Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020 Gelencsér Géza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020 Gelencsér Géza."— Előadás másolata:

1 CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020 Gelencsér Géza

2 1.A múlt és jelen releváns hibái 2.Az EU fejlesztéspolitika vonatkozó elvárásai 3.A CLLD mint módszer 4.A CLLD hazai tervezésének helyzete 5.Az előkészítési folyamatról 6.Multiszektorális („multi-funding”) példák 7.Veszélyek & javaslatok

3 1. A múlt és jelen hibái (…amelyek miatt a CLLD egy nem túl vonzó sor a jelenlegi forráselosztásban…)

4 2007-2013 ÚMVP-ről… (LÁSD: a köztes értékelés és az ÁSZ jelentés megállapításai….) Az ÚMVP nem szolgálja megfelelően: - a „kiegyenlített területi fejlődést”; - a helyi gazdaság fejlesztését; - a közösségek megerősítését; - a vidék társadalmi problémáinak orvoslását ; - a környezeti fenntarthatóság megteremtését.

5 A vidékfejlesztési csodafegyver…

6 ÚMVP III. tengely tipikus eredményei: viacolor közterek játszóterek felújított ravatalozók „köztéri elemek” „zöldfelületek”…

7 Minden rendben a gépezetben?

8 A hatékonyságzavar főbb KÜLSŐ okai: Alacsony szakmai színvonalú tervezés (ÚMVP, EPAP); Alkalmatlan eljárásrendszer (KET), ami nem ismeri el a helyi döntést; Delegált feladatok aránya az adott működési költség- keretben a klasszikus LEADER közösségi feladatok elsorvasztását eredményezte; Az EU elvárásokra való téves hivatkozással kialakított, túlburjánzó bürokráciát eredményező, szükségtelen és kontraproduktív ellenőrzési megközelítésmód a kifizető ügynökség részéről;

9 A hatékonyságzavar főbb BELSŐ okai: Valódi civil alapok gyengesége, hiánya a HACS szervezetekben; Együttműködési készség és kultúra hiánya a HACS-ok körében; Többségében gyenge szakmai kompetenciák, amelyek a kérelemkezelési feladatok előtérbe kerülésével nem is fejlődtek számottevően; Értékelés hiánya (pl. önkormányzati presztízsberu- házások túlsúlya, stb);

10 2. Az EU fejlesztéspolitika vonatkozó elvárásai

11 Folytatható-e ugyanez a vidék”fejlesztés”? Az EU 2014-2020 programidőszak elveinek hátterében: áttérés az új paradigmára (fenntarthatóság, lokalizáció) Módszerek a megvalósítás hatékonyságának növelésére: a KIHF (CLLD) széleskörű alkalmazása; komplex, integrált megközelítésmód segítése (multi-funding, KSK); egy térség = egy stratégia (HVS); egyszerűsítés (közös szabályok, egyszerűbb költségelszámolás);

12 2014-2020 tervezési szempontok Eredmény( hatás )központúság; eredményességi tartalék (5%), felfüggesztés, stb.; a klíma célok nem negligálhatóak (min. költségvetések: EU 20%, EMVA 25%, I pillér 30%) Az eddigi programozási „kultúra” („culture of entitlement” = ki tud többet kihasítani, vagyis az osztozkodás) nem folytatódhat!

13 magyar - európai „értelmező szótár” 2014-2020 EU források HAZAIEURÓPAI JÁR NEKÜNK! …a hatalom szintje szerint jár egy összeg szétosztási jogkörrel és a korrupciós „jutalékból” eredő személyes gazdagodással… A kohézió megteremtése érdekében, a magyar helyzet (elmaradottságok) javítására visszaforgatott európai közpénz („strukturális befektetés”). …valami papírok kellenek a „lehívásához”, amit majd statisztikákkal és ígéretekkel kitöltenek a balekok és biorobotok… Felhasználása a problémák felmérésén alapuló, konkrét, mérhető hatással járó tematikus vállalások szerződésbe foglalása alapján történhet. Ezt egy irányított, iteratív szakmai dialógus előzi meg. …valamilyen jelentéseket kell csináltatni a felhasználásról, de komoly szankció nincs, meg amúgy sem ez a ciklus fizetné… A programidőszak során kétszer ellenőrzik a vállalt indikátorok teljesítését szankciók terhe mellett (5% elvonás, finanszírozás leállítása). …mindig is ez volt, most is ez lesz……nem adunk többé pénzt „kutyawellness-re”, „térdigérő kilátóra”, „wellness centerekre” stb… EDDIG BEVÁLT!MOST NEM FOG…

14 „multi-funding” Az elhatárolások erőltetése romboló hatású („demarkációs sivatagok”), egy támogatandó fejlesztést nem torzíthatnak adminisztratív elvárások… (pedig ez ismerős…:-) Gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióban egyszerre kell tervezni (ESZA, ERFA, EMVA, stb). A stratégiának is „multi-dimenziósnak” kell lennie!

15 2014-2020 EMVA prioritások 1.Innováció és tudástranszfer 2.Versenyképesség és farm életképesség 3.Élelmiszer láncok rövidítése 4.Agráriumtól függő ökoszisztémák restaurációja, megőrzése és fejlesztése 5.Erőforrás hatékonyság/low-carbon gazdaság/klíma rezíliencia 6.Szociális befogadás, szegénység csökkentése, vidéki gazdaságfejlesztés

16 Hangsúlyos tartalmi irányok (sem falunap, sem Viacolor…) INNOVÁCIÓ KLÍMA & KÖRNYEZET (klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, energia és erőforrás hatékonyság) TÁRSADALOM (szegénység, roma integráció, elvándorlás – szociális gazdaság) NEM FÜGGETLENÍTHETŐEK EGYMÁSTÓL!

17 3. A CLLD mint módszer

18 Lokalizáció ALAPESZKÖZE: multi-funding CLLD (több pénzalapot használó, közösségi irányítású helyi fejlesztés) „a LEADER evolúciós fejlődésének következő fázisa”, a tervezés és megvalósítás alulról építkező helyi szintje helyi szint ≠ középszint (megye)! rossz értelmezések és kommunikáció = káros interferenciák a tervezésben

19 A CLLD alapfeltételei „community”legyen valódi, együttműködő helyi közösség „led”valós helyi döntési kompeten- ciát biztosító eljárásrend és megfelelő szakmai és program menedzsment kapacitásokkal rendelkező szervezet „local”zavartalan helyi szint „development”megfelelő forrás, jó helyzete- lemzés, jó stratégia, „akadály- mentes” megvalósítás

20 LEADER (minimum) elvek 1.Területspecifikus helyi fejlesztési stratégiák 2.A közszféra és a magánszféra (civil, üzleti) együttműködése 3.Alulról építkező megközelítésmód önálló döntési jogkörrel a tervezésben és a projektkiválasztásban 4.Multiszektorális jelleg 5.Innovatív megoldások 6.Együttműködési projektek 7.Helyi együttműködések hálózatosodásának segítése

21 Alapdokumentumok!!! EU 2020 Stratégia KSK rendelet EMVA rendelet Pozíciós Papír CLLD útmutató (jan. 30.)

22 4. A CLLD hazai tervezésének helyzete

23 Eddigi tervezési eredmények Tervezési szervezetrendszer (VM-NAKVI); Szemléletformálás (NAKVI CLLD mcs.): - „multi funding” döntés (VM); - HACS mint helyi szint elfogadtatása (NTH); - ESZA-EMVA együttműködési potenciál (EMMI) ESZA feladatkör meghatározása (VM, NAKVI-EMMI); Felkészítési terv (VM, NAKVI);

24 Hazai tervezési dilemmák Tervezett CLLD verziók: HACS hátrányos helyzetű (VP + TOP + EFOP) HACS (VP + TOP) Kisvárosi CLLD (TOP) (Nagyvárosi CLLD (TOP + EFOP)) Kis és középvárosok (10-40 e fő) befogadása kérdéses: 1.) verzió: HACS fogadja be őket 2.) verzió: a kisvárosi CLLD önállóan, vagy 3.) verzióként vonzáskörzettel együtt…

25 1. verzió

26 A CLLD potenciális hatóterületei HELYI TÁRSADALOM - helyi szociális munka megerősítése; - gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint LLL; - szociális gazdaság, munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló foglalkoztatás; - települési szolgáltatások fejlesztése; - fiatalok helybentartását segítő fejlesztések; - betelepülést segítő fejlesztések; - közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; - közösségi terek fejlesztése; - kulturális örökség megőrzés és hasznosítás;

27 A CLLD potenciális hatóterületei HELYI GAZDASÁG - vállalkozás fejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése – inkubáció, business angel és hasonló szolgáltatások); - helyi termék infrastruktúra fejlesztése; - helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs „bróker” tevékenység, pilot projektek, stb); - helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése; - együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése; - turizmus fejlesztése; - helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs rendszerek;

28 A CLLD potenciális hatóterületei HELYI KÖRNYEZET „Fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés”: - helyi energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások használati lehetőségeinek felmérése); - lakossági és vállalkozói energiaracionalizálás; - megújuló energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás; - vízvisszatartó vízgazdálkodás kialakítása; - anti-eróziós művelésmódok és tájhasználati beavatkozások; - élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése;

29 5. Az előkészítő folyamatról

30 CLLD szervezetek felkészítése 2013. 1. félév -útmutató anyagok elkészítése (tervezési térkép, útmutató); -oktatási anyagok elkészítése; -tájékoztatás; 2013. 2. félév -oktatás; -első körös „újraalakulás” (megyehatár, kisváros, bővített tagság, ésszerűtlen terület); 2014.1.félév - HFS tervezés megkezdése

31

32 Mi az a CLLD Tervezési Térkép és hogyan segítheti a tervezést? A (többségében) SMART kritériumoknak megfelelő tervezési kérdések taxatív listája az összes kapcsolódó dimenzióban (specifikus, mérhető, elérhető, reális, időben meghatározható) ÖSSZEVETHETŐ, PONTOS KIINDULÓ ELEMZÉS

33 A CLLD Tervezési Térkép részletes szerkezete és tartalma Tematikus klaszter: - dimenziók (gazdasági, társadalmi, környezeti) - alkategóriák ( = EU tematikus célrendszer szerinti, javasolt tervezési témacsoportok) Tervezési kérdések +: - magyarázat (meghatározások és mértékegységek) - SWOT referenciák (hogyan lehet a válaszokat beépíteni a SWOT-ba) - indikátorok (kapcsolódó aggregált indikátor, ha van)

34 6. Példák

35 „multi-funding” 1. PÉLDA EMVA+KA+ERFA+ESZA

36 Koppány program Integrált megközelítésmód, valós paradigmaváltás: innováció / tudástranszfer klíma adaptáció (víz visszatartás, talajregenerálás) fenntartható erőforrás gazdálkodás (megújuló energia) versenyképesség növelés (FH/ha és GMO fehérje kiváltás) helyi, egészséges élelmiszer előállítás agro-biodiverzitás megőrzés népességmegtartás (jövedelem) betelepülés segítése („középosztályt vidékre”)

37

38

39

40 SAJNOS EGYELŐRE MEGVALÓSÍTHATATLAN: MERT több OP konstrukcióiból is alig lehet összerakni (ÚMVP, GOP, KEOP, TÁMOP), amelyek ráadásul nincsenek szinkronban; nincs innováció támogatás, finanszírozás, stb. komplex rendszereket kellene finanszírozni, nem felaprózott projekteket multi funding CLLD!

41 „multi-funding” 2. PÉLDA EMVA+ESZA+ERFA

42 IKSZT ÚMVP-ből:élettelen ingatlan ESZA-ból:HR + tevékenységek (TÁMOP 5.1.3.) Egységek:posta, multifunkciós terem, könyvtár, civil iroda, családsegítő és falugazdász ügyfél- szolgálati tér Tevékenységek:tanoda, gyermek, tanuló és ifjúsági programok, információ szolgáltatás, kiállítások, Internet hozzáférés, stb Fenntartás:5 kw napelem, fűtés helyi faaprítékkal, speciális kazánnal(ERFA)

43 SAJÁT PÉLDA: HANGYA HÁZ egy IKSZT Külső-Somogy belső perifériáján…

44

45

46

47

48 „multi-funding” 3. PÉLDA ESZA

49

50

51

52

53 „multi-funding” 4. PÉLDÁK a mélyszegénység újratermelődésének mérséklésére EMVA+ESZA

54 REAL program célcsoport: felső tagozatos általános iskolások cél:vállalkozói szemlélet kialakítása tevékenység:elméleti alapozás (2h / téma) gyakorlati tevékenység (4-8h / téma) „feldolgozás” (2-4h / téma) témák:lekvár, savanyúság, kolbász, gyertya, aszalvány

55

56

57

58

59

60 KERTÉSZKEDÉS

61 FELDOLGOZÁS

62 7. Veszélyek, üzenetek

63 A vidék beteg, „kivérzett” A CLLD segíthet, de a közösséget meg kell védeni a „parazitáktól”… (…nagy az érdeklődés…)

64

65

66 Üzenetek Pozitív hatás a meghatározó vidéki problémák terén csak CLLD-eszközzel érhető el, de ennek feltételei: – függetlenség (önálló döntési kompetencia); – valós közösségi összefogás; – életszerű eljárási rendszer (adminisztráció); – elégséges forrás (minimum 4-5 milliárd Ft); – megfelelő szakmai felkészültség minden szereplő részéről; – létező, hiteles helyi törekvések segítése; – folyamatok és nem projektek támogatása.

67

68

69 Saját recept a helyi megvalósítási rendszerre Egy fejlesztési központ („hub”), de: 2 egyesület + 1 szociális vállalkozás + 1 IKSZT … szociális vállalkozásunk nem szövetkezet, hanem 11 aprófalu non- profit, közhasznú Kft-je… 2004:6 fő önkéntes 2012:19 fő fizetett munkatárs (17 alkalmazott, 2 megbízásos, 14 fő teljes és 5 fő részmunkaidejű: 2 agrármérnök, 1 vidékfejlesztési mérnök, 2 közgazdász, 1 pénzügyes, 4 szociális munkás, 4 pedagógus, 1 andragógus és 4 szakmunkás)

70 2004 óta létrehozott kulcsfontosságú kapacitások Völgy Hangja Egyesület (13 alkalmazott): Iroda IKSZT (Hangya Ház) + KÖREINK hálózat Koppány Vendégház (6-16 ágy) lekvárműhely (magozó, daráló, főző, „dunsztoló”, aszaló gépek) ökológiai műhely + erdei iskola (fotométeres vizsgálati műszer, mikroszkóp, távcsövek, infra-fotócsapdák, professzionális fotóeszközök, precíziós GPS, talajfúró és Pürckhauer talajvizsgáló, stb) Koppányvölgyi LEADER HACS (3 alkalmazott): iroda SZOVISZ nonprofit Kft (3 alkalmazott): földmunka: JCB markoló, IFA teherautó, IFA szippantóautó kert: motoros kisgépek, fóliaház biomassza energetika: faaprítógép, szalmabrikettálógép rendezvényszervezés: gulyáságyú, padok, sátrak, edények, stb Folyamatban: Iskolai tanistálló és tejfeldolgozó, Pálinka műhely, Digitális fotó és film alkotóműhely

71 A „koppányi” helyzetről tömören… TÁRSADALOM: mélyszegénység, elöregedés, elvándorlás (képzettek, fiatalok), térségünkben a legrövidebb a férfiak várható élettartama, majdnem minden második aktív korú ember inaktív; GAZDASÁG: szinte csak nagyüzemi növénytermesztés, az is „gyarmatosított”, „szuboptimális” üzemméretű családi gazdálkodók, rendkívül gyenge vállalkozói szektor; KÖRNYEZET: a természeti erőforrások súlyos degradációja (víz, talaj, biodiverzitás), a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség romlása;

72 Néhány fontosabb belső erőforrás „gyarmatosítottságának” foka a Koppányvölgyben belső erőforrás„gyarmatosítottság” foka termőföldközel teljes = 80%˂ biomassza (vékonyfa, szalma)Veszélyben ! szélenergianagymértékű = 25%˂ geotermikus energiaVeszélyben ! rönkfaközel teljes = 80%˂ háztáji termelőkapacitásmég kihasználatlan nagyüzemi mezőgazdasági termékekközel teljes = 80%˂ helyi agro-biodiverzitásmég kihasználatlan képzett/tehetséges helyi fiatalokteljes = 95 - 100 % közművekteljes = 95 - 100 % napenergiamég kihasználatlan táji vonzerőnagymértékű = 25%˂

73 Környezet Természeti erőforrások (klíma adaptáció alapjai!) degradációja: - súlyos talajerózió (domboldalakon 150-250 t/év/ha) - helytelen vízgazdálkodás (visszatartással ellentétes hatások: lefolyás gyorsítás, stb) - felszíni vizek vegyszer és tápanyagszennyezése Teljes fosszilis energia függőség

74 Helyi meggondolások a kilábaláshoz Az aktív korú inaktívak reintegrációja és a fogyás megállítása (fiatalok helyben maradása + betelepülés ösztönzése) létfontosságú; a helyi élelmiszer és energia (biomassza alapú) termelésnek kulcsszerepe van; klasszikus helyi („place-based”) fejlesztés kell, wellness hotelekkel (lásd ROP) a helyzet nem fog változni…...megoldás?

75 NÉHÁNY GYAKORI ÉRTELMEZÉSI HIBÁRÓL…

76 Vidéki innováció? Itt nem elsősorban technológiai innovációról van szó! (azt inkább a K + F és tudástranszfer kezeli…) Újszerű megoldások társadalmi, környezeti és gazdasági téren …és nem a felsőoktatási és tudományos szféra céltalan (működési) támogatásáról…

77 A klíma és környezet kapcsán… adaptáció a klímaváltozáshoz + hazai agrárium súlya megelőzés > kárenyhítés helyi szint szerepe alapvető; önkormányzati (szociális gazdasági) szerepvállalásra is mód van; könnyen megteremthető a szinergia, pl: halasított víztározók: vízvisszatartás, élőhely, katasztrófa ellenálló képesség növelés, jövedelem… özönnövény irtás: biomassza alapú energia, élőhely fejlesztés…

78 A vízvisszatartásról Az árvízvédelem és az öntözés = a végkövetkezmények szintjén való, legköltségesebb beavatkozási mód! Még mindig kizárólag a lefolyásgyorsító vízgazdálkodási és szabályozási gyakorlat uralkodik!!!! Kulcsfontosságú beavatkozási szint: a felszíni kisvízfolyások és a talaj! (50-55 km3 éves csapadék – 35 km3 a talaj potenciális víztároló képessége)

79 A társadalmi helyzetről…

80 Népesség a gazdasági erő szempontjából A vidéki népesség öregedési trendje

81 Népesség a gazdasági erő szempontjából A vidéki népesség öregedési trendje

82 Szociális terhek 100 aktív korú keresőre jutó aktív korú, nem dolgozó, segélyezett

83 Roma népesség


Letölteni ppt "CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020 Gelencsér Géza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések