

1 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése PENTA UNIÓ 2009. adó

2 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése 2009 SZJA 1

3 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 20093 Adótábla, adójóváírás 2009-re visszamenőlegesen változott Adó –1.900.000 forintig18 % –a feletti rész36 % (+ 342.000 Ft) Adójóváírás –a bérjövedelem 18 %-a, legfeljebb havi 11.340 Ft –jövedelemhatár 1.250.000 Ft, felette 9 %-kal csökken –2.762.000 Ft-nál szűnik meg SZJA

4 Adótábla 2010. január 1-től: Az adó összege: ha az összevont adóalap nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, az adóalap 17 %-a felette 850 ezer Ft és az 5 millió Ft-ot meghaladó rész 32 %-a. Az 5 M Ft sávhatár az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelemre vonatkozik. A különadó 2010-től megszűnik.

5 Adójóváírás A bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés 17 %-a, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 Ft, évente összesen legfeljebb 181 200 Ft. 3 188 000 Ft jövedelem felett a meghaladó rész 12 %-ával csökkenteni kell a 181 200 Ft-ot, 4 698 0000 Ft felett már nem érvényesíthető.

6 Adóalap-kiegészítés, összevont adóalap Az adó alapja: összevont adóalapba tartozó jövedelmek + adóalap-kiegészítés, mely a jövedelem 27 %-a Összevont adóalapba tartozik az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő átalányadózás szabálya szerint átalányban megállapított jövedelme is. Az adóterhet nem viselő járandóságra és a forrásadós jövedelmekre az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik. Ha a jövedelem után a magánszemélynek kell megfizetnie a társadalombiztosítási járulékot vagy az ehót, az adóalap- kiegészítés kiszámításához a jövedelem 78 %-t kell figyelembe vennie, ezt kell 27 %-kal növelnie, így kapja meg az adóalapot.

7 Egyéni vállalkozó, társas vállalkozás tagjának jövedelme Az egyéni vállalkozónak és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának az összevont adóalapba számító jövedelmét 2010. január 1-től a tevékenységre jellemző kereset alapján kell figyelembe venni. Nem kell elszámolni a díjkiegészítést, ha a személyesen közreműködő tag nem részesült osztalékban, illetve az eva hatálya alá tartozó adóalanyoknak. Ha valaki több társas vállalkozás tagja, akkor minden vállalkozásban megállapítja a tevékenységre jellemző keresetet, és ahol a legmagasabb, ott kell figyelembe venni. Nyilvántartásba vételi kötelezettség!!!

8 Nyilatkozatok Adóelőleg nyilatkozat a kifizető számára adott írásos nyilatkozat => az APEH nem tesz közzé kötelező formanyomtatványt A kifizető felszólíthatja a magánszemélyt, hogy adjon adóelőleg-nyilatkozatot, de erre a magánszemély ekkor sem köteles. A kifizetőnek a kifizetést megelőzően tájékoztatnia kell a a magánszemélyt nyilatkozata következményeiről: –az elmaradt járulék miatt 39 % költségkülönbözeti bírságot kell fizetnie, nyilatkozatában tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte és az igazolt költségek összege 5 %-kal meghaladja az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget –12 % bírságot kell fizetnie, ha a nyilatkozatában kért adóelőleg- levonás ill. fizetett adóelőleg miatt az adóév végén 10 ezer Ft vagy több befizetési különbözet mutatkozik

9 Adóelőleg-fizetési kötelezettség 2010. január 1-től a kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott, valamint a felvásárlási jegy alapján kifizetett bevételből. Ha azonban a számlaadásra kötelezett nyilatkozatot ad, hogy kéri az adóelőleg levonását, a kifizetőnek kell megállapítani, levonni, bevallani és befizetni. Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőnek a levont, megfizetett adóelőlegről igazolást kell adnia a magánszemélynek az adóelőleg figyelembe vett alapjáról és az abban foglalt adóalap-kiegészítés összegéről.

10 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200910 Adókedvezmények 2009. Összevont adókedvezmény –egységesen 30 %, legfeljebb 100.000 Ft a csökkentés mértéke (őstermelői kedvezménnyel együtt) –3.400.000 Ft jövedelemig –felette 20 %-kal csökken –3.900.000 Ft-nál szűnik meg SZJA

11 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200911 Összevont adókedvezmény A következő igazolt kiadások számíthatók be: –háztartással kapcsolatos szolgáltatások lakásfelújítás, gyermekfelügyelet, háztartásvezetés, házi ápolás, háztartási gépjavítás, fűtésrendszer karbantartás –nyugdíjalapot képező jövedelem érdekében befizetés –magán-nyugdíjpénztári befizetések –felsőoktatási hallgatói jogviszony képzési költsége –közcélú adomány (tartós esetén az összeg 120 %-a) –élet- és nyugdíjbiztosítás megfizetett díja SZJA

12 Megszűnő adókedvezmények 2010. január 1-től megszűnik háztartási szolgáltatások után járó adókedvezmény tandíjkedvezmény közcélú adományok kedvezménye biztosítások kedvezménye magán-nyugdíjpénztári kiegészítő tagdíj kedvezménye

13 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200913 Költségtérítések Hivatali, üzleti utazás –2009-et megelőzően a kiküldetési rendelvény csak munkaviszonyban álló személyre vonatkozott –2009-től a kifizető is alkalmazhatja akár megbízási jogviszonyban is –kiküldetési rendelvényt két példányban, az adatok részletes feltüntetésével lehet kiállítani –feltétel: APEH üzemanyagnorma, 9 Ft/km, napidíj –2010. januártól a napidíj teljes egészében adóköteles lesz; kivétel: a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélyeknek adott napidíjból 25 euró adómentes marad SZJA

14 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200914 Költségtérítések Iskolai rendszerű képzés –2009. február 1-jétől a havi minimálbér két és félszeres összegéig (178.750 Ft-ig) nem kell figyelembe venni a jövedelem meghatározásakor –korábban megkezdett képzésekre átmeneti rendelkezés szerint a régi szabályozás vonatkozik (400 ezres keret) –felsőoktatási (ha adókedvezményre jogosító igazolás nincs), szakképző intézményekkel tanulói és hallgatói jogviszonyban álló magánszemélyek SZJA

15 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200915 Természetbeni juttatások Munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások korlátja –2009. január 1-jétől nem kell alkalmazni a korábbi arányos éves 400.000 forintos korlátot, amely meghaladása esetén a munkáltatót terhelte adó –Ebbe a körbe tartozott: önkéntes pénztári befizetések, iskolai rendszerű képzés, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, internethasználat, művelődési intézményi szolgáltatás, helyi utazási bérlet SZJA

16 Kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások 2010. január 1-től: üdülési csekk – minimálbérig meleg étkeztetés havonta 18 000 Ft-ig iskolai rendszerű képzés minimálbér két és félszeres összegéig helyi utazási bérlet juttatása iskolakezdési támogatás önkéntes kölcsönös pénztári befizetések (nyugdíjpénztár: minimálbér 50 %, egészségpénztár: minimálbér 30 %) foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a minimálbér 50 %-ig magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés a szövetkezet közösségi alapjából történő juttatás évente a minimálbér 50 %-ig Adó mértéke: 25 %

17 Adóköteles természetbeni juttatások 2010. január 1-től: Legfeljebb évi három alkalommal adott csekély értékű ajándék minimálbér 10 % százalékát meg nem haladó rész, Művelődési intézményi szolgáltatás a minimálbérig Hideg étkezési utalvány – havonta 6 ezer Ft-ig Legalább két éve használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes juttatása A villamosenergia-iparban dolgozók díjkedvezménye, a bányászatban és erdőgazdálkodásban dolgozók szén- és tüzifa-járandóságának kedvezménye (2010. január 1-jét követően létrejövő munkaviszonyok esetében) A munkáltató által a magánszemély nyugdíjba vonulásakor természetben adott egyszeri ajándék értékéből 15 ezer Ft A versenyen vagy vetélkedőn nyert érem, trófea A munkáltatónak szabályoznia kell a juttatás feltételeit, ha ezen túlmenően ad juttatást, illetve ha nem minden munkavállaló kapja. Amennyiben ezt nem teszi meg, a juttatás munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül.

18 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200918 Adómegállapítás, adóbevallás, adófizetés Adómegállapítás –önadózás keretén belül az APEH közreműködésével egyszerűsített bevallással –önadózás keretén belül az APEH közreműködése nélkül (általános adóbevallással), ha nem ad nyilatkozatot a munkáltatójának a munkáltatói adómegállapításra, vagy adójának megállapítását a munkáltatója nem vállalja (vagy mindenkiét vállalják, vagy egyik munkavállalóét sem) –adókötelezettség keletkezésére vonatkozó szabályok nem változtak, csak a §-ok számozása, rendszerezése SZJA

19 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200919 Egyszerűsített bevallás 2008-as adóévre is alkalmazható Az nyújthatja be, aki –olyan jövedelmet szerzett, amiből a kifizető adóelőleget vont le, és –nem egyéni vállalkozó, és –mezőgazdasági őstermelésből adóköteles jövedelme nem származott, továbbá –ingó-, ingatlan átruházásról nem köteles saját maga bevallást benyújtani, vagy –adókedvezményt érvényesít, adójáról rendelkezik SZJA

20 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200920 Egyszerűsített bevallás Nem tehet egyszerűsített bevallást, ha APEH közreműködés nélküli bevallásra kötelezett Határidők: –február 15-ig elektronikusan/nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatóságnak –április 30-ig megküldi az APEH a kitöltött bevallást –május 20-ig pontosítva (kiegészítve), aláírva vissza kell küldeni –visszatérítés 30 napon belül SZJA

21 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200921 Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül Akkor köteles saját maga benyújtani, ha –egyéni vállalkozásból vagy ekhóból jövedelme keletkezik –mezőgazdasági őstermelésből adóköteles a jövedelme –fizető-vendéglátásra tételes átalányadózik –adóelőleg megállapításakor költség levonását kérte –tőzsdei ügyletből jövedelmet szerzett –adóelőleg-különbözet adó (12% pótadó) kötelezett –nem kifizetőtől származó jövedelme adóköteles –megállapított adó módosítására jogosult –külföldön (is) adóztatható jövedelmet szerzett –nem belföldi illetőségű –végkielégítésének megosztott része adóköteles –nem tesz adóhatóságnak/munkáltatónak nyilatkozatot SZJA

22 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200922 Munkáltatói adómegállapítás Feltétel –a munkavállaló kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett bevételt, vagy –a korábbi munkáltatók által kiállított igazolásokat átadta az elszámolást végző munkáltatónak Nem kizáró feltétel, (ha átadja) –adókedvezmény érvényesítése, rendelkezés az adóról –kölcsönös pénztári nyilatkozat –tételes költségelszámolású mezőgazdasági őstermelő SZJA

23 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200923 Munkáltatói adómegállapítás Nem tehet munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatot, ha –adóhatósági közreműködés nélküli bevallásra kötelezett –háztartással kapcsolatos szolgáltatási adókedvezménye van –nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban adójáról dönt –tartós adományozása miatt bevallási kötelezettsége van –biztosítások kedvezménye miatt befizetésre kötelezett –önkéntes számlán lekötött összeg miatt adót kell fizetnie –nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatt kiutalt adó növelt összegű bevallására kötelezett SZJA

24 Adókötelessé váló jövedelmek, juttatások 2010-től adóköteles: falusi vendégfogadás jövedelme borravaló, hálapénz, felszolgálási díj iskolarendszeren kívüli képzés, ha nem a képzést nyújtó tevékenysége ellátása érdekében történik a pedagógusnak szakkönyv vásárlásra jogsabály alapján adott összeg köztisztviselők, bírók, igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak munkaruha költségtérítése üzemanyag-megtakarítás (a munkaviszonnyal összefüggésben kapott üzemanyag-megtakarítás nem önálló tevékenység bevétele, az adóalap meghatározásakor legfeljebb havi 100 ezer Ft levonható)

25 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200925 Egyéni vállalkozókat érintő változások Fejlesztési tartalék –adóévben megszerzett vállalkozói bevétel – legfeljebb annak mértékéig – csökkenthető a költségek összegét meghaladó bevételrész 50%- ával (max. 500 millió Ft) –2009-től nem feltétel az összeg lekötése, csupán egy nyilvántartás szükséges a felhasználásról –2009. január 1-ig visszamenőlegesen a 2008. december 31-ig képzett fejlesztési tartalék adómentes feloldására 4 év helyett 6 év áll rendelkezésre SZJA

26 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200926 Egyéni vállalkozókat érintő változások Kedvezményes adókulcs –2009-től nem feltétel a 10 %-os adókulcs alkalmazásából eredő adómegtakarítás (6 %, max. 3 millió Ft) bankszámlán történő lekötése, csupán egy megfelelő nyilvántartás szükséges –átmeneti rendelkezés alapján az új szabályok alkalmazhatók a már lekötött összegekre is SZJA

27 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200927 Egyéni vállalkozókat érintő változások Kedvezményes adókulcshoz kapcsolódó rendezett munkaügyi kapcsolat ismérvei –rendezett munkaügyi kapcsolat hiányát jogerős határozat nem állapított meg az adóévben és előző évben az egyéni vállalkozóval szemben –közigazgatási határozat vagy bíróság nem szabott ki bírságot, terhére róható jogsértést nem állapított meg –Munka Törvénykönyve szerinti érdekképviseleti szervekkel kapcsolatos kötelezettségnek eleget tesz SZJA

28 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200928 Egyéni vállalkozókat érintő változások Osztalékadó –2009-től egységesen 25 %-os az adókulcs –megszűnt a 35 %-os kulcs –az új rendelkezést a 2008. évre megállapított vállalkozói osztalékalapra is alkalmazni lehet SZJA

29 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200929 Egyéni vállalkozókat érintő változások Az új cégautóadó –2009. február 1-jétől megszűnik az a lehetőség, hogy a cégautóadó megfizetése a gépkocsi minden költségének elszámolására jogosultságot jelentsen –csak a szgk. bérbeadással vagy személyszállítással foglalkozó egyéni vállalkozó tulajdonában lévő szgk. után lehet évi 20 %-os értékcsökkenést elszámolni, melyet csak üzleti célra használnak –2009. november 9-én elfogadott LXXXVII. tv 144. § (14) bek. alapján az egyéni vállalkozó a szgk korábbi szabályok szerint megkezdett écsi leírását a teljes leírásig folytathatja, he megfizeti az új típusú cégautóadót. Az ezen költségelszámolás révén keletkező 2009. február- december időszakra eső cégautó-bevallási és –fizetési kötelezettségét jogkövetkezmények nélkül a 2010. évi első negyedévi bevallással egyidejűleg teljesítheti –egyéb költségek (átalány, javítás, üzemanyag) csak a futásteljesítmény szerint számolhatók el –költségelszámolás cégautóadót indukál (ld. később) SZJA

30 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200930 Egyéni vállalkozókat érintő változások Az új cégautóadó –január hó folyamán még a régi szabályokat kellett alkalmazni, a régi adótétel és écs- szabályok –februártól az üzemi használat arányában vagy átalányban érvényesíthetők a költségek –kisvállalkozói kedvezmény továbbra is csak akkor érvényesíthető, ha négy évig cégautóadót fizetnek utána ha nem fizetnek most egy régi autó után a négy éven belül cégautóadót, akkor nem üzemi célú, tehát a kisvállalkozói kedvezmény kétszerese után adózni kell! SZJA

31 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200931 Egyéni vállalkozókat érintő változások Átalányadózás –Kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység esetében a korábbi 40 millió forint helyett 2009-től 100 millió forintot meg nem haladó vállalkozói bevételig választható az átalányadózás –előbbi jogszabályi körbe nem tartozó egyéni vállalkozó a korábbi 8 millió forint helyett 2009-től 15 millió forintot meg nem haladó vállalkozói bevételig választhatja az átalányadózást SZJA

32 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200932 Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások Kistermelői értékhatár –2009-től 7 millióról 8 millió Ft-ra emelkedik Saját bor értékesítése –2009-től kedvezőbbé vált a szabályozás: eddig csak 2 literes kiszerelés felett minősült a szőlőbor értékesítése mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek, 2009-től már 0,5 literes kiszereléstől is az SZJA

33 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200933 Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások Kistermelő nemleges nyilatkozata –az egyszerűsített bevallási nyilatkozat új elnevezése –feltétel 4 millió forintnál nem több éves árbevétel adóhatósági közreműködéssel tett egyszerűsített bevallásban vagy munkáltatói adómegállapítás keretében ha rendelkezik a nevére szóló, a bevétele min. 20 %-át kitevő összegben a tevékenységében felmerült kiadás igazolására számlával SZJA

34 Számla-megőrzési kötelezettség 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200934 A 2009. január 31-ét követően a bevételekről és a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásokról szóló számlákat is meg kell őrizni elévülésig –az átalányadózó egyéni vállalkozónak és –a mezőgazdasági kistermelőnek SZJA

35 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200935 Tőkejövedelmek Tagi kölcsön elengedése –a megállapított osztalékot ki kell fizetni 30 napon belül –2008. évi összes osztaléknak az elengedett tagi kölcsön összegével egyező részéből az osztalékra jogosult tagra jutó részt meg kell állapítani –az adója ennek 10 %, de 14 %-os eho terhe nincs –a fennmaradó rész adója az általános 25 % –bevallásban elkülönítve kell feltüntetni –az elengedett tagi kölcsön adózott összegének erejéig vagyongyarapodás nem vélelmezhető, ajándékozási illetéket nem kell fizetni a vagyonszerzésre SZJA

36 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200936 Tőkejövedelmek Külföldről hazahozott jövedelmek –10 %-os adót kell fizetni az alacsony adókulcsú államban illetékes cég által fizetett kamat és osztalék, értékpapír árfolyamnyereség után, alacsony adókulcsú államból tőkekivonás után, ha a keletkező jövedelem 50%-ának megfelelő összeget 30 napon belül, legkésőbb 2009. június 30-ig a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírba fektették és 2 évig abban tartják (később erre vagyongyarapodás nem vélelmezhető) –Nem alkalmazható: Andorra, Monaco, Liechtenstein ellenőrzött külföldi társaságnál bűncselekményből származó jövedelemre SZJA

37 Kamat, jogdíj, szolgáltatási díj A kamat, jogdíj, szolgáltatási díj címen fizetett bevétel egésze jövedelemnek minősül és 30 % forrásadót kel utána fizetni, ha azt olyan külföldi magánszemély részére fizetik, akinek az illetősége szerinti államával Magyarországnak nincs hatályos egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről.

38 2009. évi évközi változások Adóterhet nem viselő járandóságok Családi pótlék 2009. szeptember 1-től kétkeresős családban 50-50 %-ban adóalapot képez Súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyerekre tekintettel, illetve akik családi pótlékra saját jogukon jogosultak, náluk nem kell figyelembe venni a jövedelem megállapításánál A magánszemély kifizetést megelőzően nyilatkozik munkáltatójának az adóterhet nem viselő járandóságáról, annak összegéről 2009. szeptemberétől 2010-től adóterhet nem viselő járandóság lesz: –Munkáltatói lakáscélú támogatás (5 M Ft-ig adható) –Szépkorúak jubileumi juttatása –Katonai, rendőri hallgatók ösztöndíja

39 Tartós befektetésből származó jövedelem 2010-től, ha a magánszemély a befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel tartós befektetési szerződést köt, az ebből származó jövedelem után: –az adó mértéke 0 % ötéves lekötési időszak utolsó napján megállapított hozam után –az ad mértéke 10 % hároméves lekötési idő után elért hozamra. A számlanyitás évében min. 25 ezer Ft-ot kell befizetni, amely a számlanyitás évében korlátozás nélkül növelhető. Az így összegyűlt pénzösszeg minősül lekötött pénzösszegnek.

40 Egyéni vállalkozás, egyéni cég az egyéni céget alapító egyéni vállalkozónak a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napjával megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenysége (átkerül a számviteli törvény hatálya alá) az egyéni vállalkozói tevékenység 1 hónaptól 5 évig terjedő időtartamra szüneteltethető 2010-től a szüneteltetés ideje alatt megszűntethető a pénzforgalmi bankszámla, nem kell társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot fizetni

41 Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai 2009 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése Tao. 2

42 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.42 Adóalanyok Közhasznú társaság –megszűnik a Kht. adóalanyisága 2009. június 30-ával a szervezeti forma megszűnése miatt Adóalanynak nem minősülő szervezetek –2008-ra visszamenőleg nem adóalany a Tartalék Gazdálkodási Kht. (Ngt.) és a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht. (Ngt.) Tao.

43 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.43 Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása Fogalmi változás: nem támogatható –V. kategóriába tartozó filmeknél (kiskorúak fizikai, szellemi, erkölcsi fejlődésére káros befolyású) ha nem rendelkezik kulturális értékkel ha valóságshow és kulturális értéket nem hoz létre ha szappanopera és kulturális értéket nem hoz létre –a közvetlen filmgyártási költség 20 %-ára adható ki igazolás, ha a közvetlen költség 80 %-a Magyaro.-n merül fel; ennél kisebb költség esetén csak 2,5 %-ára Tao.

44 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.44 10 %-os adókulcs alkalmazási feltételei 2008-ra is vonatkozóan –meg kell felelni a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó előírásoknak (adóévben/megelőző évben feltételek hiánya miatt nem volt jogerős elmarasztalás) –bevallott TB-járuléknak a foglalkoztatottak létszámára vetítve el kell érnie a minimálbér kétszeresét (kivéve leghátrányosabb térségek, minimálbér összegét) –adóévben és megelőző adóévben (kv. jogelőd nélkül vagy átalakult) el kell érni a jövedelem-minimumot Tao.

45 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.45 Európai Uniós támogatásokra irányadó rendeletek Kedvezmények: –kis- és középvállalkozások beruházási adóalap kedvezménye –legfeljebb 50 millió forint adóalap 6 %-a –kis- és középvállalkozások adókedvezménye –leghátrányosabb kistérségekben üzembe helyezett tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírása Tao.

46 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.46 Európai Uniós támogatásokra irányadó rendeletek Alkalmazandó közösségi rendeletek – elsődleges mezőgazdasági termelést is végző adózónál beruházás, 10 %-os adókulcs: 1857/2006/EK r. 4. cikk –más adózónál 1998/2006/EK r., kkv. 800/2008/EK r. –Tao tv. fogalomtára kiegészült, mely az általános csoportmentességi rendelet szerinti támogatásra utal Tao.

47 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.47 1857/2006/EK rendelet Rendeletben meghatározott célt kell szolgálni –termelési ktg. csökkentése, minőségjavítás, stb. –támogatás-intenzitás max. 40 % és három adóévben max. 400 ezer euró –elszámolható kiadás a piaci érték erejéig: ingatlan, gép, berendezés, szoftver; föld (max. 10 %) –nem számít költségnek pl. a víztelenítő, öntözőberend., kv. ha a vízfelhasználást legalább 25%-kal csökkenti –nem támogatható termelési jog és állatvásárlás, pótlás Értékhatár 400 000 euró, csak kkv-k vehetik igénybe Tao.

48 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.48 800/2008/EK (kis és középvállalkozások csoportmentességi r.) Feltételek –tárgyi eszközbe és immateriális javakba befektetés –létesítmény eszközeinek megvásárlása (feltételekkel) –tárgyi eszközök csak a támogatott vállalkozásban használhatók fel –3 évig az eszközök között kell szerepelniük –földterület és épület kivételével eszközök bérletére költség csak akkor számolható el, ha a bérlet zárt végű pénzügyi lízing formában valósul meg, min. 3 év Tao.

49 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.49 800/2008/EK (csoportmentességi r.) Támogatás mértéke Magyarországon –É-Mo., É-Alföld, D-Alföld, D-Dunántúl: 50 % –Kp-Dunántúl: 40 % –Ny-Dunántúl és Pest megye: 30 % –Bp.: 25 % (2011-től 10 %) –Fentiek 20 %-ponttal növelhetők kisvállalkozások, és 10 %-ponttal középvállalkozások esetén, ha nem szállítási ágazatba tartozik –Ha mezőgazdaság: max. a költségek 50%-a (Bp. 40%) Tao.

50 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.50 1998/2006/EK rendelet (de minimis) De minimis támogatás bárkinek, kivéve: –elsődleges mezőgazdasági termelés –halászat, akvakultúra –exporttal kapcsolatos tevékenység –importhelyettesítő iparosítás –szénágazat –teherszállító jármű a kereskedelemben –nehéz helyzetben lévő vállalkozás Tao.

51 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.51 1998/2006/EK rendelet (de minimis) De minimis támogatás értékhatára (keret) –3 adóévben max. összesen 200 ezer euró –közúti szállítás esetén 3 évre max. 100 ezer euró Forinttámogatás euróra való átszámítása –közvetlen támogatásnál döntést megelőző hó utolsó napján érvényes MNB árfolyamon –adórendszerbeli támogatásnál az adóév utolsó napi MNB árfolyamon A de minimis összeszámolandó más támogatással Tao.

52 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.52 Közhasznú társaságok jogállásának megszűnése 2009. június 30-áig működhettek Kht.-k –társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét –átalakul nonprofit gazdasági társasággá –jogutód nélkül megszűnik kedvezmény illeti meg a nonprofit gt.-t –de a közhasznú besorolással nem rendelkező Ngt. más gazdasági társaságokkal azonos adóztatású Tao.

53 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.53 Közhasznú társaságok jogállásának megszűnés Nem minősül átalakulásnak –ha a Kht. Nkft.-ként működik tovább, nem keletkezik új adóév Átalakulásnak minősül –ha a Kht. Kft.-nek nem minősülő nonprofit gt.- vé alakul át, ekkor le kell zárni az adóévet Meg kell növelni az adózás előtti eredményt –a saját tőke összegével, ha nem közhasznú Tao.

54 Adómérték 2010. január 1-től az általános társasági adó 19 %. Megszűnik a különadó. Ezentúl akkor is alkalmazható a 10 %-os adómérték, ha az adózó adózás előtti nyereség az adóévben és a megelőző adóévben elérti a jövedelem-minimumot (eddig az adóalapnak kellet elérni).

55 Változás 2010-től egyéni cég alanya a társasági adónak a fejlesztési tartalék feloldására 6 adóév áll rendelkezésre csak a saját tevékenységként végzett K+F tevékenység közvetlen költsége vonható le az adózás előtti eredményből nem elismert költség a reprezentáció és az üzleti ajándék a képzés költsége minden esetben elismert költség fejlesztési adókedvezmény 500 M Ft beruházás után igénybe vehető

56 Változás 2010-től nem szükséges adóhatósági engedélyeztetés a veszteségelhatároláshoz megmaradó adóalap-kedvezmények. a beruházáshoz, a foglalkoztatáshoz, a jogdíjhoz és a K+F tevékenységhez kapcsolódó kedvezmények ingatlannal rendelkező társaság (Mo-n fekvő ingatlanok értéke eléri az eszközérték 75 %-át): tao alannyá válik az ingatlannal rendelkező társaság nem magánszemély külföldi tagja is, ha a társaságban meglévő részesedését a naptári évben elidegeníti, kivonja és ebből jövedelme keletkezik (belföldi tagon ilyen címen nem terhel adókötelezettség) ingatlannal rendelkező társaság e jogállását évente augusztus 31-ig köteles bejelenteni az adóhatóságnak

57 Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény változásai 2009 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése Eva 3

58 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.58 Számlatartási kötelezettség Beszerzéseikhez, igénybevett szolgáltatásaikhoz kapcsolódóan 2009. február 1-jétől a törvény az evásoknak is számlatartási kötelezettséget ír elő a rontott példányokra is vonatkozik az adó megállapításához való jog elévüléséig az Art. is szankcionálja Eva

59 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.59 Cégautóadó 2009. február 1-jétől a nem magánszemély eva alanyok már nem mentesülnek a cégautóadó fizetési kötelezettség alól bevételi nyilvántartást vezető Bt., Kkt. is fizet, ha tulajdonában van, vagy pénzügyi lízingbe vesz az Szja tv. szerinti személygépkocsit evás egyéni vállalkozónak nem kell fizetnie részletes szabályozás a gépjárműadó tv.-ben Eva

60 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.60 Fordított adózás 2008. május 1-jével szűkült azon tevékenységi kör, ahol eva alanynak áfa fizetési kötelezettsége keletkezik –építési hatósági engedélyköteles tevékenység esetén fordított adózás –átmeneti szabály volt, ha a teljesítés megtörtént vagy nem történt meg 2008. május előtt, de az adófizetési kötelezettség még nem állt be, akkor a régi szabály volt irányadó Eva

61 Értékhatár 2009-en az áfamérték emelésével összefüggésben az eva alkalmazásának bevételi értékhatára 26 millió Ft-ra emelkedett. 2010-től ismét 25 millió Ft az értékhatár. Az eva mértéke 2010-től 30 %.

62 Változások 2010-től egyéni cég választhatja az evát => általános feltételek: két év után az evaalanynak valamennyi közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletéhez közösségi adószámmal kell rendelkeznie tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó eva alany maradhat

63 Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény változásai 2009 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése Kül. 4

64 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.64 Magánszemélyek különadója 2009. előtt –akkor kellett a nem munkáltató kifizetőnek levonni, ha a járulékfizetés felső határát meghaladó jövedelmet juttat a magánszemélynek, és az adóelőleg alapja a járulékfizetés felső határát meghaladó jövedelemrész a magánszemély kérte az adóelőleg levonást –ha nem vontak előleget, akkor a magánszemélynek kell megfizetnie negyedévente Kül.

65 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.65 Magánszemélyek különadója 2009. január 1-jétől –ha a kifizető nem vont adóelőleget, csak az éves bevallásban kell a magánszemélynek megfizetni –a kifizető akkor is köteles különadó-előleget vonni, ha bár a magánszemély nem kéri de nyilatkozik arról, hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette Kül.

66 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.66 Társas vállalkozások különadója Közhasznú társasági forma megszűnése –a Kht., közhasznú, kiemelkedően közhasznú Kht. nem alanya a különadónak –a közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaság viszont különadó fizetésére kötelezett –átalakulás esetén, ha az év utolsó napján nem közhasznú, akkor általános szabályok szerint adózik –Tao-hoz hasonlóan választható az éves arányos adófizetés, vagy közbenső mérleg készítése Kül.

67 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése

68 Áfamérték 2009. július 1-től az áfa általános kulcsa 25 %. Kivétel: tej és tejtermékek, ízesített tej, gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék, továbbá a kereskedelmi szálláshely,távhőszolgáltatás => ezek áfa kulcsa 18 % Pénztárgépek átállítása 2009. augusztus 31-ig, addig kézi nyugta, számla

69 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 69 Ingatlanra vonatkozó szabályváltozások Ingatlan-bérbeadás –főszabály szerint adómentes [86. § (1) bek. l)] –bejelentés alapján választható az adókötelezettség (kivéve eva-alany) [88. § (1) bek. b)] –2008. május 1-jétől az adókötelezettség választása nem kell, hogy kötelezően kiterjedjen a lakóingatlanra is erről megadott határidőn belül nyilatkozni kellett ha nem nyilatkozott, 5 évig kötelezően minden ingatlanra adókötelezettség terheli –mindig egyenes adózás van ÁFA

70 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 70 Ingatlanra vonatkozó szabályváltozások Fordított adózás –csak olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munkák tartoznak ide, melyek építési engedély kötelesek (létesítés, bővítés, átalakítás), erről értesíteni kell a kivitelezőt [142. § (1) bek. b)] –ha az épületet, mint terméket adják át (bérmunka), az átadás, mint termékértékesítés esik fordított adózás alá –takarítás-karbantartás is kikerült 2008. május 1-jével a fordított adózás alól (átmeneti rendelkezésekkel) ÁFA

71 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 71 Import, adóraktározás változásai Adómentes termékimport [95-96. §] –ha az importot követő 30 napon (kérelemre 60 nap) belül Közösségen belül termékértékesítés történik –15 napon belül igazolni kell a fuvarozás megtörténtét ÁFA 3. országHUEU

72 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 200972 Import, adóraktározás változásai Eljárási oldalról: –pénzügyi képviselő esetén adószámot kell kiváltani –közvetett vámjogi képviselő esetén a képviselő saját adószámán keresztül (elkülönítve) történik a bevallás ÁFA Import Adóalany (önadózás) Pénzügyi képviselő Közvetett vámjogi képviselő

73 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 73 Számlázás változásai Számla-kibocsátási kötelezettség –2009. február 1-jétől a vevő jogállásától függetlenül (pl. magánszemély esetén) 900 ezer Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénz(előleg)nél akkor is kötelező számlát kiállítani, ha a vevő azt nem kérte Ésszerű idő fogalmának bevezetése –számla-kibocsátási határidő főszabályként a teljesítést követő 15 napon belül, készpénzesnél haladéktalanul –adó áthárítással nem járó ügyletek esetében konkrét határidőt nem szab meg a törvény [163. §] (pl. nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó ügylet, területi hatályon kívüli ügylet) ÁFA

74 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 74 Adófizetési kötelezettség keletkezése Adófizetési kötelezettség keletkezik [55. § (2) bek.] –akkor is, ha a teljesítésre ténylegesen nem kerül sor, de a számla kibocsátása megtörténik –de mentesülhet az adó fizetése alól, ha érvényteleníti a már kibocsátott számláját Ha nem ő volt a számlakibocsátó –a nevében más állított ki nem valós számlát –a számla címzettjét értesíteni kell, levonási joga nincs –ha nem értesít, követelhető a kibocsátótól az adó ÁFA

75 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 75 Utazásszervezés Az utazásszervezési szolgáltatás [206. §] - Árrés szab.:magánszemély,nem adóalany jogi szem. esetén –fogalmi változás következtében kizárólag a turisztikai szolgáltatásokra alkalmazható –nem utazásszervezés szervezés nélküli önálló repülőjegy, vonatjegy, rendezvény-szervezés (többnapos vidéki konferencia sem) Az utas fogalma [206. § (1) bek. c)]ha cég a megrendelő ált szabály –aki ténylegesen utazik, tehát csak magánszemély lehet –nyugtával bizonylatolható, névre szól (nem kell számla) –nem alkalmazható (nem utas): saját nevében, más javára; üzleti megrendelő; kész program másik szervező felé értékesítés esetén 2010-től ismét lehet gazdasági társaság utas, feltétel: saját nevében megrendelt szolgáltatás költségeit nem számlázhatja tovább ÁFA

76 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 76 Utazásszervezés A pozíciószámra összesíthető árrés-számítás [212/A-C. §] –összevont árrés adómegállapítási időszakonként lezárva, előzetes bejelentéssel –az adó alapja az árrés-tömeg, melyet az utastól beszedett ellenértékből és a szolgáltatások különbségéből kell képezni, melyet csökkenteni kell az adó felülről számított összegével –különbözet nem lehet kisebb 0-nál, göngyölítést nézni kell, korrekció 10 000 Ft. Felett. Adott pozíciószám megszűnését kiváltja –adott pozíciószámot lezárja, –adott pozíciószámon 6 hónapon belül nem indít új utat –áttér az egyedi nyilvántartásra –adóalanyisága jogutód nélkül megszűnik ÁFA

77 Ingatlanértékesítés 2010. január 1-től az adóalany ezentúl megteheti, hogy csak a lakóingatlannak nem minősülő egyéb ingatlanainak értékesítésére választja az áfafizetési kötelezettséget. 2010. január végéig nyilatkozhat erről. Az adóhatóságnak az ingatlant vásárló adóalanyt annak kérésére tájékoztatnia kell, hogy az értékesítő adóalany vállalt-e áfakötelettséget ingatlanértékesítéseire.

78 Szolgálatatásnyújtás 2010. ha adóalany nyújt szolgáltatást adóalanynak, akkor a teljesítés helye főszabály szerint a szolgáltatást igénybe vevő székhelye/telephelye ha a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany, akkor a teljesítési hely továbbra is a szolgáltatást nyújtó székhelye/telephelye ha alanyi adómentes adóalany másik tagállamban letelepedett adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást, neki kell befizetnie az áfát 2010-től főszabály szerint kell az áfát megfizetni: –ügynöki szolgáltatás –termékfuvarozás –termékre irányuló szakértői tevékenység (kivéve ingatlan) –terméken végzett munka vagy bérmunka (kivéve ingatlan) –a kiállítások, bemutatók, vásárok rendezése, szervezése esetén továbbra is a teljesítés helye az, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják.

79 Szolgáltatásnyújtás 2010. Közlekedési eszköz bérbeadása: –rövid távú, 30 naptári napnál nem hosszabb bérbeadás esetén a teljesítési hely az, ahol a közlekedési eszközt bérbe adják –hosszú távú bérbeadásnál a főszabály szerint (ahol a szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában a lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének állama).

80 Adminisztratív kötelezettségek Az adóalanyoknak összesítő bevallást kell benyújtaniuk az adóhatósághoz a határon átnyúló, főszabály szerinti teljesítési helyű más tagállambeli adóalanyok részére teljesített, illetve tőlük igénybe vett szolgáltatásokról. Az összesítő nyilatkozatot az áfaalany főszabály szerint a bevallási gyakoriságával egyező gyakorisággal köteles előterjeszteni az állami adóhatósághoz.

81 Áfa-visszatéríés 2010-től közösségi adóalanyok áfa-visszatérítése kizárólag elektronikus úton intézhető. Másik tagállambeli adóalanynak a visszatérítést a visszatérítés helye szerinti tagállamtól kell kérelmeznie, de a kérelmet a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságához kell elektronikusan benyújtania. A közösség területén nem letelepedett adóalanyokra ez a szabály nem vonatkozik, számukra nem kötelező az elektronikus ügyintézés (de választható), a Magyarországról való visszatéríttetés iránti kérelmet pedig közvetlenül az állami adóhatósághoz kell benyújtaniuk.

82 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése 2009 Helyi 6

83 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 83 Az adómegállapítás joga, az adókötelezettség Adómentes szervezetek köre bővült [3. § (2) bek.] –Kht. forma megszűnik 2009. június 30-ával, helyette –nonprofit gazdasági társaság, de feltételekkel Külömbség:a megszűnő Kht. vagyona nem osztható fel a tagok között, de a nonprofit gazdasági társaságé igen –kizárólag a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság élvez feltételes adómentességet az iparűzési adóban Helyi

84 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 84 Építményadó Műemléképület felújításának adómentessége [13/A. § (7) bek.] –építési engedélyt követő 3 évig mentesek az építményadó alól, ha addigra a felújítás befejeződik –2009-től, ha az adó alanya megváltozik, akkor az új adóalanynak nyilatkoznia kell az igénybevételről, és vállalnia kell, ha nem készül el, adót és kamatot is fizet –ha nem nyilatkozik, a korábbi adóalanynak meg kell fizetnie az átruházásig terjedő adót és kamatokat –megszűnés vagy halál esetén a jogutódot terheli Helyi

85 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 85 Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adó alapjának változása –A külföldi vállalkozói tevékenységet terhelő adó korábbi 90 %-a helyett a külföldi adóalap-rész 100%-a levonhatóvá vált, ha külföldön az adót megfizette (kivéve: közszolgáltató szervezet) –Közvetített szolgáltatások értéke fogalom bővül: levonható az ipa alapból az új lakás építése során szerződés alapján vásárolt generálkivitelezői szolgáltatás is, a lakások eladási módjától függetlenül. ( ha nem tudta közv. Szolg.-ként, alvállalkozóként elszámolni. [52. § 40. pont] Helyi

86 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 86 Helyi iparűzési adó Egyszerűsített megállapítási szabályváltozás –2009. január 1-jétől az evások, az átalányadózók mellett az alacsony árbevételű vállalkozások egyszerűsített megállapítást lehetővé tevő korlátja évi 4 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra emelkedett Helyi

87 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 87 Adóhatóságok együttműködése Iparűzési adóellenőrzés –önkormányzati adóhatóság a megállapításainak főbb adatairól értesíti az állami adóhatóságot és a többi önkormányzatot –át kell adni az ellenőrzés alá vont adózó adatait is (adószám, név, székhely, eltitkolt nettó árbevétel, jogosulatlan levonások stb.) –információcsere célja a jobb kapacitáskihasználás (nem lehet automatikus megállapítás) Helyi

88 Adóbevallás 2010-től a helyi iparűzési adó bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az APEH 2010-től ellenőrzi a helyi iparűzési adót, 2009-ig marad az önkormányzatok hatáskörében. A 2010. március 15-ig fizetendő helyi iparűzési adót még az önkormányzatokhoz, a 2010. szeptember 15-ig esedékes előleget már az állami adóhatóság részére kell átutalni.

89 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése 2009 Itv. 7

90 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 90 Követelések elengedése, tartozásátvállalás, engedményezés 2009-től a követelés ingyenes elengedése, engedményezése, tartozásátvállalás útján történő vagyonszerzés esetén az Itv.-t akkor kell alkalmazni, ha a vagyonszerző [2.§ (4) bek.] –az Szja tv. szerint belföldi illetőségű magánszemély –belföldön bejegyzett szervezet Itv.

91 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 91 Illetékmentesség Személyi illetékmentesség [5. §] –2009. június 30-ával megszűnik a Kht. forma –a nonprofit szervezetek akkor részesülnek feltételes illetékmentességben ha nincs a jövedelmük után társasági adófizetési kötelezettségük ha közhasznú vagy kiemelten közhasznú besorolásuk van Itv.

92 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 92 Illetékmentesség Illetékmentesség örökléskor –Az örökhagyó szülője, gyermeke (szülő nélküli unoka), házastársa számára örökösönként 20 millió forintig örökösönként illetékmentesség 2008. december 9-éig el nem bírált ügyekben is –Figyelembe vétele: lakástulajdon, lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, továbbá az ezek után fennmaradó egyéb vagyontárgyak összesen 20 millió forintig –EGT állampapír megszerzése örökléskor illetékmentes –a 20 milliós határnál csak azt kell figyelembe venni, ami illetékköteles Itv.

93 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 93 Visszterhes vagyonátruházási illeték Ingatlan- és gépjármű forgalmazók illetéke –előbbire 2 %-os illeték, utóbbira illetékmentesség –feltételek változtak 2009. január 23-ától ingatlan esetén az árbevétel legalább 50 %-a ingatlan forgalmazásból, ingatlan pénzügyi lízingből kell származzon ingatlan és gépjármű pénzügyi lízingje esetén az árbevétel legalább 75 %-a e két tevékenységből származzon, és külön érje el mindkét tevékenység legalább a 25-25 %-ot nyilatkozni kell arról, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek valótlan nyilatkozat esetén a különbözet kétszerese fizetendő továbbértékesítés elmaradása esetén hasonló teher –gépjármű forgalmazók árbevételének min. 50 %-a kell (lízing esetén 75 %) Itv.

94 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 94 Visszterhes vagyonátruházási illeték Feltűnő értékaránytalanságú ügyletek illetéke –a forgalmi érték 50 %-ánál kevesebb vételár melletti visszterhes vagyonátruházás esetén a vételár és a forgalmi érték fele közti különbözet után ajándékozási illetéket, a forgalmi érték fennmaradó összege után visszterhes vagyonszerzési illetéket kell fizetni Itv.

95 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 95 Visszterhes vagyonátruházási illeték Illetékmentességek, illetékkedvezmények –2008 óta illetékmentes a Tao. szerint kedvezményezett eszközátruházás – üzletág átruházás – keretében visszterhesen megszerzett ingatlan –2009. január 23-tól új feltétellel egészül ki a szabály [26.§ (1) bek. q)] az átruházott eszközökben – amelybe nem számítandó be a pénzeszköz és pénzkövetelés sem – nem haladhatja meg az ingatlanok értékének az aránya az 50 %-ot az átruházó cégnek az átruházás előtt legalább 2 teljes adóévben működő üzletággal kell rendelkeznie egyéb feltételek változatlanok (kedvezmény, mentesség kizáró feltételei) Itv.

96 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 96 Államigazgatási eljárási illeték Illetékmentesség [33. § 32. pont] –2009. január 1-jétől az őstermelői igazolvány cseréje is mentes, de csak abban az esetben, ha az igazolványban lévő cím állami vagy önkormányzati döntés alapján, vagy a lakóhely más megye illetékességi területéhez való csatolása miatt kerül sor Itv.

97 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 97 Igazgatási és bírósági szolgáltatások díja Államigazgatási és bírósági eljárási illeték –illetéket leggyakrabban illetékbélyeggel fizetik meg –2009-től adóhatósági számlaszámra is utalható, készpénz- átutalási megbízással, továbbá bankkártyával is megfizethető pl.:végrehajtási kifogás –ezután kaphat „illetéket megfizette” záradékot Gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetéke –átírást megelőzően az okmányirodában beszerezhető postai csekkel lehet teljesíteni –2009. július 1-től bankkártyával és házipénztárba is Itv.

98 Illetékmértékek A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 10 %-ról 4 %-ra csökken 2010. január 1- től. A lakás kedvezményes illetékkulcsa 4 M Ft fellett 6 %-ról 4 %-ra csökken, 4 M Ft-ig továbbra is marad a kedvezményes 2 %. 2010. január 1-től illetékköteles a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét, tulajdonrész megszerzése.

99 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése 2009 Gjt. 8

100 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 100 Az adó alanya, adófizetésre kötelezett [2. § (4) bek.] Ha a tulajdon-átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és a változást a korábbi tulaj bejelentette –a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától már a tulajdonjogot szerző személyt kell az adó alanyának tekintetni akkor is, ha a régi tulaj nevére helyezik vissza a forgalomba, kivéve ha a változást követő hónaptól már 3. személy szerepel a hatósági nyilvántartásban –így az éves szabály egészült ki havi szabályozással Gjt.

101 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 101 Autóbuszok adómentessége [5. § c)] 2009. január 1-jétől a tárgyi mentességet alanyi mentességgé konvertálták az autóbuszok esetében –az üzemeltető adóalanyt illeti meg mentesség, ha a nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrend szerinti közúti tömegközlekedésből származott a tárgyévet megelőző évben –erről a tényről nyilatkozatot kell tenni –a változtatás oka a sárga és fehér rendszámtáblákra vonatkozó 2008. nyári közlekedési szabályváltozások voltak Gjt.

102 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 102 Adóhatósági beazonosítás [9. § (1) bek.] 2009-től jogalkalmazási nehézség feloldása –ha az adóalany az év első napján érvényes lakcímmel nem rendelkezik, az adóztatás joga az adóalany utolsó érvényes lakcíme szerinti önkormányzatot illeti meg –a gépjárműadó kivetésének alapja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEKKH) adatszolgáltatása az önkormányzatok felé Gjt.

103 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 103 Cégautóadó [1. § (1) bek.] 2009. február 1-jétől vagyoni típusú cégautóadó –az Szja törvényben megszűnt a rendelkezés –a Gjt. kiegészült a 17/A-17/G. §-okkal –a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után a gépjárműadótól függetlenül cégautóadót kell fizetni Gjt.

104 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 104 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Az adó tárgya –a nem magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsi –a magánszemélyek azon személygépkocsija, amellyel kapcsolatban meghatározott költséget, écs-t számoltak el –személygépkocsi fogalma: Szja tv. 3. § 45. (3-4 kerék, 8 fő), kivéve a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott szgk. (lakóautó is) Gjt.

105 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 105 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Nem tárgya az adónak –kizárólag kiküldetési rendelvény (Szja tv. 7.§ (1) r)) alapján kapott költségtérítés, vagy –kizárólag munkába járásra tekintettel (munkahely és lakóhely közötti oda-vissza távolságra 9 Ft/km) kapott összeg (Szja tv. 25. § (2) b)) –magánszemély tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett szgk., ha fentieken kívül egyéb költséget nem számoltak el Gjt.

106 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 106 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Az adó alanya –főszabály szerint a szgk. magyar hatósági nyilvántartásban szereplő tulajdonosa –pénzügyi lízingbe vett szgk. esetén a lízingbe vevő –ha a magyar járműnyilvántartásban nem szerepel (pl. külföldi rendszámú), akkor az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki belföldön a szgk. után költséget számolt el Gjt.

107 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 107 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Adókötelezettség keletkezése, megszűnése I. Gjt.

108 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 108 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Adókötelezettség keletkezése, megszűnése II. Gjt.

109 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 109 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Adókötelezettség keletkezése, megszűnése III. Gjt.

110 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 110 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Adómentesség –megkülönböztető és figyelmeztető jelzésű –egyházi alapfeladat ellátására szolgáló –továbbértékesítési céllal beszerzett –halott-szállításra használt –súlyos betegek rendszeres szállítására üzemeltetett –finanszírozott orvosi ellátásra szolgáló személygépkocsi Gjt.

111 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 111 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Az adó mértéke –hajtómotor hengerűrtartalma ill. kamratérfogata (Wankel-motor) alapján havi tételes összegben –1600 cm 3 hengerűrtartalmat ill. 1200 cm 3 kamra- térfogatot meg nem haladó hajtómotorú szgk. havonta 7 ezer Ft –nagyobb térfogatú hajtómotorral rendelkező szgk. havonta 15 ezer Ft Gjt.

112 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 112 Cégautóadó [1. § (1) bek.] A kétszeres adóztatás kizárása –a ténylegesen megfizetett gépjárműadó az adott negyedéven belül arányosan levonható a cégautóadó összegéből, amikor mindkét kötelezettség egyidőben fennállt Gjt.

113 2016. szeptember 19. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009 113 Cégautóadó [1. § (1) bek.] Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése –önadózással, negyedévet követő hó 20.napjáig –az állami adóhatósághoz kell benyújtani –csak azokra a hónapokra, amikor kötelezettség terhelte –az adóbevétel – a gépjárműadóval ellentétben – a központi költségvetés bevétele –a változás miatt az evás nem magánszemélyeket is terheli az új cégautóadó, az evás egyéni vállalkozót nem terheli cégautóadó Gjt.

114 A társadalombiztosítási járulékokról szóló 1997. évi LXXX. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése 2009 Tbj. 9

115 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009115 Járulékmértékek Járuléknak minősül: –nyugdíjjárulék –magán-nyugdíjpénztári tagdíj –egészségbiztosítási járulék –társadalombiztosítási járulék –táppénz-hozzájárulás –egészségügyi szolgáltatási járulék –korkedvezmény-biztosítási járulék Tbj.

116 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009116 Járulékmértékek 2009. I. félév Foglalkoztatót terheli: –24,0 % nyugdíjbiztosítási járulék – 4,5 % természetbeni egészségbiztosítási járulék – 0,5 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék –Összesen: 29 % Biztosítottat terheli: – 9,5 % nyugdíjjárulék ha magán-nyugdíjpénztári tag, akkor 1,5 % + 8,0 % tagdíj – 4,0 % természetbeni egészségbiztosítási járulék – 2,0 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék –Összesen: 15,5 % Nyugdíjas munkavállaló, kiegészítő tevékenységű egyéni/társas vállalkozó 9,5 % nyugdíjjárulékot fizet Tbj.

117 Járulékmértékek 2009. II. félév Foglalkoztatót terheli: –24,0 % nyugdíjbiztosítási járulék – 1,5 % természetbeni egészségbiztosítási járulék – 0,5 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék –Összesen: 26 % A kedvezmény csak a minimálbér kétszereséig érvényesíthető, felette maradnak az I. félévben is érvényes járulékmértékek.

118 Járulékmértékek 2010. 2010-től a foglalkoztatót terheli: 27 % –24 % nyugdíjbiztosítási járulék –1,5 % természetbeni egészségbiztosítási járulék –0,5 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék –1 % munkaerő-piaci járulék 2010-től a biztosítottat terheli: 7,5 % –4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék –2 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék –1,5 % munkaerő-piaci járulék

119 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009119 Járulékmértékek Korkedvezmény-biztosítási járulék –meghatározott munkakörben tevékenykedők után –mértéke 13 % –egyéni/társas vállalkozó is –mentesítés kapható –nyugdíjas után nincs Táppénz hozzájárulás –táppénz egyharmadának megfizetésével hozzá kell járulni az állami táppénzkiadások fedezetéhez –gyermekápolási és baleseti táppénzre nem vonatkozik –egyéni vállalkozónak nem kell fizetnie maga után alkalmazottja után viszont már igen Tbj.

120 Táppénz változásai Passzív táppénz max. 30 napig jár (45 helyett) Folyamatos, legalább két évi biztosítási idő esetén a jövedelem naptári napi átlagának 60 %-a, rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg- ellátás esetén 50 %-a, de max. a minimálbér 400 %-ának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér 150 %-ának harmincad része Hatály: 2009. augusztus 1-től

121 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009121 Egészségügyi szolgáltatási járulék Kötelezett az a belföldi személy, aki –nem biztosított –egészségügyi szolgáltatásra alanyi jogon (nyugdíjas, nappalis diák, szociálisan rászorult, hajléktalan) vagy nemzetközi jog szerint sem jogosult, –kiegészítő tevékenységű egyéni/társas vállalkozó [16. § (1) bek. a)-p) és s)-t)] Mértéke: –4.500 Ft/hó (150 Ft/nap) Tbj.

122 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009122 Kiegészítő tevékenységű vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka Kiegészítő tevékenységűnek minősül –saját jogán nyugdíjas vagy –öregségi korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas –emellett egyéni/társas vállalkozó Fix összegű, minden hónapban fizetni kell Nem kell megfizetni a járulékot –keresőképtelenség, gyes, fogvatartás ideje alatt –ügyvédi, közjegyzői kamarai tagság szüneteltetésekor Baleseti táppénzre jogosít, táppénzre nem Tbj.

123 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009123 Többes kiegészítő tevékenység egészségügyi szolgáltatási járuléka A havi 4.500 Ft-ot csak egy jogviszonyban kell megfizetni –ha valamely nyugdíjas (saját /öregségi özvegyi) egyszerre egyéni és társas vállalkozó is, akkor egyéni vállalkozóként kell megfizetnie a járulékot –de tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozat alapján választhatja, hogy az egész évre a társas vállalkozás fizesse –ha több társas vállalkozás tagja, választania kell, melyik fizesse meg utána (nyilatkozat) annyi példány kell, ahány vállalkozásban érdekelt Tbj.

124 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009124 Jogviszony-ellenőrzéssel kapcsolatos változások Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat be kell jelenteni a központi adatbázisba (OEP) az adóhatóságon keresztül, az egyéb jogcímen jogosultakat közvetlenül az OEP-hez jelentik Jogutódlás esetén jogelőd adatai és átalakulási nap TB-kifizetőhely 2009-től közvetlenül OEP-hez az APEH az elektronikusan kapott adatokat elektronikusan küldi tovább az OEP-nek OEP vizsgálhatja a bejelentés elmaradását, bírságot szabhat ki (100 ezer Ft / be nem jelentett) Tbj.

125 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009125 Jogviszony-ellenőrzéssel kapcsolatos változások Az egyes egészségügyi szolgáltatók ellenőrzik a jogosultság fennállását a szolgáltatás nyújtása előtt, a TAJ kártya felmutatása után –háziorvos, kórház, rendelő ellenőriz –nem jogosultak esetén havonta adatot szolgáltat –az APEH a bejelentések alapján ellenőriz –megkísérli a behajtást bírsággal és pótlékkal együtt Ha foglalkoztató megszűnt, de nem jelentette ki –visszamenőleg a magánszemélyen hajtják be (APEH) Tbj.

126 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009126 Jogviszony-ellenőrzéssel kapcsolatos változások Az idegenrendészeti hatóság kérésre adatot szolgáltat az EGT jogosultakról –három hónapon túli tartós tartózkodás esetén vannak regisztrálva –három hónapon belül a külföldiek (EGT állam) Európai Egészségbiztosítási Kártyát használják, amit kiszámláznak a külföldi teherviselőnek (nyilván magasabb összeg, mint a 3×4.500 Ft) Az OEP nyilvántartást vezet, melynek adatait összevetik az APEH –elektronikus adó- és járulékbevallásokkal –4.500 Ft járulékot fizető személyek nyilvántartásával –a foglalkoztatói bejelentések adataival –ha eltérés van: felszólítás, határozat, értesítés Tbj.

127 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009127 Járulékalap meghatározás tartósan külföldön történő foglalkoztatásnál Tartós kiküldetés esetén – a kettős adóztatási egyezmények miatt – gyakori, hogy nincsen Szja tv. szerinti jövedelem Ha a jövedelem külföldön adóztatható, a munkaviszony esetén kizárólag a személyi alapbér képez járulékot, más jogviszonyban a szerződésben meghatározott díj Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó, tárgyhónapra eső jövedelem egy része Magyaro.-on míg másik része külföldön adóztatható, a jövedelmeket együttesen kell figyelembe venni A külföldi időszakra a magyar bért kell vetíteni A külföldi alapbér = előző év havi átlaga, ha ilyen nincs, a tárgyhavi bér. Tbj.

128 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009128 Külföldi biztosítás bejelentése Ha valaki magyar állampolgár, de külföldön biztosított, mert külföldön vállalt munkát, és rendelkezik más tagállam által kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártyával, köteles a TAJ-kártya helyett azt használni –az EU-kártyát kell felmutatni –a külföldi költségviselés miatt Ezért kötelező bejelenteni a magyar TAJ kártyával is rendelkezőnek 15 napon belül az EGT államban létrejött vagy megszűnt biztosítását is (OEP felé) Tbj.

129 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009129 Tanulók, hallgatók bejelentése Tanuló egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ha –közoktatási tv. szerinti alapfokú, középfokú nevelési- oktatási intézményben tanul, vagy –felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanul, és –magyar állampolgár, vagy –miniszteri ösztöndíjjal hallgatói jogviszonyú külföldi 2009-ig az intézmény vezetője tett bejelentést 2009-től a központi közoktatási és felsőoktatási információs rendszer tesz eleget a bejelentésnek Tbj.

130 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009130 NYENYI lap Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lap –foglalkoztatott biztosítottak nyilvántartása –munkáltató (egyéni vállalkozó is) készíti el –tartalmazza szolgálati időt, jövedelmi és egyéb adatokat –évi rendszerességgel meg kell küldeni a követő év április 30-áig –nyugdíjas személyekről is kell vezetni (kiegészítő tevékenységű vállalkozókról is) Tbj.

131 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009131 NYENYI lap Adattartalom –ONYF által készített számítógépes programmal nem kötelező számítógéppel, ha egyéni vállalkozó, őstermelő vagy 5 főnél kevesebbet foglalkoztat –rendszeresített nyomtatványon –regionális igazgatóságokon személyesen bemondással –jogviszonyonként külön lapok kellenek Megszűnés, átalakulás stb. esetén kötelezően 30 napon belül bejelentést kell tenni Tbj.

132 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009132 NYENYI lap adatszolgáltatás Ha a kiállítást nem a foglalkoztató maga, hanem pl. könyvelő végzi, kötelező elektronikusan teljesíteni az adatszolgáltatást ONYF-nél be kell jelenteni a megbízást ONYF internetes honlapján elérhető nyomtatvány Nyilvántartó lapok beküldése –dec. 31-ével le kell zárni a lapokat –tartalma lap sorszám, biztosított neve, anyja neve, születési ideje, TAJ száma Tbj.

133 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009133 NYENYI lap adatszolgáltatás Elektronikus ügyintézés –Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben –NYENYI program exportállománya A NYENYI bevallások minden adata szerepel az elektronikus havi adó- és járulékbevallásban is –2009-ről kell utoljára NYENYI lapot beküldeni –de vezetni, archiválni kell alátámasztandó az APEH felé benyújtott bevallásokat Tbj.

134 Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése 2009 Eho 10

135 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.135 Eho fajták 11 %: kifizetőt terhelő százalékos eho – 2010-től 27 % 14 %: magánszemélyt terhelő százalékos eho (tőkejövedelmek) –felső korlátja évi 450.000 Ft havi 1.950 Ft (napi 65 Ft) tételes eho - 2010-től megszűnik Eho

136 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.136 Az eho elszámolása, bevallása Az Art. alkalmazásában az eho adónak minősül az APEH területi szervei az illetékesek a tételes eho-t a fizetésére kötelezett havonta állapítja meg és a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg a kifizetőt és a magánszemélyt terhelő eho-t a kifizető állapítja meg és vallja be az Art. 31. § (2) alapján ha nem kifizetőtől származik, a magánszemély vallja be és fizeti meg Eho

137 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.137 Az eho elszámolása, bevallása A magánszemély a százalékos eho-t előlegként állapítja meg és fizeti meg az éves szja bevallásban kell elszámolni az előlegként megfizetett eho-val az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő eho-t évente egyszer állapítja meg, a tárgyévet követő év február 25-éig fizeti meg és az éves bevallásában vallja be az egyéni vállalkozó e tv.-ben magánszemélynek minősül Eho

138 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.138 Az eho elszámolása, bevallása A kamatkedvezményből származó jövedelem utáni eho-t az adóévet követő első hó 12-éig kell megfizetni (év közbeni megszűnéskor követő hó) az Art. kerekítési szabályai nem alkalmazhatók nem minősül kifizetőnek az önkéntes pénztár jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás esetén túlfizetés esetén éves bevallásban visszaigénylés Eho

139 Egyéb közterhek változása 2009. II. félév 2009. július 1-től: Munkaadói járulék mértéke 1 % Vállalkozói járulék mértéke 2,5 % A minimálbér kétszeresét meghaladó jövedelemrész esetén a munkaadói járulék marad 3 %, a vállalkozói járulék pedig 4%.

140 A közteher alapok egységesítése és a 2003. évi LXXXVI. törvény változásai 2009 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése Szho 11

141 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.141 A közteher alapok egységesítése 2009. január 1-jétől egységessé váltak bizonyos közteher alapok, amely a foglalkoztatók adminisztrációs terheit igyekszik csökkenteni –a munkaadói járulék alapja megegyezik a tb-járulék alapjával, kv. felszolgálási díj, borravaló, tanulószerződésben meghatározott díj után –a munkavállalói járulék alapja megegyezik az egészségbiztosítási járulék alapjával Szho

142 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.142 A közteher alapok egységesítése –a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot fizet, melynek alapja főszabályként azonos a tb-járulék alapjával [Tbj. 24. § (1) bek.] –a foglalkoztatott viszont nem fizet: nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot a járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének szja-val terhelt összege, a felszolgálási díj és a borravaló után egészségbiztosítási járulékot (6 %) a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadság-megváltás, idő előtti elbocsátás miatt kifizetett összeg után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (2 %) a prémiumévek és különleges állományi juttatás után Szho

143 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.143 A közteher alapok egységesítése –ami után egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetni, az nem alapja a munkavállalói járuléknak sem –mentes a tb- és egyéni járulék (eg.bizt.) alól: foglalkoztató által megállapított és folyósított tb-ellátás, a szociális ellátás nem foglalkoztatót terhelő része szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, újítás, egyéb oltalmak alapján vagyoni jog felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj önkéntes pénztárakba foglalkoztató által fizetett díj, tagdíj jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék) késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat Szho

144 Mérlegképes kötelező továbbképzés 20092016. szeptember 19.144 Szakképzési hozzájárulás Alapja –a társadalombiztosítási járulék alapjával megegyezik –a társas vállalkozás a társas vállalkozó után azon jövedelem után fizet szakképzési hozzájárulást, amely után a tb-járulékot is fizeti Kivétel –egyéni vállalkozó, aki maga után nem fizet szakképzési hozzájárulást –de ha van alkalmazottja, az után az általános szabályok szerint fizetnie kell Szho

145 Munkaadót megillető járulékkedvezmények Pályakezdő fiatal foglalkoztatása, START PLUSZ kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a munkaadói járulék és a társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 10 %, második évében 20 % fizetési kötelezettség terheli. => 2010-től a pályakezdők Start kártyája érvényességi ideje a felsőfokú végzettségűek esetében két évről egyre csökken, és a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó járulékkedvezmény is csak egy évre vehető igénybe START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén első évben mentesül a járulékfizetés alól a foglalkoztató, második évben a bruttó munkabér 10 %-ának megfelelő járulékmérték fizetésére kötelezett.

146 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény változásai Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése 2009 Art. 12

147 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009147 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Képviseleti szabályok [7. § (5) bek.] –2009-től a meghatalmazás, megbízás keletkezését nem csak az adózó, hanem a meghatalmazott képviselő is bejelentheti az adóhatósághoz –adóhatóság értesíti az adózót, ha nem emel kifogást, akkor érvényes a meghatalmazás, megbízás –eseti és állandó meghatalmazotti képviseleti jog keletkezése és megszűnése is az adóhatósághoz való bejelentéstől hatályos Art.

148 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009148 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Munkáltatói adómegállapítás [27. §] –2009-től nem kötelező a munkáltató közreműködése a magánszemély adójának megállapításában –ha nem vállalja a foglalkoztató, akkor további közvetlen közreműködési segítség nem terheli –vagy minden munkavállalóét elvállalja, vagy senkiét –a munkáltatói adómegállapítás egyéb szabályai, eljárásai nem változtak Art.

149 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009149 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Új, egyszerűsített bevallás magánszemélyeknek [28-28/A. §] –a bevallás kézhezvételét követően az adózó vagy elfogadja vagy javítja az adatokat –aláírva május 20-áig visszaküldi az adóhatóságnak –ha az adózó javította a bevallás adatait az adóhatóság átszámítja az adóalapot, adót június 20-áig értesítést küld az adózónak az adófizetési kötelezettség és a visszatérítés az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül esedékes –az adózó által benyújtott bevallásnak minősül, így az általános szabályok vonatkoznak az (ön)ellenőrzésre is Art.

150 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009150 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Bevallással egyenértékű elektronikus nyilatkozat [31. § (6) bek.] –2009-től az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon adóbevallással egyenértékű nyilatkozat tehet az adózó, ha nincs adókötelezettsége Adóbevallás kijavítása [34. § (7) bek.] –a bevallás adókülönbözetet nem okozó hibájának kijavítását az adózó is kezdeményezheti 2009-től, ha ilyen hibát észlel és az adóhatóság hivatalból nem javította ki Art.

151 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009151 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Csoportos áfa-alanyiság bevallási kötelezettsége [33. § (9) bek. b) és c)] –2009-től a csoport keletkezésekor/megszűnésekor, csoporthoz csatlakozáskor illetve csoportból kiváláskor csak az általános forgalmi adóról kell soron kívül bevallást adni –az egyéb adóbevallási kötelezettségeket nem érinti a tagoknál Art.

152 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009152 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Igazolás kiadásának a határideje [46. § (4) bek., 3.sz. melléklet j)] –magánszemélyek jövedelemadó- kötelezettsége alá eső bizonylatok, adókedvezményre jogosító igazolások –követő év január 31-ről február 15-re módosul az igazolások kiadási határideje –először 2010-ben alkalmazható a 2009-es évben szerzett jövedelmekre Art.

153 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009153 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Nyilatkozattal választható pótlékmentes részletfizetés [133/A. § (1)-(2) bek.] –a vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésére nem kötelezett magánszemély az adóbevallásában szereplő, 100 ezer Ft-ot meg nem haladó fizetési kötelezettségét az adóbevallása főlapja (D) sorában megválaszthatja, hogy 2-3-4 hónap alatt ugyanennyi részletben kamatmentesen teljesíti –2008-as bevallásra is alkalmazható Art.

154 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009154 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Súlyosítási tilalom [141. § (4) bek.] –felügyeleti intézkedés keretében a döntés súlyosítására nincs lehetőség –amennyiben a döntés súlyosításának lenne helye, úgy a felettes szerv új eljárás lefolytatását rendeli el –így az adózóra nézve súlyosabb döntéssel szemben megnyílik a jogorvoslati lehetősége az adózónak Art.

155 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009155 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Elektronikus ügyintézés körének bővülése [175. § (13) bek. c), g), h)] –végrehajtás során teljesítendő fizetési kötelezettségek POS terminálon teljesíthetők –kérelem a köztartozásmentes adózói adatbázishoz –illetőségigazolási kérelem benyújtása de papír alapon adja ki az adóhatóság –jövedelemigazolás kiadása Art.

156 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009156 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Adótartozás [178. § 4) pont] –esedékességkor meg nem fizetett adó és jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás –az adóigazolások kiállításánál is figyelembe kell venni a többi adónemen fennálló túlfizetéseket Éves bevallás, befizetés határidejének változása [1.sz. mell. I/B/2/a, I/B/5; 2.sz. mell. I/Határidők/1/B/d; 2.sz. mell. I/Határidők/2/a] –éves gyakoriságú adózók esetében a bevallási és befizetési határidő az adóévet követő február 15-ről február 25-re tolódik ki Art.

157 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009157 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Külföldi munkavállaló munkaviszonyának megszűnése [17. § (12) bek.] –a munkavégzés befejezésének és az ország területe elhagyásának időpontját a bekövetkezés előtt 30 nappal előzetesen be kell jelenteni –legkésőbb a befejezést követő napon, de kimentéssel Art.

158 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009158 Egyszerűsítés, adóadminisztráció Székhely-szolgáltatás esetén bejelentendő adatkör bővülése [16.§ (3) bek. b); 17.§ (3) bek. g); 17.§ (13) bek.] –ügyvédi székhely-szolgáltatás adatai kibővültek székhely ügyvéd neve, ügyvédi iroda azonosító adatai székhely-szolgáltatási szerződés időtartama, kezdő időpontja, azon iratok köre, amelyekre a szolgáltatás kiterjed –az adóhatóság kontrollként értesíti az ügyvédi irodát Art.

159 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009159 Biztosítotti státusz tisztázása Bejelentés foglalkoztatotti jogutódlásnál [16. § (4) bek. új c)] –a biztosított magánszemélyek vonatkozásában a jogutód kötelessége a bejelentés teljesítése (a jogelőd adatait is feltüntetve) –ezáltal zárulhat le a korábbi jogviszony a jogelődnél, és kezdődik meg az új jogviszony a jogutódnál –APEH tájékoztatja Tb.-t Art.

160 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009160 Biztosítotti státusz tisztázása Egészségügyi járulékfizetés megszűnése [20. § új (7) bek.] –az eltartott hozzátartozói jogon igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásra jogosultság tavaly áprilisban megszűnt –a potyautasok nagy része már bejelentkezett és havonta fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot –a kötelezettség a biztosítással járó jogviszony első napjáig áll fenn, korábban ezt be kellett jelenteni –2009-től az adóhatóság hivatalból állapítja meg a 4.500 Ft járulékfizetési kötelezettség megszűnését, ha a foglalkoztató bejelenti a havi bevallásában –a magánszemélynek kell bejelentést tennie továbbra is, ha ex lege jogosulttá válik (pl. munkanélküli ellátást kap, hallgató) Art.

161 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009161 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Közbeszerzéses kifizetéshez kapcsolódó felelősségi szabályok, nullás adatbázis [36/A-B. §; 172. § (1) bek. n); 178. § 32. pont] –közbeszerzésekhez kapcsolódó felelősségi szabályok, együttes igazolás, központosított ellenőrzés és mulasztási bírság rendelkezések alkalmazását 2008. márciusról 2009. január 1-jére csúsztatták –az új módosítás egyszerűbb koncepciót tartalmaz –adóhatóság létrehozta a köztartozásmentes adózói adatbázist, a benne szereplőknek nem kell együttes adóigazolást kérnie Art.

162 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009162 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Közbeszerzéses kifizetéshez kapcsolódó felelősségi szabályok, nullás adatbázis –Az adóhatóság az adózó kérelmére követő hó 10-én veszi fel az adózót az adatbázisba –Adózó nyilatkozik, hogy előző hó utolsó napjáig bevallási- és befizetési kötelezettségeit teljesítette –A kérelem csak elektronikusan nyújtható be. Az adóhatóság a kérelmet ellenőrzi –APEH 5 napos határidőbe hiánypótlást kérhet –APEH adatbázist minden hó 10-én frissíti, feltételeknek nem felel meg, törli és erről adózót elektronikus úton és írásban értesíti Art.

163 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009163 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Közbeszerzéses kifizetéshez kapcsolódó felelősségi szabályok, nullás adatbázis –Az adatbázis helyettesítheti az adóigazolást –Szankciók: valótlan adatok esetén mulasztási bírság 200/500 ezerFt –A közbeszerzésekhez kapcsolódó felelősségi szabályok változtak: a közbeszerző nyertes az alvállalkozóknak, és az alvállalkozók egymás között nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetést akkor teljesíthetnek: 30 napnál nem régebbi együttes igazolás Szerepel a köztartozásmentes adatbázisban Kiterjed az engedményezésre és a faktoringra is (kivéve: környezetvédelmi termékdíj csak 2010-től) Lásd APEH honlap, Itt elllenőrizhetö az irásos igazolás eredetisége 27 szám u kod alapján. Art.

164 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009164 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Igazolás kifizetésekről [46. § (1) bek.] –2009. február 1-jétől a munkáltatói igazolás tartalmazza a kifizetőt terhelő járulékot, valamint az előző bevallási időszakot terhelő és megfizetett adót és járulékot jogcímenként –Nem teljes fizetés esetén a befizetett összeget arányosan kell elosztani a magánszemélyeknek Art.

165 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009165 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Kapcsolódó vizsgálat [92. § (7) bek.] –Kapcsolódó vizsgálatnak minősül az is, ha más adózónál folyamatban lévő ellenőrzés eredménye szükséges (eredeti vizsgálat szünetel) Próbavásárlás jegyzőkönyve [104. § (3) bek.] –Felvett, de megállapítást nem tartalmazó, további jogkövetkezményekkel nem járó jegyzőkönyv a jelen lévő nem képviselő alkalmazottnak is átadható Art.

166 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009166 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Elévülés nyugvása [164. § (10) bek.] –Külföldi adóhatóság megkeresése esetén a válaszig az elévülés nyugszik Szigorúbb adóbírság, szándékos adórövidítés esetén [170. § (1) bek.] –Ha az adóhiány keletkezése a bevétel eltitkolásával, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, az adóbírság 50 %-ról 75 %-ra nő, nem lehet mérséklés Art.

167 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009167 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Szigorúbb adóhiány megállapítás [170. § (6) bek.] –Az eddigiekkel szemben adóhiányt, adóbírságot, késedelmi pótlékot a munkáltató viseli, ha teljes munkaidőben a minimálbérnél alacsonyabb összeget fizetett ki A bírságolható személyek körének bővítése (alkalmazott 10 000 Ft mellett) [172.§ (3) és (5) bek.] –Számla-, nyugtakibocsátás elmulasztása esetén az értékesítésben közreműködő magánszemély közvetlen vezetője is büntethető, max. 500.000 Ft –Fekete-foglalkoztatás esetén a bejelentésre kötelezett személy mellett közvetlen vezetője is büntethető, max. 500.000 Ft (be nem jelentett alkalmazottanként) Art.

168 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009168 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Számlatartási kötelezettség megsértése [172.§ (18) bek.] –Számlatartási kötelezettséget ír elő az evások, áll. támogatott lakásép. stb számára, szankció: (mulasztási bírság) az áru, ill. szolgáltatás értékének 20 %-áig Igazolatlan eredetű áru forgalmazása [172.§ (19) bek.] –Az 1 milliós bírság megszűnt, helyette az áru értékének 40 %-a, min. 10.000 Ft mulasztási bírság –40 %-nál nincs mérlegelési lehetőség Art.

169 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009169 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai Adószám-felfüggesztés szabályainak módosulása ( 2008 5000 adozó) [24/A. §; 54. § (5) bek.; 174/A. §] –Irat-kézbesítés módosulása: Fogalomváltozás: hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő sikertelen kézbesítése esetén adószám-felfüggesztés A tértivevényen nem kell a „címzett ismeretlen” megjelölésnek szerepelnie Levélszekrény hiánya esetén is kézbesítettnek kell tekinteni –Székhelyen végzett ellenőrzés szempontjából székhely: ügyvédi székhely-szolgáltatás központi ügyintézés helye Art.

170 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009170 Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai 1.A 60 napos ismételt üzletbezárás, ill. ismételt tevékenység felfüggesztés mellett az adószám is felfüggesztésre kerül 2. Ha a bevallási-, adófizetési kötelezettségnek 365 napon belül adózó nem tesz eleget, az adószám határozatlan időre felfüggesztésre kerül, kivéve: bírság-, pótlék-, költségtartozás esetén A felfüggesztés nem szűnik meg fizetési halasztás vagy részletfizetés esetén sem Art.

171 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009171 Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás, felszámolás TEÁOR –A TEÁOR ’03-ról ’08-ra átállás határideje Éves bevallók a 2008. évi adóbevallással egyidejűleg Egyéb adózók 2009. évi első adóbevallással papíron vagy elektronikusan –A korábbi határidők elmulasztásáért bírság nem alkalmazható –Gazdasági társaságok A cégek a főtevékenységet a cégbejegyzési kérelmen, a többit „nyilatkozat az APEH részére” nyomtatványon adják be (ez utóbbit a Cégbíróság átküldi APEH-nak, KSH-nak) A változásokat ezután APEH-hez kell teljesíteni Art.

172 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009172 Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás, felszámolás TEÁOR –Egyéni vállalkozók Főtevékenységről az igazolvány iránti kérelemben nyilatkoznak Okmányiroda küldi APEH-nak, KSH-nak A változások bejelentését az okmányirodán (jegyző) is teljesítheti Art.

173 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009173 Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás, felszámolás A számviteli beszámolók közzétételének új rendje [Ctv. 18-19. §; 84. § (2) bek.; 87. § és Art. 174/A. §] –Számviteli beszámolókat elektronikus úton kell közzétételre benyújtani, kormányzati portálon keresztül –A Cégközlöny továbbítja az APEH részére, és gondoskodik napi feltöltésről (Cégközlöny honlapjára) –Közzé kell tenni: beszámolót, könyvvizsgálói jelentést (ha van), az adózott eredmény felhasználását, elektronikus űrlapot. A közzétételi díj 3.000 Ft, amely a teljesítés feltétele. A közzétételt az APEH és a Céginformációs Szolgálat ellenőrzi. Art.

174 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009174 Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás, felszámolás A számviteli beszámolók közzétételének új rendje –Szankciók: az APEH pótlásra hív fel 15 napos határidővel → ha eredménytelen, 60 napra felfüggeszti az adószámot → ha eredménytelen, kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását → Cégbíróság a céget 15 napon belül megszűntnek nyilvánítja –Az új közzétételi rendszert 2009. május 1-jétől kell alkalmazni. Ettől kezdve csak elektronikus közzététel lehetséges Art.

175 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009175 Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás, felszámolás Új végelszámolási, záró-bevallási határidők [33. § (6) bek.; TEÁOR-csomag 27. § (5)] –A záró-bevallást a mérleg-fordulónaptól számított 150 helyett 60 napon belül kell közzétenni, APEH-nak megküldeni – A határidő-módosítás 2009. május 1-jén lép hatályba Art.

176 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009176 Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás, felszámolás Végelszámolás befejezésekor alkalmazandó új jogszabályok [128/A. § (5)-(6) bek.; Ctv. 62. § (4); 111. § (1) f); 112. § (4); 1.sz. mell. V/1/f] –Végelszámolás lezárásakor APEH értesíti (elektronikusan) a Cégbíróságot, hogy nincs adóigazgatási eljárás, és nincs köztartozás (APEH, VP) –Ha az APEH 90 napig nem küldi, akkor nyilatkozat hiányában is törölhető a cég Art.

177 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009177 Végrehajtás Átvezetés [150/A. §] –Az adóhatóság a végrehajtás megindításakor elvégezheti az adószámlák közötti átvezetést (eddig hivatalból csak elévülés, ill. felszámolás esetén tehette meg) E-árverés ingatlanokra [156/A. §; 156. § (1) bek.] –Az e-árverést kiterjesztik az ingatlanokra is → szabályok módosulnak –Üzletrészek is bekerülnek az e-árverésre –Ingatlanárverés esetén a becsérték 10 %-át be kell fizetni, amelyet a nyertesnél beszámítanak, a többiek visszakapják –Az árverések időtartama 8-ról 3 napra rövidül (ezt megelőzően van 15 nap közzétételi idő a gondolkodásra) Art.

178 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009178 E-árverés E-árverés ingatlanokra –Ha a lezárást megelőző 2 percben érkezik licit, az időtartam 5 perccel meghosszabbodik –Érvényes licitek összege (min. 5.000 Ft) differenciálódik, a kikiáltási ár függvényében: 500.000 felett 20.000 Ft, 5 millió felett 50.000 Ft, 10 millió felett 100.000 Ft –Érvényes az ajánlat, ha ingatlan esetén a becsérték 65 %-át, lakóingatlan esetén 75 %-át eléri –Ingatlan esetén a vételár megfizetésére 60 nap halasztás adható Art.

179 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2009179 Egyéb módosítások Előtársaság [178. § 10. pont] –a fióktelepre vonatkozó jogszabályok a korábbiakhoz képest lehetővé teszik a fióktelep jogerős bejegyzése előtti időszakra is az előfióktelepkénti működést –az előtársaságra irányadó kötelezettségeket (bevallás) az előfióktelepnél is alkalmazni kell Telefonos ügyintézés (pl.bevallás jav. Kérelem) Art.

180 2016. szeptember 19.Mérlegképes kötelező továbbképzés 2008180 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése PENTA UNIÓ 2009. adó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések