Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013/2014. II.ADÓZÁS I. Társas vállalkozók. 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Gazdaságpolitikai célok  A számviteli törvény elsősorban a gazdasági tisztánlátást.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013/2014. II.ADÓZÁS I. Társas vállalkozók. 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Gazdaságpolitikai célok  A számviteli törvény elsősorban a gazdasági tisztánlátást."— Előadás másolata:

1 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Társas vállalkozók

2 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Gazdaságpolitikai célok  A számviteli törvény elsősorban a gazdasági tisztánlátást segíti, hogy egységes elvek szerint lehessen megítélni egy társaság pénzügyi helyzetét  A társasági adótörvény elsődleges célkitűzése  1.az előírt költségvetési bevételek garantálása pl kétes, leírt tartozásokkal ne lehessen végtelenül csökkenteni az adóalapot ( év végén a követeléseket, értékpapírokat külön kell értékelni) ‏

3 2013/2014. II. ADÓZÁS I.  2. Gazdaságpolitikai célokhoz kapcsolódó tevékenységek preferálása pl. munkanélküliek, fogvatartottak alkalmazása, kisvállalkozói kedvezmények, beruházáshoz kapcsolódó kedvezmények – fejlesztési tartalék preferálása, vagy korábban jogtalanul igénybevett kedvezmények elszámolása 3. Csak a valódi bevételek után képződjön adóalap, pl veszteségelhatárolás beszámítása

4 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Társasági adó belföldinél  Az adó alapja – az egyszeres vagy kettős könyvvitel szerint kimutatott – adózás előtti eredményből az adótörvényben meghatározott módosító tételek érvényesítésével határozható meg.  Adózás előtti eredmény = Bevétel – Kiadások Adózás előtti eredmény Eredményt növelő tételek Eredményt csökkentő tételek Társasági adó alapja

5 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Társasági adó külföldi adózónál  Adózás előtti eredmény  Bevétel – Kiadások  Adózási előtti eredmény  - adózás előtti eredményt csökkentő  + adózás előtti eredményt növelő tételek  + - adóalap, de minimum az összes bevétel csökkentő és növelő tételekkel korrigált összegének 2 százaléka

6 2013/2014. II. 2009/2010 II.ADÓZÁS I. Adó alapjának megállapítása  Az adózás előtti eredmény +/- korrekciós tételek. Az alap módosításának célja  megakadályozza a jövedelem adózatlanul történő kivonását a vállalkozásból (+/- tételek)  nem fogadja el az olyan elszámolt ráfordításokat, amelyek gondos gazdálkodás mellett elkerülhetőek lettek volna (növelő tétel)  szankcionálja (bünteti) a vállalkozást (növelő tétel)  a vállalkozási feltételek javítása (csökkentő tétel)  ösztönzi a vállalkozást a tevékenységben megjelenő, és a törvényben meghatározott közérdekű feladatok vállalására (csökkentő tétel)  kizárja a kettős adóztatást

7 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Társasági adó alapot csökkentő tételek  a korábbi évek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerinti összeg  a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználásakor az adóévben bevételként elszámolt összeg  a terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege  az adótörvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírás összege  a kapott osztalék és részesedés címén elszámolt összeg  alapkutatás közvetlen költsége: 100%-ban leírható  Jogdíj 50%-a 92-116

8 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Foglalkoztatáshoz kötődő levonások  szakmunkás tanulók foglalkoztatása esetén:  tanulói szerződés alapján a minimálbér 24%-a  iskolai megállapodás alapján a minimálbér 12%-a  szakmunkás tanulók sikeres vizsga utáni továbbfoglalkoztatásakor, illetve munkanélküliek foglalkoztatásakor max. 12 hónapra a befizetett társadalombiztosítási összeg  legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként havonta kifizetett munkabér, de max. a minimálbér, ha a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kevesebb 20 főnél 92-116

9 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Korlátos kedvezmények  Saját tevékenységi körben végzett alapkutatás közvetlen költsége, maximum ennek háromszorosa, de maximum 50 millió forint, csak saját tevékenységi körben végzett tevékenység esetében, de maximum a fizetendő adó erejéig  Bevételként kapott osztalék: 100%-ban leírható, de maximum a fizetendő adó erejéig  Jogdíj: leírható, de maximum AEE 50%-az  Elhatárolt veszteség: 100%-ban leírható, de maximum a fizetendő adó erejéig és évente csak az adózás előtti eredmény 50 %-áig  Fejlesztési céltartalék AEE max 50%-a, de max 500 millió forint 92-116

10 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Társasági adó alapot növelő tételek  a várható kötelezettségekre, és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, vagy a céltartalékot növelő összegként elszámolt ráfordítás  a számviteli törvény szerinti elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás összege  az a költségként, vagy ráfordításként elszámolt és az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg, ami nincs összefüggésben a vállalkozási, illetve a bevételszerző tevékenységgel  jogerős határozatban megállapított bírság, jogkövetkezményből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege (kivétel: az önellenőrzési pótlék)  követelésre elszámolt értékvesztés összege, és az adóévet megelőző évben az adózás előtti eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg 92-116

11 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Növelő Csökkentő  Képzett céltartalék  Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés  Követelések Sztv szerinti értékvesztés  Nem a gazdasági tevékenységet szolgáló költség  Egyéb költség, ha nem minősül reprezentációnak  Felhasznált céltartalék  közhasznú adomány 20 százaléka  Elhatárolt veszteség  TÁ. szerinti écs  TÁ. szerinti értékvesztés  Fejlesztési tartalék adózás előtti eredmény 50 %-ig, max 500 millió forint,kisvállalkozásokna k  Foglalkoztatási kedvezmények 92-116

12 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Különbség elszámolás  Képzett céltartalék  Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés  Sztv szerinti értékvesztés  Felhasznált céltartalék  Adomány 20%/50%)  Elhatárolt veszteség  TÁ. szerinti écs  TÁ. szerinti értékvesztés 92-116

13 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Miről lesz szó?  Példák a kedvezmények átalakulásra  Amortizáció időarányosítása  Maradványértékkel való számolás  Eredmény növelő és csökkentő hatások 122-145

14 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Értékesítés, átalakulás Értékesítés: Fogalmak  Beszerzési érték: ami a beszerzéskor elszámoltunk  Könyvszerint érték: beszerzés – számv törvény szerinti amortizáció  Számított nyilvántartási érték: beszerzés – társ. adótörvény szerinti értékcsökkenés  Piaci érték: amin beszámítják, átveszik stb  Átalakulás esetén két eljárás: normál és kedvezményes 157

15 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Elszámolások  1.Az átalakuló cég az átalakulás évében elszámolja az átértékelési különbözetet és megfizeti az utána járó adó  2. Kedvezményes átalakulás esetén – EU direktíváknak megfelelően – halasztott adófizetés  Kedvezményes átalakulás akkor következik be, ha a társaság tulajdonosa a megszűnő részesedésért cserébe egy új részesedést kap, s a pénzeszköz juttatás kizárólag a kibocsátott részvények, üzletrészek együttes értékének maximum 10 százalékát éri el. 157

16 2013/2014. II.ADÓZÁS I.  Példa:bt átalakul kft-vé  Bekerülési é. Könyv sz.é Piaci é  Ingatlan 20.000e 12.000 30.000  Gép 30.000e 24.000 30.000  Átértékelési különbözet: 24.000 e  A társaság adóalapja: 12.000 e  Normál eljárás  12.000e+24.000=36.000x0,19=6840e 157

17 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Kedvezményes eljárás  Bekerülési é. Könyv sz.é Piaci é  Ingatlan 20.000e 12.000 30.000  Gép 30.000e 24.000 30.000  Átértékelési különbözet: 24.000 e  A társaság adóalapja: 12.000 e  Ingatlan 12 év van hátra, gép 4 év van hátra 157

18 2013/2014. II.ADÓZÁS I.  Adó:12.000x0,19=2280e  Halasztott adó: 6840e-2280e=4560e  Ingatlan piaci értéke 30.000e ( 12 év)  Gép piaci értéke 30.000e ( 4 év)  1.év+2.500 ingatlan értékcsökkenése  +7.500 gép écs  - 1.000 ingatlan ( eredeti amort)  -6.000 gép ( eredeti amort.)  Összesen: 3.000x0,19=570e 1-4. évben  5-12. év +2.500 – 1.000=1.500x0.19=285  4x570+8x285=4560 157

19 2013/2014. II.ADÓZÁS I.  1. Egy kft 2009. december elsején üzembe helyezett egy 3 millió forint bekerülési értékű autót. Mennyi az amortizációja arra az esztendőre?  2. Egy kft 2009. január 1-én üzembe helyezett egy 3 millió forint bekerülési értékű autót, amelynek számviteli amortizációját 3 évben állapította meg, maradványérték pedig 900 e forint  Mennyi a könyv szerinti érték?  Mennyi a TAO szerinti számított nyilvántartási értéke? Hogyan módosítja a társasági adó alapját? 132-145

20 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Megoldás  1. Időarányos összeg 31/365x600e= 50.959  A társasági adóalap 51 ezer forinttal csökkenthető  2.Az autó számviteli amortizációja 2007- ben  3.000e-900e=2.100 e( a maradvány értéket először levonjuk, utána számoljuk a maradék összegre az amortizációt)  2.100e:3=700e  TAO szerinti amortizáció ( a maradványérték nem számít/  3.000x0.20=600e 132-145

21 2013/2014. II.ADÓZÁS I. A társasági adó alapjára gyakorolt hatás  Adózás előtti eredményt  növelő tétel: 700e  csökkentő: 600e  ---------------------------  TAO + 100e  Könyv szerinti érték 2.300  TAO szerinti ért. 2.400  Mikor növekszik rövid távon az adóalap és mikor hosszú távon? 145

22 2013/2014. II.ADÓZÁS I.  Adóalapot növelő/csökkentő tételek  Értékesítés  Előző példa:  Könyv szerinti érték 2.300  TAO szerinti ért. 2.400  Adózás előtti eredmény: 12.000 e Ft  12.000 + 2.300 e  - 2.400e  =11.900e Ft 145-152

23 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Nagyobb/kisebb  1. Adózás előtti eredmény  Pozitív  negatív  1. TAO alapja  negatív lehet, ha a TAO szerinti amortizáció meghaladja a a számviteli törvényben meghatározott mértéket  Pozitív a növelő tételek meghaladják a csökkentő tételeket pl amortizáció Büntetések, követelés leírás 145-157

24 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Követelések elszámolása  Növelő  Az adóévben a követelésre elszámolt értékvesztés összegével  Csökkentő  Az adóévben a tao által elismert értékvesztés összegével  Ez a követelés bekerülési értékének  2 % 90-180 napos késedelemnél  5 % 181 -360 napnál  25 % 360 napon túl  Behajthatatlan követelés 132-142

25 Válságkezelő intézkedések  Értékvesztés elszámolása:  A 365 napon belül ki nem egyenlített követelés 20 százaléka 5 adóév alatt levonható az adóalapból, feltéve, ha a követelés bekerülése értéke értékvesztésként el lett számolva, levonás a nyilvántartott értékvesztés erejéig. 2013/2014. II.ADÓZÁS I.

26 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Példa  Egy cég adózás előtti eredménye 10.000 eFt  Követelésekre a tárgyévben ráfordításként elszámolt összeg 3.000 e Ft  A tárgyév utolsó napján késedelemben lévő követelések összetétele 132-142

27 Csökkentő tételek  Elhatárolt veszteség: 100%-ban leírható  Kisvállalkozóknak nyújtott kedvezmény.  Adóalap csökkentő beruházási kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a költségek és a beruházás teljes értéke együtt nem haladja meg bevételt  Kamatkedvezmény 40%, de nem lehet több mint a számított társasági adó 70 %-a 2013/2014. II.ADÓZÁS I.

28 2013/2014. II.ADÓZÁS I.  30. 000 e Ft adózás előtti bevétel  Kisvállalkozói beruházás ( új eszköz): 29.000 e Ft  Egy az egyben leírható a TAO alapjából  Fizetett kamat: 8.000 e Ft  40%-a: 3,200 e Ft  Levonható?  TAO alap 1.000 e Ft,  TAO 10% 100 e Ft, ennek maximálisan 70%-a vonható le kamatkedvezményként, vagyis 70 e Ft 142-152

29 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Egyéb kedvezmények  Céltartalék képzés: adózási szempontból csak a jövőbeni kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartaléknak van jelentősége, ehhez kapcsolódik az adóalap korrekció.  Céltartalékot a képzéskor nem ismeri el, vagyis a várható kötelezettségekre képzett céltartalék összegével megnöveli az adóalapot és csökkenti a bevételként abban az évben az alap terhére felszámolt összeggel( tényleges felhasználással csökkenti) 142-157

30 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Fejlesztésre lekötött tartalék  Feltétel: eredménytartalékból átkönyvelni a lekötött tartalékra  A lekötött összeg leköthető, maximum az adózás előtti eredmény 50%-ig,maximum 500 millió Ft-ig  Négy éven belül be kell fejezni a beruházást  Elszámolás  1.000 e Ft adózás előtti eredmény  200 e Ft céltartalék 142-157

31 2013/2014. II.ADÓZÁS I.  1,000 x0.5= 500  200 e Ft leírható: meg nem fizetett adó 200x0,19=38 e Ft  Következő évben január 1-én aktivál egy eszközt 200 e Ft értékben, Amortizáció 4 év  Adózás előtti árbevétele 1,200 e Ft  Számviteli t. szerinti amortizáció: 200:4=50 e Ft /év  Társasági adóalap: 1,200+ 50e Ft  Csökkentő tétel nincs, hiszen azt már az előző évben leírtuk  1-4 év TA: 50x0,19=9,5e 4x9,5e= 38 e Ft 142-157

32 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Foglalkoztatási kedvezmények  Létszámnövelés: kisvállalkozásoknál, amelyek korábban 5 főnél többet nem foglalkoztattak maximum 250 főig  Adóalap csökkentő kedvezmény:  Létszámnövekedés x minimálbérxhónap  Szakmunkástanulók utáni kedvezmény  Hónapok száma x minimálbér x 20% x fő munkanélkülit, börtönbüntetést letöltők,  Munkanélküli foglalkoztatása utáni kedvezmény 142-157

33 2013/2014. II.ADÓZÁS I.  Adóalap csökkentő kedvezmény  Regisztrált munkanélküli foglalkoztatása utáni kedvezmény:  Létszám x minimálbér x tb(29%)x hónap 142-157

34 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Elvárt adó  Változás 2007. január 1-től  A társasági adó már nem a nyereség után fizetett adó, mert  a bevételhez képest minimális szintet kötelezően elért társasági-adó alap után kell fizetniük a vállalkozásoknak. Az elvárt adó és a nyereségadó alapja közül a magasabb után adóznak majd, az arra vonatkozó szabályok szerint. A 2006-os adó alapján fizetendő adóelőleg is már az új adóhoz igazodik

35 2013/2014. II.ADÓZÁS I. Adóalap min összes bevétel 2 %-a  Ha a megállapított adóalap nem éri el az adóévben a bevételnek az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével csökkentett részének két százalékát, akkor ez utóbbi az adó alapja. A törvény ebben az esetben is a teljes bevételről szól, nem pedig az értékesítés nettó árbevételéről.  Abban az esetben, ha a hagyományosan számított társasági adó alapja magasabb az összes bevétel korrigált összegének 2 százalékánál, akkor természetesen az után kell a terhet megfizetni.


Letölteni ppt "2013/2014. II.ADÓZÁS I. Társas vállalkozók. 2013/2014. II. ADÓZÁS I. Gazdaságpolitikai célok  A számviteli törvény elsősorban a gazdasági tisztánlátást."

Hasonló előadás


Google Hirdetések