Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 1/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 1/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és."— Előadás másolata:

1 Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 1/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és küldetés

2 Bevezető gondolatok a megmaradásról Korunkban élesen tevődik fel a következő kérdés : Miként lehet önmagunkat felvértezni emberként, magyarként úgy, hogy erkölcsileg megmaradhassunk és megerősödhessünk bármilyen néptengerben akár egyszál magunkban is, sőt küldetésként erőnk legyen ellátni akár romlott közösségek lelki gyógyító feladatát is? A kérdésre akkor van megoldásunk, ha rá elméletben és gyakorlatban is kivitelezhető választ tudunk adni! Le lehet szögezni mindenesetre, hogy megmaradni és gyógyítani csak szeretettel és emberi tartással lehet. Szeretettel, vagyis lelkileg egészségesen. A megrontó gyűlöletet, a lélek betegségét le kell vetkőznünk. A tartás viszont önvédelem, ami külső megrontásunktól véd. Szeretet és emberi tartás – a magatartás – az ami megtart, és az ebben fejlődés. Minden a helyes önismerettel kezdődik. Amíg nem tárjuk fel a magyarság számára mindazt, ami a kincse : a rejtőző tudást múltjában-nyelvében, az erkölcsiséget, a hitet és az ezekből adódó felelősséget küldetése felismerésében, addig öngyógyulására nem is számíthatunk. És addig nincs felfelé vezető út. Csak az összefüggéseket felismerve kezdődhet el gyógyulásunk. Kialakítható egy egészséges, felelősséget vállaló hierarchikus közösségi építmény, ami egyedüli záloga a jövőnknek. De az emberiség jövőjének is, mert a gond, az egyetemes. És itt lép színre a magyar küldetés szerepe : mindezt a tudást megismertetni a világgal. Ezáltal a ma és a jövő embere már nem egy tántorgó, félrevezethető alak, hanem öntudatos alakítója és alkotója lehet rábízott világának.

3 TARTALOM Bevezető rész Egy kis történelem Értékeink (I. vetítés) Első rész Tudás és nyelv (I. és II. vetítés) Második rész Erkölcsiség és küldetés (III. és IV. vetítés)

4 Bevezető rész Egy kis történelem “Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar az ősindiai kultúra tárházában!" (Kőrösi Csoma Sándor halál előtti üzenete) Igazán felelős ember, halálát érezvén, a legfontosabbra hívja fel az utókor figyelmét. Így tekintsünk erre az üzenetre. A nagy tudós valamire rálelt, de munkáját nem tudván befejezni – hagyatkozik.... talán éppen ránk.

5 Kőrösi Csoma Sándor (sz.1784, Csomakőrös – mh.1841, Darjeeling) „Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától alussza itt örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében.” Gróf Széchenyi István

6 Kőrösi Csoma Sándornak fiatal korától kezdve egyetlen nagy célja volt: megtalálni a magyarság őshazáját. Ezt a célt nem érte el ugyan, mégis világhírűvé vált: az ő révén ismerte meg Európa a tibeti kultúrát. Az erdélyi Kőrös községben született Csoma tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban kezdte, majd 1814-ben Göttingenbe küldték, ahol keleti nyelveket tanult. 1819 novemberében indult útnak. Következik Teherán, Afganisztán, India. Kelet-Turkesztánba, a feltételezett őshazába a veszélyes út miatt nem jutott el. Közben a tibeti nyelvet tanulmányozva 1834-ben megjelenteti a tibeti nyelvtant és a tibeti- angol szótárt. 1842-ben Kőrösi Csoma ismét útnak indult: Tibeten átkelve észak felé akarta megkeresni a magyarok őshazáját. Nem jutott azonban messzire, az akkor még gyógyíthatatlan malária megtámadta, s a Himalájához közeli Darjeelingben meghalt. Csomakőrösi emlékmű

7 Kőrösi Csoma Sándor útvonala madjarok ujgurok magyarok

8 Testvérhagyomány Egy nép testvérhagyománya mutat rá arra, hogy erkölcsiségében milyen mértékben áll az isteni rend szerinti szilárd alapokon. Mindez néphagyományából (mesék, legendák, mondák, dalok) fejthető meg leginkább. A magyarban, az egymást kereső és segítő, egymásért felelős testvérpár példája Hunor és Magyar. Ez a testvérhagyomány a történelem folyamán számtalanszor igazolódott. A legismertebb Juliánusz barát, aki 1241 előtt kereste meg keleti testvéreinket. Ma is élő ez a hagyomány, bármennyire gondolnánk az ellenkezőjét. Lássunk két példát : Testvérkeresőben Madjarok (ejtsd: magyarok) Kazakisztán Kosztanaj- megyéjében (Zsangeldi járás) a Szarikopa tó vidékén él egy Madjar (ejtsd: magyar) nevű törzs. A törzs tagjai magukat madjarként határozzák meg (a kazakságon belül). Emlékhelyeik feliratain, temetői sírköveiken mindenhol jelzik a madjar törzshöz való tartozást. Genetikai felmérés eredményei alapján úgy tűnik, hogy a mai magyarországi lakosság egy részének az ősei és a kazakisztáni madjar populáció ősei között valamikor a múltban (mai történelmi és régészeti tudásunk szerint legalább 1300-1500 évvel ezelőtt) genetikai kapcsolat állt fenn. A mintegy négyezer főt számláló kazakisztáni madjar törzs 2007. júliusának elején megtartotta első (modern kori) nagy törzsi gyűlését /kurultaj/, ahol a helyi madjarok magyarországi testvéreiket is meghívták. 2008. augusztus 8-10-ig került megrendezésre a kazakisztáni madjar törzs és a magyarországi magyarság második találkozója (nagygyűlése) Kunszentmiklós határában. http://www.kurultaj.hu/

9 Kurultaj – törzsi gyűlés 2007. július 7-8, Saga- a Madjar törzsi terület központja

10 Kurultaj – törzsi gyűlés 2008. augusztus 8-10, Kunszentmiklós

11 Ujgur Autonóm Terület Ujgurok

12 Kínai Turkesztán ismerete nélkül nem teljes a magyar őstörténet, hiszen e terület egy része már a hsziungnu, majd az avar, a türk és végül az ujgur törzsszövetségek, illetve államok része volt. Ezek az államok – törzsszövetségek – számos olyan néptöredéket is laza kötelékükbe fogadtak, amelyek egy része utóbb a Kárpát-medencébe érkezett. Tudjuk, hogy a magyarság sok etnikumból ötvöződött – őstörténetünk nagyon sok szálú –, ezért minden összetevő történetét, szerveződését térben és időben meg kell ismernünk ahhoz, hogy egykor majd megírhassuk népünk valódi őstörténetét. Ujgur Autonóm Terület A Tarim-medence – ma sivatagos Olvasmány: Földünk legrettenetesebb sivatagja http://www.valtozovilag.hu/t365/tux0527.htm

13 Ujgur piramisok (Kína titka filmen) Kevés ennél különösebb film kering a világhálón. Kína közepén az egyiptomiakhoz hasonló, teljes épségben álló piramisok tömegét a kínai kormányok éveken át titkolták. A Google Earth és utazók azonban láthatóvá tették a titkot. A film végén bemutatott bronzszobor állítólag 18.000 éves. Lehet, hogy újra kell írni az egész történelmet? A Kínában található piramisokról régóta lehet képeket találni a világhálón. Ez a film viszont egyértelműen az ujgurok művének nevezi ezeket az építményeket. Az Ázsia szívében, a Tarimi-medencében élő ujgurok meggyőződéssel tartják magukat a mi testvéreinknek. http://www.youtube.com/watch?v=CSc72F0Ceow Hidden Uyghur Pyramids

14 Hun-ujgur rokonaink a Csiksomlyói búcsun http://www.uygur.org/uygurche/uchur/2006/06_08.htm

15 Értékeink A magyar mesében gyakran találkozunk a ládikó fogalommal: cifra ládikó és kopott ládikó. Mi az érdekes? A főhős mindig a kopott ládikóban leli meg a kincset. Mire figyelmeztet ez? Lám, a belső a fontos - a külső szerinti felületes értékelés félrevezető, csalóka. Az emberben is, hasonlóan, a rejtett lélek szépségét kellene felfedezni. Jézus intése így szól: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön! Mert a ti kincsetek a szívetekben van!” Jelen összeállítás a magyar örökség rejtett kincseit villantaná fel. Kibontanánk előítéleteinknek azt a kopott dobozát, amely eddig akadályozta, hogy felismerjük igazi értékeinket. Nézzük meg belülről ezt a ládikót! (Olvasmány: Mi van a ládikóban?)

16 Első rész Tudás és nyelv „egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv” (Kányádi Sándor: Apáczai)

17 1.Tudás a nyelvben – magyar nyelv Magyar nyelv - emberi szellem Ős szógyökök magyarul Őskori találmányok kövülete a nyelvben Magyarul érthető idegen szavak Nyelvi és képi teremtő gyökök Szavaink teste-lelke Szógyökérből szóbokor Feladatmegoldó magyar nyelv Teremtő gyökök más nyelvekben Látszólag különböző, azonos tartalmú szavak Őshit a nyelvben Gyökérkeresés előitélet nélkül Világ világossága és ősi vallás Játék a szavakkal A MAG szógyök fontossága a magyarság számára A magyar nyelv magyaráz A magyar nyelv ősisége Gondolkodók a magyar nyelvről Gazdag szókincsünk Nyelvtörő magyar nyelv A magyar nyelvészet eltitkolt kincse Természeti jelenségek a nyelvben Emberismeret a nyelvben Logika a nyelvben Élővilág a nyelvben Szeretet és tartás a nyelvben TARTALOM

18 1.Tudás a nyelvben - magyar nyelv Magyar nyelv – emberi szellem "Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige.“ A ige a Szellem szüleménye. A Szellem az embert is áthatja, ebből született az emberi nyelv. Feltételezhetően az emberiségnek volt egy ősnyelve, melyből ős szógyökök maradtak ránk. A nyelv alapját képező szógyökök kutatása utat nyithat az emberi szellem működésének megismeréséhez: "A gyök az a minimális szótári egység, amely saját hangtani és jelentésbeli önazonossággal rendelkezik, ragok, képzők, jelek nélkül. A gyökök és a gyökök közötti kapcsolatok betekintést adhatnak a magyar nyelven alapuló kognitív valóság és esetleg tágabb értelemben az emberi szellem működésébe.“ ( Marácz László: Nyelvi és képi gyökök – a magyar kultúra megtartói) Ős szógyökök magyarul Az ősnyelv ránkmaradt ős szógyökei fellelhetők az emberiség mai nyelveiben. Ezáltal minden mai nyelv valamilyen mértékben az ősnyelv származéka. Kérdés, hogy melyik mai nyelv őrzött meg az ősnyelvből többet? Állítólag, a párizsi Sorbonne nyelvészei keresték a világ nyelveiben fellelhető közös ősi szógyököket, etimomokat. Számítógépes elemzés szerint az ős szógyökök jelenléte: egyfelől az angolban 4%, míg másfelől a magyarban 68%. mai angol nyelv 4% latin 5% héber 5% csendes - óceáni nyelvek 7% indiai munda-khol 9% tibeti, szanszkrit 12% ős-török, türkmén 26% mai magyar nyelv 68%

19 Példa ős szógyökökre, melyek a magyar nyelvben megfordítva is azonos, vagy rokon jelentésűek : csereg-recseg, él-lét, ész-szellem, fi-ifjú, gyík-kígyó, húzat-zuhatag, kap-pakol, keret-rekesz, köp-pök, lap-pala, libeg-billeg, máz-zománc, reccs-cserr, rezeg-zereg, rét-tér, roppan-porhad, rokkan-korhad, roskad-sorvad, rög-göröngy, sír-rí, oszt-szorz, tarol-arat, tűz-süt, vét-tév, víz-zivatar, zubog-buzog, zsarát-parázs Ősszó - e a lábas szó? → Láb-as szó= jelentése: lábon álló edény. Őskori múzeumi tárgyak között látunk ilyet – a magyar szó megmagyarázza az egykori eszköz képét. Ma már nem lábas az edény. Őskori találmányok kövülete a nyelvben Az alábbi gondolatserkentő párbeszéd őskori találékonyságra világíthat rá : Mitől fazék a fazék? - Talán, mert az ősember első edénye, a fazék fá-ból készült! - Na, de hogyan készülhetett? - Úgy, hogy fa-ragta! - És abban miként lehetett úgy főzni, hogy el ne égjen? - Talán kövesztéssel !? (tájszóval kifejezett abálás-főzés) - Nem értem! A kő-vel, s ésszel? -Valóban, - a követ előbb tűzbe, majd a vizes fazékba tette. Ettől főtt fel a víz és főtt meg az étel. Megjegyzés : - a kövér = dagadt szó is a kövesztéssel lehet kapcsolatos, hiszen a főzéssel csak a zsíros hús dagad fel - a kovász jelentése hasonló : kelesztésre, dagasztásra használt tészta (Kiss Dénes nyomán)

20 Magyarul érthető idegen szavak Az alábbi szavaknak melyik nyelven van értelme? → Taragot = tárogató = jelentése: tárogatós hangszer – használatkor a billentyűi kitárulnak → Bitonag = botonág = jelentése: boton ág – szőlőültető ágas bot (Moldvában használatos) → Săraz = Száraz (Igazfalva mellett, Temes megyében) = többnyire kiszáradt patakocska → Alo = halló = jelentése: halló személy (magyar szó) - a világon talán leggyakrabban használt szó, különösen a maroktelefon korszakában Nyelvi és képi teremt ő gyökök Mitől nyelvi és képi teremtő egy gyök? Attól, hogy meg-magyar-áz és leír, magyarán: érthetővé és láthatóvá tesz alapvető tárgyat vagy jelenséget. Példa:- per – pör,vagyis: p_r - képileg összefügg a tűzcsinálással - a ro szógyök - a tisztaság, simaság, épség megsértése Szavaink teste-lelke A régi rovásírások mássalhangzósak voltak, éppen ezért nehéz manapság megfejteni tartalmukat. A magyar szavak vázát, testét, tartását - kemény részét - a mássalhangzók alkotják, akárcsak egy fa törzsében az évgyűrűk. A kitöltő anyagát, a szó lelkületét, tartalmát - lágy részei - a magánhangzók adják. Ezek teszik hangulatossá szavainkat. Változatosságuk, gazdagságuk, kötetlenségük révén születtek meg nyelvjárásaink. Példa a szólelkület árnyaltságára : vállal – vall – vallomás – vallás. Sok nyelvjárásunk van, mégis nyelvileg értjük egymást legyen az középmagyarországi, szegedi, felvidéki, délvidéki, közép-erdélyi, székely vagy éppen csángó - ellentétben olyan népekkel, ahol a szomszéd falubeli beszédét is alig értik. Fontos, hogy ne csak nyelvben, de lélekben is megértsük egymást, mert - nyelvünk, népmeséink, népdalaink által - kultúránk egységes, nyelvterületünk minden szögletében.

21 RÓ 21 szó Szógyökérből szóbokor A természet titokzatos csodája, mikor egy gyökérből bokor nő. Számunkra a mogyoróbokor az egyik legismertebb, legkedvesebb és leghasznosabb ilyen növény. Gyökeréből nőnek ágai, ág-bokorként. Hasonlóan képzeljük el a magyar nyelv szó-gyökeiből kinövő szó- bokrokat. Amiként a bokor ágai a gyökérhez szervesen kapcsolódnak, azonképp a szóbokor szavai is szervesen tartoznak a szógyökér jelentéskörébe. Keresgélve, a példák sokaságára találhatunk rá. Lássunk egyet belőlük : - a RÓ szógyök, melynek kikövetkeztethető jelentéstartalma: a tisztaság, simaság, épség megsértése. Ebben a jelentéstartalomban, ebből a szógyökből példánkban egy 21 szavas szóbokor növeszthető: RÓ-z, RO-zsda, Ro-ssz, RO-m, RÓ-na, RO-nda, RÓ-ka, RO-vás, RÓ-t, RO-vat, RA-vasz, RO-ggyan, RO-ngál, RO-ncs, RO-ngy, RO-nt, RO- ppan, RO-kkad, RO-skad, RO-had, RO-zzan A rózsa alapvető jellemzője, hogy róz, vagyis karcol. Hozzá kapcsolódó közmondásunk szól igy : Nincsen rózsa tövis nélkül. Melyik a legszebb szó? – gyakran teszik fel a kérdést a nyelv iránt érdeklődők. Szótest és szólelkület egyaránt fontos ennek megállapítására. Kosztolányi Dezső a maga idejében szintén elgondolkozott a kérdésen, s a következő szócsokrot alkotta meg: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. Példák magyar nyelvjárások szóhasználatára : az Ő-ző szögedi, az É-ző székely, az Á-zó felvidéki.

22 Feladatmegoldó magyar nyelv Minden kornak divatja a gondolkodásra serkentő játék. Oldjuk meg a következő magyar nyelvi játékot: Adott a következő 4 szógyök, 4 különböző jelentéstartalommal: PIR, KAR, RA, HÓ. a) Írjuk át őket általános formára, és b) csakis ezen 4 jelentésben, alkossunk összességében minél nagyobb szóbokrot. Lássuk a megoldást: a) Általános forma: P_R, K_R, R_, H_ b) Szóbokoralkotás a 4 féle jelentésben az alábbi módon látható: →P_R szógyök : összefügg a tűzcsinálással, de átvitt értelme is van PIR, PIR-os, PIR-ít, PIR-it (ásvány), PIR-kad, PER-el (pöröl), PER-zsel (pörzsöl), PER-nye, PAR-ázs, PÖR-köl Szó-bokra 10 szóból áll. →K_R szógyök alapértelme : a görbe, kerek, magafelé visszahajló vonal, vagy ily vonalban mozgás. KAR: KAR-ol, KAR-aj, KAR-é, KAR-d, KAR-ika, KAR-ima, KAR-ing, KAR-ám, KAR-om KER: KER-ek, KER-ék, KER-ül, KER-ep, KER-ing, KER-eng, KER-engő, KER-ingő, KER-ge, KER-get, KER-es, KER-t, KER-et, KER-ít, KER-eszt KÉR: KÉR-eg KOR: KOR-ong, KOR-ona, KOR-lát, KOR-só, KOR-don, KOR-mány, KOR-da KÖR: KÖR-öm, KÖR-ös, KÖR-öz, KÖR-ző, KÖR-lő, KÖR-zet, KÖR-ny, KÖR-nyez, KÖR-te, KÖR-ül, KÖR-önd, KÖR-ítés KUR: KUR-kál, KUR-ta,... KÜR: KÜR-t A K_R teremtô gyökből a magyar nyelvben legalább 52 szavas szó-bokor képezhető. kelta kereszt kör-oszt A Magyar Szent Korona keresztpánttal osztott kör középen a Teremtő Aya

23 →R_ szógyök jellemzője : toldás, tapadás, egymásra helyezés, átadódás RA – RA-b, RA-bló, RA-g, RA-gacs, RA-gad, RA-gadozó, RA-gály, RA-gasz, RA-gasztó, RA-k, RA-kás, RA-komány, RA-kott, RA-ng RÁ – RÁ-cs, RÁ-g, RÁ-galom,RÁ-gcsáló, RÁ-gódik, RÁ-gós, RÁ-ma, RÁ-tarti Kettős R_R_ szavunk a jelleget megerősiti: RÁ-RA-k. 24 szavas szó-bokrot állítottunk össze. →H_ szógyök jelentése : takar, leplez, óv, véd, fed HA – HA-z, HA-za, HA-nt, HA-nta, HA-zug, HA-mu, HA-mis, HA-rmat, HA-j, HA-jt, HA-jrá HÁ – HÁ-m, HÁ-z, HÁ-j, HÁ-ncs, HÁ-nt, HÁ-ló, HÁ-rtya HÉ – HÉ-j HI – HI-m, HI-mez, HI-mpor, HI-t, HI-tel, HI-tves, HI-tvány HO – HÓ, HO-n, HO-mály, HO-mok, HO-rol(-zsol) HU – HU-z, HU-zat, HU-mbug, HU-ny Szó-bokra 35 szavas. (Marácz László és Varga Csaba nyomán) Összesítve igazoltuk, hogy 4 szógyökből a magyar nyelv legalább 120 új szót teremthet, úgy, hogy ezek értelemben kötődjenek a szógyökökhöz, és azokkal szóbokrot is alkossanak. Átlagban, a fenti szógyökeink, saját jelentéskörükben megharmincozódtak. Ez hallatlan és felülmúlhatatlan teljesítmény! Mi magunk is, a magyar Helyesírási szótárban keresgélve szógyököt, önállóan nekiláthatunk, hogy megfogalmazható jelentéstartalmában a szógyökre szóbokrot építsünk, például így: G_ = gomb, gömb, gördül, görbe, görög, gurul, stb. M_ = mozog, motor, motoszkál, mozdony, matat, megy, mond, munkál, stb. Motion - angol _R = ér, erő, erély, erény, érint, érez, érzelem, értelem, érem, érdem, - továbbá ár, áram, stb. T_N = tan, tanú, tanít, tanár, stb. Anyanyelven gyerekeinket elsőként éppen a legkönnyebben kiejthető egyszótagú ősszavakra tanítjuk meg– úgy, mint anya, apa, tata, mama, stb. Önkéntelenül tesszük ezt, nem tudatosul bennünk, hogy ezáltal újból és újból megéljük az emberiség kezdeteit.

24 Teremtő gyökök különböző nyelvek szavaiban A K_R gyök: Magyar :kerék kör körtemplom korona kereszt kert kurta kürt, kurkál Angol : car circle church crown, corona cross garden short horn Román :car, cară cerc coroană cruce gard scurt corn, horn încurcă A RO gyök: - rózsa - rosa A rosa nem lehet latin eredetű szó, mivel a latin nyelv a ro szógyököt nem tudja megmagyarázni - a magyar viszont igen. A H_ gyök - ház – hause, casă, heimhon – homehaj – hairhuzat (zuhog) – zug A H_ szóbokrában is kutathat a kíváncsi elemző. Más nyelvekben jelenlevő H_ szavak honnan származhatnak? Mely más nyelv tud, a magyaron kívül, egyetlen jelentésben ekkora - 35 szavas - szóbokrot létrehozni?

25 Látszólag különböző, azonos tartalmú szavak Magyar szavak : öreG – öröK viLág – viRág Körül – Gördül Forog – Pördül Idegen szavakkal hasonlítva : KERT – GARD HÁZ – CASa Ne lepjenek meg a fenti példákban bemutatott mássalhangzó átalakulások - magyarázata van ennek. Például a kerek és görög ugyanaz a szó : KEREK – K_R_K – G_R_G – GÖRÖG A mássalhangzók, a szájüregben végbemenő képzés módja szerint hat csoportba sorolhatók. Lássuk ezeket a csoportokat : 1.JJ, L, Ly, RJeLes 2.TD, T, Ty TuDós 3.KG, Gy, H, KKöHöGős 4.PB, F, P, VPöFögős 5.NyM, N, NyNyáMMogós 6.SzC, Cs, S, Sz, Z, ZsSziSzegős Az egyes csoportokon belül a mássalhangzókat hasonló módon képezzük. Emiatt könnyen cserélődhetnek egymás között. A cserélődés viszont, a belőlük alkotott szavak jelentéstartalmán lényegében nem változtat. A mássalhangzó csoportok könnyű megjegyzése végett ajánlott megtanulni a következő kis szójátékot : „jeles, tudós, köhögős, pöfögős, nyámmogós és sziszegős” Gyakorlatban próbáljuk ki a mássalhangzóképzést : RRRRRR... – LLLLLL... – JJJJJJ... (Pap Gábor nyomán)

26 Gyökérkeresés, előítélet nélkül Nagy hibánkká lett nekünk magyaroknak, hogy többször tagadjuk, mint ahányszor okunk lenne rá, a szavak esetleges magyar gyökerű eredetét. Ne zárjuk ki, hogy szó a magyar nyelvből nem származhat. Gondolkozzunk, hasonlítgassuk különböző korok szavait, és ha törvényszerűséget fedezünk fel, annak járjunk utána. (sumér önmegnevezés) O R A D E A J E R U S A L I M K N G R K A R Á CS O Ny ↑ O R A D I A ↑ J R S L M H N G R K R CS Ny ↑ V A R A D I A ↑ H R S Ly M H N G R K E R E CS E Ny ( sólyom) ie o o o u a ↑ V A R A D ↑ HIE R O SO LYOM H u N G a R ↑ N.VÁRAD ↑ SZENT–SÓLYOM (magyar gyökér) (pártus gyökér) (magyar megnevezés) ↑ ANNA ↑ JÓZSEF ↑ KRISZTUS ↑ KÉFÁS ↑ ANYA ↑ J ZS F ↑ K R SZ T S ↑ K F S ↑ J SZ V ↑ K R SZ T S ↑ K V S ó í e e e ö e ↑ J Ó SZ ĺ V ↑ K E RE SZ TE S ↑ K Ö V E S (Mária anyja) (Jézus apja) (Keresztet hordozó) (Kőszikla - Péter) Megjegyzések: 1. A Hi-er lehet akár a H_ szóbokrának egyik tagja is. Mert amiként a számunkra érthető Hit óv és véd, azonképpen a Hier = szent is oltalmazott, sérthetetlen. 2. December 21-e, a téli napforduló, vagyis Nagyboldogasszony napja a régi magyarok szent madara, a kerecseny sólyom - a turul - kiröpítésének Kerecseny ünnepe.

27 Őshit a nyelvben IS – TEN = ŐS – TEN = ős - végtelen szellem DINGIR (sumér), TINGIR (török), TENGRI (mongol) = = jelentése : végtelenség, szellem, ég TIN / TINIA - etruszk istennév TANRI- a török ősvallás istene TIEN- a kinai ősvallás istene TEN- a japán ősvallás istene Japánul ten-no jelentése isteni helytartó, vagyis a császár A székely rovásirás bolognai rovásnaptára "Hálát agyunk Tennek hogy adta!" mondata őrízte meg a magyar ősvallás istenének eredeti Ten nevét s ezzel eldönti isten szavunk eredetének kérdését, amely a finnugrista nyelvészet számára máig megoldhatatlan nehézséget jelent. Beláthatóvá teszi, hogy a magyar isten szó "ős Ten" értelmű összetétel, amelynek második tagja a kínai tien "isten, ég" szó, az etruszk Tin/Tinia istennév, és az indián Tenochtitlán városnévben rejtőző Tenoch név rokona. Ebből a magyar nyelv- és vallástörténet kezdeteire vonatkozó fontos megállapítások következnek, mert az etruszk, kínai és indián kapcsolatokat legjobban egy kőkori eredet feltételezésével lehet magyarázni. (Varga Géza : Marsigli gróf rovásnaptára) Az ISTEN elnevezés arra is magyarázatot ad, hogy az ősnépek egy isten hivők voltak. Lévén, hogy megnevezése ős szellemet jelent, - vagyis öröktől fogva való végtelen szellemet – ez csak EGY lehetett. Megfigyelendő, hogy a magyar rovásirás időnként az Istent GY betüvel jelöli, vagyis az EGY-gyel, - ezáltal jelölvén az egyetlenségét. A magyar TENGER és TENMAGAD is feltételezhetően a TEN szó származéka. Légy tenmagad - szoktuk mondani, - vagyis add megerősitetten a saját szellemiségedet. Forrai Sándor feloldása

28 A T_N szóbokor A TEN és TAN, az Szellem és szellemiség. Az ősi TANítás TENhez (IsTENhez) fűződik. Ez csak IGaz IGe lehet. A tanítványok tanítják az isteni tanokat. Építsünk fel szóbokrot : T_N - TEN - TAN - TANÍT - TANÚL - TANULMÁNY - TANÍTÓ - TANÁR - TANÍTVÁNY, stb. Más nyelvekben fellelhető szavai : T_N : TEN - TIN - TIEN - TANRI T_N : DEUS (teDEUM), DUMnezeu TAN- -ÁR -UL- -ÁS -Ó -MÁNY -ÍT- -VÁNY -Ó -ÁS

29 Világ világossága és ősi vallás Az őshit szerint a világosságot Isten teremtette. A kibomló fény, a világosság, a világnak, de az embernek is az életet jelentette – ezt hálaadással és ünneppel fogadta. Innen származik az emberiség egyik ősi vallása: a fényvallás. A fény – világosság – világnak világa. De a világosság a virágot – a növényt is - virágba borítja. Ezért természetes a magyarnak a „világ világa, virágnak virága” összekapcsolódás. Igy értjük meg az ősi vallás által, a kibomló fényt szimbolizáló alapjel, a négyes osztatú virágszirom használatát. A fényvallás semmiképp sincs ellentétben a kereszténységgel. Sőt, a kereszténység - Krisztus által - éppen ennek a fényvallásnak a kiteljesítője. Általa szállt a fény a földre az emberi lélek számára. Krisztus a téli napfordulón született, ennek jelentősége van. Ekkor kezdi a fény legyőzni a sötétséget - a nappalok hosszabbodnak, és az éjszakák rövidülnek. Ezáltal indul el a természet ébredése téli álmából, amely majd hirdetheti a tavaszt, a kikeletet, a feltámadás eljövetelét. Érdemes elgondolkodni a következő szópárok analógiáján : Sötétségből – fény lesz(fényfelszabadulás útján) Betegségből– egészség(gyógyulás által) Rabságból – szabadság(szabadulás révén) Rosszaságból– jóság(javulás által) Vétkesből– erényes (bevallás, jóvátétel, önjavulás és föloldozás útján) Halálból – élet(feltámadás által) A fény – átvitt értelemben a szeretet - az, ami legyőzi a sötétséget, betegséget, rabságot, rosszaságot, bűnt, halált és meghozza a fényt, egészséget, szabadságot, jóságot, erényt és életet.

30 Tar – templom és szimbólumok

31 Játék a szavakkal Mottó: „ Egy életre szóló útitársunk legyen a magyar nyelv, mert bármikor elővehető nyelvi játékká válhat, - ha felfedezzük „ Egymásból kinövő szavakkal érthető mondat is szerkeszthető : Kenyeret osztva négybe, néggyé szorzódik. (a művelet fordítottja a szó fordítottja: oszt - szorz) A korsót kerengő korongon kerekítik. Rót ravasz róka, roggyant romon rózsa, rosszul rovott róna. Rab lesz a rablóból, mikor a rácsot rá-rakják. Ha roppan-porhad, ha rokkad-korhad, ha roskad-sorvad. A faragó fából fazakat farag. Mitől görög a görögdinye? – Nem azért mert görög, hanem mert kerek és gördülve görög. A ker-eszt kört oszt. Fizikai érintéssel erőt érzel, de a lelki érintés érzelmet fakaszt. Akiben lélek van, abban élet van. A lélek forrása a sziv, az élet forrása a viz. A törvény a társadalom kerete, vagyis koronája. (Átvitt értelemben a korona = törvény) A MAG szó fontossága a magyarság számára -áz →MAG – MAG(Y)AR – MAGYARUL – MAGYARÁZ - lehetséges magyarázat (a lényegről – a magyar – saját nyelvén – érthetően beszél) -ul ↑ mag(y)ar-áz= érthetően beszél -ar -a ↑ mag(y)ar-ul= mag ember nyelvén ↑ mag(y)-ar= jelentése: mag erő lénye (mag-ember) ↑ MAG= az élet lényege, kezdete, titka MAG- Halló A MAG-gal kapcsolatban egyet nagyon meg kell jegyeznünk : nélküle élet nincs és élet-folytatás sincs. Az élet az élő MAG-ban legfeljebb csak pihen, alkalmas pillanatra vár, hogy újból felfakadhasson. Az élet folytatásának feltétele a mag létezése. Ha a MAG elpusztul, az életfolyamat pusztul vele. Adódik a kérdés : vajon a MAG népének is van feladata az emberiség élet-adása terén ? És miben áll ez ?

32 A MAG-tól a GOMB-ig keressünk összefüggéseket : MAG – MAGY (ar) MOGY (oró), amiben, ha átalakul az M → B, lesz belőle BOGY (ó), ami ugyanolyan formájú, mint a BOG - fordítottja GÖB, vagy GÖMB, vagy GOMB Feltételezhető, hogy az első gomb gömb formájú volt és magból (bogyóból) készült. (Ma inkább korong formájú) A HUNGÁR szó elemzése A hungár szó a testvérek erejét jelenti számunkra. ↑ H U N G A R ↑ H U N + N G A R ↑ H U N + M _ G A R ↑ H U N + M A G A R ↑ H U N + M A G + AR ↑ H U N és M A G ERŐ HUNor és MAGor ereje. Hunor - Magyar erő, a testvérek ereje. Vegyük észre, miáltal a világ minket HuNGáRoknak, vagyis HuNMaGYaRoknak nevez, általa Hunor és Magyar utódainak tekint. Magyarországot ugyanakkor HuNGáRiának, vagyis HuNMaGYaRiának nevezi. Ismert tanulság, hogy a testvérek ereje mindig nagyobb a magányosokénál. Ezért mindenkori intő számunkra a hungár nevünk. Hunor és Magyar - az IKREK a magyar csillagos égen IKREK

33 A magyar nyelv magyaráz A magyar nyelv azt is elmondja, hogy mi a legfontosabb az életben maradáshoz! A mai pazarló világban különösen figyelmeztető ez! Az a fontos, ami táplál és ami véd,- testileg, lelkileg és szellemileg. A fizikai léthez az ÉLELEM és VÉDELEM szükséges, a többi az csak máz. Az ÉLELEM szó megmagyarázza mire is szolgál: az élelem ÉLET - ELEM, vagyis nélküle az ember, de minden élőlény is, elpusztul. Ez az elem az embert testileg, belülről táplálja. A VÉDELEM is VÉDŐ - ELEM, ami az embert, mint egyént, de legfontosabb közösségeit is (családot és egyéb közösséget) külsőleg védi. Ezek a védő elemek a HÁZ és a ruHÁZat és bármilyen HUZat, amit az ember magára ráHÚZ. Cseréljünk betüket és további magyarázatokra lelünk : HUZ – H_Z – K_Z – K_Zs = KOZSok Fordítsuk meg a szót : HÁZ – ZÁH A fordított szóból a következő vezethető le : ZÁH – Z_H – Z_K = ZAKó Vagy : Z_K – Zs_K = ZsÁK, ami ugyancsak az első ruházatok egyike lehetett. A szerzetes, mikor belép a rendbe, úgy nevezik, hogy : ZsÁKba öltözés.

34 Ősszavak és új szavak különböző nyelvekben Gyors összehasonlításban lássunk néhány szót különböző nyelvekben : AD – DA – ADAUGA – DONATE ÁBRA – OBRAZ AKASZT – AGAŢĂ ANYA – MAMA – MUTHER – MOTHER BARNA – MARO – BRAUN CSIK – CSI CSOKOR – CSAKRA DOB – BOT – BATE ÉLELEM – ALIMENT EMBER – OM – MAN EZ – ACEST – THIS FAL – VÁR, FALU – VÁROS – POLIS GŐZ – GAS – GAZ HALLÓ – ALO HÁZ – CASA – HOME (magyar OTTHON) KAP – PAKOL – PAKK – PACHET – BAGAJ – PACKAGE KÉR – CERE – QUERY LAK – LOC MOZGÁS – MISCARE – MOTION (S) NEM – NU – NO – NEIN OLTÁR – ALTAR (összefüggő magyar szóbokra : OLTÁR, OLDOZÁS, ÁLDOZÁS, ÁLDOMÁS, OLTALOM) PÁR – PERECHE – PAIR, PÁRT – PARTID – PARTY PÁRA – ABUR RUHA – HAINA TÉR – TEREN VÁLASZTOTT – ALES VÁROS – ORAS (ismert tény, hogy a román oraş szó magyar jövevényszó) Elgondolkodtató: a világ különböző nyelveinek egyes alapszavai mintha egy forrás felé tartanának – idegen szóval – konvergálnának. Talán mégis volt egy ősnyelv ? csakrák

35 A magyar nyelv ősisége Czuczor-Fogarassy hatkötetes szótára (1862 -1874) kb. 2.500 szógyököt állapít meg, melyekre a szóbokrok ezreit építi fel. Ezek után jogos a kérdés: Mennyi idő kell egy ilyen nyelv-felépitvény kialakulásához? Ezer, több ezer, vagy több tízezer év? És milyen logika csúcsterméke? Nyelvészek, gondolkodók visszatérő megállapítása, hogy a magyar nyelv ismeri az emberiség és a nyelv kezdetét !!! Gondolkodók a magyar nyelvről Berzsenyi Dániel: „A magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja.” Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet". N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság.„ Teller Ede vallotta: "...új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." "...amennyiben nem Ady teremtő nyelvén ismertem volna meg a világot, akkor aligha vittem volna többre egy átlagos középiskolai tanárnál." – vagyis számára a magyar a tudás nyelve, melyen megismerhető lett a világ működése. Az alábbi vélemény tekinthető túlzásnak is, de elnézhetjük, mert más nemzetbéli mondta a magyarokról. Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

36 George Bernard Shaw (1856-1950) angol író nyilatkozta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.„ Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon/.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi.„ Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." Varga Csaba: "a magyarnak nevezett nyelv az emberiség ősnyelve, s mivel még ma is létezik, értékben nem vetekedhetnek vele a fennmaradt ókori épületek, tárgyi emlékek. “ (A kőkor nyelve)

37 Lényegre mutatóan, de a romantikus korra jellemzően nyilatkozik egy angol nyelvész: Sir Bowring John (1792-1872): "A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. Rendkívül különleges módon fejlődött, és szerkezete visszanyúlik arra az időre, amikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. Egy olyan nyelv, mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát, matematikai logikával, hormonikus összeilleszkedéssel, ruganyos, erős hangzatokkal. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberiség történetére és múltjára utal. Az eredete kimutatható, meglátszanak rajta az idegen, különböző nemzetektől származó rétegek, melyek összességéből kialakult. Ezzel szemben a magyar nyelv egy tömör kődarab, melyen az idők viharai a legcsekélyebb karcolást sem hagytak. Nem olyan, mint egy naptár, mely a korral változik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz, s nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsőségesebb emlékműve egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok nem tudnak megoldani, azt mellőzik, mind a nyelvkutatásban, mind a régészetben. A régi egyiptomi templomok mennyezete - mely egyetlen szikladarabból készült- megmagyarázhatatlan. Senki sem tudja, honnan származik, melyik hegységből vágták ki ezt a furcsa, bámulatos tömeget. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére. A magyar nyelv eredete ennél sokkal csodálatosabb tünet. Aki megfejti, isteni titkot kutat, és a titok első tétele ez: Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige."

38 Elmondtam, hogy mikor járunk, Mikor mondom, hogy megyek. Részeg, hogy dülöngél nálunk, S milyen, ha csak lépdelek. Miért mondom, hogy botorkál Gyalogol, vagy kódorog, S a sétáló szerelmes pár, Miért éppen andalog? A vaddisznó, hogyha rohan, Nem üget, de csörtet - és Bár alakra majdnem olyan Miért más a törtetés? Gazdag szókincsünk A magyar nyelv gazdag kifejezőkészségét mutatja be az alábbi vers, melyben írója a helyváltoztatást, magyarul, 79 ige segítségével mutatja be. Európai nyelvek közül közel sem ekkora bravúrral az olasz nyelv következik 26 igealakkal. Gyimóthy Gábor: NYELVLECKE Egyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy tudtam, Mire képes a magyar. Elmondtam, hogy sok-sok rag van, S hogy némelyik mit takar, És a szókincsben mi rejlik, A rengeteg árnyalat, Példaként vegyük csak itt: Ember, állat hogy halad?

39 Aki "slattyog", miért nem "lófrál"? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog, Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármű robog, Nem csak az áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, Ki "beslisszol" elinal, Nem "battyog" az, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik erre settenkedik, Sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, elódalog, Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, Lézeng, ődöng, csavarog, Lődörög, majd elvándorol, S többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, - Elárulja kósza nesz - Itt kóvályog, itt ténfereg... Franciául, hogy van ez? S hogy a tömeg miért özönlik, Mikor tódul, vagy vonul, Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet...! Firenze, 1984. X 1 Mondtam volna még azt is hát, Aki fut, miért nem lohol! Miért nem vág, ki mezőn átvág, De tán vágtat valahol. Aki tipeg, miért nem libeg, S ez épp úgy nem lebegés, - Minthogy nem csak sánta biceg, S hebegés nem rebegés! Mit tesz a ló, ha poroszkál, Vagy pedig, ha vágtázik? És a kuvasz, ha somfordál, Avagy akár bóklászik. Lábát szedi, aki kitér, A riadt őz elszökell. Nem ront be az, aki betér... Más nyelven, hogy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni, Botladozó mint halad, Avagy milyen őgyelegni? Egy szó - egy kép - egy zamat!

40 Több szélhámost lefüleltek, Erre sokan felfüleltek, Kik a népet felültették, Mindnyájukat leültették. Foglár fogán foglyuk van. Nosza tömni fogjuk. Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk. Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk. Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője? Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője. Százados a bakák iránt szeretetet tettetett, Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett. Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség. Nemekből, vagy igenekből született a nemiség? Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet, Országának nevében a követ követ követ. Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen, Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen. Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi, Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi. Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát: Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját? Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót. Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek. Nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek, Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek. Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek? Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek? Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó. Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó? Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas, Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden, Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen. Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet. Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet. Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő. Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő. Nyelvtörő magyar nyelv 1987-ben Sinkovits Imre mondta el a III. Humorfesztiválon és még ő is belezavarodott !!! Olyan sokszor megkapjuk, hogy a magyar nehéz nyelv. Kár, hogy akik ezt mondják, nem értik meg a következő kis verset : Bencze Imre: ÉDES, ÉKES APANYELVÜNK

41 Határidőt szabott Áron, Árat venne szabott áron. Átvág Áron hat határon, Kitartásod meghat Áron. Felment - fölment, tejfel - tejföl,... Ne is folytasd barátom! Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton. Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen, Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen. A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas. Daru száll a darujára s lesz a darus darvas. Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg. Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg? Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok? Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok? Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer. "Kedves egesz seggedre!" köszönt a svéd mixer. Arab diák magolja: "tevéd, tévéd, téved, Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek. Pisti így szól: "Kimosta anyukám a kádat!" Viszonzásul kimossa anyukád a kámat? Óvodások ragoznak: "Enyém, enyéd, enyé", Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié. A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom, Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon. Uf Ingyen strandra lányok mentek, Minden előítélettől mentek, Estefelé arra mentek, Én már fuldoklókat mentek. Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget. Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál egészséget. Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem, Anyósomat megértem, én a pénzem megértem. Hiba mentes mentő vagyok, Szőke Tisza partján mentem, Díszmagyarom vízbe esett, Díszes mentém menten mentem. Szövőgyárban kelmét szőnek. Fent is lent, meg lent is lent. Kikent-kifent késköszörűs lent is fent meg fent is fent. Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent. Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött, Hagyma lapult kosarában, meg egy adag körözött. Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott. Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott? Díjbirkózó győzött tussal, Nevét írják vörös tussal, Lezuhanyzott meleg tussal, Prímás várja forró tussal.

42 Sinkovits Imre Színész, a Nemzet Színésze Született: 1928. szeptember 21. Budapest, Magyarország Elhunyt: 2001. január 18. Budapest, Magyarország

43 Bencze Imre ÉDES, ÉKES APANYELVÜNK

44 A magyar nyelvészet eltitkolt kincse Nyelvi felfedezéseinkhez hasznos forrás lehetne a Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára. Ezt azonban csak egyszer nyomtatták ki: az első kiadása egyben az utolsó is lett, 140 éven át. Rövid idővel megjelenése után egy újabbat szerkesztenek helyette, és meg is magyarázzák, miért! Mert az előzőnek „két nagy hibája: egyik a kritika hiánya, másik a délibábos szófejtés. Az Akadémia nyelvtudományi bizottsága 1895 dec. 12. Volf György indítványára elhatározta, hogy az elavult nagy szótár helyett új nagy szótár elkészítése iránt fog az akadémiának javaslatot tenni.” (Forrás: Pallas Nagylexikon) Feltehetjük a kérdést: a Magyar Tudományos Akadémia kérésére, 12 éven át készülő kiadvány, miként vált ilyen rövid idő alatt értéktelenné ? Miért nem szabadott megismerni belőle a nyelvünkben rejlő tudást, és kellett mielőbb a szellemet visszaküldeni a palackba? A magyar nyelv szótára manapság is csak CD-ROM-on rögzített formában vásárolható meg. Ennek ajánlásában olvashatjuk : „A bámulatos munkával összegyűjtött mű anyaga a szavak értelmezését illetően még ma is egyedülálló értéket képvisel, a magyar nyelv egy korábbi állapotának hű tükre, számos, azóta nyelvünkből már kiveszett szó tára. A "Czuczor-Fogarasi“ sokáig nélkülözhetetlen kézikönyve volt az anyanyelvünkkel foglalkozóknak, s manapság is a magyar nyelvészet páratlan kincse.” Ha szótárral nem rendelkezünk, nyelvi felfedezéseinkhez, játékainkhoz használhatjuk a hozzáférhetőbb Magyar helyesírási szótárt.

45 Természeti jelenségek a nyelvben Nyelvünk ismeri a Doppler-elv néven nevezett természeti jelenséget, az érkező magas hangrendű, a távozó mély : itt-ott, ide-oda, erre-arra, ez-az, imitt-amott, így-úgy. Ez a jelenségkifejezés más nyelvekben is megmutatkozik. a fizikai erőhatás folyamatát ugyanazzal az er- szóval magyarázza meg, ez az OK–OKOZAT összefüggésének sorozata : erő érint (ok) érez (okozat) erőtesti erő lelki erő él szellemi erő ész érzelem szív értelem agy fizikai erőhatás nyelvi megértése: az erőből érintés lesz, az érintésből pedig érzés (érzet). Mindhárom erő – testi, lelki, szellemi, vagyis erő, érzelem és értelem – szükséges az emberi lény teljességéhez és egészségéhez. Emberismeret a nyelvben - a test, lélek, szellem kérdése, - amit a nyelv újból megmagyaráz Szív alakú drágakő a Magyar Szent Koronán

46 Élővilág a nyelvben Az élet jellemzői: a változás és megállapodás. Hogyan tükröződik ez a magyar nyelvben ? NŐ és ÁLL Ehhez kapcsolódik a NÖVÉNY és ÁLLAT. Mert : A NÖVÉNY = növekmény - jellemzője : gyorsan növekvő Az ÁLLAT = állapodott - jellemzője : megállapodott állapotú A NÖVÉNY növés, az ÁLLAT állapot. (Megj: Az "állat" szónak a régi magyarban igen tág jelentésköre volt: lény, lényeg, létező, élőlény, emberi lény, az állatvilág tagja, filozófiai értelemben vett őselem.) Logika a nyelvben a magyar, nyelvében is figyelmeztet a szorzás és osztás fordítottságára : X = SZO, : = OSZ az IGAZ szó alkalmas logikai feladatra, tagadás tagadásával a kettes számrendszerhez fűződő bináris jel írható le : igaz = 1, gaz = 0, gaztalan = 1, igaztalan = 0 Segítségére vált Neumann Jánosnak a magyar nyelv ismerete, hogy a kettes számrendszer felhasználásával megalkossa a világ első számitógépét. Élete végéig foglalkoztatták magyar nyelvi és nyelvlogikai kérdések, akár korábban Bolyai Jánost is, a nemeuklédeszi geometria megteremtőjét. Bolyai János nyelvkutatási tanulmányai még ma is feldolgozatlanul kéziratban hevernek. igaz = 1 gaz = 0 gaztalan = 1 igaztalan = 0 életfa négylábú állat madár (ábrázolások a Magyar Szent Koronán)

47 Szeretet és tartás a nyelvben Az ember attól EMBER, hogy szeretet és tartás van benne. Gerinc és lélek. Ha bármelyik hiányzik, az ember sérült. Szeretet nélkül üres, lélektelen a tartás - tartás nélkül esetlen, zűrzavart okozó a szeretet. Szülőként nevelni nem lehet helyesen, ha ez a két tulajdonság együttesen nincs bennünk. Ha valamelyik hiányzik, sérültként viselkedünk és sérültté tehetjük környezetünket. A tartás három féle módon nyilvánul meg : Fizikai tartás = ERŐ Lelki-magatartás = ERÉLY Erkölcsi tartás = ERÉNY A szeretet lelki békességgel közeledést jelent. Akkor igazi, ha szivből jövő- vagyis lélekből. Nézzük meg, miképp mutatkozik ez egy szoborcsoporton : a pártus jobb kéztartása a békét jeleníti. Hasonló módon a kézfogás is. A kard a tartásra mutat rá, az önvédelmre. Összességében kifejezi azt, hogy az embert a szeretet és önvédelem tartja meg. Igy maradhat meg, lelkileg és testileg. Békét mutató jobb KAR, tartást mutató bal KARD A szobrok békességet sugároznak Tacitus római történetíró feljegyezte, hogy a pártusok, a híres színlelt visszavonulási hadi taktikát alkalmazták : hogy a „színlelt futással, kelepcét vessenek.” A hosszabb hadviselést, ha lehetett kerülték. Ugyanezezek voltak jellemzőek a hunokra és a magyarokra is. Dio Cassius római történetíró, így emlékszik a pártus hadi sikerekre : „ha a mieinkkel megütköznek, győzni szoktak.” Pártus kézfogás A JÓt a jobb KAR mutatja, a bal kar a KARD-ra mutat

48 kb. Kr.e.250 – Kr.u.250 pártus ijász

49 Nagy írónk Márai Sándor jegyezte le: „Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni, magatartás.” Ezt ő mondja, Márai..., – akinek eredeti neve Grosschmid Sándor. Nem kell feltétlenül magyarnak születni, - de a magyar és általa az emberi lét lényegének megértéséhez magyarul tudni kell. A magyar lét nem öncélúság. Megértése az emberiség nagy kérdéseire is választ ad, így ezzel foglalkozni minden felelős magyarnak kötelező. Tartás... de ehhez a magyarnak elsősorban hűnek kell maradnia önmagához, és a mag-a-tartás szavát is, - ami őróla szól - komolyan kell vennie ! A MAGA – TARTÁS legyen magyar tartás ! E kérdésekre viszont a továbbiakban keressük a választ.

50 Irodalom : Mottó : „Ha az emberek elhallgatnak a kövek fognak beszélni„ (Luk.19.40) Ajánlott internetes honlapok: www.kincseslada.hu, www.naput.hu, www.dobogommt.hu Ajánlott írások az internetről : Czakó Gábor: A magyar nyelv lelkéről Marácz László: Nyelvi és képi gyökök – a magyar kultura megtartói Marácz László: Gyökkutatás Varga Csaba: Magyar kincsesbánya Ajánlott könyvek : Varga Csaba: A kőkor nyelve www.kincseslada.hu www.naput.hu www.dobogommt.hu

51 Könyvismertető: Magyarságtudományi tanulmányok Régóta adós a magyarságtudomány egy olyan kötet megjelentetésével, amely a kapcsolódó tudományágak legújabb kutatási eredményeit felhasználva, majd szintetizálva oszlatja el a kizárólag finnugrista (nyelvészeti) alapokon álló, több mint másfél évszázada tartó szellemi tévelygés ködét. E célt szolgálja a Magyarságtudományi tanulmányok, amely 29 – hazai és emigrációban élő – elismert tudósunk, neves kutatónk összefogásának eredményeként született meg. Erdélyben is megvásárolható Ára 70 lej plusz a postaköltség. Megrendelhető a Napsugár Alapítványtól: Tel-fax: 0040-264-418001 E-mail: naps.sziv@napsugar.ro A kötetek árát a következő bankszámlára várjuk: Napsugár Alapítvány – Fundaţia Culturalã Napsugár Adószám – Cod fiscal: 7714627 Bankszámlaszám – Cont bancar: RO16RNCB0106026613330001 – RON BCR. SUC. JUD. CLUJ A teljes bevétel a könyv angol nyelvű kiadását és a Magyarok VII. Világkongresszusát (2008. augusztus 16–20.) támogatja.

52 Vége az I. résznek Észrevételeit, kiegészítéseit, elemzéseit szívesen fogadjuk, a következő villámposta címen : kohezioo@yahoo.com


Letölteni ppt "Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 1/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések