Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Horváthné Szendrei Szilvia felügyelőségvezető Miskolc, 2015. március 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Horváthné Szendrei Szilvia felügyelőségvezető Miskolc, 2015. március 13."— Előadás másolata:

1 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Horváthné Szendrei Szilvia felügyelőségvezető Miskolc, 2015. március 13.

2 2 Az Országgyűlés 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt. Kszvmtv (A törvény rövidítése: Kszvmtv.) 2015. március 15. Hatályba lépés napja: 2015. március 15. Célja: a kiskereskedelemi tevékenységet végző mikro vállalkozások piaci pozíciójának erősítése, a kereskedelmi szektorban dolgozó munkavállalók testi és lelki egészségének megőrzése, megfelelő pihenőidő biztosítása. Jogszabály bemutatása

3 3 E törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre* terjed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják. * A Kszvmtv. 2. § 7. pontja értelmében kiskereskedelmi tevékenység a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott fogalom, ide nem értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet, valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet. ~ A Kertv. 2. § 13. pontja szerint üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog érvényesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére. A Kszvmtv. hatálya az abban megfogalmazott kivételek mellett minden kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed, így a dohánytermék kereskedelemre is. Kszvmtv. 1. § (1)

4 4 E törvény hatálya nem terjed ki: Gyógyszertárak nyitva tartására; Nemzetközi forgalmú repülőtéren kialakított üzletek nyitva tartására; Közforgalmú vasúti, autóbusz pályaudvarok területén lévő üzletek nyitva tartási rendjére; Büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységekre; Egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységekre; Piacon, termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységekre; Vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységekre; Üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására; Kszvmtv. 1. § (2) Kszvmtv. 1. § (2)

5 5 E törvény hatálya nem terjed ki: Katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységekre; Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre; A szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; A kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; A vendéglátásra; A világörökségi területeken található üzletekre; A kulturális tevékenységet és fürdőszolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységekre. Kszvmtv. 1. § (2)

6 6 Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely- szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység. Kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elősegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását; A kulturális tevékenységet, és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység helyszíne általánosságban a fürdő, strand területe, illetve a kulturális tevékenység helyszíne lehet, a kivétel szabály alkalmazása során viszont olyan üzleteket is érinthet, amelyek nem a fürdő, strand területén, illetve a kulturális tevékenység helyszínén üzemelnek, azonban működésük a fürdőszolgáltatást, illetve kulturális tevékenységet szolgálja ki. Fogalmak

7 Fő szabály 7

8 8 Kszvmtv. 3. § kereskedelmi napokon Az üzlet kereskedelmi napokon (hétfő és szombat közötti időszak) 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartania.

9 9 Kszvmtv. 4. § Az üzletek nyitva lehetnek: Adventi vasárnapokon 6-22 óráig; december 24-én 6-12 óráig; december 31-én 6-12 óráig; Valamint az év egy tetszőlegesen választott vasárnapján, 6 - 22 óráig. Bejelentési kötelezettség a kereskedelmi hatóságok felé! (Legalább 15 nappal az eseményt megelőzően.)

10 10 Kszvmtv. 5. § Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira: Kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet esetében: általános kereskedelmi napokon az üzlet 5 és 22 óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 és 12 óra között tarthat nyitva.

11 11 Kszvmtv. 5. § Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira: Az újságot (50 m 2 ) és virágot (150 m 2 ) árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 – 12 óra között lehet nyitva.

12 Kszvmtv. 5. § Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira: A sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napon a sportesemények ideje alatt tarthatnak nyitva. 12

13 13 Kszvmtv. 6. § Az az üzlet amelynek elárusító tere a 200 m 2 –t nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató  egyéni vállalkozó,  egyéni cég tagja,  vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga,  vagy az előbbiekben felsorolt segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

14 14 Ki lehet segítő családtag? Segítő családtag a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó. E tekintetben tehát segítő családtag lehet házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér. Figyelem! Az élettárs nem dolgozhat segítő családtagként vasárnap!!!

15 15 Hatósági jelenlét A törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. A törvényben foglalt nyitvatartási időre az általános zárvatartási időszakra és az az alóli kivételekre vonatkozó előírások a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. A törvény megsértése esetén, a hatóság az Fgytv.-ben foglalt szankcionálási lehetőségek mellett köteles az üzlet ideiglenes bezárásáról is dönteni.

16 16 Milyen igazolásokat kérhet a Hatóság? Az újságot, virágot árusító üzletben a kereskedelmi tevékenységet folytató köteles a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására hitelt érdemlően igazolni, hogy az árbevételre vonatkozó törvényben foglalt követelményeknek megfelel. Hitelt érdemlő módon történő igazolásként elfogadható a vállalkozó könyvelőtől beszerzett nyilatkozata, amelyből kiolvasható, hogy az értékesítésre kínált termékkör kétharmada legalább virágból, vagy újságból tevődik össze. Természetesen abban az időszakban, amelyben az üzlet a Kszvmtv. 5. § (2) bekezdése alapján tart nyitva (azaz alkalmazott közreműködésével vasárnap 6 – 12 óra között) és folytat kereskedelmi tevékenységet, az üzletben minden egyébként forgalmazott termék értékesíthető.

17 17 Milyen igazolásokat kérhet még a Hatóság? Arról, hogy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató személy a 6. §-ban foglaltaknak megfelel, azt köteles igazolni az ellenőrzéskor. E tekintetben a kereskedő teljes bizonyító erejű magánokirati formában igazolja a jogszabályban foglalt megfelelőségét. Nyilatkozni az alábbi módon lehet: Vagy a vállalkozó személyesen, saját kézírással nyilatkozik a törvényben foglalt megfelelés tényéről a helyszínen készült jegyzőkönyvben. Vagy két tanú által hitelesített iratban nyilatkozik a vállalkozó a munkavégzés jogosultságáról. Vagy ügyvéd által ellenjegyzett iratot továbbít a felügyelőség részére.

18 18 Hogyan állapítható meg az eladótér nagysága? Az eladótér nagyságának megállapításakor fontos tudnunk, hogy annak méretébe a termék bemutatására szolgáló összes terület beleszámít, függetlenül attól, hogy az az adott épületen belül vagy kívül (szabadtéren) található. Pl. autókereskedéseknél, kertészeteknél nemcsak az épület belső eladótere, hanem az olyan – akár szabadtéri, akár fedett – terület is, ahol az autók, növények stb. bemutatásra kerülnek. Az árusító térbe beletartozik a pult mögötti terület is. Hatósági ellenőrzés során az eladótér nagyságának megállapításakor a vállalkozás vezetője nyilatkozik az üzlete értékesítési területének nagyságáról. (Kétség esetén a tény szemrevételezéssel, méréssel vizsgálható.)

19 19Kérdések? Amennyiben egy üzlet teljesíti a 6. §-ban meghatározott feltételeket úgy nyitva lehet e az hétköznap este 22 és reggel 6 óra között is? - igen Azonos telephelyre bejelentett vendéglátó és kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás nyitva tartására milyen szabályozás vonatkozik? - ez esetben csak a vendéglátás üzletrész üzemeltethető a kivételszabályoknak megfelelően, az alkalmazott közreműködésével nem végeztethető egyetlen kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó elem sem.

20 20Kérdések? A legtöbb pékségben egyéb terméket is árulnak pl. kóla, csokoládé stb. Amennyiben nyitva kívánnak tartani az egyéb termékek forgalmazását meg kell-e tagadni vasárnap a fogyasztóktól? - kizárólag pékárut és tejterméket árusító üzlet abban az esetben minősül kizárólag pékárut és tejterméket árusító üzletnek, ha a hét valamennyi napján annak minősül. Ez esetben a különös rendelkezések értelmében, alkalmazottal 5- 12 óra között tarthat nyitva. Ha egyéb terméket is értékesít akkor csak a 6. § szabályai szerint üzemelhet. Tehát nem lehetséges az a megoldás, hogy a kereskedő alkalmazottat foglalkoztatva úgy tart nyitva, hogy a pékárun és tejterméken kívül egyéb értékesítésre szánt termékét vasárnap elrakja, letakarja.

21 21Kérdések? Szolgáltatást nyújtó vállalkozások helységeire (pl. fodrász, kozmetika, edzőterem, autó szerviz) kiterjed-e a törvény hatálya, amennyiben ott kiskereskedelmi tevékenység is folyik? - az ilyen típusú vállalkozások az általános zárvatartási időszakban is nyitva lehetnek és termékértékesítést is folytathatnak, mivel fókuszban a szolgáltatásnyújtás áll és nem a kereskedelmi tevékenység. Ünnepnapokon – néhány kivételtől eltekintve - eddig nem tarthattak nyitva a kereskedelmi egységek. Hogyan értelmezzük ezt ezek után, tekintettel arra, hogy a Kszvmtv. a vasárnapot és az ünnepnapot egységesen kezeli? - munkaszüneti napokra is a Kszvmtv.-ben foglalt kivételszabályok vonatkoznak.

22 22Kérdések? Dohánykereskedésben Lottózó is működik. Vasárnap milyen szabályok szerint tarthat nyitva az üzlet? - jelen jogértelmezés szerint az üzlet a Kszvmtv. hatálya alá tartozik és az vasárnap a törvény 6. §-nak megfelelően tarthat nyitva. A piacok területén működő üzletekre nem terjed ki a Kszvmtv. Kérdés, hogy ott vasárnap dolgozhatnak-e alkalmazottak? - igen. Az üzletek a piacüzemeltető szabályainak megfelelően tarthatnak nyitva.

23 23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Horváthné Szendrei Szilvia felügyelőségvezető Miskolc, 2015. március 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések