Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Brekeke,, Brekeke, brekeke, Szegény béka nem lakik jól Szegény béka nem lakik jól Sohase, sohase … Sohase, sohase …

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Brekeke,, Brekeke, brekeke, Szegény béka nem lakik jól Szegény béka nem lakik jól Sohase, sohase … Sohase, sohase …"— Előadás másolata:

1

2 Brekeke,, Brekeke, brekeke, Szegény béka nem lakik jól Szegény béka nem lakik jól Sohase, sohase … Sohase, sohase …

3 b B é a

4 b B b á-rány bi-ka ba-goly

5 ab AB ab AB eb EB eb EB áb ÁB áb ÁB ba BA be BE bá BÁ

6 bab báb bál láb zab baba bába bála lába zaba babát bábát bálát lábát zabát

7 Hogyha most elindulok, azután balra fordulok, egy kis útig, titkos útig lábujjhegyen eljutok.

8 i I í Í íi á ű

9 i í IÍ li-ba koc-cint ír

10 im ím IM ÍM im ím IM ÍM is ís IS ÍS is ís IS ÍS it ít IT ÍT it ít IT ÍT il íl IL ÍL il íl IL ÍL iz íz IZ ÍZ iz íz IZ ÍZ mi mí MI MÍ si sí SI SÍ ti tí TI TÍ li lí LI LÍ zi zí ZI ZÍ

11 íz Lili mi bibi itt sí íze Lilla Mimi bibe itat síel ízes Lali Misi babi itatás síelés

12 Róka-róka réten, Fuss a holdas égen…

13 r R ó a

14 r R ro-var far-kas her-nyó

15 er ER re RE ár ÁR rá RÁ ír ÍR rí RÍ ar AR ra RA ir IR ri RI

16 rá ár zár kár ma rám árt zárt kar mar ráma ártás zárta kert Mari rámát mártás zártam kerti Marit

17 Bükkfa ága hímbál, Sötét varjú hintál, Föltekint, letekint, Csak ő tudja, mit vár.

18 v V a ú

19 v V ví-zi-ló ping-vinva-kon-dok

20 ev EV av AV ív ÍV áv ÁV iv IV ve VE va VA ví VÍ vá VÁ vi VI

21 vas víz ív sav vasa vize íve sava vasal vizes ível savas vassal vízzel ívvel savval

22 Nézz csak oda: ott az odú! Ki lakhatja? Tán az uhu? Huhú! világ- csoda lenne, ha az uhu laknék benne.

23 oO óÓ o ú ó a

24 oO óÓ o-rosz-lán ol-ló dí-nó

25 ól ÓL ol OL om OM óm ÓM os OS ló LÓ lo LO mo MO mó MÓ so SO

26 oz OZ óz ÓZ ob OB ób ÓB ot OT ót ÓT zo ZO zó ZÓ bo BO bó BÓ to TO tó TÓ

27 óra orra sóz mos órám orrom sózó moss órámat orromat sózóm mossa

28 Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalog út...

29 k K a

30 ka-csa kecs-ke bi-ka k K

31 ak AK ek EK ik IK ík ÍK ok OK ók ÓK ka KA ke KE ki KI kí KÍ ok OK ók ÓK

32 kór rak só kas kása mák kár rák sók kaska kára mek kar rokk sok kakas káva mik rokka sokk róka

33 Ég a gyertya, ég El ne aludjék!

34 é É é

35 é-des-ség bé-ka a-ján-dék é É

36 él ÉL ék ÉK év ÉV és ÉS ét ÉT lé LÉ ké KÉ vé VÉ sé SÉ té TÉ

37 él ré kér méz éle rét vér méze élet réti tér mézes élete rétes mér

38 Beletettem a fiókomba a nagyítómat az állatkert Játékvadjai közé. Azóta lábdobogás, hangzavar, madárszó hallatszik az asztalomból. És nem meri senki kihúzni a fiókot csak én.

39 n N a í ó

40 n N nap hin-ta nagy-ma-ma

41 én ÉN én ÉN en EN en EN in IN in IN ín ÍN ín ÍN on ON on ON ón ÓN ón ÓN án ÁN án ÁN an AN an AN né NÉ ne NE ni NI ní NÍ no NO nó NÓ ná NÁ na NA

42 ne kan néz van nem kín nézz vén neme ken nézze von nemes kén nézzék vinne

43 Orra puha, talpa bársony. Egerészik a padláson. Kedvence a friss tejecske, meg a kemence melege.

44

45 c C i ő

46 c C ci-ca ka-ti-ca cá-pa

47 ca CA cá CÁ ce CE cé CÉ ci CI cí CÍ co CO ac AC ác ÁC ec EC éc ÉC ic IC íc ÍC oc OC

48 cím cin arc cica címe cink érc cici címer cinke érce cece címere cinkék arca coca

49 Három egész napon át faragtam egy furulyát.

50 f F ó a

51 f F far-kas te-le-fon e-le-fánt

52 éf ÉF íf ÍF áf ÁF of OF ef EF fé FÉ fí FÍ fá FÁ fo FO fe FE

53 fa fél fon fiók fal félt fen fióka fala folt fán fiókát falat falt fém fiókák

54 Dombon törik a d iót. hegyormon a mogyorót - zajuk ide csattog! -, Völgyben meg a makkot.

55 d D o

56 dí-nó ma-dár a-ján-dék d D

57   de DE   di DI   dó DÓ   dé D   dá DÁ   do DO   da DA   ed ED   id ID   ód ÓD   éd ÉD   ád ÁD   od OD   ad AD

58   dó dada   dió Dodó   dínó dádá   dínók dédi   ád dara   kád Dóra   vád diri   mád Dini

59  Jég! Jég! Jég!  Palota az ég.   Hókirálynak  jégvárában  állok talpig  zúzmarában.

60 je-ges-med-ve ha-jó űr-ha-jó j J

61   ja JA aj AJ jó JÓ ój ÓJ   jé JÉ éj ÉJ   jo JO oj OJ   je JE ej EJ   já JÁ áj ÁJ

62  jó jó rojt baj  jós jobb rojtja vaj  jók jóban rojtos sajt  jókat jobban rojtban máj

63 u U ú Ú u-bor-ka pár-duc hús út

64   út ÚT   úr ÚR   ud UD   ub UB   ul UL   úm ÚM   ús ÚS   tú TÚ   rú RÚ   du DU   bu BU   lu LU   mú MÚ   sú SÚ

65  új út  ujj utca  ujja utcát  ujjas utcám  ujjak utcán duda daru Buda falu luda saru suba kapu suta satu

66   Éj-mélyblől fölzengő   Csing-ling-ling száncsengő.

67 sz SZ

68 szü-le-tés-nap ször-föl hang-szer

69   szó SZÓ   szi SZI   szú SZÚ   sza SZA   szí SZÍ   szá SZÁ   szu SZÚ   sze SZE   szé SZÉ   asz ASZ   ósz ÓSZ   isz ISZ   úsz ÚSZ   ísz ÍSZ   ász ÁSZ   usz USZ   esz ESZ   ész ÉSZ

70   szó ész   szósz esze   szósza eszes   szósszal ésszel  száz szár szer  szám szára szem  szál száraz szék  száll szárat szél

71   h H Hűvös fickó! Áll, áll a csöndben: ha hógolyó hull rá, se bánja: vállán úgyis hóból ködmön, hó a teste, hó a subája.

72 h H  hód han-gya te-hén

73   ha HA   hó HÓ   he HE   hi HI   hí HÍ   hé HÉ   há HÁ   ah AH   óh ÓH   eh EH   ih IH   íh ÍH   éh ÉH   áh ÁH

74 ha hat hal ható hall hatos halló hatok halom hetek   méh hát   méhe hűt   méhész hat   mehésze hét   méhészet hit   méhészeti hőt

75   Raj-zolj hó-em-bert!   A tes-te há-rom da- rab-ból áll.   A fe-jén fe-ke-te ka- lap. Sál van raj-ta.   A sze-me szén. Or- ra ré-pa.   A két ke-ze fa-ág.

76   Gyermekjátéknak nőtt gyümölcs,   kavicsa őszi fának,   lehull, koppan a …

77 g G golf ken-gu-ru rág-csá-ló

78   ge GE   go GO   gi GI   ga GA   gé GÉ   gá GÁ   gu GU   gí GÍ   gú GÚ   eg EG   og OG   ig IG   ag AG   ég ÉG   ág ÁG   ug UG   íg ÍG   úg ÚG

79 géz vág gáz vég gaz víg gizgaz meg gomb mag gombot tág gombóc tag   mag ág   maga agg magam ég   maggal ege   magas eget   magasat Eger   magasság egér

80   Rajzolj! Mi hiányzik a képről?   Az e-gér szí-ne bar-na.   Hosz-szú far-kin-cá-ján sár-ga mas-ni van.   Or-rá-val ke-rek saj-tot szi-ma-tol.

81 ö Ö ő Ő   Őzgidácska sete-suta,   Rátévedt az országútra,   Megbotlott egy kidőlt fába   Eltörött a gida lába.

82 ö Ö ő Ő

83 ör-dög e-ső bű-nö-ző

84   öt ÖT   őt ŐT   ők ŐK   öl ÖL   ől ŐL   öv ÖV   ön ÖN   tő TŐ   lő LŐ   kő KŐ   nő NŐ   vő VŐ   sző SZŐ   bő BŐ

85   őr kör őz öt   öröm tör őzi ötös   töröm szőr őzike ötöt   köröm bőr ősz ölt   görög bőg őszi öltő   vörös rög őszike költő Körös szög össze kötő

86  Rajzolj! Öt zöld korongot. Öt zöld fát. Öt 4 leveles lóherét.

87 cs CS   Csillagok, csillagok,   Zsákban fénymagok.

88 cs CS

89 macs-ka csir-ke mé-hecs-ke

90   csa CSA acs ACS   csi CSI ics ICS   cso CSO ocs OCS   cse CSE ecs ECS   cső CSŐ őcs ŐCS   csá CSÁ ács ÁCS   csu CSU ucs UCS   csé CSÉ écs ÉCS

91   ács cső   öcs csőr   csík csőre   csók csörege   csekk csörget   csal Bécs   csel bécsi   csen bácsi   Csenge bocsi   csenget boci

92   Rajzolj!   A vázában 2 szál margaréta, 1 szál kék   nefelejcs van.

93  Az ipafai papnak fapipája van,  tehát az ipafai papi pipa, papi fapipa.

94  A dohányzás káros az egészségre! ppp

95  Sző, fon nem takács.

96 p P

97 pár-duc szü-li-nap po-lip

98   pa PA   pó PÓ   pi PI   pá PÁ   pe PE   pí PÍ   pö PÖ   ap AP   óp ÓP   ip IP   áp ÁP   ep EP   íp ÍP   öp ÖP

99   pár pára   pír párás   por poros   per piros  tép csap  táp csíp  tipp csöpp  toppan csepp

100   Rajzolj! Fekete lepke piros csíkokkal. Kerekes porszívó.

101   Süssünk, süssünk valamit,   azt is megmondom, hogy mit:   lisztből legyen kerekes,   töltelékes, jó édes.

102 ü Ü ű Ű

103 ü-veg-po-hár sün űr-ha-jó tűz

104   ül ÜL   űl ŰL   ün ÜN   űn ŰN   ük ÜK   űk ŰK   kű KŰ   kü KŰ   űn ŰN   ün ÜN   űl ŰL   ül ÜL

105   üt űz   ütő tűz   ül fűz   ülő tűt   üllő fűt   üres műt   üreg műtő   üteg süt   üveg sütő   ütem rüh   rühes

106 Hátamon a zsákom. Zsákomban a mákom. Kiszakadt a zsákom. Kifolyott a mákom. Zsák, zsák teli zsák.

107 zs ZS zsi-ráf va-rázs-ló ró-zsa

108   zsa ZSA   zsi ZSI   zsu ZSU   zsá ZSÁ   zsű ZSŰ   zsé ZSÉ   zsó ZSÓ   azs AZS   izs IZS   uzs UZS   ázs ÁZS   űzs ŰZS   ézs ÉZS   ózs ÓZS

109 zsír rúzs   zsúr rizs   zsák rizsa   zseb rozs   zsába rózsa   Zsu zsivaj   Zsuzsa zsíros   Zsó zsinór   Zsóka zsineg   Zsa zsugor   Zsanett zsűri

110  Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,  Ne félj tőlem, nincs puskám!  Van ám nékem egyebem:  Zöld káposzta levelem.

111 ny NY Nyuszi ül a fűben,,

112 ny NY szár-nyas lány her-nyó

113   nyú NYÚ   nyi NYÍ   nya NYA   nyű NYŰ   nye NYE   nyo NYO   nyé NYÉ   nyá NYÁ   úny ÚNY   íny ÍNY   any ANY   űny ŰNY   eny ENY   ony ONY   ény ÉNY   ány ÁNY

114 nyár vény nyer legény nyír lepény nyíl serény nyél kemény nyál kémény nyúl regény nyög remény banya menyét   tanya kenyér   lánya köpeny   bánya nyereg   kánya nyihaha   tányér nyulacska   tenyér fanyűvő   tények nyávog

115 Elment a tyúk vándorolni. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! Nem jön haza többet tojni. Hibirik, hibirik, habrabra!

116 ty TY Én elmentem…

117 ty TY gyer-tya ponty ku-tya

118  tya TYA   tyi TYI   tyo TYO   tyé TYÉ   tyű TYŰ   työ TYÖ   aty ATY   ity ITY   oty OTY   éty ÉTY   űty ŰTY   öty ÖTY

119 pötty batyu   petty gatya   lötty potyka   konty kutya   ponty kátyú   pinty kotyog   fátyol rotyog   ketyeg motyog   kártya Matyi   hattyú Kátya   portya Pityu   poronty hártya

120   Lyukja mélyén él a róka,   fején bőrén rőt paróka.

121 ly LY

122 lyu-kas süly-lyed ba-goly

123   ely ELY   aly ALY   ály ÁLY   oly OLY   öly ÖLY

124   lyuk mily   lyuka mely   lyukas mély   lyukacsos moly   lyukasztó boly   lyukasztás gally   pólya bivaly   gólya dagály   pehely mosoly   gerely folyam   kölyök furulya   király Mihály

125  Volt egy dongó, megy egy légy,  Tovább is van mondjam még?  Igen  Volt egy dongó, megy egy légy,  Tovább is van, mondjam még?  Igen!  Ha neked ez nem elég,  Öleld meg a kemencét!

126

127  Ég a gyertya ég,  el ne aludjék,  aki lángot akar látni,  mind le guggoljék!

128   Gyíkpalotát ki látott?   Száz kapuja van.   Száz kapuján a gyík-király   ki- és besuhan.

129 gy GY   Zöld és sárga vagyok,   szeretem a napot.   Kövek között szaladok,   s minden legyet bekapok.

130 gy GY gyer-tya nagy-pa-pa han-gya

131   gyí GYÍ   gya GYA   gyú GYÚ   gye GYE   gyö GYÖ   gyá GYÁ így ÍGY agy AGY úgy ÚGY egy EGY ögy ÖGY ágy ÁGY

132   agy gyár   ágy gyér   egy Győr   úgy gyúr   így gyűr fagy gyufa fagyi Gyula nagy gyűrű nagyi gyere hegy gyerek hegyi gyermek

133   Rajzolj!   Születésnapi torta négy gyertyával.   Nagy adag fagyi tölcsérben.

134   A mi utcánk kicsi utca,   van benne egy hosszú bodza.   Ősz felé már hull a bodza,   kis bogyóját dobja, dobja.

135 dz DZ e-dzés e-dző hú-zódz-ko-dó

136  udz  udz UDZ   edz EDZ   adz ADZ   odz ODZ  dz  dze DZE   dzu DZU   dza DZA   dzo DZO

137   edz fog   e-dző fogó   e-dzés fo-gó-dzó   e-dzé-sek   bo-dza   bo-dza-vi-rág   kö-ve-te-lő-dző   hú-zódz-ko-dó

138 dzs DZS

139 dzsun-gel dzsip mahara-dzsa dzsinn

140  udzs UDZS  edzs EDZS  ádzs ÁDZS  dzsu DZSU  dzse DZSE  dzsá DZSÁ

141   dzsinn dzsem   dzsip dzsinn   dzsúsz dzsámi  lán-dzsa  dzse-ki  dzsun-gel  ban-dzsa  ma-ha-ra-dzsa


Letölteni ppt "Brekeke,, Brekeke, brekeke, Szegény béka nem lakik jól Szegény béka nem lakik jól Sohase, sohase … Sohase, sohase …"

Hasonló előadás


Google Hirdetések